Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ

CU PARTICIPARE NAȚÍONALĂ

Ediţia a III-a, Faza județeană, 31 martie 2018


Subiecte – clasa a III-a
SUBIECTUL I

Cu cât este mai mare suma decât diferența numerelor a și b, știind că:

a = 600 – (95 + 123 x 4); b = 30 x 5 + 35 : 5 - 62

SUBIECTUL II

Află suma dintre descăzut, scăzător și diferență, dacă scăzătorul este de 5 ori mai
mare decât câtul numerelor 63 și 9, iar diferența cu 16 mai mare decât scăzătorul.

SUBIECTUL III

Cu cât este mai mare succesorul lui 7999, decât diferența dintre cel mai mare
număr impar format din 4 cifre, cu suma cifrelor 9 și cel mai mic număr par, format
din 4 cifre, cu suma cifrelor 2?

SUBIECTUL IV

Un scriitor a publicat un roman în patru volume, având în total 2530 de pagini.


Primul, al doilea și al treilea volum au împreună 2097 pagini; al doilea, al treilea și al
patrulea volum au împreună 2000 de pagini; primul, al treilea și al patrulea volum au
împreună 1905 pagini. Câte pagini are fiecare volum?
Barem de corectare

SUBIECTUL I - 10 puncte

a = 600 - ( 95 + 123 x 4 ) a = 600 – ( 95 + 492) a = 600 - 587 a = 13


b = 30 x 5 + 35 : 5 - 62 b = 150 + 7 – 62 b = 157 – 62 b =95
S = 13 + 95 = 108 D = 95 – 13 = 82 108 – 82 = 26
10 operaţii x 1 p = 10 puncte

SUBIECTUL II - 25 puncte

câtul numerelor  63 : 9 = 7 ....................................................................... 5 puncte


* scăzătorul 5x7=35 ........................................................................... 5 puncte
diferența 35+16=51 ........................................................................ 5 puncte
* descăzutul 35+51=86 ........................................................................ 5 puncte
SUMA  35+51+86=172 ............................................................... 5 puncte

SUBIECTUL III - 25 puncte

8000- succesorul lui 7999 ………………. …………………………………. 5 puncte

8001- cel mai mare număr impar format din 4 cifre, cu suma cifrelor 9.......... 5 puncte

1010- cel mai mic număr par, format din 4 cifre, cu suma cifrelor 2............... 5 puncte

8001-1010= 6991.............................................................................................. 5 puncte

8000-6991=1009 ........................................................................................... 5 puncte

SUBIECTUL IV - 30 puncte

1) Câte pagini are ultimul volum?...............................................................3 puncte


2530 – 2097 = 433 (pagini)……………………………………………3 puncte
2) Câte pagini are primul volum?................................................................3 puncte
2530 – 2000 = 530 (pagini)………………………………………… .. 3 puncte
3) Câte pagini are al doilea volum?........................................................... 3 puncte
2530 – 1905 = 625 (pagini)………………………………………… …3 puncte
4) Câte pagini au împreună primul și ultimul volum?.................................3 puncte
433 + 530 = 963 (pagini)………………………………………… 3 puncte
5) Câte pagini are al treilea volum?...................................................... 3 puncte
1905 – 963 = 942 (pagini)……………………………………… .. 3 puncte

Verificare: 530 + 625 + 942 + 433 = 2530 (pagini)

* Se acordă 10 puncte din oficiu.