Sunteți pe pagina 1din 9

GRILE MANAGEMENT ÎN COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII

1. Care dintre următoarele subsisteme asigură suportul pentru exercitarea ansamblului proceselor
și relațiilor de management:
A. informațional;
B. decizional;
C. organizațional;
D. metode și tehnici de management.

2. Potrivit lui Mintzberg, postura de lider a managerului, face referire la:


A. rolurile interpersonale;
B. rolurile informaționale;
C. rolurile decizionale;
D. nici un răspuns corect.

3. Renunțarea la dreptul de decizie, într-o serie de domenii, în favoarea altei firme, este proprie:
A. strategiei defensive;
B. strategiei de descreștere;
C. strategiei ofensive;
D. strategiei funcționale.

4. În funcţie de orizontul de timp şi implicaţiile asupra firmei, deciziile pot fi:


A. programate, neprogramate;
B. strategice, tactice, curente;
C. certe, incerte, de risc
D. de nivel superior, de nivel mediu, de nivel inferior.

5. Creșterea treptată a eficienței investițiilor reprezintă unul dintre obiectivele:


A. măsurabile;
B. compatibile;
C. ierarhizabile;
D. realiste.

6. Care funcţie nu obligă la deţinerea brevetului de turism:


a. director de restaurant cu o capacitate mai mare de 50 locuri la mese;
b. cabanier;
c. director de cazare al unui hotel;
d. director de agenţie de turism care nu este îndreptăţit să organizeze voiaje pe cont propriu.
A (a, b, d); B (c); C (b, c); D (b)

7. Maître d`Hotel este:


A. echivalentul şefului de sală;
B. administratorul de hotel;
C. directorul de cazare.
D. pe nivelul ierarhic imediat inferior şefului de rang;
8. În hotelurile de categorie superioară, în medie, raportul între încasările din cazare şi încasările
din alimentaţie este:
A. încasările din cazare sunt mai mari decât cele din alimentaţie;
B. încasările din cazare sunt mai mici decât cele din alimentaţie;
C. nu poate fi stabilită o regulă;
D. încasările din cazare sunt egale cu cele din alimentaţie, ambele fiind servicii de bază.
9. Creşterea gradului de ocupare anual cu 5% în fiecare dintre următorii 3 ani reprezintă unul
dintre obiectivele:
A. măsurabile;
B. ierarhizabile;
C. realiste;
D. compatibile.

10. Strategiile prin care firma stabileşte ce domenii de afaceri va aborda şi cum îşi va distribui
resursele între aceste domenii sunt de tipul:
A. de implementare;
B. organizaţionale;
C. funcţionale;
D. concurenţiale.

11. Extinderea unui lanţ hotelier prin intermediul formelor juridice de tipul contractului de
management sau franciză este specifică:
A. strategiei diversificării;
B. strategiei ofensivei;
C. strategiei integrării verticale;
D. strategiei integrării orizontale.

12. Extinderea afacerii de operare a unor grupuri hoteliere în domeniul construcţiilor hoteliere este
proprie:
A. integrării în aval;
B. strategiei ofensivei de gherilă;
C. integrării în amonte;
D. atacului asupra poziţiilor tari ale competitorilor.

13. Îmbunătăţirea calitativă a produsului cazare este o cale de realizare a strategiilor de tipul:
A. strategia concentrării;
B. strategii de descreştere;
C. strategii ofensive;
D. strategii funcţionale.
14. Diversificarea de lanţuri de categorii diferite, la preţuri diferite, în cadrul unui grup hotelier, se
încadrează într-una dintre următoarele căi de realizare a strategiilor organizaţionale:
A. dezvoltarea pieţei;
B. ofensiva cu caracter de pionierat;
C. funcţionarea punctelor slabe ale competitorilor;
D. dezvoltarea produsului.

15. Directorul de cazare face parte din:


A. nivelul inferior al managementului;
B. nivelul superior al piramidei manageriale;
C. nivelul mediu al managementului;
D. nici un răspuns corect.

