Sunteți pe pagina 1din 101

Lista cu lucrari de licenta, diploma, disertatie, masterat, referate etc,

disponibile pe portalul http://proiectedelicenta.blogspot.com


(ultima actualizare - 08 OCTOMBRIE 2010)

================================================================================
================================================================================
A.S.E.
================================================================================
================================================================================
Analiza activitatii de productie si comercializare a agentilor economici;
Analiza activitatii pe baza contului de profit si pierdere;
Analiza costurilor firmei SC Scobra Trans SRL;
Analiza diagnostic la SC Automobile Dacia SA;
Analiza diagnostic la SC Turism Felix SA;
Analiza economico-financiara la S.C. EXTRAPAN S.A. PLOIEªTI;
Analiza sezonalitatii in activitatea de turism [Hotel orizont si Vila Caprioara
din Predeal];
Auditul financiar privind disponibilitatile in cadrul SC BADUC SA;
Cercetare asupra serviciilor publice de educatie si implicatiile economico-socia
le;
Cercetare asupra serviciilor publice de educatie si implicatiilor economico-soci
ale;
Contabilitatea si gestiunea stocurilor de marfuri [SC Prest Comercial SRL Buzau]
;
Contractele de credit si circuitul lor in sistemul bancar;
Controlul financiar;
Datoria externa a Romaniei;
Diagnosticul economico-financiar al SC Vinalcool SA;
Economia proprietatilor imobiliare - Analiza celei mai bune utilizari [Teren Bar
bu Vacarescu];
Eficienta economica a investitiilor intr-un sistem de productie;
Evidenta marfurilor la societatile comerciale;
Expertiza contabila;
Fluxuri de numerar din perspectiva investitorului [SC Nokta Consulting SRL];
Impozitele;
Influenta tehnologiilor informatice asupra intreprinderilor mici si mijlocii;
Instrumentarea Contabila privind Calculul si Contabilizarea Impozitelor Datorate
Statului;
Managementul calitatii si controlului tehnic de calitate;
Mecanismul creditelor bancare in cadrul BCR;
Negocierea comerciala internationala. Strategii si tehnici;
Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a cheltuielilor la SNP Petrom
SA - Schela Boldesti;
Platile electronice;
Posibilitati de perfectionare a impozitului pe venitul global;
Prezentarea sistemului financiar contabil la SC IMI International CO SRL;
Principalele concepte legate de fenomenul inlationist;
Sistemul informational privind contabilitatea creantelor si datoriilor privind p
ersonalul , asigurarile si protectia sociala [S.C. VRANCART S.A];
Sistemul informational privind contabilitatea impozitelor si taxelor;
Situatiile financiare ale institutiilor publice cu aplicabilitate in unitatile m
ilitare;
Studiu de caz privind produsul Anvelopa de camion 1100 R 20;
Tactici si stratageme in negocierea internationala;
Tendinte in dezvoltarea comertului mondial cu servicii turistice in hoteluri si
restaurante;
Uniunea Economica si Monetara Europeana si rolul Euro in cadrul pietelor financi
are;
Propuneri privind conceperea si constituirea sistemultui educativ si institution
al pentru pregatirea functionarului comunitar roman
Rolul impozitelor in asigurarea resurselor financiare publice
Abordarea analizei diagnostic ca instrument managerial;
Abordarea conceptuala privind impozitul pe venitul global;
Abordarea conceptuala privind managementul proiectelor in constructii;
Abordarea conceptuala si contabila a rentabilitatii in cadrul unei societati;
Abordarea controlului calitatii in sistemului informational;
Abordarea eficientei economice prin analiza costului de produs la o societate co
merciala;
Abordarea generala a metodelor si tehnicilor specifice managementului;
Abordarea juridica si fiscala a impozitului pe venit;
Abordarea manageriala in cadrul activitatilor de resurse umane;
Abordarea metodologica a capitalului conform Standardelor Internationale de Cont
abilitate;
Abordarea metodologica a impozitelor in finantele publice;
Abordarea metodologica a managementului strategic de la aparitie pana in zilele
de astazi;
Abordarea metodologica a organizarii si functionarii societatilor cu raspundere
limitata;
Abordarea problematicii resurselor umane la Casa Judetena de Pensii Constanta;
Abordarea sistematica a contabilitatii bugetare in cadrul societatilor comercial
e;
Abordari ale actiunii ca titlu financiar pe termen lung;
Abordari ale asigurarilor agricole prin comparatie;
Abordari ale calitatii prin prisma diferitelor politici;
Abordari ale echilibrului monetar si ale monedei;
Abordari ale evaluarii imobilizarilor corporale prin prisma politicilor si trata
mentelor contabile;
Abordari ale leasingului prin prisma politicilor si tratamentelor contabile in c
adrul unei societati;
Abordari ale marketingului ca stiinta a pietei si comporatmentului consumatorulu
i;
Abordari ale marketingului in cadrul unei societati;
Abordari ale mixului de marketing pe piata externa;
Abordari ale negocierii afacerilor din economia internationala;
Abordari ale notiunii de reclama comerciala in cadrul teoriei internationale;
Abordari ale politicilor economice comparate;
Abordari ale politicilor sociale din UE privind aspectele legale si institutiona
le;
Abordari ale principiului separatiei puterilor in stat din Romania. Particularit
ati de comunicare politica;
Abordari ale reformei sistemului bancar romanesc;
Abordari ale sistemului cheltuielilor publice;
Abordari ale strategiei de comunicare in afacerile internationale;
Abordari ale turismului electronic in Romania;
Abordari asupra taxei pe valoarea adaugata;
Abordari conceptuale ale somajului si indicatorii de masurare;
Abordari contabile conform standardelor internationale;
Abordari generale ale contabilitatii comertului;
Abordari generale privind negocierea si stratagemele utilizate in aceasta activi
tate;
Abordari practice asupra contabilitatii cheltuielilor;
Abordari privind armonizarea evidentei contabile la nivel international;
Abordari privind strategiile din managementul resurselor umane si politicile de
personal;
Abordari teoretice cu privire la privilegiile si imunitatile diplomatice;
Acceptarea si emiterea cardului bancar ca element de plata;
Accesarea fondurilor specifice in cadrul activitatii de protectie a mediului;
Accesul la distanta al platii prin intermediul monedei electronice;
Acordarea si monitorizarea creditelor bancare la persoanele fizice in conditi de
risc;
Acreditivul documentar ca principala metoda de plata in schimburile comerciale i
nternationale;
Activele circulante si analiza indicatorilor de eficienta ai acestora;
Activitatea comerciala a unei intreprinderi. Analiza unei firme cu capital priva
t;
Activitatea de asigurare si reasigurare a societatilor pe baza raportului anual;
Activitatea de comercializare in cadrul unei societati;
Activitatea de distributie in cadrul unei societati comerciale;
Activitatea de marketing in cadrul sistemului informational de management;
Activitatea de marketing in cadrul societatii pe actiuni;
Activitatea de proiectare manageriala in cadrul unei societati pe actiuni;
Activitatea de promovare a vanzarilor in cadrul unei societati comerciale;
Activitatea de recrutare, selectie si incadrarea profesionala a personalului in
cadrul unei societati;
Activitatea economica de audit financiar - contabil in cadrul unei societati com
erciale;
Activitatea economico financiara la o societate comerciala. Analiza si planifica
re;
Activitatea economico financiara pe baza bilantului contabil la o societate come
rciala;
Activitatea logistica si problemele strategice ale acestei activitati;
Activitatea si rezultatele economico financiare la o societate comerciala;
Activitatea turistica a Romaniei si Greciei si modalitati de valorificare a turi
smului;
Activitatea unei firme. Analiza aconomico financiara;
Actul administrativ de autoritate. Autoritati emitente;
Adaptarea situatiei financiare a intreprinderii la contextul european;
Administrarea programelor europene la nivel judetean;
Administrarea resurselor umane, natura, telul si structura acestora;
Agricultura mondiala. O analiza asupra prezentului si viitorului acesteia;
Agroturismul si rolul publicitatii ca factor principal de promovare;
Alternative al protectia sociala de stat. Asigurarea de viata si pensia privata;
Amortizarea si structura activelor corporale si necorporale. Analiza economico f
inanciara;
Analiza a concurentei in cadrul marketingului bancar;
Analiza activitatii comerciale si a regimului marfurilor in relatii de comert in
ternational;
Analiza activitatii de marketing la o societate comerciala;
Analiza activitatii tehnico - economice in sectorul de obtinere a produselor lac
tate;
Analiza activitatii turistice intr-o zona a tarii;
Analiza activitatilor contabile privind imobilizarile corporale ale institutiilo
r publice;
Analiza activitatilor contabile specifice obligatiunilor emise si rascumparate;
Analiza activitatilor de comert exterior si a politicilor comerciale in Europa;
Analiza activitatilor din contabilitate si rolul controlului de gestiune;
Analiza adoptarii sistemului de management al calitatii conform standardelor sta
bilite;
Analiza amortizarii si a eficientei utilizarii mijloacelor fixe la o societate c
omerciala;
Analiza aparitiei si evolutiei impozitelor si taxelor in finantele publice;
Analiza aplicabilitatii comertului electronic in turism;
Analiza aprofundata a consumurilor si cheltuielilor generate de intreprinderi;
Analiza aprofundata a contabilitatii creantelor si datoriilor comerciale;
Analiza aprofundata a procesului de decontare a taxei pe valoarea adaugata a fir
mei;
Analiza aspectelor economiei monetare privita ca subsistem al economiei de piata
;
Analiza aspectelor financiare si nefinanciare in acordarea creditelor. Riscul in
procesul creditarii;
Analiza aspectelor generale ale pietei de capital din Romania;
Analiza aspectelor generale privind managementul total al calitatii;
Analiza aspectelor generale specifice elaborarii strategiei de marketing;
Analiza aspectelor generate de incetare a contractului individual de munca;
Analiza aspectelor legate de gestionarea contabila a trezoreriei;
Analiza aspectelor legate de riscurile generate de mediul de munca;
Analiza aspectelor privind dinamica economiei de piata;
Analiza aspectelor rezultate din auditarea activitatii de marketing;
Analiza aspectelor specifice eficientizarii managementului calitativ al produsel
or;
Analiza aspectelor specifice elaborarii mixului de marketing;
Analiza aspectelor specifice elaborarii si implementarii strategiei de dezvoltar
e;
Analiza aspectelor specifice organizarii structurale si procesuale ale entitatii
economice;
Analiza aspectelor specifice proiectului de investitii prin prisma indicatorilor
economici de eficienta;
Analiza aspectelor specifice tipologiei riscurilor bancare;
Analiza asupra fundamentarii managementului comercial si studiul pietei;
Analiza asupra operatiunilor contabile si a repartizarii rezultatului exercitiul
ui;
Analiza caracteristicilor generale specifice contractului de vanzare cumparare;
Analiza caracteristicilor specifice imprumutului in domeniul datoriei publice;
Analiza cererii si ofertei in activitatile de transport de persoane;
Analiza cheltuielilor cu amortizarea intr-o societate comerciala;
Analiza cheltuielilor cu personalul in cadrul unei societati comerciale;
Analiza cifrei de afaceri intr-o panificatie;
Analiza clasei conturilor de capital la societatile comerciale;
Analiza climatului organizational si a relatiilor interpersonale la o societate
comerciala;
Analiza comertului exterior in Romania;
Analiza comparativa a comertului exterior in cazul Romaniei si Poloniei;
Analiza comparativa a fluxului monetar prin prisma teoriilor existente;
Analiza comunicarii prin marketingul direct in scopul cresteri economice;
Analiza conceptuala privind costurile, tarifele si preturile;
Analiza conceptului de franciza si a importantei acesuia in domeniul comercial;
Analiza consecintelor fuziunii bancilor comerciale in domeniul economic;
Analiza contabila a activelor imobilizate;
Analiza contabila a inregistrarii decontarilor intre furnizori si clienti;
Analiza contabila a operatiunilor economice si financiare intr-o intreprindere;
Analiza contabila a potentialului investitiilor pe termen scurt;
Analiza contabila asupra etapelor si operatiunilor de lichidare la o societate c
omerciala;
Analiza contabila privind definirea si inregistrarea imobilizarilor corporale;
Analiza contabila privind metodele de inventariere;
Analiza contabila privind operatiunile bilantului contabil;
Analiza contabilitatii financiare a stocurilor;
Analiza contabilitatii la distanta dintre conceptele de imagine fidela si fiscal
itate;
Analiza contabilitatii mijloacelor fixe in corelatie cu investitiile directionat
e unitatiilor publice;
Analiza contabilizarii taxei pe valoare adaugata ca functie a ficalitatii;
Analiza contului de executie bugetara la incheierea exercitiului financiar;
Analiza corelatiei creante - obligatii in cadrul bilantului contabil romanesc al
unei societati comerciale;
Analiza costurilor la o firma de lucrari drumuri si poduri;
Analiza cuantitativa asupra tendintei moderne de schimbare a culturii organizati
onale;
Analiza de piata privind cererea, oferta si distribuirea pe piata bauturilor alc
oolice;
Analiza deciziei investitiilor in mediul cert;
Analiza diagnostic a activitatii comerciale a unei firme;
Analiza diagnostic a activitatii economice a unui judet in perioada de tranzitie
la economia de piata;
Analiza diagnostic a activitatii unei firme producatoare de mobila;
Analiza diagnostic a cheltuielilor salariale si modalitati de administrare salar
iala;
Analiza diagnostic a competitivitatii in activitatea economico - financiara;
Analiza diagnostic a intreprinderii pe baza evaluarii situatiei financiare estim
ate;
Analiza diagnostic a intreprinderii. Delimitari teoretice si studiu de caz;
Analiza diagnostic a pietei unei societati comerciale si caracterizarea activita
tii economice;
Analiza diagnostic a rentabilitatii si a riscului financiar ca indicatori ai ech
ilibrului financiar;
Analiza diagnostic a rezultatelor financiare ale unei societati comerciale intr-
o anumita perioada de timp;
Analiza diagnostic a riscului si rentabilitatii intreprinderii;
Analiza diagnostic a situatiei financiare la o intreprindere;
Analiza diagnostic a situatiilor financiar - contabile;
Analiza diagnostic a unei firme producatoare de masini;
Analiza diagnostic a unei firme si stabilirea strategiei;
Analiza diagnostic a unei societatii comerciale specializata pe servicii;
Analiza diagnostic a viabilitatii economice in cadrul unei societati comerciale;
Analiza diagnostic asupra cifrei de afaceri a unei firme;
Analiza diagnostic ca baza a deciziei manageriale intr-o firma;
Analiza diagnostic ca metoda de reprezentare fidela a situatiei financiare;
Analiza diagnostic generala a unei societati;
Analiza diagnostic pe baza rentabilitatii la o firma;
Analiza diagnostic privind fundamentarea si reproiectarea sistemului decizional;
Analiza diagnostic privind raportul anual la o firma;
Analiza diagnostic si evaluarea financiara a firmei;
Analiza diagnostic si raportul de evaluare in cadrul unei societati comerciale;
Analiza dinamicii importului sub forma comisionului;
Analiza domeniului impozitelor si taxelor specifice persoanelor fizice autorizat
e;
Analiza domeniului politicii bugetare si fiscale;
Analiza echilibrului economico - financiar la o firma in contextul mediului conc
urential;
Analiza echilibrului financiar al intreprinderii. Notiuni teoretice si practice;
Analiza echilibrului financiar al intreprinderii. Posibilitati de imbunatatire a
activitatii;
Analiza echilibrului financiar la o companie nationala;
Analiza echilibrului financiar la o societate comerciala si modalitati de imbuna
tatire a activitatii acesteia;
Analiza echilibrului financiar la o societate comerciala. Propuneri de imbunatat
ire a activitatii firmei;
Analiza echilibrului financiar la o societate comerciala. Strategii de dezvoltar
e rezultate in urma analizei;
Analiza economica a investitiilor si impactul lor in economie;
Analiza economica financiara a cheltuielilor si veniturilor aferente activitatii
de exploatare;
Analiza economica financiara privind cheltuielile si veniturile din contabilitat
e;
Analiza economica privind gestiunea impozitului pe avere;
Analiza economica privind lichiditatile internationale;
Analiza economica privind perspective in macroeconomie;
Analiza economica si financiara in cadrul unei firme prestatoare de servicii;
Analiza economico - financiara a costurilor calitatii din cadrul societatilor co
merciale;
Analiza economico - financiara a intreprinderii in contextul mediului concurenti
al;
Analiza economico - financiara a unei firme utilizand bilantul acesteia si contu
l de profit si pierderi;
Analiza economico - financiara privind eficienta activitatii de asigurari de via
ta;
Analiza economico - financiara utilizand bugetul de venituri si cheltuieli si a
bilantului contabil;
Analiza economico financiara a activitatii agentiei Happy Tour;
Analiza economico financiara a unei societati pe baza de bilant;
Analiza economico financiara a unui proiect de investitii;
Analiza ecosistemului unei regiuni. Posibilitati de implementare a rezultatelor
in agroturism;
Analiza efectului valorii adaugate asupra performantelor financiare la o societa
te comerciala;
Analiza eficientei economice a investitiilor in cadrul unui sistem de productie;
Analiza eficientei in cadrul unei societati comerciale;
Analiza eficientei utilizarii fortei de munca intr-o societate comerciala;
Analiza eficientei utilizarii resurselor umane in cadrul unei firme;
Analiza eficientizarii activitatii plubicitare pe baza teoriilor decizionale;
Analiza elaborarii studiului de fezabilitate a proiectului de investitii cu fina
ntare bancara;
Analiza evidentierii contabile a rezultatului exercitului financiar si a venitur
ilor;
Analiza evolutiei calitative a ofertei in domeniul culinar;
Analiza evolutiei fluxului monetar in corelatie cu creditele bancare;
Analiza evolutiei implementarii comunicarii manageriale in organizatia militara;
Analiza fenomenului contabil de depreciere a activelor imobilizante;
Analiza fenomenului contabilitatii operatiunilor cu TVA;
Analiza fenomenului de distributie a ofertelor turistice utilizand reteaua de in
ternet;
Analiza fenomenului de ecoturism si implicatiile acestuia in proliferarea resurs
elor turistice;
Analiza fenomenului de elaborare a strategiei de dezvoltare specifice unei organ
izatii;
Analiza fenomenului de emisiune monetara si directionarea acestuia in Romania;
Analiza fenomenului de evaluare a performantei individuale;
Analiza fenomenului de finantare a centrului de executie bugetara;
Analiza fenomenului de fiscalitate prin prisma taxei pe valoare adaugata;
Analiza fenomenului de gestionarea a crizelor la nivel mondial prin institutiile
specializate;
Analiza fenomenului de globalizare a economiei si implicatiile conexe specifice
comertului romanesc;
Analiza fenomenului de trecere la moneda euro si implicatiile acestei decizii;
Analiza financiar contabila. Bilantul contabil - echilibru financiar in cadrul u
nei societati comerciale;
Analiza financiara a unei intreprinderi;
Analiza financiara la o societate comerciala utilizand bilantul;
Analiza financiara pe baza bilantului a unei societati comerciale;
Analiza financiara si sursa informationala fundamentala a acesteia concretizata
in bilantul contabil;
Analiza finantelor intreprinderi si implicatiile acestora in formarea fondului f
inanciar;
Analiza formelor de finantarea a IMM in Romania;
Analiza generala a echilibrului si diagnosticului financiar;
Analiza generala a elaborarii situatiilor financiare anuale la intreprinderi;
Analiza generala a sistemului managerial in corelatie cu perfomanta specifica fi
rmei;
Analiza generala a utilizarii si gestionarii imobilizarilor corporale;
Analiza generala asupra contabilizarii impozitelor si taxelor;
Analiza gestiunii si contabilitatii trezoreriei unei societati comerciale;
Analiza identificarii modalitatilor de controlare contabila a imobilizarilor;
Analiza impactului contabilitatii relatiilor comerciale dezvoltate cu furnizorii
si clientii;
Analiza implementarii managementului prin bugete la o societate comerciala;
Analiza implementarii metodelor de consultanta in managementul conflictului;
Analiza importantei evolutiei grupului in cadrul organizatiei;
Analiza importantei gestionarii activelor si pasivelor bancare;
Analiza importantei imaginii de marca a firmei in propria dezvoltare;
Analiza indicatorilor de apreciere a eficientei proiectelor de investitii;
Analiza indicatorilor de presiune in activitatea de piata;
Analiza indicatorilor economico financiari ai unei schele;
Analiza influentelor fiscalitatii asupra rezultatelor financiare ale agentilor e
conomici;
Analiza inregistrarilor contabile ale conturilor de stocuri si productie in curs
de executie;
Analiza instrumentelor de evaluare a materialelor in cadrul activitatiilor conta
bile;
Analiza instrumentelor, formelor si modalitatilor de decontare specifice institu
tiilor comerciale bancare;
Analiza instrumentelor, formelor si modalitatilor de plata pe piata financiara;
Analiza integrala a grupei de provizoane si imprumuturi;
Analiza integrala a ofertei privind valorificarea masei lemnoase;
Analiza investitiilor directe pe baza evaluarii optiuniilor reale;
Analiza istoriei economiei in Romania;
Analiza lichiditatii si solvabilitatii financiare in cadrul standingului financi
ar;
Analiza lucrarilor de imbunatatire funciara;
Analiza macroeconomica a corelatiei dintre cursul valutar si rata dobanzii;
Analiza managementului neintelegerilor in cadrul unei societati comerciale;
Analiza manageriala a unui hotel;
Analiza mediului de marketing al unei societati de asigurari pe viata;
Analiza mediului unei firme. Formularea obiectivelor si strategiilor;
Analiza metodelor existente de calculatie a costurilor din gestiune;
Analiza mijloacelor economice din patrimoniul firmei;
Analiza modalitatii de conducere a intreprinderii prin gestionarea eficienta a r
esurselor;
Analiza modalitatilor de fundamentare a deciziilor de investitii microeconomice;
Analiza nivelului si evolutiei ratei inflatiei in Romania in perioada de tranzit
ie;
Analiza operatiunilor contabile specifice intermedierilor prin casierie sau cont
uri la banca;
Analiza operatiunilor specifice contabilitatii imobilizarilor;
Analiza operatiunilor specifice contului de efecte comerciale;
Analiza organizatorica si financiara a unei firme;
Analiza patrimoniala ca analiza diagnostic. Reproiectarea manageriala;
Analiza patrimoniala cu ajutorul ratelor de structura la o societate comerciala;
Analiza performantelor financiare aprofundata;
Analiza pietei de produse agroalimentare in contextul comercializarii en-detail;
Analiza politicilor fiscale si impactul acestora in domeniul leasingului;
Analiza posibilitatilor de degradare in timpul circuitului logistic a produselor
de catering;
Analiza posibilitatilor de dezvoltare regionala prin intermediului fondurilor eu
ropene;
Analiza posibilitatilor de imbunatatire a activitatii de marketing;
Analiza practica a activitatii comerciale la o societate pe actiuni. Studiul pie
tei;
Analiza privind aspectele generale ale indicatorilor specifici fiscalitatii;
Analiza privind complexul contabilizarii si finantarii stocurilor;
Analiza privind domeniul decizional al politicii de investitii;
Analiza privind eficienta economica a investitiilor in domeniul telecomunicatiil
or;
Analiza privind eficienta proiectelor de investitii in domeniul administratiei p
ublice;
Analiza privind elementele de logistica merciologica utilizate in activitatea co
merciala;
Analiza privind elementele teroretice si a metodologie de elaborare a strategie
organizatiei economice;
Analiza privind evaluarea activitatii profesionale in cadrul functiilor publice;
Analiza privind evaluarea si medierea stocurilor;
Analiza privind fenomenul de brand in viziunea consumatorilor;
Analiza privind fenomenul economisirii si a investitiei prin gestionarea eficien
ta;
Analiza privind fenomenul realizarii veniturilor bugetare;
Analiza privind fundamentarea si reglementarea conducerii intr-o organizatie;
Analiza privind gestionarea deficitului si excedentului de trezorerie;
Analiza privind gestiunea lichiditatilor in corelatie cu fenomenul inflatiei;
Analiza privind imbunatatirea functiunii de personal prin adopatarea masurilor s
pecifice;
Analiza privind impactul efectelor economice a investitiilor in industria chimic
a;
Analiza privind impactul si implicatiile economice ale creditelor prin prisma co
stului si a dobanzi;
Analiza privind implicatiile imagini de marca asupra consumatorilor;
Analiza privind importanta procesului educational in dezvoltarea economica;
Analiza privind modalitatile de constatare si evaluare a costurilor specifice fi
rmelor;
Analiza privind modalitatile de contabilizare a trezoreriei firmei;
Analiza privind poblematica ergonomiei in munca de secretariat;
Analiza privind problematica amplasamentelor in corelatie cu eficienta economica
;
Analiza privind problematica codului bunelor maniere in domeniul afacerilor;
Analiza privind problematica implementarii sistemului managerial calitativ total
;
Analiza privind procesul de evaluare a societatilor comerciale;
Analiza privind procesul de recompensare al angajatilor;
Analiza problematici documentatiei specifice creditului pe termen mediu;
Analiza problematici societatilor participative si implicatiile economice ale ac
estora;
Analiza problematicii achizitilor si a contractarilor pe baza de proiecte;
Analiza problematicii efectelor activitatii economice corporationiste in context
ul globalizarii;
Analiza problematicii fuziunii bancare;
Analiza problematicii garantiei bancare in activitatea de export;
Analiza problematicii sistemului organizatoric procesual in contextul distributi
ei gazelor;
Analiza problematicii specifice domeniului globalizarii si implicatiile acesteia
in mediul economic;
Analiza procesului de decontare din perspectiva clientilor;
Analiza procesului de decontare in numerar si prin intermediul conturilor bancar
e;
Analiza procesului de depreciere contabila a imobilizarilor;
Analiza procesului de evaziune fiscala specifica domeniului bancar;
Analiza procesului de lichidare si fuziune prin prisma evidentei contabile;
Analiza profitului si a ratei rentabilitatii in cadrul unei societati comerciale
;
Analiza proiectului de investitie al unei societati comerciale;
Analiza ratei de profitabilitate globala in cadrul evaluarii intreprinderi;
Analiza rentabilitatii de plasament pe pietele financiare;
Analiza riscului de creditare la o societate comerciala;
Analiza riscului de tara a Romaniei;
Analiza schimbarilor culturale de comportament al consumatorilor;
Analiza serviciilor de catering pentru firme si persoane fizice;
Analiza serviciilor de prima clasa in managementul transportului;
Analiza si interpretarea datelor de marketing intr-o firma de produse cosmetice;
Analiza si prezentarea situatiilor financiare care privesc fluxurile de trezorer
ie;
Analiza sistemului de management a Bancii Comerciale Romane;
Analiza situatiei financiare a unui agent economic;
Analiza specificitatii contractelor si creditelor bancare;
Analiza statistico - matematica a pietelor de capital in economie;
Analiza stocurilor si caracterizarea organizatorico - economice ale acestora;
Analiza strategica a unei firme de produse cosmetice;
Analiza strategica a unei societati comerciale;
Analiza strategiei de piata a unui hipermarket pe piata romaneasca;
Analiza strategiei de piata prin prisma cifrei de afaceri;
Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor contabile;
Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice in cadrul unei
societati comerciale;
Analiza teoretica si practica a echilibrului financiar si a riscului de faliment
in cadrul unei firme;
Analiza teoretica si practica asupra comertului exterior al Romaniei;
Analiza trezoreriei. Elemente de previziune si gestiune;
Analiza utilizarii imobilizarilor de la constituire pana la amortizarea acestora
;
Analiza utilizarii resurselor umane in cadrul unei organizatii. Potentialul uman
;
Analiza viabilitatii economice si manageriale la o societate comerciala;
Analiza, evaluarea necesarului si proiectarea posturilor in cadrul unei organiza
tii;
Analiza, procesarea si sinteza datelor la nivel managerial. Studiu de caz pe ret
ele locale de fast food;
Analzia fenomenului de gestiune bancara prin managementul activelor si pasivelor
;
Angrenajul informational si importanta lui in luarea deciziilor intr-o intreprin
dere;
Aplicarea impozitului pe venit global la o societate comerciala;
Aplicarea strategiilor de marketing in cadrul unei societati;
Aplicarea strategiilor de relansare a turismului international in Romania;
Aplicarea studiului de fezabilitate in cadrul unei societati de paza;
Aplicatii ale elaborarii si analizei bilantului contabil in cadrul unei societat
i;
Aplicatii ale planului de afaceri in vederea dezvoltarii unei societati comercia
le;
Aplicatii ale strategiiei de promovare a marcii unei companii;
Aplicatii ale strategiilor de distributie a marfurilor in cadrul unei societati;
Aplicatii ale strategiilor de marketing in cadrul pietei produselor cosmetice di
n Romania;
Aplicatii ale strategiilor de marketing in cadrul unei societati;
Aplicatii ale strategiilor de marketing in serviciile de transport aerian;
Aplicatii privind calculul volatilitatii si strategia optima de hedging;
Aplicatii privind derularea relatiilor comerciale de plati in cadrul bancilor;
Aplicatii privind sistemul asigurarii calitatii in cadrul unei societati;
Aplicatii privind stabilirea impozitului global aplicat la functia de baza a sal
ariatiilor;
Aportul sistemului informational in managementul resurselor umane;
Asemanari si deosebiri legate de situatiile financiare ale Romaniei si Germaniei
;
Asigurarea autovehiculelor pentru avarii. Asigurarea obligatorie de raspundere c
ivila auto;
Asigurarea cu resurse materiale si posibilitatile de rationalizare a acestei act
ivitati;
Asigurarea financiara in contextul asigurarilor in comertul international;
Asigurarea profitului si performantelor economice superioare prin strategiile de
marketing si management;
Asigurarea resurselor in constructii si posibilitatile de perfectionare ale aces
tei activitati;
Asigurarile de raspundere civila in cadrul unei societati;
Asigurarile de transport in cadrul unei societati;
Asigurarile de viata in cadrul unei societati in comparatie cu alte societati de
asigurari;
Asigurarile sociale de sanatate in Romania;
Asistarea operatiilor unei agentii de recrutare de personal prin implementarea u
nei aplicatii informatice;
Aspecte ale achizitiei bunurilor si serviciilor prin licitatie deschisa;
Aspecte ale analizei preturilor principalelor categorii de marfuri la intreprind
erile comerciale cu amanuntul;
Aspecte ale analizei ratelor de rentabilitate intr-o societate comerciala;
Aspecte ale analizei sistemului de management al unei societati comerciale;
Aspecte ale analizei, diagnosticului si strategiei de dezvoltare economica si so
ciala a unei localitati;
Aspecte ale armonizarii sistemului fiscal romanesc ci sistemele fiscale din tari
le UE;
Aspecte ale asigurarilor sociale si contabilitatii creantelor si datoriilor pers
onalului;
Aspecte ale avantajului competitiv in Uniunea Europeana;
Aspecte ale calculatiei costurilor si implicatiile acesteia in evaluarea stocuri
lor;
Aspecte ale contabilitatii factorului de munca;
Aspecte ale contabilitatii taxei pe valoare adaugata in cadrul unei firme;
Aspecte ale contractului de munca concretizate in calculul si contabilitatea dre
pturilor salariale;
Aspecte ale evidentei operativesi contabile privind decontarea cu personalul;
Aspecte ale fenomenului mondo - financiar si monetar si ale monedei europene;
Aspecte ale formarii si alocarii capitalului permanent in cadrul unei societati;
Aspecte ale implicatiilor structurii organizatorice a institutiilor asupra organ
izarii contabilitatii;
Aspecte ale impozitelor si taxelor locale in cadrul unei primarii;
Aspecte ale intocmirii si analizei unui bilant contabil;
Aspecte ale legitatii si normativitatii instruirii in cadrul strategiilor;
Aspecte ale managementului bursier in cadrul bursei de valori;
Aspecte ale managementului deplasarilor internationale;
Aspecte ale managementului in sistemul de transport;
Aspecte ale masurarii eficientei in cadrul sistemului bancar;
Aspecte ale rentabilitatii economice in societatile comerciale;
Aspecte ale rolului impozitelor indirecte in formarea bugetului de stat al Roman
iei;
Aspecte ale rolului pietei de capital in dezvoltarea economica;
Aspecte ale sistemului de tranzactionare din cadrul unei burse de valori;
Aspecte ale situatiei economico financiara a unei societati comerciale rezultate
in urma analizei diagnostic;
Aspecte ale situatiei sistemului bancar in contextul actual al economiei;
Aspecte ale situatiilor anuale financiare in cadrul intreprinderii;
Aspecte ale structurilor organizatorice de management;
Aspecte ale tranzitiei spre Uniunea Monetara Europeana si ale problemelor consti
tuirii ei;
Aspecte calitative si cantitative ale cererii si ofertei informatiei financiar c
ontabile;
Aspecte conceptuale privind planificarea strategica de marketing. Prezentarea ni
velurilor de planificare;
Aspecte conceptuale si fundamentale privind finantele publice;
Aspecte contemporane ale capitalismului american si ale criticilor sale;
Aspecte de particularitate privind implementarea managementului prin obiective i
n organizatia militara;
Aspecte de particularitate privind unitatile de turism si finantarea activitatii
acestora;
Aspecte economice privind transportul feroviar de marfuri international;
Aspecte economice si inregistrari contabile privind taxele vamale;
Aspecte economico - financiare ale dezechilibrelor monetare;
Aspecte generale ale comertului electronic in tranzactiile internationale;
Aspecte generale ale contratului comercial in domeniul dreptului privat;
Aspecte generale cu privire la Campaniile de Marketing;
Aspecte generale legate de birotica si organizarea activitatii de secretariat;
Aspecte generale legate de cambie in comertul international;
Aspecte generale legate de piata monetara si actorii acestei piete;
Aspecte generale privind comertul international in Romania;
Aspecte generale privind creantele bugetare si modul lor de realizare;
Aspecte generale privind evaluarea proiectelor de investitii;
Aspecte generale privind fenomenul inflatiei in corelatie cu dobanda;
Aspecte generale privind gestionarea corecta a riscului in activitatea de credit
are;
Aspecte generale privind offsetul in cadrul comertului international;
Aspecte generale privind operatiunile de creditare si sistemele de plati bancare
;
Aspecte generale privind procesul de dizolvare si lichidare a scoietatilor comer
ciale;
Aspecte generale privind profitul si rata profitului;
Aspecte generale privind relatiile contabile specifice furnizorilor si clientilo
r;
Aspecte generale privind resursele umane in cadrul unei IMM;
Aspecte generale privind sistemul bancar romanesc;
Aspecte generale privind vanzarea de marfuri intr-o anumita zona;
Aspecte generale referitoare la fenomenul etici in afaceri;
Aspecte juridice si financiare generate de creantele si datoriile unei societati
;
Aspecte legate de baza teoretica si metodologica a analizei economice;
Aspecte legate de caile de eficientizare a activitatii complexului de instruire;
Aspecte legate de caracteristicile corporatiilor transnationale;
Aspecte legate de cartile de plata din cadrul sistemului bancar;
Aspecte legate de circulatia monetara in cadrul sistemului bancar;
Aspecte legate de cresterea eficientei economice prin management si rolul acestu
ia;
Aspecte legate de expansiunea internationala a franchisingului;
Aspecte legate de implicatiile, formele, continutul si caracteristicile somajulu
i;
Aspecte legate de marfa in trafic in cadrul unei societati;
Aspecte legate de miscarile pe piata de capital din Romania in cadrul unei burse
de valori;
Aspecte legate de modalitatile de plata a operatiilor bancare;
Aspecte legate de motivare ca arma strategica in managementul companiei;
Aspecte legate de politicile si caracteristicile economiei deschise;
Aspecte legate de produsele bancare din cadrul sistemului bancar romanesc;
Aspecte legate de publicitatea produselor cosmetice;
Aspecte legate de reforma bancara din Romania dupa annul 1990;
Aspecte legate de situatia si rolul pietelor bursiere de marfuri in Romania;
Aspecte legate de tipologia strategiilor de marketing;
Aspecte manageriale ale managentului motivational;
Aspecte metodologice ale controlului fiscal privind taxa pe valoare adaugata;
Aspecte metodologice privind activitatea de gestionare a imobilizarilor corporal
e;
Aspecte metodologice privind controlul finaciar intern la entitatile economice;
Aspecte metodologice privind evaziunea fiscala si instrumente de masura;
Aspecte metodologice privind impozitul pe salarii si contributiile la asiguraril
e sociale;
Aspecte metodologice privind rolul controlului financiar preventiv;
Aspecte metodologice privind rolul managementului micilor afaceri;
Aspecte metodologice privind structura si functionalitatea controlului fiscal;
Aspecte metodologice si fundamentale ale pietelor de capital;
Aspecte moderne ale marketingului promovat prin internet;
Aspecte organizatorice legate de contabilitatea veniturilor si cheltuielilor in
cadrul unei societati;
Aspecte particulare ale creditului ipotecar si implicatiile acestuia;
Aspecte particulare ale decontarilor de tip comercial;
Aspecte particulare ale factoringului in activitatea de creditare;
Aspecte particulare ale gestiunii privind costurile;
Aspecte particulare ale marketingului in activitatea economica;
Aspecte particulare ale rentabilitatii in cadrul unei societati comerciale;
Aspecte particulare privind integrarea si dezintegarea nationala;
Aspecte practice ale analizei calitatii privita ca provocare concurentiala;
Aspecte practice ale analizei cifrei de afaceri;
Aspecte practice ale analizei financiare a unei firme;
Aspecte practice ale analizei rezultatelor financiare ale unei societati comerci
ale;
Aspecte practice privind analiza rentabilitatii la o societate comerciala;
Aspecte practice privind managementul financiar si al resurselor umane in cadrul
unei societati;
Aspecte practice rezultate din analiza rentabilitatii unei firme;
Aspecte privind activitatea bancara romaneasca si reglementarea acesteia;
Aspecte privind activitatea de investitii si managementul ei;
Aspecte privind activitatea de marketing al desfacerii in cadrul unei societati;
Aspecte privind adiministrarea potentililor clienti intr-o intreprindere;
Aspecte privind analiza activitatii si rezultatelor economico - financiare la o
societate comerciala;
Aspecte privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageriale la o
firma;
Aspecte privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageriale la o
societate;
Aspecte privind asigurarile de bunuri in Romania a persoanelor fizice;
Aspecte privind asigurarile de sanatate din Romania si reforma acestora;
Aspecte privind bursa de valori in cadrul pietei de capital;
Aspecte privind calculul drepturilor salariale si a retinerilor generate de aces
tea;
Aspecte privind caracteristicile tranzactiilor spot si mecanismul lor de derular
e in cadrul pietei valutare;
Aspecte privind comunicarea produsului utilizand marca;
Aspecte privind contabilitatea datoriilor fata de stat si fata de alte instituti
i;
Aspecte privind contabilitatea drepturilor salariale;
Aspecte privind contabilitatea stocurilor destinate productiei;
Aspecte privind dezvoltarea durabila a economiei si protectia mediului;
Aspecte privind echilibrul bugetar si datoria publica in cadrul politicii bugeta
re;
Aspecte privind evaluarea investitiei din cadrul unui plan de afaceri;
Aspecte privind evidenta cabinetelor de familie prin sistem informatic;
Aspecte privind evolutia managementului timpului ca resursa;
Aspecte privind evolutia si aplicarea TVA si a accizelor in Romania;
Aspecte privind fondul de rulment si necesarul acestuia;
Aspecte privind fundamentarea politicilor monetare de stabilizare macroeconomica
;
Aspecte privind importanta si rolul intreprinderilor mici si mijlocii;
Aspecte privind industria hoteliera in cadrul industriei turistice;
Aspecte privind influenta salariilor asupra cifrei de afaceri;
Aspecte privind instrumentele si masurile din cadrul politicilor comerciale;
Aspecte privind interventia decidentilor in organizatii si optimizarea acestei a
ctivitati;
Aspecte privind locul si rolul in economia de piata a bancilor comerciale;
Aspecte privind managementul fluctuatiilor de personal;
Aspecte privind managementul si gestionarea riscurilor in cadrul proiectului de
investitii;
Aspecte privind mediul de marketing si evolutia acestuia;
Aspecte privind mijloacele de perfectionare a sistemului public de pensii romane
sti;
