Sunteți pe pagina 1din 28

CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.

htm

CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN

CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN


- opinii si comentarii -

DESCRIEREA SPECIILOR INDIGENE DE VIPERE


ISTORICUL CERCETĂRILOR

Bazele cercetărilor herpetologice din tară au fost puse de C.


Kiritescu (1901-1930) care a făcut inventarul faunistic al reptilelor
din
România
si a schiţat

www.LightInTheBox.com Anunţuri prin Google


zoogeografia lor, insistând asupra unor probleme de sistematică.
R.Martens (1921-1923) studiază un material colectat personal în
România , interpretând in spiritul sistematicii moderne. Cercetările
sale cuprind indicaţii interesante care au putut fi valorificate ulterior
si de alţi herpetologi. R. Câlinescu (1931) introduce nomenclatura
ternară după lista lui Martens si Muller, alcătuieşte pentru prima
dată hărţi amănunţite de răspândire a reptilelor din tară si face
analiza zoogeografică si ecologică a herpetofaunei. Publicaţiile Iui
Băcescu (începând din 1933) reflectă o armonioasă îmbinare a
însuşirilor de sistematician cu cele de ecolog vădind o adâncă
cunoaştere a terenului si a biologiei reptilelor în natură.
Studiile sale asupra sopârlei Eromias arguta de la Hanul Conachi ,
precum si asupra viperidelor si colubridelor din tară sunt deosebit
de valoroase. Fauna de reptile din sudul Ddbrogei este amănunţit
cercetată de LLepsi (1927).
I. E. Funh (începând din1932) Funh si Martens (1959) au urmărit
studiul variabilitătii si ecologiei – la diferite lacertide; pentru a le
încadra în unităţile subspeciei corespunzătoare, indicând totodată
afinităţile în comparaţie, cu rasele geografice vecine. St. Vancea
(începând din 1934) folosind aceleaşi metode moderne ale
sistematizării, a continuat studiul viperidelor iniţiat de Băcescu.
B. Stugren (1955, 1957 -1960, 1961) s-a ocupat de particularităţile
viperei de stepă din fânetele Clujului, de răspândirea reptilelor, din
Transilvania si Dobrogea, de sistematica speciei Lacerta praticola
într-o lucrare de sinteză a schiţat originea herpetofaunei din
România in lumina glaciatiunii. Aplică pentru prima oară metode
statistice din studiul variabilitătii reptilelor. B. Stugren si I.Ghira,
(1987 , 1988) studiază distribuţia reptilelor pe zone altitudinale în

1 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

Munţii Retezat si împreună cu B. Kiss (1981) studiază


productivitatea secundară la sopârla de câmp. În 1961, Fuhn si
Vancea publică în cadrul "Faunei R.P.Române", editată de Academia

R.P.Română , un studiu monografic asupra reptilelor din România, în


care tratează morfologia externă,.anatomia, ecologia, filogenia;
răspândirea geografică si sistematică a acestor animale .
Până la ora actuală acesta este cel mai.complet studiu despre
reptilele din România.

BIOLOGIA SPECIILOR DE VIPERE

Sistematica speciilor de vipere. Viperele fac parte din ordinul


Serpentes, grup provenit din Sauria, cu următoarele caractere
distinctive: absenta membrelor (sau cel puţin a celor anterioare) si
a centurii, scapulare, lipsa pleoapelor mobile, lipsa deschiderii
externe a urechii si a unui aparat auditiv funcţional, absenta arcului
temporal superior si a scvamozalului, absenta lacrimalului jugalului,
quadratojugalului, epipterigoidului si postfrontalului. Cutia craniană
este complet închisă prin procesele descendente ale frontalelor si
parietalului. Sunt prezente articulaţiile vertebrale zigosfrene -
zigantrice. Apofizele hemale ale
vertebrelor caudale nu se unesc ventral.
Familia Viperidae (Bonaparte -1840) are următoarele caractere
generale primitive: dinţii pre maxilari, coronoidul, elementele
centurii pelviene si plămânul stâng lipsesc. Câte un singur dinte
canaliculat, situat pe maxilarele extrem de scurte de lungime egală,
fără alţi dinţi si mobile, putând să se îndrepte perpenticular fată de
epipterigoid. Palatinele si pterigoidele sunt de asemenea mobile.
Ectopterigoidul este alungit, hipapofizele lungi; oasele prefrontale
nu au proces anterior si nu sunt în contact cu oasele nazale; plăcile
cefalice sunt adesea foarte modificate, deşi speciile generalizate
posedă complexul colubriform al plăcilor cefalice (5 plăci mari).
Ochiul este separat de solzii supralabiali prin solzi iniei.. Pupila este
verticală. Plăcile ventrale .acoperă toată lungimea abdomenului. Nu
există gheare în regiunea anala. Placa anală este întreagă. Coada
este scurtă. De obicei pe spate există un desen închis în formă de.
zig-zag. Viperele sunt ovovivipare.
Sunt speciile cele mai periculoase pentru om, datorită veninului lor.
Familia Viperidae ocupă un areal, vast în toate continentele cu
excepţia Australiei. Unii autori includ în această familie si
Crotaîinele, astfel că Viperidele cuprind 2 subfamilii : Viperinae si
Crotalinae.
Viperinele trăiesc in Africa si Eurasia si cuprind 10 genuri:

---Vipera (Europa , Asia , Africa)


---Bitîs (Africa)
---Causus (Africa)
---Echis (Africa , Asia)

2 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

---Atractaspis (Africa , Israel/Sinai)


---Cerastes (Africa , Asia )
---Pseudocorastes (Israel., Iran )
---Atheris (Africa)
---Eristicophis (Belucistan)
---Aseziops (sud-estul Asiei)

Se cunosc în total 65 de specii. Crotalinele trăiesc în America si Asia


si cuprind 6 genuri (Agkistrodea, Trimeresurus, Iachesis, Sisturus,
Crotalus, Bothropa ) cu 91 de specii. Unii autori consideră genurile
Bothropa si Trimeresurus ca subgenuri de Lachesis.
Genul Vipera cuprinde 14 specii, care au următoarele caractere
comune.:
---capul, în general mai muit sau mai puţin distinct de gât, acoperit
de plăci diferite ca formă si dimensiuni, cele din regiunea
s.upraoculară sunt mai mari decât cele din jur. :
---ochiul de mărime mijlocie cu pupilă eliptică vertical si separată de
scuturile labiale superioare si de un număr variabil de plăcute.
---nările situate lateral si în contact cu placa rostrala sau separată
de aceasta prin placa nasorostrală.
---corpul subcilindric , acoperit cu scvame carenate.
---coada scurtă.
---placa anală unică.
---glanda veninoasă de dimensiuni mici.

Dintre aceste 14 specii, în Europa trăiesc doar 9 specii:


1. Vipera ammodytes (Linnaeus. 1758)
---V. a. ammodytes (Linnaeus , 1758)
---V. a. montandoni (Boulenger, 1904)
---V. a. meridionalis (Boulenger, 1903)
---V. a. ruffoi (Bruno , 1968)
---V. a transcaucaziana (Boulenger, 1913)
2. Vipera aspis (Linnaeus , 1758)
---V. a. aspis (Linnaeus , 1758)
---V. a. atrax (Meisner, 1820)
---V. a. balcanica (Buresch et Zonkov, 1934)
---V. a. francisciredi (Laurenti, 1768 )
---V. a. zinnikeri (Kramer, 1958).
3. Vipera berus (Linnaeus , 1758 ) cu subspeciile :
---V. b. berus (Linnaeus , 1758)
---V. b. bosniensis (Boettger, 1889).
4. Vipera Kaznakovi (Nikolskij, 1909)
5. Vipera latastei (Bosca , 1878) cu subspeciile :
---V. I. latastei (Bosca , 1878);
---V. I. gaditana (Saint-Girons , 1977)
6. Vipera lebetinâ (Linnaeus , 1758 )
---V. I. lebetinâ (Linnaeus , 1758)
---V. I. obtusa ( Dwigubskij, 1832)
---V. I. schweizari (Werner, 1935)
7. Vipera seoanei (Lataste , 1879 ) cu subspeciile:
---V. s. seoanei (Lataste ,1879 );
---V. s. cantabrica ( Brana et Bas , 1982)
8. Vipera ursini (B.dnaparte , 1835)
---V. u. ursini (Bonaparte , 1835)
---V. u. eriwanensis (T. Rous.s , 1933) ;
---V. u. rakosiensis ( Mehely, 1894 ) ;
---V. u. renardi ( Christoph , 1849);
9. Vipera xanthina (Grav , 1849 ); cu subspeciile :
---V. x. xanthina ( Gray , 1849 );
---V. x. raddei ( Boettger, 1890).

Caracteristicile morfologice ale viperelor.


In ceea ce priveşte viperele din Europa , la acestea se manifesta
numeroase stadii ale evoluţiei Viperidelor care continuă încă la
grupul lebetina - xanthina si culminează cu genul african Bitis.
Aparent la taxonii europeni, caracterele morfologice tipice ale
Viperinelor se accentuează progresiv de la Vipera ursini la Vipera
ammodytes. Existenta unei proeminente nazale (creşterea

3 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

numărului de plăci apicale) este proprie grupului ursini - ammodytes


si nerecunoscută la grupul lebetina - xanthina. Alături de această
variaţie a
plăcilor cefalice, a formei capului si a corpului, este evidentă si o
tendinţă dificil de interpretat, de creştere a dimensiunilor corpului, a
numărului vertebrelor, a plăcilor ventrale si a numărului de solzi
ventrali de la mijlocul corpului.
La viperele europene se observă o corelare pozitivă între lungimea
corpului si numărul plăcilor ventrale. Presiunea selecţiei în favoarea
unei reduceri a lungimii corpului este importantă. Aceasta a redus
de la 21 la 19 numărul de solzi dorsali la mijlocul corpului, dar
numărul de plăci ventrale nu s-a modificat. Se presupune că
mărimea taliei este în strânsă legătură cu numărul de ventrale. Se
observă pe de altă parte, că în cadrul speciilor asemănătoare,
evoluţia a acţionat frecvent asupra numărului ventralelor, mult mai
rar asupra segmentării plăcilor cefalice si niciodată asupra câtorva
caractere laolaltă. De notat că la speciile politipice, populaţiile
septentrionale sunt adesea mai mari si deţin un număr mai mare de
plăci ventrale decât populaţiile meridionale, contrar caracterelor
şerpilor în general.
Coloritul viperelor europene este foarte variabil si tenta de fond se
aseamănă uneori cu aceea a substratului, din cauza presiunii
selecţiei exercitată de prădătorii care descoperă prada cu ajutorul
văzului. Coloritul dorsal este în medie mai constant în cadrul
speciilor asemănătoare. Zigzagul dorsal, care poate fi mai mult sau
mai puţin lăţit si romboidal sau circular, se transformă în bare
transversale la 3 taxoni care sunt, mult diferenţiaţi din punct de
vedere morfologic si ecologic : v. ammodytes transcaucaziana, v.
aspis francisgiradi si v. berus bosniensis. Hemipenisurile viperelor
europene, globulare si foarte bifidate, oferă puţine variaţii la marea
majoritate a speciilor. Singura diferenţă apreciabilă este forma
maialungită a hemipenisului la Vipera berus.

La celelalte specii, nu s-au găsit diferente semnificative. Totuşi


forma net globuloasă a hemipenisului la Vipera lebetina, sugerează
o tendinţă de îngrosare. Se poate lansa ipoteza că numai Vipera
berus a conservat un caracter mai mult sau mai puţin primitiv, din
acest punct de vedere. Craniul viperelor din Europa oferă puţine
caracteristici interesante si puţine indicii care deosebesc o specie de
alta. Pe baza gradului lor evolutiv le considerăm în ordine : ursini,
kaznakovi, berus, seoanei, aspis, latastei, ammodytes. Totuşi sunt
prezente fenomene de creştere alometrică, ca de exemplu, Ia
Vipera aspis unde craniul unui individ mare se aseamănă mai mult
cu cel al viperei ammodytes, în timp ce craniul unui individ mai mic
se
aseamănă mai mult cu cel de viperă berus. Cariotipul celor mai
multe vipere europene (2n=36, 14V +2 I + 20m) se regăseşte la
numeroase colubride si practic la toate crotalinele si viperinele
studiate, cu excepţia
viperei ammodytes si viperei aspis, al căror cariotip este 2n=42 cu
8V +14 I +20m.
H.E. Kobel (1967) a demonstrat cum tipul clasic cu 36 de
cromozomi ar fi putut apărea prin sciziune centrală urmată de
inversiune pericentralâ, rezultând tipul aspis cu 42 cromozomi.
Aceste diferente considerabile nu sunt, cel puţin la prima generaţie
deloc verificate la hibrizi .al căror cariotip compus, este 2n =39, cu
11 V +8 I + 20m si confirmă interpretarea lui Kbbel despre
omologia cromozomilor. Asa cum Vipera latastei, specie prin motive
bine întemeiate intermediară între Vipera ammodytes si Vipera
aspis, are cariotip normal, este îngăduit să presupunem că,
modificările spectaculoase survenite la
aceste ultime două specii, s-au produs independent si nu corespund
unor mutaţii genetice importante.
Studiul proteinelor serice prin intermediul electroforezei simple dă
rezultate dificil deinterpretat din cauza variaţiilor individuale. Totuşi
imunoelectroforeza făcută plecând de la un ser de viperă aspis
sugerează că această specie este net mai învecinată din acest punct

4 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

de vedere de Vipera berus si Vipera latastei decât de Vipera


ammodytes.
În ceea ce priveşte comunitatea antigenică a veninurilor, Vipera
ammodytes este destul de departe de majoritatea celorlalte specii
(50 până la 54% antigeni comuni), puţin mai îndepărtată de Vipera
ursini (45%) si mai apropiată de Vipera latastei (71%), dar mai
puţin diferenţiată de Vipera seoanei si Vipera berus (64-65%).
Vipera berus, foarte apropiată de Vipera ursini si Vipera seoanei
(71% din antigenii comuni ) este net îndepărtată de Vipera
Kaznakovi (59%) si se găseşte si mai departe de Vipera latastei si
Vipera ammodytes (53%). În cadrul aceleaşi specii, proporţia de
antigeni comuni ai populaţiilor sau subspeciilor variază de la 61 la
100%. Modalităţile de evoluţie ale proteinelor antigenice sunt
aproape necunoscute, din această cauză este dificil dea considera
semnificaţia lor drept criteriu filogenetic. Cea mai mare parte a
rezultatelor cercetărilor de: imunoelectroforeza si imunodifuziune
asupra/comunităţilor antigenice ale veninurilor, confirmă clasificările
tradiţionale bazate pe morfologia comparată.
În cadrul viperelor, palearctice, patru, genuri mai bine cunoscute,
(Cerastes, Echis, Eristocophia, Vipera) derivă din viperele etiopiene,
evoluate prin natura particulară a regiunii postorbitale a craniului.
La aceste genuri, osul post orbital este. de mici dimensiuni si bine
sudiat, median şi posterior, de procesul parietal. La trei genuri de
vipere etiopiene Adenorhinos, Atheris, Bitiş, dimpotrivă,
postorbitalul se învecinează cu paristalul fără însă a forma un os
comun.
Dintre cele trei genuri palearctice evoluate, vipera este probabil cel
mai puţin evoluată, pentru că prezintă caractere taxonomice destul
de variabile si ocupă o zona extinsă, cu mari valenţe bioclimatice.

