Sunteți pe pagina 1din 29

Anexa 1 PS 04 04 01

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor


antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea
accesului acestora la finanţare
- START – 2013

Pe opţiunea
1. Întreprinderi nou înfiinţate - sunt înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare sau nu au desfăşurat
activitate până în momentul completării online a a planului de afaceri online.

SECŢIUNI:

1 DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

2 VIZIUNE, STRATEGIE

3 MANAGEMENT, RESURSE UMANE

4 PREZENTAREA PROIECTULUI

5 ANALIZA PIEŢEI

6 PROIECŢII FINANCIARE

7 GARANŢIILE PROPUSE PENTRU CREDITUL BANCAR

1
1 DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: GANT MARKET CONSULT S.R.L.
32. Codul unic de înregistrare: 31441759
43. Forma juridică de constituire: Societate cu raspundere limitata cu asociat unic
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: J9/227/01.04.2013
65. Data începerii efective a activităţii: 02.04.2013
76. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: 1072 – Fabricarea
biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
8 Codul CAEN al activităţii pentru care se solicită AFN/AFN şi credit bancar: 1072 – Fabricarea
biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
97. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN/AFN şi credit bancar este:
10Producţie X
11Servicii
12Comerţ
13Se atribuie punctaj 15 Producţie, 10 Servicii, 5 Comerţ

148. Natura capitalului social:


Natura capitalului social (%) Privat
Român 100 %
Străin 0%

9. Valoarea capitalului: 200 lei


10. Adresa, telefon/fax, e-mail: Sat Romanu, Comuna Romanu, Strada Republicii, Nr. 72, Camera 2,
Judet Braila, telefon: 0745309952, fax: 0339.408.993, e-mail: veronicabanica@yahoo.com
11. Persoană de contact: Banica Florentina-Veronica, cetatean roman, nascuta la data de 04.10.1973 in
oras Faurei, judet Braila, domiciliata in municipiul Braila, str. Targoviste, nr. 2, bl. D3, sc. 3, et. 4, ap. 59,
judetul Braila, identificata cu CI seria XR nr, 431689 eliberata de SPCLEP Braila la data de 15.10.2012,
CNP 2731004090061.
12. Conturi bancare deschise la: Banca Transilvania, Sucursala Braila, IBAN:
RO69BTRLRONCRT0208794601
13. Asociaţi, acţionari principali :
Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %
Municipiul Braila, str. Targoviste,
Banica Florentina-Veronica nr. 2, bl. D3, sc. 3, et. 4, ap. 59, 100 %
judetul Braila

2
14. Actionarul/Asociatul/Administratorul a absolvit cel putin un curs acreditat de educatie antreprenoriala
sustinut de un furnizor acreditat de catre Minister Educatiei, Ministerul Muncii, UNCTAD

DA X
NU
Aplicatia va puncta automat cu 5 puncte DA si va permite incarcarea browse a certificatului

Incarca documentul care sa ateste absolvirea cursului browse

Prezentarea societăţilor din grup: Pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii:
denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita credit/AFN, data începerii activităţii, principalele
activităţi generatoare de venituri operaţionale, CA, Rezultat exploatare, Rezultat net, total active, Active
imobilizate, total datorii, Datorii către bănci şi societăţi de leasing, situaţia actuală a societăţii (în
funcţiune, activitate suspendată, în insolvenţă).
Nu este cazul. Firma nu face parte dintr-un grup de societati.

Se descarca Anexa 3 Cerere de finantare, se completeaza, semneaza, stampileaza si se urca cu browse.


Se descarca Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii (Anexa 5 si 6 dupa caz , se completează, semnează, ştampilează si se urca in aplicatie )

Se descarca Declaraţia de minimis (anexa 2 la prezenta Procedură ) se completează, semnează,


ştampilează si se urca in aplicatie

2 VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:


A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce anume va genera bani şi profit ?
Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul. Factorii pe care îi consideraţi
relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa
anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti pentru
realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- analiza situaţiei curente şi identificarea misiunii întreprinderii, o istorie a obiectivelor,
politicilor şi realizărilor sale;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

