Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT,
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR

PROMOVAREA
ANTREPRENORILOR MICI ȘI MIJLOCII
ÎN MEDIUL ONLINE
MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Profesor coordonator:
Asist. Drd. Ing. COSTEA MARCU IUSTINA-CRISTINA
Întocmit de:
CRUCERU ELENA – VERONICA
LIVADARIU ION – SEBASTIAN
STOIAN ELENA – ROXANA
GRUPA 1541 A

București 2019
CUPRINS

SUMAR EXECUTIV................................................................................................................. - 1 -

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA PROBLEMEI – NEVOIA IMPLEMENTĂRII........................- 1 -

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA MEDIULUI ȘI A CONTEXTULUI.........................................- 3 -

CAPITOLUL 3. MATRICEA LFA – ABORDAREA ÎN CADRUL LOGIC................................- 12 -

CAPITOLUL 4. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI..............................................................- 13 -

CAPITOLUL 5. ANALIZA RISCURILOR...............................................................................- 13 -

CAPITOLUL 6. MANAGEMENTUL PROIECTULUI..............................................................- 13 -

CAPITOLUL 7. BUGET......................................................................................................... - 13 -

CONCLUZII............................................................................................................................ - 13 -

ANEXE................................................................................................................................... - 13 -

BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................... - 13 -
SUMAR EXECUTIV

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA PROBLEMEI – NEVOIA


IMPLEMENTĂRII
SCOPUL capitolului este identificarea problemei și argumentarea nevoii implementării
proiectului.
Asigurarea unui mediu economic stabil, sănătos, bazat pe reglementări clare, credibile,
independente de variațiile politice, reprezintă unul dintre principalii factori de stimulare a dezvoltării
sectorului de întreprinderi mici și mijlocii (IMM).[CITATION CÎR19 \l 1048 ]
Pentru a asigura acest ecosistem economic, trebuie încurajat și dezvoltat mediul de afaceri,
ca acesta, ulterior, să aducă valoare adăugată economiei țării.
Având în vedere faptul că tehnologia este din ce în ce mai dezvoltată și zilnic se descoperă
noi tehnologii, cel mai potrivit loc în care un antreprenor își poate face afacerea cunoscută și, în
cele din urmă, mai profitabilă, este mediul online. Conform unor studii recente, s-a constatat faptul
că o persoană ajunge să petreacă, în medie, 7 ore pe zi în mediul virtual.
Însă, din păcate, foarte mulți antreprenori nu au cunoștințele necesare pentru a face acest
lucru. Astfel, am identificat problema, nevoia pentru care dorim să implementăm acest proiect,
respectiv, lipsa cunoștințelor antreprenorilor mici și mijlocii asupra promovării afacerilor în mediul
online.
Cel mai important lucru învățat la Marketing este mixul de marketing, unde înveți cei 4P,
respectiv: produs, preț, promovare și plasament. Acești 4P reprezintă cele 4 nivele decizionale ale
Marketingului.