Vipera ammodytes (vipera cu corn) are corpul relativ masiv, coada


scurtă si capul net lărgit posterior. Vârful botului este surmontat de
o proeminentă cărnoasă, de forma unui con, situat deasupra plăcii
rostrale şi acoperit de 5-20 (de obicei 7-18) mici scuame "apicale".
Frontalul si parietalul nu sunt de regulă, distincte din cauza faptului
că sunt substituite de plăci neregulate, de dimensiuni mici. Prezintă
două serii complete de plăci (câteodată una, destul de rar trei) între
marginea inferioară a ochiului si supralabiale. Scvamele la
jumătatea corpului sunt dispuse în 21 (excepţional20 sau 23) serii.
Plăcile ventrale în număr de 132 până la 169 (în general 133-163),
nu prezintă diferente datorate sexului. Solzii subcaudali sunt în
număr de 22-24 perechi (de obicei 22-35 Ia,femele si 29-44 la
masculi). Stralul este mult mai înalt decât lat si în acest caz nu
ajunge la nivelul cantalului, având porţiunea sa superioară
segmentată în 1-3 plăci mici. Nasorostralul este sau divizat în două
plăci suprapuse sau întregi si în general la nivelul cantalului.
Lungimea minimă si maximă la adulţi: 54 -110 cm, lungimea medie
a adulţilor: 65-75 cm. Femelele sunt de
regulă mai mari decât masculii, dar recordul de statură aparţine
ultimilor.
Statura urmează o climă crescătoare est-vest, si indivizii din
dimensiunile cele mai mari trăiesc în Tirolul meridional; populaţia cu
media cea mai mare a staturii ,se găseşte în Italia în Alto Adige.
Femelele sunt în general de culoare brun deschis sau cenuşiu cu
pete brun - negricioase sau negre si mai rar portocaliu sau roşcat
(roşu murdar) cu pete mai puţin întunecate de această nuanţă, în
timp ce masculii sunt în general gri cu pete negre . Femelele sunt
sărace sau lipsite de pigment întunecat, mai ales pe flancuri si pe
cap, în timp ce masculii sunt mai pigmentaţi. Banda închisă între
ochi si coltul gurii, întotdeauna prezentă la masculi, este sau redusă
sau absentă la femele. Ornamentaţia este constituită dintr-o zonă
(fisie) mediodorsală formată din pete romboidale care uneori
formează un zig-zag de lărgime variabilă sau dau naştere unei
"haine" din pete circulare sau în formă de ţesătură. Fac excepţie
populaţiile din Caucaz si din N-E Turciei, care. au o ornamentaţie
dorsală constituită din bare transversale scurte.
Capul prezintă, în regiunea nucală, o pată în formă de "V", mai mult
sau mai puţin marcată si puţin variabilă, a cărei bază este, în mod

5 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

obişnuit , unită cu banda longitudinală medio-dorsală. Pe labialele


inferioare, există pete de culoare închisă care poate fi continuă sau
divizată. Pe flancuri sunt aproape întotdeauna prezente numeroase
pete închise dispuse în corespondentă cu axele fâşiei vertebrale.
Partea inferioară, în mod obişnuit gri, brungălbui sau roşcată, cu
multe pete mici gri-negricioase. Vârful cozii este de cele mai multe
ori portocaliu la populaţiile occidentale si verde gălbui la cele
orientale. Irisul, ca si la multe alte specii, poate fi cenuşiu, cenusiu-
verzui, roşcat, brun-gălbui, gălbui, etc. Pare absent melanismul,
albinismul sau albinoticismul. Există semnalate în literatură doar
două cazuri (Werner,1912 – în Hertegovina si Fuhn, 1986 lângă
Resita) de melanism. Flavinismul este relativ frecvent, mai ales la
femele. Cazuri atipice de colorit sunt semnalate pe unele insule
adriatice.

Vipera berus. Botul relativ mare, cu vârful plat; capul lărgit


posterior. Frontalul si parietalele (sau cel puţin una din aceste plăci)
de regulă mai mari, în raport cu plăcile din jur. În general o singură
serie completă (excepţional, mai ales la populaţiile din Balcani,
două) de plăcute între partea inferioară a ochiului si supralabiale.
Nara este situată în centrul plăcii nazale. Solzii la jumătatea
corpului dispuşi în 21 de serii ( rar 19, 20, 22, sau 23); plăcile
ventrale 132-158 (în general 136-157 si fără diferente statistice
semnificative între sexe); plăcile subcaudale, 23-46 perechi (de
obicei 23-36 la femele si 32-
46 la masculi).
Lungimea minimă si maximă a adulţilor: 40-104 cm, lungimea
medie a adulţilor: 50-70 cm. Femelele sunt de regulă mai mari
decât masculii, deja din al doilea an de viată. Recorduri de lungime
excepţionale, sunt deţinute de o femelă găsită în munţii Harjedalen
la 950 m altitudine (Suedia) de 104 cm si o femelă din Finlanda
găsită la 68 grade N, de 94 cm. In Franţa au fost observate destul
de rar femele mari, de 80-87 cm, iar în Marea Britanie, în 1926 a
fost găsit un exemplar de 85 cm.
Coloritul este variabil, iar în populaţiile din Balcani foarte variabil.
Femelele sunt în general brune, măslinii,
gălbui închis sau roşcate (cu toate nuanţele posibile între aceste
culori) si cu desenul de pe spate de regulă brun, dar mai accentuat
decât fondul. Masculii dimpotrivă, sunt de obicei gri cu desenul
negru. Această schemă nu este totuşi valabilă si pentru populaţiile
din Balcanii Centrali, care prezintă în general un dicromism sexual
mai puţin accentuat. Partea inferioară a corpului este anterior
deschisă la culoare, si se înnegreşte spre coada, fiind totuşi pătată
cu pete mici, de culoare deschisă; vârful cozii poate fi portocaliu,
însă de regulă este imaculat. Ornamentaţia de bază constă de
regulă dintr-o serie longitudinală de pete întunecate, în formă de
romburi comprimate si/sau triunghiuri isoscele, dispuse pe regiunea
medio-dorsală, sub forma unei fîsii în zig-zag. De obicei continuă la
viperele din Balcani si mai ales la cele din Extremul Orient asiatic,
acest model tipic este înlocuit cu bare medio-dorsale transversale.

La cap se găseşte o pată puţin variabilă, în formă de "X " în


regiunea nucală si o bandă întunecată care porneşte de la
postoculare si trece peste labiale superioare sau peste comisura
gurii, continuându-se pe laturile gâtului 1-2 cm, pentru ca apoi să se
întrerupă, transformându -se în pete laterale de culoare închisă .
Exemplarele melanice si melanotice trăiesc mai ales în habitatul
montan, iar în unele locuri deţin majoritatea în populaţie.

Vipera ursini (vipera de stepă). Este de regulă cea mai mică specie
de viperă europeană. Talia mijlocie sau mică, corpul relativ subţire,
capul îngust, botul uşor ascuţit (mai ales la populaţiile orientale).
De regulă o placă apicală, două cantale din care cel posterior în
legătură cu supraoculara, frontalul si parietalele sunt mai mari
decât plăcile din jur. Subocularele dispuse într-un singur rând, sau la
unele populaţii montane orientale într-un rând si jumătate. Nara

6 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

este situată la partea inferioară a plăcii nazale. Solzii la mijlocul


corpului sunt dispuşi în 19-21 serii, după o climă geografică
crescândă N-E. Plăcile ventrale 114-152 (în general 114-149 la
masculi si 116-152 la femele), cresc ca număr în mod normal de la
vest spre estul arealului. Plăcile subcaudale dispuse în 19-41
perechi (de obicei 26-41 la masculi si 19-30 la femele, la fel
crescătoare de la vest spre est). Numărăm de la 6 la 21 intercantale
si intersupraoculare, după o climă bioclimatică de la uscăciune la
umiditate. Există între 2-4 loreale, între 8-10 perioculare, între 8-9
labiale superioare si 8-10 labiale inferioare, toate după O'Climâ
crescătoare geografică .de la vest la est. Lungimea minimă si
maximă â adulţilor: 30-63 cm; lungimea medie a adulţilor, 40-50cm.
Exemplarele de dimensiuni mari se găsesc în centrul continentului,
cele din populaţiile balcanice ating de regulă 40-48 cm. Femelele
sunt mai mari decât masculii. Coloritul de bază , al porţii dorsale
variază de obicei de la brun la cenuşiu, cu pete măslinii sau gălbui şi
în general se prezintă mai puţin accentuat în regiunea
mediodorsală. Pe ceafă se găsesc bare si pete întunecate dispuse
simetric sau la fel cu cele de la Vipera berus sau cu ale unor
populaţii de viperă aspis. Regiunea vertebrală este acoperită de o
fisie longitudinală continuă sau întreruptă de regulă neagră,
brun-închisă, brun-roscată, constituită din pete
circulare sau de obicei dintr-un zig-zag ondulat cu unghiuri (cu rare
excepţii rotunjite). Flancurile de obicei sunt acoperite cu pete
închise, rotunde sau alungite vertical (mai ales la femele).
Flancurile pot fi şi imaculate. Partea inferioară a.corpului.este de
regulă gri sau alb-gălbuie cu sau fără pete mici închise la culoare.
Exemplare melanotice sunt rare. L.von Mehely (1911) semnalează
un exemplar din Bosnia cu abdomenul imaculat si lateralul corpului,
uniform brun-negricios. Nu se cunosc indivizi melanici, albinosi sau
albinotici.

Răspândirea viperei ammodytes. Vipera ammodytes trăieşte în


pantele stâncoase (roci eruptive sau calcaroase cu arbuşti, de pe
malurile apelor (ex. Valea Cernei) si în pădurile de foioase (Corylus
colurna si
Syringa vulgaris de la poalele Mt. Domogled – Băile Herculane ). Se
ascunde sub pietre cu uşurinţă; se caţără pe ramuri pentru a se
însori. Vipera stă nemiscată de obicei şi avertizează, omul de
prezenţa ei prin sâsâit; uneori se retrage imediat sub pietre/până la
trecerea pericolului. Raspandita in Austria, Italia de Nord, România
(S-V si Dobrogea), Bulgaria, Albania, Grecia, Asia Mica,
Transcaucazia si Siria.
În tara noastră, subspecia V.amontandoni este întâlnită doar în
Dobrogea, în zonele calcaroase.
Răspândirea viperei berus. Ocupă biotopuri răzleţe în interiorul
vastului sau areal. Preferă marginile de păduri si poienile, bălăriile
însorite si pantele muntoase, putându-se ridica până la altitudinea
de 2500m. Este de asemenea întâlnită în apropierea pâraielor de
munte, însorindu-se pe bolovani. Animal crepuscular si nocturn,
vânează mai mult în primele ore ale dimineţii si spre seară, când
temperatura nu este atât de ridicată. Este un animal fricos, simţind
apropierea omului de la o distantă destul de mare si refugiindu-se
în adăpost. Dacă este prinsă, devine foarte agresivă, încercând să
muşte agresorul. În captivitate unele exemplare se "îmblânzesc" în
timp ce altele, mult mai agresive, sar să muşte chiar la câteva luni
de captivitate. Se întâlneşte în Europa (la nord până la paralela 70,
iar la sud până la limita Munţilor Cantabriei si Pirenei, Alpii Albanezi
si Bulgaria) si Asia septentrională si centrală, iar la est până la
insula Sachalin.
Răspândirea viperei ursini. Trăieşte în câmpie, stepe cu vegetaţie
zerică si în regiuni mlăştinoase, de la nivelul mării până la 300 metri
altitudine: în Italia, Franţa, o mare parte din Balcani, Turcia, Persia
si în unele regiuni din Rusia, trăieşte exclusiv în păşuni montane, cu
expoziţie sudică si adăpostite de vânt, pe substrat ierbos sau
calcaros în tara noastră, este întâlnită prin grindurile din Delta
Dunării. Este un şarpe inofensiv pentru om, veninul lui nefiind toxic;
este specia cea mai puţin studiată datorită faptului că trăieşte în

7 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

locuri cu inversiune termică, creşterea lui în captivitate fiind o


problemă complexă. În tara noastră a fost semnalată lângă Cluj
(dar se pare că această populaţie s-a stins), în Moldova, lângă laşi
si în Delta Dunării.

COMPORTAMENTUL VIPERELOR IN MEDIUL NATURAL

Activitatea zilnică a viperelor are un maxim diurn si în general este


condiţionată de necesităţile de termoreglare. Atunci când condiţiile
o permit, animalul are si o activitate nocturna mai ales în regiunile
cu un climat cald. În zona tării noastre în care predomină un climat
temperat continental, în dimineţile însorite masculii de viperă
ammodytes pot fi întîlniti pe grohotişurile de calcare începând cu
ora 8 dimineaţa. Femelele încep să apară mai târziu cu cîteva ore.
Deplasările în teren ale viperelor sunt în general motivate de
necesitatea procurării hranei sau de necesitatea termoreglării.
Periodic, după cum vom arăta în continuare, atât masculii adulţi cât
si femelele în cadrul ciclului annual se adună pentru a forma asa
numitele "ghemuri" în locurile de hibernare. Atunci când sunt
deranjate, în general viperele se ascund contrar poveştilor în care
vipera este descrisă ca un animal agresiv. În perioada de
împerechere, masculii sunt cei care se deplasează in căutarea
femelelor orientându-se după urna olfactivă pe care acestea o
emană. Chiar şi pe un areal restrâns, indivizii unei populaţii dezvoltă
activităţi diferite în cursul unei perioade. Acest fapt se datorează
probabil ciclurilor de hrănire care depind de şansa fiecărui individ.