Aspecte privind modalitatile de finantare prin creditare a agentilor economici;
Aspecte privind modul de organizare a comertului la nivel mondial;
Aspecte privind modul de organizare si exercitare a controlului fiscal;
Aspecte privind modul de recrutare si selectare a managerilor internationali;
Aspecte privind moneda, creditul si creatia monetara a bancilor;
Aspecte privind negocierea in afaceri si analiza existentului sistem;
Aspecte privind negocierea in cadrul relatiilor economice internationale;
Aspecte privind obiectivele si rolul sistemelor informatice in activitatea banca
ra;
Aspecte privind obligatiunile ca titluri de valoare pe piata financiara;
Aspecte privind organizarea activitatii de marketing;
Aspecte privind particularitatile mixului de marketing la o banca;
Aspecte privind particularitatile Uniunii europene versus organizatia internatio
nala Nafta;
Aspecte privind performantele bancare din cadrul economiei romanesti;
Aspecte privind piata apei minerale in Romania;
Aspecte privind piata asigurarilor si pensia;
Aspecte privind piata de capital romaneasca si rolul acesteia in dezvoltarea eco
nomica;
Aspecte privind piata de capital si modelarea deciziilor acesteia;
Aspecte privind piata de capital si modelarea dinamicii acesteia;
Aspecte privind piata si comportamentul consumatorului in marketingul intreprind
erii;
Aspecte privind piata si conjunctura pietei. Particularitati ale creditului ipot
ecar si imobiliar;
Aspecte privind politica de dezvoltare regionala in Romania;
Aspecte privind politicile monetare in cadrul mixului politicii fiscale;
Aspecte privind premisele istorice ale infiintarii Bancii Nationale a Romaniei s
i adoptarea monedei;
Aspecte privind problema de reprezentativitate a functionarilor publici;
Aspecte privind procesele functionale ale pietei din Romania;
Aspecte privind profilul negociatorul international;
Aspecte privind programul si analiza tehnica a datelor din cadrul seriilor finan
ciare de timp;
Aspecte privind proiectarea ergonomica intr-un birou a mijloacelor de munca;
Aspecte privind promovarea serviciilor turistice pe internet;
Aspecte privind rata dobanzii in cadrul politicii monetare din economia de piata
;
Aspecte privind reglementarea cailor de atac in cadrul procesului civil;
Aspecte privind reglementarea cortului cu bunuri, servicii si drepturi de propri
etate intelectuala;
Aspecte privind repartizarea intr-un oras a locurilor de munca si a locuitorilor
;
Aspecte privind resursele umane si managementul acestora;
Aspecte privind rolul pe piata monetara a ratei dobanzii si a creditului;
Aspecte privind rolul sistemelor informatice in intocmirea analizei financiare;
Aspecte privind rolul teoriilor motivationale in cadrul managementului intreprin
derilor multinationale;
Aspecte privind securitatea si riscurile sociale concretizate in pensii;
Aspecte privind selectarea si angajarea personalului in cadrul unei societati;
Aspecte privind selectarea unei piete externe;
Aspecte privind sistemele de organizare a activitatilor comerciale;
Aspecte privind sistemele de transferuri electronice ale fondurilor de valori ma
ri;
Aspecte privind sistemele economice contemporane;
Aspecte privind sistemul de telecomunicatii in perioada globalizarii;
Aspecte privind stilurile de negociere per plan international;
Aspecte privind tehnicile si metodele decizionale;
Aspecte privind tendintele evolutiei serviciilor in asigurari;
Aspecte privind tendintele si perspectivele de evolutie a serviciilor in plan na
tional si international;
Aspecte privind tipologia si fundamentarea previziunilor economice;
Aspecte privind tipurile de credite acordate de bancile comerciale;
Aspecte privind tranzitia catre o economie romaneasca durabila;
Aspecte privind turismul montan si mediul inconjurator;
Aspecte privind uniunea monetara si economica a Uniunii europene;
Aspecte privitoare la dizolvarea societatilor comerciale;
Aspecte reprezentative ale unei societati comerciale;
Aspecte specifice ale analizei situatiei financiare la o societate comerciala;
Aspecte teoretice legate de echilibrul monetar si evaziunea fiscala;
Aspecte teoretice legate de taxa pe valoare adaugata si obligatii ale platitorul
ui;
Aspecte teoretice privind conceptul de eficienta a investitiilor si mediul inves
titional;
Aspecte teoretice privind contractele in cadrul unei societati;
Aspecte teoretice privind deficitul bugetar si caile de finantare a acestuia;
Aspecte teoretice privind definirea si necesitatea bugetului public national si
activitatea bugetara;
Aspecte teoretice privind tacticile si stratagemele utilizate in negocierea inte
rnationala;
Aspecte teoretice si practice ale analizei utilizarii eficiente a factorilor de
productie;
Aspecte teoretice si practice ale procesului inflationist;
Aspecte teoretice si practice cu privire la cererea turistica din Romania;
Aspecte teoretice si practice privind asigurarile de bunuri si raspundere civila
;
Aspecte teoretice si practice privind bilantul contabil in cadrul unei societati
comerciale;
Aspectele financiar - contabile si juridice generate de creante si datorii in ca
drul unei societati;
Auditarea financiar - contabila a dosarului exercitiului unei societati comercia
le;
Auditarea societatii comerciale ca instrument al analizei si diagnosticarii econ
omico - financiare;
Auditul financiar contabil in cadrul intreprinderii;
Auditul financiar in cadrul unei societati comerciale;
Auditul public intern al institutiilor publice si modul de organizare al acestei
activitati;
Baza de date pentru informatizarea si contabilizarea salariilor si a altor drept
uri de personal;
Bilantul contabil ca baza informationala de analiza a patrimoniului si performan
telor activitatii unei firme;
Bilantul contabil si modelul situatiei patrimoniului in sistemul informatic;
BRD Groupe Societe Generale si mediul competitional din Romania;
Bugetarea activitatii principala componenta a contabilitatii de gestiune;
Bugetul de stat - principalul plan financiar la nivel central;
Bugetul public national indicator al politicii fiscale;
Bugetul public national. Sistemele executiei bugetare;
Bvprojects\
Cabana, unitate de cazare turistica. Tendinte si strategii de dezvoltare in turi
smul montan;
Cadrele militare si posibilitatile acestora de a ocupa functii publice;
Cadrul metodologic al infiintarii intreprinderilor in Romania;
Cadrul organizatoric si functional al unei societati de dulgherie si tamplarie p
entru constructii;
Calculul si contabilitatea amortizarii la o societate comerciala;
Calitatea o noua dimensiune a afacerilor;
Capacitatea de productie. Analiza tehnico - economica;
Capacitatea intreprinderii de adoptare a proiectului de investitii. Evaluarea si
selectarea proiectelor;
Caracteristici ale managementul drepturilor salariale;
Caracteristici ale managementului de aprovizionare si desfacere;
Caracteristici ale managementului gratificatiilor intr-o societate comerciala;
Caracteristici ale managementului societatii de turism ca fenomen de succes;
Caracteristici ale managementului societatilor comerciale;
Caracteristici ale managementului sustinut si pastrarea biologica a Rezervatiei
Naturale Ceahlau;
Caracteristici ale unui sistem bancar si operatiunile moderne de plata din cadru
l acestuia;
Caracteristicile managementului cercetarii si progresului unei intreprinderi;
Caracteristicile managementului costurilor si al cheltuielilor;
Caracteristicile managementului de interventie al productiei unei intreprinderi;
Caracteristicile managementului de risc al ratei dobanzii;
Caracteristicile managementului in era de tranzitie;
Caracteristicile managementului participativ si justificatia complexa a personal
ului;
Caracteristicile managementului personalului angajat la anumite societati comerc
iale;
Caracteristicile managementului proceselor bancare si subventia sub forma inlesn
irii Standardului Overdraft;
Caracteristicile managementului programelor constituirea si trierea sugestiilor
de proiect;
Caracteristicile managementului programelor si trasaturile constructiilor;
Caracteristicile managementului resurselor umane intr-o intreprindere;
Caracteristicile managementului resurselor umane si atributiile acestuia;
Caracteristicile managementului si componenta organizatorica a institutiilor pub
lice;
Caracteristicile managementului strategic, studiul mediului si a eficientei unei
intreprinderi;
Caracteristicile managementului timpului si relatiile intreprinderii;
Caracteristicile organizarii contabilitatii veniturilor, cheltuielilor si rezult
atelor;
Caracteristicile pietei de asigurari din Romania;
Caracteristicile resurselor umane si atragerea personalului angajat;
Caracterizarea directorilor si modalitatile de conducere;
Caracterizarea intreprinderilor mici si mijlocii din economia nationala;
Cazul economiei perfecte. Agentii economici si alegerile interpolare;
Centrele de profit componenta principala a managementului;
Cercetarea de marketing turistic al localitatii Ploiesti;
Cercetari si strategii de marketing. Politica de produs, pret, distributie si co
municatie promotionala;
Cererea si oferta de marfuri in cadrul unei societati comerciale;
Cerinte ale managementului modern. Analiza diagnostic la o societate comerciala;
Comertul exterior al Romaniei. O abordare cibernetica;
Comertul exterior si tehnicile speciale utilizate in finantarea lui;
Compania moderna si politica acesteia de distributie. Studiu de caz privind logi
stica companiei;
Componenta de baza a lichiditatilor internationale ale lumii - rezerva monetara
internationala;
Componentele si mecanismele de functionare ale pietei de capital;
Comunicarea promotionala printr-o noua metoda concretizata in marketingul direct
;
Comunicarea si promovarea in marketing;
Concept, functii si rolul pietei de capital;
Concepte si principii in procesul de dezvoltare durabila;
Concepte teoretice si practice privind negocierea corporativa;
Conceptia activelor imobilizate necorporale in contabilitate;
Conceptia Conventiei Europene a Drepturilor omului;
Conceptul de control fiscal, parte integranta in controlul financiar;
Conceptul de evaluare financiara a intreprinderii intr-o economie de piata;
Conceptul de evaziune si frauda fiscala;
Conceptul de management public si functiile lui in institutiile publice;
Conceptul distributiei si cunoasterea optiunilor strategice in domeniul distribu
tiei;
Conceptul si forme ale dobanzii in caracterizarea procesului inflationist;
Conceptul si modul de manifestare a riscului economic si financiar;
Conceptul, importanta si obiectivele marketingului agroturistic;
Concurenta indicator al dominantei pe piata;
Concurenta si strategia de marketing in viziunea agentului economic;
Conditii general valabile in cazul asigurarii de persoane la o societate de asig
urari;
Conditii si tehnici de lansare a produselor noi;
Conditiile edificarii Uniunii economice si monetare in contextul aderarii la mon
eda unica;
Conducerea compartimentului de agroturism in agentia de turism;
Configuratia si evolutia pietei de capital in cadrul tranzactiilor bursiere euro
pene;
Conjuncturi si mecanisme de prevenire a fraudelor si erorilor semnificative in c
adrul auditului financiar;
Consecinte administrative, politice si economice ale aderarii Romaniei la Uniune
a Europeana;
Consideratii asupra aspectelor financiar - contabile si juridice generate de cre
ante si datorii;
Consideratii asupra cresterii productivitatii;
Consideratii asupra dezvoltarii turismului si strategiile utilizate;
Consideratii asupra evolutiei si nivelului ratei somajului in Romania de dupa 19
90;
Consideratii asupra lansarii euro in cadrul sistemului monetar european;
Consideratii asupra sistemului asigurarilor de viata;
Consideratii asupra sistemului de comunicare in activitatea promotionala;
Consideratii asupra sistemului de costuri;
Consideratii asupra strategiilor companiilor multinationale in vederea integrari
i regionale;
Consideratii asupra structurii capitalului intreprinderii;
Consideratii asupra structurii sistemului finantelor publice si private;
Consideratii cu privire la activitatea de creditare in cadrul unei societati;
Consideratii cu privire la activitatea de marketing in cadrul unei societati;
Consideratii cu privire la functiile bancilor in perioada de tranzitie in cadrul
sistemului bancar romanesc;
Consideratii cu privire la functiile si rolul planului de afaceri;
Consideratii cu privire la impactul salariilor asupra cifrei de afaceri;
Consideratii cu privire la incadrarea fortei de munca;
Consideratii cu privire la legislatia penala actuala privitoare la spalarea de b
ani;
Consideratii cu privire la managementul navigatiei vrachierelor si asupra navlul
ui;
Consideratii cu privire la managementul si marketingul resurselor umane;
Consideratii cu privire la marketing si consumator ca element central;
Consideratii cu privire la marketingul companiilor transnationale;
Consideratii cu privire la obiectivul contabilitatii financiare concretizat in s
ituatiile financiare anuale;
Consideratii cu privire la operatiunile cu titluri din cadrul bancilor comercial
e romanesti;
Consideratii cu privire la piata titlurilor de stat;
Consideratii cu privire la programele de prelucrare a datelor prin teoria fracta
la;
Consideratii cu privire la riscul de creditare;
Consideratii cu privire la satisfactia fata de munca;
Consideratii cu privire la sistemele de asistare a deciziilor;
Consideratii cu privire la strategia externa post - aderare;
Consideratii cu privire la teoria si practica economica a salariilor;
Consideratii cu privire la teoriile motivationale si satisfactia muncii;
Consideratii cu privire la terorism si mass - media;
Consideratii generale asupra implementarii si monitorizarii managementului;
Consideratii generale privind sistemul fiscal din Romania;
Consideratii introductive in teoria comunicarii;
Consideratii privind consumul si tehnicile de impunere a acestuia;
Consideratii privind Fondul Monetar International si Romania;
Consideratii privind fundamentarea deciziilor de politica monetara privind stabi
lizarea macroeconomica;
Consideratii privind metodele, actele si procedura controlului financiar;
Consideratii privind mixul de marketing al sistemului bancar romanesc;
Consideratii privind moneda electronica in operatiunile bancare;
Consideratii privind piata valutara romaneasca si cursul valutar;
Consideratii privind privatizarea in Romania in cadrul pietei de capital;
Consideratii privind procesul de privatizare din Romania a pietei de capital;
Consideratii privind regimul juridic al contractului de credit bancar;
Consideratii privind sistemul de preturi in Romania;
Consideratii privind sistemul informatic al managementului unei firme antrepreno
riale;
Consideratii privitoare la strategiile de speculatie din cadrul pietei contracte
lor derivate;
Consideratii privitoare la strategiile si politicile de marketing;
Construirea relatiilor publice in scopul dezvoltarii economice a tarii;
Contabilitate conform cu directiva a iv-a a comunitatilor economice europene;
Contabilitatea activelor imobilizate intr-o intreprindere;
Contabilitatea capitalurilor din punct de vedere al bazei organizarii contabilit
atii;
Contabilitatea cheltuielilor financiare intr-o societate comerciala;
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor economico financiare;
Contabilitatea de gestiune in cadrul unei societati si calculatia costurilor;
Contabilitatea de gestiune si calcularea costurilor;
Contabilitatea financiara in sistem informatic;
Contabilitatea financiara si utilizarea profitului;
Contabilitatea mijloacelor banesti;
Contabilitatea mijloacelor fixe intr-o intreprindere;
Contabilitatea privind impozitul pe venitul global;
Contabilitatea relatiilor cu tertii;
Contabilitatea si gestiunea stocurilor in cadrul sistemului informational;
Contabilitatea si gestiunea stocurilor in cadrul unei societati;
Contabilitatea si legislatia imobilizarilor financiare;
Contabilitatea stocurilor de marfuri si ambalaje intr-o societate comerciala;
Contabilitatea stocurilor de marfuri si ambalaje si modul lor de reflectare;
Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale;
Contabilitatea stocurilor si imaginea acestora in situatiile financiare ale intr
eprinderii;
Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata in cadrul unei societati;
Contabilitatea veniturilor si analiza indicatorilor economico - financiari in ca
drul societatii comerciale;
Continutul agregatelor monetare si rolul lor in economie;
Contractele si optiunile futures pe piata valutara;
Contractul de vanzare - cumparare si aspecte legate de caracterele juridice;
Controlul financiar propriu ca forma esentiala a controlului preventiv;
Coordonatele centrale ale activitatilor economice concretizate in serviciile ban
care;
Corelatia dintre salarizare si productivitatea muncii la o societate comerciala;
Corelatia dintre turismul international si cresterea economica;
Corelatia structurii sistemului financiar cu cresterea economica in cadrul burse
i si pe piata extrabursiera;
Costul factor al managementului intr-o societate comerciala;
Cota unica de impozitare aplicata in Romania;
Cracteristici ale managementului firmei si modalitate de desfasurare si incertit
udine;
Crearea sistemului monetar european, principii si functionare;
Creativitatea intreprinzatorului ca argument in favoarea infiintarii unei mici a
faceri;
Creditele neperformante in cadrul unei societati;
Creditul bancar, resursa de finantare a nevoilor populatiei;
Creditul de consum metoda principala de finantare a clientilor bancari;
Cresterea eficientei economice din productia agricole prin activitatea de subven
tionare;
Cresterea vanzarilor unei societati prin utilizarea publicitatii;
Crizele si instabilitatea financiara ca aspecte negative ale globalizarii;
Cucerirea pietei prin mix promotional in cadrul unei societati;
Curtea de conturi institutia suprema de control financiar;
Decizia de creditare prin utilizarea analizei economico - financiare in cadrul u
nei societati;
Decizia de cumparare. Analiza si etapele procesului de luare a deciziei;
Decizii privind desfacerea contractului individual de munca;
Decontarile bancare multilaterale din perioada 1994 - 2003 si tehnica utilizata;
Definirea calitatii produselor ca notiune concreta, complexa si dinamica;
Definirea, rolul si continutul relatiilor publice. Studiu de caz al unei campani
i de relatii publice;
Delimitarea conceptuala a costului capitalului la o societate comerciala;
Delimitarea conceptuala a culturii organizationale si managementul resurselor um
ane;
Delimitarea conceptuala a mediului de marketing in cadrul intreprinderilor;
Delimitarea conceptuala a pietei asigurarilor si aspecte particulare;
Delimitarea legala si conceptuala a termenului de datorie externa in cazul Roman
iei;
Derularea contractelor produselor turistice in urma contractarii lor;
Determinarea recomandarilor de imbunatatire a activitatii in cadrul unei firme p
rin analiza diagnostic;
Determinarea rezultatului intreprinderii prin analiza diagnostic;
Dezvoltarea aptitudinilor si functiilor manageriale in economia de piata;
Dezvoltarea durabila in turism si managementul acestei activitati;
Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei inainte si dupa 1989;
Dezvoltarea prin asistenta financiara externa;
Dezvoltarea transporturilor feroviare prin restructurarea acestora;
Diagnosticul activitatii si analiza rentabilitatii intr-o intreprindere;
Diagnosticul riscului si al rentabilitatii in cadrul unei societati;
Diagnosticul strategic al unei firme bazat pe analiza micromediului;
Dimensiunea economico - financiara a creditului obligatar si titlurile financiar
e;
Diminuarea riscului in activitatea de creditare pe termen scurt prin metoda gara
ntarii;
Directia de control financiar a ministerului finantelor publice executat in cadr
ul firmelor;
Dobanda ca element principal in caracterizarea procesului inflationist;
Documentele contabile si aspecte privind proiectarea si standardizarea acestora;
E-administratia publica. Activitatea on-line specifica;
Echilibrul financiar si analiza diagnostic la o societate comerciala;
Economia de piata si sistemul asigurarilor;
Efectele managementului resurselor umane in turismul romanesc;
Efectul de levier financiar. Indicatori cu caracter general;
Eficienta comunicarii verbale in domeniul managerial;
Eficienta economica a unei tehnologii;
Eficienta pietei bursiere ca si componenta a pietei de capital;
Elaborarea activitatilor si obiectivelor din cadrul managementului calitatii pro
iectelor;
Elaborarea compartimentului de personal dupa principii moderne;
Elaborarea planului de marketing, strategii;
Elaborarea si implementarea unui plan de afaceri in cadrul unei societati comerc
iale;
Elaborarea si realizarea unui plan de cercetare de marketing;
Elaborarea situatiilor financiare in cadrul unei societati si analiza acestora;
Elaborarea strategiei comerciale a firme in contextul analizei cifrei de afaceri
;
Elaborarea tabloului de finantare pe baza analizei fluxurilor financiare si mone
tare;
Elemente de diagnostic a soldurilor intermediare de gestiune in cadrul prezentar
ii generale a societatii;
Elemente de diferentiere ale paradisului fiscal fata de centrul financiar offsho
re;
Elemente de fiscalitate in cadrul bugetului asigurarilor sociale de stat, impozi
telor si taxelor;
Elemente de marketing turistic in prezentarea generala a unui hotel;
Elemente de prezentare a pietei serviciilor de telefonie mobila;
Elemente fundamentale ale analizei situatiei financiar patrimoniale al unei firm
e;
Elemente fundamentale in analiza si valorificarea datelor privind gestiunea stoc
urilor;
Elemente fundamentale in analizaz strategica si diagnostic a unei societati come
rciale;
Elemente generale privind o societate si piata acesteia;
Elemente teoretice utilizate in evaluarea actiunilor din sectorul bancar;
Elementele de baza ale marketingului intreprinderii concretizate in studiul comp
ortamentului consumatorului;
Emitentii de valori mobiliare si sistemul lor de gestiune;
Etape preliminare ale procesului de creditare bancara. Diagnosticul starii finan
ciare a intreprinderii;
Etape si proceduri standard in aprovizionarea si desfacerea produselor de tip en
-gross;
Etapele si inregistrarile contabile ale decontarii taxei pe valoarea adaugata;
Evaluarea calitatii intr-o unitate de invatamant;
Evaluarea financiara a unei firme din domeniul seviciilor;
Evaluarea functiei diagnostic privind strategia de resurse umane;
Evaluarea intreprinderii si analiza diagnostic a acesteia in contextul realitati
i economice;
Evaluarea riscului bancar prin intermediul agentiilor de rating;
Evidenta conturilor de decontari cu bugetul public la societatile comerciale;
Evidenta materiilor prime, materialelor si obiectelor de inventar in cadrul unei
societati;
Evidenta stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar in cadrul
unei societati;
Evidentierea , controlul si tehnica viramentelor bancare in cadrul unei societat
i;
Evidentierea contabilitatii relatiilor dezvoltate cu partenerii comerciali;
Evidentierea factorilor determinanti in cadrul corporatiilor transnationale;
Evidentierea imobilizarilor corporale si eficienta acestora in cadrul unei socie
tati;
Evolutia fondurilor de investitii pe piata romaneasca de capital;
Evolutia si perspectiva politicii monetare a Bancii Nationale a Romaniei;
Evolutia si strategia de eficientizare a controlului financiar in Romania;
Evolutia si tendintele managementului resurselor umane in agricultura Romaniei;
Evolutie si tendinte pe piata investitionala din Romania;
Executia cheltuielilor bugetare si operatiuni efectuate de trezorerie;
Exemplificarea managementului resurselor umane pe o societate comerciala;
Exercitarea auditului intern in cadrul institutiilor publice si metodologia aces
teia;
Exercitarea managementului bancar in cadrul sistemului bancar;
Exercitarea si organizarea auditului in cadrul unei institutii publice;
Exercitarea si organizarea controlului financiar propriu al unui agent economic;
Exercitarea si organizarea controlului financiar propriu in cadrul institutiilor
publice;
Expeditiile maritime si activitatea de marketing asociata lor in cadrul unei soc
ietati;
Exploatarile agricole si riscurile implicate;
Expunerea la risc a unei societati si noile tendinte;
Factori si consecinte ale jocurilor olimpice in turismul mondial;
Factori si indicatori ai comertului international;
Factori si indicatori in procesul de integrare profesionala;
Factorii determinanti in dezvoltarea comertului international;
Fenomenul bancar si modul de reflectare mediatica a acestuia;
Finantarea de autoturisme prin Leasing;
Finantarea externa solutie alternativa pentru deficitul bugetar;
Finantarea riscului de credit in cadrul modelarii deciziilor bancare;
Finantarea societatilor de turism si particularitati ale acestei activitati;
Finantele pubice ca functie eficienta de mobilizare si repartizare a resurselor;
Firma de comert ca subiect al managementului;
Fiscalitatea intreprinderii concretizata in taxele si impozitele datorate statul
ui;
Fiscalitatea si impactul ei in cadrul firmei;
Fondurile fixe si utilizarea lor in cadrul unei societati;
Forme ale cresterii eficientei economice in activitatea societatii comerciale;
Forme de patrundere pe pietele internationale;
Forme si tipuri de investitii ale societatilor de asigurari;
Functia calitatii in managementul intreprinderii;
Functii si activitati reglementate in managementul calitatii bancare;
Functiile procesului de management la o societate comerciala;
Functiile si rolul leasingului. Piata de leasing in Romania;
Fundamentarea deciziilor manageriale prin exploatarea analizei situatiei financi
ar patrimoniale;
Fundamentarea si controlul functiei decizionale in cadrul unei firme prin bilant
ul contabil;
Fundamentarea si organizarea managementului in cadrul agroturismului;
Fundamentarea si urmarirea echilibrului valutar al unei tari prin balanta de pla
ti externe;
Fundamentarea strategiei de dezvoltare a hotelului;
Fundamente teoretice ale leasingului si evolutiile sale pe plan mondial, europea
n si national;
Fundamentul Uniunii europene moderne concretizat in tratatul de la Maastricht;
Fuziunea bancara metoda moderna de redefinire a sistemului bancar;
Generalitati asupra auditului intern in cadrul unei societati;
Generalitati cu privire la importanta proiectelor de investitii si a studiilor d
e fezabilitate;
Generalitati legate de disciplina in munca si organizarea acesteia;
Generalitati privind activitatea bugetara a statului roman si aspecte legate de
buget;
Generalitati privind activitatea de fuziune in cadrul societatilor comerciale;
Generalitati privind asigurarile de viata din Romania;
Generalitati privind bugetul si activitatea trezoreriei publice;
Generalitati privind bursa de valori si scopul acesteia;
Generalitati privind desfasurarea negocierii corporative;
Generalitati privind metodele de control optimal in economie;
Generalitati privind mixul de marketing al serviciilor de asistenta;
Generalitati privind operatiunile de import export;
Generalitati privind piata mondiala a boabelor de cafea si cacao;
Generalitati privind politicile monetare din cadrul economiilor deschise;
Generalitati privind produsele si serviciile bancare;
Generalitati privind relatiile economice internationale;
Generalitati privind responsabilitatea companiilor in domeniul social;
Generalitati privind strategiile politicii de personal;
Generalitati privind taxa per valoarea adaugata;
Generalitati privind telefonia mobila pe piata romaneasca a telecomunicatiilor;
Generalitati privitoare la acordarea unui credit unei societati;
Gestionarea marfurilor si a relatiilor cu furnizorii prin sistem informatic;
Gestionarea relatiilor cu clientii si noile tehnologii informationale utilizate;
Gestiunea economica si controlul stocurilor de productie;
Gestiunea financiara a unei institutii publice si modul de organizare a acesteia
;
Gestiunea impozitelor directe si indirecte in cadrul unei societati comerciale;
Gestiunea potentialului tehnic in cadrul unei societati comerciale;
Gestiunea stocurilor de marfuri in cadrul sistemului informatic;
Globalizarea pietei monetare si consecintele functionalitatii monedei comune;
Imaginea ca factor de influenta a evolutiei unei societati de asigurari si reasi
gurari;
Imaginea si influenta demnitarilor participanti la sedintele poltice;
Imaginea unei marci in randul consumatorilor unei anumite zone;
Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite in cadrul unui hotel;
Impactul aparitiei Internetului asupra marketingului;
Impactul asupra negocierilor de extindere ale Uniunii Europene a analizei teorii
lor integrarii economice;
Impactul conflictelor etnice asupra organizatiilor internationale;
Impactul liberalizarii operatiunilor de capital pe piata valutara din Romania;
Impactul marcii asupra comunicarii corporatiste;
Implementarea societatii informatice prin aplicarea strategiei de promovare a ec
onomiei digitale;
Implementarea strategiilor de comert in cadrul turismului pe internet;
Implementarea unei aplicatii pentru gestionarea contractului de munca pe durata
determinata;
Implicatiile activitatii bancii comerciale in structura sistemului bancar nation
al;
Implicatiile comertului exterior in politica comerciala din perioada de tranziti
e;
Implicatiile managementului macroeconomic in activitatea firmelor;
Implicatiile standardelor internationale de contabilitate asupra capitalului uma
n si asupra remuneratiilor;
Importanta analizei diagnostic in propunerea de masuri de imbunatatire a activit
atii unei firme;
Importanta analizei diagnostic pentru managementul unei firme;
Importanta campaniei de imagine in promovarea unui produs nou lansat pe piata;
Importanta creditelor bancare in economia intreprinderii;
Importanta creditelor de trezorerie in cadrul asigurarii resurselor de finantare
a activelor circulante;
Importanta departamentului de management a resurselor umane in cadrul unei organ
izatii;
Importanta economica a aplicarii metodei diagnosticarii in contextul tranzitiei
la economia de piata;
Importanta interviului in selectia resursei umane;
Importanta laturii umane intr-o organizatie. Relatia dintre motivatie, satisfact
ie, performanta;
Importanta managementului in evaluarea calitatii produselor din cadrul firmei;
Importanta si rolul politicii promotionale. Caracteristicile publicitatii audio;
Importanta sistemului bancar in economia nationala;
Impozitele directe si rolul acestora in cadrul veniturilor bugetului de stat;
Impozitele si taxele directe in cadrul unei societati;
Impozitele, taxele si varsamintele asimilate la stat ale unei societati;
Impozitul pe profit aplicat persoanelor juridice;
Impozitul pe venit si aspecte privind regimul juridic al acestuia;
Impozitul pe venitul global si posibilitatile de perfectionare;
Indicatori ai performantei in comunicarea corporativa;
Indicatori simpli si sintetici ai variatiei si calculul acestora;
Indici bursieri pe piata de capital din Romania;
Indicii si elementele de macroeconomie in cadrul statisticii afacerilor;
Infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii si importanta studiului de fezabil
itate in aceasta activitate;
Inflatia o noua strategie de politica monetara;
Inflatia principalul indicator al dezechilibrului in economie;
Influenta comportamentului organizational asupra activitatii manageriale in cadr
ul unei organizatii;
Influenta marketingului in dezvoltarea durabila a firmei;
Influenta resurselor umane in calitatea serviciilor turistice prestate;
Influenta strategiilor manageriale pe piata asigurarilor din Romania;
Informatia indicator important in comunicarea eficienta;
Informatizarea activitatii de productie si expeditie a unei intreprinderi;
Instrumente de plata in relatiile comerciale internationale in cadrul unei banci
;
Instrumente folosite in etapa de tranzitie. Analiza manageriala a firmei;
Insusiri ale managementului rezervelor cultural - turistice la nivel rural;
Insusirile managementului resurselor de munca la nivel municipal;
Integrarea contemporana concretizata in cea mai avansata forma. Uniunea european
a;
Internetul factor principal in dezvoltarea afacerilor;
Intocmirea si analiza bilantului contabil;
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare consolidate conform IFRS;
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare in cadrul sistemului informatic
;
Intrebuintarea sloganului publicitar ca instrument al comunicarii publice;
Investitiile in circuitul economic;
Investitiile in telecomunicatii din tara noastra;
Istoria reclamei si publicitatii pe plan mondial;
Istoria si evolutia operatiunilor de leasing;
Istoria sistemului bancar din Romania;
La formation d employes d un hotel;
Leasingul sursa moderna de finantare;
Lichidarea societatilor comerciale si particularitati ale acestei activitati;
Locul si rolul informaticii in gestiunea stocurilor materiale;
Locul si rolul informatiei contabile in procesul gestiunii financiare;
Locul si rolul relatiilor publice in activitatea economica;
Locul si rolul sistemului de asigurari si reasigurari in cadrul pietei finaciare
;
Locul si rolul turismului in viata economico sociala;
Locul, rolul si implicatiile transporturilor in activitatea economica;
Locul, rolul si instrumentele leasingului in procesul de finantare;
Management calitate - mediu. Politica si obiective in domeniu;
Management energetic abordat prin prisma principiilor moderne;
Managementul activitatii de creditare;
Managementul amplificarii activitatii societatii comerciale;
Managementul aprovizionarilor cu carburanti - lubrifianti;
Managementul calitatii in Romania;
Managementul calitatii produselor si serviciilor;
Managementul canalelor de distributie a unei firme de industrializare a laptelui
;
Managementul categoriilor de munca componenta a managementului resurselor umane;
Managementul dotarii cu utilaje performante in telecomunicatii;
Managementul firmelor mici si mijlocii aflate in procesul de dezvoltare;
Managementul grupului si cauzele care influenteaza eficacitatea echipei;
Managementul in evolutia indicatorilor macroeconomici din cadrul tranzitiei econ
omice;
Managementul modificarii in perioada informatiei;
Managementul programelor. Aprecierea si verificarea reusitei programului;
Managementul proiectelor cu finantare externa;
Managementul proiectelor de constructii si posibilitatile de perfectionare a ace
stuia;
Managementul proiectelor in cadrul firmelor de constructii din Romania. Analiza
diagnostic;
Managementul protectiei muncii intr-o societate comerciala;
Managementul resursele umane in cadrul organizatiei;
Managementul resurselor bancare la Raiffeisen Bank;
Managementul resurselor umane - strategii morfo - functionale ale conducerii uni
tatilor turistice;
Managementul resurselor umane in cadrul organizatiei. Functia de personal;
Managementul resurselor umane in cadrul unei societati;
Managementul romanesc comparativ cu managementul mondial si conduita in afaceri;
Managementul schimbarii si trainingul ca instrument al acestuia;
Managementul si angajatii. Studiul Swot a sectorului de confectii de imbracamint
e;
Managementul si situatia economico financiara la intreprinderea agroalimentara;
Managementul sistemului informational;
Managementul sistemului subventiilor intr-o intreprindere;
Managementul studiului pietei in cazul comertului;
Managementul subventiilor si principalele repere ale productivitatii econimice;
Managementul tratativelor desfasurate in negocierea contractelor de import in ca
drul unei societati;
Managementul valorii prin costuri intr-o societate comerciala;
Marcile de lux si marketingul acestora ajuns in faza de razboi;
Marketing in intreprinderile mici si mijlocii;
Marketingul aplicat in piata carburantilor auto;
Marketingul educational sprijinit prin site - urile web;
Marketingul firmelor de transport aerian international;
Marketingul in retea si aplicabilitatea acestuia la structurile armatei;
Marketingul pensiilor private din Romania;
Marketingul produselor lactate si a laptelui in cadrul unei societati;
Marketingul serviciilor si aspecte legate de branding si rebranding;
Marketingul viral proces de influenta sociala;
Masuri de prevenire si combatere a evaziunii fiscale;
Medodele utilizate in realizarea studiului de fezabilitate in cadrul unei compan
ii;
Metode clasice de calcul a indicatorului sintetic. Analiza comparativa a calitat
ii marfurilor;
Metode de determinare a riscului in auditul contabil;
Metode moderne de management - analiza diagnostic;
Metode si tehnici de analiza a managementului pe baza centrelor de responsabilit
ate;
Metode si tehnici de identificare a documentelor contabile falsificate;
Metode si tehnici implementate in organizarea contabilitatii financiare;
Metodele si tehnicile de management comercial in cadrul economiei de piata si ro
lul acestuia;
Metodologia privind misiunea de audit public intern;
Ministerul Apararii din punctul de vedere al dreptului civil;
Mixul de marketing specific turismului bucovinean;
Modalitate de administrare moderna a managementului participativ;
Modalitatea de plata in comertul international sub forma acreditivului;
Modalitati de amortizare fiscala si contabila la imobilizarile corporale;
Modalitati de analiza a regimului de eficienta a unui produs folosind indicatoru
l venit net actualizat;
Modalitati de analiza a rentabilitatii unei societati comerciale;
Modalitati de analiza economico - financiara a riscului de faliment;
Modalitati de crestere a reusitelor bancare si managementul incertitudinii banca
re;
Modalitati de evaluare a resurselor financiare publice ordinare;
Modalitati de implementare a politicilor de marketing in cadrul unei societati;
Modalitati de plata in schimburile comerciale internationale. Acreditivul docume
ntar;
Modalitati de promovare a ofertei in cadrul unei firme de turism;
Modalitati de promovare a serviciilor unei societati;
Modalitatile de finantare a cheltuielilor statului in Republica Moldova;
Modalitatile de perfectionare a contabilitatii stocurilor si a organizarii acest
eia;
Modelarea si simularea posibilitatilor de extindere a unei firme;
Modele de analiza factoriala a valorii adaugate;
Modelul culturii organizationale fondata pe valori, norme, traditii;
Modernizarea mediului concurential romanesc si normativele relevante;
Modul de organizare a activitatii de marketing in cadrul unei societati;
Modul de organizare a muncii si aspecte privind raspunderea disciplinara;
Modul de organizare si exercitare a controlului fiscal privind impozitele direct
e;
Modul de organizare si functionare a contabilitatii trezoreriei. Contabilitatea
operatiunilor economice;
Modul de organizare si realizare a veniturilor bugetare;
Moneda unica europeana in cadrul sistemului monetar european;
Motivarea complexa a personalului in cadrul managementului participativ;
Motivarea personalului. Caracteristicile de baza si tendinte ale motivarii;
Motivatia apelarii la serviciile de consultanta si training ale firmelor brasove
ne;
Motivatii si posibilitati de utilizarea burselor de comert in economia romaneasc
a;
Motorul economiei de piata moderna concretizat in publicitate;
Necesitatea politicii monetare ca echilibru monetar;
Necesitatea restructurarii ca urmare a trecerii la economia de piata in cadrul u
nei societati;
Neglijenta in serviciu si neglijenta in pastrarea informatiilor clasificate;
Noile tehnologii informationale si impactul lor asupra contabilitatii generale;
Norme generale privind exercitarea controlului financiar preventiv;
Norme metodologice ale sistemului de influentare sociala;
Norme metodologice privind procesul de internet banking;
Norme metodologice si tendinte privind marketingul online;
O abordare critica a contradictiilor globalizarii;
Obiectivele economice ale intreprinderii in conditii concurentiale;
Obiectivele specifice controlului fiscal la principalele impozite si taxe in cad
rul sistemului fiscal;
Obiectivul contabilitatii publice din domeniul invatamantului;
Obiectul si formele controlului financiar propriu exercitat in Romania;
Obligatiile fiscale ale unei societati la bugetul de stat si procedeele de sting
ere a acestora;
Operatiile bancare si proiectarea sistemului informational al acestora;
Operatiuni de creditare bancara a agentilor pentru completarea fondurilor propri
i;
Operatiuni in cadrul pietei finaciare. Particularitati ale pietei de capital;
Operatiuni specifice privind gestiunea contabila a stocurilor;
Operatiunile cu cardurile in cadrul unei societati bancare;
Operatiunile de creditare a persoanelor fizice in cadrul unei societati;
Operatiunile de import - export si procedura de vamuire a marfurilor in cadrul a
cestor operatiuni;
Oportunitatea sortarii gunoiului menajer in viziunea populatiei;
Oportunitati de investitie in Romania;
Optimizarea politicilor de finantare a intreprinderii in urma analizei structuri
i financiar - patrimoniale;
Optimizarea relatiei dintre functia publica si cea politica pentru perfectionare
a functiei publice;
Optiuni si contracte futures in cadrul pietei valutare si utilizarea lor;
Organizarea activitatii contabile in societatile bancare;
