Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul

Microelectronică și Inginerie Biomedicală

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.2

Tema: „Studierea fenomenului de rezonanță


în circuitul oscilant”
Disciplina: „Circuite și dispozitive electronice”

A elaborat

A verificat lect. univ., Ababii Nicolai

Chișinău 2019
Scopul lucrării: Cercetarea fenomenului de rezonanță a tensiunilor și rezonanței
curenților în circuitul oscilant LC , determinarea frecvenței rezonante și factorul
de calitate a circuitului.

Descrierea machetei de laborator

Circuitele electrice pentru cercetarea circuitului oscilatnt în serie și paralel :

Circuit electric pentru cercetarea caracteristicilor circuitului oscilant LC în


serie.

Circuit electric pentru cercetarea caracteristicilor circuitului oscilant LC în paralel.


f0
L C r calculat Măsurat  Q

mH µF Ω Hz Ω -
9,8 0,022 3 10844 10680 371,1 123,7
1 1
f 0= = =10844 Hz
2 π √ LC 2∗3,14 √ 9,8∗10∗0,022∗10

L 9,8∗10
ρ=
√ √ C
=
0,022∗10
=371,1 Ω

ρ 371,1
Q= r = 3 =123,7

Uc=7,82V

I=5,5mA

UL=7,88V
UL 7,88
Xl= I = 5,5∗10 =1432,7

Uc 7,82
Xc= I = 5,5∗10 =1421,8

Ul+Uc 7,88+7,82
Zc= I
=
5,5∗10
=2854,5

XL=2 π f0L=2*3,14*10680*10-3=657,289

XL=2 π f0L=2*3,14*10844*10-3=667,383
1 1
Xc= 2 πfC = 2∗3,14∗10680∗0,022∗10 =667,714

1 1
Xc= 2 πfC = 2∗3,14∗10844∗0,022∗10 =667,464

f, Hz 1035 1400 1042 1045 1068 1090 1095 1100 1110


0 0 0 0 0 0 0 0
U2m, V 0,6 0,7 0,8 0,88 1,25 0,88 0,8 0,7 0,6

U2m 6 7 8 8,8 12,5 8,8 8 7 6


KU (f)=
U1m
U 0,48 0,56 0,64 0,70 1 0,70 0,64 0,56 0,48
K(f)= K
KUmax 4 4
f, Hz 104 105 105 106 106 109 110 111 112
50 00 50 00 80 80 00 00 00
RS= 30 40 50 56,6 80 56,6 50 40 30
U2m, V
RS=30 kΩ 32 35 39 45 56 40 35 32 29
Concluzia:

Rezonanța este tendința unui sistem de a oscila cu o amplitudine mai mare la


unele frecvențe decât la altele. Frecvențele la care amplitudinea este maximă se
numesc frecvențe rezonante sau frecvențe de rezonanță. La aceste frecvențe
chiar și forțe mici pot produce oscilații cu o amplitudine mare, deoarece sistemul
acumulează energie cinetică, numită și energie oscilantă.