Hrănirea. Un animal se alimentează în 3-4 etape anuale. Hrana, asa


cum am mai arătat constă în general din mamifere mici si şopârle.
Din observaţiile experimentale sa constatat că hrănirea nu este
zilnică. Vipera adultă mănâncă 3-4 şoareci la un interval de câteva
zile, după care face post aproape o lună. Raţia anuală a unei vipere
este destul de săracă, la masculii adulţi reprezintă între 100- 130%
din greutatea corporală, la femelele care îsi refac rezervele si la puii
în creştere 200-300%, pe când la femelele gestante numai 50-60%.
Juvenilii în creştere, care îsi refac rezervele pot avea chiar 5 cicluri
de hrânire, iar masculii adulţi se mulţumesc cu numai 2 cicluri.
Femelele gestante îsi petrec cea mai mare parte a timpului zilei
însorindu-şi corpul, ele având nevoie numai de un singur ciclu de
hrănire.

Se poate constata că perioadele de alimentare atât la masculi cât şi


la femele sunt aproape complementare, luna iunie fiind practic
singura lună când hrănirea este comună ambelor sexe. În timpul
perioadei de reproducere masculii nu se hrănesc. Ciclurile de
năpârlire tind să se sincronizeze cu cele de hrănire înainte de
năpârlire viperele nu mănâncă, în schimb după năpârlire interesul
pentru mâncare este deosebit. Victima este înghiţită întotdeauna cu
capul înainte

Năpârlirea. Frecventa, năpârlirilor depinde, de trei factori, esenţiali:


mediu, starea sănătăţii, vârstă. Puii aflaţi în perioada de creştere
năpârlesc mai repede de 3-4 ori pe an. Nu s-au remarcat variaţii ale
fenomenului datorate sexului. În natură, prima năpârlire apare
primăvara, fiind prenupţială la masculii de tip berus si post nupţială
la cei cu reproducere de, tip aspis. Năpârlirea nu este influenţată de
cantitatea de hrană, care joacă un rol secundar, ci mai ales de
temperatura mediului. În condiţii optime actul în sine durează
relativ puţin, aproximativ 10-20 minute. Trebuie menţionat un
proces fiziologic care se produce cu câteva zile înainte, pus în
evidenţă prin culoarea închisă a învelişului extern si totodată de
opacizarea acestuia. În zona plăcilor ventrale si a zonei orbitale.
Mediul concură prin două componente: temperatura, care trebuie să
fie cu 3-4 grade mai ridicată si prin umiditate care se pare că
accelerează procesul.
Starea de sănătate a animalului după unii autori este pusă în
evidentă de o năpârlire completă, astfel încât învelişul să se

8 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

desprindă în totalitate de corp.

Hibernarea. În biotopurile propice, viperele hibernează izolat, în


aceste zone aglomerările fiind rare. În regiunile cu ierni reci, cu
adăposturi bune, aglomerările viperelor devin o regulă. De remarcat
este faptul că indivizii unei populaţii hibernează în acelaşi adăpost.
Toamna, adulţii intră primii în adăposturi iar din septembrie până în
noiembrie în afara adăpostului nu mai pot fi întilnite decât
exemplarele tinere. Primăvara ies mai întâi masculii, la speciile cu
spermiogeneza vernală, apoi femelele reproductive si la urmă
femelele neproductive cu juvenilii.
Hibernarea necesită o temperatură optimă de 4°C.Şarpele în
perioada de hibernare

Reproducerea. Majoritatea viperelor sunt ovipare, oviparitatea fiind


considerată un caracter primitiv. Unele
specii din zonele calde au rămas la acest stadiu, însă speciile din
ţara noastră fac parte din categoria speciilor vivipare. Vitelogeneza
la viperele europene este vernală şi depinde de rezervele lipidice
ale femelei. Cu cât greutatea corpului gras va fi mai mare cu atât
este mai mare numărul de foliculi care se dezvoltă. La masculi se
remarcă două tipuri de cicluri sexuale: tipul berus care cuprinde
speciile Berus, Ammodytes, Ursini si la care spermatocitogeneza
este vernală, acuplarea este unica si are loc primăvara târziu,
(întodeauna după năpârlire) si tipul aspis unde spermatocitogeneza
este continuă. La acest tip, spermiogeneza are loc la sfârşitul verii
în luna a treia si a noua si există două acuplări, una toamna si alta
primăvara la ieşirea din hibernare. Pentru reproducerea viperelor în
natură este necesar un raport dintre masculi si femele de 5/1. In
literatura de specialitate studiată nu am găsit date referitoare la
această
problemă. O explicaţie posibilă ar fi aceea că femelele stând mai
mult timp la soare în timpul verii, probabil că sunt supuse
agresorilor mai mult decât masculii. În perioada aprilie si începutul
lui mai, au loc jocuri nupţiale urmate de împerechere si fecundare a
femelelor adulte. Perioada de acuplare se întinde între sfârşitul lunii
martie si sfârşitul lui mai, continuându-se până la începutul lunii
iunie în funcţie de condiţiile climatice. În această perioadă au loc
jocurile nupţiale care de fapt sunt lupte rituale între masculi.
Femelele reproductive lasă pe sol substanţe aderente care atrag
masculii. Acesta este modul de formare a „ghemelor”de şerpi.
Ovulatia la femele se produce independent de condiţiile de mediu si
se petrece la începutul lunii mai, sfarsitul lunii, iunie. Acuplarea este
variabilă, actul putând dura de la 15-20 minute la una două ore.
Gestatia are o durată determinată de temperatura mediului. în
natură acest proces durează la Vipera aspis între 97-133 de zile, iar
la Vipera berus între 85-121 zile. În acest timp femela asa cum s-a
mai spus caută locuri însorite unde stă nemişcată timp îndelungat.
Proporţia de femele gestante la o populaţie de viperă aspis este de
34% iar la o populaţie de viperă berus este de 50%. În unele
regiuni nordice, acest procent poate fi şi mai mare. Condiţiile de
mediu nu acţionează asupra numărului de pui si nici asupra greutăţii
puilor, ci numai asupra duratei de gestaţie si a perioadei dintre
gestatii. Femelele europene de vipere îsi rezervă un an pentru
vitelogeneza şi gestaţie si un an sau doi pentru refacerea rezervelor
de lipide.
Biologii au constatat că temperatura corpului unei femele gestante
de viperă este cu 2°C mai mare decât a celorlalţi indivizi. Naşterea
puilor are loc între sfârşitul lunii august si începutul lui octombrie.
După naştere, puii sunt înveliţi într-o membrană pe care o
îndepărtează imediat. Numărul
de pui depinde de specie, astfel Vipera monticola 1-2, Vipera
ammodytes 9-10. Puii au majoritatea funcţiilor vitale, active imediat
după naştere (excepţie făcând funcţia sexuală), iar rezervele lor de
hrană sub forma grăsimii le conferă acestora o autonomie de câteva
luni de zile.
Puii de viperă. Mortalitatea puilor după naştere diferă în funcţie de
greutatea lor. Din acest punct de vedere puii de Vipera ammodytes,

9 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

în greutate de mai puţin de 5 g, au o mortalitate de 60%, pe când


cei cu o greutate de peste 9 g au procentul de mortalitate după
naştere, 0%. Odată veniţi pe lume, puii de viperă îsi încep propria
activitate independent de părinţii or, căutându-si propriul teritoriu.
Dacă naşterea a avut loc toamna târziu, puii nu vor mânca decât în
primăvara anului următor. Acesta este motivul pentru care
greutatea la naştere a puilor este determinantă pentru
supravieţuire. Lungimea la naştere este cuprinsă între 13-15cm.
Coloritul si desenul dorsal este complet, puiul ştiind să-si caute
hrana şi să o vâneze. El posedă capacitatea de a secreta venin, cu
toate că acesta este la început în cantitate mică si mult diluat.
Comportamentul puilor este dezinvolt, curajos, mişcările lor find
rapide si neprevăzute. Dacă este deranjat, puiul sâsâie puternic.
Asa cum s-a mai arătat ciclurile de hrânire la juvenili, sunt mai dese
decât la adulţi, hrana jucând un rol major în creşterea si
dezvoltarea acestora. Timpul de maturizare a unui pui de viperă,
până ajunge la prima reproducere, este de 2-3 ani.

ADAPTABILITATEA ÎN CONDIŢII DE CAPTIVITATE

Se cunoaşte că reptilele au supravieţuit marilor schimbări


climaterice, datorită posibilităţii remarcabile de adaptare. Aceste
modificări majore ale climei s-au produs totuşi, într-un interval mare
de timp care nu a solicitat individul, ci specia. În concluzie, pentru
menţinerea în captivitate a viperelor trebuie creat un microclimat
specific. După scopul propus; imitarea condiţiilor de mediu natural
în terrarii sau incinte de creştere este diversă. O singura idee
trebuie subliniată înainte de a dezvolta acest capitol si anume că
oricât ne-am strădui în a imita natura, rezultatul nu poate fi decât o
copie, cu neajunsuri mai mari sau mai mici. Animalele sunt
constrânse să-si modifice comportamentul, dar nu departe de
limitele naturale ale acestora. Deoarece majoritatea spatiilor de
creştere artificială suferă cam de aceleaşi inconveniente, vom
sistematiza acest capitol după unii factori si unele elemente de
mediu ce trebuie să intereseze pe crescător.

Temperatura. În funcţie de temperatură se derulează majoritatea


activităţilor fiziologice ale animalului. Variaţiile de temperatură, se
desfăşoară pe trei perioade de timp: una anuală (anotimpuri), una
zilnică (ziua
cald, noaptea rece) si una diurnă (dimineaţa rece, la amiază cald şi
seara rece). Deoarece reptilele au un sistem de termoreglare
primitiv, limitele de temperatură trebuiesc cât mai riguros păstrate.
Suprimarea variaţiei anuale de temperatură alterează: ciclul de
hibernare, ciclul sexual, ciclul de năpârlire. Vipera aspis pusă să
aleagă între a-si petrece iarna într-un terariu cu condiţii optime si
un terariu exterior cu adăpost pentru hibernare, a ales hibernarea.
Prin repetarea experienţei s-a ajuns la concluzia că in 85% din
cazuri, animalul alege hibernarea. Viperele europene îsi încep
locomotia la 4°C, digestia la aproximativ 20°C iar activităţile
specifice legate de reproducere se desfăşoară normal de la 20°C.
Sunt de remarcat anumite exigente proprii unor specii.
Temperaturile din timpul zilei ajută viperele să-si ridice temperatura
corpului până la o anumită valoare, apoi rămâne oscilantă în jurul
acestei valori pe tot parcursul zilei. Noaptea temperatura animalului
scade, fiind cu puţin mai mică decât temperatura substratului.
Temperatura joacă un rol determinant în procesul digestiei. în prima
zi după ingerarea prăzii temperatura trebuie să fie de 32,4°C
(medie) si apoi aceasta trebuie să scadă treptat până la 30,5°C,
când stomacul este gol. Temperatura maximă suportată spontan
este cuprinsă între 35-36,5°C; peste această temperatură, viperele
regurgitează hrana, pentru că altfel aceasta ar fermenta si ar
conduce la moartea animalului. Majoritatea speciilor europene de
vipere încep să mănânce doar la 25°C, singură Vipera berus acceptă
hrana la 15°C si o digeră la 10°C. Primavara în vederea desfăşurării

10 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

în bune condiţii a ciclurilor sexuale (atât la masculi cât si la femelă)


este indicat să se menţină o temperatură constantă mai mare de
20°C.
Umiditatea. Acest parametru trebuie menţinut între 60-80% si de el
depinde starea generala de sănătate a animalului. O umiditate
anormală provoacă o năpârlire discontinuă si conduce în timp la
diferite boli. Din acest punct de vedere reptilele sunt rezistente si
pot suplini lipsa umidităţii atmosferice prin folosirea vaselor de
adăpat.
Iluminarea. Lumina nu este absolut necesară. La hrănire funcţia de
orientare către prada este preluată de
simţul olfactiv şi de aparatul Jacobson. În zilele cand viperele se
însoresc practic ele folosesc numai radiaţia
termică, fiindu-le indiferente radiaţiile din spectrul vizibil. Este ştiut
de alt fel că reptilele în general au simţul văzului destul de slab.
Substratul. Numim substrat materialul pe care îl aşezăm în interiorul
terariului ca asternut. Chiar dacă nu organizăm un substrat care să
semene cu cel de pe care am recoltat animalul, totuşi este bine să
respectăm unele reguli. La năpârlire, şerpii, în general se ajută de
elemetele de decor pe care le găsesc în apropiere. Un spaţiu care
este lipsit de pietre sau un substrat pe care învelişul animalului nu
aderă, poate influenţa năpârlirii. De asemenea trebuie avute în
vedere şi măsurile de zooigienă (curăţirea fecalelor, de exemplu)
care nu pot fi puse uşor în practică în cazul unui substrat
necorespunzător. Este bine să se folosească pietrişul de râu, nisipul
de râu şi cu precauţie, talazul de brad care de multe ori se agaţă de
şoarecele dat ca hrană, împiedicând îngurgitarea acestuia.

