Sunteți pe pagina 1din 57

Asigurări de viață

Thomas Url - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - Die Lebensversicherung aus


einer individuellen undgesamtwirtschaftlichen Perspektive - Juni 2017
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?
publikationsid=60505&mime_type=application/pdf

Financial links between insurance companies


https://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=801.1.8

Oesterreichische Nationalbank
https://www.oenb.at/

Insurance
https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/Finanzinstitutionen/versicherungen.html

FMA
https://www.fma.gv.at/en/

Insurance
https://www.fma.gv.at/en/insurance-products/

The Austrian Insurance Statistics database


https://www.fma.gv.at/en/insurance/queries/insurance-statistics/

Life insurance statistics


https://de.statista.com/themen/612/lebensversicherung/

Germany - Insurance industry numbers and facts


https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten

Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

EIOPA
https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/insurance-statistics_en#Premiums,claimsandexpenses

FMA

https://fma-va.brz.gv.at/pvaww/VA_Tabelle_Engl.aspx?
p_tabnr=54&p_ugl=1&p_zweigname=leer&p_rj=2019

Die absurde Flucht in die Lebensversicherung

Veröffentlicht am 29.01.2020 | Lesedauer: 5 Minuten

DIE WELT Fotoshooting 27.09.-07.10.2016

Von Daniel Zwick


https://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article205447391/Angst-vor-Negativzins-treibt-Buerger-in-
Lebensversicherung.html

FMA - Bericht über die Lage der österreichischen Versicherungswirtschaft - Oktober 2016
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikr5S28KDvAhV0CWMBHdLm
APwQFjADegQIGBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.fma.gv.at%2Fdownload.php%3Fd
%3D2396&usg=AOvVaw2-zYpAVl3-yZkhauzA93kY

Die Kapitalbildende Lebensversicherung


https://www.gerd-kommer-invest.de/kapitalbildende-lebensversicherung/

Life insurance - everything to do with the topic


https://www.fma.gv.at/versicherung/lebensversicherung-alles-rund-ums-thema/

https://thelawreviews.co.uk/title/the-insurance-and-reinsurance-law-review/austria

https://www.bvwg.gv.at/

comparație:

+ Australia, Canada, Japonia, USA, Rusia, Turcia


Notițe
Raport Anual ASF 2019

Gradul de penetrare a asigurărilor în PIB, indicator calculat ca raportul dintre valoarea primelor brute
subscrise (exclusiv activități de reasigurare și prime brute subscrise pe teritoriul altor state) de către
entitățile autorizate și supravegheate local și sucursale (autorizate în alte state membre UE ce au
subscris în baza dreptului de stabilire, FOE - freedom of establishment) și produsul intern brut (PIB), a
înregistrat o valoare de 1,1% în 2019, în ușoară scădere comparativ cu anul precedent.

Deși volumul primelor brute subscrise în România (inclusiv sucursale) a crescut semnificativ în anul 2019
față de anul anterior, gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a scăzut ușor datorită creșterii mai rapide
a PIB-ului față de majorarea înregistrată de sectorul asigurărilor.

Densitatea asigurărilor, calculată ca raportul dintre valoarea primelor brute subscrise (exclusiv activități
de reasigurare și prime brute subscrise pe teritoriul altor state) pe teritoriul României (inclusiv PBS de
sucursale în baza dreptului de stabilire, FOE) și numărul de locuitori ai acesteia, este un indicator care
arată cât cheltuiește, în medie, locuitorul unei țări pentru produse de asigurare.

În anul 2019, densitatea asigurărilor în România se afla la o valoare de 598 lei/locuitor, în creștere cu
circa 10% comparativ cu anul precedent.

Piața asigurărilor din România

În anul 2019, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în
valoare de aproximativ 11 miliarde lei, în creștere cu peste 8% față de valoarea înregistrată în anul 2018.

I.1. Prime brute subscrise (AG și AV)


Asigurătorii au cumulat în anul 2019 prime brute subscrise în valoare de aproximativ 11 miliarde lei, în
creștere cu peste 8% față de anul 2018:

 primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) sunt în valoare de circa 8,7
miliarde lei, în creștere cu 8,5% față de anul anterior;
 primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață (AV) sunt în sumă de aproximativ 2,3
miliarde lei, în creștere cu 7,3% față de anul 2018.

Spre deosebire de piața europeană de asigurări care este dominată de segmentul asigurărilor de viață, în
România acesta reprezenta doar aproximativ 21% din primele brute subscrise, piața fiind dominată de
asigurările generale, respectiv cele auto.

Trebuie remarcată însă tendința de consolidare a segmentului de asigurări de viață ce a continuat să


crească și pe parcursul anului 2019 (cu peste 7% față de 2018), însă cea mai semnificativă creștere
anuală s-a înregistrat în 2017 când a avut loc o apreciere cu 21% a acestui segment de asigurări
comparativ cu 2016.

În anul 2019, ponderea activității de asigurări de viață din perspectiva volumului de prime brute
subscrise s-a menținut la nivelul de 21% (ca și în anii anteriori), însă în creștere comparativ cu nivelurile
mai scăzute înregistrate în perioada 2014 – 2016.
Figura 10 Distribuția PBS pentru asigurările generale în cele 8 regiuni de dezvoltare din România

Sursa: ASF - Evoluţia pieţei de asigurări în anul 2019

Piața asigurărilor de viață este în creștere, cu toate acestea principalii indicatori sunt semnificativ sub
media UE și a Europei Centrale și de Est

• Volumul asigurărilor de viață crește mai rapid decât cel al asigurărilor generale, însă acestea din urmă
rămân predominante; asigurările de viață reprezintă numai 20% din totalul primelor de asigurare, în
comparație cu 60% în medie la nivelul UE

• Românii alocă în medie 18 euro anual pentru asigurările de viață, în timp ce cehii și slovacii alocă de 10
ori mai mult; cheltuielile medii anuale cu asigurările de viață la nivelul UE sunt de 1.300 euro pe locuitor

• Penetrarea asigurărilor de viață (măsurată ca procent al primelor de asigurare în PIB) se menține sub
0,3%, în ciuda creșterii economice accelerate, ceea ce arată că alți factori, precum nivelul redus de
educație financiară și lipsa stimulentelor fiscale, limitează creșterea sectorului

2.2 Sectorul asigurărilor de viață

La sfârșitul anului 2017, România avea 42 de asigurători 2, dintre care 17 ofereau asigurări de viață, cu
venituri totale din primele de asigurări de 10,5 miliarde RON, din care 8,1 miliarde RON din asigurări
generale și 2,4 miliarde RON din asigurări de viață. Cu toate că volumul pieței a scăzut pe perioada
recesiunii economice care a urmat crizei financiare, în ultimii ani piața a revenit pe creștere, asigurările
de viață crescând mai repede decât asigurările generale în perioada 2015-2017, deși prin raportare la
o bază mult mai redusă.

2: Inclusiv 11 sucursale ale unor asigurători străini


Românii alocă, în medie, 105 EUR pe an pentru asigurări, puțin peste o treime din suma medie cheltuită
în țările CEE, în timp ce în medie un cetățean UE alocă anual aproximativ 2.200 de euro pentru asigurări.
Sectorul asigurărilor din România este încă subdezvoltat comparativ cu alte economii din UE, atât în
ceea ce privește densitatea asigurărilor (cheltuiala anuală cu asigurările pe locuitor), cât și penetrarea
asigurărilor (raportul dintre primele de asigurări și PIB).

Piața asigurărilor din România este dominată de segmentul asigurărilor generale, în timp ce la nivelul
UE predomină asigurările de viață. Astfel, primele de asigurări de viață reprezintă doar 20% din totalul
primelor de asigurări colectate de asigurătorii din România, comparativ cu o pondere medie de 60% a
asigurărilor de viață la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru face ca România să fie țara cu a doua cea
mai mică penetrare a asigurărilor de viață și țara cu cel mai scăzut nivel al densității asigurărilor de
viață din UE. Românii alocă cel mai puțin pentru polițele de asigurări de viață dintre toți europenii,
respectiv 18 EUR în medie pe an, de 10 ori mai puțin decât cehii și slovacii și de aproximativ 100 de ori
mai puțin decât francezii și italienii. În ciuda creșterii economice susținute din ultimii ani, penetrarea
asigurărilor de viață a rămas sub nivelul de 0,3% din PIB, cu mult sub media UE de 4,4%. Un sector al
asigurărilor mai puțin dezvoltat, dominat de asigurările generale, este tipic pentru economiile în
tranziție, cu toate acestea România se situează în urma tuturor celorlalte țări din Europa Centrală și de
Est, cu excepția Letoniei.
Dezvoltarea asigurărilor de viață este în general corelată cu creșterea PIB și a venitului disponibil. Cu
toate acestea, în cazul României, evoluțiile pozitive recente ale acestor factori nu s-au concretizat într-o
evoluție similară a penetrării asigurărilor de viață (aceasta înregistrând doar o îmbunătățire marginală în
perioada 2015-2017). Aceste evoluții arată că alți factori, cum ar fi nivelul redus al educației financiare și
lipsa unor stimulente fiscale pentru asigurările de viață, limitează dezvoltarea sectorului (a se vedea
Secțiunea 4 pentru o discuție cu privire la principalele provocări și oportunități pentru dezvoltarea
sectorului asigurărilor de viață).
KPMG 2018 Studiu privind sectorul asigurărilor de viață și pensiile private în România
Importanța și principalele beneficii ale asigurărilor de viață și pensiilor private
Radiografia arbitrului pieței asigurărilor: Profiturile scad, cresc plățile pentru daune

Gabriel Nițulescu

29 August 2019 16:39

https://reporterglobal.ro/radiografia-arbitrului-pietei-asigurarilor-profiturile-scad-cresc-platile-
pentru-daune/

O piață care arată an de an mult mai bine

https://www.money.ro/o-piata-care-arata-an-de-an-mult-mai-bine/

Conform raportului care contine cifre preliminare pentru piata europeana a asigurarilor in 2018, s-au
inregistrat cresteri pe toate liniile de activitate comparativ cu anul precedent:

 asigurari de viata: +6,7% (764 miliarde euro)

In acelasi timp, asiguratorii europeni au platit indemnizatii brute in valoare totala de 1.069 miliarde de
euro in 2018. Aceasta este echivalenta cu 2,9 miliarde de euro pe zi si reprezinta o crestere de 3,1% fata
de anul precedent.
Comparativ, piata asigurarilor din Romania a inregistrat un avans mai mic decat media europeana, de
4,5% in 2018 comparativ cu anul anterior, ajungand la valoarea de 10,14 miliarde de lei (aproape 2,2
mld. EUR).

Densitatea asigurarilor a ajuns la 2.170 euro

Consumatorii europenii au alocat, in 2018, o suma mai mare pentru cheltuielile destinate politelor de
asigurare. Astfel, densitatea asigurarilor (raportul dintre volumul de prime brute subscrise si numarul de
locuitori) la nivel european s-a majorat cu 5,9% fata de anul 2017, pana la 2.170 euro (de la 2.030 euro
in 2017), conform Insurance Europe.

