Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Îndrumător:
Florin Sârbu
Iaşi 2008
Cuprins:

1. Proiectarea logică a sistemului informaţional..............................................................................3


1.1. Proiectarea logică a bazei de date........................................................................................3
1.2 .Proiectarea rapoartelor.........................................................................................................4
1.3 Proiectarea ecranelor (formularelor) pentru culegerea datelor.............................................7
1.4 Proiectarea sistemului de meniuri al aplicaţiei...................................................................13
2. Proiectarea arhitecturală a programelor.....................................................................................14
2.1. Construirea diagramei claselor de obiecte........................................................................14
2.2. Construirea diagramelor de activităţi................................................................................15

2
Cap 1. Proiectarea logică a sistemului informaţional

1.1. Proiectarea logică a bazei de date

L i ni i F a c tu r i
F ur ni z o r i F a c tu r i C o n tin e Id F a c t u r a [ F K ]
E m ite
Id F u r n i z o r i N r L i ni e
E s te e m is ã Id F a c t u r a F a c e p a r te d in
N um e Id R e c e p t i e [F K ] D e num ir e M P
A d r e sa Are Id F u r n i z o r i [ F K ] UM
N u m e P e r sC o n t a c t N r F a c tur a C a n ti t a te
N u m a r P e r sC o n t a c t A p a r tin Se r i e F a c tur a V aloar e F ar aT VA
O r as D a ta F a c tur a P r e tU n i t a r
T ar a P r im e s te D a t a S c a d e n ta TVA
C ont O b se r v a t i i V aloar e CuT V A
E m ail E s te p r im ita
de Are
E s te
in to c m ita
pe
baz a de
E s te
C o n tr a c t e
e fe c tu a Ptala te s te
Id C o n t r a c t R e c e pti i
de
Id F u r n i z o r i [ F K ] Id R e c e p t i e L i ni i R e c e pti e
C o m e nz i D a ta C o ntr a c t N r M a g a z ie [F K ] Id R e c e p t i e [F K ]
Id C o m a n d a D ur a ta C o ntr a c t D a ta F a c tur ii C o n tin e N r L i n i e R e c e p t i e
P l ati Sta r e C o nta c t D a ta R e c e ptie
Id F u r n i z o r i [ F K ]O b i e c t C o n t r a c t N r F a c tur a F a c e p a rCtea n ti t a te
Id P l a t a D ata C o m anda d in P ret
Id F u r n i z o r i [ F K ]T e r m e n P r i m i r e
D a ta P l a ta
T i pD o c um e nt E s te
N r D oc um e nt Fa c e P r im e s tein to c m ita
p a r teC o n tin e p e n tr u
Fa c e d in
p a r teA r e
d in
L i ni i C o m a nda M agaz ie Sto c
Are
P l a t i T r a n sa M a te r i i pr i m e N r M a g a z i e [F K ]
Id C o m a n d a [ F K ] Nr M agaz ie
N r T r a n sa Id M P A p a r tin eId M P [ F K ]
N r L i ni e N um e Se fM a g a z i e
Id P l a t a [ F K ] D e num ir e
C a ti ta te D e num ir e M P
N r F a c tur a P r e tU n i t a r C a n ti t a te
P ret
V aloar e UM S e g a s e s te D a ta Sto c
E s te a lc a tu it

Diagrama entitate – relaţie

3
1.2 .Proiectarea rapoartelor

Raport Fişa Furnizori

select idfurnizor, nume, adresa, persoana_contact, Nr_persoana_contact, oras, tara, email, banca,
cont, data_comanda, data_contract
from furnizori, comenzi, contracte
where furnizori.idfurnizor=comenzi.idfurnizori and furnizori.idfurnizori=contracte.idfurnizori
order by idfurnizor

4
Facturi Restante

select numeFurnizor, PersoanăContact, NrFactură, DatăFactură, DatăScadentă


from furnizori inner join facturi on furnizori.idFurnizori=facruri.Idfurnizori
where dataScadentă = to_date('DD/MM/YYYY') > dataCurentă= to_date('DD/MM/YYYY')
group by nume Furnizor