Organizarea activitatilor de marketing prilejuite de comercializarea unui produs
;
Organizarea auditului public intern;
Organizarea contabilitatii in cadrul unei institutii publice;
Organizarea contabilitatii in institutiile publice;
Organizarea contabilitatii intr-o societate comerciala;
Organizarea contabilitatii la intreprinderea de dulciuri Chisinau;
Organizarea controlului financiar in Romania;
Organizarea productiei in cadrul unei societati si procedeele de perfectionare;
Organizarea si conducerea contabilitatii personalului, asigurarilor si protectie
i sociale;
Organizarea si conducerea procesului de decontare in relatiile cu bugetul statul
ui;
Organizarea si executarea controlului taxei pe valoarea adaugata;
Organizarea si functionalitatea economica al unui liceu economic;
Organizarea si functionarea bugetara in Romania;
Organizarea si functionarea bursei de valori dintr-o anumita zona in cadrul piet
ei de capital;
Organizarea si managementul unei firme de turism;
Originea si evolutia asigurarilor. Studiu de caz privind asigurarile in cadrul p
ietei internationale;
Pachetele de servicii turistice intr-o agentie de turism;
Particularitati ale acordarii creditului de investitii in cadrul unei societati;
Particularitati ale activitatii de marketing in cadrul unei societati;
Particularitati ale analizei economico - financiare a unei firmei;
Particularitati ale analizei mixului de marketing;
Particularitati ale analizei performantelor unei intreprinderi pe baza contului
de profit si pierderi;
Particularitati ale analizei profitabilitatii si rentabilitatii in cadrul unei c
ompanii multinationale;
Particularitati ale analizei si diagnosticului economico financiar la o societat
e comerciala;
Particularitati ale aprecierii resurselor umane ale unei societati in cadrul man
agementului;
Particularitati ale asezarii si perceperii impozitelor directe in cadrul unei so
cietati comerciale;
Particularitati ale asigurarii de bunuri la o societate de profil;
Particularitati ale asigurarii in cazul creditului imobiliar;
Particularitati ale asigurarii informationale in cadrul unei intreprinderi;
Particularitati ale asigurarilor maritime concretizate in asigurarile de bunuri
in porturi;
Particularitati ale contabilitatii distributiei de marfuri in cadrul unei societ
ati comerciale;
Particularitati ale contabilitatii imobilizarilor corporale in cadrul sistemelor
reprezentative;
Particularitati ale elaborarii si analizei bilantului contabil la o societate co
merciala;
Particularitati ale legii bancare privind creditele, tipurile de carduri si inst
rumentele de plata;
Particularitati ale mixului de marketing in cadrul unei societati pe actiuni;
Particularitati ale organizarii activitatii de marketing bancar;
Particularitati ale organizarii si conducerii contabilitatii in cadrul unitatilo
r militare;
Particularitati ale politicii monetare in cadrul unei banci;
Particularitati ale procedurilor de asigurare in cadrul unei societati de profil
;
Particularitati ale rentabilitatii economice intr-o rafinarie;
Particularitati ale resurselor umane in cadrul organizatiei;
Particularitati ale satisfactiei muncii in cadrul unitatilor comerciale;
Particularitati ale sistemului de salarizare si recompensare in cadrul unei soci
etati;
Particularitati ale strategiei de dezvoltare a unei societati;
Particularitati ale strategiei de marketing in cadrul unei societati;
Particularitati ale turismului de afaceri si congrese in cadrul unei zone;
Particularitati ale turismului montan din Romania;
Particularitati ale veniturilor din salarii in cadrul unei societati;
Particularitati comparative de elaborare si analiza a bilantului contabil;
Particularitati legate de transformarea sistemului economic romanesc dupa 1990;
Particularitati metodologice privind negocierea interculturala;
Particularitati privind activitatea unei societati in cadrul pietei asigurarilor
;
Particularitati privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageria
le a unei societati comerciale;
Particularitati privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageria
le la o firma;
Particularitati privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata in cadrul unei soci
etati;
Particularitati privind asigurarile medicilor, farmacistilor si stomatologilor;
Particularitati privind calculatia costurilor bugetate in cadrul unei societati;
Particularitati privind conditiile generale pentru asigurarea facultativa a nave
lor;
Particularitati privind contractele bursiere futures cu instrumente sintetice si
indicii bursei de marfuri;
Particularitati privind evaluarea unui proiect de investitii si mediul de realiz
are al investitiei;
Particularitati privind managementul resurselor umane in cadrul unei societati;
Particularitati privind organizarea unei societati;
Particularitati privind organizarea, functionarea si rolul unei burse de valori;
Particularitati privind procesele de productie in cadrul unei societati;
Particularitati privind reproiectarea manageriala a unei societati agricole;
Particularitati privind reproiectarea sistemului managerial al unei societati;
Particularitati privind tendintele de evolutie a transportului turistic intern s
i international;
Particularitati privind tranzactiile bancare mobile;
Particularitatile protectiei consumatorului in unitatile militare;
Patrimoniul agentilor economici ca obiect principal al contabilitatii;
Penetrarea pietelor externe prin strategiile de marketing;
Perceperea impozitelor indirecte. Particularitati in contabilitatea operatiunilo
r de leasing;
Perfectionarea activitatii de negociere in cadrul unei Regii Autonome;
Perfectionarea stilurilor de management la o societate din domeniul turismului i
n urma analizei acestora;
Perfectionarea transportului trimiterilor postale in cadrul unei directii region
ale de posta;
Performanta financiara si analiza diagnostic a acesteia;
Persoana fizica in calitate de comerciant si delimitarile acestei calitati;
Perspective ale integrarii pietelor financiar - europene in cadrul sistemului mo
netar european;
Perspective ale monedei unice euro in cadrul sistemului monetar european;
Perspective de dezvoltare a intreprinderilor particulare in Romania;
Perspective si cai de perfectionare a sistemului de management;
Perspectivele activitatii bancare contemporane;
Piata Agentiei Raiffeisen Bank Tecuci;
Piata de marketing si studiul complet al acesteia;
Piata financiara - componenta principala a pietei de capital. Bursa de valori;
Piata monetara si rolul ei in sistemul bancar din Romania;
Piata pitesteana si caile de promovare in consum a produselor;
Piata servicilor de consultanta si intermediere in afaceri din Romania si din in
treaga lume;
Piata valutara din Romania. Aparitie si dezvoltare;
Pietele de capital in economiile emergente si de tranzitie ca factor de dezvolta
re economica;
Pietele fuures si options si strategiile de actiune aplicate;
Planificarea si analiza activitatii economico - financiare in cadrul planului de
afaceri al unei societati;
Planul de afaceri ca instrument de management intr-o firma de evenimente;
Planul de afaceri ca mijloc de proiectare a afacerilor intr-o societate comercia
la;
Planul de afaceri in vederea indeplinirii unui obiectiv investitional;
Plasamentele bancare si analiza resurselor unei institutii bancare;
Politica comerciala din cadrul politicii economice romanesti;
Politica de distributie in cadrul unei societati;
Politica de marketing in domeniul financiar bancar;
Politica de pret in cadrul strategiilor de marketing turistic;
Politica de promovare in cadrul strategiilor de marketing turistic;
Politica financiara adoptata in cadrul planului de investitii si finantare;
Politica preconizarii sistemului de resurse umane intr-o societate comerciala;
Politica si strategia de remunerare a personalului angajat;
Politica Uniunii Europene privind promovarea calitatii serviciilor bancare la ni
vel international;
Politicile si etapele integrarii in Uniunea Europeana;
Politicile si mixul de marketing in cadrul publicitatii per internet;
Politicile, tehnicile si metodele din cadrul programului de motivare;
Posibilitati de extindere si perfectionare a asigurarilor de viata cu acumulare
de capital;
Posibilitati de perfectionare a gradului de colectare a impozitelor si a taxelor
;
Potentialul si perspectivele de valorificare a turismului montan;
Potentialul si promovarea agroturismului intr-o regiune a tarii;
Potentialul turistic al unui judet concretizat in cadrul unui sistem interactiv;
Pozitia firmei Ben Com Mixt SRL in Romania;
Pozitia intreprinderii in cadrul economiei nationale;
Precizari asupra negocierii comerciale internationale;
Precizari asupra sistemului informatic al unei societati de comert;
Precizari privind Organizatia mondiala a comertului;
Premisa informatiilor organizationale concretizata in recrutare,selectare si int
egrare a factorului uman;
Preselectia resurselor umane la nivel de intreprindere;
Prestarea de servicii de promotionale in cadrul unei agentii de publicitate;
Pretul de transfer instrument al strategiei fiscale a firmelor multinationale;
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Rolul bancilor;
Prezentarea activitatii de marketing a promovarii si distributiei produselor far
maceutice;
Prezentarea analizei critice a sistemului fiscal romanesc per baza fiscalitatii;
Prezentarea analizei interne, nonmarketing si planul de marketing;
Prezentarea argumentelor pozitive pentru infiintarea unei afaceri mici;
Prezentarea aspectelor generale a pietei targurilor si expozitiilor internationa
le;
Prezentarea aspectelor generale privind piata mondiala a boabelor de cafea;
Prezentarea aspectelor privind activitatea de restructurare in cadrul societatil
or comerciale;
Prezentarea bugetului, controlului, evaluarii si implementarii planului de marke
ting;
Prezentarea campaniei de fidelizare a clientilor prin marketing direct;
Prezentarea cantitatii de caldura necesara aprovizionarii restaurantului cu ener
gie termica;
Prezentarea conceptelor si instrumentelor de marketing in cadrul publicitatii;
Prezentarea costurilor capitalurilor in mediul economic romanesc;
Prezentarea efectului presiunii fiscale din economia de piata asupra agentilor e
conomici;
Prezentarea elementelor politicilor de marketing si de produs;
Prezentarea elementelor pro si contra privind regionalizarea si globalizarea;
Prezentarea generala a operatiunilor, produselor si tehnicilor bancare;
Prezentarea generala a unei firme din cadrul bursei monetare si finaciare;
Prezentarea impactului politicii financiare asupra societatii;
Prezentarea in cadrul unei societati a situatiei generale si finaciare;
Prezentarea institutiilor,politicilor si evolutiilor din cadrul pietei muncii in
Romania;
Prezentarea mecanismului de plata printr-un acreditiv documentar;
Prezentarea metodelor de determinare a rezervei matematice ale asigurarilor de v
iata;
Prezentarea modului de organizare a marketingului in societatea comerciala;
Prezentarea negocierii internationale din cadrul raportului de tara;
Prezentarea noului sistem comercial multilateral;
Prezentarea operatiunii de plata prin card in cadrul unei banci;
Prezentarea operatiunilor si a rolului bancii de emisiune in cadrul pietei monet
are;
Prezentarea organelor de control financiar din cadrul ministerului finantelor;
Prezentarea organizarii contabilitatii activelor imobilizate corporale;
Prezentarea organizarii contabilitatii in cadrul unei institutii publice;
Prezentarea organizarii, coordonarii, antrenarii si motivarii in cadrul evolutie
i managementului;
Prezentarea performantelor intreprinderii sub forma tabloului fluxurilor de trez
orerie;
Prezentarea pietei asigurarilor romanesti;
Prezentarea pietei monetare si ale trasaturilor acesteia;
Prezentarea pietei operatiunilor la termen ferm;
Prezentarea planului de afaceri in cadrul unei societati;
Prezentarea planului de marketing pentru un anumit produs al unei societati;
Prezentarea politicii de comunicare pentru un sezon in cadrul unei societati;
Prezentarea politicii de marketing a unei societatii prestatoare de servicii;
Prezentarea politicii de promovare a unei societati;
Prezentarea politicii de promovare a unui produs in cadrul unei societati;
Prezentarea politicii de promovare ca si componenta a mixului de marketing;
Prezentarea politicii monetare a unei banci in perioada de tranzitie;
Prezentarea politicii promotionale ca si componenta importanta a mixului de mark
eting;
Prezentarea politicii statului roman privind relatiile comerciale internationale
;
Prezentarea politicilor de marketing in cadrul unei societati de servicii;
Prezentarea politicilor macroeconomice in cadrul economiei de tranzitie;
Prezentarea practicilor contabile specifice salarizarii in cadrul unei societati
;
Prezentarea problemelor de calitate a produselor in cadrul unei societati;
Prezentarea procesului bugetar romanesc;
Prezentarea proiectului pentru o cantina de categoria a doua cu 100 de locuri;
Prezentarea propunerilor de modernizare si amenajare a unei zone agroturistice;
Prezentarea punctelor slabe si tari ale diagnosticarii managementului resurselor
umane;
Prezentarea ratei dobanzii si a calculului dobanzii;
Prezentarea reglementarilor contabile conforme cu directiva a IV-a europeana;
Prezentarea relatiilor de serviciu si necesitatea protejarii acestora;
Prezentarea relatiilor internationale din perioada Razboiului Rece;
Prezentarea rentabilitatii societatii de turism si a produsului oferit;
Prezentarea rentabilitatii unui indicator privind eficienta economica;
Prezentarea reproiectarii sistemului de management in cadrul unei societati;
Prezentarea rolului si pozitiei unei banci in sistemul bancar romanesc. Plata fa
cturilor prin ATM;
Prezentarea serviciului OTPdirekt Bank si studiu de piata pe baza serviciului;
Prezentarea sistemului cibernetic al pietei de capital;
Prezentarea sistemului de management al unei societati in urma reproiectarii;
Prezentarea tehnicilor si metodelor de motivare a personalului unei societati;
Prezentarea tranzactiilor din cadrul pietei valutare;
Prezentarea trasaturilor pietei monetare din Romania;
Prezentarea trasaturilor pietei muncii si a ofertei locurilor de munca din Roman
ia;
Prezentarea unor perspective de management modern al sanatatii;
Prezentul si perspectiva asigurarilor de pensii in Romania;
Prezentul si perspectivele sistemului bancar;
Prima putere economica si comerciala concretizata in Uniunea europeana;
Principalele operatiuni de creditare in cadrul unei societati;
Principalii indicatori ai unei firme. Studiu de caz pe analiza acestora;
Principii generale ale segmentarii pietei;
Principii si conditii de functionare a sistemului bancar in Romania;
Principii si tehnici promotionale in vederea extinderii vanzarilor. Marketing;
Problematica strategiei in negocieri internationale;
Procedura de vamuire a marfurilor in Romania si regimul vamal romanesc;
Procedura lichidarii societatilor comerciale;
Proceduri comerciale in distribuirea produselor la nivelul marketingului interna
tional;
Proceduri de introducere si cotare la bursa a societatilor comerciale. Analiza o
portunitatii;
Procesul de desfacere a produselor in cadrul unei societati comerciale;
Procesul de evaluare al unei societati. Abordare operationala;
Procesul de recrutare si selectie in cadrul societatilor comerciale;
Procesul de specializare si perfectionarea a competentei manageriale;
Procesul functional al inflatiei in cadrul economiei de tranzitie;
Produse moderne de economisire si investitii in activitatea economica;
Produse si servicii moderne dezvoltate in internet marketing;
Produsele si serviciile unei banci oferite sectorului privat;
Profitabilitate si marketing in cadrul managementului bancar;
Prognoza fenomenelor economice utilizand analiza economica si financiara a firme
i;
Prognoze si rezultate financiare in cadrul unei societati comerciale;
Program operational privind dezvoltarea managementului strategic inovativ;
Programarea discreta pentru optimizarea publicitatii;
Programarea informationala in cadrul activitatilor de birou;
Proiectarea si analiza posturilor in organizatie;
Proiectarea unei aplicatii informatice pentru managementul contractelor, clienti
lor si proiectelor;
Proiectele de investitii si tehnicile decizionale aplicate;
Promovarea cale de sporire a volumului vanzarilor;
Promovarea produselor unei firme prin diferita strategii;
Promovarea turismului romanesc prin metode noi;
Provocari ale agriculturii romanesti in urma integrarii europene;
Publicitatea si diverse manifestari promotionale intalnite in practica societati
lor comerciale;
Publicitatea si rolul ei in strategia de marketing;
Racitoarele electrice de uz casnic. Analiza comparativa;
Raiffeisen Bank in Romania. Creditul pentru cumpararea de locuinte si de case de
vacanta;
Raportul de audit financiar al unei societati comerciale;
Raportul de audit financiar in cadrul unei societati pe actiuni;
Raportul de evaluare al analizei privind circulatia si fluctuatia personalului;
Raportul de evaluare in cadrul unei societati comerciale;
Raportul juridic dintre normele si faptele juridice;
Rata activitatii financiare, analiza si diagnosticarea acesteia;
Rata dobanzii si rolul ei in cadrul sistemului bancar romanesc;
Rata inflatiei in Romania. Analiza nivelului si a evolutiei;
Realizarea functiei de comunicare prin participarea la targuri si expozitii;
Realizarea si organizarea managementului in corporatiile transnationale;
Realizarea unui model de apreciere a personalului intr-o intreprindere;
Realizarile si perspectivele privind performantele bancilor comerciale din Roman
ia;
Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor si veniturilor agentilor economici;
Reflectarea in contabilitate a drepturilor salariale, a retinerilor aferente si
calculul acestora;
Reflectarea manifestarii fenomenului inflationist;
Regimul de flotare a cursului de schimb valutar;
Reglementarea decontarilor cu bugetul prin prisma impozitelor republicane;
Regulile prudentiale si administrarea riscurilor in cadrul bilantului bancilor c
omerciale;
Relatia cost profit in managementul unei intreprinderi;
Relatia dintre analiza economico - financiara si bilantul intreprinderii;
Relatia dintre cost si pret la nivelul unui produs in cadrul unei societati come
rciale;
Relatiile de credit si rolul bancilor in realizarea acestora;
Relevanta comportamentului sistemelor vii in cadrul comportamentului sistemelor
economice;
Relevanta contabilitatii in evaluarea sistemului informational;
Remunerarea muncii in cadrul unei societati;
Rentabilitatea activitatii unei firme de turism. Analiza si posibilitati de imbu
natatire;
Rentabilitatea economica intr-o societate comerciala. Aspecte teoretice si pract
ice;
Rentabilizarea unei societati prin utilizarea politicilor de promovare;
Reproiectarea sistemului de management ca urmare a analizei viabilitatii economi
ce;
Resursele de energie mondiale in contextul globalizarii. Studiu de caz privind s
trategia de dezvoltare;
Resursele umane si strategiile si politicile de selectie si recrutare a acestora
;
Retelele hoteliere si particularitatile privind dezvoltarea afacerilor in cadrul
acestora;
Rezultatele financiare si utilizarea diagnostucului rentabilitatii in cadrul une
i societati;
Riscul bancar si managementul lui;
Riscul in activitatea de creditare. Riscurile bancare si gestiunea lor;
Riscul operational si managementul lui;
Riscuri bancare si factori primordiali de decizie in cadrul sistemului finaciar
bancar;
Riscurile luarii deciziilor si asumarea de catre manager a acestora;
Rolul activitatii trezoreriei statului si mecanismele moderne utilizate;
Rolul agentiilor sau departamentelor de publicitate;
Rolul asigurarii calitatii serviciilor in asigurari;
Rolul asigurarilor in cadrul pietei;
Rolul balantei de plati externe;
Rolul bancilor comerciale in cadrul economiei;
Rolul cardului in procesul de decontari nationale si internationale;
Rolul creditului in sustinerea si imbunatatirea agriculturii;
Rolul diagnosticului financiar in evaluarea riscului de faliment;
Rolul distributiei in economia de piata;
Rolul Euro in cadrul pietei financiare integrata in uniunea economica si monetar
a;
Rolul grupurilor de interese in procesul decizional al Uniunii Europene;
Rolul managerului in cadrul activitatilor manageriale;
Rolul si implicatiile inflatiei in sistemul bancar romanesc;
Rolul si importanta bilantului contabil in activitatea economica a intreprinderi
i;
Rolul si locul contabilitatii financiare in sistemul informational economic;
Rolul si locul tezoreriei in contabilitatea firmei;
Rolul si organizarea societatilor cu raspundere limitata;
Rolul societatilor de valori mobiliare pe piata de capital;
Rolul turismului in dezvoltarea economiei. Posibilitati de dezvoltarea a unei zo
ne turistice;
Rolul,scopul si modul de organizare a pietei bancare;
Romania in cadrul uniunii economice si monetare europene;
Romania in relatiile cu Uniunea Europeana;
Romania si dezvoltarea economica in profil teritorial;
Schimbari produse de cerintele companiilor multinationale in cadrul firmelor rom
anesti;
Scopul si importanta reducerii costurilor la nivelul unei intreprinderi;
Sectorul privat dupa inlaturarea comunismului. Analiza statistico economica;
Segmentarea pietei pentru un produs la o societate comerciala;
Serviciile de cazare si imbunatatirea calitatii acestora in cadrul unui hotel;
Sistemele de plata electronice si riscul implicat;
Sistemul contabil romanesc in conformitate cu directivele europene;
Sistemul de carduri aplicat in Romania in cadrul unor societati;
Sistemul de comunicare prin analiza diagnostic la nivelul unui hotel;
Sistemul de salarizare la o societate comerciala. Reflectatea in contabilitate a
drepturilor salariale;
Sistemul informational in cadrul unei firme;
Situatia financiar patrimoniala a unei firme. Analiza de ansamblu;
Situatia financiara a unei societati comerciale;
Situatia patrimoniului unei societati comerciale concretizata in bilantul contab
il;
Situatiile contabile periodice in cadrul unei societati;
Societatea de produse catering si tipologia actuala a acesteia;
Societatea pe actiuni. Administrare corporativa in conditiile economiei de piata
;
Societati balneare si tehnicile manageriale utilizate in conducerea lor;
Solutii eficiente abordate in domeniul turistic montan;
Somajul in teoria economica;
Spalarea banilor si riscul bancar implicat;
Sprijinirea IMM - urilor din Romania prin politici si instrumente specifice;
Stabilirea conexiunilor si dependentelor in analiza legaturilor inflatie - somaj
;
Standardele Internationale de Contabilitate;
Standardul general de viata si sistemul economic al Italiei;
Standingul financiar al unei societati comerciale;
Starea actuala si perspectivele serviciilor turistice de cazare;
Strategia de distributie in cadrul analizei activitatii de marketing la o societ
ate;
Strategia de marketing in cadrul unei societati comerciale;
Strategia de marketing si mixul de marketing international;
Strategia de patrundere pe piata romaneasca a unei companii;
Strategia emergenta si prescriptiva in afaceri;
Strategia guvernamentala pentru sustinerea imm-urilor. Organisme care vin in spr
ijinul IMM-urilor;
Strategii bazate pe activitatile de relatii publice;
Strategii concurentiale de marketing. Analiza concurentei pe piata;
Strategii de actiune aplicate pietei monetare in urma analizei fundamentale;
Strategii de comunicare utilizate in comunicarea externa in cadrul afacerilor in
ternationale;
Strategii de marketing in turism. Turismul balnear international si national;
Strategii de patrundere pe pietele internationale in urma analizei acestora;
Strategii de pret corelate cu concurenta;
Strategii de promovare a oraselor pe plan international;
Strategii generale privind tratamentul balnear;
Strategii pe piata de capital;
Strategii si politici adoptate in managementul intreprinderilor;
Strategiile de pret in cadrul unei companii;
Strategiile, tacticile si tehnicile in negocierea contractelor de export;
Structura impozitelor indirecte si rolul acestora in dinamica veniturilor;
Structura organizatorica a unei statiuni balneoclimaterice si turismul in cadrul
acesteia;
Structura patrimoniala si echilibrul financiar in cadrul unei societati comercia
le;
Structura procesului decizional, modelul fiscal si impozitele;
Structurile arborescente ierarhizate si paradigmele comunicarii interne din cadr
ul acestora;
Studii de caz privind organizarea eficienta a resurselor umane;
Studii teoretice si metodologice privind analiza diagnostic a productivitatii mu
ncii;
Studiu asupra aparitiei si evolutiei pietei obligatiunilor municipale in Romania
;
Studiu asupra aplicabilitatii impozitelor directe in Romania;
Studiu asupra comunicarii in domeniul birotic;
Studiu asupra domeniilor de aplicare a marketingului. Noi directii in dezvoltare
a acestora;
Studiu asupra drepturilor de proprietate;
Studiu asupra gestionarii conflictelor din cadrul unei organizatii;
Studiu asupra inlocuirii impozitului pe circulatia marfurilor cu taxa pe valoare
adaugata;
Studiu asupra performantelor unei organizatii pe baza analizei rezultatelor aces
teia;
Studiu asupra procesului organizatoric al contabilitatii materialelor la ordonat
orii de credite;
Studiu asupra randamentului uman intr-o societate comerciala;
Studiu asupra rolului asigurarilor de raspundere in economia actuala;
Studiu comparativ intre decontarile intrabancare si cele interbancare in practic
a institutiilor bancare;
Studiu contabil privind inchiderea exercitiilor financiare la institutiile publi
ce;
Studiu contului de profit si pierdere;
Studiu de analiza a pietei tinta si a mediului concurential la o societate comer
ciala;
Studiu de audit financiar la o societate comerciala;
Studiu de caz asupra activitatii de acordare a creditului global de exploatare;
Studiu de caz asupra activitatii de creditare la o institutie bancara;
Studiu de caz asupra activitatii de marketing al unei societati comerciale;
Studiu de caz asupra activitatii de marketing la o societate comerciala;
Studiu de caz asupra adoptarii monedei unice Euro in tarile recent aderate;
Studiu de caz asupra amenajarii agro - turistice intr-o regiune a tarii;
Studiu de caz asupra analizei conformitatii apelor minerale carbogazoase;
Studiu de caz asupra analizei diagnostic a functiei productive la o firma;
Studiu de caz asupra analizei diagnostic privind viabilitatea in cadrul societat
ii;
Studiu de caz asupra analizei diagnostic privita ca risc economic si mod de mani
festare;
Studiu de caz asupra analizei economice si financiare la o societate comerciala;
Studiu de caz asupra analizei situatiilor financiare ale unei firme;
Studiu de caz asupra auditului de marketing;
Studiu de caz asupra Bancii Nationale a Romaniei ca banca centrala si de emisiun
e;
Studiu de caz asupra bursei si tranzactiilor din cadrul pietei titlurilor financ
iare;
Studiu de caz asupra cadrului organizatoric,functional si juridic;
Studiu de caz asupra campaniei de promovare a unui produs;
Studiu de caz asupra capacitatii europene de gestionare a crizelor dupa Kossovo;
Studiu de caz asupra contabilitatii unei primarii;
Studiu de caz asupra departamentului de resurse umane al unei societati comercia
le;
Studiu de caz asupra elaborarii si analizei bilantului contabil la o societate c
omerciala;
Studiu de caz asupra ipostazelor comunicarii eficiente in domeniul firmelor;
Studiu de caz asupra managementului proiectelor firmelor de constructii din Roma
nia;
Studiu de caz asupra marketingului laptelui;
Studiu de caz asupra metodelor de analiza a cheltuielilor la Trezoreria Statului
;
Studiu de caz asupra necesitatii creditarii persoanelor fizice;
Studiu de caz asupra optimizarii deciziilor privind alocarea resurselor in secto
rul vegetal;
Studiu de caz asupra politicii de marketing in cadrul intreprinderii;
Studiu de caz asupra potentialului de viabilitate economica si manageriala. Repr
oiectarea manageriala;
Studiu de caz asupra productivitatii muncii in cadrul unei firme;
Studiu de caz asupra profitului ca mobil al intreprinzatorului in cadrul economi
ei moderne;
Studiu de caz asupra relatiilor personalului cu clientii;
Studiu de caz asupra rentabilitatii unei intreprinderi;
Studiu de caz asupra resurselor materiale din cadrul intreprinderii;
Studiu de caz asupra riscului creditarii la persoanele fizice;
Studiu de caz asupra riscului de creditare si a celor asociate acestuia intr-o i
nstitutie bancara;
Studiu de caz asupra riscurilor intreprinderii in contextul actualului mediu eco
nomic;
Studiu de caz asupra situatiei financiar patrimoniale al unei societati comercia
le;
Studiu de caz asupra transportului de calatori pe calea ferata;
Studiu de caz comparativ privind elaborarea si analiza bilantului contabil;
Studiu de caz comparativ privind relatiile internationale din cadrul serviciilor
de sanatate;
Studiu de caz cuprinzand prezentarea si analiza economica a unei societati;
Studiu de caz cuprinzand prezentarea unei banci;
Studiu de caz cuprinzand prezentarea unei societati comerciale;
Studiu de caz privind abordarea manageriala in activitatea de creditare;
Studiu de caz privind abordari ale analizei diagnostic ca instrument managerial
in economia de piata;
Studiu de caz privind acordarea creditului de investitii la o societate comercia
la;
Studiu de caz privind actiunea hypermarketurilor pe piata romaneasca;
Studiu de caz privind activitatea bancilor romanesti in perioada de tranzitie;
Studiu de caz privind activitatea de comert international in contextul relatiei
import - export;
Studiu de caz privind activitatea de fuziune in cadrul societatilor comerciale;
Studiu de caz privind activitatea de proiectare manageriala;
Studiu de caz privind activitatea de promovare a vanzarilor;
Studiu de caz privind activitatea institutiilor financiare judetene;
Studiu de caz privind activitatile recrutare, selectie si integrare a resurselor
umane;
Studiu de caz privind adoptarea deciziilor strategice in formarea preturilor la
o societate comerciala;
Studiu de caz privind analiza cheltuielilor salariale la o societate comerciala;
Studiu de caz privind analiza cheltuielilor si veniturilor in cadrul unei societ
ati comerciale;
Studiu de caz privind analiza contabila a veniturilor si cheltuielilor administr
atiei publice;
Studiu de caz privind analiza costurilor prin metode evoluate si rolul acestora;
Studiu de caz privind analiza diagnostic a tehnicii operatiunilor din turism;
Studiu de caz privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageriale
la o firma;
Studiu de caz privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageriale
la o societate comerciala;
Studiu de caz privind analiza diagnostic a viabilitatii financiare si managerial
e la o firma;
Studiu de caz privind analiza diagnostic ca evidenta tehnico operativa si analit
ica a mijloacelor fixe;
Studiu de caz privind analiza diagnostic factoriale a cheltuielilor materiale la
o societate comerciala;
Studiu de caz privind analiza diagnostic si modelul de management strategic;
Studiu de caz privind analiza financiara a firmei prin sistem informatic;
Studiu de caz privind analiza gestionarii si utilizarii stocurilor in cadrul con
tabilitatii;
Studiu de caz privind analiza gestiunii financiare a intreprinderii;
Studiu de caz privind analiza pietei vinului romanesc Murfatlar;
Studiu de caz privind analiza produsului turistic al unei societati;
Studiu de caz privind analiza rentabilitatii la o firma de mobilier din lemn Ora
dea;
Studiu de caz privind analiza rezultatelor in cadrul unei societati;
Studiu de caz privind analiza si formele salariului;
Studiu de caz privind analiza sistemului de management al unei societati ca parg
hie de dezvoltare;
Studiu de caz privind analiza swot a destinatiei turistice in cadrul auditului d
e marketing;
Studiu de caz privind analiza transportului aerian la o companie cu profil speci
fic;
Studiu de caz privind ansamblul si pozitia sistemului bancar din Romania;
Studiu de caz privind anumite produse de barbierit in randul consumatorilor unei
anumite zone;
Studiu de caz privind aplicabilitatea politicii fiscale in microintreprinderi;
Studiu de caz privind asezarea si perceperea accizelor;
Studiu de caz privind asigurarea controlului si masurii in contextul managementu
lui;
Studiu de caz privind asigurarea de bunuri in cazul persoanelor juridice;
Studiu de caz privind asigurarea de bunuri in cazul unei firme de profil;
Studiu de caz privind asigurarea resurselor unui agent economic din constructii;
Studiu de caz privind asigurarile de raspundere civila obligatorie, a autovehicu
lelor si a aeronavelor;
Studiu de caz privind asigurarile de viata;
Studiu de caz privind asigurarile facultative si obligatorii de raspundere civil
a;
Studiu de caz privind asigurarile sociale si protectia sociala in cadrul unei so
cietati;
Studiu de caz privind aspecte generale ale decontarilor cu bugetul statului;
Studiu de caz privind auditarea ciclului de finantare;
Studiu de caz privind bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument managerial
;
Studiu de caz privind bursa de valori in cadrul pietei bucurestene;
Studiu de caz privind bursa monetar - financiara a marfurilor;
Studiu de caz privind caile de eficientizare a activitatii prin analiza profitul
ui;
Studiu de caz privind calculatia costurilor ca modalitate de imbunatatire a perf
ormantelor;
Studiu de caz privind calculul contabil al salarizarii personalului;
Studiu de caz privind calculul, contabilitatea si controlul drepturilor salarial
e si a retinerilor aferente;
Studiu de caz privind calitatea de comerciant in raporturile juridice comerciale
;
Studiu de caz privind calitatea si sortimentul de bere comercializat;
Studiu de caz privind campania de publicitate;
Studiu de caz privind campania de relatii publice;
Studiu de caz privind caracterizarea cercetarii de marketing la societatile come
rciale;
Studiu de caz privind comercializarea marfurilor;
Studiu de caz privind comportamentul de cumparare al consumatorilor pentru un pr
odus;
Studiu de caz privind conceptul de profit si modul de determinare al acestuia;
Studiu de caz privind conditiile de acordare a creditului de capital;
Studiu de caz privind conducerea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor;
Studiu de caz privind conducerea si organizarea sistemului financiar - contabil;
Studiu de caz privind contabilitatea capitalului la societatile comerciale;
Studiu de caz privind contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor;
Studiu de caz privind contabilitatea decontarilor cu furnizorii si clientii;
Studiu de caz privind contabilitatea decontarilor si calculul drepturilor salari
ale;
Studiu de caz privind contabilitatea drepturilor salariale;
Studiu de caz privind contabilitatea fondului de asigurari sociale de sanatate;
Studiu de caz privind contabilitatea organizata in partida simpla;
Studiu de caz privind contabilitatea remunerarii personalului;
Studiu de caz privind contabilitatea si gestiunea creantelor si datoriilor in ca
drul sistemului informational;
Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor, materialelor consumabile si a p
roductiei in curs de executie;
Studiu de caz privind contabilitatea T.V.A. ca principal impozit indirect;
Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor si cheltuielilor;
Studiu de caz privind continutul si marimea costului de productie;
Studiu de caz privind continutul si sfera de cuprindere a relatiilor de decontar
e;
Studiu de caz privind conturile de venituri si cheltuieli la societatile comerci
ale;
Studiu de caz privind conturile derivate de rezultate la societati comerciale;
Studiu de caz privind corelarea actiunilor active cu cele pasive;
Studiu de caz privind corelatia intre turismul international si cresterea econom
ica;
Studiu de caz privind costul la o societate comerciala a capitalului;
Studiu de caz privind creditarea persoanelor juridice si operatiunile aferente;
Studiu de caz privind creditarea unei societati in cadrul pietei creditului;
Studiu de caz privind decontarile in cadrul relatiilor cu partenerii comerciali;
Studiu de caz privind decontarile internationale si instrumentele de plata utili
zate;
Studiu de caz privind destinatia si utilizarea imobilizarilor corporale;
Studiu de caz privind deteminarea datoriei extene ale tarilor in tranzitie;
Studiu de caz privind determinarea costului subactivitatii si capacitatea de pro
ductie;
Studiu de caz privind determinarea performantei in managementul turismului;
Studiu de caz privind dezvoltarea turismului regional romanesc;
Studiu de caz privind directiile si principiile de marketing turistic in cadrul
unui hotel;
Studiu de caz privind distributia fizica a produselor;
Studiu de caz privind distributia fizica in cadrul unei retele de magazine;
Studiu de caz privind documentele necesare transportului international de marfa;
Studiu de caz privind dreptul la mostenire si a conditiilor sale generale;
Studiu de caz privind econometria inflatiei;
Studiu de caz privind eficienta economica a personalului in cadrul firmei de com
ert;
Studiu de caz privind eficienta informationala a pietei romanesti in cadrul tran
zactiilor bursiere;
Studiu de caz privind eficienta resurselor umane si modalitatile de crestere a a
cesteia;
Studiu de caz privind eficientizarea platilor cu cardul;
Studiu de caz privind elaborarea si analiza in cadrul unei societati comerciale
a bilantului contabil;
Studiu de caz privind estimarea nivelului indicatorilor economici prin metodele
de previziune cantitativa;
Studiu de caz privind evaluarea personalului intr-o firma;
Studiu de caz privind evaluarea posibilitatilor de crestere a vanzarilor;
Studiu de caz privind evaluarea potentialului turistic al regiunii manastirilor
dintr-o anumita zona;
Studiu de caz privind evidenta contabila informatizata si utilizarea acestor sis
teme;
Studiu de caz privind evidentierea operatiunilor legate de venituri si cheltuiel
i bancare;
Studiu de caz privind exercitarea controlului financiar propriu in cadrul regiil
or autonome;
Studiu de caz privind extinderea vanzarilor de produse in cadrul unei societati;
Studiu de caz privind facilitatile acordarii creditului de consum;
Studiu de caz privind fezabilitatea investitiei de capital;
Studiu de caz privind fezabilitatea unui proiect finantat prin credit furnizor;
Studiu de caz privind finantarea de proiecte a persoanelor juridice;
Studiu de caz privind fundamentarea si finantarea nevoii de fond de rulment la o
societate comerciala;
Studiu de caz privind fundamentarea si realizarea veniturilor bugetare la o regi
e autonoma;
Studiu de caz privind fundamentarea si realizarea veniturilor bugetare la o soci
etate comerciala;
Studiu de caz privind fundamentarea strategiei pe baza metodelor statistico - ma
tematice;
Studiu de caz privind gestionarea cheltuielilor publice;
Studiu de caz privind gestionarea economiilor banesti ale populatiei;
Studiu de caz privind gestionarea managementului in situatii de criza;
Studiu de caz privind imaginea ciocolatei printre consumatori;
Studiu de caz privind imaginea unui autoturism pe piata romaneasca;
Studiu de caz privind imbunatatirea activitatii de baza a unei societati;
Studiu de caz privind imbunatatirea calitatii serviciilor in domeniul hotelier;
Studiu de caz privind impactul ecologic al procesarii hidroenrgetice a resurselo
r;
Studiu de caz privind impactul imaginii promovate de anumite firme;
Studiu de caz privind impactul pietei tigarilor in Romania;
Studiu de caz privind implementarea managementului si marketingului in contextul
hotelier;
Studiu de caz privind implementarea procesului de marketing la societati comerci
ale;
Studiu de caz privind implicatiile amenajarilor turistice asupra mediului inconj
urator;
Studiu de caz privind importanta institutiilor bancare din domeniul internationa
l;
Studiu de caz privind importanta si rolul sistemului cooperatist de credit;
Studiu de caz privind impozitele si taxele locale colectate de o primarie;
Studiu de caz privind influenta factorilor de mediu in domeniul activitatii agen
tilor economice;
Studiu de caz privind influenta mesajului publicitar asupra pietei;
Studiu de caz privind influentele globalizarii in domeniul asigurarii;
Studiu de caz privind influentele internetului in domeniul campaniilor de market
ing;
Studiu de caz privind inregistrarile contabile ale stocurilor de materii prime s
i materiale;
Studiu de caz privind inregistrarile contabile ale taxei pe valoarea adaugata;
Studiu de caz privind inregistrarile contabile standard ale stocurilor;
Studiu de caz privind instrumentele de cercetare de marketing;
Studiu de caz privind intocmirea si analiza bilantului contabil;
Studiu de caz privind introducerea si extinderea modalitatilor de plata in Roman
ia;
Studiu de caz privind leasingul ca sursa de finantare;
Studiu de caz privind managementul activelor si pasivelor bancare;
Studiu de caz privind managementul resurdelor umane intr-un consiliu judetean;
Studiu de caz privind marketingul in lumea dinamica in cadrul unei societati;
Studiu de caz privind marketingul serviciilor;