Din aceasta suma, s-au cheltuit:

 1.264 euro pentru asigurari de viata (fata de 1.188 euro in 2017)

In Romania, conform estimarilor ASF, consumul de asigurari pe cap de locuitor s-a situat, la nivelul
anului 2018, in jurul valorii de 109 euro. Acest indicator este corelat cu gradul redus de educatie
financiara, dar si cu nivelul mic de constientizare a riscurilor in randul populatiei educate financiar.

Potrivit raportului Insurance Europe, Romania se afla pe ultimul loc in ceea ce priveste bugetul alocat
pentru asigurarile de viata, respectiv 22 de euro/ locuitor, de peste 57 de ori mai putin decat media
europeana (1.264 euro) si cu mult sub media de 3.000 euro din Finlanda, Marea Britanie sau
Danemarca.

De asemenea, gradul de penetrare al asigurarilor in PIB, la nivel European, a fost de 7,46%. Pe


asigurarile de viata gradul de penetrare a fost de 4,35%.

In tara noastra, daca se ia in calcul volumul total al primelor brute subscrise pe teritoriul Romaniei
(inclusiv PBS de sucursale si fara PBS pe teritoriul altor state de catre societatile de asigurare autorizate
si reglementate de ASF), gradul de penetrare a asigurarilor in PIB a fost de 1,13% in anul 2018, in
scadere de la 1,21% (in 2017), conform ASF. Desi volumul primelor brute subscrise in Romania a crescut
cu 4,5% in anul 2018 fata de anul precedent, gradul de penetrare a asigurarilor in PIB a scazut
comparativ cu anii anteriori datorita cresterii mai rapide a PIB-ului fata de majorarea inregistrata de
sectorul asigurarilor.

https://www.1asig.ro/Europenii-au-crescut-bugetul-alocat-asigurarilor-Cat-au-cheltuit-romanii-
comparativ-cu-ceilalti-consumatori-articol-13,90-62109.htm

https://www.1asig.ro/Europenii-au-cheltuit-mai-mult-cu-asigurarile-in-2017-Romania-ramane-pe-
ultimele-locuri-articol-3,100-59849.htm

Asigurari de viata

Primele brute subscrise de catre societatile de asigurari pentru activitatea de asigurari de viata au
inregistrat o crestere cu 4,3% in anul 2018 comparativ cu anul precedent, pana la aproximativ 2,1
miliarde de lei (450,1 mil. EUR).

De asemenea, s-a mentinut si in anul 2018 un grad mare de concentrare, astfel ca primele 2 societati din
punct de vedere al volumului primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata detin o
cota de piata cumulata in valoare de 54%. De asemenea, 10 societati au detinut o pondere de 97% din
volumul total al primelor subscrise pe acest segment.

Locul unu este ocupat in continuare de NN Asigurari de Viata - cu subscrieri estimate de XPRIMM
Publications de 771 milioane de lei (165,31 mil. EUR), fiind urmat de BCR Asigurari de Viata VIG - 365
milioane de lei (78,3 mil. EUR), BRD Asigurari de Viata - 182,8 milioane de lei (39,2 mil. EUR), ALLIANZ-
TIRIAC Asigurari - 144,84 milioane de lei (31 mil. EUR) si ASIROM VIG - 135,18 milioane de lei (29 mil.
EUR).

Nota: Companiile care activeaza in baza dreptului de libera circulatie a serviciilor nu sunt incluse in topul
realizat de ASF, precum AEGON Romania si METROPOLITAN Life.

Din analiza in dinamica se desprind urmatoarele concluzii:


- Clasa C1 - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, ce reprezinta circa 71% din
totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat in anul 2018 o crestere cu aproximativ 8% fata
de aceeasi perioada a anului trecut;
- Clasa C3 - Asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii, ce reprezinta 24% din totalul
subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat in anul 2018 o scadere cu circa 9% fata de anul 2017.

Piata de brokeraj

Valoarea primelor intermediate pentru asigurari generale si asigurari de viata a crescut in 2018 cu
3,48%, la 6,38 miliarde de lei (aproape 1,4 mld. EUR). In anul 2018 a crescut atat volumul de prime
intermediate pentru activitatea de asigurari generale (cu 3,04%), cat si pentru segmentul asigurarilor de
viata (cu 16,41%). In cazul asigurarilor de viata, in perioada 2014-2018 a avut loc o dublare a volumului
de prime intermediate.

Desi asigurarile de viata reprezinta 21% din totalul primelor brute subscrise de asiguratori, gradul de
intermediere este relativ scazut (aproximativ 11%), ceea ce inseamna ca asiguratorii folosesc angajatii
proprii/agentii de asigurare pentru vanzarea acestor produse de asigurare. In schimb, in cazul
asigurarilor generale, gradul de intermediere se afla la un nivel de peste 75%.

https://www.1asig.ro/TOP-Ce-afaceri-a-avut-fiecare-asigurator-si-broker-in-2018-articol-13,90-
60707.htm

Care sunt vedetele pieței de asigurări?


Autor:Andreea RADU

Joi, 16 Mai 2019

Societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, în 2018, prime brute în valoare de
10,14 miliarde de lei (aproape 2,2 miliarde de euro), în creștere cu 4,5% față de valoarea înregistrată în
anul 2017. Din această sumă, brokerii au intermediat 6,38 miliarde de lei (circa 1,4 miliarde de euro).

Din totalul PBS, primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 159,34
milioane de lei, reprezentând aproximativ 1,6% din volumul total al subscrierilor, în creștere cu circa
63% comparativ cu anul precedent (97,77 milioane de lei).

Remarcăm că piața rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 79%
din totalul primelor brute subscrise. Valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări
generale a crescut cu 4,6% în anul 2018 comparativ cu anul precedent, în timp ce valoarea subscrierilor
pentru activitatea de asigurări de viață a înregistrat o creștere de 4,3%.
O schimbare manifestată în special pe parcursul ultimilor doi ani (2017 – 2018) este consolidarea
segmentului de asigurări de viață, care a înregistrat o apreciere de peste 4% în 2018 față de anul
precedent. Astfel, dacă în perioada 2012 – 2014 activitatea de asigurări de viață era în scădere din punct
de vedere al volumului de prime brute subscrise, începând cu anul 2015 și-a reluat creșterea, iar în 2017
(+21%) creșterea sectorului de asigurări s-a datorat acestui segment de asigurări de viață. În anul 2018, a
continuat dinamica pozitivă a acestui sector, iar volumul primelor brute subscrise se menține la cel mai
ridicat nivel din ultimii ani, conform datelor preliminare neauditate publicate de ASF – Autoritatea de
Supraveghere Financiară.

La finalul lunii decembrie 2018, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societățile de
asigurare se situa la un nivel de peste 16 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 5% față de sfârșitul
anului 2017. Din valoarea totală a rezervelor tehnice brute, 56,07% reprezintă rezerve constituite pentru
asigurările generale, în timp ce 43,93% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru activitatea
de asigurări de viață. 
Asigurări generale

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale, în anul 2018, a fost de 8,04
miliarde de lei (1,72 mld. EUR). Primele 10 societăți de asigurare reprezintă circa 96% din totalul acestui
segment de activitate.
Asigurări de viață

Spre deosebire de piața europeană de asigurări care este dominată de segmentul asigurărilor de
viață, în România acesta reprezintă doar aproximativ 21% din primele brute subscrise, piața fiind
dominată de asigurările generale, respectiv cele auto.

Primele brute subscrise de către societățile de asigurări pentru activitatea de asigurări de viață au
înregistrat o creștere cu 4,3% în anul 2018 comparativ cu anul precedent, până la 2,1 miliarde de
lei (450 mil. EUR

În anul 2017, piața a înregistrat o creștere record (+21%) pentru ultimii ani de după criză,
susținută de anumite măsuri fiscale care au sporit consumul și creditarea și care au fost
totodată reflectate și în creșterea asigurărilor de viață. În 2018, însă, creșterea PIB a încetinit,
iar creditarea a urmat o tendință similară, ducând la evoluția moderată a segmentului
asigurărilor de viață comparativ cu anul precedent. Perspectivele rămân pozitive în acest an, în
linie cu evoluția moderată înregistrată în 2018,  estimează Anna GRZELONSKA, Director
General, NN Asigurări de Viaţă.

În clasamentul publicat de ASF, nu sunt incluse companiile care activează în baza dreptului de
liberă circulaţie a serviciilor, precum AEGON România și METROPOLITAN Life.

Dacă ar fi fost incluse și acestea, METROPOLITAN Life ar fi ocupat locul 3 în top, înregistrând
subscrieri în valoare de 305,52 milioane de lei, în creștere cu 9% față de anul 2017.

Piața asigurărilor de viață este una în curs de maturizare. Conceptul de protecție este unul
relativ nou în România, de aceea atașamentul emoțional față de categoria asigurărilor de viață
nu este unul foarte ridicat. Totodată evoluția pieței este dependentă de foarte mulți factori socio-
economici, iar creșterea de peste 21% din 2017 nu ar trebui privită ca un reper formal,
fluctuațiile de creștere anuală fiind firești și depinzând de un context extins și dinamic. Consider
că segmentul de bancassurance va continua să joace un rol important, fiind în strânsă legătură
cu evoluția creditării și cu nevoia de protecție financiară asociată acesteia, a declarat Carmina
DRAGOMIR, CEO, METROPOLITAN Life România.

Totodată, cred că schimbarea pieței de asigurări de viață are loc pas cu pas. Este un indicator
foarte bun faptul că pentru aproximativ 56% dintre români zona de confort a devenit o
prioritate. Românii își doresc astăzi mult mai multe lucruri de la viața cotidiană față de acum 20
de ani, își doresc să petreacă timp mai mult cu familia, apreciază echilibrul între viața
personală și profesională, caută beneficii flexibile, simple, transparente, soluții personalizate. În
plus, evenimentele fericite precum căsătoria sau nașterea unui copil reprezintă momente de
conștientizare a responsabilității și de orientare firească spre zona de protecție, a adăugat ea.

Și AEGON România ar fi intrat în clasament pe poziția a noua, cu afaceri în valoare de circa 96


milioane de lei. Piața de asigurări de viaţă a avut un parcurs interesant în 2018, fiind
influenţată pozitiv de creşterea puterii de cumpărare a populaţiei. AEGON România a
înregistrat la rândul său creşteri pe acest segment, iar în 2019 ne propunem să continuăm
dezvoltarea, să aducem noi produse în portofoliu şi să punem accent şi pe implementarea
programelor de educaţie financiară pe care le-am demarat în ultima perioadă, a declarat
Sînziana MAIOREANU, CEO-ul companiei.

 
Asigurătorii achită mai multe despăgubiri

În cazul asigurărilor de viaţă, indemnizaţiile brute, maturităţile şi răscumpărările plătite s-au


situat, în anul 2018, la o valoare de 1,03 miliarde de lei, înregistrând o creştere cu circa 3% faţă
de anul anterior. Cumulat, sumele brute plătite de către 10 societăţi de asigurări au reprezentat
98% din totalul sumelor brute plătite la nivelul segmentului de asigurări de viaţă.

Pe acest segment, NN Asigurări de Viaţă a achitat cel mai mare volum de despăguburi, în
valoare totală de 394,52 milioane lei (38,45% cota de piaţă din total despăgubiri), potrivit
calculelor făcute de XPRIMM Publications. Aceasta este urmată de BCR Asigurări de Viaţă VIG
- 264,93 milioane lei (25,82%), ASIROM VIG - 101,8 milioane lei (9,92%), ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări - peste 69 milioane lei (6,73%) şi EUROLIFE ERB Asigurări de Viaţă - 44,12
milioane lei (4,30%).