3
Afacerea propusa prin proiect consta in infiintarea unei fabrici de produse de patiserie in satul
Romanu, comuna Romanu, din judetul Braila, in cadrul careia se vor desfasura activitati de productie
conform CAEN 1072 – „Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor
conservate de patiserie”.
Concret, in cadrul fabricii de patiserie care face obiectul prezentului plan de afaceri se vor obtine
urmatoarele produse finite:
 Cozonac;
 Placinta mere;
 Placinta branza;
 Placinta taraneasca;
 Cornuri.
Afacerea va fi localizata in mediul rural, ceea ce va constitui un avantaj competitiv important,
deoarece in acest mod productia va fi realizata la costuri mai reduse decat cele din mediul urban.
Pentru procesul de productie, firma va utiliza echipamente de patiserie moderne, care vor permite
obtinerea unor produse de calitate superioara, in conditii de igiena conform standardelor in vigoare.
Utilajele de ultima generatie care vor fi folosite in cadrul fabricii de patiserie vor avea o productivitate
ridicata, iar costurile de operare si cele de intretinere vor fi scazute.
Calitatea superioara a produselor de patiserie pe care le va obtine, coroborata cu productivitatea
ridicata a echipamentelor si cu costurile scazute de productie vor constitui avantajele competitive ale
societatii GANT MARKET CONSULT S.R.L. Datorita acestor elemente, firma va practica preturi mai
scazute pentru produsele sale decat cele ale concurentei, aspect care ii va facilita accesul pe piata
produselor de patiserie din judetul Braila.
Activitatea intreprinderii va fi coordonata de catre administratorul societatii GANT MARKET
CONSULT S.R.L., care detine o vasta experienta in munca. Administratorul va planifica, organiza,
coordona, antrena si controla resursele umane, materiale si financiare de care dispune firma.
Intreprinderea va aplica principiul optimizarii in utilizarea resurselor, ceea ce presupune
organizarea si desfasurarea activitatilor intr-un mod eficient si eficace, pentru a obtine rezultate maxime
folosind resursele disponibile.
Organizatia urmareste o dezvoltare economica durabila, concretizata intr-o crestere constanta a
performantelor economice anuale, pe baza realizarii unor investitii continue in tehnologie noua de
productie si in perfectionarea resurselor umane.
Societatea GANT MARKET CONSULT S.R.L. doreste sa devina unul dintre furnizorii importanti
de produse de patiserie din judetul Braila, prin practicarea unei politici de penetrare a pietei pe baza unui
raport optim pret-calitate al produselor comercializate.
Misiunea societatii GANT MARKET CONSULT S.R.L. este de a satisface pe deplin cerintele
clientilor, cu maximum de calitate si profesionalism. Pentru intreprindere, calitate si profesionalism
inseamna diversitate de produse, promptitudinea serviciilor oferite si o mare capacitate de productie.
GANT MARKET CONSULT S.R.L. plaseaza in centrul preocuparilor sale satisfactia deplina a clientului,
un client care se reintoarce de fiecare data la un produs de calitate, conceput si oferit cu profesionalism,
astfel incat sa raspunda tuturor exigentelor si aspiratiilor acestuia.
Deoarece doreste o dezvoltare pe termen lung, obiectivul principal al intreprinderii este de a-si
consolida un portofoliu stabil de clienti inca din primul an de activitate. De asemenea, firma urmareste
cresterea anuala a capacitatii de productie, ajungand la un grad de utilizare a acesteia de 95% in anul 2 de
functionare a fabricii de patiserie.

4
In vederea indeplinirii obiectivelor propuse, firma va realiza anual investitii de cel putin 20% din
profitul obtinut pentru mentinerea la standarde ridicate a echipamentelor de productie si vanzare, va aloca
o parte din bugetul firmei pentru perfectionarea continua a angajatilor si va investi in promovarea
produselor sale pentru asigurarea unei sustenabilitati reale si sanatoase pe piata produselor de patiserie.

B1.
 Cine vor fi clienţii tăi şi care este localizarea acestora (judet, regiune, ţară şi distanţa faţă de locaţia
proiectului)?
 Persoane fizice (inclusiv segment de vârstă şi venituri)
 Societăţi comerciale (inclusiv din ce domenii provin şi mărimea acestora)
 Instituţii bugetare (precizaţi tipul instituţiei)

Clientii intreprinderii vor fi intreprinderi mici si mijlocii din judetul Braila, reprezentate de
supermarket-uri, magazine specializate de comercializare a produselor de patiserie, magazine alimentare,
magazine mixte. De asemenea, produsele vor putea fi comercializate si catre persoane fizice cu varsta
cuprinsa intre 18 si 60 de ani, cu venituri medii si peste medie de pe raza judetului Braila, pe baza de
comenzi.
Cea mai mare pondere in portofoliul de clienti o vor avea societatile comerciale din mediul urban,
insa produsele de patiserie vor fi comercializate si catre agenti economici din mediul rural.

Clienţi/ 2013 2014 2015 2016


grupe de clienţi LEI % LEI % LEI % LEI %
Societati 90.000 90 322.380 90 409.422 90 450.364 90
comerciale
Persoane 10.000 10 350.820 10 45.492 10 50.041 10
fizice
Total cifră de 100.000 100 358.200 100 454.914 100 500.405 100
afaceri

B2.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 5 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!
 La ce cifră de afaceri/profit?
 La ce număr de angajaţi?

Obiective (Indicatori ţintă) UM 2013 2014 2015 2016


Cifra de afaceri, din care: LEI 100.000 358.200 454.914 500.405
- Export LEI 0 0 0 0
Profit LEI 11.000 42.000 54.000 58.000
Număr de salariaţi Număr persoane 8 9 10 11

5
Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:
2013* 2014 2015 2016
Total: 3 4 5 6
* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la momentul
depunerii documentaţiei de decont.
Numarul locurilor de munca in 2014 = 2013 + nr noilor locuri de munca
Numarul locurilor de munca in 2015 = 2014 + nr noilor locuri de munca
Numarul locurilor de munca in 2016 = 2015 + nr noilor locuri de munca

Se va calcula automat de catre aplicatie:

X ≥ 3 = 15 puncte

X = 2 = 10 puncte

X =1 = 5 puncte

Observaţii: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat
prin ANOFM din categoria persoanelor peste 45 de ani
Dovada angajării prin ANOFM se va prezenta la momentul depunerii documentaţiei de decont.
Loc de munca ocupat prin ANOFM : DA X NU

C.
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice,
cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de
muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoatră.

