Sunteți pe pagina 1din 17

Patricia Orhei

CAIET DE PRACTICA STAGIU

IFRS

ANUL I MODUL II

CAZUL 2

1
Patricia Orhei

SC VERDE PROASPAT SRL doreste sa aplice petru prima data referentialul IAS/IFRS.
In vederea retratarii situatiilor financiare se efectueaza o serie de ajustari, astfel:

1. Aplicarea IAS 16 Imobilizari corporale si IAS 8 Politici contabile, modificari ale


estimarilor contabile si erori:
a. Pentru toate imobilizarile corporabile se va estima o valoare reziduala care va fi luata in
considerare pentru determinarea valorii amortizabile
b. Pentru toate imobilizarile corporabile, durata de viata utila va fi aceiasi ca in cazul
aplicarii reglementarilor nationale

In conformitate cu IAS 16, “valoarea amortizabila a unui activ este determinata dupa deducerea
valorii reziduale a acestuia”. IAS 16 permite deducerea valorii reziduale in conditiile In care aceasta poate
fi estimata fiabil, dar si revizuirea periodica a acesteia, in timp ce OMFP nr. 1.802/2014 nu face referire la
valoarea reziduala in momentul in care se calculeaza valoarea amortizabila a unui activ.
Valoarea reziduala a unei imobilizari este suma estimata pe care o entitatate ar putea sa o obtina din
cedarea unui active, dupa deducerea costurilor estimate aferente cedarii, la finalul duratei de viata utila.
Valoarea amortizabila reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare a imobilizarii (cost de achizitie,
de productie, valoare justa) si valoarea reziduala estimata pentru activul respectiv.

CASA DE MARCAT
a) Inregistrarea achizitiei casei de marcat, la pretul de 2.665 lei, TVA 0- firma neplatitoare de TVA in luna
februarie, valoare reziduala 265 lei:
2131 = 404 2.665 lei
„Echipamente tehnologice „Furnizori de imobilizari”

b) Achitarea datoriei fata de furnizor:


404 = 5121 2.665 lei
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”

Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 666.66 lei, calculata astfel:
(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(2.665-265)/3 ani x10 luni=666.66 lei
1177=2813 666.66 lei
Valoarea contabila neta februarie N+3 va fi:
2.665-2.400=265 lei

LAPTOP+SISTEM DE OPERARE
a) Inregistrarea achizitiei laptop-ului, la pretul de 5.500 lei, TVA 0- firma neplatitoare de TVA in luna
februarie, valoare reziduala 1.500 lei:
214 = 404 2.665 lei
„Mobilier, aparatura, birotica” „Furnizori de imobilizari”
b) Achitarea datoriei fata de furnizor:
404 = 5121 2.665 lei
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”
Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 1.111.11 lei, calculata astfel:

2
Patricia Orhei

(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(5.500-1.500)/3 ani x10 luni=1.111.11 lei


Valoarea contabila neta februarie N+3 va fi:
5.500-4.000=1.500 lei
1177=2813 1.111.11 lei

MOTOCULTOR *2 BUCATI
a) Inregistrarea achizitiei motocultorului, la pretul de 3.000 lei, TVA 0- firma neplatitoare de TVA in luna
februarie, valoare reziduala 800 lei:
2131 = 404 3.000 lei
„Echipamente tehnologice „Furnizori de imobilizari”

b) Achitarea datoriei fata de furnizor:


404 = 5121 3.000 lei
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”
Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 183.33 lei, calculata astfel:
(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(3.000-800)/10ani x10 luni=183.33 lei
Valoarea contabila neta februarie N+10 va fi:
3.000-2.200=800 lei
1177=2813 183.33 leix2

TRACTOR 1
a) Inregistrarea achizitiei tractorului, la pretul de 53.900 lei, TVA 0- firma neplatitoare de TVA in luna
februarie, valoare reziduala 10.000 lei:
2131 = 404 53.900 lei
„Echipamente tehnologice „Furnizori de imobilizari”

b) Achitarea datoriei fata de furnizor:


404 = 5121 53.900 lei
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”
Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 4.572.92 lei, calculata astfel:
(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(53.900-10.000)/8 ani x10 luni=4.572.92 lei
Valoarea contabila neta februarie N+8 va fi:
53.900-43.900=10.000 lei
1177=2813 4.572.92 lei

TRACTOR 2
a) Inregistrarea achizitiei tractorului, la pretul de 43.200 lei, TVA 0- firma neplatitoare de TVA in luna
februarie, valoare reziduala 8.000 lei:
2131 = 404 43.200 lei
„Echipamente tehnologice „Furnizori de imobilizari”

b) Achitarea datoriei fata de furnizor:


404 = 5121 43.200 lei

3
Patricia Orhei

„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”


Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 3.666.66 lei, calculata astfel:
(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(43.200-8.000)/8 ani x10 luni=3.666.66 lei
Valoarea contabila neta februarie N+8 va fi:
43.200-35.200=8.000 lei
1177=2813 3.666.66 lei

COMBINA
a) Inregistrarea achizitiei tractorului, la pretul de 4.300 lei, TVA 0- firma neplatitoare de TVA in luna
februarie, valoare reziduala 800 lei:
2131 = 404 4.300 lei
„Echipamente tehnologice „Furnizori de imobilizari”

b) Achitarea datoriei fata de furnizor:


404 = 5121 4.300 lei
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”
Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 364.58 lei, calculata astfel:
(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(4.300-800)/8 ani x10 luni=3.64.58 lei
Valoarea contabila neta februarie N+8 va fi:
4.300-3.500=800 lei
1177=2813 364.58 lei

SOLARII
a) Inregistrarea trecerii imobilizare in curs la cladiri, la pretul de 10.000 lei, TVA 0- firma neplatitoare de
TVA in luna februarie, valoare reziduala 4.000 lei:
212 = 231 10.000 lei
„Cladiri” „Imobilizari in curs”

Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 2.500 lei, calculata astfel:
(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(10.000-40.000)/2 ani x10 luni=2.500 lei
Valoarea contabila neta februarie N+2 va fi:
10.000-6.000=4.000 lei
1177=2813 2.500 lei

CLADIRE 1
a) Inregistrarea achizitiei cladirii, la pretul de 80.000 lei, TVA 0, valoare reziduala 20.000 lei:
212 = 404 80.000 lei
„Cladiri” „Furnizori de imobilizari”

b) Achitarea datoriei fata de furnizor:


404 = 5121 80.000 lei
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”
Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 1.125 lei, calculata astfel:

4
Patricia Orhei

(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(80.000-20.000)/40 ani x9 luni=1.125 lei


Valoarea contabila neta februarie N+40 va fi:
80.000-60.000=20.000lei
1177=2813 1.125 lei

CLADIRE 2
a) Inregistrarea achizitiei cladirii, la pretul de 50.000 lei, TVA 0, valoare reziduala 15.000 lei:
212 = 404 50.000 lei
„Cladiri” „Furnizori de imobilizari”

b) Achitarea datoriei fata de furnizor:


404 = 5121 50.000 lei
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”
Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 656.25 lei, calculata astfel:
(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(50.000-15.000)/40 ani x9 luni=656.25 lei
Valoarea contabila neta februarie N+40 va fi:
50.000-35.000=20.000lei
1177=2813 656.25 lei

AUTOTURISM
a) Inregistrarea achizitiei autoturismului, la pretul de 10.000 lei, valoare reziduala 2.000 lei:
2133 = 404 10.000 lei
„Mijloace de turism” „Furnizori de imobilizari”

b) Achitarea datoriei fata de furnizor:


404 = 5121 10.000 lei
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”
Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de lei, calculata astfel:
(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(10.000-2.0000)/4 ani x7 luni=1.166.66 lei
Valoarea contabila neta octombrie N+4 va fi:
10.000-8.000=2.000 lei
1177=2813 1.166.66 lei

HALA AGRICOLA
a) Inregistrarea achizitiei cladirii, la pretul de 258.300 lei, valoare reziduala 150.000 lei:
258.300 lei % = 404 258.300 lei
212.250 lei 212 „Furnizori de imobilizari”
„Constructii”
42.500 lei 4426
„TVA deductibila”
b) Achitarea datoriei fata de furnizor:

5
Patricia Orhei

258.300 lei 404 = 5121 258.300 lei


„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci
In lei”
Cheltuiala anuala cu amortizarea exercitiului financiar N, este de 1.128.13 lei, calculata astfel:
(Valoare contabila-Valoare reziduala)/durata de viata=(258.300-150.000)/16 ani x2 luni=1.128.13 lei
Valoarea contabila neta octombrie N+16 va fi:
258.300-108.300=150.000 lei
1177=2813 1.128.13 lei

2. Diferente generate de aplicarea IAS 36 Deprecierea activelor


Pentru al doilea tractor achizitionat din Ungaria exista o ajustare pentru depreciere in valoare de
15% din costul acestuia. In vederea calculului ajustarii pentru depreciere se va determina
valoarea recuperabile (se vor estima incasarile nete de numerar din utilizarea activului, iesirile
de numerar din folosirea activului, se va justifica alegerea ratei de actualizare folosita.

Standardul IAS 36 defineste valoarea recuperabila ca fiind cea mai mare valoare dintre valoarea
justa a unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar minus costurile asociate cedarii si valoarea sa
de utilizare.
Valoarea recuperabila poate fi calculată pe baza fluxurilor de trezorerie si a valorii juste.
In fluxurile de trezorerie viitoare se includ:
 intrarile viitoare de numerar rezultate din utilizarea continua a activului (sumele incasate din
vanzarea produselor finite obtinute prin folosirea acestuia);
 iesirile viitoare de numerar generate de exploatarea activului (cheltuielile cu intretinerea si
reparatiile aferente pentru mentinerea performantelor imobilizarii);
 fluxurile de trezorerie nete din vânzarea activului la sfarsitul duratei sale de viată utile.

Vom avea:
valoare de intrare tractor =43.200 lei
depreciere 15%
amortizarea cumulata (10 luni) =3.666.66 lei
durata de utilizare rămasa=7 ani
valoarea reziduală estimata=8.000 lei
valoarea fluxurilor de trezorerie viitoare anuale estimate= 5.000 lei
(incasari nete de numerar estimate=7.000, iesiri de numerar estimate=2.000)
rata de actualizare= 10%
7
5.000 8.000
Valoarea de utilizare=∑ 7
+ =28.447 lei
n =1 1.1 1.17

Valoare contabilă netă = 43.200 lei – 3.666.66-8000 lei = 31.533.34 lei


Inregistrarea contabila va fi:

1177 = 2913 3.086 lei


„Rezultatul reportat provenit din „Ajustari pentru deprecierea instalatiilor

6
Patricia Orhei

trecerea la aplicarea IFRS” si mijloacelor de transport”

Si
2813=1177 3086 lei

3. Diferente generate de aplicarea IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active


contingente:
Recunoastem un provizion pentru protejarea mediului inconjurator de 1% din cifra de
afaceri.
Pentru a constitui un provision trebuie sa fie indeplinite 3 conditii, atfel:
 exista o obligatie prezenta legala sau constructiva rezultata dintr-un eveniment trecut
 este probabil ca firma va trebuie sa aiba o iesire de cash pentru a stinge obligatia
 putem face o estimare de incredere a sumei obligatiei pe care o vom plati in viitor,
Trebuie avut in vedere ca este vorba atat de o obligatie legala cat si una constructiva.
In cazul unei obligatii legala avem un contract sau o lege care o genereaza.
Obligatia contstructiva este acea obligatie care rezulta din comportamentul firmei din trecut din
pricipiile si procedurile ei, astfel se creaza o asteptare din partea publicului ca respectiva obligatia va fi
achitata.