Anul trecut, cele mai mari ponderi în indemnizaţiile brute plătite au fost deţinute de următoarele
clase de asigurare:

Clasa C3, Asigurări de viaţă şi anuităţi, legate de fonduri de investiţii, reprezintă aproximativ
54% din total plăți efectuate şi sunt în valoare de 550,98 milioane lei;

Clasa C1, Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, reprezintă circa 42%
din total plăți efectuate şi sunt în valoare de 432,02 milioane lei.

Vedete în 2019

Reprezentanții pieței anticipează că piața își va menține trendul crescător în 2019, iar printre
vedete se vor regăsi asigurările de sănătate, de viață sau chiar agricole, dar și polițele auto, care
vor continua să dețină cea mai mare pondere din piață.

Ținând cont și de faptul că toate modificările legislative, atât de legislație primară, cât și de
legislație secundară, vor intra în aplicabilitate pe parcursul anului 2019, nu vedem o evoluție
spectaculoasă a pieței asigurărilor, în 2019, față de 2018. Așadar, estimăm un trend ascendent,
poate puțin mai accentuat comparativ cu 2018, dar nu cu un ecart foarte mare față de ce s-a
întâmplat. De asemenea, estimăm că tot asigurările auto vor fi cele care vor ține capul de afiș.
Vedem o reechilibrare a pieței, astfel încât ponderea asigurărilor auto să nu mai reprezinte
același procent pe care l-a reprezentat în 2018, (70% din totalul asigurărilor non-viață), iar
vedetele acestui an vor fi, ca și anul trecut, asigurările de viață și asigurările de sănătate, a
afirmat Cristian ROȘU.

Mihai TECĂU precizează că asigurarea de sănătate este un must-have și are un potențial foarte
bun.

De asemenea, Adrian MARIN, Președintele UNSAR, anticipează o evoluție rapidă a asigurărilor


de sănătate. Un alt segment care ar putea cunoaște o revitalizare în acest an este cel al
asigurărilor agricole – în principal, datorită recentei lansări a Submăsurii 17.1 „Prime de
asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” de către autorități, ceea ce permite
acordarea de subvenții fermierilor la plata primelor de asigurare, în anumite condiții.
Bineînțeles că asigurările auto vor continua să crească în 2019, reprezentând baza pieței de
asigurări, în timp ce, pentru segmentul de asigurări property, ne așteptăm la o evoluție similară
cu cea a pieței, în general. Desigur, depindem pe toate aceste linii de evoluțiile legislației
specifice. Totodată, considerăm un potențial asigurativ însemnat venind și din asigurarea
investițiilor ce pot veni din fondurile europene, în special cele legate de infrastructură.

Per total piaţă, în 2019, văd potenţiale creşteri pe liniile de asigurare care au crescut şi în 2018,
precum asigurările de sănătate, care au devenit un instrument important pentru loializarea
forţei de muncă, mai ales într-o piaţă care nu prea mai dispune de resurse în acest domeniu.
Asigurările de garanţii cred că vor creşte consistent datorită demarărilor multor proiecte de
investiţii, în special în infrastructură. De asemenea, răspunderile civile profesionale sunt pe un
trend de creştere. Din ce în ce mai multe contracte comerciale prevăd existenţa unei astfel de
poliţe. Asigurările agricole ar putea lua avânt având în vedere noile prevederi privind
subvenționabilitatea primelor de asigurare pentru culturi, consideră Antonio
SOUVANNASOUCK, Președintele PRBAR.

În ceea ce privește asigurările de viață, Carmina DRAGOMIR se așteaptă ca tendința de creștere


să continue și în 2019, protecția fiind o zonă de interes pentru tot mai mulți români. Cercetările
noastre au arătat că oamenii doresc de la o asigurare simplitate, flexibilitate și transparență, își
doresc produse care să-i protejeze pe ei și familiile lor, pe măsură ce pășesc prin viață, pe un
drum plin de provocări și schimbări.

Întrebat care consideră că vor fi asigurările vedetă ale acestui an, Marius LASLO, Director
Executiv, DESTINE Broker, consideră că tot RCA-ul va rămâne vedetă, ca volum. Iar ca
evoluţie, asigurările de sănătate par să aibă tendinţa de creştere accentuată în următoarea
perioadă.

Și Maria RANGELOVA, CEO, CertAsig, estimează că, pentru anul 2019, motorul principal al
pieţei va rămâne în continuare segmentul asigurărilor auto – RCA şi CASCO. În cazul
asigurărilor de sănătate, la fel ca în ultimii ani, cel mai probabil se va păstra tendinţa de
creştere. În ceea ce priveşte asigurările dedicate segmentului corporate, competitivitatea
jucătorilor din piaţă determină adesea o reducere a tarifelor, însă echilibrarea este adusă de
creşterea numărului de clienţi asiguraţi, a adăugat ea.

La rândul său, Marcel PÎRCIOG, Director General, ASITO Kapital, aprecieză că afacerile din
piaţa de asigurări vor păstra trendul creşterii economice în 2019, fiind în strânsă corelaţie cu
acesta, urmând a se situa între 5-7%, acoperind astfel nivelul inflaţiei prognozat la 3,5%.

Intermedierile brokerilor: Avans de 3,5%

Valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă a crescut în 2018
cu 3,48%, la 6,38 miliarde de lei (aproape 1,4 mld. EUR). În anul 2018, a crescut atât volumul de
prime intermediate pentru activitatea de asigurări generale (cu 3,04%), cât şi pentru segmentul
asigurărilor de viaţă (cu 16,41%). În cazul asigurărilor de viaţă, în perioada 2014-2018 a avut loc
o dublare a volumului de prime intermediate. Gradul de intermediere a fost de 62,92% în 2018,
faţă de 63,56% în 2017.

 
Deşi asigurările de viaţă reprezintă 21% din totalul primelor brute subscrise de asigurători,
gradul de intermediere este relativ scăzut (aproximativ 11%), ceea ce înseamnă că asigurătorii
folosesc angajaţii proprii/agenţii de asigurare pentru vânzarea acestor produse de asigurare. În
schimb, în cazul asigurărilor generale, gradul de intermediere se află la un nivel de peste 75%.

Creșterea primelor de asigurare intermediate pe segmentul asigurărilor de viață din acest an, se
datorează în special deciziei ING Bank de a renunța la calitatea sa de agent subordonat și de a
transfera portofoliul și personalul la societatea Amsterdam Broker de Asigurare, aceasta având în
aceste condiții o cotă de piață de peste 38% din totalul primelor intermediate pe acest segment
(237,54 milioane lei).

Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker, apreciază că, atât timp cât
creşterea industriei este mai mică decât rata inflaţiei, ceea ce se întâmplă pe fondul unei creşteri
semnificative a cursului de shimb, nu putem vorbi de o evoluţie reală. Piaţa de asigurări a cam
”bătut pasul pe loc” în 2018, şi piaţa de brokeraj la fel, a spus el, precizând că focusul firmelor
s-a mutat de pe client – creștere - vânzări, pe conformitate şi conformare la legislaţia nouă şi
dură, GDPR şi IDD.

La rândul său, Delia TRĂISTARU, Director Dezvoltare, DAW Management Broker, spune că
anul 2018 a fost unul provocator prin schimbările legislative şi impactul lor semnificativ asupra
intermediarilor (regulamentul GDPR, aplicare IDD): A fost un an al creşterii cheltuielilor şi
adaptărilor IT pentru piaţa de brokeraj în vederea conformării la noua legislaţie. Activitatea s-a
concentrat pe soluţii de eficientizare operaţională, creşterea calităţii serviciilor de intermediere,
păstrarea portofoliului existent şi dezvoltarea acestuia pe segmentele non auto. De asemenea,
macroeconomia, scăderea investiţiilor sunt factori ce au influenţat avansul mai mic al pieţei de
brokeraj decât al întregii pieţe, lucru ce reiterează necesitatea echilibrului în zona
legislativă. Pentru 2019, este evident că piața de brokeraj tinde spre maturitate, conformare și
dezvoltare, a mai spus ea.

Antonio BABETI, CEO-ul GLOBASIG Broker, atrage atenția că 2018 a fost un an plin de
provocări legislative, care, inevitabil, s-au resimţit în activitatea brokerilor. Chiar dacă avansul a
fost unul mai mic decât al întregii pieţe, consider că, în anii ce vor urma, acest avans va fi unul
mult mai mare. Sunt convins că anul 2019 va fi un an decisiv pentru întreaga industrie, în
special pentru piaţa de brokeraj. Piaţa de brokeraj va creşte şi anul acesta. Educaţia financiară,
implementarea IDD şi profesionalizarea personalului sunt principalele provocări ale anului, a
adăugat el.

În România, veniturile brokerilor de asigurare provin în principal din contractele de intermediere


încheiate cu societățile de asigurare și reasigurare, fiind un model de remunerare bazat pe
comisionul primit de la acestea. Mai puțin de 2% din veniturile raportate provin din alte activități
în legătură cu obiectul de activitate (de ex. consultanță, inspecții de risc, regularizări de daune).
În anul 2018, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au raportat venituri obținute din activitatea
de intermediere în asigurări în valoare de 1,1 miliarde de lei, în creștere cu 12,71% față de
aceeași perioadă de referință a anului trecut.

Așteptările brokerilor pentru 2019

Dorel DUȚĂ, Președintele UNSICAR, estimează că primele intermediate de brokeri vor


înregistra, în acest an, o ușoară creștere. Este vizibilă nevoia clienților de consiliere și cred că
serviciile furnizate de brokeri tind să conteze foarte mult pentru aceștia atunci când caută un
produs de asigurare.

Totodată, Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker, apreciază că piaţa de brokeraj are potenţial
de creştere datorită tendinţei de profesionalizare a forţei de vânzări manifestată în ultima
perioadă. În momentul în care prevederile IDD vor fi clare şi brokerul de asigurare se va putea
transforma într-un real consultant financiar al consumatorului, vom vedea o creştere a pieţei
bazată pe calitatea serviciilor şi nu, ca în trecut, pe creşterea tarifelor RCA. Bineînţeles că ar
ajuta şi eliminarea poliţei RCA pe o lună, efortul depus de forţa de vânzare cu reînnoirea lună
de lună a peste 25% din poliţele RCA ar putea fi direcţionat către vânzarea de poliţe facultative:
asigurări de locuinţe, răspunderi civile profesionale şi, de ce nu, CASCO,  a adăugat el.

Cerasela CHIRIAC, Owner, INTER Broker de Asigurare, anticipează că modificările legislative


din anul precedent (IDD, GDPR şi altele) vor produce schimbări şi în acest an și îi vor determina
pe brokeri să atingă un alt nivel de maturizare. Consider că investiţiile în pregătirea
profesională a forţei de vânzare vor genera plus valoare şi, implicit, creşteri de portofolii de
produse facultative. Principalele provocări rămân din zona legislativă, economică, politică sau
a factorilor externi: de exemplu, pachete legislative adoptate de Parlamentul European (ex.:
Pachetul de Mobilitate 1), a mai spus ea.
Și Otilia MIHAI, Director General Consultant AA & Preşedinte PRBAR Academy, anticipează
că trendul pieței va fi crescător, mizând pe creativitatea brokerilor, dar şi a asigurătorilor de a
găsi acele produse, dar şi mijloace de a ajunge într-un mod mai direct la noua generaţie de
clienţi, ce au alte nevoi, mai diversificate, dar şi orientate către o anumită simplitate, dată de noul
val tehnologic.