Ca administrator si asociat unic al societatii GANT MARKET CONSULT S.R.L., doamna Banica
Florentina-Veronica are o experienta profesionala vasta, obtinuta ca urmare a activitatii desfasurate in
cadrul posturilor ocupate. Astfel, doamna Banica Florentina-Veronica detine o experienta bogata in
management si in domeniul juridic, ca urmarea a posturilor de consilier juridic ocupate in cadrul unor
institutii publice precum Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila si Casa Judeteana de
Pensii Braila, dar si in cadrul unor societati comerciale importante precum S.C. Romactiv Bussines
Consulting S.R.L. din Bucuresti si S.C. Fonduri Structurale and Management Consulting S.R.L. din
Braila.
De asemenea, asociatul si administratorul unic al S.C. GANT MARKET CONSULT S.R.L. are
experienta in domeniul organizarii, coordonarii si motivarii resurselor umane, ca urmare a ocuparii
postului de inspector de munca in cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Braila si a postului de
responsabil resurse umane in cadrul ASCD Smart Bucuresti.
In acelasi timp, asociatul si administratorul unic al societatii detine competentele necesare
gestionarii activitatii comerciale, pe baza experientei dobandite ca lucrator comercial, ca jurist si ca sef de
statie-gestionar in cadrul Petrom S.A.
Intreaga experienta si competentele de management ale doamnei Banica Florentina-Veronica sunt
certificate si garantate prin intermediul cursului de „Competente Antreprenoriale” organizat de Centrul de
Consultanta si Studii Europene din Galati.

6
Proiectul de fata presupune infiintarea unei fabrici de produse de patiserie in satul Romanu,
comuna Romanu, din judetul Braila. Localizarea in medul rural va constitui un avantaj pentru activitatea
intreprinderii, prin prisma costurilor de productie mai reduse, comparativ cu mediul urban. De asemenea,
infiintarea fabricii in mediul rural va contribui la scaderea ratei somajului si la cresterea contributiilor la
bugetul local.
Punctele forte ale societatii GANT MARKET CONSULT S.R.L. in prezent, avand in vedere tipul
activitatii desfasurate si resursele detinute sunt urmatoarele:
1. Managementul firmei este asigurat de un administrator cu o bogata experienta si formare
profesionala in domeniile: juridic, comercial si resurse umane;
2. Administratorul firmei detine un curs de „Competente Antreprenoriale”, ceea ce confera
garantia desfasurarii unei activitati eficiente si eficace din punct de vedere economic;
3. Localizarea in mediul rural permite desfasurarea activitatii de productie la costuri reduse, ceea
ce ofera posibilitatea practicarii unor preturi mai mici decat cele ale concurentei, fapt care va
facilita accesul si consolidarea rapida a pozitiei societatii pe piata produselor de patiserie din
judetul Braila.
Punctele slabe ale societatii GANT MARKET CONSULT S.R.L. in prezent, avand in vedere tipul
activitatii desfasurate si resursele detinute sunt urmatoarele:
1. Nu detine echipamente de productie performante care sa-i asigure cadrul material necesar
dezvoltarii afacerii;
2. Fiind in prima faza a dezvoltarii activitatii, firma nu detine surse proprii suficiente pe care sa le
poata reinvesti in vederea achizitionarii de echipamente necesare dezvoltarii sustenabile a
afacerii;
3. Firma nu detine un magazin propriu de desfacere, ceea ce presupune livrarea directa a
produselor la clienti, generand costuri de transport.
Oportunitatile societatii GANT MARKET CONSULT S.R.L. in prezent, avand in vedere
contextul economic actual, sunt urmatoarele:
1. Cresterea pietei produselor de patiserie, ca urmare a modificarii tendintelor de consum ale
populatiei pe fondul crizei economice. In perioadele de criza economica, se constata o cresterea
a vanzarilor pe piata de panificatie si patiserie, datorita pretului scazut al acestor produse in
comparatie cu alte alimente;
2. Posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile europene si nationale, in vederea dezvoltarii
activitatii;
3. Adoptarea unor reglementari legislative sau normative cu efect favorabil asupra desfasurarii
activitatii intreprinderilor mici si mijlocii.
Amenintarile societatii GANT MARKET CONSULT S.R.L. in prezent, avand in vedere contextul
economic actual, sunt urmatoarele:
1. Epuizarea fondurilor europene nerambursabile, fapt care va limita posibilitatile de dezvoltare
ale societatii;
2. Intrarea noilor competitori pe piata, avand in vedere cresterea pietei produselor de patiserie;
3. Schimbarile legislative care pot avea efect nefavorabil asupra activitatii intreprinderilor mici si
mijlocii.

D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului (de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial prin
achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje,
echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului;
recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; acţiuni de promovare a
produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc);
7
Nr.
Activitate
Crt.
Contractarea serviciului de consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii
1 finantarii in cadrul programului, activitate derulata inaintea perioadei de implementare a
proiectului.
2 Semnarea contractului de finantare.
Elaborarea cererilor de oferta pentru echipamentele si serviciile prevazute a fi achizitionate prin
3
proiect.
4 Transmiterea cererilor de oferta catre furnizorii potentiali identificati.
5 Primirea si evaluarea ofertelor. Transmiterea rezultatului evaluarii catre ofertanti.
Incheierea contractelor de achizitie cu furnizorii de echipamente si a contractelor de prestari
6
servicii cu furnizorii de servicii.
7 Receptionarea, instalarea si testarea produselor si serviciilor achizitionate.
7.1. Receptionarea, instalarea si testarea echipamentelor de productie.
7.2. Receptionarea site-urilor web in limba romana si limba engleza.
8 Angajarea personalului prevazut din care o persoana prin ANOFM
9 Realizarea dosarului de decont catre finantator si monitorizarea proiectului de catre acesta
10 Efectuarea platii catre furnizorii de produse si servicii.
11 Instruirea personalului.
12 Aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii
13 Promovarea produselor

D2.
 Durata de implementare a proiectului calculată între data contractării AFN/AFN + credit şi data
estimativă de începere a activităţii. Este perioada dintre prima luna după semnarea contractului de
finanţare/AFN +credit şi luna în care se finalizează implementarea ultimei activităţi din proiect.
 În termen de 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat să
efectueze cheltuielile. Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul ME-DIPIMM la
propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau
livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o
singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 10 zile
înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului.