1177 = 1518 722 lei


„Rezultatul reportat provenit din „Alte provizioane”
trecerea la aplicarea IFRS”

4. In luna noiembrie hala de productie a indeplinit conditiile de a fi clasificata ca active


detinut in vederea vanzarii. Se va estima valoarea justa si cheltuielile generate de vanzare
astfel incat in urma transferului sa rezulte o pierdere din evaluare (conf, IFRS 5 Active
detinute spre vanzare si activitati intrerupte. De asemenea, se vor analiza si justifica
indeplinirea criteriilor de recunoastere pentru ca activul sa fie poata fi clasificat drept
active detinut in vederea vanzarii.
 Clasificarea activelor in vederea vanzarii implica din punct de vedere contabil:
incetarea amortizarii;
 Determinarea la data bilantului a valorii recuperabile ca valoare de vanzare minus costurile aferente
cedarii;
Inregistrarea ajustarilor de valoare aferente atunci cand valoarea recuperabila astfel determinate este
mai mica decat valoarea contabila;
 Prezentarea separata in situatiile financiare anuale.
 La momentul incetarii recunoasterii unui activ sau grup de active ca fiind clasificat in vederea
vanzarii si recunoasterea acestuia ca fiind detinut pentru activitatea proprie activul trebuie evaluat la
cea mai mica valoare dintre valoarea contabila inaintea clasificarii in vederea vanzarii ajustata cu
amortizarea care ar fi fost inregistrata daca activul nu ar fi fost clasificat ca detinut in vederea
vanzarii si valoarea sa recuperabila.

7
Patricia Orhei

 Modificarea clasificarii activului genereaza urmatoarele operatiuni contabile:


Inregistrarea amortizarii aferente perioadei cat activul a fost clasificat ca detinut in vederea vanzarii
Aceasta cheltuiala inregistrata este nedeductibila la calculul profitului impozabil.
 Ajustarea deprecierii in vederea recunoasterii activului la cea mai mica valoare dintre valoarea
contabila si valoarea recuperabila;
 Aceasta cheltuiala inregistrata este nedeductibila la calculul profitului impozabil.
 Determinarea valorii recuperabile ca fiind cea mai mare valoare dintre valoarea de utilizare si pretul
de vanzare minus costurile aferente cedarii.

Inregistrarea achizitiei cladirii:


258.300 lei % = 404 258.300 lei
212.250 lei 212 „Furnizori de imobilizari”
„Constructii”
42.500 lei 4426
„TVA deductibila”
Achitarea datoriei fata de furnizor:
258.300 lei 404 = 5121 258.300 lei
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci
In lei”

Transferul cladirii in categoria activelor detinute in vederea vanzarii:

Situatia activului la 31.12.N se prezinta astfel:


Cost 258.300 lei
Amortizarea cumulata pe perioada 01.10-31.12.N
= 258.300/16 ani 3 luni 4.036 lei

Valoarea contabila la 31.12.N


= 258.300- 4.036 lei 254.264 lei

Se evalueaza cladirea detinuta in vederea vanzarii, la min (254.264 lei; 215.000 lei)= 215.000 lei.

Eliminarea amortizarii cumulate pe perioada 01.10-31.12.N:


4.036 lei  2812 = 212 4.036 lei
„Amortizarea constructiilor” „Constructii”
Transferul cladirii la active detinute in vederea vanzarii:
258.300 lei % = 212 258.300 lei
215.00 lei 311 „Constructii”
„Active imobilizate
detinute In vederea
vanzarii”
39.264 lei 6531

8
Patricia Orhei

„Pierderi din evaluarea


activelor detinute
In vederea vanzarii”

5. In luna decembrie se incheie un contract prin care este data cu chirie o suprafata de 60%
din sediul societatii. Prezentati implicatiile contabile in cazul in care suprafata de 60% nu
poate fi vanduta separat.
Deoarece suprafata de 60% nu poate fi vanduta separate, cladirea va fi trecuta la investitii
imobiliare cu toata valoarea.
80.000 lei 212 = 215 80.000 lei
„Constructii” „Investitii imobiliare”
si
lei  2812 = 2815 lei
„Amortizarea constructiilor” „Amortizarea investitiilor
imobiliare”

c. se va calcula impozitul amanat aferent retratarilor activelor si datoriilor (conf. IAS 2


Impozite amanate)

