Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare: Măsurarea temperaturii

Ce fenomene fizice apar în timpul măsurării temperaturii?

 Modificarea lungimii solidelor.
Modificarea conductivității gazelor.
 Modificarea volumelor gazelor și lichidelor.
 Modificări ale rezistenței electrice ale metalelor și  Corect.
semiconductoarelor.
 Tensiune termoelectrică între două conductoare metalice.
Tensiune de difuzie la nivelul joncțiunii p-n a 
semiconductoarelor.

Asociați echipamentelor și senzorilor de măsurare ale temperaturii, listați mai jos, fenomenul 
fizic care le definește.

Modificarea 
Termometru cu mercur volumului 
lichidelor
Modificarea 
NTC
rezistenței
Modificarea  Corect.
KTY
rezistenței
Tensiunea 
Termocuplu
termoelectrică
Modificarea 
PTC
rezistenței

George
1/3 Test de evaluare: Măsurarea temperaturii Sunday, October 31, 2021
Cum se modifică rezistența electrică a unui senzor NTC, respectiv PTC în funcție de 
temperatură?

scade odată 
Rezistența electrică a unui senzor NTC cu creșterea 
temperaturii.
Corect.
crește odată 
Rezistența electrică a unui senzor PTC cu creșterea 
temperaturii.

Cum poate fi liniarizată, cu o bună aproximație, caracteristica unui senzor NTC?

Prin conectarea în serie a unui rezistor corespunzător.
Prin conectarea în serie a unui condensator corespunzător.
Corect.
Prin conectarea în paralel a unui rezistor corespunzător.
Prin conectarea în paralel a unui condensator corespunzător.

Din ce material este construit uzual un senzor PTC?

Crom
Fier
 Nichel
Corect.
 Platină
Alamă
 Cupru

Care variante de circuit pot compensa erorile de măsurare generate de rezistențele 
conductoarele de legătură în timpul măsurării temperaturii cu senzori PTC?

Circuitul cu 2 fire.
Circuitul cu 3 fire și o sursă de curent constant.
Corect.
 Circuitul cu 3 fire și două surse de curent constant.
 Circuitul cu 4 fire.

George
2/3 Test de evaluare: Măsurarea temperaturii Sunday, October 31, 2021
Cărui grup de materiale îi aparține senzorul de măsură a temperaturii KTY?

Izolatori
Semiconductori Corect.
Conductori

De ce senzorii de tip KTY sunt conectați în circuite de tip punte?

Deoarece variațiile rezistenței rezultate în urma modificărilor 
de temperatură sunt relativ mici.
Deoarece variațiile rezistenței rezultate în urma modificărilor 
de temperatură sunt relativ mari. Corect.

Deoarece variațiile rezistenței nu depind de modificările de 
temperatură.

Care sunt avantajele termocuplurilor ca senzori de măsurare a temperaturii?

 Pot fi utilizate la temperaturi ridicate (până la aproximativ 
2000°C).
Necesită un amplificator de instrumentație simplu.
 Răspund rapid la modificările temperaturii.
Corect.
 Permit măsurători punctiforme ale temperaturii.
 Variația tensiunii este practic proporțională cu variația 
temperaturii.
Nu necesită punct de referință.

George
3/3 Test de evaluare: Măsurarea temperaturii Sunday, October 31, 2021