Sunteți pe pagina 1din 2

office@adma.gov.

md
www.adma.gov.md

Ziarul de Gardă
v.mosneag.zdg@gmail.com
Nr.: 1193 din 15 octombrie 2021

În contextul demersului DVS. prin care solicitați informații cu privire la proiectul „Utilizarea
eficientă a combustibilului solid din biomasă”, vă comunicăm următoarele.
Nr. Bun procurat/ bun creat Valoarea bunului Sursa de finanțare Furnizorul
d/o bunului

1. Procurarea și asamblarea a 85 328 364 lei 01 bani Guvernul Japoniei Toyota Tsusho
25 cazane pentru biomasă,
dintre care 24 cazane pentru
instituții publice și 1 cazan
pentru fabrica de peleți

2. Linie tehnologică de 45 719 627 lei 21 bani Guvernul Japoniei Toyota Tsusho
producere a peleților

3. Clădire de producere, oficiu 15 306 369 lei 50 bani Fondul partener 2KR, SRL Lincons
1152,3 m.p. Granturile acordate de
Guvernul Japoniei

4. Cazangeria 49,2 m.p. 1 098 131 lei 34 bani Fondul partener 2KR, SRL LINCONS
Granturile acordate de
Guvernul Japoniei

5. Stația de pompare 47,6 m.p. 1 869 117 lei 61 bani Fondul partener 2KR, SRL LINCONS
Granturile acordate de
Guvernul Japoniei

6. Punct electric transformator 273 337 lei 30 bani Fondul partener 2KR, Nu poate fi
Granturile acordate de identificat,
Guvernul Japoniei documentele
primare se află la
Procuratura
Generală

7. Litere volumetrice cu 141 375 lei 80 bani Fondul partener 2KR, Nu poate fi
iluminare „Centrul Moldo Granturile acordate de identificat,
Nipon” Guvernul Japoniei documentele
primare se află la
Procuratura
Generală

8. Automobil Nissan și accesorii 146 606 lei 66 bani Fondul partener 2KR,
Granturile acordate de
Guvernul Japoniei

9. Lucrări de instalare a 11 3 586 160 lei Fondul partener 2KR, S.A. Darnic Gaz,
cazane Granturile acordate de Candis-Gaz
Guvernul Japoniei

Digitally signed by Popov Maxim


Director executiv Date: 2021.10.15 14:49:04 EEST Maxim POPOV
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Ex.: Calancea Domnina
Șef secția juridică

IP „Agenţia pentru Dezvoltarea şi Modernizarea Agriculturii” Pagina 1 din 2


office@adma.gov.md
www.adma.gov.md

IP „Agenţia pentru Dezvoltarea şi Modernizarea Agriculturii” Pagina 2 din 2