Valoare reziduala Amortizare Amortizare dupa


Baza cumulata retratare
Elemente
fiscală 31.12.2020 31.12.2020

Casa de marcat 2.665  265 740.03 666.66

Laptop 5.500 1.500 1.527.8 1.111.11

Combina 4.300 800 447.9 364.58

Tractor 53.900 10.000 5.614.6 4.572.92

Tractor 43.200 8.000 4.500 3.666.66

Motocultor 3.000 800 250 183.33

Motocultor 3.000 800 250 183.33

Auto Dacia 10.000 2.000 1.666.64 1.166.66

Imobil 2 camere 50.000 15.000 833.36 656.25

Imobil 4 camere 80.000 20.000 1.500.03 1.125.00

9
Patricia Orhei

Sistem irigatii 4.000 1000 370.4 277.77

Solarii 10.000 4.000 4.166.69 2.500

Hala agricola 258.300 150.000 4.035.93 1.128.13

TOTAL 25.903.2 17.602.40

Rezulta diferenta impozabila de 8.600,62*16%=1.328 lei

Datorie de impozit amanat = 1.328 lei


1.328 lei  6812 = 4412 1.328 lei
„Cheltuieli cu impozitul amanat” „Impozit pe profit amanat”

d. Se vor intocmi situatiile financiare dupa trecerea la IFRS (conf. IAS 1 Prezentarea situatiilor
financiare)

ELEMENTE VALORI
ACTIVE NECURENTE 853,132
active fixe necorporale 39
Echipamente si instalatii 138,330
mobilier aparatura 58,159
Terenuri 42,000
cladiri 516,138
active nefinanciare 215 79,000
active financiare necurente 5,000
creante necurente 14,467
ACTIVE CURENTE 232,450
Stocuri 117,408
Creante 966
clienti 38,554
creante bugetare tva 52,697
Numerar+banci 22,825
TOTAL ACTIVE 1,085,582
CAPITALURI PROPRII 243,016
Capital subscris 45,000
Rezerve 26,333
Rezultatul reportat 171,683
DATORII 842,567
impozite si taxe 32,701
tva 17,172
salarii 17,894
imprumuturi 10,000

10
Patricia Orhei

Furnizori 4,800
Sume datorate 760,000
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 1,085,582

ELEMENTE OMFP
IAS 1
(dupa natura) 1802/2014
VENITURI/CIFRA DE AFACERI 326628 326628
Alte venituri din exploatare 290315
Total venituri din exploatare 326628 616943
Cheltuieli cu materii prime 26570 26570
Cheltuieli cu personalul 214728 214728
Cheltuieli cu amortizarile 58280 58280
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 299578 299578
Rezultatul din exploatare inainte de impozit 27050 27050
Impozit pe profit 4328 4328
SITUATIAProfit sau pierdere neta
MODIFICARILOR DE CAPITALURI PROPRII 22722 22722
REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI Cresteri 22722 Reduceri 22722 Sold la 31
Total, Prin Total, Prin decembrie
Denumirea elementului din care transfer din care transfer 2020
A 2 3 4 5 6
Capital subscris 40000 5000     45000
Prime de capital         0
Rezerve din reevaluare 21333       21333
Rezerve statutare sau contractuale         0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din      39264   0
rezerve din reevaluare
Alte rezerve 5000       5000
 20000       20000
Actiuni proprii
Câştiguri legate de instrumentele de         0
capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri  0       0
proprii
Rezultatul reportat reprezentând Sold C         0
profitul nerepartizat sau pierderea         0
neacoperită Sold D
        0
Sold C
Rezultatul reportat provenit din Sold D         0
adoptarea pentru prima dată a IAS
Sold D         0
Sold D         0