Antreprenorii se axează, în general, pe produsul sau serviciul oferit și pe prețul acestuia și
pierd din vedere etapa de promovare. Din acest motiv, multe afaceri au de suferit, unele ajungând
în pragul falimentului, deoarece posibilii consumatori nu le cunosc.
Prin promovare, ne referim la modalitățile pe care un marketer aduce un produs în fața
publicului țintă și îl diferențiază de competiție, prin diverse elemente, precum: advertising, Relații
Publice, Social Media, Search Engine Marketing, video marketing etc. [ CITATION GRO17 \l 1048 ]
Antreprenorii își pun întrebări legate de cum își pot crește afacerea, cum pot face ca oamenii
să audă de afacerea lor, cum atrag oamenii către afacrea lor, cum pot face să se întoarcă clienții
sau cum clienții existenți să le aducă noi clienți. Aceste întrebări își pot găsi răspunsul printr-o
promovare realizată în concordanță cu domeniul afacerii, cu produsele/ serviciile oferite și
caracteristicile firmei.
Drept soluție, propunem realizarea unei platforme care să fie împărțită în trei secțiuni: o
secțiune care să prezinte articole de blog, în care antreprenorul să găsească informații referitoare
la mediile de promovare online (beneficiile aduse de fiecare rețea în parte, ce înseamnă și
presupune rețeaua respectivă), o secțiune sub forma unui forum, în care omul de business să
1
poată pune întrebări și să primească răspunsuri cu privire la promovarea și dezvoltarea afacerii și
o ultimă secțiune, ce presupune o grilă de audit, în care fiecare persoană va primi un set de
întrebări care îl vor ajuta să determine de ce tip de promovare are nevoie, în ce mediu.
Printr-o promovare corespunzătoare, atenție și dedicare, se pot obține notorietatea firmei,
atragerea clienților și activarea acestora pentru obținerea a și mai multor clienți, păstrarea și
fidelizarea clienților, toate acestea ducând la creșterea veniturilor și obținerea de recomandări.
Unul dintre cel mai prielnice moduri de promovare este Facebook-ul, acesta fiind cea mai
populară rețea de socializare din lume, cu aproximativ 10 milioane de utilizatori numai în România,
conform articolului realizat de Dan Barză pentru HotNews.ro din martie 2019 „Câți utilizatori români
sunt pe fiecare rețea socială și care au fost cele mai populare postări în 2018”.
Acest proiect oferă următoarele avantaje:
 Creșterea vizibilității afacerii, dezvoltă mediul economic și mediul virtual, creează o
comunitate;
 Omul de afaceri învață cum și când să folosească mediile de promovare online;
 Costuri reduse, nevoie de puține resurse (cunoștințe Marketing Digital, abilități de redactare
a copy-urilor, abilități grafice, laptop, conexiune la Internet);
 Acesta poate realiza singur promovarea, poate colabora cu unul din implementatorii
proiectului sau ne poate lasă pe noi să ne ocupăm în totalitate de promovarea afecerii
acestuia;
 Află, prin intermediul grilei de audit, ce mediu este cel mai prielnic pentru afacerea acestuia;
 Prin intermediul forumului, poate crea relații între afacerea proprie și alte afaceri, poate afla
informații noi;
 Ajută la dezvoltarea și promovarea afacerilor IMM-urilor, dezvoltând astfel și economia
României;
 Îmbină mai multe elemente, ajută la educarea omului de afaceri, creează un ecosistem
online, o comunitate.