Studiu de caz privind marketingul unei marci;
Studiu de caz privind marketingul unor produse;
Studiu de caz privind mecanismele de finantare utilizate in cadrul regiilor auto
nome;
Studiu de caz privind mecanismul, functionarea si rolul unei burse de valori;
Studiu de caz privind mediul de marketing;
Studiu de caz privind metode de perfectionare a gestiunii personalului;
Studiu de caz privind metode si teorii de dezvoltare a turismului montan;
Studiu de caz privind metodele controlului financiar de gestiune la agentii econ
omici;
Studiu de caz privind metodele de imbunatatire a activitatii unei societati;
Studiu de caz privind metodele de previziune a exportului;
Studiu de caz privind metodologia de proiectare a cercetarii de marketing pe pia
ta financiara;
Studiu de caz privind metodologia si tehnicile contabile de inventariere si eval
uare a stocurilor;
Studiu de caz privind mixul de marketing in cadrul societatii pe actiuni;
Studiu de caz privind mixul de marketing in cadrul unei societati;
Studiu de caz privind modalitatile de crestere a eficientei economice prin moder
nizare;
Studiu de caz privind modalitatile de crestere a performantei economice;
Studiu de caz privind modelarea problemelor de transport si aprovizionare;
Studiu de caz privind modul de organizare al departamentului de calitate;
Studiu de caz privind modul de organizare al gestiunii financiare in cadrul unei
institutii publice;
Studiu de caz privind monografia contabila a stocurilor;
Studiu de caz privind motivarea personalului in cadrul unei societati comerciale
;
Studiu de caz privind motivatia in munca a salariatilor unei societati comercial
e;
Studiu de caz privind necesitatea combaterii criminalitatii economico - financia
re;
Studiu de caz privind necesitatea de reproiectare manageriala;
Studiu de caz privind necesitatea finantarii persoanelor juridice si metode apli
cative;
Studiu de caz privind obligatiile fiscale ale unei societati;
Studiu de caz privind obligatiile unitatii fata de salariati;
Studiu de caz privind obtinerea creditului pentru capital de lucru in cadrul pie
tei monetare;
Studiu de caz privind operatiunile contabile ale remunerarii personalului;
Studiu de caz privind operatiunile contabile la controlul impozitelor directe;
Studiu de caz privind operatiunile contabile specifice veniturilor generate de s
ervicii in asigurari;
Studiu de caz privind operatiunile de creditare;
Studiu de caz privind operatiunile si tehnicile bancare;
Studiu de caz privind organizarea contabilitatii datoriilor fata de stat si orga
nisme publice;
Studiu de caz privind organizarea contabilitatii de gestiune in societatile de c
onstructii montaj;
Studiu de caz privind organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor;
Studiu de caz privind organizarea si derularea unei negocieri;
Studiu de caz privind organizarea si implementarea unei campanii de marketing di
rect;
Studiu de caz privind organizarea trezoreriei;
Studiu de caz privind orientarile moderne ale dezvoltarii industriei hoteliere;
Studiu de caz privind orientarile si tendintele in activitatea bancara;
Studiu de caz privind particularitatile comportamentului cosumatorului de radio;
Studiu de caz privind perfectionarea managementului personalului unui hotel;
Studiu de caz privind perfectionarea managementului prin intocmirea analizei pos
turilor;
Studiu de caz privind perfectionarea managementului recompenselor;
Studiu de caz privind perfectionarea managementului resurselor umane;
Studiu de caz privind perfectionarea structurii organizatorice la o regie autono
ma;
Studiu de caz privind performanta activitatii economice in societatile multinati
onale;
Studiu de caz privind performanta activitatii economice si financiare;
Studiu de caz privind performanta financiara a unei fabrici de medicamente;
Studiu de caz privind performantele financiare ale organizatiei;
Studiu de caz privind performantele profesionale individuale;
Studiu de caz privind perioada de tranzitie si datoria publica externa a Romanie
i in aceasta perioada;
Studiu de caz privind personalul si salarizarea acestuia;
Studiu de caz privind perspectivele serviciilor turistice de cazare;
Studiu de caz privind piata si comercializarea in cadrul politicii de marketing;
Studiu de caz privind piata si mixul de marketing;
Studiu de caz privind planul general de marketing;
Studiu de caz privind politica comerciala internationala in activitatea de comer
t;
Studiu de caz privind politica de creditare bancara fata de clientela;
Studiu de caz privind politica de marketing din cadrul politicii economice a int
reprinderii;
Studiu de caz privind politica de marketing si promovarea vanzarilor;
Studiu de caz privind politica de motivare utilizata in cadrul societatii;
Studiu de caz privind politica de produs in cadrul societatii pe actiuni;
Studiu de caz privind politica de produs si pret in cadrul pietei vinului;
Studiu de caz privind politica de promovare din cadrul mixului de marketing;
Studiu de caz privind politica monetara a unei banci in perioada de tranzitie;
Studiu de caz privind politica monetara si de credit a unei societati;
Studiu de caz privind politica stocurilor de marfuri la o societate comerciala;
Studiu de caz privind politicile de crestere a rentabilitatii;
Studiu de caz privind politicile si strategiile de marca si produs;
Studiu de caz privind posibilitatea de analiza a performantei manageriale;
Studiu de caz privind posibilitatile de optimizare a aprovizionarii;
Studiu de caz privind potentialul infiintarii unei pensiuni turistice rurale int
r-o anumita zona;
Studiu de caz privind pozitionarea pe piata telefoniei mobile din Romania a unei
societati;
Studiu de caz privind prestarea serviciilor de cazare in cadrul unui hotel;
Studiu de caz privind prezentarea generala si stabilirea obiectivelor strategice
;
Studiu de caz privind prezentarea politicii de promovare a unui hotel;
Studiu de caz privind prezentarea politicilor de marketing;
Studiu de caz privind prezentarea si analiza activitatii de secretariat si birot
ica;
Studiu de caz privind prezentarea si asigurarea societatii cu personal;
Studiu de caz privind prezentarea si perfectionarea managementului resurselor um
ane;
Studiu de caz privind prezentarea unei societati;
Studiu de caz privind problematica asigurarilor riscurilor in contractele comerc
iale;
Studiu de caz privind problematica comercializarii cu amanuntul;
Studiu de caz privind problemele somajul contemporan european si tipuri de somaj
;
Studiu de caz privind proceduri de finantare a persoanelor fizice si juridice;
Studiu de caz privind procedurile de inregistrare contabila a stocurilor;
Studiu de caz privind procesul de decontare in cadrul activitatilor din domeniul
public;
Studiu de caz privind procesul de desfacere a produselor la o firma;
Studiu de caz privind procesul decizional la nivelul de productie a firmei;
Studiu de caz privind productia individuala in cadrul sistemelor de organizare p
rocesuala;
Studiu de caz privind produsele si serviciile unei societati;
Studiu de caz privind programele de perfectionare a politicii de vanzari;
Studiu de caz privind programul de marketing pentru lansarea unei statiuni de li
toral romanesc;
Studiu de caz privind proiectarea in detaliu a compartimentului de marketing;
Studiu de caz privind proiectarea subsistemului de fabricatie;
Studiu de caz privind promovarea de servicii de telefonie mobila in Romania;
Studiu de caz privind promovarea pastelor fainoase in cadrul unei societati;
Studiu de caz privind promovarea si implementarea managementului prin obiective;
Studiu de caz privind promovarea turismului in cadrul unei statiuni balneare;
Studiu de caz privind promovarea unei societati in circuitul international;
Studiu de caz privind reflectarea in optica de marketing a activitatii unei agen
tii de publicitate;
Studiu de caz privind reglementarea managementului calitatii la o firma;
Studiu de caz privind reglementarea, calcularea si contabilitatea taxei pe valoa
rea adaugata;
Studiu de caz privind relansarea activitatii turistice intr-o statiune prin anal
iza cheltuielilor;
Studiu de caz privind relatia dintre protectia consumatorului si calitatea produ
selor;
Studiu de caz privind relatiile finaciare ale bugetului statului cu o societate
comerciala;
Studiu de caz privind reproiectarea sistemului managerial;
Studiu de caz privind riscul economic si financiar in activitatea firmei;
Studiu de caz privind rolul impozitelor directe la formarea societatii comercial
e;
Studiu de caz privind rolul impozitelor indirecte in Romania;
Studiu de caz privind rolul leasing - lei in finantarea unei societati comercial
e;
Studiu de caz privind rolul si organizarea sistemului de conturi din contabilita
te;
Studiu de caz privind rolul si politica F.M.I. in economia mondiala;
Studiu de caz privind salarizarea si contabilitatea salariilor;
Studiu de caz privind schimbul si circulatia marfurilor la societatile comercial
e;
Studiu de caz privind selectia de resurse umane in perioada de tranzitie la econ
omia de piata;
Studiu de caz privind serviciile, asigurarile si contractele la o societate de a
sigurari;
Studiu de caz privind sistemul de plati si decontari fara numerar;
Studiu de caz privind sistemul financiar in agricultura;
Studiu de caz privind sistemul fiscal al agentilor economici;
Studiu de caz privind sistemul fiscal si impozitele;
Studiu de caz privind sistemul informatic;
Studiu de caz privind sistemul informatic de coordonare a distributiei presei pr
in abonamente;
Studiu de caz privind sistemul informational de marketing;
Studiu de caz privind sistemul informational si particularitatile lui;
Studiu de caz privind situatia Deltei Dunarii. Problemele actuale si perspective
;
Studiu de caz privind situatiile anuale finaciare;
Studiu de caz privind specializarea ofertei turistice in cadrul unei statiuni;
Studiu de caz privind standardele internationale de contabilitate;
Studiu de caz privind stategiile de promovare;
Studiu de caz privind stocurile de materii prime si materiale;
Studiu de caz privind stocurile de materii prime utilizand metoda inventarului p
ermanent;
Studiu de caz privind strategia de aprovizionare materiala;
Studiu de caz privind strategia de lansare pe piata a unui produs;
Studiu de caz privind strategia de marketing in cadrul unei societati;
Studiu de caz privind strategia de modernizare a unei statii de distributie carb
uranti;
Studiu de caz privind strategia pietei unei societati;
Studiu de caz privind strategia remunerarii factorului de munca;
Studiu de caz privind strategia resurselor umane;
Studiu de caz privind strategiile de stabilire a pretului din cadrul politicii d
e pret;
Studiu de caz privind strategiile si politicile de marketing;
Studiu de caz privind strategiile si politicile de selectie si recrutare a perso
nalului;
Studiu de caz privind strategiile si politicile motivationale;
Studiu de caz privind structura cheltuielilor si veniturilor aferente activitati
i de exploatare;
Studiu de caz privind structura patrimoniului si analiza acestuia;
Studiu de caz privind structura si dinamica contului rezultatul exercitiului;
Studiu de caz privind structura si operatiunile specifice conturilor de rezultat
e;
Studiu de caz privind sursele bugetului administratiei publice;
Studiu de caz privind sursele permanente din cadrul societatilor comerciale;
Studiu de caz privind T.V.A ca produs al reformei fiscale;
Studiu de caz privind tangenta rezultatului contabil cu cel fiscal si modul de c
alcul;
Studiu de caz privind tehnicile de evidenta a decontarilor bancare;
Studiu de caz privind tehnicile de pozitionare pe piata berii din Romania;
Studiu de caz privind tehnicile de promovare a vanzarilor;
Studiu de caz privind tehnologia de fabricatie a laptelui de consum;
Studiu de caz privind tendintele de marketing bancar;
Studiu de caz privind transporturile fluviale de marfuri in traficul intern;
Studiu de caz privind turismul din Romania de dupa Revolutia din 1989;
Studiu de caz privind urmarirea operativa a miscarii marfurilor in cadrul unui s
istem informatic;
Studiu de caz privind utilizarea rationalizarii costurilor ca posibilitate de cr
estere a vanzarilor;
Studiu de caz privind utilizarea si valorizarea gestiunii resurselor umane;
Studiu de caz privind valorile mobiliare din cadrul pietei titlurilor financiare
;
Studiu de caz privitor la analiza, elaborarea si certificarea bilantului contabi
l la o societate comerciala;
Studiu de fezabilitate privind restructurarea unei societati in conditiile trece
rii la economia de piata;
Studiu de marketing in industria textila;
Studiu de piata si analiza comportamentului consumatorilor in cadrul marketingul
ui intreprinderii;
Studiu de recompensare a resurselor umane;
Studiu despre investitiile straine directe in lume si in Romania;
Studiu econometric al riscului financiar in asigurarea creditului bancar;
Studiu financiar al unei firme pe baza bilantului financiar si a bilantului func
tional;
Studiu practic asupra conditiilor de finantare a proiectelor persoanelor juridic
e;
Studiu practic asupra gestionarii managementului de creditare;
Studiu practic asupra operatiunilor de creditare a persoanelor juridice;
Studiu practic privind investitiile straine directe in privatizare;
Studiu practic privind metode de dezvoltare a economiei in profil teritorial;
Studiu practic privind taxa pe valoarea adaugata la o firma;
Studiu privind abordarea si solutionarea problemei cu cainii vagabonzi;
Studiu privind achizitionarea mijloacelor fixe prin sistemul ratelor bancare;
Studiu privind actiunea situatiei financiare a unei intreprinderi in cursul burs
ier;
Studiu privind activitatea de analiza si gestionare a managementului de creditar
e;
Studiu privind activitatea de creditare bancara a agentilor economici;
Studiu privind activitatea de finantare a persoanelor juridice;
Studiu privind activitatea, legislatia si serviciile bancare;
Studiu privind activitatile contabile complexe aplicate elementelor procesului d
e productie;
Studiu privind activitatile de decontare contabila cu personalul;
Studiu privind analiza comparativa a burselor de valori;
Studiu privind analiza consumatorului prin prisma comportamentului adoptat;
Studiu privind analiza contabila a conturilor anuale;
Studiu privind analiza costurilor de productie la o firma;
Studiu privind analiza diagnostic a eficientei utilizarii potentialului uman;
Studiu privind analiza diagnostic a evaluarii intreprinderii;
Studiu privind analiza economico financiara si a randamentului prin prisma diagn
osticarii;
Studiu privind analiza economiei contemporane romanesti;
Studiu privind analiza financiara a informatiilor din cadrul fluxurilor de trezo
rerie;
Studiu privind analiza manageriala a performantei profesionale;
Studiu privind analiza modalitatii de structurare a deciziei in interiorul entit
atii economice;
Studiu privind analiza performantei angajatilor in cadrul organizatiei;
Studiu privind analiza performantei specifice domeniului calitatii;
Studiu privind analiza politicii firmei in vederea cresterii competivitatii;
Studiu privind analiza pozitiei financiarea a unei interprinderi;
Studiu privind analiza problematicii trezoreriei financiare;
Studiu privind analiza proiectului de investitii destinat modernizarii;
Studiu privind analiza riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Studiu privind analiza si alegerea proiectelor de investitii in conditii de medi
u incert;
Studiu privind analiza tehnica a titlurilor cotate la bursa;
Studiu privind analiza, determinarea si acordarea creditului bancar;
Studiu privind aplicabilitatea taxei pe valoarea adugata si a accizelor;
Studiu privind aplicarea managementului in activitati economico - financiare;
Studiu privind aplicarea politicilor gestiunii financiare prin analiza echilibru
lui financiar;
Studiu privind aplicarea tehnicilor si metodelor comunicarii eficiente in afacer
i;
Studiu privind aportul monetar al unei firme la dezvoltarea economica nationale;
Studiu privind asigurarea facultativa de avarii si furt a autovehiculelor la o s
ocietate de profil;
Studiu privind asigurarile in comertul international;
Studiu privind aspecte de previzionare referitoare la volumul resurselor si a pl
asamentelor;
Studiu privind aspectele economice ale turismului romanesc;
Studiu privind aspectele generale ale modalitatilor de transport in cadrul mixul
ui de marketing;
Studiu privind aspectele specifice ergonomiei in munca de secretariat;
Studiu privind aspectele specifice impactului mondializarii asupra sistemului mo
netar;
Studiu privind aspectele specifice strategiei de desfacere;
Studiu privind atributiile controlului financiar exercitat de Curtea de Conturi;
Studiu privind avantajele creditarii pe termen scurt la o societate comerciala;
Studiu privind avantajele si eficacitatea platilor electronice in comert;
Studiu privind bancile comerciale in finantarea societatilor comerciale;
Studiu privind beneficiile finantarii prin factoring;
Studiu privind caracteristica si continutul bilantului contabil;
Studiu privind caracteristici ale sistemului financiar international;
Studiu privind caracteristicile contractuli de vanzare cumparare si renta viager
a;
Studiu privind cerintele necesare de indeplinit in vederea dobandirii licentei d
e transport;
Studiu privind colectarea si repartizarea impozitelor directe in cadrul sistemul
ui fiscal;
Studiu privind comertul cu narcotice privit ca rezultat negativ al procesului de
globalizare;
Studiu privind complexitatea evidentei contabile specifice leasingului financiar
;
Studiu privind comportamentul consumatorului la achizitia produselor agroaliment
are;
Studiu privind comportamentul consumatorului la calitatea produselor si servicii
lor;
Studiu privind consecintele implicatiilor etice in domeniul creditarii bancare;
Studiu privind contabilitatea activelor circulante in cadrul societatilor comerc
iale;
Studiu privind contabilitatea activitatilor specifice constituirii unei societat
i pe actiuni;
Studiu privind contabilitatea contului rezultatul exercitiului la o societate co
merciala;
Studiu privind contabilitatea decontarilor intre furnizori si clienti;
Studiu privind contabilitatea drepturilor salariatiilor angajati la o societate;
Studiu privind contabilitatea imobilizarilor si a mijloacelor fixe;
Studiu privind contabilitatea procesului de gestiune a marfurilor;
Studiu privind contabilitatea relatiilor specifice bugetului statului;
Studiu privind contabilizarea veniturilor si cheltuielilor conexe activitatii en
titatii economice;
Studiu privind contractarea si desfasurarea operatiuniilor de import;
Studiu privind controlul Curtii de Conturi la gestionarea contului bugetului de
stat;
Studiu privind controlul financiar al incasarilor bugetare din trezorerie;
Studiu privind controlul financiar de gestiune executat la institutiile publice;
Studiu privind controlul si expertiza situatiilor financiare la o societate come
rciala;
Studiu privind corelatia dintre contabilitatea financiara si de gestiune;
Studiu privind corelatia dintre formarea preturilor si concurenta pe piata;
Studiu privind creditul bancar ca solutie in dezvoltarea agriculturii;
Studiu privind cresterea situatiei economico financiare ca efect al investitiei
de capital;
Studiu privind destinatia fondurilor speciale in domeniul administratiei publice
;
Studiu privind dezvoltarea contabilitatii prin prisma contractelor de leasing;
Studiu privind dezvoltarea eficientei economice prin gestionarea adecvata a resu
rselor umane;
Studiu privind diagnosticarea financiara si evaluarea intreprinderii;
Studiu privind diagnosticul starii de finantare a firmei;
Studiu privind dinamica si structura stocurilor contabile;
Studiu privind directionarea investitiilor straine directe in domeniul serviciil
or urbane;
Studiu privind domeniile de activitate ale firmei;
Studiu privind domeniul implementarii managementului calitativ;
Studiu privind economia intreprinderi privita ca functie comerciala;
Studiu privind eficienta economica a investitiilor de capital in dezvoltarea pro
ductiei;
Studiu privind eficienta economica a investitiilor efectuate;
Studiu privind eficienta economica a investitiilor in cadrul unui sistem de prod
uctie;
Studiu privind eficienta economica a investitiilor in economie;
Studiu privind eficientizarea directiei de carduri si evolutia acesteia;
Studiu privind eficientizarea procesului de colectare a impozitelor si taxelor;
Studiu privind eficientizarea procesului de management in comert;
Studiu privind elaborarea strategiei de aprovizionare cu tehnica si materiale;
Studiu privind elementele specifice procesului de management strategic;
Studiu privind evaluarea diagnostic aplicata la nivelul strategic;
Studiu privind evaluarea domeniului patrimonial;
Studiu privind evaluarea procedeului managerial de control al calitatii;
Studiu privind evaluarea rentabilitatii si a riscului financiar pe baza diagnost
icarii;
Studiu privind evaluarea resurelor umane prin prisma performantelor;
Studiu privind evidenta contabila a obligatiilor fiscale ce revin entitatiilor e
conomice;
Studiu privind evidenta contabila a salariatilor si a personalului;
Studiu privind evidenta gestiunii creditului, stocului si trezoreriei la o firma
;
Studiu privind evidenta personalului, a volumului de munca si calcularea salariu
lui;
Studiu privind evidentierea imobilizarilor corporale la institutiile publice;
Studiu privind evidentierea in contabilitate a produselor sanitare;
Studiu privind evolutia creditului in sistemul bancar romanesc;
Studiu privind evolutia impozitelor indirecte si influenta lor asupra resurselor
financiare publice;
Studiu privind evolutia investitiilor in economia de piata si rolul acestora;
Studiu privind evolutia pietei internationale de credit;
Studiu privind evolutia turismului romanesc si tendinte de extindere in tarile U
E;
Studiu privind facilitatile universitare puse la dispozitia studentilor;
Studiu privind factorii care influenteaza echilibru bugetelor locale;
Studiu privind fenomenul contabilitatii operatiilor desfasurate prin conturi ban
care sau casierie;
Studiu privind fenomenul de contabilitate a leasingului;
Studiu privind fenomenul de evaluare a intreprinderilor prin diagnosticare finan
ciara;
Studiu privind fenomenul de frauda in viziunea auditului financiar;
Studiu privind fenomenul economic de mangement de mediu;
Studiu privind fenomenul francizei in tara noastra;
Studiu privind fenomenul gestiunii unui pachet de actiuni;
Studiu privind fenomenul importului prin prisma costurilor vamale;
Studiu privind fenomenul mediului de marketing si a situatiei piete;
Studiu privind fenomenul si implicatiile monedei unice europene;
Studiu privind fezabilitatea si corectitudinea sistemului de evaluare a performa
ntelor;
Studiu privind formele inspectiei fiscale exercitata asupra persoanelor fizice;
Studiu privind fundamentarea contului de taxa pe valoarea adaugata la o firma;
Studiu privind fundamentarea modelelor specifice economiei deschise;
Studiu privind fundamentarea si analiza procesului decizional in agricultura;
Studiu privind fundamentarea veniturilor bugetare;
Studiu privind gestionarea eficienta a activitatii de creditare bancara;
Studiu privind gestionarea eficienta a domeniului trezorerie unei entitati econo
mice;
Studiu privind impactul creditului asupra deficitului bugetar din Romania;
Studiu privind impactul cultural al gesturilor induse de campaniile de publicita
te;
Studiu privind implicatiile echilibrului financiar in cresterea economica;
Studiu privind implicatiile industriei de panificatie in Romania;
Studiu privind implicatiile investitiilor directe straine in cresterea economica
;
Studiu privind implicatiile marketingului in procesul de productie;
Studiu privind implicatiile relatiilor publice in promovarea brandului;
Studiu privind implicatiile serviciilor 3G in mediul cultural;
Studiu privind implicatiile si rolul FMI la nivel mondial;
Studiu privind implicatiile socio - culturale ale mass - mediei;
Studiu privind implicatiile strategiei turismului romanesc in fluxul internation
al;
Studiu privind importanta analizei comportamentului consumatorului pe piata;
Studiu privind importanta corporatiilor transnationale in economia mondiala;
Studiu privind importanta domeniului promovarii produselor agroalimentare;
Studiu privind importanta evidentierii contabile a stocurilor;
Studiu privind importanta functiilor managementului;
Studiu privind importanta informatiei in cadrul intreprinderii;
Studiu privind importanta personalizarii ofertei pe net in relatia cu clientii;
Studiu privind importanta si eficienta fuziunilor bancare;
Studiu privind indicatorii economici ai performantei intreprinderii;
Studiu privind infiintarea si organizarea societatii de brokeraj;
Studiu privind influenta cererii si ofertei in cadrul activitatii economice;
Studiu privind influenta modernizarii echipamentului tehnic asupra competitivita
tii;
Studiu privind influentele mediului politic in dezvoltarea economica a tarilor e
uropene;
Studiu privind influentele socio economice si ecologice in complexul dezvoltarii
durabile;
Studiu privind inregistrarea contabila a contractelor in domeniul constructiilor
;
Studiu privind instrumente si strategii de promovare a companiei pe piata intern
a si externa;
Studiu privind instrumentele contabile folosite la calculul impozitelor si taxel
or;
Studiu privind intocmirea si analiza planului de afaceri;
Studiu privind intocmirea si analiza situatiilor financiare;
Studiu privind intocmirea si prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie;
Studiu privind inventarierea elementelor de activ si pasiv;
Studiu privind investigarea zonelor libere pentru comert;
Studiu privind locul si rolul brandurilor pe piata consumatorilor;
Studiu privind locul si rolul impozitelor si taxelor in administratia publica;
Studiu privind locul, rolul si implicatiile intreprinderii in mediul competitiv;
Studiu privind masurile controlului calitatii produselor alimentare la o unitate
producatoare;
Studiu privind metode de eficientizare a managementului de mediu extern;
Studiu privind metode de finantare moderna in comertul international;
Studiu privind metode moderne de calculatie a costurilor calitatii;
Studiu privind metode si strategii de analiza a cheltuielilor publice in executi
a bugetara;
Studiu privind metode si strategii de modernizare si retehnologizare a eficiente
i economice;
Studiu privind metode si tehnici uzitate in recrutarea personalului;
Studiu privind metodologia constituirii unei intreprinderi in Romania;
Studiu privind metodologia de acordare a creditelor bancare agentilor comerciali
;
Studiu privind metodologia evaluarii financiare a intreprinderii;
Studiu privind modalitati de crestere a activitatii firmei;
Studiu privind modalitati de promovare a relatiilor economice internationale;
Studiu privind modalitatiile de imbunatatire a calitatii serviciilor;
Studiu privind modalitatile de previzionare si gestionare a riscului de creditar
e;
Studiu privind modelele economiei macromonetare in corelatie cu aspectele econmi
ce monetare;
Studiu privind modificarile structurale in sistemul de resurse umane;
Studiu privind motivarea angajatului din cadrul unei universitati;
Studiu privind motivatia personalului ca obiectiv al managementului resurselor u
mane;
Studiu privind normele specifice elaborarii si analizei bilantului contabil;
Studiu privind operatiile contabile de lichidare specifice societatilor comercia
le;
Studiu privind operatiile de decontare pentru asigurari si protectie sociala;
Studiu privind operatiuni si instrumente moderne de plata;
Studiu privind operatiunile contabile specifice contului de imobilizari corporal
e;
Studiu privind operatiunile contabile specifice marfurilor;
Studiu privind operatiunile de export la o societate comerciala;
Studiu privind operatiunile de inventariere a elementelor de activ si pasiv;
Studiu privind operatiunile de leasing desfasurate de o firma;
Studiu privind operatiunile de organizare a contabilitatii in cadrul firmei;
Studiu privind operatiunile si inregistrarile planului de afaceri;
Studiu privind organizarea creditarii agentilor din cadrul unei societati comerc
iale;
Studiu privind organizarea si circulatia marfurilor comerciale;
Studiu privind originea si evolutia managementului industrial;
Studiu privind particularitati in acordarea contractului de credit bancar;
Studiu privind performanta procesului de distributie la o companie;
Studiu privind performantele intreprinderii in contextul economiei actuale;
Studiu privind piata de capital a Republicii Moldova;
Studiu privind plasarea impozitelor indirecte in cadrul resurselor financiare pu
blice;
Studiu privind politicile antisomaj;
Studiu privind posibilitatile de imbunatatire a retelei de comunicatii militare;
Studiu privind principiile contabile general acceptate;
Studiu privind principiile si metodele de gestiune a riscului de credit;
Studiu privind problematica dinamici echilibrului financiar in determinarea echi
librului general;
Studiu privind problematica dobanzi practicate de entitatile bancare si implicat
iile acesteia;
Studiu privind problematica economiei tranzactionale si a celei de subzistenta i
n mediul rural;
Studiu privind problematica elaborarii bilantului contabil;
Studiu privind problematica elaborarii si evaluarii bilantului contabil;
Studiu privind problematica entitatii economice multinationale in contextul glob
alizarii;
Studiu privind problematica fiscalitatii si impactul acesteia asupra societatii;
Studiu privind problematica fondului de rulment;
Studiu privind problematica formarii personalului in cadrul firmei;
Studiu privind problematica gestiunii operatiunilor de creditare;
Studiu privind procedeele de evaluare a societatilor comerciale;
Studiu privind procedurile contabile ale organizarii si repartizarii salariilor;
Studiu privind procedurile controlului propriu asupra unitatilor patrimoniale;
Studiu privind procesul contabil caracteristic factorului de munca;
Studiu privind procesul de amortizare a imobilizarilor corporale in cadrul socie
tatilor comerciale;
Studiu privind procesul de evidentiere a creditelor bancare;
Studiu privind procesul de incadrare in zona turistica;
Studiu privind procesul de pastrare, atragere si fructificare a economiilor;
Studiu privind procesul integral al certificarii calitatii la o societate comerc
iala;
Studiu privind proiectele de investitii internationale;
Studiu privind promovarea imaginii de marca;
Studiu privind raspunderile personalului in domeniul gestiunii;
Studiu privind regimul fiscal al dividendelor;
Studiu privind reglementarea fiscala a impozitului pe profit;
Studiu privind reglementarea si functionalitatea creditului documentar;
Studiu privind relatia dintre dobanda si inflatie si implicatiile acesteia in fe
nomenul economic;
Studiu privind respectarea principiilor etice in cadrul negocierilor in afaceri;
Studiu privind rezultatul analizei dianostic in managementul organizatiei;
Studiu privind rolul impozitelor indirecte in dezvoltarea actuala a Romaniei;
Studiu privind rolul mixului promotional in cadrul firmei;
Studiu privind rolul si importanta FMI in economia mondiala;
Studiu privind rolul si locul contabilitatii in domeniul activitatilor turistice
;
Studiu privind rolul si trasaturile calculatiei costurilor;
Studiu privind sectorul bancar romanesc si creditele pentru bunuri de consum;
Studiu privind sistemul controlului financiar al impozitelor;
Studiu privind situatiile financiare ale societatii comerciale;
Studiu privind stabilirea metodelor de control fiscal asupra impozitelor indirec
te;
Studiu privind statutul Europei in economia mondiala;
Studiu privind stimularea angajatilor in scopul cresterii eficientei economice;
Studiu privind strategii de restructurare ale eficientei economice;
Studiu privind strategii dinamice pentru dezvoltarea firmei;
Studiu privind strategii si politici adoptate de economia statelor latino americ
ane;
Studiu privind strategiile investitionale practicate in economia de tranzitie;
Studiu privind structura si dinamica datoriilor fiscale la o firma;
Studiu privind structura si dinamica indicatorilor economici specifici stocurilo
r;
Studiu privind tehnici de asigurare si protectie sociala in contabilitate;
Studiu privind tehnici de consultanta a managementului in cadrul societatilor co
merciale;
Studiu privind tehnici de finantare a persoanelor fizice;
Studiu privind tehnici de finantare bancara pe termen mediu sau lung;
Studiu privind tehnici de promovare a turismului in economia nationala;
Studiu privind tendinte si perspective ale comertului exterior romanesc;
Studiu privind tendintele de dezvoltare a cooperativelor de credit in Romania;
Studiu privind verificarea si certificarea contabila a bilantului;
Studiu sistemului de plati pe suport hartie din Romania in etapa actuala;
Studiu statistic a pietei asigurarilor din Romania;
Studiu statistic privind cresterea PIB in functie de dinamica cheltuielilor publ
ice;
Studiu statistic privind metodologia de determinare a momentului optim in activi
tatea economica;
Studiul activitatii unei societati de servicii;
Studiul de caz privind analiza bugetului de venituri si cheltuieli la o societat
e comerciala;
Studiul de caz privind conceptul de produs la o societate comerciala;
Studiul financiar privind riscul in Banca Comerciala Romana;
Studiul limitei de rentabilitate determinata prin costuri;
Studiul managementului resurselor umane;
Studiul perceptiei Brand versurs Marca, sursele de influenta si gradul in care a
cestea pot fi controlate;
Studiul rentabilitatii privind corelatia dintre salariu si productivitatea munci
i;
Studiul rezistentei manageriale cu ajutorul centrelor de profit;
Studiul tehnicii bancare pe cazul unei banci comerciale;
Subsistemul informatic al unei societati pentru desfacerea de stocuri de marfuri
;
Sudiu de caz privind elaborarea si realizarea imaginii unei marci;
Sugestii de perfectionare a relatiilor cu clientii intr-o intreprindere;
Supravegherea prudentiala a sectorului bancar ca activitate de audit si control
bancar;
Sursele de informare ale managementului trezoreriei concretizate in bilant si co
ntul de rezultate;
Taxa pe valoare adaugata. Asezare si percepere;
Taxele si impozitele unei societati sub aspectul sistemului informational;
Taxele vamale in procesul aderarii Romaniei la UE;
Tehnici de contopire a strategiei de resurse umane in strategia intreprinderii;
Tehnici de crestere a eficientei manageriale in contextul optimizarii investitii
lor;
Tehnici de optimizare a cerererii si ofertei pe piata;
Tehnici de promovare a produselor noi pe piata serviciilor;
Tehnici de promovare a unei agentii de turism;
Tehnici de utilizare a managementului culorii si sistemele digitale;
Tehnici manageriale de solutionare a conflictelor;
Tehnici privind modernizarea si retehnologizarea industriei pe plan internationa
l;
Tehnici si instrumente abordate in managementul aprovizionarii si desfacerii;
Tehnici si intrumente manageriale in procesul de elaborare al bilantului;
Tehnici si metode de analiza economica financiara Particularitati privind relati
a cost - profit;
Tehnici si metode de lansare in procesul de fabricatie;
Tehnici si mijloace publicitare folosite in activitatea promotionala a unei agen
tii de turism;
Tehnici si procedee ale auditului intern in cadrul institutiilor publice;
Tehnologia executarii unui reper in cadrul pietei de capital din Romania;
Tendinte de dezvoltare pe piata financiara a cardurilor;
Tendinte pe piata valutara si metode de apreciere a riscului valutar;
Tendinte si evolutie in abordarea conceptuala a datoriei externe din Romania;
Tendinte si evolutie in colaborarea transfrontaliera in Europa;
Tendinte si evolutii ale formelor de impozite directe din Romania;
Tendinte si perspective ale evaziunii fiscale in economie;
Tendinte si variante de consiliere valutara in Romania;
Tentative de infiintare a monedei nationale;
Tipologia garantiilor bancare si implicatiile acestora in activitatea de credita
re;
Tipologia si rolul impozitelor in finante;
Tipuri de actiuni privitoare la societatile comerciale;
Tipuri de operatiuni utilizand cardurile bancare in cadrul unei banci romanesti;
Transferul interbancar de fonduri din perspectiva auditului si controlului banca
r;
Transportul romanesc in cadrul sistemului economic national;
Tranzactiile comerciale internationale si modul lor plata;
Tranzactiile economice internationale si modalitatile de plata utilizate;
Tranzactiile IMM - urilor, serviciile si incertitudinea in afaceri;
Trasaturi ale managementului de fabricatie in industrie;
Trasaturi ale managementului de succes al personalului angajat;
Trasaturi ale managementului in sistemul educational intre prezent si viitor;
Trasaturi ale managementului procesului de retribuire intr-o societate;
Trasaturi ale managementului resurselor umane la o societate comerciala;
Trasaturi ale managementului riscului in cadrul programelor de constructie;
Trasaturi ale managementului riscului in sistemul de acordare a imprumutului;
Trasaturi ale managementului sectoarelor publice;
Trasaturi ale managementului serviciilor turistice regionale;
Trasaturi ale managementului strategic in cadrul unui hotel;
Trasaturi caracteristice ale managementului protectiei muncii;
Trasaturile managementului de transfer de tehnologie in siderurgie;
Trasaturile managementului in traficul aerian;
Trasaturile managementului personalului angajat in cadrul unui hotel;
Trasaturile managementului proceselor de subventionare;
Trasaturile managementului productiei scopuri si planificari conexate;
Trasaturile managementului relatiilor cu clientii intr-o societate comerciala;
Trasaturile managementului relatiilor cu clientii si conduita in business;
Trasaturile managementului valorii clientilor intr-o societate comerciala;
Trasaturile managementului vanzarilor si efectele lui asupra comercializarii pro
duselor;
Trasaturile proceselor de subventionare si analiza succeselor economice ale BIR;
Turismul cultural pe piata europeana si strategiile de marketing utilizate in pr
omovarea ofertei;
Utilitarea teoriei jocurilor in analiza pietelor oligopoliste;
Utilizarea acreditivului documentar in operatiunile de import - export;
Utilizarea acreditivului in platile internationale;
Utilizarea bilantului patrimonial in cadrul unei firme pentru realizarea analize
i echilibrului financiar;
Utilizarea cartilor de plata ca instrumente de plata electronica;
Utilizarea in tranzactiile internationale din cadrul unei societati a instrument
elor de plata;
Utilizarea managementului prin exceptie ca mijloc de perfectionare a metodelor d
e management;
Utilizarea metodei ratelor de finantare pentru analiza echilibrului financiar la
o societate comerciala;
Utilizarea modelelor econometrice in stabilirea previziunii inflatiei;
Utilizarea pragului de rentabilitate in analiza rentabilitatii la o societate co
merciala;
Utilizarea raporturilor de sinteza contabila in analiza structurii financiare;
Utilizarea tehnologiilor informationale si comunicationale pentru promovarea ser
viciilor turistice;
Valorile mobiliare in cadrul bursei de valori;
Varful de lance in poitica promotionala concretizat in marketingul direct in cad
rul unei societati;
Variantele de colectare. Particularitati ale analizei tehnico - economice;
Venituri, cheltuieli si rezultatul exercitiului financiar. Studiu de caz pe o so
cietate comerciala;
Veniturile bugetare in cadrul unei companii;
Viziunea populatiei asupra calitatii serviciilor juridice, coruptiei si birocrat
iei din sistemul juridic;
Zona libera ca instrument de promovare a comertului exterior;
================================================================================
=======================================
ADMINISTRATIE PUBLICA
================================================================================
=======================================
Achizitiile publice
Administrarea resurselor financiare in Serviciul Politiei Comunitare
Administratia publica din Romania ca factor important in integrarea europeana
Administratia publica in Uniunea Europeana
Analiza activitatii de comunicare si relatii publice a caselor de asigurari de s
anatate
Analiza bugetelor locale ca instrumente de consolidare a autonomiei administrati
ei publice locale
Analiza chestionarului ca element de cercetare in marketing
Analiza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului
Analiza delegarii administrative precum si a eficientei controlului constitution
alitatii ordonanatelor
Analiza functiei de prefect ca autoritate de tutela administrativa
Analiza generala asupra fenomenului administrativ
Analiza locului si rolului prefectului in administratia pblica locala
Analiza modalitatilor si a procedurii de stingere a creantelor fiscale
Analiza performantelor profesionale in administratia publica locala
Analiza procedurii administrative in activitatea administratiei militare
Analiza Procesului E-Government ca strategie a Guvernului Romaniei in administra
tia publica
Analiza raspunderii partilor in contractul de transport de marfuri pe calea fera
ta