AMENAJAREA UNEI CRESCĂTORII DE VIPERE

1.AMPLASARE ŞI DOTARE
Amplasarea spaţiului de creştere. Zona în care se poate amenaja o
crescătorie de vipere în vederea colectării veninului acestora,
trebuie aleasă în concordantă cu scopul propus si ţinând cont de tot
complexul de factori de ordin general şi local. Pentru o bună
încadrare de ansamblu si pentru asigurarea microclimatului
corespunzător, este necesar să se ia în considerare factorii de ordin
topografic. Pentru realizarea acestui deziderat, crescătoriile de
vipere se vor amplasa cât mai izolat de localităţi. Crescătoria
trebuie să aibă posibilităţi de acces cu mijloace auto. Alimentarea
cu energie electrică a crescătoriei permite utilizarea aparaturii
necesare procesului de producţie. Dimensionarea crescătoriei
trebuie să fie în deplină concordanţă cu volumul de muncă ce se va
desfăşura în el pe tot parcursul anului.
Încălzirea spaţiului este una din cerinţele de bază pentru buna
desfăşurare a activităţii zilnice în camera de creştere a şoarecilor, a
viperelor, de reproducere a acestora şi în spaţiul unde se face
extragerea şi prelucrarea veninului. Sistemul de ventilaţie trebuie
prevăzut cu filtre pentru a nu permite vehicularea in laborator a
agenţilor patogeni.
Materialele de construcţie, mai cu seamă acelea din interiorul
laboratorului, trebuie să permită o spălare şi dezinfectare, uşoară.
Prin construcţie, crescătoria trebuie să aibă cel puţin trei zone de
activitate: spaţiul de creştere a şoarecilor, spaţiul de creştere a
viperelor şi spaţiul de extragere şi prelucrare a veninului.
Compartimentele si dotările aferente depind de volumul zilnic a
activităţii precum şi de numărul
de vipere.
Instalaţii. Instalaţiile sanitare sunt compuse din chiuvetă pentru
spălarea cu apă a vaselor şi instrumentelor
utilizate. Iluminatul şi, circuitele de alimentare cu energie electrică
se vor realiza astfel încât să se prevină accidentele de muncă şi
incendiile. În spaţiul de creştere a viperelor se va elimina pe cât
posibil utilizarea aparatelor alimentate prin cabluri şi prelungitoare.
Se vor optura găurile, fantele, crăpăturile existente în
pereţi şi în pardoseală. Se vor elimina spaţiile de sub mobilier
astfelîncât animalele ce pot ajunge accidental pe sol, în încăpere să
nu poată evada sau să se ascundă. În spaţiul de creştere se vor

11 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

utiliza numai obiectele de mobilier strict necesare şi dacă este


posibil acestea să fie suspendate de pereţi. Ferestrele vor fi
prevăzute cu plase de protecţie iar pragurile uşilor vor fi înălţate cu
cel puţin 60 cm. încăperile se vor păstra închise şi se vor afişa
anunţuri de avertizare atât în interior cât şi în exterior.
Organizarea spaţiului. După scopul urmărit (producţie de venin,
reproducere, expunere) spaţiul trebuie să asigure animalului
minimul necesar locomoţiei. Viperele pot fi ţinute individual sau în
comun. Deoarece pentru producţia de venin, exigentele legate de
eficientă intră de cele mai multe ori în conflict cu preferinţele
animalului, se optează pentru o densitate mare şi o întreţinere
uşoară. Terariile din sticlă cu suprafaţa de 1, 2, 4, 6 mp sunt bune
pentru expunere si observarea activităţii de reproducere, dar ridică
probleme de menţinere a curăţeniei.

Terariile din sticlă sunt casante şi nu asigură o securitate


corespunzătoare. Cutiile din plastic (plexic) au avantajul că sunt mai
puţin casante, materialul putându-se lipi, nefiind nevoie de rame din
cornier terariul va deveni mai uşor. Plasa montată lateral împiedică
observarea, îngreunând construcţia, în schimb îi conferă un plus de
securitate. Cutiile cu colturi sunt greoi de curăţat si dezinfectat.
Terariile mari sunt greu de stivuit. Din aceste considerente au
rezultat soluţii tehnice mixte care răspund mulţumitor cerinţelor.
Hrana. Un alt factor, important ce contribuie la menţinerea
animalului în condiţii artificiale este hrana. Meniul unei vipere chiar
în condiţii naturale, nu este prea diversificat si de aceea nu, sunt
multe posibilităţi ceea modifica. Un alt aspect este faptul ca vipera
îşi ucide prada înainte de a o consuma, prin înveninare, din acest
punct de vedere, veninul este totodată o "amprentă", a individului.
De exemplu, un şoarece muscat de o vipera devine "proprietatea"
acesteia. Este posibil ca înveninarea să fie un stadiu pregătitor al
alimentului (deocamdată acest aspect poate fi privit ca o ipoteză).
Cert este că prada este refuzată de alt individ, în afara celui care a
muscat-o. O altă constatare, de data aceasta confirmată ştiinţific
este că proprietăţile fizico-chimice ale veninului depind în mare
măsură de hrană.
Viperele în captivitate pot fi hrănite cu şoareci albi de crescătorie,
şoareci sălbatici, pui de hamsteri, pui de o zi de găină; încercările
de a hrăni viperele cu sopârle, pui de broască, ouă de găină nu au
dat rezultate. Şoarecii albi (albinosi) sunt o soluţie optimă de
hrânire deoarece aceste animale cu modificări genetice induse
voluntar de cercetători, au un comportament blând. Creşterea în
laborator a şoarecilor albi va fi tratată într-un capitol separat.
Asigurarea cu apa. Apa este un element vital pentru orice animal. În
condiţiile naturale viperele îsi găsesc cu uşurinţă apa; în captivitate
aceasta trebuie asigurată de îngrijitor. Apa potabilă este suficient
de pură pentru a satisface exigentele viperei. O mică problemă
apare la distribuirea porţiei si la înlocuirea apei stătute. Vasul
trebuie să fie suficient de stabil pentru ca animalul să nu-l verse în
mişcare. În unele crescătorii am văzut tăvi din plastic care au o
buna stabilitate, în altă parte am văzut folosite pahare fixate de
rama terariului. De reţinut este faptul că apa trebuie schimbată de
fiecare dată cind îngrijitorul observă că animalul a transportat
involuntar impurităţi sau fecale în aceste vase.
Confecţionarea terariilor. Terariile pentru vipere pot fi confecţionate
din diverse materiale si în diferite modele, în funcţie de scopul
urmărit. În literatura de specialitate sunt date două tipuri de terarii:
unul de laborator, de dimensiuni mai mici (suprafaţa de 0,25 - 0,50
mp) dotat cu instalaţii de: încălzire, iluminare, umiditate si aerisire
si unul exterior (de 2 - 4 - 6 mp), cu pereţii de sticlă si/sau plasă de
sârmă, amenajat într-un mediu care să imite condiţiile naturale.
Pentru studiul nostru prezentăm trei variante care au fost deja
experimentate. Terarii confecţionate din P.A.L. de 18 mm grosime,
de dimensiuni: L=50 cm, 1=50 cm. Fiecare terariu a fost dotat cu o
lampă (reflector foto), care asigură cu ajutorul unui transformator
cu cursor, prin intermediul unui bec normal de 40 W, o temperatură
reglabilă, între 15 si 33°C; au fost folosite în cadrul Muzeului de

12 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

Ştiinţe Naturale Deva. Substratul (nisip, pietriş) a fost aşezat pe o


folie de plastic pentru ca eventuala umezire a lui să nu degradeze
P.A.L.-ul; în fiecare cuşcă există un vas Petri cudiametrul de 15 cm,
pentru a asigura necesarul de apă si umiditate în interiorul
terariului. Aerisirea se asigură printr-o serie de orificii, făcute în
jumătăţile superioare ale pereţilor cuştilor (anterior si posterior).
Accesul la animal se face prin intermediul unei uşi, care corespunde
cu jumătatea superioară a peretelui anterior, s-a ales această
soluţie pentru ca terariile să poată fi suprapuse, economisindu-se
astfel mai mult spaţiu în
laborator. Temperatura este verificată cu ajutorul unor termometre,
care sunt instalate în interiorul terariilor. Înregistrarea temperaturii
si a umidităţii în terarii se face cu ajutorul unui termohidrograf, care
poate fi instalat în interiorul cuştilor. .
O altă variantă, aplicată, în cadrul crescătoriei experimentale din
Vistea - judeţul Cluj, constă din bazine
având h = 100 cm ,L = 200 cm şi l = 100 cm realizat din profil
metalic cu pereţii din sticlă si protejaţi cu plasă metalică la exterior.
Capacele au fost realizate tot din profil metalic, fiind montate pe un
sistem culisant pe role. Suprafaţa de asezare a fost realizată din
tabla, peste care s-a aşezat un substrat format din pietriş si roci de
calcar. Încălzirea s-a realizat cu lămpi tip foto aşezate pe trepiede
înalte de 30 cm si echipate cu becuri normale de 40-60 W. În
interiorul acestui spaţiu pot fi crescute cca. 30-35 de vipere. Vasul
de administrare a apei constă dintr-o tavă din material plastic de
dimensiuni 25/40/3 cm. Hrănirea viperelor se face în comun, la
perioade regulate de timp. Avantajul metodei este că animalele au
spaţiu suficient pentru locomoţie, îşi pot alege o zonă de
temperatură corespunzătoare, dar exista si un dezavantaj
prin faptul că nu mai poate fi făcută o urmărire individuală a
viperelor.
A treia variantă, experimentată; în Braşov, constă din baterii de
creştere individuală a viperelor. Animalele un fost izolate în cutii
confecţionate din material plastic având capacele din plexic
transparent. Suprafaţa de aşezare de 255 cm2 fiind rotundă,
permite animalului să ia o poziţie comodă. În cutie se aşează un
substrat de nisip sau talaj de brad si un vas mic cilindric fixat de
cutie printr-o brăţară pentru apa. Cutiile se aşează în lăzi
confecţionate din PAL gros de 2 cm, pe două rânduri, sub ele
aşezându-se rezistente electrice , de mică putere si cu o suprafaţă,
radiantă mare. Aceste rezistente au fost confecţionate în laborator
si au fost calculate încât să se încălzească până la o temperatură
maximă de 35°C, în regim continuu de funcţionare. Într-o ladă cu
dimensiunile 122/480/430 cm se pot aşeza până la 20 de cutii.
Pentru controlul riguros al temperaturii am folosit un termostat
electronic care a permis reglarea acesteia cu o tolerantă de +/- 0,5
°C. Avantajul acestei metode de creştere este că permite o
observare individuală a viperelor si o întreţinere bună a spatiilor,
dar există si un dezavantaj prin faptul că metoda implică multă
manoperă pentru întreţinere.

2.APARATE, DISPOZITIVE SI INSTRUMENTAR

Instalaţia de ambalare în vid. Păstrarea veninului, după ce acesta a


fost uscat, este bine să se facă în fiole din sticlă închise sub vid si
care se etichetează corespunzător. Această instalaţie se poate
astăzi procura relativ uşor interesându-ne la agenţii economici care
utilizează acest procedeu în tehnologia lor. Majoritatea
întreprinderilor de medicamente au în dotare astfel de instalaţii. De
asemenea, industria alimentară utilizează frecvent astfel de
procedee. Instalaţia de uscare a veninului în mod curent - uscarea
veninului se poate efectua absorbind apa, prin procedee chimice, la
temperaturi scăzute. Este de remarcat faptul că probele de venin

13 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

analizate de către I.C.C.F Bucureşti si a căror rezultate le prezentăm


în acest material, au fost uscate la temperatura de 25°C printr-un
procedeu chimic si apoi păstrarea s-a făcut într-un frigider obişnuit.
Liofilizator. Acest aparat permite uscarea veninului prin tehnica
vidului, conferind, produsului calităţi superioare. În principiu veninul
este transformat din stare lichidă în stare solidă prin evaporarea
apei datorită scăderii temperaturii punctului de fierbere într-o
instalaţie de vidare.
Congelatorul. Menţinerea caracteristicilor veninului timp îndelungat,
depinde de existenta în laborator a unui congelator capabil să
coboare temperatura cel puţin până la 0°C. In acest congelator se
mai păstrează si serul antiviperin pe care-fiecare crescătorie trebuie
să-l posede.
Etuva. Pentru extragerea veninului si prelucrarea acestuia sunt
necesare vase sterile . Realizarea sterilizării sticlăriei într-un
laborator cu volum redus de activitate, o simplă oală de presiune si
o etuvă sunt suficiente.
Balanţe si vase de măsurat. Pentru cântărirea veninului trebuie
folosită o balanţă de mare precizie. Substanţele în stare lichidă se
porţionează cu ajutorul vaselor de măsurat din sticlă sau din
material plastic. Ele pot fi de diferite forme si mărimi. Printre
acestea se pot menţiona: sticlele, carafele, vasele Erlenmeyer,
cilindri, pahare Berzelius, eprubete, pipete, siringi gradate.
Dispozitiv electronic de termostatare. Cei care au cunoştinţe de
electronică îsi pot concepe singuri un termostat care să satisfacă
exigentele de încălzire a spatiilor de creştere a viperelor.
Complexitatea acestor scheme poate pleca de la utilizarea a trei
tranzistori si până la folosirea unei scheme bazate pe un
microprocesor. În acest caz, pe lângă funcţia de bază, aceea de a
menţine o temperatură constantă într-o incintă, se pot monitoriza
mai multe puncte de citire a temperaturii. Este posibil să se
introducă praguri de alarmare si avertizare şi chiar se pot crea
electronic cicluri diurne, zilnice si anualele temperatură. Noi am
obţinut rezultate mulţumitoare (o mortalitate anuală de sub 5%) cu
o schemă elementară de termostat. Nu trebuie neglijat nici
comerţul cu astfel de aparate care pune la dispoziţie o diversitate
de termostate cu afisaje electronice de temperatură, care mai de
care mai sofisticate; inconvenientul rămâne preţul.
Băt herpetologic folosit în teren. Un mâner de lemn de 40 - 50 cm. ,
în vârful căruia este pusă o sârmă de otel dreaptă, lungă de 30-40
cm., iar pe ultima porţiune (8 - 10cm) îndoită în unghi drept. Peste
cârligul din sârmă este indicat să se aşeze un tub din PVC sau
cauciuc, pentru a atenua zgomotul (pe stâncă ) si pentru a proteja
animalul.
Băt herpetologic folosit în laborator. În realitate este o tijă metalică
cu diametrul de 5 mm şi în lungime de 450 mm, cu capătul îndoit ca
şi la băţul utilizat în teren. La capătul de prindere se ataşează un
mâner scurt din lemn. Acest instrument este mai uşor de manevrat
si foloseşte la fixarea animalului pe masa de lucru.
Pensa herpetologică mică. Se aseamănă cu o pensă chirurgicală cu
o lungime de 200 mm şi cu capetele braţelor turtite pe o lungime de
50 mm. Acest instrument se foloseşte pentru imobilizarea viperelor
cu dimensiuni mici, a puilor si a juvenililor.
Pensa de teren. Lungimea acesteia este de 450 mm, şi spre
deosebire de pensa mică are capetele îndoite într-un unghi de 45°
fată de planul braţelor. Acest unghi permite fixarea animalelor în
teren cu mai multă uşurinţă fără să ne aplecăm.
Pensa de laborator. Are o lungime de 320 mm , capetele de fixare
îndoite la un unghi de 45° dar si răsucite
faţă de planul braţelor cu un unghi de 90°. Acest instrument este
foarte des utilizat pentru fixarea animalului pe masa de lucru,
permitindu-ne apoi prindera acestuia cu mână.
Penseta mica. Este utilizată, pentru diferite operaţii de lucru cu puii,
pentru curăţat, resturile după năpârlire,
sau, de exemplu, atunci când trebuiesc extraşi colţii care se mai rup
în timpul operaţiei de "mulgere". Lungimea pensetei este de
120mm.
Penseta mare. Are o lungime de 180 mm si este folosită la

14 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

prinderea şoarecilor. Deoarece uneori este necesar să se stimuleze


interesul viperei pentru hrană, cu acest instrument îngrijitorul poate
balansa provocator şoarecele până când vipera îl muşcă.

