Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC

- INSTALAȚII ELECTRICE -

1.1 DATE GENERALE


Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor electrice aferente
investiţiei LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M proiectată a se realiza în Loc. Viisoara, , str. Balolt, Mun.
Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, beneficiar fiind Smadici Ovidiu Viorel.
1.1.1. CLASIFICAREA CLĂDIRII
Categoria de importanță: C, importanță normală, în conformitate cu regulamentul aprobat prin H.G.
766/1997 și metodologia specifică elaborată de MLPAT cu ordinul nr.31/N/1995.
Clasa de importanță a construcției: III, conform Normativului P 100/1-2013.
Gradul de rezistență la foc: II, conform Normativului P 118-1999.
Zona seismică: ag=0,10g; Tc=0,7s, conform Normativului P 100/1-2013.
1.1.2. DESTINAȚIA CLĂDIRII
- funcțiune principală: Locuință
1.1.3. PARTICULARITĂȚIILE CONSTRUCȚIEI
- construcție nouă, regimul de înălțime: P+M;
1.1.4. CERINTE ESENTIALE DE VERIFICARE, CONFORM LEGII 123/2007:
a) rezistență mecanică și stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
d) siguranța și accesibilitate în exploatare;
e) protecție împotriva zgomotului;
f) economie de energie și izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale;
1.2 SOLUŢIILE PROIECTULUI
1.2.1 INSTALAŢII ELECTRICE ÎN CLĂDIRE
1.2.1.1 PRINCIPIUL DE DISTRIBUŢIE ŞI CONTORIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
S-au prevazut următoarele lucrări de instalaţii electrice:
- instalația de iluminat artificial în clădire,
- instalația de curenți slabi în clădire,
- instalația de prize în clădire,
- instalaţie de protecţie împotriva şocurilor electrice
Clădirea este o construcție nou proiectată și se află pe teren intravilan.
Obiectivul nu este amplasat peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile operatorului regional
de electricitate decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de
acestea.
- În zonă exista reţea electrică de distribuţie de joasă tensiune trifazată.
- Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor electrice interioare.
Reţeaua de distribuţie se va realiza după schema de tip TN-S, în care punctul de neutru al alimentării
este legat direct la pământ, masele instalațiilor electrice sunt legate la punctul neutru prin conductoare de
protecție iar conductorul de protecție (PE) este diferit de conductorul neutru (N) și este utilizat în întreaga
instalație până la ultimul receptor.
Alimentarea cu energie electrică a clădirii din reţeaua furnizorului se va realiza conform avizului de
racord eliberat de S.C. Electrica S.A. la cererea beneficiarului.
Din firida de reţea (FR) se alimentează blocul de măsură și protecție trifazat (BMPT) IP55, montat
aparent la limita de proprietate.
Din blocul de măsură și protecție trifazat (BMPT) se alimenteaza tabloul electric general (TE-G) montat
la parterul clădirii în spațiul denumit hol cu cablu de tip CYY-F montat în tub PVC-R cu diametrul de 25 mm,
pozat îngropat în perete.
Contorizarea consumului de energie electrică se face în blocul de măsură și protecție trifazat (BMPT).