Observ o anumită efervescență pe piaţa produselor de sănătate de ceva timp şi asta arată o
nouă tendinţă, cea de a acoperi zone unde nu eram prezenţi sau acolo unde nu reuşisem să
ajungem şi să identificăm nevoile clienţilor mai puţin mulţumiţi de serviciile medicale
tradiţionale. Sunt mai mulţi factori care ar putea contribui la o creştere consolidată a pieţei, dar
din punctul meu de vedere direcţia e clară, ne vom îndrepta către pregătirea profesională,
element ce deja reconfigurează toate procesele de vânzare şi relaţionare cu clientul şi acest
lucru se va vedea şi va face diferenţa într-o etapă nu prea îndepărtată. Nu în ultimul rând,
focusul pe educaţie financiară va contribui din ce în ce mai mult la un grad mai mare de
penetrare al asigurărilor, la valorificarea potenţialului existent de atâta timp în România, în
ceea ce priveşte densitatea asigurărilor, a completat Otilia MIHAI.

Totodată, reprezentanții DESTINE Broker prognozează o creştere de 5% a pietei de brokeraj în


acest an, factorii de dezvoltare fiind digitalizarea proceselor, emiterea electronică a mai multor
categorii de asigurări şi digitalizarea formularelor aferente emiterii poliţelor.

https://www.primm.ro/care-sunt-vedetele-pietei-de-asigurari_2272.html

Insurance Europe: Clientii au un buget mai mare pentru politele de asigurare

Andreea RADU

04.03.2019

Noutati

Cele mai recente statistici ale Insurance Europe, federatia europeana ce reuneste asociatiile
nationale ale asiguratorilor si reasiguratorilor, arata ca primele brute subscrise de asiguratorii
europeni au avansat cu 4,7% in 2017, ajungand la 1.213 de miliarde de euro, in timp ce
densitatea asigurarilor a crescut la peste 2.000 euro, capitol la care Romania continua sa fie pe
ultimul loc.

Conform raportului, s-au inregistrat cresteri relativ puternice pe toate liniile de activitate:

 viata: +5,0%,
In Romania, potrivit datelor ASF, piata asigurarilor a crescut cu 3,5% in 2017, pana la aproximativ 9,7
miliarde de lei (2,12 miliarde de euro).

Consumatorii europenii au alocat, in 2017, o suma mai mare pentru cheltuielile destinate politelor de
asigurare. Astfel, densitatea asigurarilor (raportul dintre volumul de prime brute subscrise si numarul de
locuitori) la nivel european s-a majorat cu 4,3% fata de anul 2016, pana la 2.030 euro (de la 1.947 euro),
noteaza Insurance Europe.

Din aceasta suma, s-au cheltuit 1.188 euro pentru asigurari de viata
De asemenea, gradul de penetrare al asigurarilor in PIB, la nivel European, a ajuns la 7,53%, comparativ
cu 7,39% in 2016. Pe asigurarile de viata gradul de penetrare a fost de 4,44%, in timp ce pentru politele
de sanatate a fost de 0,82% si de 2,2% pe segmentul P&C.
Romania are una dintre cele mai scazute valori din Uniunea Europeana a densitatii asigurarilor. Conform
datelor ASF, in anul 2017, densitatea asigurarilor in Romania a fost de aproximativ 494 lei/locuitor, in
crestere cu 4% fata de 2016 (475 lei), adica aproximativ 108 euro/locuitor (folosind cursul mediu anual).
Iar gradul de penetrare a asigurarilor in PIB a fost de 1,21%, raportand volumul total al primelor brute
subscrise pe teritoriul Romaniei (inclusiv PBS de sucursale) la PIB.
https://www.1asig.ro/Insurance-Europe-Clientii-au-un-buget-mai-mare-pentru-politele-de-
asigurare-articol-3,100-60568.htm

Austria (AT) data table

AT 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Life Premiums, €m 6 767 6 754 6 726 6 109 5 802 5 596

P&C premiums, €m 8 729 8 512 8 719 8 874 9 175 9 558

Health premiums, €m 1 821 1 880 1 959 2 051 2 128 2 219

Life benefits paid, €m 6 343 7 155 8 442 7 767 7 141 6 622

P&C claims paid, €m 5 434 5 701 5 708 5 621 6 069 5 944

Health claims, €m 1 184 1 219 1 262 1 304 1 363 1 418

Investments portfolio, €m 85 731 85 446 85 731 87 601 87 750 87 838

Penetration, % 5 5 5 5 5 4

Density, € 2 049 2 015 2 027 1 958 1 950 1 969

Published on Insurance Europe (https://www.insuranceeurope.eu)

Source URL: https://www.insuranceeurope.eu/statistics/austria-data-table

Life premiums by country - 2018-2019 (€m)


160 000

140 000

120 000

100 000

€m 80 000

60 000

40 000

20 000
699442413378363179 78 55 45
UK FR IT DE ES CH SE DK FI BE NL PT AT PL GR LU CZ HU SK SI RO HR MT CY BG EE LV IS
2018 2019

Life density (premiums per capita) by country - 2018-2019 (€)

160 000

140 000

120 000

100 000

€m 80 000

60 000

40 000

20 000
699442413378363179 78 55 45
UK FR IT DE ES CH SE DK FI BE NL PT AT PL GR LU CZ HU SK SI RO HR MT CY BG EE LV IS
2018 2019

Life penetration (premiums/GDP) by country - 2018-2019


12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
FI DK UK FR IT SE CH age BE PT NO LU DE MT ES CY NL SI AT GR HU SK PL HR CZ BG EE TR RO LV LI
r
ve
A

2018 2019

Sursa: Insurance Europe, InsuranceData, European insurance industry database, Life insurance

https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/assets/DatabaseMarch2021-Life.xlsx

https://www.insuranceeurope.eu/insurancedata
Sursa: Insurance Europe, InsuranceData, Premiums, https://www.insuranceeurope.eu/node/4111

Portugal (-13.7% in 2019), Spain (-5.6%), Austria (-2.1%) and Poland (-2%) are markets in which the
majority of products are guaranteed, and which continued to face pressure from the low interest rate
environment in 2019.

An average of €1 163 per person was spent on life insurance in Europe - Chart 16: Life density
(premiums per capita) by country — 2018–2019 (€)

Average life insurance penetration in Europe was 3.95% in 2019

Chart 17: Life penetration (premiums as % of GDP) by country — 2018–2019

Sursa: EIF 2019 (Insurance Europe European Insurance in Figures 2021)

There are 5 Austrian insurance groups having insurance subsidiaries abroad: Vienna Insurance Group,
UNIQA Group, GRAWE Group, Merkur Group and Wüstenrot Group. At the end of 2018, the scope of
business of these groups comprised 87 foreign insurance and 4 foreign reinsurance companies in 27
countries, mainly in Central, Eastern and South Eastern Europe. For the purpose of the analysis, 4
geographical segments are defined: Western Europe (WE), Central Europe (CE), South Eastern Europe
(SEE) and Eastern Europe (EE).

The following graph shows insurance density and insurance penetration for life and non-life business for
each country.
3.4 Romania

Population (mil) 19,51

Real GDP Growth 4,10%

Real GDP Growth Forecast 2019 4,00%

Unemployment rate 4,10%

S&P Credit Rating BBB

Economic growth is even stronger than last year, and could reach 4,2% in 2019, driven by household
consumption and investment. Monetary and fiscal policy remains loose. Expanding deficits can be easily
financed due to abundant international liquidity, albeit at a relatively high cost, constituting a burden for
the future. Weaker external demand is already feeding through to industrial production, and will act as a
barrier to growth in the future. We expect the interim government to take steps to curtail the fiscal
deficit in 202013.

3.4.1 Insurance Market Overview

3.4.1.1 Development and Results 2018

At the end of 2018, gross written premiums amounted to about 2.174 Mio. EUR, which indicates an
increase of 4,4% compared to 2017.

The market remained focused on non-life insurance.


The life insurance segment accounts for only 21% of market GWP. During the last two years (2017-2018)
the life insurance segment gained some momentum, especially in 2017, when it increased y-o-y by 21%
in GWP terms. In 2018, life insurance premiums increased by only 4% y-o-y.

3.4.1.2 Update Half Year 2019

Life insurance GWP amounted to about 237,5 Mio. EUR, up 3% up y-o-y. Also, a high degree of
concentration was maintained in the first semester of 2019, so that the first 2 companies in terms of
volume of GWP for the life insurance activity have a cumulative market share of 54%. The bad news
came from the paid claims side, where almost all insurance classes have seen double-digit growth rates
in the claims expenses, up to a total of 17,5% up y-o-y. Overall, there is a discrepancy between the
premiums and claims growth rates. For example, on the MTPL line, while the average premium went by
about 2% y-o-y, the average claim increased by 11,7%.

The Romanian insurance supervision authorities reported on the recent legislative projects. Besides the
transposition of the IDD, a new regulation for mutuals has been established. The number of insurance
companies decreased by about 25% in the last years. The local MTPL market is characterized by a strong
price competition and increasing market concentration: EURINS and CITY Insurance considered together
have a market share of nearly 70%.

2018

Gross writtenpremiums 2018 Life (in million Euro) / Premium development in % (Euro Basis) 2018 /
Insurance Densitiy LIFE / Insurance Penetration Degree LIFE

RO 450,07 / 0,02% / 23,07 / 0,22%


AU 8.114,91 / 0,02% / 641,97 / 1,39%

Plus rata șomaj/creștere PIB

FIB REPORT 2019 - Analysis of foreign insurance business of Austrian insurance groups

Cross market analysis (market perspective)

Scope of business

There are 5 Austrian insurance groups having insurance subsidiaries abroad, these are Vienna Insurance
Group, UNIQA Group, GRAWE Group, Merkur Group and Wüstenrot Group. At the end of 2019, the
scope of business of these groups comprised 89 foreign insurance and 4 foreign reinsurance companies
in 27 countries, mainly in Central, Eastern and South Eastern Europe.

Taking into account the actual level of information, the number of foreign insurance companies will
increase by end 2020 as UNIQA Group made a platform acquisition comprising insurance undertakings in
Czechia, Slovakia and Poland.

For the purpose of the analysis, all relevant countries were clustered into 4 geographical segments:
Central Europe (CE), South Eastern Europe (SEE), Eastern Europe (EE) and Western Europe (WE).

Insurance markets

In the SEE segment, Romania, Bulgaria and Croatia are the biggest markets as measured by GWP
volume.

In the Czech Republic, Slovakia and Romania, Austrian insurance groups show market shares above 20%,
not only on the total market but also in each segment.

Premium development

In 2019, Austrian insurance groups achieved an aggregated written premium volume (domestic and
foreign business) of nearly 15 bn. EUR (2018: 14,3 bn. EUR). Foreign business via subsidiaries accounts
for a share of 42,6% (2018: 40,3%).