16. Lansarea pachetelor de servicii turistice cu tema de tipul „VALENTINE DAY” reprezintă:
A. cale de realizare a strategiilor ofensive concretizate în lovituri prioritare prealabile;
B. o strategie de diversificare prin conglomerare;
C. o cale de protecţie a poziţiei competitive a firmei de turism;
D. un atac asupra poziţiilor tari ale competitorilor

17. Cui aparţine următoarea afirmaţie: „Cel mai important cuvânt: NOI; cel mai puţin important
cuvânt: EU”:
A. Mintzberg;
B. Adair;
C. Fayol;
D. Kotler.

18. Stabilirea activităților pentru următorii trei ani, pentru o firmă de turism, reprezintă o
activitate:
A. de planificare;
B. de prognozare;
C. de programare;
D. de organizare.

19. Cel mai utilizat instrument de control în activitatea hotelieră este:


A. cartea de onoare a hotelului;
B. inspectorul anonim;
C. chestionarul din camera de hotel;
D. check-list.
20. Introducerea unor produse turistice integrate de tipul: participarea la o reuniune + coffee break
se referă la diversificarea serviciilor:
A. de cazare;
B. de restaurație;
C. de afaceri;
D. suplimentare.

21. În cadrul contractului de management hotelier, activitatea se desfăşoară pe contul (riscul):


A. mandantului;
B. mandatarului;
C. locatorului;
D. locatarului.

22. Înfiinţarea propriilor agenţii de turism care vând produsul hotelier al grupului este proprie:
A. strategiei ofensivei de gherilă;
B. integrării în amonte;
C. strategiei diversificării prin conglomerare;
D. integrării în aval.

23. Principiul „lovește si fugi” este caracteristic următoarei strategii:


A. ofensive;
B. lovituri prioritare prealabile;
C. defensive;
D. concentrării.

24. În functie de volumul activitatii, cheltuielile întreprinderii de comert pot fi:


A. cheltuieli financiare (dobânzi, titluri de plasament, sconturi etc.);
B. cheltuieli fixe (de organizare şi conducere, de întreţinere) şi cheltuieli variabile (transport,
cheltuieli cu personalul, dobânzi şi speze bancare);
C. cheltuieli materiale (costuri de aprovizionare, consumul de materii prime);
D. cheltuieli de exploatare (pentru materii prime, materiale, mărfuri, lucrări şi servicii
efectuate de terţi, impozite, taxe, cheltuieli cu personalul).

25. Prin asemănare cu contractul de concesiune, în cadrul contractului de franciză, întreprinderea


producătoare sau prestatoare de servicii care concesionează marca sa de produs sau de serviciu
este denumită:
A. cedent sau francizor;
B. cesionar sau francizat;
C. beneficiar;
D. francizat.
26. Teama de stresul datorat schimbării reprezintă:
A. o forță motrică;
B. o caracteristică a etapei dezghețării;
C. o forță de frânare;
D. o caracteristică a procesului de restructurare.

27. Organizarea unei conferinţe într-un hotel presupune din partea managerului, deţinerea unor
calităţi, în primul rând:
A. conceptuale;
B. de diagnosticare;
C. analitice;
D. tehnice.

28. În contractul de franciză hotelieră, care dintre părţi trebuie să adopte criteriile lanţului în
materie de confort şi servicii:
A. francizorul;
B. concesionarul;
C. cedentul;
D. francizatul.

29. Organizarea procesuală este parte componentă a:


A. organizării structurale;
B. organizării informale;
C. organizării formale;
D. organigramei.

30. Cauzele care generează suprasolicitarea fizică şi intelectuală a unui manager pot fi:
A. incorecta structurare a timpului de muncă;
B. recurgerea la degrevarea propriei activităţi de sarcinile minore;
C. utilizarea raţională a timpului de muncă;
D. folosirea delegării de responsabilităţi.

31. Nu reprezintă un obstacol în procesul de aplicare a principiilor managementului modern în


turism:
A. infrastructura turistică;
B. structura organizatorică inflexibilă;
C. necesitatea adoptării unor schimbări;
D. structura organizatorică flexibilă.

