Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 1
la Programarea Calculatoarelor

A efectuat: Spînu Gheorghe st. gr. TI-212

A verificat: Dumitru Prijilevschi

UTM, Chișinău 2021


7.A #include <stdio.h>
int main()
{
int a,b,sum,dif;
scanf("%d %d", &a, &b);
sum=a+b;
dif=a-b;
printf("Suma=%d\n", sum);
printf("Diferenta=%d", dif);
return 0;
}

8.A #include <stdio.h>


int main()
{
int a,b;
double pro,cat;
scanf("%d %d", &a, &b);
pro=a*b;
cat=a/b;
printf("Produs=%lf\n", pro);
printf("Cat=%lf", cat);
return 0;
}

9.A #include <stdio.h>


int main()
{
int a,b;
double mediaA, mediaG;
scanf("%d %d", &a, &b);
mediaA=((a+b)/2);
mediaG=sqrt(a*b);
printf("Media aritmetica=%f ", mediaA);
printf("Media geometrica=%f ", mediaG);
return 0;
}

10.A #include <stdio.h>


int main(){
float a, area, perim;
printf("Latura patratului\n");
scanf("%f", &a);
area = a * a;
perim= 4*a;
printf("Aria patratului : %0.4f\n", area);
printf("Perimetrul patratului : %0.4f\n", perim);
return 0;
}

11.A #include <stdio.h>


int main()
{
int a;
double area, vol;
scanf("%d",&a);
area=6*a*a;
vol=a*a*a;
printf("Aria=%.2f\n", area);
printf("Volumul=%.2f", vol);
return 0;
}

12.A #include <stdio.h>


int main() {
int r;
float area, lung;
scanf("%d",&r);
lung = 2*3.14*r;
printf("Lungimea cercului = %f \n", lung);
area = 3.14*r*r;
printf("Aria discului = %f \n", area);
return(0);
}

13.A #include <stdio.h>


int main()
{
int l;
double raza,area;
scanf("%d",&l);
raza=1.0*l/2;
area=3.14*raza*raza;
printf("Raza este:%.2f \n", raza);
printf("Aria este:%.2f \n", area);
return 0;
}
15.A #include <stdio.h>
int main()
{
double x,x1,x2,y,y1,y2,distanta;
scanf("%lf %lf %lf %lf",&x1,&x2,&y1,&y2 );
distanta=sqrt(((x2-x1)*(x2-x1))+((y2-y1)*(y2-y1)));
x=((x1+x2)/2);
y=((y1+y2)/2);
printf("Distanta=%.2lf\n",distanta);
printf("Coordonatele mijlocului sunt:%.2lf si %.2lf", x,y);
return 0;
}

16.A #include <stdio.h>


int main()
{
int n,ul,pn,m,x,y;
scanf("%d",&n);
m=n / 10;
ul=n %10;
pn=m%10;
x=n%9;
y=n/9;
printf("ultima cifra=%d\n",ul);
printf("penultima cifra=%d\n",pn);
printf("restul si catul impartirii la 9 = %d si %d\n",x,y);
return 0;
}

33.B #include <stdio.h>


int Cifre(int num);
int main()
{
int num, sum;
printf("Introduceti orice numar: ");
scanf("%d", &num);
sum = Cifre(num);
printf("Suma cifrelor lui %d = %d", num, sum);
return 0;
}
int Cifre(int num)
{
if(num == 0)
return 0;
return ((num % 10) + Cifre(num / 10));
}

34.B #include <stdio.h>


int reverse(int num);
int main()
{
int num, rev;
printf("Introduceti un numar: ");
scanf("%d", &num);
rev = reverse(num);
printf("Inversa numarului %d = %d", num, rev);
return 0;
}
int reverse(int num)
{
int digit = (int) log10(num);
if(num == 0)
return 0;
return ((num%10 * pow(10, digit)) + reverse(num/10));
}

40.C #include <stdio.h>


int main()
{
int n;
int n1000 ,n500, n200, n100, n50, n20, n10, n5, n1;
n1000 = n500 = n200 = n100 = n50 = n20 = n10 = n5 = n1 = 0;

printf("Introduceti suma n: ");


scanf("%d", &n);

if(n >= 1000)


{
n1000 = n/1000;
n -= n1000 * 1000;
}
if(n >= 500)
{
n500 = n/500;
n -= n500 * 500;
}

if(n >= 200)


{
n200 = n/200;
n -= n200 * 200;
}

if(n >= 100)


{
n100 = n/100;
n -= n100 * 100;
}
if(n >= 50)
{
n50 = n/50;
n -= 50 * 50;
}
if(n >= 20)
{
n20 = n/20;
n -= n20 * 20;
}
if(n >= 10)
{
n10 = n/10;
n -= n10 * 10;
}
if(n >= 5)
{
n5 = n/5;
n -= n5 * 5;
}

if(n >= 1)
{
n1 = n;
}
printf("Numarul total de bancnote = \n");
printf("de 1000 = %d\n", n1000);
printf("de 500 = %d\n", n500);
printf("de 200 = %d\n", n200);
printf("de 100 = %d\n", n100);
printf("de 50 = %d\n", n50);
printf("de 20 = %d\n", n20);
printf("de 10 = %d\n", n10);
printf("de 5 = %d\n", n5);
printf("de 1 = %d\n", n1);

return 0;
}

}
41.C #include<stdio.h>
int main()
{
int x, y;
printf("Introduceti doua numere:\n");
scanf("%d %d", &x, &y);
printf("Cel mai mic numar este: %d\n", ((x + y) - abs(x - y)) / 2);

return 0;
}

42.C #include<stdio.h>
int main()
{
int x, y;
printf("Introduceti doua numere:\n");
scanf("%d %d", &x, &y);
printf("Cel mai mare numar este: %d\n", ((x + y) + abs(x - y)) / 2);
return 0;
}

23.A #include <stdio.h>


int main()
{
char c;
printf("dati un alfabet:\n");
scanf("%c", &c);
if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u') printf("este vocala\n");
else if (c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U') printf("este vocala\n");
else printf("este consoana\n");
return 0;
}

4.A #include <stdio.h>


unsigned int factorial(unsigned int n)
{
if (n == 0)
return 1;
return n * factorial(n - 1);
}
int main()
{
int num;
scanf("%d", &num);
printf("Factorial din 2*%d este %d", num, factorial(num*2));
return 0;
}

S-ar putea să vă placă și