3.ALCĂTUIREA BIOBAZEI DE VIPERE


Colectarea viperelor din teren. Deplasările în vederea colectărilor
trebuiesc făcute în grup de cel puţin două persoane. Manevrarea
animalelor proaspăt capturate fiind dificilă pentru o singură
persoană. Materialele necesare recoltării sunt: saci de pânză
groasă, pense de teren, băţ herpetologic. Persoanele trebuie să
poarte
încălţăminte adecvată : bocanci de munte sau cizme de cauciuc.
Una din dificultăţile în ceea ce priveşte recoltarea viperelor, constă
în identificarea biotopurilor specifice si a perioadei optime pentru
recoltare. Referitor la biotipurile specifice, trebuie să amintim că pe
un masiv calcaros, viperele se vor găsi cu preferinţă în părţile
expuse spre sud, iar în număr mare,doar în locurile ferite de vânt. În
majoritatea cazurilor acestea coincid cu locurile de hibernare. În
ceea ce priveşte perioada optimă pentru recoltare, putem afirma că
după ieşirea din hibernare, avem cele mai mari şanse, pentru că
deşi sunt slăbite, ele vor începe să mănânce imediat. În apropierea
locurilor de hibernare, am reuşit să colectăm 12 exemplare, pe o
suprafaţă de 25 m pătraţi, în 4 ieşiri consecutive. Lipsa vegetaţiei
este un avantaj mare pentru noi, întrucât le putem descoperi mult
mai repede. Perioada de reproducere (aprilie - mai), este
caracterizată la vipere prin deplasări în teren în căutarea
partenerului, urmate de acuplare. Deşi am efectuat multe ieşiri în
teren în aprilie - mai 1990 (Turnu Severin , Moldova Veche , Pescari
- jud. Caras - Severin , Govajdie, Balsa ,Cheile Crivediei, Munţii
Retezat , jud. Hunedoara), nu am reuşit să colectăm decât puţine
exemplare într-un
singur loc, la Balsa în nişte chei foarte abrupte , din calcar, am
reuşit să cuprindem o aglomerare de 5 vipere ( patru masculi si o
femelă ), adunaţi pentru împerechere. După această perioadă, în
care nu prea se hrănesc,
viperele încep să vâneze intens , pentru a-şi putea reface rezervele
de lipide . Femelele sunt cele mai des observate, pentru că stau mai
mult la soare, unde gestează.
Colectarea propriu-zisă constă din : imobilizarea animalului cu băţul
herpetologic, direct cu pensa (în acest caz: cât mai aproape de cap
) sau poate fi prinsă de vârful cozii (cu atenţie) pentru a nu se
întoarce să muşte. Apoi va fi pusă într-un loc mai accesibil, potecă,
drum sau loc drept. Aceasta manevră, se face cu mâna îndepărtată
de corp si miscând-o încontinuu, pentru a dezechilibra, animalul,
care altfel poate musca.
Următoarea,etapă este imobilizarea capului, care se face cu ajutorul
pensei, cu multa atenţie , pentru că vipera poate sări să muşte. În
sfârşit, odată imobilizat capul, animalul nu mai prezintă pericol,
putând fi prins cu mâna, imediat de după cap . O greşeală de câţiva
milimetri îl poate costa viata pe cel care nu se conformează, pentru
că vipera are gâtul foarte mobil, colţii veninoşi si poate foarte uşor
să muşte de deget. Odată prinsă de după cap,ea poate fi studiată si
pusă în sacul de pânza care fiind de culoare închisă o tine în
întuneric si ea nu va musca. Poate rezista fără apă câteva zile, dacă
temperatura este scăzută, iar fără hrană, câteva luni de zile.
Lucrul cu viperele. Întreţinerea viperelor nu necesită un efort atât
de-mare ca în cazul şoarecilor. Odată asigurate condiţiiie de mediu,
este necesar hrănirea lor în funcţie de dimensiunea, starea
fiziologică şi apetitul fiecărui individ. De exemplu, înainte de
năpârlire, animalul refuză hrana, pe când, în primele zile după
năpârlire este foarte lacom si înghite imediat şoarecele. În perioada
de reproducere, de asemenea nu prea mănâncă. La puii de viperă si
la indivizii tineri este necesar să li se asigure o hrană
corespunzătoare dimensiunii lor (pui mai mici şau mai mari de
şoareci). Îndepărtarea excrementelor din fiecare cuşcă se face
prin punerea animalului într-o altă cutie închisă. Manevrarea
animalului se face cu ajutorul băţului herpetologic sau cu mâna
înmănusată, cu precauţie, fără a-l brusca.

15 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

Pentru extragerea veninului este nevoie de două persoane: una


prinde animalul de după cap si cu cealaltă mână îl pune să muşte cu
colţii veninoşi într-o eprubetă sau
un alt vas de sticlă. Cealaltă persoană tine de corpul animalului
pentru a nu se zbate. Extragerea veninului presupune masarea
glandelor veninoase dinspre înapoi spre înainte, cu degetul mare si
cu cel arătător. O mică neatenţie poate determina schimbarea
poziţiei capului animalului care, având colţii scoşi (si putându-i
mişca independent), poate destul de uşor să muşte degetele celui
care extrage, veninul
Imunizarea naturală. În toate cazurile în care se manevrează
viperele, este necesar să se lucreze cu foarte mare grijă fără a se
face mişcări bruşte sau a le lovi. Unele dintre ele, din fericire un
procent scăzut, ramân agresive mult timp după capturare. Până în
prezent nu există ser antiviperin ,în ţară si o muşcătură poate fi
fatală. Singura modalitate de a preîntâmpina o eventuala
înveninare a fost aceea că personalul care lucrează direct cu
animalele să se lase muscat; la intervalul de 6 luni, de pui de viperă
nou născuţi sau de câteva luni. Este cunoscută în literatura de
specialitate această practică, dar nu o recomandăm.
S. Bruno consideră (Retili d'ltalia, 1977 ) că sunt necesare 7-15 doze
pentru ca un individ să devină imun. În cadrul laboratorului una
dintre persoane a fost muscată de un adult de viperă ammodytes;
având la activ 5 muşcături de pui a aceleaşi specii; a scăpat fără
prea mari urmări (o zi spitalizare, datorită exigentei medicilor de a
o tine sub observaţie, pentru că ser antiviperin nu aveau). Mâna
muşcată sa umflat, până la umăr, au apărut unele simptome
generale (greaţă, vărsături, transpiraţie) care au dispărut a doua zi.
Raportul cu omul. Poveştile, superstiţiile, frica si ignoranţa
manifestată de popoarele occidentale si în special cele de origine
latină, faţă de vipere, justifică abundenta tratatelor referitoare la
acest subiect.
În general şerpii, sunt considerate în Orient, simboluri falice de
virilitate, sau prudentă, înţelepciune,
nemurire transcendentă , etc. Uneori vipera este mâncată pentru a
fi dobândită imunitatea împotriva veninului ei. Medicina homeopată
utilizează frecvent venin de viperă, în special de Vipera aspis, în
dilutii de la 1/100 (sau mai mici), contra epilepsiei, hemoragiei la
menopauză, cangrenelor, ulcerelor, anginei difterice, icterului,
hemofiliei, pneumopatiilor, etc : Veninul de viperă ammodytes a
fost experimentat cu succes contra holerei, tetanosului, leprei,
elefantiazisului etc.

4.ALCĂTUIREA BIOBAZEI DE ŞOARECI


În vederea alcătuirii biobazei de şoareci sunt necesare următoarele:
animale vii, (care pot fi procurate de la Institutul V. Babes din
Bucureşti si de la Institutul de Igienă Cluj Napoca), borcane cu
diametrul de 25 cm si cu înălţimea de 30 cm, talas, rumeguş de
conifere, procurat de la atelierele de tâmplărie si hrană pentru
şoareci. Comportament. Şoarecele este un animal activ la întuneric,
chiar dacă ciclurile unei zile de întuneric si lumină sunt artificial
inversate. El îşi va petrece o parte din timp făcându-şi toaleta.
Acesta trebuie considerat comportamentul lui normal si nicidecum o
consecinţă a infestări cu ectoparaziti. Stresul rezultat din deranjarea
animalelor pentru a fi prinse, sau când animalele se bat între ele,
influenţează negativ asupra ritmului biologic de creştere.
Manifestările agresive pot apărea fie între doi masculi sau doua
femele cât si în cadrul cuplurilor de diferite sexe. De regulă masculii
se încaieră în prezenta femelelor aflate în călduri, dar si femelele,
mai ales cele cu pui, introduse în aceeaşi cuşcă, se bat adesea între
ele destul de aprig. De asemenea femelele, se arată mai liniştite
când sunt gestante si mai fricoase când se află în perioada de
lactatie sau înainte de fătare.
Şoarecele se adaptează relativ repede dacă temperatura
încăperilor, lumina, liniştea, aşternutul si hrana sunt în limitele

16 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

corespunzătoare si se menţin astfel mereu constante.


Monta, gesţatia si fătarea. Monta poate avea loc în grup, sau
individual. Astfel, unii autori recomandă tipul de monta în grup de
doua trei femele si un mascul, care sunt introduşi într-un borcan.
Aici se menţin 9 zile, respectiv două cicluri oestrale, după care
femelele se separă în câte un borcan de maternitate, iar masculii se
folosesc pentru alte monte. Gestatia la femelă durează între 15-17
zile, de regulă 16 zile. Prezenta fetusilor în uter poate fi sesizată
prin simplu examen clinic (vizual) sau prin palpare începând din a
7-a zi după montă. În orice caz, în a 9-a zi fetusii se simt la palpare
fiind bine dezvoltaţi, iar abdomenul femelei este
mult mărit. Actul fătării se realizează în circa 30 de minute, ori mai
mult. Expulzarea fetusilor se produce ritmic, la intervale scurte, de
câteva minute, timp în care femela îsi aranjează culcuşul din talas si
se adapă din când în când. Numărul puilor nou născuţi diferă, fiind
de 4 -10 la o fătare. Femela rămasă fără pui intră în călduri în cel
mult 4-5 zile.
Creşterea si înţărcarea puilor. Puii nou-născuti ai şoarecelui sunt
depuşi în culcuş de mama lor, care îi adună cu gura de prin diferite
locuri ale borcanului. La această vârstă ei nu au pâr pe corp, ochii
sunt lipiţi, dar se întrezăresc ca două pete sub pielea transparentă.
În a 8-a zi părul începe sa crească pe corp pentru ca după 14 zile
blana să fie formată. Tot acum le apar ochii si li se poate determina
sexul; masculii prezintă testicule sub forma unei pungi bilobate sub
coadă, iar femelele, două rânduri de puncte albe pe abdomen care
indica locul viitoarelor mamele. S-au semnalat cazuri cînd femela
si-a mâncat puii în perioada de alăptare, în special în primele două
săptămâni. Se pare că acest lucru se datorează unor stări
patologice, deficiente în alăptare etc. După 15 zile puii devin vioi si
atunci când sunt luaţi în mâna sunt destul de greu stăpâniţi, căci se
zbat si adesea alunecă printre degete, sărind în gol fără nici o
precauţie.
Înţărcarea are loc de regulă, la 24 - 25 de zile ( uneori si mai târziu
) când puii se separă complet de mama,
fiind introduşi în spatii separate de creştere pentru tineret. Apoi,
după 4 -5 zile, femela intră în călduri si se dă la montă.

EVOLUŢIA CREŞTERII ÎN GREUTATE A ŞOARECELUI


la naştere.......................................................................1,5 g
la 4 zile......................................................................... 2,2 g
la 7 zile........................................................... ..............2,9 g
la 19 zile...........................................................................8 g
la 25 zile ............................................. ..........................12 g
la 30 zile.........................................................................22 g
la 40 zile.........................................................................27 g
la 50 zile.........................................................................33 g
Împerecherea animalelor bătrâne între ele a dus în multe cazuri la
gestatii aparente si adesea condiţionate, cu rezultate slabe (34%),
ca urmare a tulburărilor în conţinutul hormonal. Împerecherea
femelelor tinere cu masculi bătrâni este cea mai nerentabilă (26%
fecunditate). Dimpotrivă, împerecherea femelelor bătrâne cu
masculi tineri ridică proporţia fecundităţii la 53%. Cele mai bune
rezultate le
asigură înmulţirea şoarecilor tineri între ei (58%). De regulă,
şoarecii masculi se menţin în stare de
procreare până la vârsta de 1,5-2 ani, deşi s-au semnalat cazuri de
monte reuşite si după vârsta de 2 ani, evident ca excepţii.
Lucrul cu şoarecii de laborator. Întreţinerea şoarecilor de laborator
constă în asigurarea hranei, temperaturii si curăţeniei lor. Hrana
este administrată odată la 24 ore si nu necesită manevrarea
animalelor. Temperatura, pe timpul iernii se poate asigura cu
ajutorul unei sobe de teracotă. Curăţenia este asigurată prin
schimbarea stratului de talas periodic (odată la 4-6 zile ), urmată de
spălarea si dezinfectarea fiecărui borcan. Este necesar ca puii
născuţi să nu fie atinşi de îngrijitor, pentru că femelele nu-i vor mai
îngriji. Un pui ajunge la reproducere în 2 luni.

