Sunteți pe pagina 1din 3

I.P.

„Agenţia Servicii Publice”

Departamentul înregistrare şi

licenţiere a unităţilor de
drept

27.11.2020 Termen de înregistrare: 24h

CERERE

de înregistrare a persoanei juridice

<Societatea cu Răspundere Limitată “GlobalOil”>

Solicităm înregistrarea persoanei juridice şi înscrierea ei în Registrul de stat al


persoanelor juridice, pentru care fapt comunicăm următoarele date:

1.Denumirea completă: < Societatea cu Răspundere Limitată “GlobalOil”>

prescurtată: <S.R.L. “GlobalOil”>

2. Forma juridică de organizare a persoanei juridice: <Societate cu Răspundere Limitată>

3. Termenul de activitate a persoanei juridice: nelimitat

4. Sediul persoanei juridice: <str. Dacia 32, mun. Chișinău, Republica Moldova>

5. Componenţa nominală a organului de conducere:

Administratorul: < Ciobanu Gheorghe, cu reședința obișnuită: strada Ion Creangă 16, ap. 48,
IDNP 2035385948532, numit pe termen nelimitat

6. Genurile principale de activitate :

<• Importarea și comercializarea benzinei, motorinei și gazului lichefiat;

• Prestarea serviciilor de deservire tehnică a autovehiculelor;

• Comercializarea cu amănuntul a produselor alimentare.>


7. Capitalul social: <30.280.000> lei

8. Fondatori:

<Corporația Copenhaga I A/S (Public Limited Company), cu sediul: strada Damhus 3, companie
înregistrată în Danemarca, IDNO 04753390454 – va deține 27.252.000 lei, ceea ce constituie
90% din capitalul social;

Moraru Ion, cu reședința obișnuită: strada Decebal 16, ap. 22, IDNP 1486584859336 – va deține
3.028.000 lei, ceea ce constituie 10% din capitalul social>

9. Beneficiari efectivi:

<Corporația Copenhaga I A/S (Public Limited Company);

Moraru Ion>

Întru susţinerea cererii prezentăm următoarele acte:

1. <Procesul-verbal de constituire a Societății cu Răspundere Limitată “GlobalOil”>;


2. <Statutul Societății cu Răspundere Limitată “GlobalOil”>;
3. <Contractul de constituire al Societății cu Răspundere Limitată “GlobalOil”>;
4. <Dovada achitării taxei de înregistrare>;
5. <Contractul de constituire al Public Limited Company “Corporația Copenhaga I”>;
6. <Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice>.

Exprimăm consimţămîntul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

Notă:

1) Fondatorul (asociatul) şi administratorul poartă răspundere civilă, administrativă sau penală,


conform legislaţiei, pentru prezentarea la înregistrare a datelor şi documentelor false, precum şi
pentru activitatea frauduloasă a persoanei juridice sau folosirea acesteia în alte scopuri decît cele
prevăzute de legislaţie sau actele de constituire.

2) În caz de modificare a datelor din actele de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat,
fondatorul (asociatul) se obligă să le înregistreze la structura teritorială a I.P. “Agenția Servicii
Publice” în termen de 30 zile.
Fondatori: Semnătura:

Corporația Copenhaga I A/S (Public Limited Company), reprezentată prin intermediul lui
Madsen Tim
______________

Moraru Ion ______________