Sunteți pe pagina 1din 1

PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANII DE STUDII

specialitatea Drept

Numărul de ore pe semestru

Numărul de credite
Inclusiv
Ore de contact direct Forma

ECTS
Total: pe din ele de

individual
Total
Cod Denumirea disciplinei

Studiul
semestru evalua

Seminare
Prelegeri

Laborator
practice
,lecţii
/ pe re
săptămâ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Anul I de studii semestrul I, 15 săptămâni
Discipline obligatorii (O)
Istoria universală a 180 60/4 30 30 120 E 6
F. 01. O. 001
dreptului
Teoria generală a 180 90/6 60 30 90 E 6
F.01.O.002
dreptului
Sisteme electronice de 150 60/4 30 30 90 E 5
G.01.O.003
calcul
Istoria şi teoria 60 30/2 16 14 30 E 2
U.01.O.004
cooperaţiei de consum
Limba străină de 150 60/4 60 90 E 5
G.01.O.005
afaceri(I)
Drept constituţional şi 180 90/6 60 30 90 E 6
F.01.O.006
instituţii politice (I)
Total 900 390/26 196 104 90 510 6E 30
Discipline obligatorii extracurriculare
G.01.OE.007 Educaţie fizică(1) 30 30/2 30 C
Anul I de studii semestrul II, 15 săptămâni
Discipline obligatorii (O)
F.02.O.008 Teoria economică 180 90/6 46 44 90 E 6
F.02.O.009 Drept privat roman 120 60/4 30 30 60 E 4
Baze de date şi sisteme 150 60/4 30 30 90 E 5
G.02.O.010
expert
Limba străina de 120 60/4 60 60 E 4
G.02.O.011
afaceri (II)
S.02.O.012 Drept administrativ 180 60/4 44 16 120 E 6
Drept constituţional şi 150 60/4 30 30 90 E 5
F.02.O.013
instituţii politice (II)
Total 900 390/26 180 120 90 510 6E 30
Discipline obligatorii extracurriculare
G.02.OE.014 Educaţie fizică (II) 30 30/2 30 C
G.02.OE.015 Protecţia civilă 30 16/1 10 6 14 V