Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ:__________________________________________________

CABINETUL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

PROTOCOL DE CONSILIERE / ACORD DE COLABORARE

Încheiat între :
Dl / Dna.....................................................................................profesor consilier școlar şi
Dl / Dna ……………………………….............................. părinte/tutore legal , în vederea asigurării
calităţi serviciilor de consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică oferite de Cabinetul de
consiliere şi asistenţă psihopedagogică de la unitatea de învăţământ ..............................
1.Motivul solicitării poate să fie :
dezvoltare personală probleme comportamentale: agresivitate, hiperactivitate stimă de sine scăzută
tulburări emoţionale (anxietate, depresie)
informare comportamente şi atitudini deviante educaţie pentru sănătate dileme morale
educaţie pentru carieră dificultăţi în luarea deciziei şi asumarea responsabilităţii consiliere
vocaţională scăderea capacităţii de adaptare la realitate eşec şcolar,
performanţe şcolare scăzute
dezvoltarea abilităţilor sociale-asertivitate
abandon şcolar
controlul stresului
evaluare psihopedagogică
managementul timpului dificultăţi de învăţare
abuz emoţional, abuz fizic
dificultăţi de relaţionare intervenţie în situaţii de criză : divorţ, boală, decesul părintelui
probleme de comunicare
prevenţia suicidului asistenţă socială
alte cazuri: .................................................................. ...........................................................................
2. Analiza situaţiei prezente ( scurtă descriere), definirea problemei, identificarea obiectivelor :
3. Planul de consiliere :
4. Tipul de intervenţie :
Consiliere individuală
Consiliere de grup
Informare
5. Perioada :
6. Responsabilităţile consilierului şcolar:
7. Responsabilităţile elevei/elevului :
8. Responsabilităţile familiei :
9. Recomandări
10. Anexe cu protocolul de observaţie întocmit pentru fiecare şedinţă din planul de consiliere :
11.Contractul de consiliere încheiat între beneficiar elev/elevă şi consilier.
12. Observații….................................
Semnătura profesorului consilier Semnătura părintelui/ tutorelui
………………………………….. ………………………………….
Unitatea de învăţământ....................... ....................................................................,
CABINETUL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat între Dl/D-na ………………………............................................ profesor diriginte şi

Dl / Dna ..................................................................................... profesor consilier

în Cabinetul de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, în vederea asigurării serviciilor de consiliere


şcolară şi asistenţă psihopedagogică pentru elevii clasei.................................
Data încheierii protocolului :...............................

1. Serviciile de consiliere ce pot fi solicitate :


 Managementul clasei de elevi ;
 Evaluarea psihoaptitudinala a elevilor ;
 Informarea elevilor pentru o viata sanatoasa(prevenirea comportamentului antisocial, prevenirea
bolilor cu transmitere sexuala, prevenirea consumului de droguri etc.) ;
 Orientarea scolara si profesionala a elevilor ;
 Asistenta metodica oferita dirigentei(lui) pentru imbunatatirea activitatii didactice ;
 Asistenta psihopedagogica oferita parintilor.
2. Modalitati de colaborare :
 Participarea la orele de dirigentie (nr......) ;
 Colaborarea cu dirigintele in desfasurarea unor activitati educative(.......) ;
 Consiliere individuala a elevilor (nr. sedinte…..);
 Consiliere individuala a parintilor (nr. ore……..);
Consiliere individuala a dirigintelui(nr. sedinte…..)
3. Recomandari .............................................................................................................
4. Propuneri ale dirigintei(lui)........................................................................................
5. Anexe :

Semnatura profesorului diriginte Semnatura profesorului consilier


………………………………… …………………………………
CHESTIONAR PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR DE CONSILIERE
OFERITE ÎN CADRUL CABINETUL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ

1. Cât de mulţumit/ã sunteţi de activitatea consilierului şcolar din instituţia dvs.?


a) foarte mulţumit/ã
b) mulţumit/ã
c) mai puţin mulţumit/ã
d) deloc mulţumit/ã Argumentaţi rãspunsul
................................................................................................................................................................
2. În ce situaţii aţi colaborat cu consilierul şcolar din unitatea dvs.?
.................................................................................................................................................................
3. Cum credeţi cã este perceputã activitatea de consiliere şcolarã, sub aspectul utilitãţii, de cãtre
cadrele didactice din unitatea de învãţãmânt pe care o conduceţi?
a) foarte utilã
b) utilã
c) mai puţin utilã
d) deloc utilã
e) nu pot aprecia
5. Puteţi susţine activitatea cabinetului de asistenţã psihopedagogicã prin asigurarea urmãtoarelor
resurse materiale necesare: consumabile (toner, coli de scris), mijloace de comunicare (telefon, fax,
Internet)?
a) Da
b) Nu
6. Ce sugestii aveţi pentru îmbunãtãţirea activitãţii cabinetului de consiliere din şcoala
dvs.? ........................................................................................................................................................
.........

Unitate
şcolarã..........................................................................................................................................
Numele consilierului şcolar din unitatea
dumneavoastrã .......................................................................