An allocation of premiums to countries shows that over 70% of total foreign premium volume is
generated in 6 countries: Czech Republic, Poland, Slovakia, Romania, Hungary and Croatia. These
countries are classified as key markets for Austrian insurance groups. In addition, the Baltic countries are
of growing importance, the aggregated written premium volume of the three countries amounted to
414,6 m. EUR in 2019, which means a premium share of almost 6,5% of total foreign premium volume of
Austrian insurance groups.

Analysis of key markets

In 2019, over 70% of total foreign premium volume of Austrian insurance groups were generated in six
key markets: Czechia, Poland, Slovakia, Romania, Hungary and Croatia.
1 CROSS MARKET ANALYSIS

1.1 Scope of business

The scope of insurance markets that are relevant for Austrian insurance groups is determined on the
basis of information included in the annual quantitative reporting templates (Template S.32.01.04.01).

Five Austrian insurance groups (i.e. Vienna Insurance Group, UNIQA Group, GRAWE Group, Merkur
Group and Wüstenrot Group) are active via subsidiaries on foreign insurance markets.

1.2 Macroeconomic overview CESEE-region

In 2019, GDP growth rates in Central, Eastern and Southeastern Europe (CESEE) were well above those
of its Western Europe neighbouring countries. While the Euro area was widely characterized by
stagnationary tendencies in the last year, the CESEE region showed a good performance of all economic
fundamentals: strong domestic demand caused by rising wages, a dynamic labour market and both
expansionary private and public investments. Apart from political tensions supressing economic
development in some countries – in particular in Turkey, Russia and Belarus – the economic situation in
CESEE in 2019 was overall positive.2

This positive trend applied especially to EU member states in the area – Czech Republic, Poland, Hungary
and Romania among others – who showed both strong growth rates and very low unemployment. In
fact, these countries also represent some of the most important foreign insurance business countries for
Austria. In 2019 high growth rates were also realised by the Baltic countries – especially Estonia and
Lithuania – driven by rising exports and consumer demand. Furthermore, countries in the Western
Balkan – such as Serbia, North Macedonia and Kosovo – also showed exceptional GDP growth rates in
2019 driven mainly by strong foreign investments in the region (see also Annex 1: Risk Map Insurance
and Macroeconomic Indicators)
Life insurance seems to be the most affected business line, but this is not entirely a consequence of the
Covid-crisis – in many markets the sector was showing a stagnant or even negative trend even before
the crisis. In most CESEE markets, life insurance is either acquired as a savings instrument, with a rather
modest pure protection component, or as collateral for a banking loan. As such, the low yields
environment’s impact on the life insurer’s investments made life insurance products with an investment
component less attractive in the last years without the additional strain of the pandemic crisis. On the
other hand, as the banking loans activity slowed down, this also impacted the life insurance sales.

3.5 Romania
In 2019, the Romanian economy again performed strongly, however, thanks to a combination of
expansionary monetary and fiscal policy as main drivers. The countries’ negative rating already
questioned the sustainability of its policies in 2019. Despite the health risk, there were only regional
lockdowns imposed in Romania in 2020 as consequence of the COVID-19 pandemic. Real GDP is
expected to decline by –5,5% in 2020 more than revising last year’s growth. With COVID-19 stressing
public expenditure further, public deficit may affect economic stability negatively. Moreover, there
political/public governance risks exist that may also determine access to EU recovery funds. 26

3.5.1 Insurance market overview

3.5.1.1 Development and results 2019

The Romanian insurance market increased by 5,6% in 2019, reaching a premium volume of about 2.29
bn. EUR. The entire portfolio structure only saw minor changes, motor lines still dominate the market
with a premium share of over 57%.

Non-life insurance lines recorded a positive dynamic, except for health insurance.

3.5.1.2 Update half year 2020

The Romanian insurance market generated gross written premiums of about 1,2 bn. EUR in the 1 HY
2020, which means an increase of 1,2% y-o-y. In local currency, due to the about 2% depreciation of the
Romanian Lei against the Euro, the GWP growth rate was higher of about 3,5%.
3.5.1.3 Market structure

The insurance market of Romania is characterized by a medium to high degree of concentration. City
Insurance remained on the top position in the overall market ranking, while the podium was completed
by Allianz-Tiriac and Euroins. Compared to the same period in 2019, Omniasig VIG has lost the third
position in favor of Euroins. On the life insurance market and non-life insurance market, the subsidiaries
of Vienna Insurance Group were pushed from the second to the third place. 29

3.5.2 Austrian insurance groups

In 2019, the Romanian subsidiaries of Austrian insurance groups generated net written premiums of
433,3 m. EUR (2018: 383 m. EUR).

In 2019, the Romanian insurance subsidiaries achieved an aggregated market share of 25,6% (NL: 25,2%,
L: 27,2%).

2019 Gross written premiums 2019 Life / Premium development total 1) / Insurance Densitiy (in Euro) 2)
/ Insurance Penetration Degree 3) / Unemployment Rate 2018 / 2019 / Real GDP Growth 2018 / Real
GDP Growth 2019 / Consumer Prices Growth 2019 / Population in million 2019

RO 472,0 / 5,7% / 24,4 / 0,2% / 4,1% / 4,1% / 4,4% 4,1% 3,8% 19,4

AU 5.418,1 / 1,7% / 626,4 / 1,4% / 4,9% / 4,5% / 2,3% 1,5% 1,5% 8,7

1) Sources: Xprimm 2019 Marketportfolio; Swiss Re sigma No 4/2020

2) Own calculation based on: Xprimm 2019 Marketportfolio; snl.com; Swiss Re sigma No 4/2020; IMF
World Economic Outlook (Oct. 2020)

3) Own calculation based on: Xprimm 2019 Marketportfolio; snl.com; Swiss Re sigma No 4/2020; IMF
World Economic Outlook (Oct. 2020)

4) Sources: snl.com; IMF World Economic Outlook (October 2020)

FIB REPORT 2020 - Analysis of foreign insurance business of Austrian insurance groups
Primele și structura investițională a companiilor de asigurări austriece
Obligațiunile și certificatele de investiții continuă să domine structura investițională a companiilor de
asigurări austriece

Nina Eder, Thomas Pöchel 1

Prime non-viață cu creștere pozitivă

Primele nete câștigate sau câștigate (adică venitul din primele ajustate pentru activitatea de reasigurare
și alocate exercițiului financiar respectiv) în sectorul de asigurări austriac s-au ridicat la 15,6 miliarde EUR
în 2018. Ponderea primelor nete câștigate pentru asigurările generale, la 7,9 miliarde EUR sau 51%, a
fost marginal mai mare decât cea pentru asigurările de viață, la 7,7 miliarde EUR sau 49%. În primul
trimestru al anului 2019, primele obținute din afacerea non-viață cu un volum de 2,08 miliarde EUR au
înregistrat o creștere anuală de 4,9% față de același trimestru al anului precedent. În schimb, primele
nete câștigate pentru asigurările de viață au scăzut în aceeași perioadă a anului precedent, cu un
volum de 1,89 miliarde EUR și o rată anuală de creștere de –5,0%. Comparativ cu media zonei euro, a
devenit evident că sectorul de asigurări austriac depinde oarecum mai puțin de primele de asigurare
de viață.

Obligațiunile domină în asigurările de viață, stocurile în asigurări generale.

Venitul din primă este compensat de investițiile companiilor de asigurări pentru acoperirea daunelor de
asigurare. În primul trimestru al anului 2019, sectorul de asigurări austriac a avut un volum de investiții
de 138,1 miliarde EUR. Majoritatea investițiilor, în valoare de 89,1 miliarde EUR, au servit la acoperirea
daunelor de asigurare de viață.

Pentru daunele de asigurare de viață, mai mult de jumătate din investiții au fost realizate în obligațiuni
(47,0 miliarde EUR sau 53% din volumul investițiilor în acest domeniu), urmate de investiții în fonduri cu
27,6 miliarde EUR sau 31%. Cu câte 5% din volumul investițiilor, împrumuturile (4,7 miliarde EUR) și
investițiile imobiliare (4,2 miliarde EUR) au fost comparativ mai puțin semnificative. Doar 3% (3,2
miliarde EUR) au fost investite în acțiuni și participații.

Asigurările de viață clasice au depășit asigurările de viață legate de unități și de indexate cu aproape
80%.

În linia asigurărilor de viață, se face distincția între asigurările de viață clasice și asigurările de viață
legate de unități și de indexate. Distincția este relevantă pentru asumarea riscului investițional; În cazul
produselor legate de unități și produse indexate, riscul investițional se află pe partea deținătorului
poliței, în timp ce în cazul asigurărilor de viață clasice, deținătorul poliței nu suportă, în general, niciun
risc de investiție.
On The Analysis Of Foreign Insurance Business Of Austrian Insurance Groups

Division II/4 – Team Supervision of Insurance Groups 24.01.2018

Real premium growth (Life) adjusted for inflation

Austria -3.7

Romania -1.7

https://www.sigma-explorer.com/explorer/map/index_map.php?indis=rpgr&modi=life|
&regi=WOR&ext=1

Total premium volume in local currency in 2019 / 2018/ 2017 / Change (in %) nominal /inflation–
adjusted 2019/2018

Austria EUR 17 609 17 332 16 905 1.6 2.5 0.1 0.5

Romania RON 11 033 * 10 141 9 707 8.8 4.5 4.8 -0.1

Total premium volume in USD in 2019

Ranking 2019 2018 / Premium volume (in millions of USD) / Change (in %) 2018 nominal (in USD) /
inflation-adjusted / Share of world market 2019 (in %)

31 31 Austria 19 710 ** 20 474 -3.7 0.1 0.31

55 57 Romania 2 604 * 2 573 1.2 4.8 0.04

Life insurance premium volume in local currency in 2019

Premium volume (in millions of local currency) / 2019 / 2018/ 2017 / Change (in %) nominal /inflation–
adjusted 2019/2018
Austria EUR 5 473 5 596 5 802 -2.2 -3.6 -3.7 -5.4

Romania RON 2 039* 1 989 1 937 2.6 2.7 -1.2 -1.9

Life premium volume in USD in 2019

Ranking 2019 2018 / Premium volume (in millions of USD) / Change (in %) 2018 nominal (in USD) /
inflation-adjusted / Share of total business 2019 (in %) / Share of world market 2019 (in %)

35 35 Austria 6 126 ** 6 610 -7.3 -3.7 31.1 0.21

63 64 Romania 481 * 505 -4.6 -1.2 18.5 0.02

Insurance density: premiums (1) per capita in USD in 2019

Ranking Country Total business Life business Non-life business

25 Austria 2 219 ** 690 ** 1 529 **

66 Romania 135 * 25 * 110 *

Insurance penetration: premiums (1) as a % of GDP in 2019

Ranking Country Total business Life business Non-life business

37 Austria 4.42 ** 1.37 ** 3.05 **

77 Romania 1.16 * 0.21 * 0.94 *

Macroeconomic indicators in 2019

Ranking by GDP / Country / Population (millions) 2019 / USD bn 2019 / Gross domestic product real
change (in%) 2019 2018 / Inflation rate (in %) 2019 2018 / Exchange rate local currency per USD change
2019 2018 (in %)

29 Austria 9 446 1.5 2.3 1.5 2.0 0.89 0.85 5.5

50 Romania 19 225 4.2 4.5 3.8 4.6 4.24 3.94 7.5

The life sector will be harder hit by the COVID-19 experience than non-life.

