Sunteți pe pagina 1din 4

EXAMEN DE LICENȚĂ

- sesiunea iulie 2021 / februarie 2022 -

SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR

Disciplina: Economia comertului, turismului si serviciilor

ECONOMIA COMERȚULUI – prof. univ. dr. Lucian BELAȘCU

Tematică:

1. Comerţul: noţiune, istoric, conţinut, funcţii, rol


2. Actele şi faptele de comerţ
3. Comercianţii
4. Posibilităţi de organizare a activităţii comerciale
5. Serviciile comerciale
6. Relaţiile comercianţilor cu producătorii
7. Contractul de vânzare-cumpărare comercială
8. Relaţiile comerţului cu consumatorii
9. Resursele economice ale comerţului
10. Piaţa: conţinut, structură, parteneri
11. Teoria cererii în comerţ
12. Teoria ofertei de mărfuri în comerţ
13. Preţurile în comerţ
14. Politicile privind vânzările de mărfuri
15. Politica stocurilor de mărfuri în comerţ
16. Sistemul de informaţii în comerţul cu amănuntul

Bibliografie:
• Belașcu Lucian, suport de curs Economia comerțului, Sibiu, 2019
• Boldureanu Gabriela, Economia comerțului, Ed. Performantica, Iași, 2009
• Chirică Lefter, Comerţ şi economie comercială, Editura Economică, Bucureşti, 2009
• Costea Carmen; Săseanu, Andreea, Economia comerţului intern şi internaţional, Ed a II-
a, Editura Uranus, Bucureşti, 2009
• Costea Carmen (coordonator), Economia comerţului intern şi internaţional. Aplicaţii,
Editura Uranus, Bucureşti, 2009
• Popescu Cristina Raluca, Economia comerțului, Ed. Mustang, București, 2011
• Revista Progresiv - https://revistaprogresiv.ro/
• Revista Piața - https://www.revista-piata.ro/
ECONOMIA TURISMULUI - Conf.univ. Nicula Virgil; Lector.univ. Popșa Roxana

Tematica:

CAP. 1 ISTORIA CĂLĂTORIEI ŞI RECREERII


CAP. 2 TURISMUL - FENOMEN CONTEMPORAN ÎN DINAMICĂ
CAP. 3 CIRCULAŢIA TURISTICĂ
CAP. 4 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE
CAP. 5 PIAȚA TURISTICĂ
CAP. 6 RESURSE TURISTICE
CAP. 7 BAZA TEHNICO-MATERIALĂ A TURISMULUI
CAP. 8 EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A SERVICIILOR TURISTICE
CAP. 9 SERVICIILE TURISTICE(de cazare, alimentație, agrement)

Bibliografie:

1.Cosmescu, I., Turismul – fenomen complex contemporan, Ed. Economică, Bucureşti, 1998
2.Cosmescu, I., Economia turismului, Ed.Alma Mater, Sibiu, 2000
3.Glăvan, V., Potenţialul turistic şi valorificarea sa, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2006
4. Minciu, Rodica, Economia turismului, Ed.Uranus, Ediţia a III-a, Bucureşti, 2004
5.Minciu Rodica (coord.), Popescu Delia, Pădurean Mihaela, Hornoiu R., Economia turismului-
aplicaţii, Ed. Uranus, Bucureşti, 2007
6.Nicula,V., Suport Curs Economia turismului, 2020
xxx - Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Turism nr.65/2013 pentru aprobarea
Normelor Metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor
de turism, a certificatelor de clasificare a structurilor de primire cu funcțiune de cazare turistică și
de alimentație pentru turism.

ECONOMIA SERVICIILOR – conf. univ. dr. Cosmin Tileaga

Tematica

1. ECONOMIA SERVICIILOR – COMPONENTĂ A SISTEMULUI ȘTIINȚEI


ECONOMICE
1.1 Considerații privind teoria și practica serviciilor
1.2 Categoria economică de “serviciu”
1.3 Subiectivitatea conceptualizării serviciilor
2. TIPOLOGIA SERVICIILOR
2.1. Importanța teoretică și oportunitatea practică a clasificării serviciilor
2.2. Modalități de clasificare a serviciilor
2.3. Progresul tehnic și serviciile
3. PIAȚA SERVICIILOR
3.1. Piața serviciilor – forma concretă de existență a relațiilor de schimb: conținut și
particularități
3.2. Oferta și producția serviciilor
3.2.1. Semnificația și caracteristicile ofertei de servicii
3.2.2. Perspective ale ofertei de servicii
3.2.3. Valoarea adăugată de servicii
3.3. Cererea pentru servicii
3.3.1. Semnificația și caracteristicile cererii pentru servicii
3.3.2. Factorii cererii pentru servicii
3.3.3. Metodologia analizei cererii pentru servicii: posibilități și dificultăți.
3.4. Tarifele pentru servicii
3.5. Statul și piața serviciilor: dirijism sau liberalism?
4. SERVICIILE PENTRU AGENȚII ECONOMICI
4.1. Semnificația si complexitatea structurală a serviciilor pentru agenții economici
4.2. Principii si modele de organizare si localizare a serviciilor comerciale pentru agenții
economici
4.3. Realități si perspective ale serviciilor comerciale prestate agenților economici
5. SERVICIILE PENTRU POPULAȚIE
5.1. Conținutul si diversitatea structurală a serviciilor pentru populație
5.2. Realități si perspective ale serviciilor pentru populație
5.2.1. Serviciile fără plată destinate populației
5.2.2. Serviciile cu plată prestate populației

