Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU

PROF. RĂDUCU GALERU

PROBLEME STAREA GAZOASĂ

PROBLEME CALCUL STOECHIOMETRIC, MOLI, VOLUM MOLAR, CONDIȚII NORMALE.

1. Reacționează 800g cupru de puritate 32% cu acid sulfuric. Se cere:


a) Reprezentați ecuația reacției chimice;
b) Calculați volumul de gaz degajat;
c) Calculați masa de sare care se va obține dacă randamentul preparării este 80%.
2. 10g sodiu se introduc într-un vas care conține 200 ml apă distilată (ρ= 1g/ml). Se cere:
a) Reprezentați ecuația reacției chimice;
b) Calculați volumul de gaz degajat;
c) Calculați concentrația procentuală a soluției obținute;
d) Determinați raportul molar al componenților din soluție.
3. 600g de carbonat de sodiu se dizolvă în 1400g apă. Peste această soluție se adaugă acid clorhidric de
concentrație 25%. Se cere:
a) Reprezentați ecuația reacției chimice;
b) Calculați concentrația inițială a soluției de carbonat;
c) Calculați masa de soluție acid clorhidric necesară reacției;
d) Calculați volumul de gaz degajat;
e) Calculați numărul de moli de sare preparați prin acest proces.
4. 700 litri amestec echimolecular de dioxid de sulf și hidrogen sulfurat reacționează. Să se determine:
a) Calculați masa molară medie a amestecului gazos supus transformărilor;
b) Reprezentați ecuația reacției chimice;
c) Calculați masa de sulf obținută.
5. Se prepară industrial amoniacul prin sinteză din elemente. Dacă se prepară 500 litri amoniac cu un
randament de 80%, gazul este măsurat în condiții normale, se cere:
a) Reprezentați ecuația reacției chimice;
b) Calculați volumele de azot și hidrogen necesare;
c) Dacă hidrogenul s-ar obține din apă să se determine masa de apă necesară.
6. Metanul se arde cu exces de aer de 10%. Să se calculeze care ar fi procentul de CO 2 în amestecul
gazos obținut dacă:
a) Apa este gaz;
b) Apa este lichidă.
7. Un aliaj de Cu și Mg se tratează cu acid sulfuric. Dacă dioxidul de sulf în amestecul gazos format
reprezintă 25%, să se calculeze raportul de masă a celor două metale din aliaj.
8. Se dizolvă 500 litri SO3 într-un kg de apă. Determinați concentrația procentuală a soluției obținute.
9. Se descompun 2 kg de piatră de var de puritate 80%. Gazul obținut se poate recupera cu un randament
de 90%. Se cere:
a) Reprezentați ecuația reacției chimice;
b) Calculați volumul de gaz recuperat;
c) Calculați masa de soluție de apă de var 40% care poate fi tulburată cu CO2 format în proces.
10. 800g soluție acid azotic de concentrație 80% cu carbon. Se cere:
a) Reprezentați ecuația reacției chimice;
b) Calculați volumele de gaze formate;
c) Calculați numărul de moli de carbon reacționate.
11. Să se calculeze puritatea pietrei de var dacă 40g probă reacționează cu 6,72 litri acid clorhidric (c.n.).
12. Se ard 500g pirită de puritate 80%. Gazul degajat se supune oxidării și ulterior absorbției în apă. Se
formează astfel acid sulfuric. Se cere:
a) Reprezentați ecuațiile reacțiilor chimice;
1
COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU
PROF. RĂDUCU GALERU
b) Determinați volumul de dioxid de sulf format în prima etapă;
c) Calculați volumul de soluție acid sulfuric 2M care poate fi preparat din proces.
13. Pentru obținerea amoniacului din elemente se utilizează 1000 kg amestec de azot și hidrogen, aflate în
raport molar de 1:3. Amestecul gazos rezultat are 42% amoniac (procente de volum). Se cere:
a) Reprezentați ecuația reacției chimice;
b) Calculați procentul de azot transformat;
c) Calculați masa molară medie a amestecului gazos format;
d) Determinați numărul de moli de amoniac format.
14. 100g soluție carbonat de sodiu se tratează cu 100 ml soluție acid clorhidric 0,2M. Se cere:
a) Reprezentați ecuația reacției chimice;
b) Calculați concentrația procentuală a soluției de carbonat;
c) Determinați volumul de gaz format (c.n.).
15. 15 g aliaj Cu-Zn se tratează cu acid sulfuric când se formează 4,48 litri gaz. Dacă se tratează aceiași
cantitate de aliaj cu acid clorhidric se degajă 2,24 litri gaz. Să se determine compoziția procentuală a
aliajului.

PROBLEME TRANSFORMĂRI, LEGILE GAZELOR

16. Într-un balon sferic cu raza de 30 cm se introduc 2 moli de gaz la temperatura de 25oC. Să se calculeze
presiunea din balon. Dacă balonul se încălzește cu 30oC care va fi temperatura din vas?
17. Într-un cub cu latura 10 cm se introduc 16g de oxigen și 0,25 moli azot. Să se calculeze temperatura
din cub dacă presiunea este de 1560 mmH. Dacă presiunea crește cu 1 atm care va fi temperatura.
18. Într-o sferă de 100 litri se introduc 132 g dioxid de carbon, 2 moli azot și 5 litri argon (c.n.). Se cere:
a) Calculați masa molară medie a amestecului;
b) Determinați presiunea din recipient dacă temperatura 0oC.
19. Într-o incintă de 22,4 m3 se introduce aer la presiunea de 120 atm. Să se calculeze cât ar trăi o pisică
cu acest aer, dacă consumă 5,6 litri/minut.
20. Într-un recipient de 30 litri se află azot la 0oC și 60 atm. Se mai introduc 1200 litri azot măsurat în
condiții molare. Să se determine presiunea finală din recipient.
21. Într-o butelie de 10 litri se află azot la temperatura camerei și p= 3 atm. Se cere:
a) Să se calculeze numărul de moli și masa de gaz din butelie;
b) Dacă se scoate gaz până la p= 1,5 atm. se cere să se calculeze numărul de moli rămași în
butelie;
c) Dacă gazul scos s-ar introduce într-o butelie cu volumul de 3 litri, la temperatura camerei, să se
determine presiunea.
22. Un cilindru cu raza 20 cm și lungimea de 50 cm este umplut cu aer la temperatura de 25 oC până la
presiunea de 3 atm. Se cere:
a) Calculați numărul de moli de oxigen din cilindru;
b) Calculați masa molară medie a aerului, dacă se consideră că aerul ar fi format doar din O 2
(20%) și N2 (80%).
c) Dacă cilindrul ar fi încălzit cu 25oC calculați care ar fi presiunea.
23. Într-un recipient cu volumul de 5,6 litri se introduce oxigen la 4 atmosfere și 273oC. Se cere:
a) Determinați masa de oxigen din recipient;
b) Calculați volumul de oxigen (c.n.) care trebuie scos din recipient pentru ca presiunea să devină
1 atm și temperatura 0oC.
c) Calculați masa de carbon care poate fi arsă cu oxigenul rămas în recipient.
24. Se descompune 1 kg carbonat de amoniu de puritate 95%. Se cere:
a) Reprezentați ecuația reacției chimice;
b) Calculați masa molară medie a amestecului gazos format, dacă apa este gaz.
c) Calculați volumul de gaz degajat la presiunea de 2 atmosfere și temperatura de 127oC.

S-ar putea să vă placă și