Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.1
Tema: „Studierea circuitelor electrice liniare de curent
continuu”
Disciplina: „Circuite și dispozitive electronice”

A elaborat Iulia Berghii,AI-201


A verificat Ababii Nicolai

Chișinău 2021
Scopul lucrării: verificarea experimentală a respectării legii lui Ohm și Kirchhoff
pentru circuitele electrice ramificate și neramificate de curent continuu.

Rezistența, Cure Tensiunea, Curentul Tensiunea,


(Ω) ntul, V, I în V,
mA (calculat circuit, (măsurat
(calc ) mA, )
ulat) (măsurat
)
R 100 U 4,3 U 4,28
1 1 1
R 197,8 43 U 42,6 U 8,46
8,5
2 2 2
R 48,8 U 2,07 U 2,08
3 3 3

E = U1+I1r0

U 2−U 1
r0= I 1−I 2

U1=IR1 ,U2=IR2 ,U3=IR3 .


E
I= R 1+ R 2+ R 3+r 0

I1=42,6mA U1=14,87V E=15V

I2=98,8mA U2=14,80V
−0,07
r0= =1Ω
−56,1∗103

15
I= 100+197,8+48,8+1 =0,043A=43mA

U1=I*R1=0,043*100=4,3 (V)

U2=I*R2=0,043*197,8=8,5 (V)
U3=I*R3=0,043*48,8=2,07 (V)

Rezistența, Curent Tensiune Curentu Tensiune


(Ω) ul, mA a, V, l, mA, a, V,
(calcula (calculat) (măsura (măsurat)
t) t)
R 100 I 60 U1 6 I1 59,3 U 6,09
1 1 1
R 197,8 I 45 U2 8,92 I2 44,8 U 8,71
2 2 2
R 600 I 14 U3 8,92 I3 14,5 U 8,73
3 3 3
RE=R1+
R 2∗R 3
R 2+ R 3
E R 2 R3
I1= r 0+ ℜ U2=U3=I1 R 2+ R 3

118680
RE=100+ 797,8 =248,5Ω

15
I1= 1+ 248,5 =0,06 A=60 mA

U2=U3=0,06*148,75=8,92V

U1=I1*R1=0,06*100=6V
U2 8,92
I2= R 2 = 197,8 =0,045A=45mA

U3 8,92
I3= R 3 = 600 =0,014A=14mA

Psursei=Preceptoarelor

E*I1=I12(r0+R1)+I22R2+I32R3

15*0,06≈0.062*(100+1)+0,0452*197,8+0,0142*600

0,9≈08776
Măsurat Calculat
R3 U U1 U2 I1 I2 I3 U1+U2 I2+I3 P
Ω V mA V mA mW
0 14,96 14,5 14,75 142 0,2 140,6 29,25 140,8 4118,4
100 14,96 8,9 14,79 80,8 29 58,1 23,69 87,1 2063,39
300 14,96 6,81 14,8 66,6 40 26,4 21,61 66,4 1434,9
470 14,96 8,4 8,7 62,2 43,5 18,3 17,1 61,8 1056,78

Concluzia experimentului prezentat mai sus duce la formularea unui adevar


experimental, remarcat de Georg Simion Ohm: întensitatea curentului electric ce
stabate un conductor (mentinut al temperatura constanta) este direct
proportionala cu tensiunea aplicata la capetele acestuia.

S-ar putea să vă placă și