In 2019, global premiums grew steadily at just below 3% in real terms. Life sector growth slowed to
2.2%, stronger than the 1.5% average of the previous 10 years. We estimate that the COVID-19 crisis will
slow life premium growth by 4.5 ppt this year and next, leading to 1.5% aggregate market contraction.
Demand for group and individual savings business will be hit by rising unemployment and falling
incomes; individual mortality business should be more stable. At 3.5%, non-life premium growth in 2019
was slightly above the 10-year average. We estimate a 1.1 ppt pullback in premium growth, making for
aggregate sector expansion of 1.6% over 2020‒21. Motor, trade, travel and commercial rather than
personal lines will likely be hardest hit. The emerging markets will outperform in both life and non-life.

Swiss
Prämien 2019

in Mio €
Source: Austrian Insurance Association (VVO)

1. Industria asigurărilor în ansamblu 66

1.1. Industria austriacă a asigurărilor dintr-o privire 67

1.1. Die österreichische Versicherungswirtschaft im Überblick


dir. inl. Geschäft; exkl. Rückversicherung, Vermögensverwaltung und VVaG ohne operatives Geschäft

1.2. Cote de piață în industria asigurărilor - Toate departamentele de asigurări 68


1.3 Statistica grupurilor de asigurări 70

2. Asigurări de viață 78

2.1 Sume asigurate, prime, beneficii și partajarea profitului plătite în asigurările de viață 78

2. Lebensversicherung.

2.1. Versicherungssummen, Prämien, Leistungen und ausbezahlte Gewinnbeteiligung in der


Lebensversicherung (in Mio. €)

2.2 Sume asigurate și prime în asigurările de viață și sucursalele sale individuale 79

2.3. Noua afacere propusă în domeniul asigurărilor de viață 80

2.4 Activele, rezervele tehnice și repartizarea profitului asiguraților 8 1

în asigurările de viață

2.5. Numărul de riscuri, creanțe și beneficii 82

2.6. Cote de piață în asigurările de viață 83

Versicherungsdichte*) im internationalen Vergleich 2018

Densitatea asigurărilor *) într-o comparație internațională 2018

Österreich*) 2.002

Rumänien 116

EU 2.319

8.2. Entwicklungsstand der Versicherungswirtschaft im internationalen Vergleich 2018:

Prämieneinnahmen in Landeswährung, in Mio. Euro, Versicherungsdichte sowie


Versicherungsdurchdringung

8.2. Starea de dezvoltare a industriei asigurărilor în comparație internațională 2018:

Venituri din prime în moneda locală, în milioane de euro, densitatea asigurărilor și

Pătrunderea asigurărilor

Prämieneinnahmen in Mio. Landeswährung / Umrechnungskurs (Jahresdurchschnitt) /


Prämieneinnahmen in Mio. €

Venituri din prime în milioane moneda nationala / Cursul de schimb (media anuală) / Venituri din prime
în milioane EUR

Leben

Österreich*) 5.476 1,0000 5.476


Rumänien 1.986 4,6635 426

+ Australia, canada, Japonia, USA, Rusia, Turcia

Versicherungsdurchdringung*) im internationalen Vergleich 2018

EU 7,3 %

Österreich*) 4,5 %

Rumänien 1,1 %

*) Prämien in % des BIP

Quelle: Sigma, VVO, OeNB

Versicherungsdichte*) im internationalen Vergleich 2018

EU 2.319

Österreich*) 2.002

Rumänien 116

Asigurare de viata. Persoana de contact: Dipl. Kulturwirtin Christina Wührer În 2019, asociația austriacă
de asigurări VVO a lucrat din nou intens la îmbunătățirea condițiilor pentru industria asigurărilor din
sectorul asigurărilor de viață și a reprezentat interesele industriei atât la nivel național, cât și la nivelul
UE. Odată cu inițiativa 2050, a fost lansată o campanie de PR pentru asigurarea finanțării bătrâneții, care
este destinată să atragă în special populația tânără.
Impozit pe asigurări Asigurări de viață: 4% Așa-numitele prime unice pe termen scurt: 11% Acestea sunt
asigurări de înzestrare, inclusiv asigurări de viață unitare legate de apariția sau supraviețuirea și decesul
cu un termen maxim de mai puțin de 15 ani sau cu un termen maxim de mai puțin de zece ani de la
încheierea contractului, în cazul în care asiguratul și persoanele asigurate au împlinit fiecare vârsta de 50
de ani în momentul încheierii contractului de asigurare, dacă nu s-a convenit nicio plată continuă, în
esență constantă, a primei. Polițele de asigurare de viață care au fost impozitate la 4% sunt supuse unei
taxe suplimentare de 7% (impozitare ulterioară) dacă sunt schimbate într-o primă unică pe termen scurt
și dacă o primă unică este predată înainte de 15 sau 10 ani și dacă o pensie polița de asigurare, pentru
care a fost convenit începutul plății pensiei înainte de expirarea a 15 sau 10 ani, este decontată cu o
plată forfetară.Raport Anual VVO 2019

În cadrul ansamblului total de asigurări, în anul 2019, în trimestrul al III-lea, asigurările de viață
ocupau doar 20% din totalul asigurărilor în ceea ce privește volumul de prime brute subscrise (PBS) față
de 80% cât ocupau asigurările generale.
I. Definiția asigurării

Încercarea de a defini termenul de asigurare este îngreunată de faptul că subiectul asigurării poate fi
greu definit clar din cauza lipsei sale de natură fizică și a diversității sale.

O abordare inițială pentru o specificație poate rezulta din funcția unei companii de asigurări.

Scopul asigurărilor este controversat, dar în prezent este greu de discutat.

În trecut, asigurarea era atribuită în primul rând acoperirii daunelor sau a unei nevoi.

Funcția asigurării a fost recent văzută pe scară largă în protecția obiectivelor de creare a activelor sau a
planurilor economice ale asiguratului.

În cazul asigurărilor de viață, scopul este să se asigure că beneficiarul este asigurat.

Produsele de garanție protejează asiguratul de a suferi o pierdere a capitalului investit pe piața de


capital, motiv pentru care îndeplinesc cu ușurință aceste criterii. O promisiune de interes dincolo de
aceasta, indiferent de lipsa câștigurilor de preț sau chiar a pierderilor de preț, poate fi văzută ca o
garanție a unui plan economic sau a gestionării activelor. Chiar și acoperirea unei pierderi sau a unei
cerințe ar putea fi considerată dată dacă pierderea cauzală este determinată pe ipoteza că investitorul
nu numai că nu ar fi suferit nicio pierdere într-o investiție fără risc, dar ar fi obținut și un anumit
randament din cauza unei rata dobânzii fără risc presupusă. Dacă respingem o astfel de ipoteză, acesta
este mai puțin un motiv pentru a ne îndoi de admisibilitatea promisiunii unei rate minime de
rentabilitate decât a acestor teorii în sine. Niciunul dintre ei nu ar putea contracara obiecția conform
căreia se ocupă de întreaga gamă de sumă nu sunt de acord nici cu asigurarea de viață - dacă ei înșiși
presupun că daunele sau nevoile pot fi și de natură abstractă, renunță la propriul punct de vedere. În
orice caz, concluzia este că toate teoriile prezentate arată un grad atât de ridicat de abstractizare încât
nu sunt potrivite pentru delimitare.

Prin urmare, trebuie făcută o aproximare folosind trăsături tipice individuale. Provocarea specială din
considerația tipologică în contextul actual este că termenul de asigurare de viață poate lua o formă
diferită din perspectiva contractuală, de reglementare sau de drept fiscal, în funcție de scopul normei,
dar pe de altă parte este uniform în ceea ce privește până la nucleul său esențial. Definiția BVerwG se
bazează în mare măsură pe aceasta. Potrivit BVerwG, există o afacere de asigurări în sensul VAG dacă
anumite servicii sunt preluate contra plată în cazul unui eveniment incert, prin care riscul asumat este
distribuit între un număr mare de persoane amenințate de același risc și asumarea riscului se bazează pe
legea calculului pe baza numărului mare se bazează pe. Acest lucru nu se aplică, totuși, dacă un acord
care corespunde acestor cerințe este legat de o altă afacere decât o afacere de asigurări și reprezintă un
acord auxiliar dependent de acesta. Partenerului contractual al potențialului asigurător trebuie să i se
acorde o cerere legală pentru prestație. Anumite componente ale termenului, în afară de anumite cazuri
speciale pentru care sunt adaptate, sunt complet lipsite de probleme. Există o remunerație în cazul în
care asigurații asigură compensații pentru reducerea riscului; aceasta nu necesită echivalență sau profit
din partea asigurătorului. O taxă pentru garanție este plătită fie prin costurile de administrare în curs, fie
printr-o taxă percepută separat, în funcție de designul produsului.

Condiția esențială este aceea că trebuie asumat un risc, prin care BVerwG consideră contractul de
asigurare ca o afacere de asumare a riscului, precum contractul de garanție96. Cu toate acestea,
această prevedere nu poate diferenția o asigurare de contractul de garanție în sine, ci și de o garanție,
un contract de servicii, muncă și agenție, în cadrul căruia este posibilă și asumarea unui risc. Conceptul
de risc este legat de presupunerea economică că un transfer de risc către asigurător are loc în cadrul
asigurării, prin care doar o transformare a riscului permite o controlabilitate a riscurilor și, prin urmare,
transferul de risc97. Din acest motiv, este logic să folosiți acest concept de asigurare pentru a obține
standarde legale din aceasta. Pentru a determina cerințele pentru asumarea riscului afacerii în asigurări,
trebuie să găsiți un răspuns la întrebarea care obiect protejat (II.) Este expus la ce risc (III.) Și modul în
care asigurătorul scutește asiguratul de acest risc ( IV., V., VI) și îl face ușor de gestionat (VII.

B. Tipuri empirice

I. Forme de asigurare de viață

Asigurarea de viață mixtă este o asigurare de viață care formează capital, care este un amestec de
asigurări de viață condiționate și asigurări de anduranță. Acesta prevede că prestația de asigurare
trebuie fie plătită la o dată de expirare specificată, fie, în cazul decesului persoanei asigurate, înainte de
acest moment - nu neapărat în aceeași sumă8. Cu promisiunea de beneficii de supraviețuire cu
asigurarea convențională, deținătorului poliței de asigurare îi este garantată în mod inerent dobânda la
creditul contractului cu o rată a dobânzii garantată, dar și un excedent de participare ca atare într-o
sumă nedefinită la încheierea contractului Pe de altă parte, în cazul asigurărilor unitare, beneficiul
asigurării constă dintr-un beneficiu în numerar de o sumă nedeterminată, în funcție de valoarea acțiunii
dintr-un stoc de investiții de valori mobiliare la data scadenței10. Caracterul asigurător nu rezultă din
prestația de supraviețuire, ci doar din promisiunea unei prestații de deces într-o anumită sumă,
indiferent de dezvoltarea fondului11.

II Obiectul protecției asigurării

În acest context, trebuie clarificat ce domeniu specific de viață al asiguratului este de fapt protejat de
asigurare și reprezintă astfel obiectul său de protecție. În acest sens, se poate vorbi și despre „zona de
risc pe cale de dispariție”.