CONCLUZII:
 Prin asigurarea unui mediu economic sănătos, stabil și independent de schimbările politice,
Întreprinderile Mici și Mijlocii se pot dezvolta armonius, aducând economiei plus valoare.
 Problema identificată este reprezentată de nevoia antreprenorilor de a avea cunoștințe
legate de promovarea afacerilor în mediul online, iar ca soluție a acestei probleme am
propus crearea unei platforme împărțită în 3 secțiuni: blog, forum și grilă de audit.

2
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA MEDIULUI ȘI A CONTEXTULUI
SCOPUL capitolului este prezentarea și analizarea mediului în care proiectul se va
desfășura.

La nivel global, antreprenoriatul, prin întreprinderile mici şi mijlocii, este considerat un motor
fundamental al dezvoltării economice, însă ineficienţele instituţionale şi de piaţă cu care acestea se
confruntă reclamă intervenţia autorităţilor pentru susţinerea lor. [ CITATION Pîs \l 1048 ]
În România, potrivit Ordonanței nr. 27 din 26/01/2006 pentru modificarea și completarea legii
nr. 364/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, încadrarea se
face potrivit Recomandării 361/2003/CE „categoria întreprinderilor micro, mici și mijlocii (IMM) este
formată din întreprinderi ce angajează mai puțin de 250 persoane și care au o cifră de afaceri netă
de până la 50 milioane euro și/sau dețin active totale de până la 43 milioane euro.” Se cunoaște că
impactul global al IMM-urilor este covârșitor de mare. 95-99% din totalul societăților din orice țară
sunt IMM-uri; oferind între 40% și 60% din totalul locurilor de muncă și contribuind la PIB cu
procente cuprinse între 40% și 50%. Pe lângă aceasta joacă rolul central de lider al inovării și
creativității. [ CITATION Gic \l 1048 ]
Pentru a găsi cele mai adecvate strategii de implementare a proiectului, trebuiesc culese
informații și analizate atât mediul extern, cât și mediul intern.
Mediul extern este compus din forțe exterioare firmei asupra cărora conducerea poate
exercita un control redus sau nu le poate influența deloc. Mediul extern este în continuă schimbare,
rezultând că firmele trebuie să se schimbe și ele împreună cu mediul în care acționează.
[CITATION Alk03 \l 1048 ]
Utilizând analiza PEST, putem identifica oportunitățile și amenințările ce pot afecta buna
funcționare a proiectului în viitor, având în vedere faptul că proiectul trebuie să reacționeze la
schimbările mediului extern.
În tabelul de mai jos (Tabelul 2.1. Elemente analizate în cadrul analizei PEST), sunt ilustrate
câteva elemente principale examinate în cadrul analizei.

Tabelul 2.1. Elemente analizate în cadrul analizei PEST


FACTORI POLITICI FACTORI ECONOMICI FACTORI TEHNOLOGICI
 Partidele și alianțele  Rata inflației  Accesul la o gamă
politice  Rate bancare, rata largă și variată de
 Legislația aflată în dobânzii tehnologii
vigoare și schimbările  Identificarea inițiativelor
 Cursurile de schimb
legislative (Codul de cercetare noi
valutar și fluctuațiile
Muncii, Codul Fiscal,  Viteza de transfer a
acestora
Legea dreptului de tehnologiilor datorită
 Rata șomajului
autor nr. 8/1996) progresului tehnologic
 Corupția, disputele  Nivelul productivității  Departamente speciale
politice muncii de cercetare-
 Schimbările  Deficitul bugetar dezvoltare
guvernamentale  Taxe și impozite  Digitalizarea
3
FACTORI POLITICI FACTORI ECONOMICI FACTORI TEHNOLOGICI
FACTORI SOCIOCULTURALI FACTORI DEMOGRAFICI FACTORI GLOBALI
 Sistemul de
 Vârsta  Dezvoltarea
învățământ și accesul
 Densitatea populației nanotehnologiilor
la educație
 Schimbările  Globalizarea
 Sistemul sanitar
demografice  Creșterea puterii
 Imigrările și emigrările
 Mediul din care provin angajaților în fața
 Atitudinea față de (urban/ rural) companiilor
muncă

Analizând factorii politici, s-a putut consta că legislația influențează funcționalitatea unei
companii în foarte mare măsură, prin Codul Fiscal și Codul Muncii. Deoarece proiectul nostru
vizează promovarea în mediul online, copyrigthing-ul este foarte important, astfel modificarea Legii
nr. 8/1996 actualizată în 2010 ar avea impact asupra companiei.
Cea mai mare parte a desfășurării activității va fi pe Internet (factor tehnologic), astfel o bună
funcționare a acestuia la o viteză cât mai mare va reprezenta o oportunitate pentru companie.
Datorită digitalizării și proceselor de cercetare-dezvoltare, proiectul are în vedere faptul că accesul
la o gamă variată și largă de tehnologii, progresul tehnologic și schimbările tehnologice
influențează industria media, oferă oportunități precum multitudinea rețelelor pe care se poate
realiza promovarea, cu cât viteza de funcționare a site-urilor sau rețelelor de promovare este mai
ridicată, cu atât se va crea un engagement mai mare.
Un alt element important este nivelul de educație, astfel, cu cât persoana ce utlizează
platforma noastră are mai multe cunoștințe și știe ce dorește, cu atât ne va fi mai simplu să o
ajutăm.
Analiza PEST oferă proiectului o legătură cu realitatea, asigurând că planurile de viitor țin
cont de evoluțiile majore prezise ce vor afecta longitudinea afacerii.