Bibliografie
1. Barbu, Gh. (coord.), Turismul în economia naţională, Ed. Sport - Turism, Bucureşti, 1981
2. Cosmescu,I., Livia Ilie, Economia serviciilor: sinteze pentru examenul de licență, Editura
Universității “Lucian Blaga”, Sibiu, 1999;
3. Cosmescu,I., Turismul - fenomen complex contemporan, Ed. Economică, București, 1998;
4. Cosmescu,I., Economia turismului: principii și mecanisme, Editura Universității “Lucian
Blaga”, Sibiu, 1998;
5. Cosmescu,I., Economia turismului: serviciile turistice, Editura Universității “Lucian Blaga”,
Sibiu, 1998;
6. Cosmescu I., (coord.), Nicula V., Tileagă C., Diversitatea şi calitatea serviciilor turistice, Ed.
Constant, Sibiu, 2002
7. Emilian R., Ţuclea Claudia, Administrarea întreprinderii de comerţ, turism şi servicii, Ed. ASE,
Bucureşti, 2006
8. Gheorghilaș A., Geografia turismului – Metode de analiză în turism, Ed. Universitară, 2011
9. Ghibuțiu Agnes, Serviciile și dezvoltarea. De la prejudecați la noi orizonturi, Editura Expert,
București, 2000
10. Glăvan V., Potenţialul turistic şi valorificarea sa, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2006
11. Ioncică Maria, Minciu Rodica, Stănciulescu Gabriela, Economia serviciilor, Editura Uranus,
București, 1997
12. Ioncică Maria, Economia serviciilor. Abordări teoretice și implicații practice, Editura Uranus,
București, 2006
13. Maniu Laura Cristiana, Zaharia Marian, Stan Roxana Elena, Economia serviciilor și
globalizarea, Ed. Universitara, București, 2013;
14. Maniu Laura Cristiana, Economia serviciilor în era contemporană, Ed. Universitaria,
București, 2010;
15. Minciu, Rodica, Economia turismului, Editura Uranus, Ediția a III-a, Bucureşti, 2004
16. Minciu Rodica, Popescu Delia, Pădurean Mihaela, Hornoiu, R., Economia turismului.
Aplicații, Ed. Uranus, București, 2007
17. Neacșu N., Glăvan V., Baron P., Neacșu Monica, Geografia și Economia Turismului, Ed.
ProUniversitaria, București,2011
18. Neacșu N., Băltărețu Andreea, Neacșu Monica, Drăghilă Marcela, Resurse și destinații turistice
- interne și internaționale. Ediția a II-a, Ed. Universitară, 2011
19. Neacșu N., Băltărețu Andreea, Economia turismului - studii de caz, statistici, legislație, Ed.
Uranus, 2008;
20. Nicula, V., Tehnica operaţiunilor de turism, Ed. ULB Sibiu, 2015.
21. Pavel Camelia, Ionașcu Viorica, Economia serviciilor, Ed. ProUnivesitaria, București, 2009;
22. Rațiu Paula, Economia serviciilor din perspectiva consumatorului modern, Ed.
ProUniversitaria, București, 2006;
23. Rațiu Paula, Economia serviciilor - provocări, oportunități, soluții, Ed. a II-a revăzută și
adăugită, Ed. Universitară Carol Davila, București, 2009.
24. Stănciulescu Gabriela, State Olimpia, Tehnica operațiunilor de turism intern și internațional,
Ed. CH Beck, 2012
25. Stavrositu S., Managementul calității serviciilor și ospitalitatea în restaurante, gastronomie,
hoteluri, Ed. Polirom, București, 2014.

*
* *

***, ANT - Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Turism nr.65/2013 pentru aprobarea
Normelor Metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea certificatelor de
clasificare a structurilor de primire cu funcțiune de cazare turistica, a unităților de alimentație
pentru turism, privind eliberarea licențelor și a brevetelor de turism.

***, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Master Planul de dezvoltare a turismului,


Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung, 2007-2026

S-ar putea să vă placă și