32. În cazul serviciilor, deciziile manageriale contin un procent mai mare de risc. Aceasta se
datoreaza faptului că:
a. în procesul de consum, serviciul este însoţit de garanţii;
b. serviciile manifestă o pronunţată omogenitate;
c. eventuala neconsumare a serviciului nu permite recuperarea cheltuielilor atrase pentru
obţinerea lui;
d. există situaţii în care se pot satisface nevoile de consum fără să se apeleze la unităţile
prestatoare de servicii.
A (b); B (c, d); C (a, b); D (a)

33. Voiajul forfetar este un voiaj organizat după un program detaliat:


A. pentru un preț fix determinat dinainte;
B. numai în formula totul inclus (ALL-INCLUSIVE);
C. specific touroperatorilor din Uniunea Europeană;
D. în formula “mixtă”.

34. Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată:


A. Touroperatorii sunt consideraţi angrosiştii industriei turistice;
B. Touroperatorii sunt întreprinderi turistice concentrate atât pe orizontală cât şi pe verticală;
C. Touroperatorii organizează curse charter şi apelează la curse regulate, fără a se implica în
domeniul transportului aerian;
D. Touroperatorii sunt producători sau „fabricanţi” de voiaje forfetare.

35. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:


A. agențiile de turism touroperatoare vând sau oferă spre vânzare în contul unei agenții
touroperatoare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora;
B. touroperatorii sunt organizatori de voiaje care fac oficiul de producători pentru industria
turistică;
C. directorul de agenție detailistă poate ocupa și funcția de director de agenție touroperatoare;
D. cel mai cunoscut touroperator din Japonia este KUONI.

36. Care dintre următoarele nu reprezintă o funcţie pe care o îndeplineşte un touroperator:


A. funcţia de studiu de piaţă şi de previziune;
B. funcţia tehnică de fabricare a produselor turistice;
C. funcţia economică legată de fixarea preţurilor;
D. funcţia de „check-in” şi „check-list”.

37. Care touroperator a dezvoltat un concept integrat privind comercializarea pachetelor de servicii
turistice proprii satelor de vacanță:
A. Nouvelles Frontières;
B. Thomas Cook AG;
C. Thomson;
D. Club Med.

38. În România unităţile de alimentaţie pentru turism se clasifică astfel:


A. între categoria specială şi a III – a;
B. categoria lux şi a III-a;
C. între categoria 5 stele şi o stea;
D. intre categoria 4 stele si o stea.
39. În cazul contractului de franciză hotelieră, principalul inconvenient pentru francizor este:
A. riscul alegerii partenerului;
B. devine dependent din punct de vedere financiar;
C. este obligat la partea sa de participaţie financiară;
D. descurajarea creativităţii proprii.

40. Cheltuielile cu salariile personalului angajat cu carte de munca la unităţile de cazare reprezintă
18 - 25% din valoarea totală a cheltuielilor de exploatare. Această variaţie este dată de:
A. gradul de instruire al angajaţilor;
B. capacitatea unităţii;
C. categoria de încadrare a unităţii pe stele şi de calitatea prestării de servicii care trebuie să
corespundă tarifului;
D. vadul comercial.

41. În Romania structurile de cazare se clasifică astfel:


A. de la 1 stea la 4 stele;
B. de la 1 stea la categoria lux;
C. de la 1 stea la 5 stele cu excepţia pensiunilor agroturistice şi a navelor maritime şi fluviale;
D. de la 1 stea la 5 stele cu excepţia pensiunilor turistice şi agroturistice.