Analiza reformei administratiei publice locale in vederea integrarii europene
Aspecte de ordin procedural in contenciosul administrativ
Aspecte privind administratia si serviciile publice din Romania
Aspecte privind constituirea sistemului educativ si institutional a functionarul
ui comunitar
Aspecte privind darile de seama si a valorificarii informatiilor din acestea
Aspecte privind formarea profesionala a specialistilor in administratia publica
Aspecte privind functia publica in administratia publica locala
Aspecte privind istoria administratie publice
Aspecte privind leadershipul comunitar in administratia publica locala
Aspecte privind modoficarea si incetarea raportului de serviciu
Aspecte privind puterea de integrare in Uniunea Europeana
Aspecte privind reforma administrativa in Romania
Aspecte privind relatiile Parlamentului European cu alte institutii comunitare
Aspecte privind rolul administratiei publice
Aspecte privind statutul social al functionarului public
Cadrul teoretic privind reforma administratiei publice
Cariera militara ca functie publica
Cercetarea stiintifica a notiunii de administratie publica in dreptul comparat
Comunicarea olfactiva rolul si locul de-a lungul istoriei. Parfumul ieri si azi
Drepturile si obligatiile functionarilor publici
Eficacitatea folosirii piesei de AG-9M in lupta de aparare impotriva blindatelor
inamice
Eficienta cheltuielilor pentru actiuni social - culturale
Executia bugetara prin intermediul trezoreriei la nivelul unui consiliu judetean
Impozite si taxe locale componente ale bugetului public
Legiunea V Macedonica si teritoriul militar al acesteia
Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania
Marketingul unui centru comercial
Modalitati de control a activitatii administratiei publice
Modalitati de executare silita in vederea recuperarii arieratelor bugetare la no
tarul public
Notiuni generale privind Administratia Publica in Romania
Organizarea administrativ operativa a circulatiei in orase
Organizarea si functionarea administratiei publice din Romania
Principiile managementului public
Principiul aflarii adevarului si jurisdictia curtii de conturi
Propuneri privind conceperea sistemului institutional pentru pregatirea function
arului comunitar roman
Recrutarea, selectarea si integrarea factorului uman in vederea obtinerii de per
formante organizationale
Relatia dintre normele juridice si normele de convietuire
Relatiile Romaniei cu institutiile financiare internationale in vederea gestiona
rii datoriei publice
Rolul administratiei publice in procesul de europenizare
Rolul Postei romane in promovarea activitatilor de relatii publice
Sistemul de management de mediu in Romania de azi
Strategia reformei in motivarea si definirea posturilor in institutia publica
Strategii de atac in materia contenciosului administrativ
Strategii de fundamentare si finantare a cheltuielilor la o institutie din admin
istratia publica locala
Strategii de implementare a acquis - ului comunitar in domeniul concurentei si a
jutorului de stat
Strategii de reforma asupra personalului din administratia publica
Structuri administrative locale dupa anul 1968 in judetul Prahova
Studiu critic al legislatiei sistemului administratiei publice locale
Studiu de caz privind activitatea administratiei publice in vederea recalcularii
dreptului la pensiei
Studiu de caz privind administratia publica locala in cadrul teoriilor organizat
ionale
Studiu de caz privind contenciosul administrativ
Studiu de caz privind efectele divortului asupra relatiilor personale dintre sot
i
Studiu de caz privind institutiile si politicile de ocupare a fortei de munca
Studiu de caz privind pensia ca drept de asigurare sociala
Studiu de caz privind personalitatea fuctionarului public
Studiu privind administratorii societatilor comerciale si raspunderea acestora
Studiu privind analiza diagnostic la directia de munca si solidaritate sociala
Studiu privind apararea si securitatea nationala in vederea globalizarii
Studiu privind conditiile de fond si forma ale cambiei si biletului la ordin
Studiu privind contabilitatea in administratia publica
Studiu privind Curtea Constitutionala ca instanta de contencios electoral
Studiu privind dreptul administrativ ca functie in cadrul statului
Studiu privind elementele de istorie si contemporaneitate ale administratiei pub
lice centrale de specialitate
Studiu privind implementarea parteneriatului public - privat
Studiu privind legislatia europeana si aplicararea ei
Studiu privind miturile si mitologiile politice
Studiu privind modernizarea sistemelor administrative europene
Studiu privind modificarea si incetarea raportului juridic de functie publica
Studiu privind nulitatea si revocarea actelor juridice administrative
Studiu privind organizarea activitatii postale in localitatile rurale
Studiu privind particularitatile sistemelor informationale in administratia publ
ica locala
Studiu privind perfectionarea sistemului motivational la nivelul consiliilor jud
etene
Studiu privind principiile, normele si structura administratiei publice locale
Studiu privind reforma administratiei publice in vederea integrarii europene
Studiu privind reproducerea neautorizata a programelor de calculator
Studiu privind responsabilitatile administratiei publice locale in protectia med
iului
Studiu privind revocarea si a efectelor revocarii actelor administrative
Studiu privind satisfactiile cetatenilor unui oras fata de serviciile administra
tiei publice
Studiu privind schimbarile sociale la nivelul organizatiei ce asigura servicii p
ublice
Studiu privind sistemul de schimburi interactive dintre registrul de proprietate
si autoritatile locale
Studiu privind strategiile de gestionare a imaginii oricarei organizatii
Studiu privind taxele si impozitele datorate statului
Studiu privind viitorul arhitecturii institutionale in cadrul Uniunii Europene
Studiul organizarii si functionarii sistemelor administrative
Studiul procesului bugetar al unitatilor administrativ teritoriale
Taxele vamale in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana
Tehnici de evaluare si instruire a personalului din administratia publica locala
Tehnici manageriale privind resursele umane in administratia publica
Tehnicile de comunicare cu presa ca factori importanti in relatiile publice
================================================================================
========================================
AGRICULTURA - AGRONOMIE - PROTECTIA MEDIULUI - INGINERIE ALIMENTARA
================================================================================
========================================
Analiza intreprinderilor tehnice la culturile de camp [ODA AGRO Calarasi]
Proiectarea unei sectii de fabricare a produselor de caramelaj
Sortimentul actual de soiuri la alun si organizarea lucrarilor de inmultire a ma
terialului saditor
Studiu privind infiintarea unei plantatii de mar super intensiv {Hortisem SA
Studiu statistic privind influenta Rolmix-ului asupra conservabilitatii cabanosu
lui
Studiul evolutiei calitatii carnii ambalate sub vid
Dreptul mediului
Protectia juridica a atmosferei
Analiza agentilor patogeni la vita de vie
Analiza caracteristicilor conditiilor naturale
Analiza cultivarii a doi hibrizi de porumb atat in regim irigat cat si neirigat
Analiza hipertiroidismului experimental la gaina
Analiza influientei lungimii corporale si a perimetrului mare asupra prolificita
tii la femelele de pesti
Analiza privind ambalarea, marcarea, depozitarea si transportul laptelor si prod
uselor lactate
Analiza privind influienta pesticidelor asupra plantelor medicinale si a medicam
entelor vegetale
Analiza tehnologiei de fortare a narciselor
Apecte privind cresterea si dezvoltarea matcilor de reproductie
Aspecte privind bolile orzului si combaterea lor
Aspecte privind caracteristicile filierei legumelor
Aspecte privind integrarea diferitelor soiuri de mar in cadrul ecosistemului pom
icol
Aspecte privind obtinerea produselor de origine animala
Aspecte privind operatiile unitare din industria alimentara
Aspecte privind organizarea unei ferme familiale intr-o zona a tarii
Aspecte privind pomii fructiferi. Studiu de caz privind prunul
Fertilizarea organica a graului si reactia ecofiziologica a acestuia fata de ace
st tip de fertilizare
Importanta culturii de orez. Bolile orezului si combaterea lor - viroze, bacteri
oze, micoze
Importanta social economica a padurilor si a bazelor de amenajare
Precizari privind aspectele toxicologice, hematologice si biochimice in intoxica
tia cu plumb la ecvine
Sisteme de intretinere a solului si influienta lor asupra cresterii diferitelor
soiuri de prun
Strategii de ameliorare a unei pajisti degradate din zona submontana
Strategii de combatere integrata a buruienilor din principalele culturi
Strategii de cultivare a cartofului in diferite conditii de fertilizare fitotehn
ice
Strategii de imbunatire si folosire a unei pajisti din zona premontana
Strategii de proiectare a unor unitati agricole de mica capacitate
Strategii privind cresterea si fructificarea noilor soiuri de cires
Studiu de caz privind cresterea si fructificarea noilor soiuri de mar
Studiu de caz privind dezvoltarea socio - economica a unei localitati
Studiu de caz privind frecventa si terapia mamitelor la vaci
Studiu de caz privind gandacul ovazului
Studiu de caz privind organizarea unei ferme familiale intr-o microzona
Studiu de caz privind piata de desfacere a vinului romanesc
Studiu de caz privind proiectarea lucrarilor de baza intr-o amenajare piscicola
Studiu de caz privind starea de fertilitate a solurilor ocupate cu pajisti natur
ale
Studiu de caz privind tehnologia de obtinere a vinurilor rosii
Studiu privid toleranta porumbului la toxicitatea de aluminiu si la aciditatea s
olului
Studiu privind bacteriile din genurile staphylococcus si streptococcus din mamit
ele de la vaci
Studiu privind bolile vitei de vie
Studiu privind calitatea resurselor umane si a modului de organizare a activitat
ii acestora
Studiu privind controlul calitatii produselor apicole
Studiu privind controlul calitatii produselor in alimentata publica
Studiu privind dezvoltarea rurala pe zone
Studiu privind dinamica agentilor patogeni la floarea soarelui
Studiu privind glanda pineala si implicatiile acesteia in cresterea puilor de ca
rne
Studiu privind importanta principalelor culturi dintr-o anumita zona
Studiu privind indicii agrochimici si planul de fertilizare a solurilor
Studiu privind tehnologia aplicata pe fazele de vegetatie la cultura graului de
toamna
Tehnici de ameliorare a unei pajisti degradate din zona de silvostepa
Tehnici de amenajari de plantatii viticole in subbazidenele hidrografice
Tehnologia culturii de soia pentru boabe in conditii de agrotehnica irigata
Tehnologia de cultura a vitei de vie in Romania si importanta ei
Tehnologii de cultura aplicate in plantatiile viticole pentru struguri de masa
Transformarile microbiologice ale unor produse vegetale ambalate in vid si in al
te atmosfere modificate
================================================================================
=============================
ASISTENTA SOCIALA - SOCIOLOGIE
================================================================================
=============================
Persoana cu handicap fizic - Realitati si perspective
Specificul evaluarii si interventiei sociale in familiile sarace
Acordarea prestatiilor in domeniul asistentei sociale [Comuna Brastavatu jud Olt
]
Preluarea sondajelor de opinie in presa scrisa
Fenomenul criminalitatii - Controlul social si prevenirea acestuia
Acceptare si respingere in comportamentul toxicoman
Actorii dezvoltarii locale si parteneriatul public - privat
Adolescenta si importanta educatiei sexuale
Ajutorul dat de testele sociometrice in cunoasterea grupului mic
Analiza comportamentului autodistructiv la adolescenti
Analiza comunicarii telefonice. Studiul cunoasterii la nivelul comunicotional
Analiza factorilor psihosociali cu incidenta asupra comportamentului sexual si e
rotic la adolescenti si tineri
Analiza impactului transmis de mijloacele de publicitate asupra pietei tinta
Analiza influentei mediului penitenciar asupra mamelor care executa pedepse priv
ative de libertate
Analiza lectiei de recapitulare si sitematizare a cunostintelor
Analiza particularitatilor asistentei sociale acordate persoanelor varstnice
Analiza privind rolul asistentului social in comunitatea deficientilor de auz
Analiza privind structura sociala si familia
Analiza protectiei sociale in domeniul somajului
Analiza resurselor identitare ale reconversiei profesionale in mediul universita
r
Analiza sociologiei educatiei ca stiinta a universului social
Analiza somajului si politicilor antisomaj. Asigurarile sociale in Romania
Analiza televiziunii si influentei sociale
Anxietatea si influenta fobiei sociale asupra activitatii si stilului de comunic
are
Aspecte ale anexietatii sociale ca simptom sau tulburare in diferite tipuri de c
olectivitati
Aspecte ale asistentei sociale acordate adolescentilor consumatori de droguri le
gale
Aspecte ale copilului in perioada adolescentei
Aspecte ale dezvoltarii sociale in comunitatile rurale romanesti
Aspecte ale empatiei si creativitatii in comunicare
Aspecte ale filosofiei, logicii si metodologiei intrebarilor in cercetarea roman
easca
Aspecte ale gestionarii crizei mediatice. Studiu privind managementul crizei
Aspecte ale influentei activitatilor de gradinita asupra socializarii progresive
a scolarului
Aspecte ale integrarii familiei de rromi si a etniei rromi in mijlocul etniei ma
joritare
Aspecte ale politicilor educationale centrate pe scoala si comunitate
Aspecte ale proiectarii activitatii didactico - educative
Aspecte ale raportului de evaluare conform standardelor internationale de evalua
re
Aspecte ale studiului de organizare si petrecere a negocierilor in cadrul unei c
ompanii
Aspecte ale traficului de stupefiante. Procedee tenico - tactice
Aspecte clasice si moderne ale lectiei
Aspecte de integrare in scoala a elevilor cu deficienta mintala
Aspecte privin rolul asistentului social in prevenirea abandonului nou - nascuti
lor in sectiile spitalicesti
Aspecte privind comunicarea manageriala in relatia management - sindicate
Aspecte privind criza in familie. Factor favorizant al delicventei
Aspecte privind lectia intre clasic si modern. Studiul educatiei ca forma de int
eractiune umana
Aspecte privind mediul familial ca sursa de reusita scolara a elevilor
Aspecte privind planificarea carierei organizationale si individuale in cadrul u
nei companii
Aspecte privind scoala Christiana ca alternativa la serviciile de asistenta - so
ciala
Aspecte privind specificul capacitatilor cognitive cerute de insusirea matematic
ii si conditiile formarii lor
Aspecte privind strategiile matrimoniale si indentitate la aromanii gramusteni
Aspecte teoretice avand la baza studiul nevoilor
Aspectele fumatului si scopul unui program anti - fumat
Calitatea muncii si ocuparii feminine in UE
Cartea ca lume interioara. Identitate si individualizare prin lectura
Cauze si aspecte ale crizei in familia monoparentala
Cauze, forme si modalitati de prevenire ale delicventei patologice
Comunicare non - verbala. Interpretarea culturala a gesturilor
Comunitatea de rromi alesi. Rromanipen si modern
Consideratii privind victimizarea femei in Romania in perioada de tranzitie
Creativitatea personalului. Metode si tehnici de stimulare
Cultivarea creativitatii in scoala
Devianta. Dimensiuni sociale in etapa de tranzitie
Dezvoltarea capacitatilor creative la varsta prescolara mare. Rolul desenului
Divortul ca disfunctie a familiei si consecintele acestuia asupra evolutiei adol
escentului
Divortul si criza familiala in perspectiva asistentei sociale
Divortul si influienta lui asupra dezvoltarii copiilor
Drumul comunicarii performante in cadrul relatiilor publice
Educarea prescolarilor pentru cunoasterea mediului
Educatia - idei fundamentale
Efectele negative ale divortului asupra copiilor
Evolutia ideii de nemurire in gandire si arta
Familia monoparentala romaneasca comparativ cu situatia familiilor europene
Familiile de migratie si influienta in relatia copil parentalitate
Femeia in istorie si mentalitate
Fobia sociala. Aspecte sociale si teoretice
Fundamentele teoretice ale invatarii si invatarii autodirijate. Studiu empiric a
supra invatarii autodirijate
Furnizarea de asigurari sociale de somaj cu implicarea statului
Implicatiile deficientei vizuale la varsta scolara mica
Importanta filosofiei arabe a istoriei ilustrate de Ibn Khaldun
Influenta comunicarii interpersonale in mediul militar
Influenta mediului familial in procesul de socializare la varsta scolara mica
Influienta exemplelor negative din familie asupra personalitatii copilului
Interventia asistententului social in dezvoltarea personalitatii copilului insti
tutionalizat
Invatamantul prescolar in Romania - Locul gradinitei in sistemul de invatamant
Leadership - personalitate. Relatie vazuta din perspectiva psihologiei organizat
ionale
Maltratarea copilului in mediul familial. Cauze si efecte
Modalitati de reducere a factorilor favorizanti ai stresului
Negocierea internationala. Stratageme si tehnici
Negocierea si caracteristicile procesului de negociere
Obiceiuri de nunta traditionale si moderne
Parteneriatul dintre organizatiile neguvernamentale si administratia publica loc
ala
Perfectionarea procesului de comunicare manageriala prin modificarea sistemului
informational
Personalitatea comunicationala a profesorului fata de elev
Personalitatea copilului si importanta rolurilor parintilor
Perspectiva socio - cognitiva si mecanismele prin care violenta mass - media act
ioneaza asupra prescolarilor
Presa scrisa si preluarea sondajelor de opinie
Publicitatea si efectele acesteia asupra consumatorului
Relatiile dintre handicapul social si performantele in invatare la scolarul mic
Responsabilitatea evaluarii profesionale
Rolul familiei in educarea copiilor
Rolul scolii si al familiei contemporane in educatia copiilor
Saracie si excluziune sociala in societatea romaneasca
Sistemul de protectie sociala in Romania
Sistemul de reeducare al minorilor infractori in Romania
Sistemul formal al logicii. Elemente de filosofie
Sondaj asupra saraciei comunitare proromi. Fundamentarea interventiilor sociale
Studiu de caz privind protectia sociala a persoanelor cu handicap
Studiu introductiv in comunicarea umana
Studiu privind abandonul copilului nou nascut in spital sau maternitate
Studiu privind componenta de comunicare in organizatii
Studiu privind credibilitatea sursei in construirea opiniei publice si a opiniei
de grup
Studiu privind delicventa juvenila. Trasaturi caracteristice ale personalitatii
delicvente
Studiu privind dificultatea de invatare. Aspecte ale momoriei de scurta si de lu
nga durata
Studiu privind efectul abuzului fizic si emotional asupra comportamentului agres
iv la preadolescenti
Studiu privind evaluarea programelor sociale
studiu privind imbogatirea si actizarea vocabularului prin activitati de tip sco
lar
Studiu privind mediul scolar si rolul lui in dezvoltarea personalitatii copilulu
i
Studiu privind minoritatea etnica a rromilor din Romania
Studiu privind rezistenta la schimbare a cadrelor didactice universitare
Studiu privind rolul familiei in dezvoltarea psihica a copilului
Studiu privind sarcinile invatamantului. Aspecte ale reflectarii in literatura d
e specialitate
Studiu privind stimularea creativitatii elevilor din invatamantul primar
Studiu privind teoriile competitivitatii. Continutul si evaluarea competitivitat
ii
Studiul relatiei personalitate - satisfactie - angajament in contextul Culturilo
r Organizationale Distincte
Studiul sociologic al raportului minoritate - majoritate
Studiul structurii sociale. Socializarea si stratificarea sociala
Studiul structurilor microgrupului militar - obiect al investigatiei sociologice
Teorii despre casatorie si familie de la traditional la modern
Teorii motivationale privind satisfactia in munca
Teorii motivationale privind satisfactia profesionala
Violenta in familie, o problema de sanatate publica
================================================================================
=================================
BIOLOGIE
================================================================================
=================================
Analiza dinamicii fondului de gene intr-o populatie de drosophila melanogaster,
sub presiune selectiva
Analiza interactiunii dintre melatonina si celulele sistemului imunitar
Apecte privind combinatiile complexe aplicate in biologie si medicina
Aspecte privind originea si evolutia cariotipului uman
Aspecte privind potentialul antibacterian si antifungic al produselor apicole
Strategii nedistructive de examinare a grosimii stratului de turba
Studiu de caz privind clonarea din punctul de vedere al stiintei si al bioeticii
Studiu de caz privind embriogeneza somatica la molid
Studiu de caz privind leziunile nervoase in traumatismele cranio - cerebrale
Studiu de caz privind procesul de imbatranire la om
Studiu de caz privind schimbarile ecologice provocate de navigatie si transportu
ri navale
Studiu privind implicatiile genetice in apoptoza
Studiu privind modelele animale de depresie
================================================================================
==================================
CONTABILITATE
================================================================================
==================================
Analiza echilibrului financiar
Contabilitatea cheltuielilor de exploatare [SC Nura Impex 2000 SRL]
Contabilitatea decontarilor privind salariile la SC ORIGINAL TRADE SA BRASOV
Evidenta produselor finite la SC Expomob SRL
Impozitul pe profit
Metoda costurilor specifice (Direct-Cossting evoluat)
Monografia contabila la SC Birotec Design SRL
Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor in entitatile r
omanesti
================================================================================
===================================
DIVERSE DOMCUMENTE
================================================================================
===================================
Repararea organelor de baza ale masinilor agricole Norme de protectie a muncii P
S
Aspecte generale privind somajul
BIROTICA - Comunicatia birotica
Cadmiul
Cercetare asupra serviciilor publice de educatie si implicatiile economico-socia
le
Comunicarea non-verbala
Convesia energiei solare in energie electrica. Efectul fotovoltaic
Diplomatie in vreme de razboi
Investitiile straine directe in Romania
SILVICULTURA - Proiect impaduriri
Somajul
Structura organizatorica la o societate comerciala
Tehnologia fabricarii painii albe la tava de 0,400 g
Deranjamentele transmisiei si echipamentele Tractorului U-650
Repararea instalatiei de alimentare
Repararea si intretinerea mecanismului de distributie
================================================================================
=====================================
DREPT
================================================================================
=====================================
Asigurarea - raspunderea civila
Aspecte privind identificarea autorilor unor infractiuni savarsite prin violenta
[urmele de sange]
Combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
Competenta Curtii Europene de Justitie
Consideratii generale privind infractiunile contra persoanei
Contractul de leasing
Coruptia si complicitatea
Drepturile Si Obligatiile Functionarului Vamal European
Flagelul drogurilor si traficului de stupefiante
Garantiile, gajul, ipoteca
Identificarea criminalistica a armelor de foc
Interpretarea criminalistica a urmelor
Notiuni generale privind identificarea persoanelor dupa urmele biologice
Particularitati ale aderarii Oomaniei la Uniunea Europeana
Raportul juridic
Raportul juridic civil
Raspunderea contraventionala
Raspunderea politica a guvernului si membrilor sai in dreptul romanesc si compar
at
Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea si aprecierea probelor
Rolul expertizei in procesul penal si civil
Sinteza cursului de drept procesual penal
Abordarea contractului individual de munca prin prisma dreptului muncii
Abordarea delicventei juvenile si a modalitatilor de combatere, ocrotire si prev
enire a acesteia
Abordarea expertizei judiciare ca mijloc de proba in procesul penal
Abordarea infractiunii de omor deosebit de grav din perspectiva codului penal
Abordarea problemei dialogului social existent in Romania
Abordarea teoretica a dreptului de retentie
Abordarea termenului de populatie din perspectiva dreptului international public
Abordari ale drepturilor omului in epoca contemporana
Abordari ale impartirii bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei
Abordari teoretice cu privire la Curtea Constitutionala a Romaniei ca instanta d
e contencios electoral
Abordari teoretice privind asigurarea si protectia sociala
Abordari teoretice privind cercetarea incendiilor si a exploziilor accidentale
Abordari teoretice privind functionarea societatii pe actiuni
Abordari teoretice privind plata ca mijloc de stingere a obligatiilor in cadrul
contractelor civile
Abordari teoretice referitoare la intretinerea copiilor minori de catre parinti
Abordari teoretice si practice ale infractiunii contra ordinii si disciplinei mi
litare
Abordari teoretice si practice cu privire la modalitatile de combatere a evaziun
ii fiscale
Abuzul asupra minorului, Tratamentul, psihoterapia si profilaxia victimizarii mi
norului
Actiuni penale rezultate din insubordonare, lovirea superiorului sau a inferioru
lui in cadrul armatei romane
Activitatea economica a contribuabilului si obligatia fiscala care ii revine in
urma acestei activitati
Activitatea organelor de politie din punct de vedere al drepturilor omului
Actul normativ din perspectiva tehnicii legislative
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ca prioritate pentru guvern
Administratia publica din punctul de vedere al cercetarii stiintifice in dreptul
comparat
Agresivitatea temei al violentei innascute. Conceptul de agresivitate
Ajutorul venit din partea justitie in peroana aparatorului in cadrul dreptului d
e aparare
Alternative privind protectia sociala. Studiu de caz privind pensia privata
Analiza activitatii socio - culturale in comunitatea europeana
Analiza atributiilor presedintelui Romaniei in raporturile cu Guvernul
Analiza caracterelor juridice a obligatiei legale de intretinere
Analiza cercetarii furtului si traficului de autoturisme
Analiza comparativa a traficului de influenta si a altor infractiuni
Analiza concedierii ca forma juridica de incetare a contractului individual de m
unca
Analiza conferintelor internationale pentru protectia mediului
Analiza consiliului local ca parte a sistemului administratiei publice
Analiza contractului de locatiune din perspectiva conditiilor de validitate
Analiza coruptiei si a traficului de influenta
Analiza datoriei publice guvernamentala contractata prin organismele financiare
internationale
Analiza dobandirii proprietatii din perspectiva dreptului roman
Analiza drepturilor si indatoririlor parintesti cu privire la persoana minorului
Analiza efectuarii perchezitiei, a ridicarii de obiecte si inscrisuri
Analiza evictiunii in contractele civile ca mod de tulburare de drept
Analiza gajului si a ipotecii ca forma de garantie
Analiza investigatiilor cauzelor de viol si a psihologiei judiciare in aceste ca
zuri
Analiza juridico - penala a evaziunii fiscale la persoanele fizice si juridice
Analiza juridico - penala a infractiunii de nerespectare a regimului armelor si
al munitiilor
Analiza limitarilor dreptului de proprietate
Analiza muncii. Elemente fundamentale si aplicatii
Analiza obligatiei de intretinere intre soti
Analiza organizarii comunitare in activitatile economice
Analiza organizarii muncii din punctul de vedere al raspunderii disciplinare
Analiza patrimoniului unei societati comerciale din perspectiva organizarii Fond
ului de Comert
Analiza privind constituirea si reconstituirea dreptului de proprietate si a efe
ctelor economico - sociale
Analiza protejarii relatiilor sociale referitoare la autoritatea organelor de st
at
Analiza punerii in executare a hotararilor judecatoresti
Analiza raspunderii comitentilor pentru faptele prepusilor
Analiza raspunderii materiale ca forma a raspunderii din dreptul muncii
Analiza regimului juridic al antantelor in dreptul comunitar si roman
Analiza regimului juridic al obligatiunilor comerciale
Analiza repararii prejudiciului ca efect al raspunderii delictuale
Analiza scrisului din punct de vedere criminalistic
Analiza societatilor bancare din perspectiva dreptului comparat
Analiza teoretica a mostenirii din punctul de vedere al dreptului international
privat
Analiza teoretica a tentativei din perspectiva Dreptului Penal Legal
Analiza tratatului international ca baza de inspiratie a dreptului international
public
Analiza violului ca infractiune contra persoanei
Analiza zonelor supuse jurisdictiei nationale in ceea ce priveste dreptul marii
Analizarea actului de procedura prin care instanta se pronunta asupra exceptiei
procesuale
Analizarea violentei domestice in familie
Analliza inscrisurilor ca mijloace de proba
Apararea nationala din perspectiva autoritatilor militare
Aprecieri cu privire la raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie
Aprecieri referitoare la regimul juridic al marilor teritoriale
Aprecieri teoretice cu privire la dreptul de aparare in urmarirea penala si cerc
etare judecatoreasca
Arbitrajul international din perspectiva teoretica
Asemanari ale infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Asemanari si deosebiri dintre constatarile tehnico - stiintifice si experiza cri
minalistica
Asemanari si deosebiri privind adoptia in dreptul romanesc si cel italian
Asigurarea de raspundere in practica nationala si internationala
Asigurarile de protectie si indemnizare ca forme ale asigurarilor maritime
Aspecte ale cantractului de navlosire si efectele produse de acesta
Aspecte ale educarii copilului in vederea cunoasterii drepturilor sale
Aspecte ale mass - mediei si culturii de masa. Democratie si comunicare in noul
spatiu public
Aspecte ale protectiei juridice a copilului in Romania
Aspecte ale viciilor de consimtamant. Cerintele erorii viciu de consimtamant
Aspecte ce caracterizeaza infractiunile de trafic si consum ilicit de droguri
Aspecte comune ale infractiunior contra comunitatii cu insistare pe infractiunea
de ultraj
Aspecte comune privind consimtamantul si vointa juridica
Aspecte criminalistice privind moartea victimei in urma unui viol
Aspecte cu privire la personalitatea juridica a organizatiilor internationale in
terguvernamentale
Aspecte cu privire la raspunderea penala a functionarilor publici
Aspecte fundamentale privind drepturile, libertatile si indatoririle cetateanulu
i
Aspecte generale privind expertiza armelor de foc
Aspecte generale privind regimul juridic al nulitatii
Aspecte juridice privind pericolele comiterii infractiunilor de spalare a banilo
r
Aspecte legate de raportul de drept constitutional
Aspecte privind accidentele de circulatie cu cercetarea la fata locului a cazulu
i
Aspecte privind actiunea in justitie privind stabilirea filiatiei fata de mama
Aspecte privind administratia publica locala si principiile acesteia
Aspecte privind administratia publica locala. Principii de organizare si functio
nare
Aspecte privind analiza criminalistica a armelor de foc dupa urmele principale a
le tragerii
Aspecte privind atributiile autoritatii tutelare cu privire la ocrotirea minoril
or
Aspecte privind conditiile de fond in vederea incheierii casatoriei
Aspecte privind conditiile legale de revocare a donatiilor
Aspecte privind contabilitatea institutiilor publice
Aspecte privind contractul de inchiriere
Aspecte privind contractul de transport calatori pe calea ferata in cadrul drept
ului transporturilor
Aspecte privind controlul persoanelor condamnate conditionat
Aspecte privind criminalitatea organizata si a infractiilor ce rezulta din aceas
ta
Aspecte privind doctrina si practica judiciara privind infraciunile de inselaciu
ne
Aspecte privind dreptul la aparare in procesul penal
Aspecte privind evolutia fenomenului de spalare a banilor
Aspecte privind executarea normelor de drept comunitar
Aspecte privind executarea pedepselor si masurile de arestare preventiva
Aspecte privind garantarea drepturilor omului in Europa
Aspecte privind garantiile in dreptul comercial
Aspecte privind identificarea criminalistica a armelor de foc
Aspecte privind importanta expertizei grafologice in investigatiile criminalisti
ce
Aspecte privind importanta leasingului in economia nationala si in relatiile int
ernationale
Aspecte privind infractiunea de omor calificat
Aspecte privind istoria institutiei Contenciosului administrativ in Romania
Aspecte privind izvoarele dreptului comercial cu referire la personalitatea juri
dica a unei societati
Aspecte privind lipsirea de libertate in mod ilegal
Aspecte privind metodele si tehnicile de cercetare criminologica
Aspecte privind mijloacele si procedeele folosite in criminologie
Aspecte privind natura juridica si scopul executarii silite
Aspecte privind Omorul ca infractiune contra persoanei
Aspecte privind patrimoniul agentului economic si a activitatii acestuia
Aspecte privind prezentarea pentru recunoastere a persoanelor
Aspecte privind probele si mijloacele de proba in procesul penal
Aspecte privind procedura in inspectia muncii
Aspecte privind protectia copilului aflat in dificultate
Aspecte privind protejarea bunurilor culturale in caz de razboi
Aspecte privind punerea in executie a dispozitiilor civile din hotararile penale
Aspecte privind raportul juridic civil
Aspecte privind raspunderea juridica a individului pentru infractiuni internatio
nale
Aspecte privind realizarea dreptului si raspunderea civila
Aspecte privind recursul in procesele civile
Aspecte privind regimul juridic al armelor de foc in cazul supravegherii frontie
rei de stat
Aspecte privind regimul juridic al spatiului aerian
Aspecte privind relatiile comunitare externe
Aspecte privind respectarea drepturilor omului si legatura dintre aceasta si pro
tectia mediului
Aspecte privind restrangerea exercitarii unor drepturi in Constitutia Romaniei
Aspecte privind sanctiunile penale ce pot fi aplicate functionarilor publici
Aspecte privind sistematizarea actelor normative
Aspecte privind sistemul de protectie sociala
Aspecte privind sistemul unic de publicitate imobiliara
Aspecte privind supravegherea urmaririi penale de catre procuror
Aspecte privind talharia si ocrotirea dreptului prin mijloace penale
Aspecte privind teritoriu si frontiera de stat in dreptul international public
Aspecte privind testamentul si principalele dispozitii testamentare
Aspecte privind violarea de domiciliu si tulburarea de posesie
Aspecte referitoare la libertatile fundamentale in Uniunea Europeana
Aspecte teoretice cu privire la raspunderea civila in cazul comiterii delictelor
de presa
Aspecte teoretice privind contractul colectiv de munca
Aspecte teoretice privind Curtea internationala cu referire la curtea internatio
nala de justitie
Aspecte teoretice privind desfacerea casatoriei prin divort
Aspecte teoretice privind evaziunea fiscala pe plan international
Aspecte teoretice privind extradarea si expuzarea
Aspecte teoretice privind protectia juridica a drepturilor omului
Aspecte teoretice si practice privind executarea silita
Aspectele relatiei stat - drept
Autonomia locala in perspectiva integrarii europene
Caile extraordinare de atac privind recursul penal
Calitatea procesuala a partilor in cadrul procesului civil
Caracateristicile actelor administrative de autoritate
Caractere juridice fundamentale si competente ce privesc Uniunea Europeana
Caracterele juridice privind viciile si efectele ca actiuni de posesie
Caracteristica aplicabilitatii imediate a izvoarelor de drept comunitar
Caracteristici ale cercetarii criminologice intermediare
Caracteristici criminologice in cadrul criminalitatii orientate spre profit
Caracteristicile actiunii in revendicare a unui bun imobil
Caracteristicile actului juridic civil si fundamentele teoriei dreptului si stat
ului
Caracteristicile etapei initiale a cercetarii cauzelor de omor si actiuni proced
urale intreprinse
Caracteristicile juridice ale revendicarii bunurilor imobile
Caracteristicile principale ale garantiilor reale
Caracteristicile si specificitatea infractiunilor de inselaciune
Caracterul limitativ si restricionar al dreptului de proprietate in dreptul civi
l
Casatoria din perspectiva conditiilor de fond si forma
Conceptul de personalitate in cadrul psihologiei judiciare
Conditiile de deschidere a procedurii de reorganizare judiciara
Constructia comunitara din perspectiva dreptului administrativ
Continutul si rolul impozitelor. Impozite directe, taxe locale si facilitati fis
cale aplicate
Contracte in sisteme internationale
Contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala
Contractul de mandat si probleme speciale ce reies din acesta
Contractul individual de munca sin punctul de vedere al dreptului muncii
Contraventii referitoare la regimul pescuitului
Conventia Drepturilor Copilului din perspectiva juridica
Corelarea normelor comunitare cu cele nationale in cadrul ordinii juridice a com
unitatilor europene
Delimitarile fiscalitatii in concordanta cu sistemul fiscal din Romania
Despagubirile banesti ca mod de recuperare a daunelor morale
Devolutiunea succesorala testamentara din punctul de vedere al dreptului romanes
c
Diferente intre contractul comercial si cel civil de vanzare - cumparare
Diferente specifice intre diferite tipuri de infractiuni de coruptie si luarea d
e mita
Dispozitiile testamentare pentru valabilitatea testamentului
Dreptul civil natura juridica. Exceptii de procedura
Dreptul omului la mediu inconjurator sanatos
Drepturile omului din perspectiva actiunii organelor de politie
Drepturile omului in spatiul international
Efectele deciziei de concediere individuala pentru motive ce nu tin de persoana
salariatului
Efectele divortului asupra copiilor minori din cadrul familiei
Elemente caracteristice ale contractului in dreptul roman
Elemente de drept al familiei in secolele XVII - XVIII pe teritoriul Tarii Roman
esti si al Moldovei
Etapele premergatoare deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana
Evolutia istorica a dreptului international public
Evolutia procesului e integrare economica in vederea integrarii europene
Falsul in documente cercetat din punct de vedere criminalistic
Forme de cooperare a statelor intalnite la nivelul organizarii regionale europen
e
Forme si efecte ale impartirii mostenirii
Formele si modalitatile infractiunilor de viol
Furtul din locuinta din perspectiva cercetarii criminalistice
Generalitati privind raspunderea civila delictuala
Identificarea persoanei dupa semnalmente. Domenii de aplicare si metode de ident
ificare
Implicatiile desfacerii unei casatorii ce decurg asupra minorilor
Importanta asfixierilor mecanice asupra evolutiei expertizei medico - legale si
juridice
Importanta si viitorul asigurarii bunurilor in Romania
Incheierea tratatelor si a modului de exprimarea a consimtamantului de legare pr
intr-un tratat
Infiintarea de societati comerciale in perspectiva dreptului pozitiv romanesc
Infractiunea de ultraj particularizat in dreptul comun
Infractiuni comise prin violenta din perspectiva cercetarii criminalistice
Infractiuni de coruptie ce pot apare in cadrul licitatiilor
Infractiunile care rezulta din nerespectarea regimului armelor, materiilor radio
active si explozive
Infractiunile contra patrimoniului. Aspecte comparative intre infractiunea de ta
lharie si alte infractiuni
Infractiunile de furt simplu si furt calificat in cadrul protectiei penale patri
moniale
Infractiunile de marturie mincinoasa si incercare in teoria si practica judiciar
a
Infractiunile in circulatia rutiera din punct de vedere juridico - penal si crim
inologic
Interogatoriul psihanalitic in urmarirea penala din punct de vedere juridic si p
sihologic
Investigatia criminalistica a infractiunilor din afaceri. Aspecte teoretice si p
ractice
Istoria Uniunii Europene de la originii si pana in prezent
Istoricul si caracteristicile dreptului de proprietate
Leasingul financiar si operational din punct de vedere juridic si contabil
Libertatea de exploatare si folosire a spatiului cosmic
Limitari in ceea ce priveste exercitarea dreptului de proprietate
Locul dreptului european in cadrul disciplinelor de drept
Managementul informatiei din perspectiva psihologica
Mandatul comercial cu reprezentare din punctul de vedere al institutiei juridice
a reprezentarii
Metodologii de identificare dupa semnalmente exterioare a persoanelor disparute
sau a cadavrelor
Modalitati de deturnare de fonduri in administratia militara
Modalitati de dobandire si forme de aparare a dreptului de proprietate
Modalitati de elaborare a bugetului de stat
Modalitati de sanctionare a actelor de coruptie
Modalitatile investigarii criminalistice in cazul infractiunii de ultraj
Modul de controlare a activitatii magistratilor de catre consiliul superior
