Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂȘI MICROELECTRONICĂ

Raport
Lucrarea de laborator nr 3
la Circuite și dispozitive electronice

Tema:Studierea caracteristicilor și a parametrilor diodelor semiconductoare.

A efectuat: Iulia Berghii, gr AI-201


A verificat: conf. univ. Ababii Nicolae

Chișinău, 2021
Scopul lucrarii : cunoastereaprincipiilor de functionare , caracteristicilesiparametriidiodelorZenersi
a diodelorluminiscente (LED). Se scot datelesi se indicacaracteristicilevoltamperice .Se
determinaparametriifundamentaliaidispozitivelor respective.

Diodele se1miconductoare sunt dispozitive semiconductoare formate dintr-o jonctiune p-n , doua
contacte neredresoare metalsemiconductor și închise emetic într-o capsulă .
Diodele redresoare se folosesc la transformarea tensiunilor alternative în tensiuni continuu pulsatorii .
Aceste diode funcționează pe principiul conducției unelaterale a curentului , proprie joncțiunii p-n .
Caracteristica voltamperică a diodei redresoare poate fi interpretată cu ajutorul relației simplificate :
Tabelul 1.1 Dependenta curentului de tensiune la polarizare directa .
Udir,V 0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
Idir,m VD1 0 0 0 0,2 1 2,9 5,5 10,3 16,3 23,5
A

Udir,V 0 0.10 0.30 0.50 0.60 0.65 0.70 0.75 0.8 0,85
Idir,m VD2 0 0 0 0 0,5 1,5 4,4 10,6 25 56,2
A
VD3 0 0 0 0 0 0 0,3 2,4 11,5 36
Udir, V 0 0.5 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Idir,m VD4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 3,5
A

Tabelul 1.2 :Dependenta curentului de tensiune la polarizarea inversa a diodei .


Udir, V 0 1 5 10 30 50 100 150 200
I, VD1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mA VD2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iz,m 0 0 0 1 2 5 10 15 20 25 30 35
A
Uz,V 0 5 7 7,43 7,46 7,46 7,47 7,49 7,50 7,55 7,57 7,58

Concluzie:
Efectuînd această lucrare am făcut cunoștință cu un nou tip de diode
redresoare, diode luminiscente (LED ) și diode Zener. Astfel, am studiat
principiul de funcționare a acestora și am observat că odată cu schimbarea
caracteristicii voltamperice se schimbă și datele inițiale ale diodelor. La
polarizarea directă, diodele își schimbă intensitatea și tensiunea, iar la
polarizarea inversă , diodele Zener au proprietăți de a stabiliza curentul si deci
ele au stabilizat curentul în circuitul nostru.

S-ar putea să vă placă și