Sold C 171683       171683


Profitul sau pierderea exercitiului
financiar Sold D         0
Repartizarea profitului          
TOTAL CAPITALURI PROPRII   238016 5000 0 0 243016

e. Extras din politicile contabile privind stocurile si provizioanele


11
Patricia Orhei

Stocuri
Activele de natura stocurilor se evalueaza la cost, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate.
Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul in care valoarea
contabila a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza  pâna la
valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere. Fac obiectul evaluarii si
stocurile in curs de executie.
Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizarilor
cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri
tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, costul proiectarii produselor, precum si
cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.     
Costurile de conversie (prelucrare) a stocurilor includ costurile direct legate de unitatile produse, cum
ar fi costurile cu manopera directa. De asemenea, ele includ  si alocarea sistematica  a regiei fixe  si
variabile de productie generata de transformarea materialelor in produse finite. Regia fixa de productie
consta  in acele costuri indirecte de productie care ramân relativ constante, indiferent de volumul
productiei, cum sunt: amortizarea, intretinerea sectiilor si utilajelor, precum si costurile cu conducerea si
administrarea sectiilor. Regia variabila  de productie consta  in acele costuri indirecte de productie care
variaza direct proportional sau aproape direct proportional cu volumul productiei, cum sunt materialele
indirecte si forta de munca indirecta.
Reducerile comerciale primite ulterior facturarii corecteaza costul stocurilor la care se refera,
daca acestea mai sunt in gestiune. Daca stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai
sunt in gestiune, acestea se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite"),
pe seama conturilor de terti.
In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la
ajustarea situatiilor financiare anuale, acestea se inregistreaza  la data bilantului in contul 408 "Furnizori 
‐ facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clienti  ‐ facturi de intocmit", si se reflecta in situatiile financiare
ale exercitiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmeaza 
a fi primite, inregistrate la data bilantului in contul 408 "Furnizori  ‐  facturi nesosite", corecteaza costul
stocurilor la care se refera, daca acestea mai sunt in gestiune.
Verificarea valorilor contabile ale stocurilor prin verificarea intrarilor (cantitati si costuri) si prin
recalcularea stocurilor finale prin utilizarea acelorasi ipoteze privind fluxul costurilor prin metoda FIFO.
Bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei intrări
(lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achizitie (sau de
productie) al lotului anterior, în ordine cronologica.
Contabilitatea stocurilor se  tine cantitativ  si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului
permanent, in contabilitate se inregistreaza  toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite
stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât si valoric.
Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari,
stocuri) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data
efectuarii tranzactiei.
Piesele de schimb  si echipamentul de service sunt, in general, contabilizate ca stocuri  si recunoscute
in contul de profit  si pierdere atunci când sunt consumate.
Achizitie de materii prime, conform
facturii:
%= 401
301  Furnizori
Materii prime     

12
Patricia Orhei

4426   
TVA deductibilă      
Cheltuieli de transport, conform facturii:
%= 401
301  Furnizori
Materii prime     
4426   
TVA deductibilă      
Achitarea facturiilor:
401= 5121
Furnizori  Banca  
401= 5311
Furnizori  Casa lei  

Obtinere de produse finite


    345   =711 
Produse finite Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
Vanzarea de produse finite
       4111 = %701
Clienti Venituri din vanzarea produselor finite
       4427  
TVA colectata
Descarcarea din gestiune
          711   = 345  
Venituri aferente costurilor       Produse finite
  stocurilor de produse
Inregistrarea diferentelor de pret
348   = 711  
Diferente de pret la produse               Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Provizioane
Provizioanele se constituie numai pentru urmatoarele elemente:     
 litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte;     
 cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie  si alte cheltuieli privind
garantia acordata clientilor;     
 dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea;     
 actiunile de restructurare;     
 pensii si obligatii similare;     
 impozite;     
 terminarea contractului de munca;     
 prime ce urmeaza a se acorda personalului in functie de profitul realizat, potrivit prevederilor
legale sau contractuale;     
 alte provizioane.     