Natura juridica a imunitatilor si privilegiilor diplomatice
Norma juridica in timp, spatiu si asupra persoanei
Normele ordinii juridice din cadrul Uniunii Europene
Notiunea cetateniei in cadrul dreptului international public
Notiunea de avocat al poporului din perspectiva atributiilor, functiilor si rolu
lui sau
Notiunea de comerciant din perspectiva juridica
Notiunea de contrabanda din punct de vedere juridico - penal
Notiunea de contract de transport din perspectiva comertului international
Notiunea de gratiere si caracateristicile acesteia
Notiunea de infractiune de contrabanda din perspective juridico - penale si crim
inologice
Notiunea de procedura notariala abordata din perspective teoretice si practice
Notiunea de stingere a obligatiilor din perspective teoretice si practice
Notiunea de teritoriu in dreptul international cu referire juridica la frontiera
de stat a Romaniei
Notiunea declararii apelului si judecarea acestuia
Notiunea juridica de delapidare si forme de manifestare a acesteia
Notiunea proprietatii in cadrul Codului civil roman si caracteristicile actiunii
in revendicare
Notiuni de control financiar cu particularizarea metodologiei de exercitare a ac
estuia
Notiuni de teorie si practica judiciara in cadrul unitatii de infractiune
Notiuni privind falsul intelectual in practica si teoria judiciara
Notiuni specifice dreptului penal material si dreptului procesual penal
Notiuni teoretice de criminologie si crima organizata
Notiuni teoretice privind contractul de societate civila
O lupta fara sfarsit management sau conducere
Obligatia juridica in cadrul raportului juridic
Obligatiile si contractele din perspectiva codului Calimach
Organisme internationale si strategii de lupta impotriva terorismului mondial
Organizarea partidelor politice in cadrul sistemelor constitutionale
Particularitati ale absentei nejustificate, dezertarii si a incalcarii de consem
n
Particularitati ale valabilitatii unui act juridic civil
Particularitati aprarute in configurarea diviziunii dreptului in marile sisteme
juridice
Particularitati ce deroga raspunderea penala sau consecintele actiunii in cadrul
amnistiei
Particularitati in cadrul incheierii unui contract individual de munca
Particularitatile adoptiilor nationale si internationale
Particularitatile asistentei sociale in institutiile statului
Particularitatile criminologice ale criminalitatii economico - financiare in per
ioada de tranzitie
Particularitatile drepturilor asupra bunurilor proprii ale sotilor
Particularitatile societatii cu raspundere limitata si regimul sau juridic
Particularizarea abuzului de incredere ca forma de infractiune contra patrimoniu
lui
Particularizarea circumstantei sanctiunilor in dreptul penal ca criteriu de indi
vidualizare
Particularizarea contractelor maritime din perspectiva contractelor de navlosire
Particularizarea participatiei penale sub forma complicitatii
Perfectionarea asigurarilor de persoane in urma rezultatelor obtinute la o socie
tate pe actiuni
Performantele profesionale ale resurselor umane din administratia publica
Posibilitatile de aderare la Uniunea Europeana pe baza capitolelor de negociere
Precizari cu privire la descentralizarea in administratia publica
Precizari juridice privind incadrarea infractiunii de omor deosebit de grav
Precizari privind venitul obtinut din munca in Romania si in alte tari
Precizari referitoare la contractul de comert international
Precizari referitoare la legitima aparare din punctul de vedere al codului penal
Precizari teoretice cu privire la participantii la procesul penal
Precizari teoretice cu privire la regimul juridic al bunurilor imobile
Prevederile Legii nr 554 din 2004 privind contenciosul administrativ
Prezentarea evolutiei sistemului electoral romanesc
Prezentarea organizatiilor regionale de arbitraj international comercial
Problematica constarilor tehnico - stiintifice si a expertizelor judiciare
Problematica integrerii Romaniei in Uniunea Europeana din perspectiva cetateniei
Problematizarea consumului de droguri in Romania
Probleme teoretice privind contractul comercial de transport
Proiect numerotare veche\
Prostitutia si proxenetismul in actualul Cod penal
Protectia copilului aflat in dificultate prin diferite forme ale adoptiei
Protectia drepturilor copilului in dreptul romanesc precum si in sistemul ONU si
cel european
Protectia juridica a drepturilor omului
Protectia juridica a marcilor in cadrul dreptului Proprietatii intelectuale
Protectia sociala a veteranilor, invalizilor, orfanilor, vaduvelor de razboi si
a fostilor detinuti politici
Raspunderea civila a parintilor pentru fapta ilicita a copilului minor
Raspunderea juridica din perspectiva raspunderii sociale
Recursul reclamantilor in cadrul tratatului C.E.C.A. din perspectiva contenciosu
lui recursului in anulare
Reflectarea notiunii de vinovatie in ramurile dreptului penal
Regimul bunurilor aflate in proprietate comuna a sotilor
Reglementarea adoptiei si efectele acesteia in dreptul international
Reglementari juridice de protectie a drepturilor omului
Reglementari juridice interne si internationale pentru protectia proprietatii in
telectuale
Relatiile stabilite in cadrul sistemului institutiilor comunitare
Rezolvarea diferendelor dintre state la curtea internationala de justitie
Rolul psihologiei in criminologie
Sfera de cuprindere a actelor administrative ce tin de contenciosul administrati
v
Sistemul probator vazut din perspectiva dreptuluiprocesual penal
Specificari cu privire la sistemul electoral in Romania
Specificitatea actiunii in cadrul urmaririi penale
Specificitatea actiunilor procedurale in cadrul analizei criminalistice pe etape
Specificitatea administrarii finantelor publice locale
Specificitatea apelului in procesele penale
Specificitatea complicitatii ca forma de participatie
Specificitatea Curtii de justitie in spatiul comunitatii europene
Specificitatea Ministerul Apararii din punct de vedere al capacitatii sale jurid
ice civile
Specificitati ale cercetarii unor urme produse de incendiu
Specificitati criminologice in cazul abandonului de familie
Specificul actelor de autoritate cu caracter militar
Specificul actiunii civile in cadrul proceselor penale si civile
Stabilirea maternitatii in teorie si practica
Stategii de asigurare a vietii practicate intr-o oarecare tara
Strategii de cercetare a infractiunilor economice
Strategii de investigare a infractiunii de evaziune fiscala
Strategii de ocupare a fortei de munca in cadrul Uniunii Europene
Studierea succesiunii din perspectiva dreptului roman
Studiu asupra prevenirii si combaterii faptelor de coruptie
Studiu comparativ in cazul recunoasterii paternitatii
Studiu comparativ privind infractiunile de complicitate si favorizarea infractor
ului cu tainuirea
Studiu de caz privind atributiile institutiei avocatului poporului
Studiu de caz privind caile de atac in procesul civil
Studiu de caz privind caracterele juridice si competente ale Uniunii Europene
Studiu de caz privind casatoria din punctul de vedere al conditiilor de forma
Studiu de caz privind categoriile de salarii
Studiu de caz privind cauza care inlatura caracterul penal al faptei
Studiu de caz privind cercetarea criminologica intermediara
Studiu de caz privind cercetarea infractiunilor economice
Studiu de caz privind clauzele ce exclud sau inlatura starea de recidiva
Studiu de caz privind combaterea si consumului ilicit de droguri
Studiu de caz privind combaterea si prevenirea spalarii banilor
Studiu de caz privind combaterea, prevenirea si controlul evaziunii fiscale
Studiu de caz privind contractul de donatie
Studiu de caz privind controlul jurisdictional al drepturilor omului
Studiu de caz privind delicventa juvenila
Studiu de caz privind descurajarea darii si luarii de mita ca factori esentiali
in prevenirea coruptiei
Studiu de caz privind dezmembramintele dreptului de proprietate
Studiu de caz privind dreptul de mostenire
Studiu de caz privind dreptul deoptiune succesorala
Studiu de caz privind dreptul international umanitar dupa cel de-al doilea razbo
i mondial
Studiu de caz privind drepturile femeii
Studiu de caz privind drepturile principale rezultate din dreptul de proprietate

Studiu de caz privind drepturile succesorale ale sotului supravetuitor


Studiu de caz privind efectele evaziunii fiscale
Studiu de caz privind executarea silita a obligatiilor fiscale
Studiu de caz privind exercitarea functiei de control parlamentar asupra Presedi
ntelui Romaniei
Studiu de caz privind expertiza criminalistica a falsului in inscrisuri
Studiu de caz privind expertiza judiciara in procesul civil
Studiu de caz privind falsul material in inscrisurile oficiale
Studiu de caz privind guvernul ca organizare si structura
Studiu de caz privind infractiunea de inselaciune
Studiu de caz privind infractiunea de ucidere din culpa
Studiu de caz privind infractiunile contra demnitatii
Studiu de caz privind infractiunile contra persoanei
Studiu de caz privind infractiunile de amenintare si santaj
Studiu de caz privind institutia Avocatul Poporului in Romania
Studiu de caz privind institutia Casatoriei in dreptul roman
Studiu de caz privind judecarea exceptiilor procesuale in procesele civile
Studiu de caz privind legalitatea internationala a livrarilor supravegheate
Studiu de caz privind natura juridica a condamnarii conditionate
Studiu de caz privind nulitatea actului juridic civil
Studiu de caz privind obligatiile partilor in cazul contractului de locatiune
Studiu de caz privind Parlamentul European
Studiu de caz privind pedeapsa in caz de recidiva
Studiu de caz privind pedepsele in cadrul dreptului penal
Studiu de caz privind procedura de judecare a cailor de atac de reformare
Studiu de caz privind protectia drepturilor omului
Studiu de caz privind protejarea ranitilor, bolnavilor si naufragiatilor in caz
de conflict armat
Studiu de caz privind raportul liberalitatilor
Studiu de caz privind raspunderea disciplinara a militarilor
Studiu de caz privind raspunderea politica a Guvernului in dreptul romanesc si c
omparat
Studiu de caz privind regimul juridic al garantiilor
Studiu de caz privind regimul juridic al starii de razboi
Studiu de caz privind regimul juridic al substantelor toxice
Studiu de caz privind regimul juridic al unei mari si a stramtorilor acesteia
Studiu de caz privind sanatatea si siguranta in munca
Studiu de caz privind sistemul european de protectie a drepturilor omului
Studiu de caz privind situatia strainilor in dreptul international public
Studiu de caz privind tactica efectuarii reconstituirii
Studiu de caz privind transmisiunea unei mosteniri
Studiu de caz privind violenta domestica aupra femeii
Studiu de cercetare criminalistica la fata locului
Studiu de drept penal privind infractiunile savarsite prin folosirea armelor de
foc
Studiu privind acordurile internationale privind transporturile feroviare intern
ationale de marfuri
Studiu privind activitatile de prevenire si combatere a infractiunilor comise de
rromi intreprinse de politie
Studiu privind adoptia si interesul determinarii acesteia
Studiu privind analiza penala si procesual penala
Studiu privind asezamintele de detentie si siguranta acestora
Studiu privind atributiile presedintelui Romaniei
Studiu privind brokerul vamal precum si a experientei sale internationale si coo
perarii in domeniul vamal
Studiu privind caracteristicile antecontractului de vanzare - cumparare imobilia
ra
Studiu privind chemarea in judecata si judecarea in fata instantei de fond
Studiu privind contractele de locatie incheiate de o societate pe actiuni
Studiu privind criminalitatea din perspectiva victimei si societatii
Studiu privind dreptul omului la un mediu inconjurator sanatos ca drept fundamen
tal
Studiu privind efectele casatoriei asupra relatiilor patrimoniale dintre soti
Studiu privind emanciparea femeii si a formelor de discriminare fata de femei
Studiu privind evaziunea fiscala din punct de vedere juridico - fiscal in Republ
ica Moldova
Studiu privind filiatia fata de tatal din afara casatoriei
Studiu privind garantiile obligatiilor in dreptul civil si comercial
Studiu privind imunitatile si privilegiile oficiilor consulare
Studiu privind incetarea si desfacerea casatoriei din perspectiva dreptului pozi
tiv romanesc
Studiu privind infractiunea de pruncucidere si a sanctiunilor prevazute in acest
e cazuri
Studiu privind infractiunile comise de minori
Studiu privind infractiunile contra intereselor publice savarsite de diversi fun
ctionari
Studiu privind insemnatatea actiunilor de urmarire penala
Studiu privind istoria statului si dreptului romanesc
Studiu privind legitimarea sanctiunilor juridice
Studiu privind modurile de dobandire a dreptului de proprietate
Studiu privind notiunea de terorism international la inceputul secolului XXI
Studiu privind nulitatea actului juridic civil si regimul juridic al acesteia
Studiu privind oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare
Studiu privind pluralismul socio - juridic si reglementarea probatiunii
Studiu privind probatiunea ca metoda de reeducare in sistemul penal
Studiu privind protectia copilului din punctul de vedere al dreptului
Studiu privind protectia juridica a drepturilor omului in Uniunea Europeana
Studiu privind raspunderea carausului in cadrul contractului de transport marfur
i
Studiu privind raspunderea parintilor pentru fapte ilicite ce prejudiciaza copii
i
Studiu privind regimul juridic al fluviilor internationale
Studiu privind reglementarea juridica a expertizei grafice
Studiu privind reglementarile internationale cu privire la drepturile femeii
Studiu privind relatia dintre adoptator si adoptat cu referire la obligatia de i
ntretinere
Studiu privind revendicarea bunurilor imobile si mobile
Studiu privind spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale
Studiu privind stingerea legala a obligatiilor
Studiu regimului international al refugiatilor
Studiu teoretic cu privire la regimul armelor si munitiilor
Studiu teoretic si practic in procedura insolventei
Studiul contractului de inchiriere ca drept juridic de folosinta a locuintei
Studiul privind dreptului umanitar in cadrul conflictelor din fosta Iugoslavie
Succesorii, reprezentantii si substituitii procesuali in cadrul procesului penal
Tainuirea si favorizarea infractorului din perspectiva teoretica si practica
Tehnici de identificare in criminalistica
Tehnici si strategii de detectare a comportamentului simulat
Teoretizarea contractului colectiv de munca din perspectiva izvoarelor de drept
ale muncii
Teoretizarea contractului de leasing din perspectiva dreptului comercial interna
tional
Teoretizarea contractului individual de munca ca fundament al dreptului muncii
Teoretizarea delicventei juvenile si identificarea simptomelor comportamentale d
eviante
Teoretizarea elementelor de control si evaziune fiscala
Teoretizarea notiunii de contencios administrativ si amodalitatile de executare
a hotararilor pronuntate
Teoretizarea notiunii de credit bancar cu referire la unele institutii straine d
e credit extern
Teoretizarea notiunii de raport juridic si exemplificarea obiectului acestuia
Teoretizarea notiunii de spalare a banilor
Teoretizari ale contractelor de transporturi feroviare prin prisma traficului in
ternational
Teoretizari ale izvoarelor si princiipiilor dreptului muncii
Teorii cu privire la raportul juridic civil si la abuzul de drept
Teorii cu privire la raspunderea penala in cazuri de crime de razboi si crime im
potriva umanitatii
Teorii cu privire la regimul juridic al proprietatii
Teorii cu privire la spalarea banilor si a paradisurilor financiare
Terorismul forma de conflict militar
Translativitatea proprietatii ca trasatura a donatiei in dreptul civil
Tratamentul juridico-penal privind infractiunilor de trafic si consum de droguri
Zonele maritime supuse drepturilor suverane ale statelor insistand asupra platou
lui continental
================================================================================
=====================================
EDUCATIE FIZICA - SPORT
================================================================================
=====================================
Studiu privind rolul controlului managerial in activitatea sportiva
Analiza influentei jocurilor de miscare si a parcursurilor aplicative asupra dez
voltarii
Analiza instruirii fotbalistilor cu varste de 15 - 16 ani
Analiza jocului de handbal contemporan
Aspecte cu privire la locul si importanta antrenamentului in fotbal pentru prega
tirea juniorilor
Aspecte privind eficienta aruncarilor la poarta de pe partea extrema
Aspecte privind eficientizarea antrenamentelor de culturism
Aspecte privind elementele tehnice privind tragerilor in sportul de tir
Aspecte privind instruirea si actionarea privind pregatirea sistemelor de aparar
e 5+1
Aspecte privind jocul de volei la nivelul echipelor de seniori
Aspecte privind locul si importanta antrenorului in fotbal
Aspecte privind principiul intuitiei in box
Caracteristici tehnice si frecventa pasei decisive in handbal la nivelul seniori
lor
Incalzirea inaintea antrenamentelor de pregatire fizica
Influentele intinderilor progresive asupra amplitudinii articulatiilor si elasti
citatii musculare
Managementul sistem complex de influenta asupra activitatii sportive
Metode si mijloace de antrenament specifice jucatoarelor din linia de 9 m la ech
ipele de handbal feminin
Mijloacele de atletism de pregatire a lotului national de bob
Organizarea, desfasurarea si concluziile partiale ale handbalului contemporan
Precizari asupra sportului de judo ca sport de autoaparare inteligenta
Precizari privind personalitatea arbitrului in lumea fotbalului
Precizari referitoare la metodele si etapele de pregatire la nivel competitional
Precizari teoretice cu privire la eficacitatea exercitiilor de atletism pentru d
ezvoltarea vitezei
Studiu de caz privind antrenamentul in jocul de polo pe apa
Studiu de caz privind educatia fizica si sportul de la origini si pana in prezen
t
Studiu de caz privind eficacitatea exercitiilor de atletism pentru dezvoltarea v
itezei
Studiu de caz privind exercitiile fizice in cazul femeilor gravide
Studiu de caz privind pregatirea tehnico - tactica si selectia la juniorii II
Studiu de caz privind recuperarea hemiplegiei spastice la varsta a treia
Studiu privind eficientizarea antrenamentului la handbalistele junioare
Studiu privind evolutia jucatorilor si a echipei de baschet
Studiu privind optimizarea modelului de pregatire si concurs a handbalistelor pe
un anumit post
Studiul sarcinilor si zonele de actiune a fundasilor laterali in fotbal
Tehnici de optimizare a managementului sportiv la nivelul antrenamentului sporti
v
================================================================================
=====================================
FARMACIE
================================================================================
=====================================
Analiza urmelor de colchicina si separarea izomerilor sai optici prin tehnici de
separare electroforetice
Comprimatele
Farmacologia medicamentelor incretinomimetice
Vitamine
================================================================================
=====================================
FINANTE - BANCI
================================================================================
=====================================
Activitatea societatilor de asigurare din Romania [Analiza comparativa]
Credit de finantare a agentilor economici
Creditarea pe termen scurt [studiu de caz CEC]
Evaziunea fiscala in Romania - Prevenire si combatere
Instrumente ale fundamentarii deciziilor in procesul de creditare
Piata bancara - Rol, scop si mod de organizare [CARDUL instrument modern de plat
a]
Tendinte in evolutia sistemului asigurarilor sociale din Romania
================================================================================
=====================================
FIZICA - CHIMIE
================================================================================
=====================================
Chiralitate
Metode cinetice de natura enzimatica in chimia analitica
Analogii in descrierea plasmei clasice si a plasmei de quarci si gluoni
Analiza radioactivitatii cosmogenice in rezervoarele geosferei
Analiza variatiilor elementelor campului magnetic terestru
Aspecte privind deformatia in timp a corpurilor sub actiunea aplicata asupra lor
Aspecte privind nivelele energetice ale ionilor liberi in cristalelor impure
Aspecte privind principiile de functionare a vanatoarelor de tensiune alternativ
a
Aspecte privind proiectarea unei memorii optice pe discul de tip read-only
Compunerea oscilatiilor armonice perpendiculare
Obtinerea si depunerea in straturi subtiri in vid a nitrurii de titan si caracte
risticile acestora
Studiu de caz privind analiza prin activare cu neutroni a aurului
Studiu de caz privind compresia de dinamica
Studiu de caz privind simularea adancimii de camp in imaginile sintetice
Studiu de caz privind utilizarea tranzistorului bipolar
Transmiterea informatiilor la nivel fizic in diferite medii de comunicatii
Analiza compozitiei tipice a biocenozei aerotancurilor
Analiza demineralizarii apei cu schimbatori ionici
Aspecte cinetice privind reactia de dublu schimb dintre carbonatul de sodiu si s
ulfatul de calciu
Aspecte privind agentii poluanti si influenta lor asupra mediului
Aspecte privind ambalarea, marcare, depozitarea si transportul grasimilor alimen
tare
Aspecte privind amestecarea lichidului in amestecurile bifazice total miscibile
Aspecte privind proprietatile fizice si termodinamica fenomenologica a solutiilo
r
Aspecte privind structura sistemului oxidic
Densitati electronice in atomi si molecule. Analiza cuantica a moleculei AB
Determinarea dopaminei din medii biochimice cu ajutorul senzorilor chimici modif
icati electrocatalitici
Strategii de epurare a apelor uzate industriale
Studiu de caz privind acidul folic si derivatii sai
Studiu de caz privind circuitul natural al pesticidelor
Studiu de caz privind determinarea borului din apele minerale
Studiu de caz privind determinarea nivelului de poluare chimica
Studiu de caz privind proteinelor laptelui si componentele esentiale pentru tehn
ologia branzeturilor
Studiu de caz privind tehnologiile de tratare a apei
Studiul fizico-chimic de obtinere a dioxidului de carbon si al azotului din oxid
de carbon si oxid de azot
Tehnici de obtinere a noi compusi de activitate antibiotica si antitumorala din
culturi de microorganisme
Tehnici de obtinere a unui colorant alimentar din sfecla de zahar prin extractie
cu solventi
Tehnici de polimerizare in masa sub forma de placi a stirenului
Tehnici de valorificare a cromului din apele reziduale din industria pielariei p
rin inghetare
================================================================================
=====================================
GEOGRAFIE
================================================================================
=====================================
Monografia comunei Voineasa
Resursele de apa ale raurilor din bazinul superior al Trotusului si variabilitat
ea lor temporala
Strategii de dezvoltare a turismului privind statiunea Vatra Dornei dupa 1989
Studiul de geografie sociala a unui teritoriu [orasul Braila]
Amenajare pentru padurile proprietate privata in spiritul principiului continuit
atii
Amenajari lemnologice si importanta lor turistica
Analiza fizico - geografica privind valea unui rau
Analiza folosirii eficiente a resurselor in depresiunile romanesti
Analiza generala privind geografia sociala
Analiza manevrei navei in zone cu maree si curenti
Analiza pietei turistice din Romania
Analiza schemei de amenajare hidroenergetica pe un rau
Analiza tratamentelor in arborete
Analiza valorificarii potentialului turistic in statiunile balneoclimaterice
Aspecte fizico - geografice privind bazinele hidrografice
Aspecte generale despre protectia mediului
Aspecte generale privind conditiile de vegetatie si tehnico - economice ale padu
rilor
Aspecte generale privind fluviul Dunarea
Aspecte generale privind politica mediului in cadrul Uniunii Europene
Aspecte geografice complexe privind mediul intr-un municipiu romanesc
Aspecte legate de influentarea mediului marin de catre exploatarea de hidrocarbu
ri din Marea Neagra
Aspecte pricipale privind amenajarile rurale vaile raurilor
Aspecte privind capacitatea de evolutie si evaluare a resurselor intr-o depresiu
ne din Romania
Aspecte privind geomorfologia bazinelor hidrografice
Aspecte privind metodologia de dezvoltare a turismului in statiunile romanesti
Aspecte privind planurile de dezvoltare durabila a judetului romanesc
Aspecte privind potentialul natural in dezvoltarea resurselor umane
Aspecte privind potentialul turistic al patrimoniului bucovinean
Aspecte privind reabilitarea habitatelor naturale din cadrul parcurilor national
e
Aspecte privind rezervatiile naturale din sudul Romaniei
Aspecte privind tipologia gospodarilor in satele romanesti
Aspecte privind turismul romanesc pe litoral
Aspecte teoretice privind municipiul romanesc din perspectiva geografiei sociale
Caracterizarea fizico - chimica a pedologiei
Caracterizarea fizico - geografica a vaii unui rau intre doua localitati
Caracterizarea produsului turistic Cheile Carasului
Cererea de turism in zona montana din Romania
Componentele fizico - geografice si studiul grafic si cartografic al acestora
Comuna in Romania din punctul de vedere al geografiei umane
Conditii naturale in evolutia asezarilor omenesti
Dezvoltarea urbanistica a unei comune romanesti
Diversificarea serviciilor turistice - Potential turistic al statiunii Amara
Economia turismului in Sighisoara
Ecoturismul ca forma a turismului modern
Evaluarea managementului forestier in parcuri
Intocmirea hartilor. Studiul cartografiei
Legislatia in Uniunea Europeana privind protectia mediului
Marketing in activitatea de turism si serviciile oferite in domeniul hotelier
Monografia geografica reprezentata de o comuna
Obiective turistice naturale ale judetului Neamt. Studiu de caz al agentiei de t
urism
Perspective de dezvoltari durabile in judetele romanesti
Potential turistic si zone de turism in orasele din nordul Moldovei
Potentialul turistic al Parcului National Retezat
Precizari generale privind turismul si cresterea economica
Precizari privind potentialul turistic al muntilor si culoarelor montane
Precizari teoretice privind influentarea hidrometeorologiei de pe glob de catre
Oceanul Antarctic
Prezentare generala a unui judet din nordul Moldovei ca importanta zona turistic
a a Romaniei
Prezentare muntilor romanesti in geografia germana
Protectia mediului in context european si international
Scara si managementul hazardelor naturale
Situatia economica in epoca contemporana a unui stat insular european
Strategii de aplicare a politicii de mediu in Uniunea Europeana
Studiu de caz privind amenajari rurale pe un rau
Studiu de caz privind aplicatiile grafice si cartografice ale elementelor cadast
rale ale unui oras
Studiu de caz privind efectele poluarii atmosferice iritante asupra sanatatii
Studiu de caz privind geografia urbana
Studiu de caz privind metodele de conservare a ciupercilor
Studiu de caz privind monografia comunei
Studiu de caz privind pedogeografia luncii fluviilor
Studiu de caz privind pescuitul in Romania
Studiu de caz privind podgoriile din podisurile romanesti
Studiu de caz privind populatia dintr-o anumita regiune
Studiu de caz privind programele turistice in sudul Romaniei
Studiu de caz privind relatia clima - hidroenergie pe valea unui rau
Studiu de caz privind statiunile balneo - turistice romanesti
Studiu de caz privind turismul ca o componenta a vietii moderne
Studiu de caz privind turismul montan in nordul tarii
Studiu de caz privind turismul montan si de litoral
Studiu de caz prvind prezentarea unui stat din cadrul SUA
Studiu privind afectarea calitatii mediului de catre deseurile urbane solide
Studiu privind conditionari fizico - geografice privind organizarea spatiului
Studiu privind importanta economico - sociala a asezarilor rurale
Studiu privind potentialul turistic al unor sisteme teritoriale
Studiu privind prezentarea activitatii unui judet romanesc
Studiu privind stategia de dezvoltare a unui oras romanesc
Studiu tehnico - economic de utilizarea cat mai eficient a navei portcontainer
Studiul conditiilor de lucru din parchetul 0639 Suceava
Tehnici de realizare a unui program pentru executia hartii economice a unui cana
l fluvial
Turismul in bazinul Ludusului
Turismul romanesc. Potential turistic si natural
Valorificarea potentialului turistic al municipiului Botosani
================================================================================
=====================================
ISTORIE
================================================================================
=====================================
Mesianismul Iudaic si cel crestin (similitudini si deosebiri)
Analiza activitatii Romaniei in cadrul societatii natiunilor
Analiza asupra Brasovului ca centru romanesc complex la sfarsitul secolului al X
VI - lea
Analiza cenzurii comuniste ca teorie a cenzurii romanesti
Analiza istorica a Finlandei
Aspecte ale evolutiei istorice a Orientului antic in contextul geografic
Aspecte istorice ale domniei voievodului Tarii Romanesti Neagoe Basarab
Aspecte istorice marcante din evolutia Greciei
Aspecte istorice privind Finlanda in contextul izolarii internationale in urma R
azboiului de Iarna
Aspecte religioase prezente in Dacia Romana
Aspecte sociale in epoca bronzului
Aspectele bisericii adventiste din Romania intre anii 1965 - 1989
Aspectele politicii nationale URSS intre anii 1959 - 1979
Consecintele uniatiei din Transilvania
Consideratii asupra razboiului asimetric din secolul XXI
Dezechilibre economico - sociale prezente in Roma antica
Eficacitatea folosirii piesei de AG-9M in lupta de aparare impotriva blindatelor
inamice
Generalitati privind importante descoperiri
Influentarea psihologica a inamicului prin discreditarea liderilor
Invatarea istoriei prin intermediul metodelor active
Legiunea V Macedonica si teritoriul militar al acesteia
Organizarea politiei din punct de vedere legislativ
Particularitatile tranzitiei staliniste in Romania
Politica externa sovieto - iugoslave intre anii 1941 - 1945
Rezistenta anticomunista intre memorie si istorie
Rolul complexului militaro - industrial din Federatia Rusa in comertul mondial c
u produse militare
Rolul Romaniei intr-o Europa in dezvoltare
Studiu alchimiei in operele lui Giovani Bellinni
Studiu de caz asupra cenzurii ca practica stalinista
Studiu de caz asupra integrarii vest - europene intre anii 1945 - 1969
Studiu de caz asupra plugului ca unealta de capatai a taranului roman in evul me
diu
Studiu de caz privind Dacia ca organizare politica si juridica
Studiu de caz privind Evul Mediu
Utilizarea mass media in conflictele militare
================================================================================
=====================================
KINETOTERAPIE
================================================================================
=====================================
Aspecte generale ale reflexoterapiei
Masaj si tehnici complementare in tratamentul coxartrozei in asociere cu alte tr
atamente naturiste
Rolul masajului si kinetoterapiei in discopatia lombara
Tratamentul fizical kinetic de recuperare asociat cu alte terapii naturiste dupa
leziuni ale membrelor superioare
================================================================================
=====================================
LIMBI STRAINE - ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, ITALIANA, SPANIOLA ETC
================================================================================
=====================================
A comparison between noun in english and romanian
Andri Malraux et la condition humaine
Aspects of teaching English to the fifth and sixth forms
Aspects of time and place deixis in language
Biografy into drama in Brendan Behan s work
Case study concerning John Updike s fiction
Charles Dickens biografy
Comparaison entre les adjectifs dits - temporaires en francais et en roumain
Comparison between the System of Government in Great Britain and America
Computer Architecture in Minerva Virec Platform
Conditions sociales politiques et culturels au 19eme siecle
Correlation between the International Criminal Court, Iraq and the Game of Power
Critical aspects of the work of Tennessee Williams
Der Mann auf der Suche nach sich. Josef Knecht
Etymology in onomastic studies
Feedback auf dem Prinzip der Reprasentation, grosstadt mit Alfred Doblin
Funnel in the industry
General considerations regarding The Noun
George Eliot s novels an the Victorean features
Issues about life in Ernest Hemingways short stories
John Updikes fiction
L art francais du Moyen Age. Architecture et symbole
L hardware e software utilizzati in motore rilutanzza
La chanson de geste et l expression de l emotion
La circulation routiere dans lUnion Europeenne
La musica y la danza en el folclore espanol
La production et lexploitation du texte a lecrit
Le cahier des charges pour le jeu
Le credit bail dans l economie
Legendele lui Gustavo Adolfo Becquer. Elemente de modernism
Les relations entre la Roumanie et la France dans le contexte de l integration e
uropeenne
Modal verbs references
Parallele entre synonyme, morphologiques et des transformations derivationnelle
Perspectives on the challenges and opportunities of the future EU enlargement
Perspectives on translation and the importance of translater
Phare Interim Evaluation Scheme
Possibility and probability in english grammar
Practical aspects of language testing
Procedural aspects regarding the article as the main central determiner in Engli
sh noun phrases
Study about the corelation between adverbs, prepositions and adverbial particles
The book of mormon. Cultural approaches to pseudotranslation
The comparison between the Elementary and Secondary Forms in the United Kingdom
and USA
The development of investment process in Republic of Moldova by means of the sto
ck exchange market
The English Gothic Novel and the Sexual anxieties
The family of law - Romanian and Anglo - Saxon families
The impact of secessionon war upon American culture
The inner of the student organization. The communication
The international marketing end the ideea of branding
The manner of expression in the phrase structure of modality
The Romanian economy and the standards of European Union
The theme of Nature in english romantics
Thomas Hardys major novel. Tragic elements
Total quality management
Une approche institutionnaliste. Les Roms et les institutions internationales
Using translations in school
Women in Richardson, Defoe and Jane Austen writings
Women s image in Enlightenment period
================================================================================
=====================================
LITERE - FILOLOGIE
================================================================================
=====================================
Eugen Lovinescu
Evocarea lumii rurale in romanul Morometii de Marin Preda
Figura Ifigeniei in Opera lui Euripide, Goethe si Mircea Eliade
Fiinte malefice in mitologia populara romaneasca - Zburatorul
Interpretarea poeziei religioase argheziene
Moartea si inmormantarea in Gorjul de nord
Receptarea romanului Ciocoii vechi si noi
Scriitorul Mihai Eminescu in programele si in manualele scolare
Sufletul Ratacitor (Strigoiul) din cultura traditionala Romaneasca
Amprenta unor curente culturale simtita in receptarea lecturilor
Analiza aspectelor retorice si teoriei argumentarii
Analiza asupra figurii ifigeniei in operele lui Eliade, Euripide si Goethe
Analiza circularitatii in operele lui Liviu Rebreanu
Analiza comparativa a lexicului comun si lexicului specializat cu aplicabilitate
la domeniul medical
Analiza comparativa a utopiei si antiutopiei in literatura universala si in lite
ratura romana
Analiza comparativa intre opera si viata lui Eliade Mircea
Analiza componentei estetice si etice in operele lui Ion Slavici
Analiza paronimiei in limba romana
Analiza universului micilor vietuitoare prezente in literatura romana
Aparitia folclorului in lirica lui Octavian Goga
Aprecierea operelor lui Gala Galaction prin prisma sa si a contemporanilor lui
Argoul in vorbirea tinerilor
Aspecte ale medelenismului ca si cauze de succces
Aspecte ale vietii unui mare cercetator si editor al literaturii romane
Aspecte de psihanaliza literara
Aspecte de traditie orala si documente prezente intr-o comuna din Romania
Aspecte familiale in zona Botosanilor
Aspecte generale privind vocativul in limba romana
Aspecte legate de poezia erotica argheziana
Aspecte limbii ca fenomen social
Aspecte literare legate de opera si viata lui Mitita Constantinescu
Aspectele modernitatii limbii in operele lui Costache Negruzzi
Aspectele modernitatii poeziei lui Nichita Stanescu
Basmul cu elemente de itinerar si metamorfoza
Caracteristicile si definirea stilului publicistic in istoria presei
Componenta mitologica a vocabularului romanesc. Exemplificari mitico - religioas
e si aspecte etimologice
Consideratii generale asupra repetitiei
Consideratii generale in romanul romanesc interbelic privind experientele inovat
oare
Consideratii generale privind identitatea unei biblioteci destinate copiilor
Consideratii literare despre reflectare si subiectivitate in operele lui Anton H
olban
Consideratii pro si contra autobiografiei
Contributia domnitorului Vasile Lupu la viata culturala a Moldovei si vietii bis
ericesti
Corelatia dintre exprimarea corecta si sintaxa
Creatia eminesciana ca dimensiune filosofica
Crucificarea ca motiv in literatura
Delimitarea clasica si romantica in creatiile eminesciene
Elementele dinamicii vocabularului romanesc actual
Evolutia sistemului fonologic in limba romana
Filosofia existenta si cunoasterea operei lui Lucian Blaga
Filosofia kantiana izvor al dezvoltarii antropologiei filosofice
Francestii in istorie si geografie
Generalitati conceptuale despre responsabilitate si vinovatie in Grecia Antica
Ilustrarea comicului de limbaj in operele lui Caragiale
Ilustrarea magicului si ludicului in contextul spiritualitatii traditionale roma
nesti
Ilustrarea mitului antic in teatrul francez interbelic
Ilustrarea miturilor in creatiile istorice sadoveniene
Ilustrarea modernitatului si modernismului in literatura romaneasca
Ilustrarea personajelor reprezentative in opera rebreniana
Importanta acordului gramatical in transmiterea informatiei in limba romana
Interrelatiile umane prin comunicare
Ion Slavici model idilic central european
Lumea rurala in creatiile lui Marin Preda
Modalitati de abordare a textului literar
Nivelurile de uzura si confort ale unei biblioteci din Romania
Organizatia nonguvernamentala
Particularitatile derivarii prin substitutie de afixe in limba romana
Particularitatile etimologice ale obiceiurilor populare romanesti
Particularitatile personajelor basmului fantastic
Perspectiva asistentei sociale asupra discriminarii minoritatilor
Prezenta si particularitatile retoricii in romanul postmodernist al lui Umberto
Eco
Publicitate. Pasiunea pentru ciocolata. Heidi Romania
Realismul rural prezentat de Marin Preda
Revelarea si jocurile mastii in lumile barocului
Rolul lui Petru Movila in occidentalizarea Estului
Satul romanesc vazut prin prisma operelor lui Marin Preda si Liviu Rebreanu
Studiu asupra cantecului de leagan ca modalitate de valorificare a folclorului c
opiilor
Studiu asupra valorii stilistice a categoriilor gramaticale
Studiu cu privire la tipuri de intelect si functia epistemologica a dogmei
Studiu de caz privind Agentia Universitara Francofona
Studiu de caz privind guvernarea Moesiei Inferior in perioada anarhiei militare
Studiu de caz privind inovatia si traditia prezente in radioul romanesc
Studiu de caz privind nuvelistica ca expresie romaneasca pentru un autor europea
n
Studiu relatii publice. Natura juridica si misiunea organizatiei
Studiul anglicismelor, cuvintelor din limba romana care au originea in limba eng
leza
Studiul relatiei subiect - predicat utilizand perspectiva semantica si sintactic
a
Teorii ale stilurilor de invatare
Universul comic al lui I.L.Caragiale
Utilizarea plasticitatii si expresivitatii involuntare a limbajului in scrierile
vechi
Utilizarea strategiilor metodice si didactice in proza lui Ion Creanga
Zburatorul in mitologia Romaneasca
================================================================================
=====================================
MARKETING - MANAGEMENT
================================================================================
=====================================
Analiza echilibrului financiar la SC Agros SA Cluj-Napoca
Managementul prin costuri la S.C. DOCEX-PROD S.R.L. Cluj-Napoca
Managementul serviciilor la SC Grinero SRL
Reproiectarea sistemului managerial al SC Chimco SA
Structuri organizatorice de management
Evaziunea fiscala in Romania si caile de prevenire a acesteia
Cercetare de marketing privind evaluarea perceptiilor romanilor cu privire la ab
uzul asupra minorilor
Contributii personale privind modernizarea marketingului specific [CS Farul Cons