VENINUL, PRODUCERE SI VALORIFICARE

17 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

1. APARATUL VENINOS
Dinţii si aparatul veninos. Maxilarul, fiind legat mobil de osul
prefrontal, de fiecare dată când arcul format din osul transvers si
pterigoid, se deplasează înainte, execută o rotaţie în jurul propriei
axe, determinând erecţia dintelui. Acesta formează atunci cu
palatinul, un unghi drept sau optuz, si iese în afara extremităţii
interioare a botului. Când şarpele închide gura, maxilarul descrie o
mişcare de rotaţie în sens invers si dintele revine la poziţia iniţiala,
asezându-se de-a lungul palatinului. Dinţii viperidelor sunt acoperiţi
cu un: strat gros de smalţ si nu sunt implantaţi în alveole separate
ci sudaţi cu osul.
Rareori pe maxilar se găseşte un singur colt, în mod normal se pot
observa 2, 3, sau chiar 4 colţi, din care primii sunt funcţionali, iar
ceilalţi, din ce în ce mai mici dinspre fată înspre spate sunt destinaţi
ai înlocui pe primii. Chiar si dinţii care în timpul prinderii si ingestiei
prăzii se rup si se desprind de os cu relativă uşurinţă, pot fi
substituiţi. O ramificaţie a mucoasei bucale formează în jurul
coltului veninos o teacă, o membrană, care îl maschează în parte.
Această teacă este destul de mare pentru a acoperi tot coltul
veninos atunci când acesta este în poziţie de repaos, de-a lungul
palatinului. în această teacă se termină canaliculul care provine de
la glanda cu venin, si veninul poate, fără a exista pericolul, de a se
amesteca cu saliva să pătrundă în canalul coltului veninos si de aici
în rana.
La viperide trecerea veninului din canalul glandei în cel al dintelui
veninos se produce perfect datorită tensiunii la care este supusă
membrana în jurul dintelui veninos când acesta se află în erecţie.
Musculatura si glanda veninoasă. Glanda veninoasă, care se găseşte
adăpostită aproape complet în faza postorbitală este menţinută în
situ în unele ligamente:
----cel mai puternic, de ligamentul superior care, făcând parte din
fata internă si superioară a glandei este prins de articulaţia osului
pătrat cu squamesal;
----de ligamentul posterior care uneşte extremitatea posterioară a
glandei cu articulaţia pătratului cu mandibula.
----de ligamentul anterior care, trecând pe deasupra canalul
glandular, se uneşte cu osul posterior frontal si cu fata anterioară si:
externă a maxilarului.
Osul pterigoid se divide, în partea,anterioară în două ramuri: una de
care se fixează sub maxilar si alta care se înfige în partea externă şi
inferioară, sub membrana coltului veninos.
Osul temporal anterior, este divizat în două : o parte care:
comprimă, curbată si una dreaptă. Prima, contractă fata interna a
glandei si o presează de la interior spre exterior (deşi funcţia sa
principală este de a ridica mandibula ), adoua dimpotrivă exercită o
presiune asupra întregii suprafeţe a glandei, si are deci un rol foarte
important în mecanismul de inoculare a veninului.
Glanda cu venin. Această glandă are o formă aproximativ
triunghiulară si ocupă partea posterioară si laterală, găsindu-se în
spatele si dedesuplul ochilor. Este înconjurată de un strat de ţesut
conjunctiv, este enervata de ramura maxilară a nervului trigemen si
are legături strânse cu musculatura. Acinul este de obicei mai înalt
spre mijloc si se restrânge brusc spre partea anterioară, devenind
subţire si formând un canal excretor care se continuă până la baza
colţului veninos, unde se deschide printr-o singură pereche de pori.
Glanda este constituita din lobi subdivizati în lobuli care la rândul lor
sunt separaţi unii de alţii prin septuri destul de subţiri. Împreună,
aceste elemente dau glandei aspectul interior al unui canal lung,
aproape cilindric. Tubulii glandulari sunt foarte ramificaţi, iar
lumenul lor este acoperit de un epiteliu, constituit dintr-un singur
strat de celule, care produce veninul; de fiecare dată când aceste
celule îsi completează secreţia, sunt înlocuite de celule noi.
Caracteristica glandei cu venin la Viperide este umflătura care se
găseşte în partea distală a conductorului în apropierea punctului de
eliminare, la baza coltului veninos. Această umflătură care a fost
incorect denumită camera de rezervă a veninului, este formată în
partea anterioară, din celule mucoase, si în cea posterioara din

18 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

tuberculi, al căror epiteliu se aseamănă cu cel al celulelor


excretoare cu care este în comunicare. Veninul, produs de celule,
epiteliale ale tubulilor, este înmagazinat în lumenul diferitelor
conducte colectoare situate în, spatele glandei mucoase. Aceasta
glandă are probabil, o funcţie valvulară.
Glanda cu venin a viperidelor este deci de tip mixt: seroasă, seinul
(glanda principală) si mucoasă (glanda secundară umflătura
caracteristică). Mecanismul muşcăturii si inocularea veninului în
condiţii fiziologice optime , Viperidele iau o poziţie de apărare care
constă îri a menţine corpul cât mai adunat, capul în poziţie ridicată
si cu prima parte a corpului dispusă în "S" aproximativ orizontal .
Când o viperă se aruncă să muşte printr-o mişcare fulgerătoare ,
aceasta se produce nu numai prin intermediul contracţiei muşchilor
depresori ai mandibulei care deschid larg gura ei , ci si prin
contractarea muşchilor protractori ai, palatului, prin care este
determinată deplasarea înainte a arcului pterigo-palatino-transvers
deplasare care provoacă mişcarea de rotire a maxilarului în jurul
prefrontalului si erecţia colţilor veninoşi. Tensiunea puternică a
membranei , care face să se unească cele două canale, cel al
dintelui si cel al glandei, face ca mecanismul de injectare a
veninului la Viperide să fie mai perfecţionat decât la toate celelalte
familii de şerpi veninoşi . Veninul este injectat sub presiune prin
acţiunea muşchiului temporar anterior care apasă puternic pe
fiecare parte a seinului. Ridicarea maxilarului si a coltului veninos
nu se produce în mod automat, în timpul coborârii mandibulei, ci
doar cu voinţa animalului, care poate deschide larg gura, fără sa
ridice colţul veninos întreaga fază de atac muşcătura si introducerea
veninului se producem aproximativ 1/40 dintr-o secundă .

2.VENINUL
Primele note despre veninul Viperidelor europene au fost găsite la
medicul grec Kikandros din Colofone (Kojophon actualul
Degirmendere în Lybia, Asia Mică , prin anii 200 -130 î.e.n.), care
le-a transmis prin lucrarea sa Theriska e Alecsipharmaka. Dintre
cercetătorii care au efectuat cercetări în ultimii ani, în acest
complex domeniu al veninului şerpilor si în special al viperidelor,
amintim: D.A. Bellairs, C.Bruno, P.Boquet, J.Detrait, R.Duguy,
L.Donatelli, G.Livres, C.J.Hanut, E.Kochva, N.Muic, G. Mangili,
M.Marcacci, C. si M. Phisalix, E.Pozio, A.Sella, H.Schlossberger,
G.Schwick, H.W.Raudonat, T.Reuss si
mulţi alţii.
O picătură de venin poate fi recoltată din vârful coltului veninos al
animalului viu, după ce glanda este comprimată dinspre înapoi spre
înainte . Veninul este un lichid limpede de regulă incolor, inodor, cu
gust uşor acid, foarte vâscos, care se usucă rapid la temperatura
camerei. După ce este uscat, este parţial solubil în apă distilată si
complet solubil în ser fiziologic. Veninul în soluţie, oricare ar'fi
concentraţia, se
alterează rapid. Pentru a nu-si pierde proprietăţile este necesar să
fie liofilizat (uscat,sub vid) în acest mod poate fi păstrat timp
îndelungat, chiar ani de zile, fără, ca acţiunea temperaturii scăzute
sau ridicate să-i modifice calităţile. Cu privire la compoziţia chimică,
se ştie că veninul are un conţinut ridicat de proteină. Aceasta
constituie de fapt 90-92% din greutatea uscată (după colectarea
veninului din glanda, conţinutul de apă. este de aproximativ 70%,
la Vipera ammodytes), restul este reprezentat de compuşi chimici
de natură neproteică, în special cu fosfor si de ioni metalici si
nemetalici. Analiza componentelor anorganice a veninului la mai
multe specii de vipere, printre care Vipera ammodytes si Vipera
aspis, a demonstrat prezenta unei cantităţi crescute de sodiu, în
raport cu alte elemente care există în cantităţi mult mai scâzute: Ca
10-1 %, Zn si Mg de la 10-1 la 10-2 %, P 2x10-2 %, Si 10-2 %,.Cu
de la 10-2 la 10-3 %, Ag 10-5 % .
Studiul analitic al diferitelor fracţiuni, facilitat de folosirea tehnicilor
moderne si perfecţionate (electroforeza, qromatografie, filtrare pe
gel de dextroză etc.) a permis identificarea unui mare număr., de
enzime care sunt responsabile de acţiunile toxice ale veninului.
Putem spune că efectul veninului asupra organismului este deosebit

19 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

de complex, fiind rezultatul


acţiunii concomitente a diferitelor principii active. Un simptom
determinat poate fi datorat, însumării diferitelor actiuni. De
exemplu, scăderea presiunii arteriale sistolice, care iniţial era
atribuită acţiunii veninului asupra sistemului nervos, se datorează
cu certitudine acţiunii directe asupra miocardului cu eliberare de
histazine . Veninul este în general, caracterizat prin acţiunea toxică
asupra funcţiei unei structuri determinate, sau a unui organ; sau
aparat. O clasificare a veninurilor poate, fi făcută pe baza unor
actiun.i specifice care, la rândul lor sunt legate de prezenta în:
venin .arbifentelor substanţe (vezi tabelul).

STUDII FARMACOLOGICE SI ANALITICE PRIVIND VENINUL DE


VIPERĂ AMMODYTES

Studiul s-a efectuat la comanda Nr.3317 din 16. 11. 2001 lansată de
S.C. "VENOM PROD" S.R.L. către
Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice Bucureşti. În urma
acestui studiu s-au tras unele concluzii privind calitatea produsului si
s-a obţinut primul buletin de analize oficial la veninul de viperă
ammodytes în tara noastră.
În continuare prezentăm aceste rezultate:
" S-a primit de la S.C.'VENOM PROD" S.R.L. o probă de venin:de
viperă pentru care s-au efectuat următoarele studii:
--toxicitatea acută '
--influenta veninului asupra rezistentei globulare a hematiilor de
şoarece
--electroforeză proteinelor în gel de poliacrilamidă.
Toxicitatea acută a fost.determinată pe şoareci si şobolani.
S-au folosit şoareci albi masculi, în greutate de 18-22 g, cărora li
s-au administrat intraperitoneal venin de viperă în doză unică. DL
50, determinată pe baza probiturilor, cu ajutorul unui program pe
calculator, a fost
de 1,88 mg/kg, cu limite cuprinse între 1,51 si 2,35 mg/kg. S-a
remarcat faptul că letalitatea a apărut în primele 24 de ore de la
administrare si s-a manifestat până la 48 de ore. La şobolani,
veninul a fost administrat intraperitoneal. S-au folosit şobolani albi,
masculi si femele, în loturi omogene, cu greutatea cuprinsă între 80
- 120 g. Intervalul de doze administrate a fost cuprins între 3,5 si 9
mg / kg. DL a avut valoarea 6,16 mg / kg, cu limite fiduciale
cuprinse între 5,58 si 6,79 mg /kg. Si la şobolani letalitatea s-a
manifestat în general în primele 24 de ore de la administrare si nu a
depăşit 48 de ore. Animalele au fost ţinute sub observaţie 14 zile.
S-au făcut observaţii, anatomo-patologice si s-au prelevat probe de
organe pentru observaţii histo-patologice atât la şoareci cât.si la
şobolani. Observaţiile s-au făcut la câteva minute de la
administrare, la animalele, care au murit în primele 48 de ore si Ia
animalele care au supravieţuit după perioada de observaţie de 14
zile. La animalele sacrificate după 30 minute de la administrare se
evidenţiază faza incipientă a intoxicaţiei. Se observă prezenta
sângelui în cavitatea peritoneală, iar participarea renală este
remarcabilă din primele minute ale inoculării.
La examenul microscopic, rinichii au prezentat capsula glomerulară
îngroşată, tubii proximali cu distrofie vacuolarâ, multiple citonecroze
pe tubii distali, cu necroza fibrinoidâ, frecvenţi cilindri hialino-
granulosi si lumen vascular dilatat, cu rare hematii si cu mase
hemolizăte. La nivelul ficatului s-a observat intumescentă clară cu
zone de necroză fibrinoidă, vasodilatatie intensă, rare hematii în
lumen si masă sanguină hemolizată. La animalele moarte la 24-48
de ore se remarcă un hemoperitoneu cu cheaguri in zona pelvianâ.
Hemoperitoneul este prezent si la 14 zile de la injectare, cu
depozite fibrino-hematice pe drepţii abdominali si capsulele
organelor abdominale: ficat, rinichi, splina, vezicula
seminală si prostată.

20 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

Examenul microscopic a pus in evidentă următoarele aspecte:


--edem meningocerebral la 24 de ore, ce se estompează la
supravieţuitorii de 5-6 zile;
--focare de alveolo-bronsiolită hembragică prezente la toate
animalele, cu intensitate variabilă Insa în funcţie de doza
administrata;
--edem interfascicular miocardic;
--ficat cu intumescentă.tulbure, vasele porte dilatate, în lumen rare
hematii, predomina serul sanguinolent, probabil datorită unui
proces de hemolizâ;
--splină cu limfadenosinuzită cataraiâ, cordoane Bilroth îngustate
prin hiperplazia pulpei albe;
--stomacul si intestinul prezintă depozite fibrinoide, mucoasă
edematiată, submucoasâ cu marcată stază şi elemente glandulare
cu distrofie mucoidâ;
--pancreas cu interstiţiu edematiat, infiltrat cu limfomonocite, acinii
edematiati, cu zone de necroză fibrinoidă;
--rinichiul prezintă edem si nicroze fibrinoide ale arteriolei
glomerulare, predominant la glomerulii din cortical, distrofie si
fibrinonecroze ale anselor renle, cilindri hialini hematici. La
animalele sacrificate după perioada de observaţie se conturează
aspectul de glumerulonefroză
--testicolul prezintă puternică stază limfo-spermatică si edem al
celulelor spermatice .