Durata de implementare a proiectului este de 60 de zile lucratoare de la semnarea contractului de


finantare, perioada in care se vor efectua toate activitatile planificate. Pentru implementarea proiectului nu
se va solicita credit bancar.

3 MANAGEMENT, RESURSE UMANE

În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:

 Cum a apărut ideea Dvs. de afacere?


2Scurtă descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere, dacă există un studiu relevant pe
baza căruia s-a iniţiat acest tip de afacere, etc.

8
Ideea de afacere a aparut ca urmare a identificarii de catre asociatul unic a nevoii existente pe piata
produselor de patiserie din judetul Braila. Cresterea nevoii de produse de patiserie s-a realizat pe fondul
orientarii consumatorilor catre o categorie de produse alimentare de baza, realizate cu ajutorul unor
ingrediente naturale si comercializate la preturi accesibile.
Asociatul unic al S.C. GANT MARKET CONSULT S.R.L. a realizat un studiu de piata, prin
aplicarea de chestionare in cadrul unei serii de agenti economici din judetul Braila, cu activitate similara
de productie, in urma caruia s-a constatat ca piata produselor de patiserie este in crestere, existand o cerere
potentiala ridicata.

 Ce activităţi vor genera profitul firmei şi sursele de dezvoltare?


2Descrieţi activitatea pentru care solicitaţi finanţare. Descrieţi pe scurt produsele/serviciile oferite după
obţinerea finanţării.

Afacerea propusa prin proiect consta in infiintarea unei fabrici de produse de patiserie in satul
Romanu, comuna Romanu, din judetul Braila, in cadrul careia se vor desfasura activitati de productie
conform CAEN 1072 – „Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor
conservate de patiserie”.
Concret, in cadrul fabricii de patiserie care face obiectul prezentului plan de afaceri se vor obtine
urmatoarele produse finite:
 Cozonac
Descrierea produsului:
Cozonacul este un produs traditional romanesc, fiind consumat pe tot parcursul anului, dar mai
ales in perioada sarbatorilor religioase importante, precum Paste si Craciun.
Cozonacul care va fi produs in cadrul fabricii de patiserie dupa obtinerea finantarii va avea
dimensiunile de 30 x 12 centimetri si ingredientele urmatoare: faina, lapte, zahar, drojdie, miere,
oua, unt, nuca, coaja de lamaie, coaja de portocala, esenta de vanilie, cacao, esenta de rom.
 Placinta cu mere
Descrierea produsului:
Placinta cu mere este un produs de patiserie realizat din foi de aluat, intre care se introduce o
umplutura de mere. Produsul este pregatit termic, prin utilizarea unui cuptor special destinat.
Ingredientele utilizate pentru placinta cu mere sunt urmatoarele: faina, margarina sau unt, zahar,
oua, praf de copt, smantana, coaja de portocala, suc de portocala, mere, scortisoara.
 Placinta cu branza
Descrierea produsului:
Placinta cu branza este un produs de patiserie realizat din foi de aluat, intre care se introduce o
umplutura de branza. Produsul este pregatit termic, prin utilizarea unui cuptor special destinat.
Ingredientele utilizate pentru placinta cu branza sunt urmatoarele: faina, branza feta, oua, iaurt,
lapte, unt.
 Placinta taraneasca
Descrierea produsului:

9
Placinta taraneasca este un produs de patiserie realizat din foi de aluat, intre care se pot introduce
diverse umpluturi, precum branza, varza, carne, dovleac etc. Produsul este pregatit termic, prin
utilizarea unui cuptor special destinat.
 Cornuri
Descrierea produsului:
Cornul reprezinta un produs traditional de patiserie, realizat din aluat rulat, in interiorul caruia este
introdusa o umplutura, care poate fi reprezentata de ciocolata, branza, fructe etc. Produsul este
pregatit termic, prin utilizarea unui cuptor special destinat.

Produsele obtinute in cadrul fabricii de patiserie vor fi comercializate catre societati comerciale si
anume intreprinderi mici si mijlocii din judetul Braila, reprezentate de supermarket-uri, magazine
specializate de comercializare a produselor de patiserie, magazine alimentare, magazine mixte, pe baza de
contract. De asemenea, produsele vor fi comercializate si catre persoane fizice, pe baza de comenzi.
Cea mai mare pondere in portofoliul de clienti o vor avea societatile comerciale din mediul urban,
insa produsele de patiserie vor fi comercializate si catre agenti economici din mediul rural.

3.1 Management, Resurse umane


Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
Banica Florentina-Veronica Administrator: Experienta in Curs - de
- Planifica, pozitii de „Competente
organizeaza, management antreprenoriale”
coordoneaza, de peste 2 ani , atestat de
antreneaza si Ministerul
controleaza Muncii,
activitatea societatii Familiei,
Protectiei
Sociale si
Persoanelor
Varstnice si de
Ministerul
Educatiei
Nationale.
- Dimploma de
licenta in Stiinte
juridice,
Facultatea de
Drept din cadrul
Academiei de
Politie
„Alexandru Iona
Cuza”
Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană
relevantă.
10
Se vor ataşa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.

Societatea/Actionarul,/Asociatul/ nu a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru


sprijinirea IMM-urilor
NU X

DA

Se puncteaza cu 10 puncte NU – nu a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru


sprijinirea IMM-urilor

Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.


Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri va
influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.
Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, responsabilităţile, calificările şi expertiza managerilor,
relevante pentru derularea în condiţii optime a activităţii firmei.

Managementul este realizat de catre administratorul firmei. Ca administrator si asociat unic al


societatii GANT MARKET CONSULT S.R.L., doamna Banica Florentina-Veronica are o experienta
profesionala vasta, obtinuta ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul posturilor ocupate. Astfel, doamna
Banica Florentina-Veronica detine o experienta bogata in management si in domeniul juridic, ca urmarea a
posturilor de consilier juridic ocupate in cadrul unor institutii publice precum Agentia Judeteana pentru
Ocuparea Fortei de Munca Braila si Casa Judeteana de Pensii Braila, dar si in cadrul unor societati
comerciale importante precum S.C. Romactiv Bussines Consulting S.R.L. din Bucuresti si S.C. Fonduri
Structurale and Management Consulting S.R.L. din Braila.
De asemenea, asociatul si administratorul unic al S.C. GANT MARKET CONSULT S.R.L. are
experienta in domeniul organizarii, coordonarii si motivarii resurselor umane, ca urmare a ocuparii
postului de inspector de munca in cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Braila si a postului de
responsabil resurse umane in cadrul ASCD Smart Bucuresti.
In acelasi timp, asociatul si administratorul unic al societatii detine competentele necesare
gestionarii activitatii comerciale, pe baza experientei dobandite ca lucrator comercial, ca jurist si ca sef de
statie-gestionar in cadrul Petrom S.A.
Intreaga experienta si competentele de management ale doamnei Banica Florentina-Veronica sunt
certificate si garantate prin intermediul cursului de „Competente Antreprenoriale” organizat de Centrul de
Consultanta si Studii Europene din Galati.
Specializarea doamnei Banica Florentina-Veronica in domeniile juridic, gestiune comerciala,
resurse umane si management contribuie decisiv la dezvoltarea firmei si a noilor angajati. Dumneaei
adopta cele mai importante decizii si stabileste strategia firmei pe care o urmeaza toti angajatii.
Administratorul identifica noii clienti, tine legatura cu furnizorii de materii prime, materiale si
utilitati, supravegheaza intreaga activitate a intreprinderii si asigura indeplinirea obiectivelor.

Personal:
Detaliere pe activităţi:
Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională
Pregatirea productiei 1 - Muncitor necalificat
- Maistru patiser;
Realizarea productiei 2
- Patiser.
11
TOTAL 3 -
(Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul)

Cine este angajatul ‘’cheie’’, adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa noul
mers al afacerii (dacă este cazul)?
Descrieţi responsabilităţi (fişa postului), calificări, experienţa angajatului „cheie”.
Angajatul cheie al firmei este administratorul, doamna Banica Florentina-Veronica, deoarece prin
sarcinile, competentele si responsabilitatile sale este cea care manageriaza afacerea. Datorita experientei
sale profesionale, administratorul firmei este raspunzator de indeplinirea obiectivelor fundamentale si de
dezvoltarea viitoare a afacerii.

Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului?


Descrieţi modalităţile de supraveghere a personalului şi impactul acestora în eficienţa activităţii curente.

Monitorizarea personalului va fi realizata de catre administratorul societatii, pe baza unei condici


de prezenta si a unor norme zilnice de productie pentru fiecare angajat. Pe baza acestui control se va
asigura realizarea productiei in cantitatile necesare si la calitatea stabilita prin standarde.

Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată, premiere,


penalizare)?
Descrieţi şi explicaţi în detaliu politica de resurse umane.

Salarizarea personalului se va realiza pe baza contractului individual de munca, incheiat intre


fiecare salariat si S.C. GANT MARKET CONSULT S.R.L.
Salariul brut pentru fiecare angajat al firmei este de 1000 de lei, la care se pot adauga bonusuri
pentru obtinerea de rezultate deosebite.

Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)?
Descrieţi detaliat dacă există un compartiment/persoană cu specializare în acest domeniu sau se va apela
la o firmă care să asigure acest tip de serviciu.

Pentru a se asigura securitatea si sanatatea in munca se va semna un contract de prestari servicii cu


o firma specializata.

4 PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru

12
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie
echipamente specifice activităţii).
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.
Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii, menţionând etapele de
derulare a acestuia.

Proiectul de investitii presupune infiintarea unei fabrici de patiserie in satul Romanu, comuna
Romanu, din judetul Braila, in cadrul careia se vor desfasura activitati de productie conform CAEN 1072
– „Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie”.
Concret, in cadrul fabricii de patiserie care face obiectul prezentului plan de afaceri se vor obtine
urmatoarele produse finite:
 Cozonac;
 Placinta mere;
 Placinta branza;
 Placinta taraneasca;
 Cornuri.
Pentru realizarea activitatii de productie este necesara achizitionarea urmatoarelor echipamente
tehnologice:
Nr.
Denumire echipament Bucati achizitionate
Crt.
1. Malaxor 1
2. Masina turat aluat 1
3. Cuptor patiserie 1
4. Dospitor 1
5. Hota 1
6. Modul bain Marie 1
7. Congelator 1
8. Abatitor 1
9. Rafturi inox 3

De asemenea, pentru promovarea produselor pe piata vor fi realizate materiale publicitare si un


website de prezentare.
Produsele obtinute in cadrul fabricii de patiserie vor fi comercializate catre societati comerciale si
anume intreprinderi mici si mijlocii din judetul Braila, reprezentate de supermarket-uri, magazine
specializate de comercializare a produselor de patiserie, magazine alimentare, magazine mixte, pe baza de
contract. De asemenea, produsele vor fi comercializate si catre persoane fizice, pe baza de comenzi.
Cea mai mare pondere in portofoliul de clienti o vor avea societatile comerciale din mediul urban,
insa produsele de patiserie vor fi comercializate si catre agenti economici din mediul rural.