5
Raport Sistemul Platilor Pe o anumita perioada

6
Raport Balanta Furnizorilor

1.3 Proiectarea ecranelor(formularelor) pentru culegerea datelor

1. Definirea scenariilor şi a sarcinilor de lucru ale utilizatorilor:


A. Scenariul 1. Introducerea unui furnizor nou.
Operaţiunile de lucru sunt urmatoarele:
 Alegerea furnizorului. Utilizatorul introduce numele furnizorului sau dacă
acesta nu ştie numele îl poate selecta din lista furnizorilor. După ce introduce
numele furnizorului acesta verifică dacă celelalte date corespund(Adresa, Oraş,
Ţara, Numele persoanei de contact, Numărul de telefon al persoanei de contact,
Email, Banca şi Cont)
 Adaugarea unui furnizor nou. Se adaugă atunci când acesta nu exista în baza de
date. Trebuie să se completeze toate câmpurile pentru furnizor.
7
 Completarea datelor pentru comandă. Se completează atât data comenzii cât si
data primirii comenzii.
 Completarea detaliilor comenzii. Această operaţie se repetă pentri fiecare linie
în parte. Se completează:
- numărul de linie se generează automat. Utilizatorul poate completa
manual sau poate alege produsele din lista de produse şi unitatea de
mesură.
- Completarea cantităţii se face manual
- Preţul este de asemeni preluat manual, iar celelate campuri se
completează automat, utilizatorul trebuie doar sa verifice dacă sunt
calculate corect.
 Posibilitatea de anulare a comenzii. Dacă utilizatorul nu este sigur pe datele introduse
sau dacă a indrodus date greşite, comanda poate fi anulată.
 Salvarea comenzii. Atunci când utilizatorul a verificat datele comenzii şi sunt corecte.
 Transmiterea comenzii către furnizor.

Scenariul 2. Stergerea unui furnizor sau a unei comenzi.


Operaţiunile de lucru sunt următoarele:
a) În cazul ştergerii unui furnizor.
 Căutarea furnizorului. Dacă utilizatorul cunoaşte numele corect al
furnizorului îl poate introduce sau îl poate căuta cu ajutorul
filtrului(căutare după numele furnizorului. )
 Selectarea furnizorului din listă
b) În cazul ştergerii unei comenzi.
 Căutarea comenzii. Se poate căuta manual sau poate fi aleasă dintr-o
listă.
 Verificarea comenzii. Dacă aceasta este deja trimisă către furnizor nu se
mai poate şterge.
 Ştergerea comenzii.
Scenariul 3. Vizualizarea comenzilor către un furnizor.
Operaţiunile de lucru sunt următoarele:
 Introducerea datelor de identificare ale furnizorilor. Se pot introduce
manual sau pot fi alese dintr-o listă.
 Se vor verifica datele dacă sunt corecte.

8
 Căutarea unei comenzi către furnizorul selectat. Căutarea se poate realize
si cu ajutorul filtrului Dată Comandă.
 Vizualizarea comenzii.

Formular comenzi

B. Scenariul 1. Introducerea unui contract nou.


Operatiunile de lucru sunt următoarele:
 Alegerea furnizorului. Utilizatorul introduce numele furnizorului sau dacă
acesta nu ştie numele îl poate selecta din lista furnizorilor. După ce introduce
numele furnizorului acesta verifică dacă celelalte date corespund (Adresa, Oraş,
Ţara, Numele persoanei de contact, Numărul de telefon al persoanei de contact,
Email, Banca şi Cont)
 Adaugarea unui furnizor nou. Se adaugă atunci când acesta nu exista în baza de
date. Trebuie să se completeze toate câmpurile pentru furnizor.
 Completarea datelor pentru contract. Se completează data contract, durata
contract, stare contract etc.
 Posibilitatea de anulare a contractului. Dacă utilizatorul nu este sigur pe datele
introduse sau dacă a indrodus date greşite, contractul poate fi anulat.
 Salvarea contractuluii. Atunci când utilizatorul a verificat datele contractului şi sunt
corecte.

Scenariul 2. Stergerea unui furnizor sau a unui contract.


9
Operaţiunile de lucru sunt următoarele:
c) În cazul ştergerii unui furnizor.
 Căutarea furnizorului. Dacă utilizatorul cunoaşte numele corect al
furnizorului îl poate introduce sau îl poate căuta cu ajutorul
filtrului(căutare după numele furnizorului. )
 Selectarea furnizorului din listă
d) În cazul ştergerii unei contract.
 Căutarea contractului. Se poate căuta manual sau poate fi aleasă dintr-o
listă.
 Verificarea contractuluii. Dacă aceasta este încă valabil acesta nu se
poate şterge, sau dacă perioada sa urmează să fie modificată.
 Ştergerea contractului.
Scenariul 3. Vizualizarea contractelor unui furnizor.
Operaţiunile de lucru sunt următoarele:
 Introducerea datelor de identificare ale furnizorilor. Se pot introduce
manual sau pot fi alese dintr-o listă.
 Se vor verifica datele dacă sunt corecte.
 Căutarea unui contract al furnizorul selectat.
 Vizualizarea contractului.