1. Viața

Principalele riscuri se referă, pe de o parte, la interesele juridice extrem de personale ale vieții și
sănătății asiguratului și la efectele indirecte ale acestora asupra activelor lor99. Nu există un termen fix
pentru subiectul asigurărilor de viață; contractele acoperite de aceasta se caracterizează doar prin faptul
că împiedică „incertitudinea și imprevizibilitatea vieții umane pentru planul de viață al ființelor umane”
100. În consecință, subiectul asigurării care trebuie protejată este „planul de viață” al persoanei în sens
concret și proprietatea în sens abstract. Dacă acest plan trebuie salvat de „incertitudine și
imprevizibilitate”, acest lucru ar putea duce la concluzia că asigurarea de viață în raport cu toate
celelalte asigurări este forma generală de bază care acoperă orice risc care nu face obiectul celuilalt,
special asigurare, cel puțin la o formațiune de capital. Acest lucru ar vorbi în favoarea considerării, de
asemenea, a asigurării pieței de capital ca asigurare de viață, deoarece oferă asiguratului mijloacele
materiale de care are nevoie pentru a-și realiza planul de viață.

2. Referință indirectă la activele din viață

Alternativ, este posibil să ne concentrăm pe semnificația indirectă a activelor pentru activul legal. Chiar
dacă o garanție de capital ca atare nu asigură planul de viață, acesta îl poate servi ajutând la limitarea
sau compensarea efectelor indirecte asupra activelor. Deci, s-ar putea presupune că, ca o imagine
oglindă a referinței abstracte a activelor vieții, o garanție de capital aduce o salvgardare indirectă a vieții
bune juridice.

3. Activ ca atare

Componentele activelor pot fi, totuși, protejate direct ca active; pot fi înregistrate toate „relațiile de
valoare ale unei persoane cu un obiect, mai general cu un activ”, inclusiv creanțele și drepturile101. Cu
produsele examinate aici, asiguratul participă la tranzacționarea pe piața de capital și este protejat de
dezavantajele sale. Nu poate fi identificată nicio coproprietate sau o parte comunitară fracționată care
ar putea fi folosită ca bază, dar în orice caz o cerere de plată, a cărei valoare este garantată.

Deci, este îndoielnic ce punct de vedere este corect. În acest moment devine clar că obiectul protecției
asigurării poate fi în cele din urmă evaluat numai ținând seama de riscul relevant la care este expusă.

III. Riscul legii asigurărilor

În sensul său economic, riscul descrie pericolele care pot duce la evenimente adverse102. Dacă se
transpune această determinare a riscului economic în formă juridică, rezultatul este că un anumit risc
este asigurat în ceea ce privește posibilitatea producerii de daune, necesități etc.103. Nu există nicio
diferență de conținut între riscul economic și riscul legal, cel puțin în contextul asigurărilor. Posibilitatea
daunelor sub formă de pierdere de valoare apare numai prin investiția părților corespunzătoare ale
primei, dar nu există deja independent de aceasta. Pericolele corespunzătoare pot rezulta și din anumite
întreprinderi, activități precum conducerea unei mașini, zborul104. Investiția în active care pot fi
tranzacționate pe o piață și, prin urmare, sunt expuse fluctuațiilor corespunzătoare de valoare, iar riscul
pierderilor de preț reprezintă un astfel de risc. Nucleul riscului de subscriere este așa-numitul risc
aleatoriu că, chiar și cu o cunoaștere cuprinzătoare a proceselor care duc la pierdere, apariția efectivă a
pierderii nu poate fi prevăzută105. Procesele care preced prețurile specifice pe piețele de capital sunt,
prin natura lor, bine cunoscute, astfel încât datele economice joacă un rol, date economice etc., chiar și
evenimente politice, dar și date de afaceri, rezultate trimestriale etc. certitudine, incertitudinea
rezultată este agravată de faptul că chiar procesele psihologice sunt importante. Nu este posibil să se
prezică importanța pe care participanții de pe piață o acordă anumitor factori și ce acțiuni vor
întreprinde. Cu toate acestea, acest risc, care este decisiv pentru produsele de garanție, trebuie să fie
atribuit și unui obiect care trebuie protejat, prin care asigurarea de viață poate fi considerată mai întâi.
1. Viața

Deoarece momentul decesului este incert, opinia generală este că există două riscuri biometrice ale
morții premature, care pot contracara planul de a acumula o anumită cantitate de capital și, invers,
longevitatea, dacă capitalul disponibil este insuficient, rezultatul suplimentar nevoie de acoperire106. În
special în ceea ce privește luarea în considerare a riscului biometric, nu este important din punctul de
vedere al disciplinei juridice pe care o are107. Riscul investițional în sine nu este în mod clar de natură
biometrică.

Cu toate acestea, nu este complet absurd să ne întrebăm dacă asigurarea de viață poate fi asigurată și
independent de un risc biometric. În acest sens, s-ar putea presupune că asigurarea de viață acoperă nu
numai riscurile biometrice, ci și riscul general ca asiguratul să nu aibă cerințele de capital pe care le
presupune viața sa specifică și unică la un moment dat. De asemenea, legislativul s-a abținut de la
definirea unui model de asigurare de viață care ar putea limita domeniul de aplicare108. În schimb, însă,
el a subliniat în principal funcția de acumulare a capitalului asigurărilor de viață, că asiguratul plătește
contribuții substanțiale în cadrul acestei asigurări și că, prin urmare, asigurătorul investește și sume
considerabile pe piața de capital109. La prima vedere, acest lucru dă naștere la ipoteza că asigurările de
viață nu oferă protecție a activelor împotriva anumitor pericole, ci oferă protecție generală împotriva
tuturor riscurilor imaginabile care nu sunt acoperite de reglementări speciale și sunt însoțite de
formarea de capital. Cu toate acestea, în mod sistematic, împărțirea VVG într-o parte generală și o parte
specială se opune acesteia, prin care reglementările speciale pentru asigurarea de viață conform §§ 151,
161, 162 VVG sunt adaptate riscurilor biometrice. Inițial, legislativul a subliniat, de asemenea, funcția de
asigurare a familiei și a limită de vârstă110.

2. Referință indirectă la activele din viață

Cu toate acestea, este îndoielnic dacă riscul investițional nu este o anexă independentă la riscul
biometric dacă acesta din urmă este garantat în cadrul contractului. Acest lucru este susținut de obiectul
protejat asociat, care este direct viața legală bună, dar indirect proprietatea. Cerința minimă pentru o
astfel de ipoteză trebuie să fie că protecția capitalului are vreun efect asupra asigurării împotriva
riscurilor biometrice.

a) Longevitatea în general

Pentru valoarea unei pensii care trebuie plătită, pe lângă factorul de pensie, suma de capital disponibilă
la începutul pensiei are o importanță decisivă. În acest sens, o garanție de capital are un efect pozitiv.
Din punct de vedere juridic, în loc de o reglementare conform căreia ambele riscuri sunt acoperite unul
lângă altul, ar putea exista un contract de asigurare de viață uniform în care caracterul asigurării de viață
se extinde și la protecția împotriva riscurilor pieței de capital. În acest moment, trebuie utilizate
principiile generale ale dreptului contractual. Ipoteza de bază este că tipurile de contracte rezultă din
standardizarea legală în BGB și în alte legi, astfel încât, conform unuia dintre aceste tipuri, acordurile
corespunzătoare formează contracte independente111. Dacă nu este cazul, există un contract atipic
dacă conținutul contractului nu poate fi deloc atribuit unui tip de contract standardizat sau un contract
mixt dacă sunt relevante mai multe tipuri de contracte legale112. De exemplu, secțiunile 150 și
următoarele VVG ar putea reprezenta o reglementare specială pentru produsele care formează capital.
Cu toate acestea, presupunerea predominantă aici este că elementul de economisire nu este acoperit de
asigurare, ci este un contract mixt113. Nici din mențiunea din secțiunea 169 (4) VVG, nici din cea din
partea A nr. 21 anexa VAG, totuși, rezultă că toate produsele denumite economic ca asigurare de viață
unitară sunt clasificate automat ca asigurare114. Numai BFH a presupus odată într-o decizie că nu există
un contract mixt cu privire la componenta de economii, ci un contract de asigurare atipic căruia i se
aplică în mod cuprinzător regulile VVG115. Acest lucru ar putea fi susținut de faptul că un regulament
precum Secțiunea 169 VVG a creat o reglementare juridică specială care depășește legea asigurărilor de
viață ca atare. O astfel de reglementare juridică specială poate justifica un nou tip de contract numai
dacă este standardizat ca o unitate, pentru care ar trebui urmărit un scop independent. După cum sa
menționat mai sus, acest lucru nu este cazul, legiuitorul a presupus mai degrabă doar că protecția
împotriva unui risc biometric poate avea loc într-o varietate de forme economice, dar nu a pus sub
semnul întrebării nucleul116. În procesul legislativ, s-a presupus fără alte precizări că investițiile de
capital în asigurări de viață reprezintă doar o altă obligație secundară care ar fi în conformitate cu
secțiunea 1 VVG117. Asigurarea de deces necesită întotdeauna o prestație într-o anumită sumă, pe de
altă parte, doar un singur factor de pensie trebuie promis în cazul unui angajament de pensie, fără a fi
necesar să fie clar cu ce capital se referă acest lucru. În ceea ce privește scopul său obiectiv, protecția
capitalului nu reprezintă o simplă extindere a angajamentului de pensie, deoarece ambele tipuri de
protecție pot exista complet independent unul de celălalt. Dacă anumite părți ale serviciului nu se referă
la un risc biometric, asigurarea de viață nu trebuie să fie în vigoare; poate exista sistematic un contract
mixt, cu reglementări speciale care se aplică părții care formează capitalul contractului. VVG conține un
număr mare de tipuri de contracte, tipurile individuale de contracte de asigurare diferind prin faptul că
acoperă riscuri diferite. În ceea ce privește partea sa generală, VVG se aplică și polițelor de asigurare
care nu sunt reglementate în mod expres118. Riscul pieței de capital în cauză aici ar putea, prin urmare,
să se încadreze într-un tip de contract BGB, dar ar putea avea și caracterul unei polițe de asigurare, deși
atunci nu ar exista nicio prevedere în partea specială. Aceasta înseamnă că există practic un contract
mixt dacă riscul biometric și riscul pieței de capital sunt acoperite în același timp.