În concluzie se poate afirma că produsul testat a determinat


aspecte cunoscute din cazuistica veninurilor. S-a urmărit efectul
specific al veninului asupra rezistentei globulare a hematiilor de
şoareci. Pentru aceasta s-a injectat animalelor de experienţă,
şoarecilor albi masculi, în greutate de 20-22 g, doza de 1mg / kg
corp. Administrarea s-a făcut intraperitoneal. în 21 de eprubete s-a
ralizat o scală de dilutii dintr-o soluţie de NaCI, cuprinsă între 0,7 si
0,3% în fiecare eprubetâ s-a adăugat imediat după recoltare o
picătura de sânge venos. Eprubetele au fost agitate si apoi
examinate la 3 si apoi la 24 de ore. S-a notat concentraţia primei
eprubete care reprezintă început de hemolizâ si prima eprubetă la
care nu se mai observă sediment de eritrocite (la care hemoliza a
fost totală). Media rezultatelor obţinute a fost de 0,5% NaCI pentru
hemolizâ parţială si 0,44% pentru hemoliza totală. Valorile
normale, obţinute pe animale netratate, au fost de 0,44% pentru
hemolizâ parţială si 0,36% pentru cea totala. Aceste rezultate
demonstrează efectul marcat de scădere a rezistentei hematiilor la
animalele tratate cu venin de viperă, si ele sunt în concordantă cu
efectul hemolitic evidenţiat in experimentul de toxicitate acută.
Analiza proteinelor din venin s-a realizat, prin electroforeză în gel de
poliacrilamidă (c=10%, T=10%,pH 8,3 , fixare cu pricat de sodiu,
coloraţie Coomasie Brilliant Blue R250). În preparatul nativ (N) se
evidenţiază 8 benzi proteice, distribuite între 12 000 si 70 000 Da;
tratarea proteinelor în condiţii denaturante-reducatoare (SDS-ME);
benzile corespunzătoare maselor moleculare 70 si 66 kDa dispar
(sugerând natura oligomeră a proteinelor respective) si se
evidenţiază o fracţie importanta cantitativ, cu mobilitate
electroforetica ridicată.

Utilitatea veninului. Vipera foloseşte veninul pentru uciderea prăzii,


pentru a o "pregăti " în vederea digestiei si, probabil, pentru
regăsirea ei după ce a fost muscată, în mod secundar, veninul îi
poate servi ca mijloc de apărare. Stimulul care determină
comportamentul de prădător este mişcarea prăzii, nu si forma ei.
Perceperea vizuală a prăzii este esenţială dar nu fundamentală.
Dacă de exemplu, în laborator un şoarece oferit ca hrană unei
vipere aflată în condiţii optime fiziologice, este înlocuit cu un
tampon de vată, şarpele, în ciuda diferenţei de formă, va continua
să-l urmărească atâta timp cât rămâne în câmpul lui vizual . Mirosul
este ajutat de mişcarea ritmică înainte si înapoi si în sus si în jos a
limbii care "aspiră" si împinge mostrele de aer către partea de jos a
camerei olfactive unde se găseşte organul lui Jacobson (cavitate
sferică tapetată cu celule senzoriale si conexată prin intermediul

21 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

nervilor, cu lobii olfactivi ai creierului). Când un şarpe flutură limba,


în realitate el miroase. Comportamentul prădător al unei vipere este
diferit de cel al unui colubrid. Colubridele în general vânează
aproape exclusiv mergând în căutarea prăzii care, odată localizată
prin olfactie, prin văz sau prin propagarea undelor mecanice - este
muscată si concomitent ucisă prin constricţie. Când prada scapă
printr-o smucitură, colubridul reincepe vânătoarea printr-o noua
tentativă. La Viperide,dimpotrivă, vânătoarea are mai degrabă
aspectul unei curse; zgomotul unui şoarece care umblă, se propagă
prin sol si avertizează şarpele,care ia imediat o poziţie de alertă.
Mişcarea prăzii si percepţia vizuală determină mişcarea rapidă a
şoarecelui, în momentul când acesta se găseşte destul de aproape.
Dacă vipera este supusă unui stimul trofic intens, prada este
imediat apucată cu botul si înghiţită când este încă agonizată. De
regulă, un şoarece, după ce este muscat, este lăsat liber; în timpul
muşcăturii, datorită inoculării veninului, vipera colectează un stimul
chimic, care este analizat de o încăpere specială a organului lui
Jacobson.
Începe acum căutarea şoarecelui, care în acest timp poale fi deja
mort, sau, imobilizat la o depărtare de chiar câţiva metri de (locul
muşcăturii. Cu ajutorul mirosului si al stimulului chimic, viperele
urmează traseul prăzii, pe care înaintează-în zigzag până o găseşte.
Acum, servindu-se doar de stimulul
chimic, şarpele "identifică” şoarecele, apoi localizează capul, unde
datorită prezentei vibrizelor, stimulul chimic este mai puternic. Actul
de înghiţire de obicei decurge în 10-15 minute.

Cura împotriva învenirării: Viperele noastre au, contrar celor ce se


povestesc, un temperament blând. Sunt
mai curând rezervate, timide si în general fug la apropierea omului.
Reacţionează doar atunci când sunt deranjate sau lovite. Muşcătura
unei vipere poate determina următoarele simptome: durere locală
intensă, crampe mai mult sau mai puţin acute, tumori, înrosirea si
cianozarea zonei în jurul locului muscat care se distinge prin două
semne alăturate lăsate de colţi veninoşi. După o perioadă de timp,
care poate varia de la câteva minute la câteva ore, apar
simptomele generale : dureri de cap, somnolentă, vomă, sete, stare
acută de slăbiciune. Dacă doza de venin a fost puternică,
simptomatologia se agravează ulterior si
presupune alterări ale funcţiei cardio-respiratorii.
Stadiile terminale se caracterizează prin amorţeală puternica ,
insensibilitate generală si pierderea cunoştinţei. Moartea poate
surveni după 4-6 ore, dar în general după 24 ore sau mai mult, prin
blocarea respiraţiei. În general veninul celor 2 specii toxice de la noi
(Vipera berus si Vipera ammodytes) mai mult sau mai puţin
periculos pentru oameni, exercită o acţiune redusă sau locala
asupra unei persoane adulte în perfectă stare fizică, dar tot asa de
bine poate să fie periculoasă sau foarte periculoasă (din fericire
într:un procent foarte redus din cazuri) pentru copii, debili fizici sau
bătrâni, bolnavi , etc.
În antichitate, împotriva muşcăturii şerpilor veninoşi si a altor
animale, era larg folosit un (antidot compus din aproxirnativ 60 de
ingrediente (între care si zeama de carne de viperă), după
Andromaco din Creta, medicul împăratului roman Claudiu Cezar
Nerone. Producerea acestui leac a cărui formulă, scrisă în
bronz, era expusă în apropierea templului lui Esculap din antica
Romă, a continuat până în secolul XIX si era sub tutela Republicii
Veneţia .
În medicina populară, asa cum a fost recunoscut de fitoterapia
modernă (P.Fournier 1947, H.Leckerc 1954, L. Binot 1964), contra
muşcăturii de viperă erau larg folosite frunzele de brusture (Arctium
laposa) care au proprietatea de a modifica prin oxidare principiile
constitutive ale veninului în virtutea unei acţiuni analoge cu aceea a
hipermanganatului de potasiu. Un plasture din flori de Umbra
iepurelui (Cytisus scoparius), sfărâmate între două pietre de
exemplu, aplicat pe muşcătură după ce a fost în
prelabil incizatâ, este foarte util, datorită sulfatului de sperteină,
unul din principiile active ale plantei, care are o reală putere

22 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

antiveninoasă, hipertensivă si cardiotonicâ. După J.Valnet (1964) si


frunza de lavandă (Lavandula officinalis, Lavandula latifolia,
Lavandula stoschas), mototolite si frecate pe rană, neutralizează
acţiunea veninului. De asemanea frunza de pătlagină (Plantago
lanceolata, Plantago major), care are puterea de a strânge
ţesuturile, de a frâna secreţiile si de a calma, are, după P. Lieutaghi
(1966) efecte favorabile împotriva muşcăturii de viperă.
Descoperirea si folosirea metodelor moderne mai eficace împotriva
muşcaturilor de şarpe este relativ recentă. După zece ani de
experienţe (1883-1893), M.Kaufman, C.Phosalix, G. Bertrand si A.
Calmotte au reuşit să vaccineze câteva rozătoare, împotriva
veninurilor de Vipera aspis si Naja naja. Doar în 1896 A.Calmette,
prepară primul ser terapeutic antiveninos. În zilele noastre, în caz
de muşcătură, măsurile care trebuiesc luate sunt următoarele :
1. a încerca să nu se intre în panică; prin pierderea controlului
propriilor acţiuni si a evita mişcările care ar
putea duce la oboseală;
2. dacă muşcătura (cum se întimplâ de cele mai multe ori) s-a
produs la un membru, trebuie comprimat membrul respectiv
deasupra muşcăturii, pentru a limita difuziunea rapidă a veninului în
restul organismului pe căile intravenoase sau limfatice (legătura nu
trebuie să fie strânsă)
3. necesitatea (în special în lipsa serului antiviperin) de a inciza
locul muşcăturii, cu o lama dezinfectată empiric (în flacără), printr-o
tăietura în cruce, încercând să se elimine prin stoarcere lichidele
provenite din rană (rana se poate suge întrucât nu există pericolul
de a fi înveninat prin gură decât în cazurile unor răni ale mucoasei
bucale sau a limbii).
4.dezinfectia dacă este la îndemână, se va face cu permanganat de
potasiu 1%, acid cromic 1% sau hippclorit de calciu 2% (în unele
truse cu ser antiviperin se găseşte un tampon cu dezinfectant
pentru a şterge regiunea muscată pe o suprafaţă de 5-7cm
diametru).
5. în sfârşit, procurarea de ser antiviperin , una sau mai multe fiole
de 10 ml si de a le administra subcutanat
sau intramuscular. Este bine ca administrarea să fie făcută astfel: 5
ml în 4-5 puncte în apropierea muşcăturii si restul la baza
membrului muscat. Se recomandă o a doua doză , după 1-2 ore,
care să fie injectată intramuscular în regiunea fesieră sau
subcutanat - în regiunea scapulo-humerală. În cazuri grave, sub
controlul medicului, se pot injecta până la 50 ml ser intravenos,
diluând serul cu o soluţie salinoizotonicâ si luând toate precauţiile
pentru a preveni eventualele fenomene anafilactice. Este bine de
amintit că serurile care se găsesc azi în comerţ îsi menţin
proprietăţile timp de 4 ani. Dacă sunt menţinute în frigider (t = 4 -
6 C). Dacă acestea sunt luate de mai multe ori pe teren (în cazul
excursiilor scurte), perioada de garanţie trebuie redusă la un an.
Pentru ca un ser antiveninos să fie eficace (împotriva toxicităţii
maxime a unui tip de venin), acesta trebuie realizat cu ajutorul
veninufui extras de la exemplare diferite, în condiţii fiziologice
optime, capturate din habitate diferite, în fiecare stadiu de
activitate al speciei si aparţinând diverselor populaţii situate în
localităţile cele mai dispersate din tara în care se produce serul.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE SI GRADUL DE OCUPARE A TIMPULUI ÎN


CRESCĂTORIE
Pare surprinzător faptul câ într-o crescătorie de creştere a viperelor
cea mai mare parte a timpului să fie ocupat de creşterea şoarecilor,
dar aceasta este realitatea. Menţinerea curăţeniei, hrânirea si
adăparea şoarecilor, urmărirea acestora pentru a fi separaţi pentru
reproducere si înmulţire consumă din totalul de timp ocupat peste
40%. Următoarea activitate care solicită timp este aceea de
colectare in teren a animalelor pentru biobaza de vipere,
aproximativ 22%.
Din luna mai si până la începutul lui iunie, trebuie să parcurgem
trasee dificile în teren pentru
indentificarea si capturarea animalelor. Nu de puţine ori aceste
expediţii sunt compromise de factorii meteorologici neprielnici.

23 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

Multe din activităţile desfăşurate de crescător au un pronunţat


caracter de noutate si asa cum am mai arătat bibliografia de
specialitate fiind foarte săracă, soluţiile nu vin decât după o muncă
intensă de cercetare si experimentare. Din acest punct de vedere
crescătorul îsi pierde multe ore în biblioteci sau în fata. terariilor
pentru a găsi răspunsuri la problemele care îl frământă. Aproximativ
13% din timp este consumat pentru astfel de activităţi.
Întreţinerea viperelor, hrânirea si adăparea acestora, extragerea
veninului are o pondere de 11% din totalul timpului petrecut în
crescătorie. Deoarece în momentul de fată orice activitate trebuie
caracterizată din punct de vedere al eficientei economice, agentul
economic care a deschis un astfel de obiect de activitate, se
confruntă cu problema găsirii pieţei de desfacere. Activităţile de
marketing si cele contabile ocupă cea. 7% din timp.
Întreţinerea si repararea aparaturii, executarea prin autoutilare a
diferitelor accesorii se estimează câ pot ocupa un minim de 4% din
timp. Restul de timp trebuie folosit pentru prelucrarea, analiza si
ambalarea veninului.

ETAPELE DE DEZVOLTARE ALE UNEI CRESCĂTORII

Etapa de laborator
Pentru.a ajuge la performantele unei mari crescătorii se pleacă de
la stadiul de laborator în care se pot întreţine până la 50 de vipere.
Pentru acest număr de animale este suficient un terariu mare cu
suprafaţa de 2 - 3 mz sau 3 lăzi de creştere individuală în care încap
20 de cutii. Pentru şoareci dacă ne-am hotărât să ni-i creştem
singuri sunt necesare 5 borcane de 10 I, în care se vor pune 10
femele si 3-4 masculi ca reproducători. Recomandăm să se înceapă
cu specia de viperă ammodytes care se adaptează uşor la condiţiile
de captivitate.
In acest stadiu nu trebuie să ne intereseze atât de mult producţia,
fiind bine să ne concentrăm asupra realizării unui “optim” în ceea ce
priveşte activitatea, timpii ocupaţi, calitatea produsului.
Producţia anuală poate ajunge la 10 -20 g .
Cheltuielile în această etapă au o variabilitate ce depinde de
experienţa fiecăruia dar nu se depăşeşte suma de 1.000 $ din care
100 $ cheltuieli pentru achiziţionarea bibliografiei, 450 $ pentru
deplasările în teren, în vederea capturării animalelor si 330 $
cheltuieli de amenajare , pentru instrumentar si confecţionarea
terariilor. Considerăm că un spaţiu cu o suprafaţă de max. 12mp
poate fi găsit cu uşurinţă.
Este etapa în care se fac cel mai uşor îmbunătăţiri si modificări
pentru a realiza mai târziu o investiţie eficientă. Atunci când
considerăm că ne-am însuşit cunoştinţele de bază, se poate trece la
următoarea etapă.