tanta]
Modalitati de crestere a eficientei economice prin modernizare si restructurare
[SC Emailul SA Medias]
Relatiile de munca
Analiza diagnostic a Societa?ii Comerciale Ana Imep SA Pitesti
Analiza proiectarii posturilor si satisfactia angajatilor la SC Orlando Select S
RL
Analiza si previziunea performantelor financiare [SC Alfa SRL]
Analiza situatiei strategice la Metro Cash&Cary sibiu
Aspecte generale despre management
Aspecte generale privind cercetarile de marketing
Aspecte privind intocmirea unui plan de afaceri
Aspecte privind sistemul de management al calitatii
Bazele marketingului
Calitatea produselor
Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a societatii Directia Apelo
r Siret
Elaborarea politicii de marketing a SC SICOMED SA
Elaborarea strategiei de distributie a firmei SC Simba Invest SRL
Firma in tranzactiile internationale
Fundamentarea planului de desfacere si modernizarea organizarii activitatii de m
arketing la S.C. LIBRI MARIS S.A
Fundamente ale Managementului Proiectelor
Imaginea marcii Philips pe piata produselor electrice si electrocasnice din Roma
nia
Impactul aparitiei internetului asupra dezvoltarii marketingului
Managementul calitatii produselor la Elmi Prodfarm SRL
Managementul motivarii in cadrul Directiei de Telecomunicatii Arges
Managementul resurselor umane in cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucuresti
Managementul resurselor umane la Hotel Bucuresti
Managementul resurselor umane la SC Nera Muresan
Managementul riscului - Amenajarea partiei de ski Belvedere-Ciucas-Sacele
Managementul valorii clientilor [Astral Telecom SA]
Perfectionarea managementului recompenselor
Plan de afaceri - Servicii de alimentatie publica
Politica de marketing a agentiei de turism Seytour Rm. Valcea
Politica de marketing la SC Alro SA
Politica de motivare a personalului la S.C. ANTIBIOTICE S.A
Publicitatea
Publicitatea - mijloc de comunicare
Recrutarea si selectia resurselor umane
Strategii de marketing [Marshal Turism]
Strategii de marketing in turism
Strategii de marketing pentru lansarea unui produs [Loteria Nationala]
Strategii de Marketing pentru Penetrarea Pietei Internationale
Strategii promotionale la SC European Drinks SA
Studiu privind cresterea eficientei utilizarii resurselor umane in cadrul organi
zatiilor
================================================================================
=====================================
MATEMATICA - INFORMATICA
================================================================================
=====================================
Limbaje de programare
Screen Saver
Analist programator
Motor de cautare pe WEB
Sistem informatic de management al lucrarilor
Analiza formei canonice Jordan. Endomorfisme Nilpotente
Analiza generala a multimilor partial ordonate si a laticilor
Analiza interpretarilor economice a functiilor reale de mai multe variabile
Analiza operatorilor liniari si derivari particularizata pe campuri vectoriale
Analiza sectiunilor plane prin cuadrice
Aplicabilitatea teoriei stabilitatii in ecuatiile diferentiale
Aspecte ale predarii problemelor de colinearitate si concurenta
Aspecte ale specificului cognitiv al matematicii
Aspecte matematice ale suprafetelor si curbelor dezvoltate de Bezier
Aspecte matematice privind calculul integralelor in forma compacta
Aspecte privind metodica predarii problemelor de concurenta si coliniaritate
Aspecte teoretice ale fotosferelor solare
Elementele si particularitatile claselor speciale de functii univalente
Eroarea media patratica a locului de intersectie a liniilor
Integrale si module Hopf. Algebre Hopf
Particularitati aplicative ale schemelor de aproximare
Realizarea comunicatiei de date prin MathCad si modelare matematica
Rolul calculatorului in rezolvarea problemei complementaritatii
Sisteme de ecuatii lineare rezolvate cu ajutorul metodelor numerice
Studiu comparativ al Suprafetelor Bezier si B Spline rationale
Studiu comparativ privind limitele cresterii si cresterea limitelor
Studiu de aplicabilitate a teoriei numerelor in matematica de gimnaziu
Studiu de caz asupra numerelor lui Fibonacci
Studiu de caz privind aproximarea functiilor particularizat in sensul lui Cebise
v
Studiu privind curbura grupurilor Pseudo - Riemanniene
Studiul asupra corpurilor si inelelor
Studiul elementelor ireductibile si prime dintr-un domeniu de integritate
Studiul intercalarilor prin prisma Inegalitatii si Trucului Cebisev
Utilizarea unor modele de sincronizare a proceselor paralele in studiul retelelo
r algebrice Petri
Analiza algoritmilor utilizati pentru detectia si corectia erorilor
Analiza asupra importantei si rolului procesului de simulare si optimizare a ret
elelor de comunicatii
Analiza asupra instruirii asistate de calculator la disciplinele tehnologice
Analiza asupra specificatiilor de contabilitate
Analiza codarii semnalului vocal in sistemul GSM
Analiza comparativa a suportului soft oferit de diferite medii de programare pen
tru programarea Socket
Analiza comparativa intre BitDefender si alti antivirusi. Repozitionarea BitDefe
nder
Analiza comparativa intre transmisia cu o singura unda purtatoare si OFDM
Analiza comparativa intre un sistem informatic si un sistem informational
Analiza comunicarii intr-o retea moderna prin VoIP
Analiza financiara a unei societati comerciale printr-un sistem informatic
Analiza interfatei utilizator universale pentru dispozitive wireless
Analiza interogarilor in bazele de date relationale
Analiza managementului procesului decizional. Aspecte ale testarii aplicatiilor
software
Analiza metodelor si obiectelor ciberneticii economice
Analiza modului de proiectare si modelare a retelelor de calculatoare
Analiza optiunilor de publicitate in cadrul comertului electronic
Analiza performantelor sistemelor de calcul prin retele Petri
Analiza privind proiectarea unei solutii de comert electronic
Analiza proiectarii produselor software destinate invatari asistate de calculato
r
Analiza securitatii serviciilor web
Analiza sistemelor de baze de date distribuite
Analiza sistemelor informationale. Realizarea unei aplicatii de generare a factu
rii telefonice
Analiza sistemului de informational de intocmire si prezentare a situatiilor fin
anciare
Analiza sistemului informatic de evidenta a elevilor particularizat pe o scoala
Analiza tehnologiilor pentru asigurarea securitatii tranzactiilor in comertul el
ectronic
Analiza unor protocoale de comunicatii de nivel jos
Analiza unui grup de discutii pe Internet
Analiza unui sistem informatic pentru urmarirea decontarilor cu clientii
Analiza utilizarii intranetului in comertul electronic
Aplicatie Software pentru comert electronic
Aplicatii dezvoltate de utilizator in cadrul arhitecturii sistemelor de calcul
Asigurarea evidentei vanzarilor internet printr-un sistem informatic online
Asigurarea securitatii tranzactiilor de date folosind criptografia
Aspecte ale algoritmilor de sortare prin numarare
Aspecte ale managementului resurselor umane particularizate intr-o aplicatie inf
ormatica
Aspecte ale Microsoft Project 2002 implementate in training si consultanta
Aspecte ale securitatii sistemelor informatice economice
Aspecte ale tehnologiei Java utilizate in aplicatii
Aspecte ale unui sistem informatic de evidenta a salariilor si decontarilor cu o
rganismele statului
Aspecte comparative privind comertul economic si tehnologia informatiei
Aspecte cu privire la securitatea bazelor de date Oracle
Aspecte generale ale unui sistem distribuit de monitorizare si control a unui pr
oces
Aspecte generale asupra sistemelor de gestiune a bazelor de date. Dezvoltarea un
ui program de contabilitate
Aspecte generale de modelare si simulare a unui proces
Aspecte generale privind realizarea unui curs interactiv folosind calculatorul
Aspecte generale privind semnaturile digitale
Aspecte particulare ale unui curs virtual de Dreamweaver
Aspecte privind comertul electronic in contextul comertului international
Aspecte privind costul total al operarii unei retele de calculatoare
Aspecte privind dezvoltarea sistemelor de informare geografica particularizate p
rin aplicatii in ITS
Aspecte privind interfata grafica Swing particularizate prin fire de executie
Aspecte privind memoriile asociative bidirectionale
Aspecte privind prezentarea metodei RMI in limbajul Java
Aspecte privind programarea si gestionarea bazelor de date in Visual Basic
Aspecte privind proiectarea bazelor de date distribuite
Aspecte privind proiectarea unui sistem informational destinat unei societati co
merciale
Aspecte privind proiectarea, implementarea si securizarea unei retele eterogene
distribuite
Aspecte privind proiectarea, realizarea si implementarea unui sistem informatic
Aspecte privind realizarea unei evidente electronice a cartilor dintr-o bibliote
ca
Aspecte privind structuri de date in cadrul Oracle8
Aspectele compresiei in formatele grafice a datelor
Aspectele modelarii conceptuale a datelor din cadrul analizei sistemelor informa
tionale
Aspectele tehnologiilor web implementate in comertul pe internet
Aspectele utilizarii programarii Java si Html in managementul educational
Bazele tehnologiei informatiei. Arhitectura sistemelor de calcul
Clasificarea si caracteristicile algoritmilor de sortare
Comertul electronic prin intremediul unui site web
Comertul electronic prin retelele de tip Intranet
Componentele pachetului Office 2000. Utilizarea si facilitatile programelor din
suita
Consideratii generale asupra managementului resurselor intr-o retea de calculato
are
Consideratii generale privind limbajul Logo
Consideratii generale privind persistenta relationala
Consideratii introductive in limbajul html
Consideratii privind comertul electronic pe Internet
Consideratii privind utilizarea frontpage 2002 pentru constituirea siturilor web
Consideratii teoretice asupra Intranetului si Internetului. Analiza retelelor de
tip LAN
Construirea unui site dinamic folosind o aplicatie informatica
Contrabilitatea si gestiunea activelor imobilizate prin intermediul unui sistem
informational
Crearea de software si hardware pentru retea
Crearea filtrelor numerice in cadrul circuitelor logice programabile
Crearea magazinelor virtuale ca urmare a existentei serviciilor internet
Crearea standardelor de retele locale cu ajutorul arhitecturii LAN
Crearea unei aplicatii cu interogare in visual basic pentru sistemele de gestiun
e a bazelor de date
Crearea unei aplicatii destinate predictiei de date
Crearea unei aplicatii online in scopul facilitarii comunicatiei intre membrii u
nui program pentru studenti
Crearea unor aplicatii analizand tehnicile de parcurgere a unui graf finit
Crearea unor baze de date multimedia si particularizarea pe aplicatii imobiliare
Crearea unor baze de date privind codul bunelor maniere in afaceri si aplicatii
in activitatea de secretariat
Detectia si diagnosticarea defectelor bazata pe estimarea parametrilor
Elemente si particularitati ale limbajului html
Elemente si particularitati ale magazinului virtual ca parte integranta a comert
ului electronic
Elementele si particularitatile sistemelor electronice de plati
Evaluarea termenului necesar realizarii unui proiect utilizand matrici soft
Evidenta activitatii unei societati comerciale particularizata intr-o aplicatie
informatica
Existenta sistemului de operare Linux in cadrul Internetului
Folosirea unei retele neurale de tip Kohonen pentru verificarea vorbitorilor
Generalitati data mining privind introducerea in descoperirea cunostintelor
Gestionarea afacerilor online particularizate pe o societate comerciala
Gestionarea planificarii activitatii unei firme de calculatoare
Gestionarea stocurilor prin intermediul unui sistem informatic
Gestionarea tranzactiilor in baze de date relationale
Gestiunea marfurilor si a relatiilor cu furnizorii printr-un sistem informatic
Gestiunea personalului unitatii in cadrul unui sistem informatic
Implementare unui sistem interactiv de asistare a deciziei
Implementarea interfatei VoIP pe o centrala telefonica digitala
Implementarea proiectarii sistemelor informatice in cadrul unei firme
Implementarea tehnologiei Corba in cadrul aplicatiilor bazate pe componente
Implementarea unei solutii VPN pentru o firma de transport. Aspecte analitice al
e retelelor virtuale private
Implementarea unor programe de audit si supraveghere in retele de calculatoare
Implementarea unui motor de cautare pe web
Implementarea unui sistem OLAP in cadrul unei firme
Implementarea unui sistem RTIS pentru o linie de transport public urban
Licitatii online utilizand o aplicatie web
Localizarea geografica prin implementarea unui sistem informatic
Locul si rolul comertului electronic in cadrul societatii informationale
Magazinul virtual al unei societati comerciale
Modalitate de evidenta a creantelor clientilor unei societati comerciale cu ajut
orul unui sistem informatic
Modalitate de realizare a unui magazin online
Modalitati de adnotare a unitatilor de discurs si a coreferintelor
Modalitati de auditare a sistemului financiar al unei societati comerciale
Modalitati de cablare a retelelor de calculatoare
Modalitati de creare a publicatiilor cu publisher
Modalitati de evidenta a utilajelor evidentiate printr-o aplicatie informatica
Modalitati de gestiune si achizitie de date utilizand codurile de bare
Modalitati de implementare a animatiilor in paginile Web
Modalitati de interconectare a aplicatiilor office cu baze de date
Modalitati de procesare a cunostintelor comune si distribuite
Modalitati de proiectare a aplicatiilor de comert electronic exemplificat pe o s
ocietate comerciala
Modalitati de promovare a afacerilor prin intermediul Internetului
Modalitati de realizare a unui magazin virtual 3D
Modalitati de rutare a datelor in retele IP
Modalitati de transferare de date prin intermadiul Internetului
Modalitati de utilizare CWS pentru realizarea interfetei pe partea de client
Modelarea avansata in baze de date
Oportunitatea realizarii unui flux maxim in retea prim analiza metodei de etiche
tare a nodurilor
Oportunitatile Internetului in mediul economic de afaceri
Organizarea si prelucrarea informatiilor. Analiza bazelor de date statistice
Particularitati ale interoperarii intr-o retea
Particularitatile algoritmilor in retelele de transport
Particularitatile bazelor de date in mediul web
Particularitatile compresiei de date in cadrul aplicatiilor multimedia
Particularitatile procesului de tex mining
Particularitatile world wide web
Particularizari ale algebrei liniare numerice prin aplicatii ale POO in C++
Posibilitati de imbunatatire a calitatii softului
Prelucrarea imaginilor cu ajutorul transformatei radon
Programarea pe obiecte. Modele utilizate in dezvoltarea de produse software
Realizarea bazelor de date Acces prin diferite tehnici
Realizarea contabilitatii financiare in cadrul unui sistem informatic
Realizarea evidentei cartilor intr-o biblioteca folosint o baza de date
Realizarea evidentei clientilor unei firme folosind o plicatie software
Realizarea gestiunii stocurilor de materii prime si materiale printr-un sistem i
nformatic
Realizarea proiectarii unui dispecerat de productie destinat estimarii cantitati
i de carbune excavat
Realizarea unei grile online cu ajutorul aplicatiilor web
Realizarea unui dictionar explicativ al limbii romane online
Realizarea unui ghiseu bancar virtual utilizand o aplicatie informatica
Realizarea unui magazin online in PHP
Realizarea unui program de intocmire si emitere facturi
Realizarea unui site cu ajutorul limbajului HTML
Securitatea retelelor wireless. Elemente de criptografie si protocoale de securi
tate
Sistem distribuit de gestionare a resurselor, implementat pe companii cu acoperi
re geografica mare
Sistemul de finantare al spitalelor pe grupe diagnostice implementat printr-o ap
licatie
Studiu asupra examinarii online particularizat pe aplicatia ExamStud
Studiu asupra problemelor rezolvabile algoritmic implementate in limbaje indepen
dente de context
Studiu asupra securitatii bazelor de date in Oracle
Studiu comparativ intre principalele metode de organizarea datelor
Studiu de caz asupra evolutiei concurentei la nivelul limbajelor de programare
Studiu de caz asupra servicilor disponibile pe internet
Studiu de caz efectuat asupra sistemelor inteligente si microcontrolerelor
Studiu de caz privin dezvoltarea si implementarea unui sistem administrativ pent
ru un camin de studenti
Studiu de caz privind amplasarea unui centru de calcul
Studiu de caz privind aritmetica in precizie multipla
Studiu de caz privind criminalitatea financiar economica si informatica
Studiu de caz privind elaborarea specificatiilor de proiectare ale unui sistem i
nformatic pentru o firma
Studiu de caz privind formalismele alternative pentru Semantic Web
Studiu de caz privind formele normale in baze de date orientate obiect
Studiu de caz privind gestiunea CD - urilor din biblioteca unei societati comerc
iale
Studiu de caz privind hardware si software pentru retea de calculatoare cu aplic
abilitate la Metrou
Studiu de caz privind metodele de programare
Studiu de caz privind modelarea si simularea unui proces biomedical
Studiu de caz privind nevoia de servicii cu garantare a calitatii
Studiu de caz privind realizarea unui magazin virtual
Studiu de caz privind rezolutia automata a anaforei
Studiu de caz privind sistemul de comert electronic
Studiu privind achizitia de cunostinte si evaluarea de expresii Fuzzy
Studiu privind analiza viabilitatii economice si manageriale in cadrul comertulu
i electronic
Studiu privind compresia audio mpeg
Studiu privind dirijarea si taxarea apelurilor internationale
Studiu privind folosirea arborilor si algoritmilor in protocoalele de rutare
Studiu privind implementarea unui sistem informatic unei firme de distributie
Studiu privind metode de alocare a memoriei principale si sisteme de operare
Studiu privind metode de efectuare a platilor in comertul electronic
Studiu privind modelarea sistemelor distribuite
Studiu privind modul de implementare web a tranzactiilor electronice
Studiu privind programarea orientata obiect in sisteme distribuite
Studiu privind proiectarea algoritmilor orientate pe problema
Studiu privind proiectarea si realizarea unui produs software destinat navigatie
i radar
Studiu privind proiectarea unui site web destinat realizarii licitatiei electron
ice
Studiu privind proiectarea unui suport software a modului de informare in cadrul
simulatorului de navigatie
Studiu privind realizarea unui site
Studiu privind reproiectarea unui sistem informational
Studiu privind sistemul de gestiune al bazelor de date
Studiu privind tehnologia Data Warehouse ca metoda de analiza factoriala
Studiu privind traficul in retelele de telecomunicatii
Studiu privind utilizarea calculatorului in calculatia costurilor prin metoda pe
comenzi
Studiu privind utilizarea sistemelor expert in marketing, promovare si vanzare
Studiu privind utilizarea unui pachet de programe in cadrul unei firme
Studiul algoritmilor de performanta pentru analizoare sintactice de tip LR
Studiul operatiilor concurente asupra unor baze de date
Tehnologia ASP folosita in accesarea unei baze de date
Transmisie de date prin inermediul CDMA si OFDM
Utilizarea Access pentru proiectarea unei aplicatii
Utilizarea JPS in gestionarea unei baze de date multimedia
Utilizarea metodelor statistice in crearea unui sistem de adnotare cu parti de v
orbire
Utilizarea PHP - ului in scopul educatiei interactive
Utilizarea Php si bazelor de date MySql pentru crearea unei pagini web
Utilizarea programului Comnet III pentru implementarea si simularea topologiei u
nei retele
Utilizarea tehnologiei Microsoft in aplicatiile bancare online pentru credite de
consum
Utilizarea tehnologiei Servlet in generarea dinamica a paginilor Web
Utilizarea tehnologiilor client - server in realizarea programelor de retea
Utilizarea unei aplicatii in scopul invatarii asistate de calculator
Utilizarea unui produs informatic specializat in organizarea contabilitatii de g
estiune
Utilizarea VHDL in realizarea unui program de simulare circuite deschise
Utilizarea Visual C++ in procesarea imaginilor
Utilizarea Visual C++ pentru programare Windows
Utilizarea XML in baze de date
================================================================================
=====================================
MEDICINA
================================================================================
=====================================
Alergiile
Astmul bronsic - actualitati in tratament
Consideratii anatomo-clinice ale vascularizatiei renale
Corelatii intre aspectele electrocardiografice si ecocardiografice in cardiopati
a cronica ischemica dureroasa
Glaucomul
Hemoragiile digestive superioare
Ingrijirea bolnavilor cu pneumonii bacteriene
Ingrijirea bolnavilor hipertensivi cu risc inalt
Ingrijirea bolnavului cu insuficienta renala
Ingrijirile acordate pacientilor cu diagnosticul Sarcina ectopica
Nursingul gravidei afectate de boli cu transmitere sexuala
Obezitatea
Particularitati de ingrijire ale bolnavilor cu ciroza hepatica
Peritonita acuta
Planificare familiala
Planificarea familiala
Recuperarea soldului protezat
Regimul alimentar in bolile pancreasului
Rolul asistentului medical în cazul bolilor eruptive
Rujeola
Stenoza hipertrofica de pilor
Actualitati in tratamentul Astmului bronsic
Adenopatii laterocervicale. Studiu asupra anatomiei topografice a ganglionilor l
imfatici ai capului
Analiza aparatului excretor si a excretiei
Analiza aspectelor clinice si evolutive in hepatita cu virus C
Analiza coinfectiei HIV - hepatita cronica C la adult
Analiza corelativa intre proprietatile antibacteriene si structura chimica a sul
famidelor
Analiza dinamicii constantelor paraclinice in pancreatita acuta
Analiza efectelor diabetului zaharat asupra produsului de conceptie
Analiza eficientei enzimei de conversie a angiotensinei in cadrul tratamentelor
Analiza evolutiei diabetului zaharat cu debut intre 30 si 40 de ani
Analiza influentei vitaminei A din alimente asupra functiilor unor organe
Analiza kinetoterapiei in tratamentul piciorului stramb varus - equin congenital
Analiza matrixului extracelular al placentei de ultim trimestru asociat cu hiper
tensiunea de sarcina
Analiza meningitei in fuctie de deficientele imunologice
Analiza modalitatilor de abordare terapeutica in gonartroza
Analiza preparatelor parenterale cu actiune prelungita
Analiza privind leziunile preneoplazice prostatice
Analiza profilaxiei pneumoniei pneumococice
Analiza proprietatilor functionale ale neuronului
Analiza tumorilor epiteliale ovariene
Anatomia si fiziologia analizorului vizual
Anatomia si fiziologia ficatului si a cailor biliare. Aspecte generale ale colec
istitei acute
Anatomia si fiziologia laringelui. Aspecte ale laringitei acute
Aparatul genital feminin. Notiuni de anatomie si fiziologie
Aparitia algiilor vertebrale la utilizatorii profesionali de calculatoare
Aparitia malformatiilor congenitale osoase la copilul cu greutate mica la naster
e
Aparitia modificarilor biochimice in HTA indusa de sarcina sub stres oxidativ
Apedincele cecal. Semiologia afectiunilor chirurgicale
Aspecte ale accidentului vascular cerebral
Aspecte ale anevrismelor arteriale ca parte a traumatismelor arteriale
Aspecte ale bilantului anevrismului de aorta abdominala prin examen computer tom
ografic
Aspecte ale chirurgiei in sistemul cardiovascular
Aspecte ale fiziologiei intestinului gros. Morfopatologia cancerului rectocoloni
c
Aspecte ale ingrijirii pacientilor cu pielonefrita
Aspecte ale ingrijirii pacientilor cu tulburari de sexualitate
Aspecte ale ingrijirii pacientului cu ciroza hepatica
Aspecte ale ingrijirii pacientului cu meningita meningococica
Aspecte ale ingrijirii pacientului cu osteoporoza
Aspecte ale ingrijirii pacientului cu varicela
Aspecte ale ingrijirii si supravegherii bolnavilor cu glomerula nefrita acuta
Aspecte ale metabolismului lipidic. Studiul proceselor metabolice in faza de abs
orbtie
Aspecte ale prevenirii difteriei prin supravegherea nivelului de imunitate si a
evolutiei agentului patogen
Aspecte ale probei de travaliu. Metoda de stabilirea a atitudinilor la nastere
Aspecte ale rolului asistentului social in ingrijirea copiilor bolnavi de insufi
cienta rennala
Aspecte ale substantelor de contrast organo - iodate
Aspecte analitice privind comportamentul copiilor cu deficienta mentala
Aspecte anatomo - patologice ale profilaxiei tuberculozei
Aspecte clinico - evolutive si ale lichidului rahidian in afectarea sistemului n
ervos central
Aspecte contributive la studiul farmacognostic al speciei Pleurotus Ostreatus
Aspecte generale ale encefalului. Fiziopatologia traumatismelor cranio - cerebra
le
Aspecte generale privind degeraturile si arsurile
Aspecte medico-legale asupra traumatismelor mecanice cauzate de arme albe
Aspecte particulare de ingrijire a bolnavilor cu ciroza hepatica
Aspecte privind biologia tesuturilor dentare
Aspecte privind educatia sanitara a bolnavilor internati cu hepatita virala acut
a
Aspecte privind ingrijirea bolnavilor cu peritonita acuta
Aspecte privind institutionalizarea varstnicului din mediul rural
Aspecte privind plante medicinale utilizate in dermatocosmetologie
Aspecte privind realizarea unei punti fizionomice metalo - compozite in zona lat
erala
Aspecte relavante ale unui studiu clinic privind artrita reumatoida juvenila
Aspectele curentului de joasa frecventa in patologia lombara. Efectul analgetic,
local si reflex
Aspectele fiziologice si anatomia aparatului digestiv
Aspectele fiziologice si anatomia ficatului si a cailor biliare. Studiul colecis
titei acute
Aspectele fiziologice si anatomia gluacomului. Studiul sindromului de hipertensi
une oculara
Aspectele fiziologice si anatomia ovarului. Atitudinile terapeutice fundamantale
in cancerul de ovar
Aspectele generale ale tumorilor benigne laringiene
Avortul o problema nationala. Metode contraceptive
Biomaterialele utilizate pentru realizarea protezelor vasculare in cadrul sistem
ului vascular
Boala Hodgkin. Consideratii anatomo - patologice
Bolnavul cu peritonita acuta. Rolul asistentei medicale in ingrijirea lui
Cancerul colo - rectal, tratament complex
Cancerul gastric diagnosticat precoce
Cardiopatia cronica ischemica dureroasa. Corelatii intre aspectele electrocardio
grafice si ecocardiografice
Ciroza hepatica. Forme clinice. Simptomatologie
Clinica bolnavului hemiplegic. Aspecte ale modificarilor vasculare periferice
Clinica si tratamentul edentatiei totale
Consideratii clinice asupra ulcerului gastro - duodenal
Consideratii clinice, terapeutice si etiopatogenice ale ozenei
Consideratii etiopatogenice, clinice si terapeutice asupra corpilor straini esof
agieni
Consideratii generale privind integrarea asimptotica a ecuatiilor diferentiale c
u dihitomii
Controlul si prevenirea transmiterii infectiilor ca parte integranta din planifi
carea familiala
Corelatii clinico - ecografice in urmarirea pacientilor cu disfunctii de proteza
valvulara
Delimitarea conditiei mentale a bolnavului cu schizofrenie prin evaluari psiholo
gice
Diagnosticarea si terapia glaucomului neovascular
Diagnosticarea si tratamentul bolii varicoase
Diagnosticul pozitiv si diferential al Glomerulonefritei acute poststreptococice
Diagnosticul si evolutia astmului bronsic
Diagnosticul si evolutia in tratarea tetaniei
Dieta echilibrata. Vegetarismul - sau amenintarea de a trai vesnic
Dizarmoniile personalitatii. Aspecte medico - legale psihiatrice
Edentatia. Clasificarea formelor clinice
Efecte asupra sanatatii determinate de poluarea atmosferica
Evolutia agresiva a tumorilor neodontogene de maxilar
Evolutia si complicatiile arsurilor
Evolutia si tratamentul cazurilor de rujeola
Factorii cauzali potentiali ai bolilor profesionale
Farmacocinetica, metabolism si interactiuni medicamentoase. Fluconazol
Fiziopatologia si diagnosticul diferential al Epilepsiei
Forme clinice de evolutie a apendicitei
Forme severe de lupus eritematos sistemic. Aspecte clinice, paraclinice si evolu
tive
Hemoragie digestiva superioara. Ingrijiri specifice asistentei medicale acordate
pacientilor
Hernia de disc lombara. Recuperare medicala
Hipertrofia benigna de prostata. Aspecte ale rezectiei transuretrala a prostatei
ca metoda de tratament
Implicatiile medico - sociale ale tabagismului
Indicatii, contraindicatii si reactii adverse a medicatiei imunomodulatoare in l
upusul eritematos sistemic
Infectii peritoneale. Studiu asupra etiologiei microbiene
Ingrijirea bolnavilor cu epilepsie. Aspecte socio - familiale si de recuperare a
epilepticilor
Insusirile si calitatile consilier dintr-un cabinet de planificare familiala
Interventii implicate in fractura de col femural
Intoxicatia cu antidepresive ciclice la copii. Corelatii clinico - terapeutice
Izvorul terapeuticii medicamentoase actuale. Etnofitoterapia romaneasca
Kinetoterapie. Programe de tratament
Managementul factorilor de risc intalniti in screeningul antenatal. Consultatia
prenatala
Manifestari clinice ale virusului hepatic de tip B
Metode de investigare paraclinica in traumatismele cranio - cerebrale
Metode de tratament ale bolii Crohn
Microangiopatia diabetica. Aspecte ale diabetului zaharat
Mijloace de diagnostic si tratament a bolii parodontale
Modalitati de agregare si tehnologia de realizarea a puntilor pe implante la inf
rastructura
Modalitati de ingrijire a bolnavilor cu epilepsie
Monitorizarea frecventei cardiace prin electrocardiograma
Notiuni de chimioterapie antineoplazica. Studiu clinic asupra cardiotoxicitatii
induse de 5 - fluorouracil
Notiuni de fiziologie rectocolica cu semnificatie deosebita in studiul cancerulu
i de colon
Notiuni de patologie ale laringitei
Nursing al cazurilor practice de rubeola
Obstructiile venoase retiniene. Principii clinice si terapeutice
Osteoporoza si riscurile fracturii de sold pe teren osteoporotic la varstnici
Pacientul diabetic. Rolul asistentei medicale in educarea lui
Parodontopatiilor marginale cronice - tipuri de lucrari protetice conjuncte apli
cate
Particularitatile unor plante medicinale cu actiune hipoglicemianta
Patologia cerebrala ischemica. Tratament cu neuroprotectori
Pnemotorax. Dificultati de diagnostic si tratament
Raia psoroptica la bubaline. Cercetari etiopatogenetice, imunologice si epidemio
logice
Recuperarea hemiplegiei spastice infantile prin intermediul tratamentului kineti
c
Relatii si perspective ale unei persoane cu handicap
Retinopatia diabetica proliferativa. Aspecte ale fotocoagularii cu laser argon
Rolul alimentatiei privind starea de sanatate si randament in munca la o populat
ie tanara
Rolul asistentei in ingrijirea bolnavilor cu afectiuni pulmonare
Rolul ortopediei in tratamentul fracturilor radiusului distal
Sepsisul neomental. Aspecte clinice si evolutive
Sindromul Eisenmenger. Studiu privin evolutia naturala
Sindromul West si aspecte clinice ale spasmelor infantile
Sistemul limfoganglionar cervical. Notiuni de anatomie
Solutia injectabila de clorhidrat de verepam. Studii de formulare, preparare si
stabilitate
Studii ale stresului oxidativ in psoriaxis
Studiu asupra bolii parodontale si a pungii parodontale. Anatomia parodontiului
Studiu asupra meninigitei acute virala
Studiu asupra metodelor de tratament chirurgical al fracturilor de diafiza humer
ala
Studiu asupra pacientilor cu H.I.V
Studiu asupra unui caz de intoxicatie cu Plumb anorganic
Studiu clinic al ulcerului gastro - duodenal
Studiu comparativ anatomo-imagistic a leziunilor meningeale si osoase in traumat
ismele cranio - cerebrale
Studiu de caz asupra asfixiei mecanice. Aparitia modificarilor anatomo - patolog
ice
Studiu de caz asupra bolii Hodgkin
Studiu de caz asupra endocarditei infectioase
Studiu de caz asupra medicatiei antiulceroase
Studiu de caz privind consumul si traficul de stupefiante
Studiu de caz privind descoperirea insulinei
Studiu de caz privind dezvoltarea fizica a copiilor intre 0 - 3 ani
Studiu de caz privind directiile prioritare de promovare a sanatatii implementan
d principii ecologice
Studiu de caz privind hepatita virala acuta si tratamentul acesteia
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu accidente cerebrale
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu gastrita acuta
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu hepatita virala
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu mobilitate fizica
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu poliartrita reumatoida
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu fractura diafizara de femur
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu insuficienta renala
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu mononucleoza infectioasa
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu pancreatita acuta
Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu pneumonie pneumococica
Studiu de caz privind ingrijirea pacientelor cu iminenta de avort
Studiu de caz privind ingrijirea pacientilor cu boli profesionale saturnismul
Studiu de caz privind ingrijirea pacientilor cu laringita acuta
Studiu de caz privind ingrijirea pacientilor cu litiaza renala
Studiu de caz privind ingrijirile acordate pacientelor cu diagnosticul de sarcin
a ectopica
Studiu de caz privind medicamentele injectabile care contin vitamine
Studiu de caz privind plantele medicinale din familia Apiaceae
Studiu de caz privind sindromul febril prelungit. Aspectele potogeniei febrei
Studiu de caz privind traumatismele in sporturile de autoaparare
Studiu de diagnosticare in Astmul Bronsic
Studiu de diagnosticare in astmul bronsic profesional
Studiu in tratamentul accidentului vascular cerebral AVC
Studiu privin explorarea in cancerul gastric. Anatomia chirurgicala si fiziologi
a stomacului
Studiu privind aparitia si evolutia bolii Parkinson
Studiu privind aportul adus de medicii arabi in secolele IX - XII pentru dezvolt
area oftalmologiei
Studiu privind aportul tehnicii dentare in tratarea fracturilor de mandibula
Studiu privind cancerul mamar si factorii de risc
Studiu privind eficienta blocantelor canalelor de calciu in tratamentul hiperten
siunii arteriale esentiale
Studiu privind evidenta si gestiunea intr-un cabinet staomatologic
Studiu privind fiziopatologia traunmatismelor cranio - cerebrale
Studiu privind fuziunile si achizitiile de companii farmaceutice
Studiu privind importanta factorilor de risc la pacientul chirurgical
Studiu privind ingrijirea bolnavilor cu Hepatita Virala A
Studiu privind litiaza biliara la bonavii cu hapatopatii cronice. Aspecte clinic
e si factori de risc
Studiu privind modificarile enzimatice ale miocitului in trichineloza
Studiu privind prevalenta avortului spontan la parturientele cu placenta jos imp
lantata
Studiu privind tratamentul BCG al tumorii vezicale superficiale
Studiu privind tratamentul conservator al bolii ulceroase duodenale
Studiul agentilor antimicrobieni folositi in combaterea si controlul placii bact
eriene gingivale
Studiul celulei ca element anatomic fiziologic si biochimic
Studiul contraceptiei ca parte integranta a planificari
Studiul evaluarilor psihometrice in bruxism
Studiul formelor farmaceutice oftalmice
Studiul gutei ca boala reumatismala si metabolica
Studiul sclerozei multiple si a valvulopatiilor colagenozice folosind imagistica
prin rezonanta
Studiul toxicitatii cadmiului
Studiul unor afectiuni ale glandei tiroide la om
Tehnici de evaluare si ingrijire acordate in cazul abcesului pulmonar
Terapia glaucomului primitiv cu unghi deschis
Tratamente aplicate si terapii intensive in cazul hemoragiilor digestive superio
are
Tratamentul chirurgical al parodontitelor marginale cronice. Ingrijiri profilact
ice
Tratamentul in periartita scapulohumerala
Tratamentul si combaterea profilaxiei rahitismului
Traumatisme cranio - cerebrale. Studiu comparativ anatomo - imagistic a leziunil
or nervoase
Urmarirea pacientilor cu disfunctii de proteza valvulara prin corelatii clinico
- ecografice
Utilizarea metodelor biofizice pentru diagnosticarea leziunilor de natura infect
ioasa
================================================================================
=====================================
MUZICA - ARTE - STUDIUL ARTELOR
================================================================================
=====================================
Aspecte privind interferenta mijloacelor audiovizuale in arta spectacolului cont
emporan
Aspecte privind reperele cronologice si stilistice in creatia muzicala
Conservarea, restaurarea si consolidarea unei cladiri publice
Culorile ca simboluri cristice si semnificatia lor
Epoci si reforme in comedie. Prima intalnire cu piesa
Pozitia simfonismului german in muzica europeana
Profilul melodic al motivelor in inceputurile octosilabice in muzica pentru nunt
a
Strategii de utilizare a liantilor in pictura pe diferite suporturi
Studiu de caz privind muzica filmului de arta in primul secol al cinematografulu
i
Studiu de caz privind pictura de icoane bizantine
Studiu privind compunerea, distrugerii si recompunerii timpului in muzica
Studiu privind dansul de la origini si pana la nasterea poporului roman
Studiu privind folclorul traditional de la origini si pana in prezent
Studiu privind ideologia, mitul si propaganda arhitecturii si a urbanismului tot
alitar
Studiu privind tehnica si arta fotografica
Studiu privind transferul imaginii digitale pe suport fotosensibil in cadrul cin
ematografiei
================================================================================
=======================================
PEDAGOGIE
================================================================================
=======================================
Activitati practice in formarea si dezvoltatrea personalitatii prescolarului
Algoritmi pentru drumuri minime in grafurile orientate
Importanta activitatilor de educare a limbajului in dezvoltarea vocabularului co
piilor prescolari
Memoria scolarului mic - particularitati si caile de dezvoltare
Metodica predarii verbului la clasele I-IV
Procesualitatea insusirii dezvoltarii normelor de ortografie si punctuatie la cl
asele I-IV
Scriitorul Mihai Eminescu in programele si in manualele scolare
Strategii didactice in predarea invatarea calculului mintal
================================================================================
=======================================
POLITEHNICA
================================================================================
=======================================
Transportul marfurilor vrac pe calea ferata
Transformarea de coordonate in spatiul cu 3 dimensiuni
Metode de determinare a proprietatii fizico-chimice ale cocsului metalurgic si i
nfluenta calitatii cocsului asupra proceselor de elaborare a fontei
Proiectarea fabricatiei carcaselor pentru motoare electrice
Proiectarea si modelarea sistemului de actionare electrica al mecanismului de ri
dicare al unui pod rulant
Proiectarea tehnologiei de executie pentru reperul BULON
Robot industrial de manipulare in configuratie Gantry cu sase grade de libertate
Robotii mobili
Studiu privind procesarea si valorificarea deseurilor metalice marunte
Locuinta demisol-parter-1etaj-mansarda amplasat in localitatea Popesti-Leordeni-
Ilfov
Analiza de semnatura ca metoda de compresie in testarea circuitelor integrate
Analiza gradului de poluare in canioanele urbane
Analiza programelor Java pentru proiectarea si simularea blocurilor de filtre
Analiza proiectarii unui emitator radio reconfigurabil prin software
Analiza sistemului de acces pentru personalul autorizat intr-o anumita arie prot
ejata
Analiza sistemului de transmitere sincronizata a imaginilor statice
Aspecte privind amplificatorul operational si circuitele integrate
Aspecte privind computerul de bord si controlul de timp al sistemului
Aspecte privind elementele de calcul si proiectarea a retelelor de fibra optica
Aspecte privind masurarea defazajului. Studiu de caz privind fazmetrul virtual
Aspecte privind proiectarea schemei bloc a unui emitator
Aspecte privind sincronizarea in retelele numerice de transmisiuni
Aspecte privind standul experimental pentru actionari electrice
Aspecte privind terminalul pentru retele numerice de transmisiuni
Conceptul, tipologia si utlizarea cardurilor. Aplicatii ale cardurilor
Considerente legate de generatoarele de functii si de proiectarea antipertubativ
a a cablajelor imprimate
Cresterea eficientei energetice prin introducere a unor unitati de cogenerare cu
turbine cu gaz
Evolutia Telecomunicatiilor. Sisteme pentru Comunicatii Mobile
Generatoarele de impulsuri cu microcontroler si implementarea soft a unei tastat
uri matriceale
Influienta conditiilor exterioare de frecare si a volumului unui corp asupra def
ormarii acestuia
Modelarea numerica a solicitarilor dielectrice ale izolatoarelor de trecere la t
ransformatoare
Programarea microcontrolerului 8051
Programele software pentru proiectarea amplificatoarelor de microunde cu structu
ra distribuita
Proiectarea pe calculator a infasurarilor in dublu strat a masinilor electrice d
e curent alternativ
Sterilizarea de material si intrumente medicale cu ajutorul cuptorului electric
cu rezistoare
Strategii de sincronizare si modulatie
Studiu asupra activitatii postale la nivel general in Romania