1.2.2 INSTALAŢIA DE CURENŢI SLABI


Firida de rețea pentru curenți slabi (FRCS) va fi amplasată în exteriorul clădirii.
S-a prevazut un tabloul electric curenți slabi (TE-CS) care va fi amplasat în holul de la parter, în montaj
îngropat. El se va prevedea cu router wireless, switch și priza 230 V / 50 Hz pentru alimentare.
1.2.2.1 INSTALAŢIA DE ANTENĂ TV ȘI VOCE-DATE
pag 1/3
În camera de zi și în dormitoare s-au prevăzut prize de TV și prize duble voce-date.
1.2.3 INSTALAŢII DE ILUMINAT ŞI PRIZE
Iluminatul general diurn este asigurat prin lumină naturală, ferestrele fiind alese prin proiectul de
arhitectură astfel încât să realizeze nivelul de iluminare normal pentru destinaţia încăperilor componente.
Pentru iluminatul nocturn al spaţiilor aferente s-au stabilit următoarele tipuri de iluminat:
- cu aparate de iluminat echipate cu lămpi LED tip aplică montate pe tavan, culoarea 4500K, pentru băi, holuri,
debara și depozit, cu grad de protectie IP44,
- cu aparat de iluminat tip aplică montată pe perete, echipată cu lampă LED, culoare 4500 K, cu sensor
crepuscular și de mișcare, cu grad de protectie IP55 pentru iluminatul exterior.
- cu aparate de iluminat echipate cu lămpi LED tip aplică de perete, culoarea 4500 K, pentru grupuri sanitare, cu
grad de protectie IP44,
- cu aparate de iluminat echipate cu lămpi LED, culoare 4500 K, pentru dormitoare, camera de zi, bucătărie și
dressing, cu grad de protectie IP44,
- cu aparate de iluminat echipate cu lămpi LED tip aplică de perete, culoarea 4500 K, pentru dormitor și living,
cu grad de protectie IP44,
Aparatele de iluminat vor fi legate la conductorul de protecţie şi se montează pe elementele de
construcţie cu ajutorul diblurilor şi a holzşuruburilor.
Comanda aparatelor de iluminat se face cu întrerupatoare, comutatoare, întrerupătoare de capăt și
detectoare de mișcare.
Înălţimea de pozare a comutatoarelor şi întrerupatoarelor este de h = 0,6/0,9 m de la nivelul pardoselii
finite.
Comutatoarele şi întrerupătoarele se montează în doze de aparataj încastrate în elementele de construcţie
sau aparent.
Nivelurile de iluminare medie pentru iluminatul normal din încăperile de utilizare generală conform
normativ NP 061/2002 sunt:
- hol: 100 lx
- bucătarie: 300 - 500 lx
- baie: 100 - 200 lx
- dormitor: 100 - 200 lx
- cameră de zi: 100 - 200 lx
- dressing: 100 - 200 lx
- exterior: 100 - 200 lx
1.2.3.1 Instalatia de prize :
Prizele prevăzute vor fi cu contact de protecţie montate în doze de aparataj încastrat în pereţi. În băi și în
exterior se vor prevedea prize cu capac de protecție, având gradul de protecție IP 55.
Conductoarele folosite sunt din cupru, izolate cu PVC, pentru instalaţii fixe de tip CYY-F 3x2,5 mm 2
montate în tuburi PVC-R  20 mm. În tabloul electric TE-G pentru protecţia circuitelor de priză se vor prevedea
întreruptoare automate diferențiale P+N 16 A, 30 mA, C, 4,5 kA.
Înălţimea de pozare a prizelor în bucătarie și băi se va prevedea la înălțimea de 1,5 m, iar în dormitoare
unde se vor monta televizoarele, la 1,8 m. În rest prizele sunt prevăzute la înălțimea de 0,3 m.
În tabloul electric TE-G se vor prevedea două rezerve: una pentru instalația de iluminat și una pentru
instalația de prize pentru modificări ulterioare aduse rețelei electrice.
1.3 INSTALAŢII DE PROTECŢIE
1.3.1 Instalația de protecție împotriva șocurilor electrice
Pentru protejarea utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă accidentală s-a
prevăzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecţie. Conductorul de
protecţie se conectează la priza de pământ prin intermediul unei piese de separație.
Priza de pământ proiectata se realizează dintr-o platbandă de oţel zincat OLZn 40x4 mm, montată
orizontal pe conturul fundaţiei. Platbanda OlZn 40x4 mm se va suda de toate armăturile verticale ale
construcţiei, cu care vine în contact.
Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ nu trebuie să depașească valoare de 4 Ω.
S-a prevăzut o bară de egalizare a potenţialelor (BEP) care este din cupru, amplasată în tabloul electric
general (TE-G).
Bara este de dimensiunea 10x20x300 mm, prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de
echipotenţializare. La aceastăa bară se conectează prin conductoare de cupru de secţiune 16 mmp, conductele de
apă rece, conductele de apă caldă, conductele de încălzire (tur, retur), conducta de gaz, instalaţia de curenţi slabi
(prin dispozitive de protecţie la supratensiuni). Conductoarele de echipotenţializare se conectează la conducte
prin intermediul unor brăţări metalice, prin contact direct. Bara de egalizare a potenţialelor se va lega la priza de
pământ a instalaţiei electrice printr-un conductor de cupru 25 mm 2.
1.3.2 Instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice
pag 2/3
În urma calcului de risc privind necesitatea protejării clădirii prin IEPT, clădirea nu necesită o instalaţie
exterioară de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice.

Data, Întocmit,
Mai 2021 ing. Bogdan Corăbean
aut. ANRE Nr. 36847/2015

pag 3/3

S-ar putea să vă placă și