Sunteți pe pagina 1din 3

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 25
02 noiembrie 2021 mun. Chişinău
ora 900

1. Cu privire la cererea de demisie a judecătorului Ion Dodon de la Judecătoria


Căușeni.
Raportor: dl Dorel Musteață

2. Cu privire la cererea judecătorului Rosița Rusu-Parii de la Judecătoria


Soroca, referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului
parţial plătit pentru îngrijirea copilului.
Raportor: dna Mariana Timotin

3. Cu privire la cererea judecătorului Lilia Potînga de la Judecătoria Ungheni,


referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului
parţial plătit pentru îngrijirea copilului minor.
Raportor: dna Luiza Gafton

4. Cu privire la scrisoarea Președintelui Republicii Moldova din 20 octombrie


2021.
Raportor: dna Nina Cernat

5. Cu privire la scrisoarea Consiliului Național pentru Determinarea


Dizabilității și Capacității de Muncă.
Raportor: dl Anatolie Galben

6. Cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău,


Vitalie Stratan, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 555/25 din 27 noiembrie 2018 cu privire la specializarea sediilor Judecătoriei
Chișinău.
Raportor: dl Anatolie Galben

7. Cu privire la demersul Autorității Naționale de Integritate, referitor la


executarea notificării în privința unui judecător.
Raportor: dna Mariana Timotin

8. Cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău,


Vitalie Stratan, referitor la transferul judecătorului Eugeniu Beșelea de la sediul
Buiucani la sediul Centru al instanței.
Raportor: dl Dorel Musteață

9. Cu privire la Nota Informativă a Inspecției judiciare, referitor la adresarea


unor judecători de la Curtea de Apel Bălți, prin care se solicită întreprinderea
măsurilor în vederea apărării onoarei, demnității și reputației profesionale.
Raportor: dna Mariana Timotin

10. Cu privire la demersurile unor președinți, referitor la conferirea titlului


onorific ”Veteran al sistemului judiciar” și Diploma de Onoare, unor judecători (Lista
se anexează).
Raportor: dna Luiza Gafton
11. Cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători (Lista se
anexează).
Raportor: dna Luiza Gafton

12. Cu privire la demersul vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Hîncești,


Corina Albu, referitor la alocarea mijloacelor financiare suplimentare.
Raportor: dl Victor Micu

13. Cu privire la expirarea împuternicirilor unor președinți și vicepreședinți ai


instanțelor judecătorești și desemnarea exercitării interimatului.
Raportor: dl Dorel Musteață

14. Cu privire la demersurile unor instanţe judecătoreşti referitor la eliberarea


autorizației pentru casarea bunurilor raportate la mijloace fixe.
Raportor: dna Nina Cernat

15. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea


proiectului de Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010
privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune.
Raportor: dl Anatolie Galben

16. Cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unui judecător în calitate


de formator la seminarul „Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți,
dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO”.
Raportor: dl Petru Moraru

17. Cu privire la demersul Camerei Notariale referitor la delegarea


judecătorului Gheorghe Mîțu pentru participare în calitate de formator la cursul de
instruire a notarilor cu tematica ”Autentificarea actelor juridice în cadrul procedurii de
insolvabilitate a persoanlor juridice”.
Raportor: dl Petru Moraru

18. Cu privire la demersul Centrului Internațional ”La Strada”, referitor la


delegarea unui judecător pentru participare la vizita de studiu în Olanda organizată în
cadrul Proiectului „Consolidarea capacității Republicii Moldova de contracarare a
abuzului și exploatării sexuale online”.
Raportor: dl Victor Micu

19. Cu privire la demersul șefului Secretariatului Judecătoriei Comrat, referitor


la soluționarea unor chestiuni de ordin organizatoric.
Raportor: dl Petru Moraru

20. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii emise de Preşedintele interimar al


Consiliului Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Victor Micu

21. Cu privire la adresarea judecătorilor instanțelor judecătorești referitor la


sesizarea Curții Constituționale privind excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. I și II ale Legii nr. 222 din 04 decembrie 2020 pentru modificarea
art.32 din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului.
Raportor: dna Nina Cernat

22. Cu privire la cererile unor judecători şi candidaţi de remitere a


materialelor Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor şi/sau
Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor pentru o eventuală
promovare/numire în funcţie (Lista se anexează).
Raportor: dl Victor Micu

23. Cu privire la cererile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor


judecătorești, referitor la acordarea concediului de odihnă anual (Lista se anexează).
Raportor: dl Dorel Musteață

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