Vizat,
Director, Cucu-Chiriac Irina
unitate de învăţământ Școala Gimnazială Cleja
...............................................
CHESTIONAR PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR DE CONSILIERE
OFERITE ÎN CADRUL CABINETUL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ

1. Cât de mulţumit/ã sunteţi de activitatea consilierului şcolar din instituţia dvs.?


a) foarte mulţumit/ã
b) mulţumit/ã
c) mai puţin mulţumit/ã
d) deloc mulţumit/ã Argumentaţi rãspunsul
................................................................................................................................................................
2. În ce situaţii aţi colaborat cu consilierul şcolar din unitatea dvs.?
.................................................................................................................................................................
3. Cum credeţi cã este perceputã activitatea de consiliere şcolarã, sub aspectul utilitãţii, de cãtre
elevii școlari/preșcolari din unitatea de învãţãmânt în care vă desfășurați activitatea?
a) foarte utilã
b) utilã
c) mai puţin utilã
d) deloc utilã
e) nu pot aprecia
5. Cum credeţi cã este perceputã activitatea de consiliere şcolarã, sub aspectul utilitãţii, de cãtre
parinții elevilor școlari/preșcolari din unitatea de învãţãmânt în care vă desfășurați activitatea?
a) foarte utilã
b) utilã
c) mai puţin utilã
d) deloc utilã
e) nu pot aprecia
6. Ce sugestii aveţi pentru îmbunãtãţirea activitãţii cabinetului de consiliere din şcoala
dvs.? ........................................................................................................................................................
.........

Unitate
şcolarã..........................................................................................................................................
Numele consilierului şcolar din unitatea
dumneavoastrã .......................................................................

CHESTIONAR DE SATISFACTIE PENTRU PĂRINŢI


PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR DE CONSILIERE OFERITE ÎN CADRUL CABINETUL
DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Pentru imbunatatirea calitatii procesului de consiliere din scoala, va solicitam părerile dumneavoastră şi
sunteţi invitaţi sa vi le exprimaţi. Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim
pentru participare şi vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările din chestionar.
1.De unde aţi aflat de existența consilierului școlar, respectiv a cabinetul de consiliere şcolară şi
asistenţă psihopedagogică din școala?
a) de la cadrele didactice din scoala
b) din anunțurile de la avizier
c) din ședințe/lectoratele cu părinții (programul de popularizare cabinet)
d) de le fiul/fiica mea
d) alte situatii……..............................................................................................
2.Care sunt serviciile de care beneficiaţi sau ați beneficiat?
a) consiliere individuală
b) consiliere de grup
c) nu e cazul
3.Cum apreciati conditiile oferite de cabinetul de consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică din
școala?
a) foarte buna
b) bune
c) mai puţin bune
d) deloc bune. Argumentaţi rãspunsul.....................................................................................................

4.Copilul dumneavoastrã a avut acces la serviciile oferite de cabinetul de consiliere şcolară şi


asistenţă psihopedagogică din şcoalã?
a) da
b) nu
5. În ce măsură consideraţi că vi s-a îmbunătăţit calitatea vieţii de când beneficiaţi direct sau
indirect de serviciile oferite de cabinetul de consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică din
şcoală?
a) foarte mare măsură
b) mare măsură
c) mai puţin
d) deloc. Argumentaţi rãspunsul..............................................................................................................

6. Cât de mulţumit/ã sunteţi de activitatea consilierului şcolar din instituţia dvs.?


a) foarte mulţumit/ã
b) mulţumit/ã
c) mai puţin mulţumit/ã
d) deloc mulţumit/ã Argumentaţi rãspunsul............................................................................................
6. Ce sugestii aveţi pentru îmbunãtãţirea activitãţii cabinetului de consiliere din şcoala
dvs.? ........................................................................................................................................................
.........
CHESTIONAR DE SATISFACTIE PENTRU ELEVI
PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR DE CONSILIERE

1.De unde aţi aflat de existența consilierului școlar, respectiv a cabinetul de consiliere şcolară şi
asistenţă psihopedagogică din școala?
a) de la cadrele didactice din scoala
b) din anunțurile de la avizier
c) direct de la consilier
d) din familie
d) alte situatii……..............................................................................................

2.Care sunt serviciile de care beneficiaţi sau ați beneficiat?


a) consiliere individuală
b) consiliere de grup

3. Sunteţi mulţumit/ă de respectarea confidenţialităţii/ de respectarea intimităţii din partea


consilierului?
a) foarte mulţumit/ã
b) mulţumit/ã
c) mai puţin mulţumit/ã
d) deloc mulţumit/ã Argumentaţi rãspunsul............................................................................................

4. Sunteţi mulţimit/ă de modul de tratament egal al beneficiarilor din consilierului?


a) foarte mulţumit/ã
b) mulţumit/ã
c) mai puţin mulţumit/ã
d) deloc mulţumit/ã Argumentaţi rãspunsul............................................................................................

5. Vă simţiţi apreciat/ă şi respectat/ă ?


a) da
b) nu Argumentaţi rãspunsul............................................................................................

6 . În ce măsură consideraţi că vi s-a îmbunătăţit calitatea vieţii de când beneficiaţi de serviciile


oferite de cabinetul de consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică din şcoală?
a) foarte mare măsură
b) mare măsură
c) mai puţin
d) deloc. Argumentaţi rãspunsul..............................................................................................................

7/ Activitățile de consiliere la care ați participat :


Au fost interesante 1 2 3 4 5
M-au ajutat să mă cunosc mai bine 1 2 3 4 5
V-a fost de ajutor sa vorbiti despre interesele şi abilităţile? 1 2 3 4 5
V-a fost de ajutor sa discutati despre valorile voastre ? 1 2 3 4 5
Cum vi s-a parut munca in grup? 1 2 3 4 5
Ati fi preferat un alt stil de lucru?.........................

8. Ce sugestii aveţi pentru îmbunãtãţirea activitãţii cabinetului de consiliere din şcoala


dvs.? ........................................................................................................................................................
.........

S-ar putea să vă placă și