4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

13
Adresa la care va fi implementat proiectul:
RURAL* X
URBAN

*Se va pastra locatia implementarii proiectului pe toata perioada desfasurarii programului (minim 3 ani
incepand cu anul urmator acordarii AFN)

Aplicatia va atribui automat 15 puncte pentru implementarea in mediu rural!

Acces la drumurile naţionale/judetene şi mijloacele de transport:


Daţi detalii legate de locaţia implemetării proiectului, în contextul amplasării acesteia în apropierea
drumurilor naţionale/judeţene şi a accesului la mijloacele de transport.

Adresa la care va fi implementat proiectul este satul Romanu, comuna Romanu, strada Republicii,
nr. 72, judetul Braila.
Comuna Romanu din judetul Braila este situata in apropierea drumului national 22, prin care se
realizeaza legatura cu municipiul Braila. Situarea in apropierea acestui drum national reprezinta un avantaj
pentru S.C. GANT MARKET CONSULT S.R.L., deoarece contribuie la distributia produselor de patiserie
obtinute in cadrul fabricii in intreg judetul Braila.

Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial:


Daţi detalii legate de amplasarea locaţiei unde se va derula proiectul, din perspectiva vadului comercial.
Vadul comercial nu prezinta o importanta ridicata pentru S.C. GANT MARKET CONSULT
S.R.L., deoarece firma va livra produsele direct la sediul clientilor, pe baza de contract sau comanda.

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):
Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia
implementării proiectului.
Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.
Cladirea in care se va infiinta fabrica de patiserie este racordata la reteaua publica de apa si de
energie electrica. Costurile estimate ale utilitatilor sunt de 6.000 de lei anual, defalcate astfel:
- Energie electrica: 2.000 de lei;
- Apa: 4.000 de lei.

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare
chirie, etc).
Detaliaţi termenii contractuali ai închirierii spaţiului prin prisma următorilor parametri: proprietar,
suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie etc.

14
Spatiul in care se va desfasura activitatea este obtinut pe baza de comodat in vederea folosintei
gratuite.

4.3 Dimensionare valoare de investiţie

Element de Furnizor Număr Valoarea totală Valoare Document de Durata de


investiţie Bucăţi fara TVA - lei eligibila fundamentar amortizare (ani)
e valoare
Malaxor Crown Cool S.R.L. 1 Oferta de pret 10
Masina turat aluat Crown Cool S.R.L. 1 Oferta de pret 10
Cuptor Crown Cool S.R.L. 1 Oferta de pret 10
Dospitor Crown Cool S.R.L. 1 Oferta de pret 10
Hota Crown Cool S.R.L. 1 Oferta de pret 10
Modul bain Crown Cool S.R.L. 1 Oferta de pret 10
Marie
Congelator Crown Cool S.R.L. 1 Oferta de pret 10
Crown Cool S.R.L. 1 Oferta de pret 10
Abatitor
Crown Cool S.R.L. 3 Oferta de pret 10
Rafturi inox
Materiale 1 Oferta de pret Nu este cazul
publicitare
Website prezentare 1 Oferta de pret 3
Consultanta in 1 Contract Nu este cazul
vederea obtinerii
finantarii
TOTAL 142.857 142.857

Nota: La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera atât cheltuielile eligibile cât şi
toate cheltuielile neeligibile necesare a fi efectuate pentru realizarea unei capacităţi de producţie
funcţionale (achiziţiile din cadrul proiectului independente sau împreună cu activele existente în cadrul
societăţii trebuie să genereze venituri /profit suplimentar).
Nota: se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.

4.4 Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare Fara TVA
RON %
Credite bancare - -
AFN 100.000 70%
Alte surse (aport propriu) 42.857 30%
TOTAL valoare de investiţie 142.857 100%

Se va atribui punctaj 5 puncte pentru Schema de finantare cu credit


15
Utilizarea tehnologiilor noi

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004 reprezinta mai mult
de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

DA X

NU

Se va puncta 10 puncte optiunea DA

Explicati cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a


tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii si
care este potenţial inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

Pentru functionarea fabricii de patiserie este necesara achizitionarea de echipamente de productie


moderne, cu productivitate ridicata si costuri de operare si intretinere reduse.
Conform planului de investitie, ponderea valorii echipamentelor din totalul investitiei este de
aproximativ 70%. Deoarece echipamentele noi au cea mai mare pondere in cadrul investitiei se poate
afirma ca proiectul contribuie intr-un mod semnificativ la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor
moderne in procesul de productie.

5 ANALIZA PIEŢEI

5.1 Piaţa actuală

5.1.1 Principalii clienţi


Prezentaţi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi
comerciale, agricultori etc) – dacă este cazul:
Vânzări pe (principalii) (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
clienţi Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 %
LEI
LEI
1
Clienţi 2
interni 3
Total piaţa internă
1
Clienţi 2
externi 3
Total export
Total intern + export

Volumul vânzărilor actual pe grupe de produse (cantitativ şi nu valoric)


Grupa de UM Cantitate către clienţi interni Cantitate către clienţi externi Total
produse/servicii
Produs 1

16
Produs 2
Produs 3
….

Care este segmentul de piaţă actual din punct de vedere al locaţiei clienţilor, pe grupele de clienţi
mentionaţe mai sus? Precizaţi distanţele medii (de la punctul de lucru până la clienţi) pe principalele grupe
de clienţi.
Care sunt principalele bariere în creşterea numărului de clienţi/creşterea vânzărilor către clienţi existenţi?