10
Formular contracte
1. Definirea scenariilor şi a sarcinilor de lucru ale utilizatorilor:
A. Scenariul 1. Introducerea unei facturi noi
Operaţiunile de lucru sunt urmatoarele:
• Alegerea Furnizorului. Utilizatorul introduce numele furnizorului sau dacă nu ştie numele
atunci el va selecta numele acestuia din lista furnizorilor. După ce introduce numele
furnizorului acesta verifică dacă celelalte date corespund (Adresa, Nume Persoană
Contact, Telefon Persoană Contact, Oraş, Ţară, Bancă, Cont);
• Adăugarea unui nou furnizor (dacă acesta nu se află în baza de date);
• Completarea datelor pentru factură (Număr Factură, Data Factură şi Serie Factură);
• Adăugarea unei facturi noi presupune:
- Selectarea materiei prime. Utilizatorul introduce Număr Linie, dupa care va
verifica daca denumirea acestuia este corectă. Dacă acesta nu stie numărul de linie
sau acesta este incorect, atunci el va selecta materia prima dintr-o listă cu toate
materiile prime;
- Adăugarea unei materii prime (dacă aceasta nu se găseşte în listă);
- Completarea datelor privind cantitatea si preţului materiei prime respecive de pe
factură;
• Salvarea facturii.
Scenariul 2. Ştergerea unui furnizor sau a unei facturi
Operaţiunile de lucru sunt următoarele:
e) În cazul ştergerii unui furnizor
• Căutarea furnizorului. Dacă utilizatorul cunoaşte numele corect al furnizorului îl poate
introduce sau îl poate căuta cu ajutorul filtrului (căutare după numele furnizorului).
• Selectarea furnizorului din listă
• Ştergerea furnizorului.
f) În cazul ştergerii unei facturi.
• Căutarea facturii. Se poate căuta manual sau poate fi aleasă dintr-o listă.
• Verificarea facturii. Dacă aceasta este deja trimisă către furnizor nu se mai poate şterge.
• Ştergerea facturii.
Scenariul 3. Vizualizarea facturilor către un furnizor
Operaţiunile de lucru sunt următoarele:
• Introducerea datelor de identificare ale furnizorilor. Se pot introduce manual sau pot fi
alese dintr-o listă.

11
• Se vor verifica datele dacă sunt corecte.
• Căutarea unei facturi către furnizorul selectat. Căutarea se poate realiza si cu ajutorul
filtrului Dată Factură.
• Vizualizarea facturii.

Formular Facturi

B. Scenariul 1. Plăţi
Operaţiunile de lucru sunt următoarele:
• Selectarea furnizorului. Utilizatorul va selecta numele acestuia din lista furnizorilor.
• Completarea datelor de individualizare ale furnizorului (Adresa, Nume Persoană Contact,
Telefon Persoană Contact, Oraş, Ţară, Bancă, Cont);
• Adăugarea unui nou furnizor (dacă acesta nu se află în baza de date);
• Completarea datelor pentru plăţi (Cod Plată, Data Plăţii, Tip Document, Număr
document);
• Adăugarea unei tranşe noi. Se adaugă atunci când acesta nu exista în baza de date fiind
necesară completarea câmpurilor.
• Salvarea sau anularea în cazul în care apar erori .
• Tipărirea plăţii.
Scenariul 2. Ştergerea unei tranşe.
Sarcinile de lucru sunt următoarele:

12
• Căutare tranşă. Căutarea facturii poate fi făcută în funcţie de numărul facturii, număr
tranşă şi valoare.
• Salvare tranşă.
• Abandonare tranşă în cazul apariţiei unor erori.
Scenariul 3. Vizualizarea plăţilor către un furnizor.
Sarcinile de lucru sunt următoarele:
• Introducerea datelor de identificare a furnizorului. Se poate introduce manual poate fi
ales numele acestuia dintr-o listă.
• Căutarea unei plăţi a furnizorului selectat. Căutarea se poate face fie după codul plăţii, fie
după dată.
• Vizualizarea plăţii.
Formular Plăţi

1.4 Proiectarea sistemului de meniuri al aplicaţiei

13
Meniu

Cap. 2. Proiectarea arhitecturală a programelor

2.1 Construirea diagramei claselor de obiecte

14
Diagrama claselor de date

2.2 Construirea diagramelor de activităţi

Adaugarea unei comenzi

15
Adaugarea unei facturi

16