Sunteți pe pagina 1din 2

Instituția Publică "Agenția Servicii Publice"

Serviciul cadastral teritorial "CHIȘINĂU"

EXTRAS
din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacțiilor

Eliberat: Primăria Municipiului Chișinău Data eliberării: 15.12.2020


Numărul de înregistrare: 0100/20/58468 Valabil până la: 14.02.2021

Prin prezenta, se confirma că la data eliberării prezentului extras, in Registrul bunurilor imobile exista
următoarele înscrieri valabile referitoare la bunul imobil si drepturile asupra lui.

Registrul bunurilor imobile: 551 8203409


Capitolul AB
Deschis 27 iulie 2019

Subcapitolul l. Bunul imobil


Bunul imobil: Încăpere izolată
Numărul cadastral: 0100212.580.01.452
Adresa: RM mun. Chişinău, sect. Centru, str. Sprâncenoaia nr. 58B, ap. 452
Modul de folosință: Locativă
Suprafața: 352, 00 m.p.

Subcapitolul ll. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil


Bunul imobil 0100212.580.01.452
Cota parte 1.0
Proprietarul Primăria Municipiului Chișinău
Temeiul înscrierii: Decizia Consiliului Municipal, înregistrat cu nr. 20 din data de 10
septembrie 2019
Data înregistrării 15 septembrie 2019
foi 1/2
Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale
Partea l. Alte drepturi reale.
Nu sunt înscrieri

Partea ll. Notari.


Nu sunt înscrieri

Interdicții
Nu sunt înscrieri

Numele, prenumele registratorului: Sainsus Nina


Semnătura, ștampila și data: 15 dec. 2020

Extras 5518203.0409 Capitolul A,B foi 2/2