Sunteți pe pagina 1din 1

Patrimoniu cultural

Ceramică de Cucuteni

Vezi și: Patrimoniul mondial UNESCO din Republica Moldova.


Patrimoniul cultural al Republicii Moldova reprezintă o totalitate de valori și bunuri culturale
(materiale și spirituale, mobile și imobile) de importanță locală, națională și mondială, constituite pe
parcursul istoriei: situri arheologice, case de locuit, conace, cetăți, mănăstiri și biserici, lucrări de artă
monumentală, monumente și instalații tehnice, ansambluri de construcție – piețe, străzi, cartiere,
sate și centre urbane sau zone etnografice cu arhitectură tradițională. Actualmente, în republică are
loc reconsiderarea atitudinii societății față de patrimoniul cultural și natural, față de diversitatea
expresiilor culturale.[173]
Patrimoniul cultural mobil este deținut de către peste 100 de muzee din țară, dintre care 5 muzee și
7 filiale sunt subordonate direct Ministerului Culturii și Turismului, iar 66 – organelor administrației
publice locale. Fondurile acestora conțin circa 800.000 piese de patrimoniu ce țin de istoria și cultura
națională și cea universală.
Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova este bogat în opere de artă de o vechime
considerabilă. Au fost depistate mostre de sculptură încă din perioada paleoliticului tîrziu.
Ceramica culturii Cucuteni din perioada eneolitică este atestată în mai multe localități ale Republicii
Moldova și posedă valențe artistice incontestabile, prezentînd o întreagă mitologie în imagini.

S-ar putea să vă placă și