Sunteți pe pagina 1din 2

office@acecorporation.

ro

Către Județul Giurgiu - Direcția Juridică și Achiziții Publice - Compartimentul achiziții publice
În atenția doamnei Camelia Vasilache

Nr. ieșire ACE 2 / 11.11.2018

Propunere financiară
aferentă anunț publicitate numărul 148082

ANDREI STĂNICĂ, cetățean român, domiciliat în Sat. Mogoșoaia (Com. Mogoșoaia), str.
Heleșteului nr. 5, Jud. Ilfov, ce se legitimează cu C.I. seriat IF nr. 325958, emisă de S.P.C.L.E.P.
Mogoșoaia la data de 19.07.2012, CNP 1871011303930, în calitate de administrator al societății
ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L identificată prin CUI 30539342,
J23/4589/2016 cu sediul în Comuna Tunari, strada. Ioan Slavici, nr. 5, județul Ilfov, prin prezenta
supunem atenției dumnevoastră următoarea propunere financiară în conformitate cu caietul de
sarcini aferent anunț publicitate numărul 148082 “Studiu privind dezvoltarea sustenabilă și
durabilă a pescuitului în județul Giurgiu”.

ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L va pune la dispoziție servicii de


specialitate în redactare și elaborarea studiului mai sus menționat, servicii ce vor include:
• documentare la fața locului
• redactarea Studiului în limba română şi în limba engleză
• redactarea în în limba română şi în limba engleză a celor 3 rapoarte, respectiv Raportul de
evaluare a cadrului legal în România, Raportul privind bunele practici (inclusiv pescuitul în
zonele protejate) și Raportul privind capacitatea de pescuit din punct de vedere ecologic
• editare şi corectură conținut
CUI RO 30539342
J23/4589/15.11.2016
str. Ioan Slavici, nr. 5F, Comuna Tunari, Județul Ilfov
office@acecorporation.ro
• traducerea, de către un traducător cu experienţă în domeniu, a textului din limba română în
limba engleză
• realizarea/ achiziţionarea de fotografii originale şi sugestive pentru ilustrarea conținutului
editorial, precum şi obţinerea drepturilor de autor/ utilizare pentru aceste fotografii.

Prețul complet al serviciilor oferite de către echipa ACE INTERNAȚIONAL BUSINESS CORPORATION
S.R.L este de 32.062,50 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 90 de zile de la data transmiterii prezentei.


ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L nu va depute ofertă alternativă.

În speranța unei viitoare colaborări, așteptăm răspunsul dumneavoatrâ.

Cu stimă,
Andrei Stanică
Administrator ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L

Data
11 ianuarie 2018

CUI RO 30539342
J23/4589/15.11.2016
str. Ioan Slavici, nr. 5F, Comuna Tunari, Județul Ilfov

S-ar putea să vă placă și