Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ”GHEORGHE LAZĂR” BRAȘOV Prof.

BOAMFĂ Laura

Numele și prenumele elevului: ...................................................................... Data: ...........................

Calificativ obținut: .......................................... Semnătură părinte: ........................................

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ I


UT2: Text literar, narativ, personaje, descrierea unui personaj, scrierea corectă cu î, â,
într-o/într-un

1. Citește cu atenție textul:


Puișorii
după Emil Gîrleanu
În fața casei, copilașul urmărește stolul de rândunele, printre care și cei trei
pui ai lui, din cuibul de sub streașină.
Păsările s-au odihnit puțin și apoi s-au ridicat.
Copilașul a privit lung stolul care se pierdea, apoi a început să plângă.
Mama a venit în fugă și l-a strâns în brațe.
− Nu plânge, dragul mamei, se vor întoarce la primăvară.

 Completează enunțurile cu informații din text: (6x0,2=1,2p)


Titlul textului este ........................................... .
Autorul textului se numește ................................................................ .
Personajele textului sunt ...................................... și ................................. .
Textul are .....................alineate.
Linia de dialog marchează ................................ mamei.
2. Construiește propoziții cu următoarele cuvinte: șubă, zgribulit, merinde, se mânie.2p

1
3. Citește următoarele enunțuri și scrie ce personaje sunt descrise: (5x0,1=0,5p)

A mâncat și a băut, neavând cu ce să plătească.


A umplut scorbura cu alune, pentru iarnă.
Mergea spre iarmaroc, zgribulit și speriat.
Ea nu se atinsese de merinde.
Și-a lasăt coada în laba veveriței.

4. Completează propozițiile cu unul din cuvintele într-un/într-o. (4x0,2=0,8p)


........................... după-amiază, Mircea a ieșit în grădină. Ținea o lopată
......................... mână. O stropitoare aștepta ........................ colț al grădinii. A
terminat treaba .............................. oră.

5. Desparte în silabe cuvintele: toamnă, zgribulit, merinde, șubă, ogar, ciuboțele,


provizii, mânios, scorbură, doborî. (10x0,1=1p)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Scrie după dictare: (10 cuvinte cu î/â/într-o/într-un x0,1=1p, 0.5 pentru punctuație, caligrafie, diacritice, așezare, corectitudine, total
1,5p)

Se acord 3 p din oficiu


Pentru FB 9-10 P
Pentru B 7,5-8,99 P
Pentru S 5,5-7,49 P
Pentru I sub 5,49 p

Într-un dulap era o bucată de brânză neîncepută. Șoricelul hotărî să mănânce îndată. Însă
motanul într-o clipă a venit. Flămândul șoricel a plecat întristat.

2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ”GHEORGHE LAZĂR” BRAȘOV Prof. BOAMFĂ Laura

Numele și prenumele elevului: ...................................................................... Data: ...........................

Calificativ obținut: .......................................... Semnătură părinte: ........................................

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ II


UT2: Text literar, narativ, personaje, descrierea unui personaj, scrierea corectă cu î, â,
într-o/într-un

7. Citește cu atenție textul:


Împreună
după Cristina Tohănean
A fost odată un papagal cu pene lucioase, roșii, verzi și albastre. El găsi o
sămânță neagră și rotundă. Se hotărî să o planteze.
Începu să sape o groapă. Veni o maimuțică.
− Vrei să ud eu samânța? întrebă ea.

 Completează enunțurile cu informații din text: (6x0,2=1,2p)


Titlul textului este ........................................... .
Autorul textului se numește ................................................................ .
Personajele textului sunt ...................................... și ................................. .
Textul are .....................alineate.
Linia de dialog marchează ................................ maimuței.
8. Construiește propoziții cu următoarele cuvinte: ciuboțele, zgribulit, șubă, ogar .2p

3
9. Citește următoarele enunțuri și scrie ce personaje sunt descrise: (5x0,1=0,5p)

Nu se atinsese de mâncare.
A umplut scorbura cu alune, pentru iarnă.
Avea o șubă și ciuboțele noi.
Avea doi galbeni.
Și-a lasăt coada în laba veveriței.

10.Completează propozițiile cu unul din cuvintele într-un/într-o. (4x0,2=0,8p)


........................... dimineașă, Marin a ieșit în grădină. Ținea o lopată .........................
mână. O stropitoare aștepta ........................ colț al grădinii. A terminat treaba
.............................. oră.

11.Desparte în silabe cuvintele: toamnă, zgribulit, provizii, șubă, iepure, ciuboțele,


merinde, mânios, scorbură, hotărî. (10x0,1=1p)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
12.Scrie după dictare: (10 cuvinte cu î/â/într-o/într-un x0,1=1p, 0.5 pentru punctuație, caligrafie, diacritice, așezare, corectitudine, total
1,5p)

Se acord 3 p din oficiu


Pentru FB 9-10 P
Pentru B 7,5-8,99 P
Pentru S 5,5-7,49 P
Pentru I sub 5,49 p

Într-un dulap era o bucată de brânză neîncepută. Șoricelul hotărî să mănânce îndată. Însă
motanul într-o clipă a venit. Flămândul șoricel a plecat întristat.

S-ar putea să vă placă și