Cu toate acestea, o caracteristică specială sunt contractele de asigurare a pensiilor conform AltZertG, în
care secțiunea 1 (1) nr. 3 AltZertG cere furnizorului să promită că „cel puțin contribuțiile la pensie plătite
sunt disponibile pentru faza de plată”. În literatura de specialitate, acest lucru a găsit aprecierea că, din
cauza valabilității pentru bănci, nu poate exista o reglementare specială pentru asigurările de viață119.
BaFin presupune, de asemenea, că aceasta este o „formă specială de asigurare a pensiilor”, dar
consideră că aprobarea de reglementare pentru linia asigurărilor de viață este suficientă120. Cu toate
acestea, după cum se poate observa din nr. 4, faza de plată este în esență o fază de pensie. Cu toate
acestea, se prevede, de asemenea, că 30% din capital poate fi plătit „în afara prestațiilor lunare”, dar
numai la începutul fazei de plată, acum după împlinirea vârstei de 62 de ani. Acest lucru nu corespunde
exact unei asigurări de pensii private. De asemenea, asigurătorii au opțiunea de a achiziționa produse cu
planuri de debursare în loc de asigurări de pensii

Cu toate acestea, o caracteristică specială sunt contractele de asigurare a pensiilor conform AltZertG, în
care secțiunea 1 (1) nr. 3 AltZertG cere furnizorului să promită că „cel puțin contribuțiile la pensie plătite
sunt disponibile pentru faza de plată”. În literatura de specialitate, acest lucru a găsit aprecierea că, din
cauza valabilității pentru bănci, nu poate exista o reglementare specială pentru asigurările de viață119.
BaFin presupune, de asemenea, că aceasta este o „formă specială de asigurare a pensiilor”, dar
consideră că aprobarea de reglementare pentru linia asigurărilor de viață este suficientă120. Cu toate
acestea, după cum se poate observa din nr. 4, faza de plată este în esență o fază de pensie. Cu toate
acestea, se prevede, de asemenea, că 30% din capital poate fi plătit „în afara prestațiilor lunare”, dar
numai la începutul fazei de plată, acum după împlinirea vârstei de 62 de ani. Acest lucru nu corespunde
exact unei asigurări de pensii private. Asigurătorii au, de asemenea, opțiunea de a oferi produse cu
planuri de plată în loc de asigurare de renta, în cele din urmă ca o tranzacție de capitalizare în
conformitate cu secțiunea 1 (4) teza 2 VAG - de asemenea pentru a permite plăți parțiale de capital121.
Plățile parțiale de capital nu sunt compatibile cu asigurarea de pensie, după cum se poate vedea din
diferențierea din § 1 teză 1 nr.4 a) AltZertG122. Divergența față de asigurările de viață arată promovarea
activelor imobiliare ocupate de proprietari și mai clar, ceea ce nu acoperă cu precizie riscul de
longevitate dacă se presupune posibilitatea ca proprietatea să intre sau să expire înainte ca decedatul
asiguratului să moară. AltZertG se intenționează să fie baza pentru prevederile private pentru limită de
vârstă, care înlocuiește parțial asigurarea de pensie legală și, prin urmare, este subvenționată fiscal123.
Scopul este de a se asigura că se pot strânge fondurile necesare pentru a menține aproximativ nivelul de
viață obișnuit după pensionare124. La rândul său, acest lucru nu este nimic complet nou; diferențierea
între asigurătorii de viață și fondurile de pensii a fost justificată anterior de faptul că aceștia din urmă
compensează pierderea veniturilor obținute125. În cele din urmă, AltZertG în conformitate cu secțiunea
1 (2) se aplică nu numai companiilor de asigurări, ci și tranzacțiilor de depozit de către bănci și
tranzacțiilor de fonduri de către societăți de investiții de capital, printre altele. Acest lucru se opune
împiedicării unei reglementări speciale pentru asigurările de viață în AltZertG, dar nu schimbă faptul că
reglementările pentru asigurările de viață trebuie utilizate și în acest sens126. Acest lucru creează o
constelație comparabilă cu cea a acordului de agenție, care se referă doar la trei norme, care nu sunt de
mare anvergură și se referă altfel la alte tipuri de contracte - cu toate acestea, este independent127.
Adăugarea „cu caracter de serviciu” etc. este de obicei anexată la contractul de agenție.

În acest sens, produsele de garanție care fac obiectul AltZertG s-ar putea prezenta ca contracte de
asigurare pentru limită de vârstă cu caracter de asigurare de viață, care includ un serviciu contractual
uniform, tipic, la care o garanție este imanentă și nu doar adăugată. Acest lucru este susținut de
formularea că „contribuțiile la pensie plătite trebuie să fie disponibile pentru faza de plată”. În special,
angajamentul de a primi contribuții este nou în forma în care există, chiar dacă nu este selectată o
investiție de capital corespunzătoare. Angajamentul se aplică, de asemenea, numai beneficiilor de
pensie stabilite în detaliu în nr. 4 de mai sus, adică nu se aplică în cazul încetării anticipate128. Opțiunile
de capital nu sunt, de asemenea, permise. Aici, ambele părți nu pot exista independent una de alta; mai
degrabă, ambele sunt complet împletite. Scopul garanției AltZertG este de a asigura securitatea și
previzibilitatea asigurării pensionării pentru investitor129. În acest sens, o referire la piața de capital
este inofensivă, cu condiția să nu intre în conflict cu scopul asigurării pensionării, dar nu are o
semnificație independentă. Acest lucru corespunde și scopului de a pune bazele generale pentru
prosperitatea materială la bătrânețe, care se poate face și prin protejarea împotriva longevității. Prin
urmare, nu ar trebui să presupunem că asigurătorul are mai multe obligații, ci mai degrabă o obligație de
a furniza prestații de pensionare, care este în esență o prestație de pensie care este îmbunătățită
calitativ. Ca urmare, garanția de capital este o anexă dependentă la garanția biometrică în contextul
unui angajament de pensie și are astfel caracterul unei polițe de asigurare de viață.
b) Moartea

Beneficiul de deces se acordă, de asemenea, cu asigurarea unit-linked, indiferent de valoarea stocului de


investiții130. Acest lucru arată că prestația de deces este, de asemenea, asigurată în mod regulat cu
produse de garanție independente de garanția de capital prin contribuții de risc separate, cum este cazul
oricărei asigurări de viață mixte normale. Numai în cazul anuităților variabile se poate selecta un
beneficiu de deces din catalogul elementelor de garanție modulare care sunt garantate prin acoperire.
Particularitatea în comparație cu produsele de asigurare convenționale nu este performanța (IV., V., VI.),
Ci acoperirea lor (VII.). În orice caz, ambele aspecte ale capitalului și protecția decesului coincid aici în
așa fel încât să existe o promisiune uniformă de asigurare de viață.

3. Activ ca atare

Pe de altă parte, garanțiile care nu se referă la prestații de deces sau prestații în cadrul AltZertG, dacă au
cel mult un caracter de asigurare propriu, pot reprezenta asigurări împotriva riscurilor pieței de capital.
Dreher / Schmidt neagă caracterul asigurător dacă rambursarea contribuțiilor făcute este garantată: nu
există niciun risc în sensul că trebuie luată în considerare o posibilitate incertă de a contracara un
obiectiv de creare a activelor131. În special, simpla expirare a perioadei contractuale nu poate fi
utilizată, deoarece acest lucru nu este incert și, de asemenea, nu este dezavantajos pentru asigurații132.
Această obiecție pare să vizeze asiguratul care efectuează plăți către asigurător pentru a obține înapoi
cel puțin aceeași sumă ulterior în cadrul aceleiași relații contractuale. Acest lucru poate fi relevant în
contextul întrebării dacă transferul riscului economic este de natură asigurătoare, dacă obiectul protejat
este transferat asigurătorului sub formă de contribuții. Deoarece toate produsele legate de unități au în
comun faptul că deținătorul poliței de asigurare face o investiție pe piața de capital, care este supusă
fluctuațiilor de valoare, pare îndepărtat să considerăm existența unui risc ca fiind îndoielnică. Prin
urmare, nu există nicio îndoială că există riscul pierderilor de preț.

Cu toate acestea, pentru fiecare asigurare, trebuie făcută și o determinare a evenimentului asigurat
relevant, care are ca rezultat beneficiul asigurării. Din punct de vedere legal, riscul și pericolul sunt, de
asemenea, semnificative în măsura în care începutul realizării aceluiași reprezintă apariția evenimentului
asigurat133. Realizarea riscului trebuie să fie incertă în ansamblu sau cel puțin în ceea ce privește
întrebarea când va apărea pe durata contractului134. Cu toate acestea, în cazul produselor de garanție
apare problema că fluctuațiile cursului de schimb și pierderile din cursul de schimb nu sunt un
eveniment special, ci cazul normal. Cu o investiție în fondul de capitaluri proprii, volatilitatea este în
natura lucrurilor și nici nu este incertă. Chiar dacă apar pierderi, acestea pot fi compensate prin câștiguri
ulterioare de preț. Cu toate acestea, eliminarea lor nu face parte, de asemenea, din garanție: se referă
mai degrabă la faptul că suma specificată de bani este disponibilă la momentul convenit. În plus, s-a
decis că termenul de asigurare nu include simple contracte de întreținere, deoarece cerința de
întreținere nu este discutabilă în modul descris mai sus, cu excepția cazului în care frecvența sau
valoarea daunelor nu este clară135. Prin urmare, incertitudinea se poate extinde și asupra cantității de
daune136. Nu este clar dacă investiția fondului are valoarea acestei sume sau, dacă da, în ce măsură s-
au produs daune. Astfel, nu se poate evita setarea evenimentului asigurat într-un anumit moment.
Aceasta nu înseamnă neapărat că garanția se acordă numai cu o scadență finală. De asemenea, este
posibil să se utilizeze mai multe puncte în timp, așa cum este destul de frecvent cu anuitățile variabile.

Cu toate acestea, este îndoielnic ce se aplică proiectelor de produse în care o astfel de protecție a
riscului este convenită numai după încheierea contractului, pe durata contractului sau, dimpotrivă, o
astfel de protecție a riscului este întreruptă. În acest sens, principiile care se aplică opțiunilor de pensie
sau de capital pot fi utilizate ca bază. În acest context, natura asigurării stă de obicei și cade odată cu
faptul că asiguratul decide să plătească renta. În ceea ce privește dreptul contractual, se aplică
drepturilor de opțiune că acestea reprezintă un drept de substituire și că pot schimba caracterul
contractului, dar numai ex nunc137. În schimb, acordul opțiunilor de capital nu exclude existența unei
asigurări în sensul reglementării, deoarece existența fiecărui contract depinde în mod fundamental de
voința părților138.

Borbe, F. (2013) Alternative Garantien bei Lebensversicherungen, Universität zu Köln

Google search:

densitatea asigurărilor de viață românia

https://www.1asig.ro/

www.primm.ro

www.xprimm.com

2012

http://www.asigurariledeviata.ro/1asig_50386_Analiza-a-Consiliului-Concurentei-Asigu.html

https://prezi.com/bivau9zk51te/piata-asigurarilor-de-viata/

https://ar-ar.facebook.com/pg/UNSICAR/posts/

https://issuu.com/alinbaiescu/docs/carte_1

http://docshare01.docshare.tips/files/18668/186684244.pdf

https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2020-07-24-24191316-0-evolutia-pietei-
asigurarilor-reasigurarilor-2020-site.pdf

https://apapr.ro/wp-content/uploads/2018/05/KPMG_2018_Asigurari_pensii.pdf

https://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-
content/uploads/2016/12/rrss_11_2016_A03_ro.pdf

https://slideplayer.com/slide/5101241/
https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-craiova/asigurari-si-reasigurari/note-de-
curs/suport-curs-anul-iii-fb-asigurari-reasigurari-2018-2019-pdf-version-1/3804693/view

http://www.fiar.ro/download/2017/trends/adrian-marin.pdf

https://www.insuranceeurope.eu/print/statistics/austria-data-table

https://www.vvo.at/vvo/vvo.nsf/sysPages/Jahresbericht_Uebersicht.html