Sunteți pe pagina 1din 3

ŞC.GIMNAZIALĂ,,L.DĂNĂILĂ’’DARABANI 31.05.

2017

____________________________________________

TEST DE EVALUARE FINALĂ


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA aIII-a C
*Citeşte cu atenţie textul:

Pe o insulă mică şi singuratică din mijlocul mării era un bordei.În bordei


trăia un moşneag cu nevasta lui bătrână şi cam rea de gură.Erau tare săraci şi se
hrăneau numai cu peştii prinşi din mare cu un năvod.
D Odată,pescarul avu noroc şi prinse în năvod un peştişor de aur,care
sclipea în soare ca o perlă nestemată.
– - Pescarule cumsecade,se rugă peştişorul căzut în plasă,dă-mi drumul în
mare.Drept răsplată,îţi voi îndeplini o dorinţă.
- (,,Peştişorul de aur”,basm popular rusesc)
1.a) Completează datele despre text:

*Titlul fragmentului _________________________________________________________

*Locul desfăşurării acţiunii:___________________________________________________

*Personajele:_______________________________________________________________

b) Alege varianta corectă de răspuns.

*Moşneagul avea o nevastă:

bolnavă; rea de gură; tânără;

*Pescarul a prins un peştişor:

mic; mare; de aur;

2.Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru: 3.Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru:

nevastă _____________________________ bătrână ________________________

sclipea _____________________________ căzu ________________________

cumsecade ___________________________ noroc ________________________

4. .Împarte textul în fragmente şi formulează cele două idei principale:


_________________________________________________________________________________________________________________
ŞC.GIMNAZIALĂ,,L.DĂNĂILĂ’’DARABANI 31.05.2017

____________________________________________

TEST DE EVALUARE FINALĂ


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA aIII-a C
5.Scrie trei dorinţe pe care i le-ai fi îndeplinit moşului dacă erai în locul peştişorului.
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.Subliniază în textul de mai sus câte trei substantive,adjective şi verbe.Analizează câte


o parte de vorbire de fiecare fel.
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7.Înlocuieşte cuvintele încercuite în text cu pronume personale apoi de politeţe.


Analizează un pronume personal,la alegere.
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.Descoperă greşelile apoi transcrie corect propoziţiile:

Zglobii copiii se juacă în curtia şcoli. Iei este forte gălăcios.Când clopoţeii au sunat
au loat minghea şi s-au ântors în clase.
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9.Taie varianta scrisă greşit:


ŞC.GIMNAZIALĂ,,L.DĂNĂILĂ’’DARABANI 31.05.2017

____________________________________________

TEST DE EVALUARE FINALĂ


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA aIII-a C
Bunicul ia/ i-a împrumutat ochelarii săi/ să-i lui nea/ne-a Marin.

Mătuşa sa/ s-a mai/m-ai vine la/ l-a voi în luna mai/ m-ai.

- Ana va/ v-a spus că nu va/ v-a veni la circ?

10.Scrie un text creativ cu un titlu la alegere.

S-ar putea să vă placă și