13
Patricia Orhei

Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, in functie de natura, scopul sau obiectul pentru care
au fost constituite.
Provizioanele trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate.
Separarea in evidenta a clientilor litigiosi:
4118=4111
Clienti incerti sau în litigiu Clienti
Constituirea provizionului pentru litigii
6812=1511
Cheltuieli de exploatare Provizioane pentru litigii 
privind provizioanele
Stingerea creantelor fata de clienti pe baza hotararii judecatoresti si a extrasului de cont
%=4118
5121 Clienti incerti sau in litigiu
Banci
654
Pierderi din creante
Anularea provizionului
1511=7812
Provizioane pentru litigii  Venituri din provizioane 
Livrarea produselor finite catre clienti:
4111= %
Clienti
7015 Venituri din vânzarea produselor finite
4427 TVA colectata
Constituirea provizionului
6812=1512
Cheltuieli de exploatare Provizioane pentru garantii
privind provizioanele acordate clientilor 
Inregistrarea cheltuielilor cu remedierea defectiunilor, conform facturii
%=401
621
Chelt. cu colaboratorii Furnizori
4426
TVA deductibila
Anularea provizionului
1512=7812
Provizioane pentru Venituri din provizioane 
garantii acordate clientilor 

14
Patricia Orhei

Costurile estimate cu demontarea  si mutarea imobilizarii corporale, precum  si cele cu restaurarea


amplasamentului se recunosc in valoarea acesteia, in corespondenta cu un cont de provizioane (contul
1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale  si alte actiuni similare legate de acestea")
Provizioanele reprezentând datorii existente din dezafectare, restaurare sau de natura  similara sunt
recunoscute ca parte a costului unui element de imobilizari corporale.
Concediile de odihna  se inregistreaza  pe seama datoriilor atunci când suma lor este comensurata  in
baza statelor de salarii sau a altor documente care sa justifice suma respectiva. In lipsa acestora, sumele
reprezentând concedii de odihna  se recunosc pe seama provizioanelor.

f. Principalele diferente existente intre reglementarile contabile internationale si cerintele specifice


existente in raglementarea contabila nationala pentru venituri
IFRS 15 Venituri OMFP 1802/2014 Venituri

Conform IAS 18 veniturile sunt definite drept Conform OMFP 1802/2014 veniturile
majorari ale beneficiilor economice in timpul constituie cresteri ale beneficiilor
exercitiului financiar, in urma intrarilor, maririi economice inregistrate pe parcursul
valorii activelor sau diminuari ale obligatiilor care perioadei contabile, sub forma de intrari
duc la cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat sau de cresteri ale activelor ori reduceri
cele obtinute prin contributii de la detinatorii de ale datoriilor, care se concretizeaza in
capital. cresteri ale capitalurilor proprii, altele
Obiectivul principal al IFRS 15 este reprezentat decat cele rezultate din contributii ale
de reglementarea din punct de vedere contabil a actionarilor.
veniturile provenite in urma desfasurarii anumitor In OMFP 1802/2014 veniturile din
tipuri de tranzactii si evenimente. Atingerea acestui activitati curente se pot regasi sub
obiectiv va fi obtinuta prin realizarea mai multor diferite denumiri:
pasi. Un prim pas este reprezentat de determinarea  vanzari,
momentului la care trebuie recunoscut un venit din  prestari de servicii,
activitati curente. Urmatorul pas ce trebuie urmat  comisioane,
este de a determina daca exista probabilitatea ca in  redevente,
viitor intreprinderii respective sa ii revina anumite  chirii,
beneficii economice.  subventii,
Prin IFRS 15 apare atat o reglementare prin care
 dobanzi,
veniturile din activitatile curente vor fi recunoscute,
 dividende.
cat si un set de instructiuni de aplicare practica a
6
acestor criterii
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Asist
Dobanzi, redevente si dividende
entaContribuabili_r/Definitii.htm
Dobanda este definita ca suma de bani pe care
7 IAS 18, revizuit 1993, paragraful 29
beneficiarul imprumutului (debitorul) o plateste
8 IAS 18, revizuit 1993, paragraful 30
celui care i-a acordat Imprumutul (creditorul).
9 IAS 18, revizuit 1993, paragrafele 32-
Redeventa reprezinta orice suma ce trebuie platita
34
in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de
Conform OMFP 1802/2014, veniturile
folosinta al dreptului de autor asupra unei lucrari
din chirii se recunosc pe baza
literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra
contabilitatii de angajamente, conform
filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de
contractului. (pct 448, alin 1). Intreaga
televiziune si orice brevet, inventie, inovatie,