Studiu de caz privind circuitele integrate analogice
Studiu de caz privind criptografierea printr-un codor - decodor haotic autosincr
onizabil complet digital
Studiu de caz privind nivelul fizic al unui sistem de comunicatie
Studiu de caz privind pierderile de putere si energie in retelele electrice
Studiu de caz privind schema tehnologica si de automatizare a instalatiei frigor
ifice cu comprimare mecanica
Studiu de caz privind sistemele de achizitie de date pentru sesimografele marine
Studiu de caz privind sistemul de actionare a robotilor mobili
Studiu de caz privind unda uniforma in cazul cuptorului cu microunde
Studiu de caz privind utilizarea datelor GIS in modelarea hidrologica
Studiu de caz privins sistemele adaptive de antene
Studiu privind actionarea unui motor asincron trifazat de la un convertor static
de frecventa
Studiu privind functionarea unei linii de sortare intr-un sistem flexibil de fab
ricatie
Studiu privind implementarea unor functii de masurare folosind circuitele logice
programabile
Studiu privind incercarile mecanice statice si de duritate
Studiu privind modulatia PWM cu unde modulatoare partial constante
Studiu privind organizarea contabilitatii sintetice si analitice a stocurilor
Studiu privind proiectarea unui robot autonom cu roti actionat cu motoare de cur
ent continu
Studiu privind regimul deformant in instrumentatie
Studiul proiectarii unui sistem de actionare electrica intr-o cascada
Tehnici de montare a unor instalatii de desulfurare gaze arse la blocuri energet
ice
Tehnici de proiectare antipertubativa a cablajelor imprimate
Tehnologia de realizare a miezului magnetic si a infasurarilor in vederea suduri
i cu arc electric
Abaterea de la circularitate a suprafetelor elementare cilindrice folosind echip
amente mecatronice
Acreditarea cu sren 729 a unei societati comerciale. Plan de investitii si organ
izare
Administrarea si tratarea deseurilor radioactive
Analiza artefactelor in rezonanta magnetica nucleara
Analiza asupra metodelor si tehnicilor de control si integrarea lor in fluxul de
fabricatie
Analiza asupra transportului fluidelor vascoase si congelabile din import
Analiza calculului pierderilor presiunii dintr-un dispozitiv de interventie al u
nei societati comerciale
Analiza comparatorie intre stabilizatoarele de tensiune liniare si cele cu comut
atie
Analiza conceptuala a carierei miniere. Date generale si estimari pentru urmator
ii ani
Analiza conditiilor de lucru din pachetul Jota. Aspecte tehnico economice a vari
antelor de colectare
Analiza convertorului temperatura -frecventa
Analiza defectelor si regimurilor anormale specifice dispozitivelor electrice
Analiza dinamicii accidentelor rutiere la contactul autovehicul - pieton
Analiza diversificarii sortimentelor de produse tip bumbac
Analiza impactului containerizarii asupra dezvoltarii porturilor
Analiza integrarii sistemelor de avionica si arme la bordul aeronavelor moderne
Analiza masinilor de fabricare rapida a prototipurilor
Analiza matricelor de injectat si a elementelor de modelare folosind tehnologia
injectarii
Analiza modelelor numerice pentru studiul problemelor de camp electrostatic
Analiza motorului de aprindere prin comprimare
Analiza politicilor de perfectionare a sistemelor de transport
Analiza privind implementarea si testarea unor sisteme de reglare pe diferite pl
atforme
Analiza privind proiectarea elementelor unui sistem de termoficare urban cu apa
fierbinte bitubular inchis
Analiza privind teoria abstracta a automatelor
Analiza privind trnsportul si distributia lichidelor prin conducte
Analiza procesului de obtinere a otelului X52
Analiza proiectarii unui motor pentru actionarea unui autoturism
Analiza si modelarea convertoarelor C.C. - C.C
Analiza sistemului CATV din corpurile unei universitati
Analiza structurii actuale a fondului forestier si fundamentarea solutiilor de i
mpadurire
Analiza unei instalatii de climatizare la o intreprindere de mecanica fina
Aspecte ale coloanei de fractionare - proiectare mecanica
Aspecte ale depunerii si obtinerii de filme subtiri prin ablatie laser
Aspecte ale instalatiei frigorifice aferente unui complex sportiv
Aspecte ale instalatiei frigorifice pentru un depozit de legume
Aspecte ale intretinerii unei nave maritime
Aspecte ale metodelor reologice electrice si mecanice
Aspecte ale modelarii retelelor de comunicatii si simulare. Analiza statistica a
rezultatelor simularii
Aspecte ale procedurii privind determinarea rezistentei la solicitari
Aspecte ale proiectarii unei conducte tehnologice de diametrul mare cu optimizar
ea sistemelor de rezemare
Aspecte ale proiectarii unei instalatii de imobilizare a peroxidazei din hrean i
n alcool polivinilic
Aspecte ale protectiei mediului. Studiu privind deseurile provenite din echipame
nte electrice si electronice
Aspecte ale roboticii de precizie. Studiu asupra maini mecanice cu mecanism cu c
ama
Aspecte ale simularii gradientilor de tensiune miocardica
Aspecte ale studiului aliajelor metalo - plastice
Aspecte ale unor sisteme de protectie a mediului
Aspecte analitice privind procedeul optim de sudare. Analiza constructiva a sudu
rilor
Aspecte calitative ale energiei electrice
Aspecte privind dezvoltare viticulturii si a industriei vinului in Romania
Aspecte privind dispozitivul de utilizare a rolelor cu benzi adezive
Aspecte privind optimizarea constructiv functionala a extrudarii
Aspecte privind pregatirea navei pentru intrare si ancorarea in bazinele portuar
e
Aspecte privind proiectarea sistemului de alimentare cu caldura a unui ansamblu
urban si industrial
Aspecte privind telefonul mobil ca mijloc de comunicare
Aspecte tehnologice privind obtinerea scrierilor cartilor si a hartii
Calculul aerului necesar si al gazelor rezultate din metalurgia Pb - Zn
Caracteristici de calitate in optimizarea proceselor tehnologice al masinilor un
elte
Catapultarea - evolutie si efecte asupra pilotului
Cercetari experimentale cu privire la curgerea materialului in timpul extrudarii
cu sudura
Cimenturi de sonda si fluide de foraj
Circuite trifazate de curent alternativ. Masurarea puterii active
Cocsul metalurgic. Metode de determinare a proprietatilor fizico - chimice
Compozite oxidice - compozite polimerice. Studiu comparativ
Consideratii generale asupra algoritmilor de rutare si implementarea protocolulu
i DVMRP
Consideratii generale asupra principiului stategiei modularii in durata (PWM) cu
frecventa ridicata
Consideratii privind spectofotometrele. Determinarea calitatii apelor si masurar
ea surselor de radiatie
Curatarea si degazarea tancurilor de marfa la navele petroliere
Depozitarea controlata a deseurilor menajere. Impactul asupra mediului
Determinarea compozitiei chimice prin microscopie optica si electronica a supera
liajelor cu baza Ni
Dezvoltarea constructiei masinilor de transportat si a transportoarelor de mare
capacitate
Documente pentru inregistrarea evenimentelor petrecute la bordul unei nave marit
ime
Echipamente si mijloace de salvare
Elemente de cadastru si topografie
Eliminarea sistemului hidraulic de comanda al masinii de rectificat RPO 200 - as
pect al modernizarii
Erorile canalului discret si masuri de protectie impotriva codurilor Reed - Mull
er
Evaluare gradului de poluare a mediului inconjurator si identificarea surserlor
de poluare
Evaluarea riscurilor. Principii de baza
Fabricarea alcoolului si a berii utilizand hidroliza enzimatica a amidonului din
cartofi si cereale
Folosirea releului inteligent MFD - TITAN in automatizarea unei case Home Manage
r
Fractia xilenica. Proces tehnologic de obtinere
Imbinari sudate variante tehnologice de realizare a sudurii
Implementarea hardware si software a decodorului morse cu PIC
Incarcarea, amanarea si stivuirea marfurilor. Consideratii generale
Manevra unei nave de acordare a asistentei unei nave aflate in pericol. Analiza
tehnica
Microprocesoarele P4 - K7. Influenta regimului termic asupra stabilitatii acesto
ra
Motoare termice. Solutii tehnice si scheme de cogenerare
Motoarele cu ardere interna. Cinematica si dinamica
Navigatia pe Canalul Manecii si Golful Biscaya. Studiu tehnic de siguranta
Navigatie fluviala. Sistem de monitorizare
Parametrii constructivi si functionali ai motorului unui autovehicul
Performantele energetice si ecologice ale arderii combustibilor organici in camp
uri electrice si magnet
Preformantele autofurgonetei si valorificarea lor
Procese si tehnologii industriale. Consideratii ecologice generale
Procesorul de semnal ADSP - 21160. Implementarea algoritmilor adaptivi RLS si LM
S
Procurarea si tehnologia aprecierii animalelor de macelarie ca animale destinate
productiei de carne
Productia poligrafica. Procese de brosare - copertare si finisare
Produsul corp - lagar. Proces si sistem de productie
Proiectare si producerea camasii de fete
Proiectarea instalatiei de balast
Proiectarea si confectionarea pantalonuli scurt
Proiectarea si finisarea unei rochii de ocazie
Receptorul DTMF. Proiectarea unor subansamble specifice
Reperul Corp Lagar. Proiectarea tehnologiei de fabricare
Retete si tehnici de servire a preparatelor din carne de pasare
Retete si tehnici de servire a preparatelor din carne de peste
Semnalul de frecventa intermediara. Metode de prelucrare
Sisteme automate de pornire ale turbomotoarelor
Stabilirea principalelor caracteristici constructive si functionale la motoarele
cu ardere interna
Statiile de electroalimentare de medie putere, fixe si mobile. Aspecte comparati
ve
Studii si cercetari pe modele privind poluarea solului cu pesticide
Studiu asupra cresterii performantelor angrenajelor conice prin nitrurare ionica
Studiu asupra instalatiilor si stabilirea caracteristicilor principale ale corpu
lui navei
Studiu asupra tehnologiei de fabricatie si asamblare a unui produs
Studiu de caz privind asamblarea prin suruburi
Studiu de caz privind teoria compresiei de dinamica
Studiu de cercetare asupra solidificarii aliajelor influentate de vibrare
Studiu de eficienta economica asupra furnalului cu gaz metan al unei societati c
omerciale
Studiu de elaborare a strategiilor de produs in cadrul unor firme
Studiu de fiabilitate asupra sistemelor electronice
Studiu despre lipirea metalelor grele (carburi metalice sinterizate) pe oteluri
de scule
Studiu documentar privind fabricarea inghetatei
Studiu evaluator al nivelului de risc de imbolnavire profesionala si accidentare
pentru locuri de munca
Studiu general al unui sistem de management al frecventelor
Studiu privind autovehiculele necesare priectarii instalatiilor speciale
Studiu privind bazele procesului tehnologic de filtrare in camp de forte centrif
ugal
Studiu privind comunicarea telefonica
Studiu privind construirea batiurilor. Aspecte ale proiectarii brosei pentru pre
lucrarea canalului de pana
Studiu privind cresterea randamentului de utilizare a combustibililor fosili pri
n hidratare
Studiu privind drumul initial pe hartie de navigatie
Studiu privind impactul produs asupra mediului
Studiu privind influenta esteticii asupra ambalajelor
Studiu privind influenta vantului asupra elementelor de navigatie
Studiu privind influienta lucrarii solului asupra culturilor de porumb
Studiu privind instalatiile de climatizare si ventilare
Studiu privind metode de realizare a capelor metalo - ceramice utilizand tehnolo
gia aliajelor dentare
Studiu privind optimizarea capacitatii aeroportuare
Studiu privind optimizarea masinilor frigorifice si a pompelor de caldura
Studiu privind proiectarea filtrelor digitale prin modelare
Studiu privind proiectarea optimala a unui sistem eterogen, mecanic si pneumatic
Studiu privind rezolvarea modelului matematic de dimensionare al unui schimbator
de caldura
Studiu privind simularea cu MEF a comportarii barelor cu pereti subtiri
Studiu privind transportul gazelor naturale si petroliere
Studiu tehnologic privind constructia de masini
Studiul asupra tehnologiilor si proceselor fotografice in poligrafie
Studiul convertoarelor tensiune - frecventa
Studiul defectelor in circuite digitale
Studiul dinamicii masinilor electrice
Studiul dinamicii statistice a automobilelor
Studiul eficientei economice a realizarii masinii de rectificat filete. Fisa teh
nologica a unei piese
Studiul interactiunii dintre cadmiu si organism. Cai de raspandire ale cadmiului
in mediu ambient
Studiul metodelor de realizare a capelor metalo - ceramice
Studiul motoarelor electrice de curent continuu
Studiul privind atmosfera ca potectoare a vietii
Studiul proiectarii optome a unei retele in functie de trafic
Studiul proiectarii unei instalatii eoliene de putere mica
Studiul remanentei de CaC2 in zgurile de desulfurare a fontelor
Tehnologia cardurilor. Introducere si extindere
Tehnologia de executie si proiectare punte motorizata a unei masini de frezat
Tehnologia uleiului alimentar
Transmisia si gestionarea datelor privind consumul de combustibil la motoarele c
u injectie
Turbine cu gaze si motoare termice. Cicluri termodinamice
Utilaje de baza pentru forjare
Utilizarea bazei de date spatiale a unui judet in dezvoltarea infrastructurii
Utilizarea energiei regenerabile. Aspecte tehnico - economice
Utilizarea microcontroler in comanda inteligenta a ascensoarelor
Utilizarea tranzistoarelor de putere mica in constructia surselor in comutatie
Valorificarea laptelui si tehnologia prelucrarii acestuia
Verificarea arcurilor de ceas utilizand dinamometrul
================================================================================
=======================================
PSIHOLOGIE
================================================================================
=======================================
Consilierea
Inteligenta emotionala
Introducere in psihologia varstelor
Rolul terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea anxietatii la toxicomani
Rolul terapiei sugestive in ameliorarea depresiei la alcoolici
Rromanipen si modern in comunitatea de rromi laesi Botosani
Strategii psihoterapeutice aplicate in tratamentul anxietatii si depresiei
Abordare strategica a actului de comunicare umana
Abordarea anxietatii si manifestarea comportamentului anxios la adolescenti vaza
tori. Adolescenti ambliopi
Abordari terapeutice ale tulburarilor depresive si ale nevrozei depresive
Agresivitatea ca forma de adaptare si contra - reactie la frustrare in cazul cop
iilor institutionalizati
Ameliorarea anxietatii la toxicomani prin terapii cognitiv - comportamentale
Analiza diferentelor de generatii in ajustarea si reactivitatea la stres
Analiza factorilor de risc in abandonul noului nascut
Analiza factorilor familiali implicati in fenomenul de infractionalitate juvenil
a
Analiza modalitatilor de imbogatire a vocabularului elevilor cu deficiente minta
le prin terapie si joc
Analiza personalitatii criminale a criminalului in serie
Analiza psihologica a superstitiilor comune prezente in cognitia studentilor
Analiza, prelucrarea si interpretarea datelor rezultate in urma proceselor psiho
-sociale
Argument pro domo privind initiativa comunitara religioasa de prevenire a violen
tei in familie
Aspeclele creativitatii in succesul profesional
Aspecte ale capacitatii testimoniale ale minorului
Aspecte ale carentelor rolurilor de tata
Aspecte ale comportamentului infractional de furt ca urmare a influentei factori
lor psiho - sociali
Aspecte ale comunicarii in audio - vizual
Aspecte ale comunicarii nonverbale
Aspecte ale dezvoltarii personalitatii in adolescenta - fenomene psihosociale
Aspecte ale esecului scolar datorita etichetarii in clasa
Aspecte ale manifestarii anxioase si depresive la tinerii dependenti de droguri
Aspecte ale metodologiei predarii - invatarii numerelor naturale in clasele I -
IV
Aspecte ale monitorizarii progresului prin invatare. Metode de crestere a acurat
etii matocognitive
Aspecte ale proceselor psiho - sociale in formarea identitatii
Aspecte ale psihoterapiei depresiei si anxietatii
Aspecte ale rolului motivatiei si afectivitatii in instruire
Aspecte ale rolului profesorului in constituirea autonomiei elevului
Aspecte ale rolului terapiei sugestive in ameliorarea depresiei la alcoolici
Aspecte ale slabiciunii scolare la copiii supradotati din mediul rural
Aspecte ale teoriilor motivationale ale umorului. Simtul umorului
Aspecte ale terorismului ca fenomen complex plurideterminat
Aspecte ale tratarii diferentiate a elevilor in cadrul activitatilor din ciclul
primar
Aspecte privind adolescentul cu tulburari de comportament
Aspecte privind ameliorarea anxietatii la toxicomani. Rolul terapiei cognitiv co
mportamentale
Aspecte privind mobilitatea teritoriala in contextul aderarii Romaniei la Uniune
a Europeana
Aspecte privind tehnicile complementare kinetoterapiei si de masaj pentru combat
erea stresului
Aspecte psihologice privind personalitatea alcoolistului si etiologia alcoolismu
lui
Aspecte relationale intre particularitatile sociabilitatii si educatia parentala
in cazul prescolarului
Aspecte relevante ale studiului corelational privind profilul de personalitate s
i frecventa minciunii
Aspecte teoretice si metodologice ale sintaxei propozitiei
Aspectele generale ale hartilor
Aspectele psihologice relevante in momentul dezvaluirii diagnosticului la copilu
l cu infectie Hiv
Campania pentru Referendum si Alegerile Locale 2004. Tehnici de manipulare folos
ite
Cercetare in mediul studentesc. Self managementul invatarii
Comunicarea in organizatii. Studiu teoretic si metodologic asupra investigarii c
onsecintelor formative
Consecintele psihologice ale avortului
Consideratii generale privind formarea imaginii de sine
Consideratii psihologice privind a treia dimensiune a visului
Consideratii psihologice privind educarea tolerantei la elevii din ciclul primar
Copilaria mica. Imaginea de sine
Creativitatea. Locus - ul procesului si produsului creatiei artistice
Depresia si anxietatea. Modele si abordari
Dezvoltarea psihica la prescolarul mare. Influenta stilului parental
Dezvoltarea vorbirii la varsta prescolara. Rolul jocului didactic
Elevii de etnie roma. Succes si insucces scolar
Evaluarea randamentului scolar la matematica, in ciclul primar. Tehnici si instr
umente
Familia si rolul ei in societate
Formarea opiniei publice. Simbolistica mitului politic
Fundamentarea teoretica a comportamentului infractional
Implementarea metodelor de diagnoza ca premisa a eficientei programelor de schim
bare organizationala
Influenta sociala a televiziunii asupra maselor
Integrarea varstnicilor in caminele de batrani. Implicatii psihologice
Inteligenta emotionala in managementul organizatiilor
Legitimarea stiintelor socio - umane. Studiu privind inceputurile si evolutia vi
etii sociale
Managerul scolar. Atributii si exigente
Memorie, inteligenta si performanta scolara. Studiu asupra relatiilor dintre ele
Motivatii si mediul favorizant consumurilor de droguri la adolescenti
Neuropsihofiziologiea cognitiva si evolutiva. Studiu de caz privind reflectarea
si celula nervoasa
Originea semnificatiei culorilor si psihologia culorii. Testul Color Lucher
Persoane cu deficiente mentale - orientare scolara si profesionala
Perspectiva sinelui in psihologia transpersonala
Principii de conduita antistres si abordari cognitiv comportamentale in depresie
Problematica psihologica a privarii de libertate in cazul femei
Programe pentru integrarea copiilor refugiati in societatea romaneasca
Psihologia comunicarii. Aspecte psihologice ale comportamentului aparent
Psihosomatoza. Evolutie si conduita terapeutica
Stadii si caracteristici ale evolutiei sistemului psihic uman
Stimularea interesului pentru invatare la elevii clasei a III - a. Rolul metodel
or activ - participative
Strategii de recrutarea a resurselor umane
Studiu asupra copilului prescolar si scolarului mic privind dinamica transformar
ilor cognitive
Studiu asupra femeilor supuse violentei domestice. Modificari psihoemotionale
Studiu asupra mecanismelor psihice de prelucrare primara a informatiilor
Studiu asupra neurofiziologiei analizatorilor senzoriali
Studiu asupra personalitatii la varsta a treia. Rolul proceselor psihice in adap
tarea varstnicului
Studiu asupra reactiilor la stres
Studiu comparativ comportament si condiuta - comportament si personalitate
Studiu de caz pivind introducerea in psihologia varstelor
Studiu de caz privind metodele de evaluare a educatiei. Modalitati de aplicare s
i abordare interdisciplinara
Studiu de caz privind orientarea academica si factorii de personalitate la adole
scenti
Studiu de caz privind psihomotricitatea si varstele copilariei
Studiu de caz supra integrarii individuale in scoala obisnuita a unor elevi cu d
eficienta mintala
Studiu in dezvoltarea psihica la varsta preadolescentei
Studiu privind contributia personalitatilor istorice la realizarea dezideratelor
fundamentale ale poporului
Studiu privind cultivarea identitatii personale
Studiu privind evolutia si incercarile de rezolvare a conflictului. Dimensiuni p
sihologice
Studiu privind implementarea teoriilor motivationale in sportul de performanta
Studiu privind implicarea limbajului in dezvoltarea reprezentarilor numerice la
copiii prescolari
Studiu privind metodologia educarii si corectarii tulburarilor psihomotrice
Studiu privind relatia dintre randamentul scolar si tulburarile de limbaj la def
icientul mintal
Studiu privind tratarea pacientilor cu entorse , ruxatii si fracturi
Studiu psihologic referitor la creativitate
Studiul abordarii sistemice a situatiilor de lupta
Studiul adolescentei ca perioada conflictuala a trecerii de la copilarie la vars
ta adulta
Studiul sindromului de abandon
Studiul valantelor formative ale jocului didactic
Temperamentul in structura personalitatii copilului de varsta scolara mica
Tratarea anxietatii si depresiei prin strategii psihoterapeutice
Traumatismul cranio - cerebral. Tipuri de leziuni
Valorile morale si notiunile la elevii adolescenti
Zone de educatie prioritara (rromi). Aspecte ale educarii limbajului
================================================================================
=======================================
RECENZII
================================================================================
=======================================
Capitalismul si dusmanii sai - Ludwig von Mises
Managementul serviciilor de transport
Orice se poate negocia - Herb Cohen
================================================================================
=======================================
REFERATE
================================================================================
=======================================
Creditul bancar [Abordare generala]
Gestiunea calitatii productiei
Pestii din bazinele acvatice ale Romaniei
Posta electronica
Adaugarea imaginilor la o pagina web
Arhitectura sistem operare Windows pentru internet
Bazele marketingului
Beton armat si precomprimat
Boikov [Limbi straine]
Calculatoare [P.U.C.]
Caracterizarea mediului economic romanesc
Comunicarea in afaceri
Constitutiunea din 1923
Controlul financiar la SC Roed SRL Fagaras
Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Cutia de viteze cu doi arbori
Delta Dunarii
Delta Dunarii-Rezervatie a biosferei
Descrierea si functionarea sistemelor hidraulice
Dimensionarea transformatoarelor de puterela inalta frecventa
Dinamica fluxurilor comerciale in Romania
Diversitate tematica, stilistica si de viziune in poezia interbelica
Drogurile
Educatia interculturala in scoala
Elemente privind proiectarea sistemelor informationale
Elevatoarele
Empiric si stiintific in invatare
Energia solara - Caldura pe gratis
Engleza - The modal verbs
Estetica si exprimarea unui magazin
Floare albastra
Fotografia judiciara
Functia de decizie in management
Gramatica limbii engleze
Imbunatatirea serviciilor catre clienti - Hotel Concordia
Impozitele directe
Impozitul pe profit
Infiintarea unui notariat public [Plan de afaceri]
Intarirea constrangerilor bugetare - Experienta tarilor post-socialiste
Le Louvre-palais et muse
Le tour de Paris
Leonardo da Vinci
Lumina solara
Managementul proceselor de dezvoltare a resurselor umane in cadrul microintrepri
nderilor
Managementul resurselor umane
Marketingul cultural
Motivarea
Motivarea resurselor umane in Administratia Publica
Piata muncii in Romania. Legislatie Trasaturi Analiza statistica
Previziunea
Proiect Marketing Vopseaua BESTE
Proiectarea unui atelier de intretinere tehnica
Psihologie - Abordare mistica a proceselor psihice
Publicitatea
Razboiul civil din Spania
Realizarea unei instalatii electrice aferente unui spatiu de invatamant
Reteaua CAN
Retele de calculatoare
Secretul reusitei unei campanii de marketing cu un buget mic
Sistemul de franare
SNSPA - Ideologii politice - Relatia Stat-Biserica
Stresul
Stresul-mecanisme fiziologice si psihologice
Tema legamantului in teologia Vechiului Testament
Teoria relativitatii restranse
Unde electromagnetice
Valorificarea potentialului turistic al judetului Mehedinti
================================================================================
=======================================
RELATII INTERNATIONALE
================================================================================
=======================================
Diplomatie
================================================================================
=======================================
S.N.S.P.A. - COMUNICARE - RELATII PUBLICE - STIINTE POLITICE - ETC
================================================================================
=======================================
Comunicarea manageriala in motivarea angajatilor
Criza organizationala si consecintele ei asupra imaginii organizatiei
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana [2007]
Democratie, totalitarism si violenta simbolica
Evolutia procesului de integrare al Romaniei in Uniunea Europeana
Politica comerciala a Romaniei in contextul aderarii la Uniunea Europeana
Tendinte si previziuni asupra viitorului televiziunilor generaliste si de nisa
Web 2.0 din perspectiva non-tinerilor [Campania lui T. Basescu pentru referendum
ul mai 2007]
Comunicarea politica
Democratie, totalitarism si violenta simbolica
Mihail Gorbaciov - O biografie politica
Abordare comparata privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana i
n 2007
Actiunile psihologice si conexiunile acestora cu mass - media
Administratia publica locala - relatii publice
Analiza canalelor de comunicare neconventionale
Analiza comparativa lider asteptat - lider ales
Analiza comportamentului organizational
Analiza comunicarii prin imagine. Imaginea, slogan sau marca
Analiza conflictelor, crizelor si interferentelor acestora in cadrul sistemului
social
Analiza delegarii legislative in limita Constitutiei
Analiza integrarii Romaniei in UE
Analiza mass - mediei ca vector purtator al actiunilor militare pe timp de razbo
i
Analiza principiului separatiei puterilor in stat
Analiza securitatii Romaniei intre NATO si UE
Analiza terorismului prin perspectiva mass - mediei
Ascensiune si declinul liderului comunist Nicolae Ceausescu
Aspecte ale cenzurii militare si politice in timpul regimului stalinist
Aspecte ale cererii de aderare a Romaniei la UE
Aspecte ale comunicarii vizuale in mass media
Aspecte ale functiei publice in cadrul UE
Aspecte ale politicii de motivare a personalului unei societati comerciale
Aspecte ale sistemelor politice prezente in Germania si Marea Britanie
Aspecte generale privind Consiliul de ministrii al Uniunii Europene
Aspecte particulare privind elaborarea normelor apartinand ordinii juridice a UE
Aspecte privind implementarea tendintelor postmoderne de organizare economica in
organizatia militara
Aspecte privind moneda unica europena
Aspecte privind Partidul Social Democrat din Romania
Aspecte privind politica de energie in Romania
Aspecte privind politica urbanistica a orasului Targu Mures reflectata in ziarul
Orasul
Aspecte privind procedurile vamale in UE
Aspecte privind rolul standardizarii nationale in perspectiva integrarii europen
e a republicii Moldova
Aspecte privind societatea romanesca intre anii 1989 - 2000 in perceperea rromil
or
Aspecte viitorologice si evolutive privind politicile de mediu in Romania
Aspectele comunicarii eletorale. Imagine si ideologie
Aspectele mesajului mass - media intre mod de influentare a opiniei publice si a
devar
Atributiile legislative ale Parlamentului European
Campania publicitara. Elaborare si realizare
Campanii de relatii publice pentru promovarea produselor cosmetice pentru adoles
centi
Cercetari cu privire la organizatiile europene care se ocupa cu protectia dreptu
rilor omului
Consideratii ale comunicarii politice. Canale de transmitere a comunicarii polit
ice
Consideratii generale ale violentei simbolice politice
Consideratii generale privind aderarea la moneda unica europeana
Consideratii generale privind mass - media de la comunicare la comuniune
Consideratii privind Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
Contextul de globalizare si Brandingul de natiune privite prin prisma relatiilor
publice internationale
Crearea comunitatilor europene. Aspecte privind raporturile dintre Consiliul Eur
opean si Parlamentul European
Delimitari conceptuale cu privire la Uniunea Europeana
Dezbaterile legate de acordarea dreptului de vot femeilor si elita politica roma
neasca
Diferenta dintre brand si marca. Brand rejuvenation
Dimensiunile si costurile integrarii Uniunii Europene
Drept constitutional. Rolul sau in dezvoltarea constitutionalismului romanesc
Efectele monedei euro asupa utilizatorilor in contextul integrarii europene
Elementele promovarii mass - media
Functia esentiala a jurnalismului. Cautarea si apararea adevarului
Geneza si evolutia Uniunii Europene
Gestionarea riscului in afaceri. Aspecte generale si particulare privind riscuri
le unei afaceri
Implicarea sefului statului in monarhiile constitutionale
Informatiile in televiziunea comerciala. Modalitati de selectie si ierarhizare
Integrarea ca proces continuu si dinamic in cadrul Uniunii Europene
Istoricul Comunitatii Europene in cadrul crearii Uniunii Europene
Lobby in Uniunea Europeana Procesul decizional in Uniunea Europeana
Managementul resurselor umane in intreprinderile romanesti - studiu diagnostic
Mass - media. Functii socio - culturale
Mass-media intre teorie si practica
Negocierea internationala. Tactici si strategii
Obiectivele si functiile reclamei comerciale
Obtinerea puterii prin utilizarea violentei simbolice
Organismele internationale financiare implicate in finantarea Romaniei
Organizatia, caracteristica generala a intreprinderii
Originea si evolutia institutiei primarului in Romania
Particularitati ale aderarii la Uniunea Europeana
Partidele politice romanesti. Managementul resurselor umane
Piata muncii din Romania. Institutii si politici
Politica de Dezvoltare Regionala si de Coeziune in UE
Politica monetara a tarilor membre si FMI
Politica UE cu privire la ocuparea fortei de munca
Proiectia UTM si proiectia Gauss. Studii comparative
Psihologia unei reclame materializate pe un afis intr-o campanie
Reflectare a comunicarii publicitare moderne implementate in cadrul unei compani
i
Rolul FSN in schimbarea societatii postcomuniste. Aspecte ale clasei politice in
tranzitie
Rolul mass - mediei in mobilizarea publica
Rolul partidelor politice in viata sociala
Romania in contextul globalizarii
Romania, ca stat natiune, in procesul de globalizare
Serviciu postal ca mijloc de comunicare
Starea de bine si sanatatea ocupationala la locul de munca
Stirea de agentie si informatia ca gen publicistic
Studii asupra imaginii Razboiului din Irak in opinia publica din Romania
Studiu analitic privind canditatura prezidentiala
Studiu analitic privind canditatura prezidentiala coruptia, complicitatea si tra
tamentul sanctionar
Studiu asupra Guvernului ca institutie fundamentala a statului democratic roman
Studiu asupra perceptiei afisului electoral - imagine simpla sau ca mesaj comple
x
Studiu comparativ intre teoria realista si neorealista a relatiilor internationa
le
Studiu de caz asupra sistemului si structurii Natiunilor Unite
Studiu de caz privind dinamica si viitorul integrarii europene
Studiu de eficienta asupra campaniilor politice
Studiu in diagnoza organizationala
Studiu privind comunicarea manageriala in structurile administratiei publice
Studiu privind constituirea si evolutia Comunitatilor Europene
Studiu privind media si modernitatea
Studiu privind politica externa si securitatea comuna
Studiu privind premisele crearii Uniunii Europene si istoricul Comunitatilor Eur
opene
Studiu privind procesul continuu si dinamic de inegrare europeana
Studiu privind rolul tratatelor in Constitutia Europeana si consolidarea europea
na
Studiu privind sistemul politic si comunicarea
Studiu privind standardizarea instructiei armatei Romaniei
Studiu SWOT. Concurenta puternica a companiei Pepsi
Totalitarism, democratie si violenta simbolica
Traditia si actualitatea comunicarii politice
================================================================================
=======================================
TEOLOGIE
================================================================================
=======================================
Averea bisericeasca
Biserica in lumina epistolelor pauliene
Cele patru Evanghelii si Evanghelia lui Iisus Hristos
Cine spun oamenii ca sunt eu - Studiu exegetico-teologic al pasajului din Colose
ni 1-15-20
Darurile spirituale, element definitoriu in maturizarea si functionarea corecta
a bisericii
Originea lumii
Abordarea evanghelica a judecatii in religiile contemporane
Abordari ale ciclicitatii si linearitatii timpului in perspectiva filozofic - re
ligioasa
Asceza in viziunea unui pustnic
Aspecte ale competentei consistoriilor
Aspecte ale credintei si comunitatii islamice in societate potrivit legislatiei
Aspecte ale moralei crestine in comportamentul studentilor bucuresteni
Biserica Ortodoxa Romana din Oltenia sub stapanirea austriaca
Cadrul istoric al activitatii misionare a Apostolului Pavel
Cadrul Mahayanic in buddhismul tibetan
Celtii si credintele lor. Celtii din Galia si Irlanda
Constitutia hristologica a omului comentarii omiletice din cartea Facerii
Crestinismul pana la inceputul persecutiilor si dupa
Darul discernamantului libertatea de a alege intre bine sau rau
Descoperirea adancului nemuritor si inepuizabil al omului prin cunostinta si cre
dinta in Dumnezeu
Doctrinele politice concretizate in stat si biserica
Elemente de psihoterapie in ortodoxie
Evidenta contabila in partida simpla la unitatile de cult
Ierarhii greci ai Tarii Romanesti in scaunul mitropolitan si relatiile patriarhi
ei ecumenice
Impactul tipografiei asupra vietii religioase si culturale
Imparatia cerului pe pamant concretizata in Sfanta Liturghie
Inlaturarea impedimentelor la casatoria ortodoxa potrivit legislatiei canonice
Invatatura despre impacarea prin Iisus Hristos
Invatatura Sfintilor trei Ierarhi despre rabdarea necazurilor
Mantuirea prin asistenta sociala in cadrul Bisericii vechi
Moartea si judecata de apoi in viziunea ortodoxa
Monahismul romanesc aparitia crestinismului la poporul roman
Monoteism si preotie concretizate in profetismul biblic al Vechiului Testament
Nevointa sotilor in cadrul familiei crestine
Patima grea a lumii contemporane - desfranarea
Politicul ca ispita si provocare pentru Ortodoxie
Preliminariile Bibliei Umanitatii secolului al XIX - lea
Preotul greco - catolic ca si militant al fauririi Statului National Unitar
Profetii despre Maica Domnului in Sfanta Scriptura
Responsabilitatea, datoria si dragostea pentru cei repausati
Scolile si teologia tibetana ale buddhismului
Sfanta treime si relatia dintre Hristos si Sfantul Duh
Specificul comunicarii in actvitatea misionara si omiletica in viziunea unui pre
ot - profesor
Starea paradisiaca prin camuflarea sacrului in profan
Studiu de caz asupra preotiei si vietii bisericesti a credinciosilor
Studiu de caz privind activitatea de propovaduire a unui mare sfant
Studiu de caz privind activitatea si viata unui episcop ortodox
Studiu de caz privind codul deontologic al misionarului necesar in contextul mod
ern
Studiu de caz privind mandria si vindecarea ei din perspectiva duhovniceasca si
psihologica
Studiu de caz privind originea luii potrivit referatului biblic
Studiu de caz privind profilul misionar al unui mare sfant
Studiu de caz privind psihologia si educatia crestina pe varste a elevilor
Studiu de caz privind tainele de initiere in traditia rasariteana si apuseana
Studiu de caz privind virtutile teologice in scrierile unui mare apostol
Studiul cercetarii canonului noului testament
Taina hirotoniei prin prisma legislatiei ortodoxe canonice
Taina spovedaniei ca eliberatoare a omului din pacat si indreptare a acestuia
Temeiul vietii crestine in Epistola I catre Corinteni
Viata in Hristos fundamentele misticii pauline
Viziune asupra preotului ca si pastor de suflete
Viziunea in ortodoxie si daoism asupra cuvantului lui Dumnezeu
================================================================================
=======================================
TURISM - SERVICII - ECONOMIA TURISMULUI
================================================================================
=======================================
Valorificarea potentialului turistic al judetului Sibiu
Distributia produselor turistice pe internet
Strategii de dezvoltare a turismului privind statiunea Vatra Dornei dupa 1989
================================================================================
========================================
================================================================================
========================================
LUCRARI DEOSEBITE - PRET: 2 Ron/Pagina
================================================================================
========================================
DREPT CIVIL - Transmiterea legala a mostenirii (2 ron/pag MH)
DREPTUL FAMILIEI - Drepturile si indatoririle tutorelui asupra bunurilor minorul
ui (2 ron/pag MH)
DREPTUL FAMILIEI - Desfacerea casatoriei (2 ron/pag MH)
PROCEDURA CIVILA - Procedurile civile necontencioase (2 ron/pag MH)
DREPT CONSTITUTIONAL - Regimul juridic al Curtii Constitutionale (2 ron/pag MH)
DREPT PENAL - Vinovatia in dreptul penal (2 ron/pag MH)
DREPT PENAL - Legitima aparare si starea de necesitate (2 ron/pag MH)
DREPT PENAL - Recidiva postexecutorie in dreptul penal (2 ron/pag MH)
DREPT PENAL - Traficul de influenta (2 ron/pag MH)
DREPT PROCESUAL PENAL - Suparavegherea organelor de cercetare penala (2 ron/pag
MH)
DREPT PROCESUAL PENAL - Punerea in executare a hotararilor judecatoresti (2 ron/
pag MH)
DREPT PROCESUAL PENAL - Judecata in apel (2 ron/pag MH)
DREPT PROCESUAL PENAL - Pozitia procesuala a aparatorului in procesul penal (2 r
on/pag MH)
DREPTUL MUNCII - Timpul de munca si tompul de odihna (2 ron/pag MH)
DREPT COMUNITAR - Rolul institutional al Curtii Europene de Justitie (2 ron/pag
MH)
DREPT COMUNITAR - Comisi Europeana Institutie a Uniunii Europene (2 ron/pag MH)
DREPT COMUNITAR - Libera circulatie a lucratorilor in spatiul comunitar (2 ron/p
ag MH)
DREPTUL MEDIULUI - Importanta reglementarilor in domeniul dreptului maritim (2 r
on/pag MH)
DREPTUL MEDIULUI - Particularitati privind protectia juridica a mediului artific
ial (2 ron/pag MH)
TEORIA GENERALA A DREPTULUI - Elaborarea si aplicarea normelor juridice (2 ron/p
ag MH)
DREPT DIPLOMATIC - Conceptul negocierilor diplomatiei. Negocierea functie fundam
entala a diplomatiei (2 ron/pag MH)
DREPT DIPLOMATIC - Societatea Natiunilor. Precursor al Natiunilor Unite (2 ron/p
ag MH)
CRIMINALISTICA - Tactica ascultarii invinuitului sau inculpatului (2 ron/pag MH)
CRIMINALISTICA - Tactica cercetarii accidentelor de circulatie (2 ron/pag MH)
CRIMINALISTICA - Particularitatile efectuarii perchezitiei in diferite genuri de
infractiuni (2 ron/pag MH)
PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI - Protectia internationala a drept
urilor copilului. Instrumente universale, regionale si nationale de protectie (2
ron/pag MH)
PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI - Combaterea torturii la nivel mon
dial si european (2 ron/pag MH)
DREPT ADMINISTRATIV - Controlul exercitat asupra administratiei publice (2 ron/p
ag MH)
DREPT ADMINISTRATIV - Administratia publica intre centralizare si descentralizar
e (2 ron/pag MH)
DREPT ADMINISTRATIV - Raspunderea disciplinara a functionarilor publici (2 ron/p
ag MH)
DREPT ADMINISTRATIV - Controlul actelor administrative de catre instantele de ju
decata (2 ron/pag MH)
DREPT ADMINISTRATIV - Efectele transparentei asupra politicilor publice (2 ron/p
ag MH)
================================================================================
========================================
================================================================================
========================================
Lista cu lucrari de licenta, diploma, disertatie, masterat, referate etc,
disponibile pe portalul http://proiectedelicenta.blogspot.com
(ultima actualizare - 08 OCTOMBRIE 2010)
================================================================================
========================================
================================================================================
========================================

S-ar putea să vă placă și