42. Deciziile privind volumul şi structura serviciilor turistice trebuie să aibă în vedere următoarele
aspecte de condiţionare a consumului de produse turistice:
a. interdependenţa mare dintre cererea de servicii şi veniturile populaţiei;
b. variaţia mică a cererii de servicii;
c. concurenţa puternică la care sunt supuse serviciile turistice de către produsele de consum
curent ;
d. dependenţa foarte mare între produsul turistic şi factorii climaterici.
A (a, d); B(c); C (b, c); D(b)

43. În contextul în care pe o piață anume, se dau în exploatare alte hoteluri, cresterea cererii
hoteliere va avea drept rezultat:
A. fie creşterea tarifului şi scăderea ratei ocupării, fie invers;
B. scăderea tarifului şi a ratei ocupării;
C. creşterea tarifului şi a ratei ocupării;
D. tariful şi rata ocupării nu au nici o legătură cu cererea, ci caracterizează capacitatea de cazare
existent/.

44. Sistemul de valori este un element al:


A. culturii organizaţionale;
B. puterii unei firme;
C. nivelului de profunzime;
D. organizaţiilor axate pe clienţi.
45. Funcţiunea comercială cuprinde:
A. activităţile care ţin de concepţie (analize, calcule etc);
B. activităţile desfăşurate în scopul conectării dinamice a întreprinderilor comerciale la mediul
lor economico-social;
C. activităţile destinate să asigure întreprinderii comerciale fondurile băneşti, folosirea lor
raţională, obţinerea şi repartizarea rezultatelor financiare, organizarea contabilităţii şi
întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţurilor periodice;
D. activităţi legate de aprovizionarea, stocarea şi vânzarea mărfurilor şi serviciilor.

46. Garanţia contractuală este o sumă pe care agenţia de turism se obligă să o plătească în schimbul
punerii la dispoziţie, în mod ferm, a unui contingent de locuri de cazare, de către:
A. touroperator;
B. altă agenție de turism;
C. managerul hotelului;
D. Autoritatea Naţională de Turism.

47. Documentul de evaluare şi autoevaluare intitulat „Criteriile succesului unui director de hotel”
este utilizat în reţeaua lanţului hotelier:
A. BEST WESTERN;
B. SOFITEL;
C. IBIS;
D. NOVOTEL.

48. Onorarea unui voucher înseamnă:


A. întocmi voucherul în întregime şi a indica tariful serviciului prestat;
B. prestarea serviciilor indicate în el;
C. facturarea serviciilor prestate
D. ezervarea anticipată a serviciilor.

49. Atribuţia desemnează


A. ansamblul proceselor omogene sau înrudite ce concură nemijlocit la realizarea aceloraşi
obiective derivate;
B. deviza „a ştii să cumperi şi să vinzi este tot atât de important ca a şti să fabrici bine”;
C. un proces de muncă precis conturat, care se execută periodic şi uneori continuu, ce implică
cunoştinţe specializate şi concură la realizarea unui obiectiv specific comercial;
D. o componentă de bază a unui proces de muncă complex sau a unui proces de muncă simplu,
ce contribuie la realizarea unui obiectiv individual, care, de regulă, se atribuie, spre realizare,
unei singure persoane.

50. Care act normativ reglementează clasificarea structurilor de primire cu funcţiune de cazare şi
alimentaţie precum şi a agenţiilor de turism în România:
A. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 170/2001;
B. Ordinului Preşedintelui ANT nr.65/2013;
C. Ordinul Ministrului Turismului nr.69/ 2003;
D. Ordinul Ministrului Turismului nr.235/2001.
Răspunsuri corecte la MANAGEMENT ÎN COMERȚ, TURISM ȘI SERVICII:

1. D. 11. D. 21. A. 31. D. 41. C.


2. A. 12. C. 22. D. 32. B. 42. A.
3. B. 13. A. 23. A. 33. A. 43. C.
4. B. 14. D. 24. B. 34. C. 44. A.
5. C. 15. C. 25. A. 35. B. 45. D.
6. B. 16. C. 26. C. 36. D. 46. C.
7. A. 17. B. 27. D. 37. D. 47. D.
8. A. 18. A. 28. D. 38. C. 48. B.
9. A. 19. D. 29. C. 39. A. 49. C.
10. B. 20. D. 30. A. 40. C. 50. B.

S-ar putea să vă placă și