5.1.2 Principalii concurenţi

Produs/serviciu Denumirea Anul înfiinţării, CA, Profit, Total active, total salariaţi, tip Ponderea
oferit pieţei firmei/ firmelor clienţi, grad de tehnologizare, nivel preţuri şi calitate, pe piaţă
şi localitatea avantaje/dezavantaje, etc ( %)
Produs 1

Produs 2

Produs 3

5.1.3 Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite
de concurenţă).

5.2 Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

5.2.1 Produsul nou

Descrierea exactă a produsului/serviciilor:


- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

17
5.2.2 Segmentul de piaţă

Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de


piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc.).
Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în
ultimii ani şi cea previzibilă)

5.2.3 Riscuri majore


Riscuri majore identificate:
5.2.3.1. riscuri de piaţă
5.2.3.2. riscuri financiare
5.2.3.3. riscuri legislative
Prezentaţi modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore

18
5.2.4 Clienţi potenţiali

Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum veţi extinde piaţa
sau identifica noi pieţe, etc.)
Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicată, cu amănuntul, societăţi comerciale,
agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupa) si numărul pe fiecare grupa de clienţi.

Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe potenţialii clienţi să
cumpere produsul/serviciul dumneavoastră şi nu al concurenţei?

5.2.5 Concurenţi potenţiali


Prezentati concurentii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora
(mărimea cantitativ-valoric, număr personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputaţia,
modalităţi de valorificare, mărimea segmentului lor de piaţă etc):

Grupă Denumirea firmei/ Vechime pe piaţă, CA, Profit, Total active, total salariaţi, Ponderea pe piaţă
produse/servicii firmelor şi localitatea tip şi număr clienţi, grad de tehnologizare, nivel preţuri şi ( %)
oferite pieţei calitate, avantaje/dezavantaje, etc
Produs 1

Produs 2

Produs 3

5.2.6 Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite


1 Prezentaţi şi argumentaţi principalele avantaje ale noilor produse/servicii în raport cu concurenţa (de ex.
preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare):
Alte avantaje:
19
Analizaţi produsele/serviciile dvs în raport cu concurenţa - se va prezenta un tabel cu note de la 1-5 în care
pe coloane se pun concurenţii şi societatea iar pe linii caracteristicile (de ex. preţ, calitate, caracteristici
noi, servicii post-vânzare, locaţie, etc)

5.2.7 Reacţia concurenţei


Mentionaţi cum credeţi ca vor reacţiona concurenţii dvs. la apariţia pe piaţă a produselor/serviciilor
aferente proiectului

5.2.8 Desfacerea produselor


Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de desfacere(%)
afaceri( % )

(La forme de desfacere precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor
dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la
domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, daca veţi face
export, etc.).

5.3 Strategia de comercializare

5.3.1. Politica produsului


Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de vedere al
greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă aveţi un singur produs/serviciu
sau mai multe tipuri de produse/servicii etc:

5.3.2. Politica de preţuri


Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi reduceri de
preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, explicaţi de ce:

Nota: Pentru fiecare grupă de produse/servicii se va prezenta un tabel cu nivelul preţurilor practicate de
societate în raport cu nivelul preţurilor principalilor concurenţi. Preţurile trebuie să fie comparabile (atât
preţurile societăţii, cât şi ale concurenţei, vor fi prezentate la raft/la poarta fabricii/ la distribuitor/ etc –
funcţie de tipul clienţilor).

20
5.3.3. Politica de distribuţie
Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc. Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuţie şi se vor cuantifica
costurile aferente:

5.3.4. Modalităţi de vânzare


Precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu
amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja
vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face export etc):
Se vor prezenta detaliat elementele de logistică şi desfacere necesare pentru atingerea vânzărilor
previzionate (forţa de vânzare, mijloace de transport necesare şi modul de asigurare al acestora, spaţii de
depozitare necesare şi modul de asigurare a acestora, etc) precum şi cuantificarea cheltuielilor aferente.

5.3.5. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri,
plata în rate):

Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor, estimaţi costurile anuale
de promovare şi prezentaţi ipotezele care au stat la baza estimărilor.

21
6 PROIECŢII FINANCIARE
Proiecţiile financiare se vor completa electronic.

Corelaţi proiecţiile financiare cu partea descriptivă a Planului de afaceri.


Necorelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri duce la respingerea proiectului.

6.1 Proiecţia fluxului de numerar

22
CASH-FLOW

Nr. PROIECTII
Explicaţii / lună
crt. L7/2013 L8/2013 L9/2013 L10/2013 L11/2013 L12/2013 AN 2013 AN 2014 AN 2015 AN 2016
Sold iniţial disponibil (casă
I
şi bancă)
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)
1 din vânzări
2 din credite primite
alte intrări de numerar (aport
3
propriu, etc.)
Alocaţie Financiară
4
nerambursabilă
Total disponibil (I+A)
Utilizari numerar din
B
exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi
1 materiale consumabile
aferente activităţii desfaşurate
Salarii (inclusiv cheltuielile
2
aferente)
3 Chirii
4 Utilităţi
5 Costuri funcţionare birou
6 Cheltuieli de marketing
7 Asigurări
8 Reparaţii/Întreţinere
9 Servicii cu terţii
Impozite, taxe şi vărsăminte
10
asimilate
11 Alte cheltuieli
C Cheltuieli pentru investiţii
(Valoarea totală a

