Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI


Bucureşti, str.Splaiul Independenţei, nr.5, sector 4
Fax (004021)3132816,(004021) 3117996,
http://www.portal.just.ro, e-mail: jud-sector5@just.ro
Operator de date cu caracter personal înreg. sub nr.2891

Nr.1/12A/22.04.2011

COMUNICAT DE PRESĂ
Bucureşti, 22.04.2011

Biroul de Relaţii cu presa din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 aduce la


cunoştinţa opiniei publice următoarele:
La data de 21.04.2011, ora 15,01, Parchetul de pe Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie a sesizat instanţa cu propunerea de arestare preventivă, pentru o
perioadă de 29 zile, faţă de inculpaţii Sorin Ovidiu Vîntu şi Ion Ilie Cezar, în
temeiul dispoziţiilor art. 148 lit. d şi f din Codul de procedură penală, sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de şantaj prevăzută de art. 194 alin 1 şi 2 Cod penal. În actul
de sesizare, s-a reţinut că, de la sfârşitul anului 2010 şi pe parcursul anului 2011,
până la data de 20.04.2011, inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu l-a constrâns prin
ameninţare cu moartea şi cu distrugerea imaginii publice pe partea vătămată G.
S. să dea suma de 150.000 euro pentru a nu determina rezilierea contractului de
management încheiat în luna octombrie 2010. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul
Ilie Ion Cezar, s-a menţionat că, începând cu data de 27.03.2011 şi până la data
de 20.04.2011, a constrâns-o pe partea vătămată G.S. prin ameninţare, să dea
suma de 150.000 euro, pentru ca inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu să nu rezilieze
contractul de management încheiat în luna octombrie 2010 între SC
REALITATEA MEDIA SA şi SC ASESOFT SA.
Prin încheierea din 21.04.2011 pronunţată în dosarul nr. 7667/302/2011,
instanţa a respins propunerea de arestare, apreciind că nu sunt indicii suficiente
din care să se poată desprinde concluzia plauzibilă că inculpaţii au comis acţiuni
ce ar putea reprezenta elementul material al infracţiunii de şantaj.
Astfel, cu privire la constrângerea ca partea vătămată G.S. să accepte un
act adiţional, ce ar afecta realizarea obiectivelor din contractul de management,
s-a reţinut că aceasta nu a precizat în ce ar consta modificarea clauzelor
contractuale şi care ar fi conţinutul actului adiţional ce era constrânsă să îl
semneze.
Referitor la acţiunea inculpaţilor de a intra cu forţa, împreună cu alte
persoane, în spaţiul Asesoft şi Realitatea TV şi de a profera ameninţări, s-a
constatat, din planşele foto prezentate, că nu s-a putut observa vreo persoană
exercitând acte de violenţă şi nici nu a fost identificată sau audiată vreuna din
persoanele care apar în aceste fotografii, pentru a confirma sau infirma
susţinerile părţilor.
În ceea ce priveşte convorbirea din 02.04.2010, ocazie cu care se
pretinde că s-ar fi proferat ameninţarea cu suprimarea fizică a părţii vătămate ,
solicitându-se plata sumei de 200.000 euro, instanţa a reţinut că proba
prezentată nu constituie înregistrarea integrală a discuţiei, iar cuprinsul acesteia
nu poate fi considerat a reprezenta o acţiune de ameninţare, având în vedere
conţinutul cu neputinţă de crezut al majorităţii acestor afirmaţii, precum şi
contextul dialogului dintre partea vătămată şi inculpatul Sorin Ovidiu Vîntu cu
privire la clauzele contractului, context în care inculpatul enumeră şi alte opţiuni:
să îi dea părţii vătămate banii investiţi, să denunţe personal contractul şi să se
adreseze instanţei judecătoreşti pentru soluţionarea litigiului sau să se înţeleagă.
Sub aspectul flagrantului, instanţa a avut în vedere că nu s-au administrat
probe ştiinţifice din care să poată fi trasă concluzia certă că inculpatul Ilie Ion
Cezar a primit sumă de bani.
Totodată, privitor la situaţia inculpatului Ilie Ion Cezar, nu s-a constatat
existenţa vreunei activităţi ce ar putea fi calificată drept ameninţare.

BIROUL DE RELAŢII CU PUBLICUL

Judecător
AnaMaria Lucia Zaharia