15
Patricia Orhei

licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, valoare a contraprestatiei se va


proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta recunoaste pe o baza liniara de-a lungul
sau procedeu de fabricatie ori software. contractului.
Dividendul este o distribuire in bani sau in natura, b) redeventele si chiriile se
efectuata de o persoana juridica unui participant la recunosc pe baza contabilitatii de
persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor angajamente, conform
titluri de participare la acea persoana juridica si c) dividendele se recunosc atunci cand
anume suma platita de o persoana juridica pentru este stabilit dreptul actionarului de a le
bunurile sau serviciile achizitionate de la un Incasa.
participant la persoana juridica peste pretul pietei 10
pentru astfel de bunuri si/sau servicii si suma platita Conform OMFP 1802/2014 cu
de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile ajutorul contului 706 "Venituri din
furnizate in favoarea unui participant la persoana redevente, locatii de gestiune si
juridica. chirii” se tine evidenta veniturilor
6 din redevente, locatii de gestiune si
In IFRS 15 veniturile aparute din utilizarea de catre chirii.
altii a activelor intreprinderii ce genereaza dobanzi, In creditul contului 706 "Venituri din
redevente si dividende trebuie recunoscute atunci redevente, locatii de gestiune si chirii"
cand: se inregistreaza:
 este probabil ca beneficiile economice  valoarea redeventelor pentru
asociate tranzactiei sa intre in intreprindere; concesiuni, a locatiilor de
 suma veniturilor poate fi determinata In mod gestiune, chiriilor facturate
rezonabil. catre concesionari, locatari,
7 chiriasi (411);
Veniturile trebuie recunoscute conform  valori primite de la terti privind
urmatoarelor: locatii de gestiune, licente,
 dobanzile trebuie recunoscute periodic, in  brevete si alte drepturi similare
mod proportional, pe baza randamentului (461); valoarea redeventelor
efectiv al activului; pentru concesiuni, a locatiilor de
 redeventele trebuie recunoscute pe baza gestiune si a chiriilor pentru care
contabilitatii de angajamente, conform nu s‐ au intocmit facturi (418);
realitatii economice a contractului;  sumele datorate de personal,
 dividendele trebuie recunoscute atunci cand reprezentand chirii care se fac
este stabilit dreptul actionarului de a primi venituri ale entitatii (428);
plata.  venituri inregistrate in avans
8 aferente
Veniturile din dobanzi includ suma amortizarii  perioadei curente sau
oricarui discount, prima sau alta diferenta dintre exercitiului in curs (472);
valoarea contabila initiala a titlului de valoare si  sumele incasate reprezentand
valoarea sa la scadenta. valoarea redeventelor cuvenite
Redeventele se colecteaza conform termenilor pentru concesiuni, a locatiilor de
contractului relevant si se recunosc, de obicei, pe gestiune si a chiriilor, precum si
aceasta baza, in afara cazului in care, datorita pentru folosirea brevetelor,
substantei contractului, este mai potrivit sa se marcilor si a altor drepturi
recunoasca veniturile pe alte baze sistematice si similare (512, 531);

16
Patricia Orhei

 sume cuvenite din vanzari de


rationale. bunuri si prestari de servicii
Veniturile sunt recunoscute numai atunci cand este catre entitati afiliate, entitati
probabil ca beneficiile economice asociate asociate si entitati controlate in
tranzactiei sa intre in intreprindere. Cand apare o comun (451, 453).
incertitudine legata de colectarea unei sume deja In creditul contului 762 "Venituri din
inclusa in venituri, suma ce nu poate fi colectata sau investitii financiare pe termen scurt"
suma ce pare a nu se mai putea colecta va fi se inregistreaza dividendele de
recunoscuta ca o cheltuiala, mai degraba decat ca o incasat/incasate, aferente investitiilor
ajustare a sumei veniturilor recunoscute financiare pe termen scurt (451,
initial. 461,512)

17