Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina: Limba engleza

Profilul: Filologie
Clasa: XII
An şcolar: 2011-2012
Manual: Upstream Proficiency
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 3410 / 07.03.2006

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7: BORN TO WIN!


NR. ORE ALOCATE: 10

Nr.
Conţinuturi Ob
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
(detalieri) s.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a -exerciţii de predicţie pe baza - individual, - observare
1. -Viaţa personală, punctelor de vedere, atitudinilor şi imaginilor - domeniilor de activitate şi
manual, CD sistematică
universul sentimentelor exprimate de verificare cu ajutorul unui mesaj
adolescenţei
1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, oral p.145 - individual,  
(cultură, sport, timp -ex. de lectură dirijată p. 146-147, 154-
liber) – discursuri, interviuri, talk-show-uri manual  
155
personalităţi 1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte - pe perechi,  
sportive, audiate sau citite, în scopul unui studiu -exerciţii de exersare a vocabularului
recorduri sportive aprofundat sau al luării unor decizii nou (ex. de asociere, ex. de completare manual, fise de  
-emisiune a unui text lacunar, ex. cu alegere
2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor lucru,  
radiofonică: multiplă, ex. de collocation, idoms,
înţelegerea idei, opinii şi puncte de vedere proprii şi workbook  
susţinerea lor cu argumente şi exemple fixed phrases, phrasal verbs) p. 148-
textului audiat 150 - perechi,  
-dialoguri p151
-text de informare *1.4 Identificarea elementelor structurale -ex. de listening comprehension p 152- individual, - evaluare
generală: ale textului literar (temă, subiect, mesaj, 153 sumativă:
manual,
Keeping His Eye personaj, fundalul acţiunii)   Test
On the Ball 2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor    workbook

1
idei, opinii şi puncte de vedere proprii şi -ex. de reformulare, ex. de completare -CD
susţinerea lor cu argumente şi exemple a textului lacunar, ex. de asociere, ex.
- pe perechi,
-A exprima o 2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în error correction, ex. cu alegere multiplă
hotărâre sau o comunicarea orală şi în scris, formală şi p156-158 manual,
promisiune; informală, adecvând formatul şi limbajul la  
a solicita opinii / - individual,
context şi la tipul de text -ex. de summary writing p.159
puncte de vedere 3.4 Participarea la conversaţii folosind un   manual,
personale;
limbaj adecvat funcţional la context şi - ex. de redactare de propuneri p.160-
a solicita şi a -perechi, fise de
formula respectând normele socio-culturale, în funcţie 163
propuneri, de rol şi de relaţia cu interlocutorii lucru
sugestii; *3.6 Utilizarea limbajului adecvat în
 -manual,
a cere şi a da negocierea sensului într-o interacţiune
workbook
clarificări pentru orală/scrisă
înţelegerea unui 4.2 2 Transferul informaţiilor din texte
mesaj; a formula referitoare la domeniul de specializare în
concluzii diverse forme de prezentare
- relative clauses; 3.3 Redactarea de scrisori / alte texte
- proposals funcţionale pe diferite teme, către diverşi
destinatari, în diferite scopuri de comunicare
(a obţine ceva, a informa, a convinge, a
invita, a refuza etc.), cu adecvarea formatului
şi a limbajului la subiect şi la cititorul
intenţionat