23
proiectului)

D Credite (1+2)
1 Creditul solicitat
rambursări rate de credit
scadente
dobânzi şi comisioane
2 Alte credite (inclusiv leasing)
rambursări rate de credit
scadente
dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite
E
şi taxe (1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
Impozit pe profit/cifră de
3
afaceri
F Dividende
Total utilizări numerar
G
(B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G)
II Sold final disponibil (I+H)

Se va puncta cu 20 de puncte daca in casutele hasurate sunt sume pozitive (>0)

24
6.2 Proiecţia bilanţului simplificat
Pe baza Proiecţiei contului de profit şi pierdere, a proiecţiei necesarului de fond de
rulment şi a graficelor de rambursare se va întocmi bilanţul previzionat conform tabelului
de mai jos:

Nr. Actual Proiecţii


rd.
Denumirea elementului N
N+1 N+2 N+3
A B
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 01
201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +234
-280 - 290 - 2933)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 02
211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 +
232 - 281 - 291 - 2931)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03
(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04
01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 05
303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341
+ 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 +
357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327
+/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 -
394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)
II. CREANŢE 06
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 07
(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 -
591 - 595 - 596 - 598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08
(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 09
05 la 08)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 11
PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE
PÂNĂ LA UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +
269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 +
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423
+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** +
457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +
519)
25
E. ACTIVE CIRCULANTE 12
NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.
09 + 10 - 11 - 19)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 13
CURENTE (rd. 04 + 12)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 14
PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI
MARE DE UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +
269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 +
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423
+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** +
4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18+21), 16
din care:
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total 18
(rd. 19 + 20), din care:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un 19
an (ct. 472*)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 20
un an (ct. 472*)
Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: 22
- capital subscris vărsat (ct. 1012) 23
- capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24
- patrimoniul regiei (ct. 1015) 25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26
III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 27
IV. REZERVE (ct. 106) 28
Acţiuni proprii (ct. 109) 29
Câştiguri legate de instrumentele de 30
capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de 31
capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU SOLD C 32
PIERDEREA SOLD D 33
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
VI. PROFITUL SAU SOLD C 34
PIERDEREA EXERCIŢIULUI SOLD D 35
FINANCIAR (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129) 36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 37
22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 +
34 - 35 - 36)
26
Patrimoniul public (ct. 1016) 38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38) 39
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

7 GARANŢIILE PROPUSE PENTRU CREDITUL BANCAR

În cazul în care, pentru finantarea proiectului se are în vedere contractarea unui credit, se
vor prezenta pe scurt garanţiile propuse pentru creditul bancar:
 Terenuri (proprietar, locaţie, intravilan/extravilan, suprafaţă, existenţă
utilităţi, valoare achiziţie, valoare contabilă, valoare piaţă)
 Clădiri (proprietar, locaţie, industrial/comercial/rezidenţial; regim
înălţime; suprafaţă construită desfăşurată, suprafaţă utilă; an punere în
funcţiune, stare fizică)
 Mijloace fixe (tip utilaj, data fabricării, valoarea contabilă),
 Alte garanţii (FNGCIMM)
Pentru schema de finanţare cu credit bancar, necompletarea capitolului 7 atrage
respingerea la finanţare.

27
GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI *** Intreprinderi nou infiinţate * Intreprinderi cu activitate**

1. Date Generale/Cerere de finantare 5 10


Actionarul/Asociatul/Administratorul a absolvit cel putin un curs de
educatie antreprenoriala sustinut de un furnizor acreditat de catre Ministerul
Educatiei, Ministerul Muncii, UNCTAD 5 5
Intreprinderea a obtinut profit din activitatea de exploatare in 2012 0 5
Activitatea pe care aceseaza 15 10
Productie 15 10
Servicii 10 7
Comert 5 5
2. Viziune, strategie 20 20

Număr de locuri de muncă create la momentul decontului 15 15

locuri de muncă create ≥ 3 15 15

locuri de muncă create = 2 10 10


locuri de muncă create = 1 5 5
Observaţii: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat prin ANOFM din categoria
persoanelor dezavantajate social la angajare - peste 45 ani
3. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă 10 15

Intreprinderea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online 0 3


Intreprinderea are cel putin 2 angajati la momentul inscrierii online 0 5
Societatea/Asociatul/Actionarul nu a mai beneficiat de finantare in cadrul
programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 10 10
Societatea/Asociatul/Actionarul a mai beneficiat de finantare in cadrul
programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 0 0
4. Prezentarea proiectului 20 15
Implementare proiect în mediul rural
15 10

28
Solicită credit
5 5
5.Utilizarea noilor tehologii 10 10

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG


2139/2004 reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile 10 10
inscrise in planul de afaceri

6. Proiecţii financiare 20 20

Cash flow pozitiv pe toti anii previzionati 20 20


7. Garanţiile propuse pentru creditul bancar Pentru schema de finanţare cu credit bancar necompletarea
capitolului 7 atrage respingerea planului la finanţare.
TOTAL 100 100
Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.
*Întreprinderi nou infiinţate - sunt înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare sau nu au desfăşurat activitate până în momentul completării online a
planului de afaceri.
**Întreprindere cu activitate - înfiinţate până la 31.12.2012 şi au desfăşurat activitate până în momentul completării online a planului de afaceri.
*** Punctajul maxim aferent capitolelor se obţine prin tratarea completă a tuturor subcapitolelor din planul de afaceri.

29

S-ar putea să vă placă și