Etapa de fermă mică.


Investiţia este de cuprinsă între 1.500 - 2.000 $; în această etapă
se închiriază un spaţiu în care se separă cele trei activităţi de bază :
creşterea şoarecilor, creşterea viperelor si laboratorul de prelucrare
a
veninului. Se consideră că deja stăpânim o metodă de înmulţire a
viperelor, asa că în această etapă nu se mai cheltuie pentru
capturare. Trebuie să deţinem 3 - 4 terarii mari si bateriile de
creştere individuală să le folosim pentru creşterea puilor.
Numărul de şoareci reproducători trebuie să crească la 50 - 60.
Având un număr de vipere cuprins între 100 si 200 ne putem
concentra pentru obţinerea unei producţii mari folosind în acest
sens exemplarele care dau mult venin, celelalte mentinându-le
pentru reproducere. Atunci când cantitatea de venin este de 100 g,
putem apela la un institut farmaceutic pentru analize, sigilare si
chiar păstrare. În acest fel un eventual client are garanţia că în
recipientul nostru se găseşte aceeaşi marfă pe care o arată eticheta
si îi putem prezenta un certificat de analiză .
Datorită relaţiilor de colaborare între ferme se poate realiza o
cantitate mare de venin, mărind atractivitatea pentru clienţii
externi.

24 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

Este etapa în care cheltuielile unitare scad , la 30 $ / g , în această


valoare fiind inclusă si chiria pe spaţiu. Personalul necesar în
această etapă este de 2 îngrijitori, iar veniturile realizate ca profit
net sunt de peste 250.000 000 lei/an.

Etapa de fermă.
Investiţia este de 5000 $ . Este o etapă la care nu s-a ajuns încă în
tară si deci cunoştinţele, noastre sunt depăşite. Există însă ferme în
lume care au peste 30.000 de şerpi, acestea găzduind diferite specii
de
interes economic. Noi înţelegem prin noţiunea de fermă o
crescătorie mai modestă în care se găsesc la un moment dat între
500 şi 1000 de vipere.
Această fermă are o producţie de aproximativ 250 - 500 g anual si
are deja formată o piaţă
proprie pentru desfacere. Interesant de arătat este faptul că o astfel
de fermă poate fi deservită de numai 4 persoane, din care 3 se
ocupă de îngrijirea viperelor si o persoană se ocupă de creşterea
şoarecilor. Cheltuielile unitare scad în acest caz la 15 - 20 $ / g, iar
profitul net depăşeşte 1 miliard
de lei / an.

ACTIVITATE COMERCIALA
Asa cum se ştie, preţul unui produs este reglat de cererea existentă
pe piaţă la un moment dat. În cazul veninurilor lipsa tehnologiei de
fabricaţie a medicamentelor specifice, face ca industria
farmaceutică românească să nu solicite această materie primă
deocamdată.
Chiar înainte de '"89", în tară existau reţele comerciale de
intermediere a veninului si care sub acoperiri oficiale legau
U.R.S.S.-uI de tarile occidentale.
După deschiderea comercială datorată căderii "cortinei de fier",
reţelele de intermediari s-au simplificat.drumul veninului devenind
mai scurt. În acea perioadă am aflat, că veninul, în mare parte
sustras din crescătoriile ruseşti era vândut la un preţ foarte mic
(20-30% din preţul oficial), devenind o marfă atractivă pentru
oportunişti, dar lipsa unor documente de însoţire si a unui certificat
de calitate a creat o opinie nefavorabilă, care mai persistă încă.
De aceea va trebui să dovedim prin activitatea noastră productivă o
seriozitate deosebită în-ceea ce
priveşte calitatea produsului si a relaţiilor comerciale, aceasta
înseamnă: contracte ferme cu respectarea
termenelor de livrare, analize făcute după norme occidentale,
ambalarea produsului în. condiţiile cerute, si
documente oficiale de însoţire a produsului.
Plăţile să se facă prin intermediul băncilor, (folosind instrumentele
bancare puse la dispoziţie de acestea pentru garantarea
tranzacţiei).
Producera veninurilor (si a celor de albine) este o activitate cu
specific agricol în "Nomeclatorul activităţilor
pentru constituirea obiectului de activitate al societăţilor
comerciale",găsim în capitolul Agricultura, alin. 0128,
"Creşterea animalelor pentru blană-si a altor specii(se vor preciza
speciile )"
----- animale de laborator si alte animale neclasificate în altă parte:
rozătoare, iepuri, hamsteri, câini, dihori, albine, broaşte, prepeliţe,
reptile.
De activitatea comecială se ocupă societăţile comerciale care au în
statut acest obiect de activitate si se.obligă sa obţină toate:
autorizaţiile în acest sens.
S.C.Venom.Prod S.R.L este una din acestea si a început să facă
demersurile necesare.
Condiţionarea vamală a veninurilor arată că produsul este permis la
export sub două forme: ca medicament sub formă de doze,

25 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

aparţinând în acest caz poziţiei 30.04 din Anexe la Codul Vamal


Secţiunea VI sau
prezentat uscat în fulgi aparţinând poziţiei 30.01.

PRODUCTIA DE VENIN
Intervalul de timp dupa care se efectueaza o recoltare de venin este
de 30 de zile. Sunt crescatori care au experimentat un interval de
timp mai scurt (14 zile) însa în acest caz s-a observat ca ciclurile de
hranire, napârlire, repaus nu se mai respecta, animalul intrând
într-un stress care îi grabeste moartea.
Din punctul nostru de vedere recomandam intervalul lunar de
recoltare. Cantitatile prezentate mai jos se gasesc între limitele
specifice speciei . Cantitate de substanta uscata maxima produsa de
o vipera ammodytes la o mulgere este:
Cmax. ~ 50 mg venin uscat.
Cantitatea minima : Cmin. ~ 25 mg venin uscat.
Cantitatea medie teoretica, pe care o vom folosi încalcul este:
Cmed = ( 25 + 50 ) / 2 = 37 mg. Cmed = 0,037 g.

ARTICOLE

Protejate prin lege in România, viperele pot deveni


in scurt timp una din cele mai profitabile achizitii pentru
afaceristii cu initiativa. Veninul este foarte cautat de
fabricile de medicamente din Occident, care ofera in jur de
2000 de euro pentru un singur gram. Singura fabrica de
medicamente din România care foloseste veninul viperin
pentru productia medicementoasa se afla la Iasi, insa
achizitioneaza pretiosul lichid din strainatate. Desi exista
mai multi crescatori de vipere in România, numai
timisoreanul Marius Buldur are documentele necesare
pentru a incheia contracte cu fabricile de medicamente din
tarile vestice. Acum este pe cale de a-si construi prima
ferma de vipere din vestul tarii.

Din crescator de gaini, crescator de serpi


Dupa ce cumparase o fosta crescatorie de gaini din
Ortisoara, timisoreanului Marius Buldur i-a venit ideea de a
o transforma intr-o ferma de vipere. Si asta dupa ce, in
primavara anului trecut, a citit un anunt intr-o revista de
specialitate. A discutat apoi cu mai multi specialisti, a citit
tot ce a putut gasi despre vipere si a inceput sa faca rost de
actele necesare pentru a-si incropi o crescatorie de serpi.
Astfel a descoperit ca exista mai multi crescatori de vipere,
care insa nu pot vinde veninul pentru ca firmele occidentale
incheie contracte doar cu crescatorii autorizati. "Exista
persoane care au câteva sute de grame, insa daca ii
pastreaza foarte mult, veninul isi pierde puritatea si nu mai
poate fi folosit", povesteste Marius Buldur. Dupa ce a
razbatut prin "jungla" legislativa si si-a intocmit
documentatia, crescatorul a aflat ca, fiind protejate de lege,
viperele nu pot fi luate din natura si tinute in captivitate.
Prin urmare, pe baza unui contract, a împrumutat zece
vipere si puii acestora ii vor apartine. Legislatia in domeniu
este si ea destul de ciudata. Pentru o ferma e nevoie de trei
incaperi : una pentru vipere, cea de-a doua pentru recoltarea
veninului si alta pentru... cresterea de soareci, sau hamsteri,
hrana principala pentru vipere. De asemenea ferma nu
trebuie sa aiba mai mult de 500 de serpi. Pentru cresterea
celor zece vipere ammodites - cea mai raspândita specie din
România - este insa nevoie de foarte multa migala, reptilele
fiind foarte sensibile, dupa cum spune Marius Buldur. Daca
nu au o temperatura stabila de 25 de grade Celsius, nu se
hranesc si astfel scade calitatea veninului. "Consuma doi
soareci pe luna, cu care se joaca ore in sir inainte de a-i
ucide si, in general, nu ataca omul decât daca sunt atacate.
Am stat nopti in sir in genunchi, incercand sa le inteleg

26 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

comportamentul. Perioada de acuplare este in lunile mai -


iunie, iar puii - zece la numar - au aproximativ 2,5 cm
lungime si apar prin octombrie", explica crescatorul de
vipere.

Recoltare de venin cu mâinile goale


Intr-un singur an, o vipera produce doar 1,5 grame
de venin, fiind nevoie de o recoltare pe luna. Dupa
extragere, lichidul trebuie purificat, 75% din substanta
eliminata de vipera fiind de fapt apa. Apoi, pentru pastrarea
puritatii, veninul este cristalizat, fiind pastrat la o
temperatura constanta cuprinsa intre 0 si -5 grade Celsius.
"Merita efortul, chiar daca obtin doar 800 de euro pentru un
gram", mai spune Marius Buldur. Despre echipamentul de
protectie, desi 1-a achizitionat, crescatorul de vipere
marturiseste ca nu ii foloseste. "Prima data când am recoltat
venin a fost mai ciudat. Acum o fac cu mâinile goale si nu
mi-e frica. Stiu un tip care a fost muscat de patru ori de
vipere si nu si-a facut vaccin antiviperin niciodata. De
altfel, vaccinul nu se gaseste decât la Bucuresti. Daca sunt
muscat, veninul isi face efectul in sase ore si am timp sa
merg pana la Bekescsaba, in Ungaria, cel mai apropiat loc
de unde pot achizitiona antidotul", mai spune barbatul. In
urma cu câteva saptamâni Marius Buldur a inceput sa isi
promoveze afacerea dând mai multe anunturi in presa scrisa
si pe internet. A fost deja contactat deja de fabrici de
medicamente din Ungaria, Germania si Italia care doresc sa
semneze contracte cu crescatorul de vipere. "Am fost
contactat si de persoane din tara care sunt interesate de
afacere si astept in continuare noi oferte", a mai spus
Marius Buldur.

Leac pentru cancer


Veninul viperin este folosit de fabricile de
medicamente din întreaga lume ca ingredient principal
pentru productia de medicamente. Veninul este cel mai des
uzitat pentru producerea de vaccinuri folosite in medicina
homeopata. De asemenea, tot pe baza de venin se produc o
serie de medicamente folosite pentru a trata epilepsia,
cangrena, ulcerul, icterul, hemofilia, holera, tetanosul, lepra
si cancerul. Anual, sute de litri de venin iau calea
Occidentului din Ucraina, Rusia si Tadjikistan, tarile cu cea
mai mare productie de venin din Europa. Lichidul se
achizitiona ilegal de catre unele companii din Europa de
Vest si inainte de caderea Cortinei de Fier. Chiar si in 1991,
dupa dezmembrarea U.R.S.S., veninul de vipera era
achizitionat din tarile fostului bloc comunist cu sume
cuprinse intre 20 si 30% din valoarea reala de piata.
Legislatia europeana insa a stabilit insa niste pedepse foarte
dure pentru companiile care achizitioneaza veninul de
vipera, fara contract de la companii autorizate. Exista insa
suspiciuni care planeaza asupra mai multor companii din
Occident, cum ca acestea ar achizitiona si in prezent venin
pe cai ilegale.

Cresterea viperelor, o afacere veninoasa, dar


profitabila
Tot mai multi ieseni se intereseaza de cresterea
acestor serpi, deoarece un gram de venin costa între 800 si
1.000 de euro
Cîstigurile foarte mici, dar si faptul ca multe
persoane au ramas fara slujbe dupa privatizarea
întreprinderilor i-au determinat pe cei mai multi sa înceapa
diverse afaceri. Daca unii s-au apucat de crescut struti sau
melci, altii doresc sa creasca vipere pentru venin, întrucît
afacere se pare ca este deosebit de rentabila. "Tot mai multi
oameni vin sa se intereseze despre tehnologia cresterii
viperelor, pentru ca veninul se vinde foarte scump, iar o

27 of 28 16/12/2010 14:43
CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN http://www.profituri.ro/CRESTEREA-VIPERELOR-PENTRU-VENIN.htm

afacere de acest gen nu implica foarte mari cheltuieli", ne-a


declarat dl Marius Stefaniu, medic veterinar la Oficiul
Judetean de Consultanta Agricola Iasi. Timida înca,
afacerea cu vipere începe sa prinda contur în toata tara -
unii vînd vipere matca, altii venin, iar altii tehnologiile de
crestere. "Cu 2.000 de euro se poate începe afacerea cu
30^0 de vipere, iar investitia se scoate în circa doua luni",
ne-a declarat dl Stefan Albu din Iasi, posesorul tehnologiei
de crestere a viperelor. Altii deja au venin de vînzare, iar
gramul de venin se comercializeaza cu 800-1.000 de euro.
"Eu vînd gramul de venin cu 830 de euro, dar numai pe
baza de contract, care sa dureze cel putin 2 ani, iar livrarile
de venin le fac lunar", ne-a spus si dl Eugen Brutaru. Chiar
daca la prima vedere cresterea viperelor pare simpla nu este
deloc asa - trebuie sa li se creeze un habitat propice, trebuie
hranite cu soareci de laborator, care fie pot fi cumparati de
la crescatorii de astfel de animale, fie îi
creste cel care detine viperele. Deosebit de dificila
este recoltarea si conservarea veninului pîna cind este
vindut celor care au nevoie de el, în speta, veninul
fiind folosit la produsele farmaceutice.
Oricum, chiar daca este VENINOASA, afacerea cu viperele este
deosebit
de profitabila. (N.C.)

www www.profituri.ro

[Home] [Calivita] [Francize] [Web] [Comert Electronic] [Afaceri] [Afaceri Agricole] [Dictionare] [Amway]

COPYRIGHT © 2006 - Profituri.ro - Toate drepturile rezervate.

28 of 28 16/12/2010 14:43