În imaginea următoare (Fig.1.1. Modelul Porter), sunt prezentate cele cinci forțe competitive
ce determină profitabilitatea unei industrii conform modelului Porter, ulterior, fiind dezvoltate câteva
concepte dintre acestea.

4
Fig. 1.1. Modelul Porter [ CITATION Por85 \l 1048 ]

Analizând mediul prin modelul Porter, constatăm că amenințarea noilor intrați este mare,
deoarece industria este atractivă, barierele de intrare sunt scăzute (ai nevoie de un capital necesar
redus, multitudine de canale de distribuție prin variația de rețele disponibile: Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, Pinterest, E-mail Marketing etc), puterea de negociere a consumatorilor
poate duce atât la reducerea nivelului prețurilor, cât și la solicitarea unui număr mai mare de
servicii. Concurenții reprezintă un factor important, deoarece aceștia doresc o poziție mai
avantajoasă pe piață decât noi, iar pentru acest lucru pot reacționa prin diferite măsuri, precum:
reducerea prețurilor, adăugarea unor noi caracteristici, funcții sau bonusuri, crearea reclamelor
agresive, intensificarea promovării firmelor.
Conform analizelor realizate, se poate constata faptul că mediul se poate modifica brusc, iar
firma trebuie să reacționeze rapid.

Arborele problemă este un mod de a prezenta problema centrală și ierarhizarea efectelor și


cauzelor acestora. Astfel, în figura 2.2, sunt prezentați arborele problemă, efectele și cauzele
corespunzătoare problemei centrale.

5
Fig. 2.2. Arbore problemă

După identificarea problemei centrale, respectiv lipsa cunoștințelor de promovare online a


afacerilor de către antreprenori, dar și a cauzelor (directe și indirecte) și efectelor (directe și
indirecte) acestei probleme, am determinat obiectivul central, mijloacele de realizare și activitățile
ce trebuie desfășurate, dar și impactul și rezultatele obținute.
Acestea reies din figura 2.3, unde s-a constat că obiectivul central este dobândirea
cunoștințelor în domeniul promovării online a afacerilor de către antreprenori:

6
Fig. 2.3. Transformarea arborelui problemă în arbore obiectiv

7
În tabelul 2.1., se poate observa o analiză a stakeholderilor, aflându-se informații despre caracteristicile acestora, interese, obiective, așteptări,
gradul și tipul de influență, potențialul și deficitul acestora, dar și implicații în cadrul acestui proiect.

Tabel 2.1. Analiza Stakeholderilor


Nr. Interese, obiective, Gradul și tipul de Implicații în cadrul
Stakeholderi Caracteristici Potențial și deficiențe
Crt. așteptări influență acestui proiect
P: Recomandările/
Să completeze
recenziile acestora
Influență chestionarul
Dobândirea (pozitive sau negative).
semnificativă, de Să citească articolele
informațiilor și D: Nerespectarea
Antreprenorii mici Beneficiari ai gestionat de blog despre mediile
S1 serviciilor de recomandărilor primite
și mijlocii proiectului îndeaproape de promovare.
promovare online de din partea echipei de
(importanță Să recomande
care au nevoie. proiect, lucru ce duce la
semnificativă) platforma altor
neîndeplinirea
antreprenori
obiectivelor companiei.
Obținerea unui profit
cât mai mare Influență P: Pasiunea pentru acest
Cruceru Elena, Dezvoltarea semnificativă, de domeniu, cunoștințe și Realizarea platformei,
Livadariu ecosistemului gestionat abilități dezvoltate promovarea acesteia,
S2 Echipa de proiect
Sebastian, economic românesc îndeaproape D: Lipsa timpului, organizarea și
Stoian Roxana prin dezvoltarea (importanță gestionarea eronată a gestiunea resurselor
antreprenorilor mici și semnificativă) resurselor disponibile
mijlocii
Obținerea unui profit
Organizarea și
cât mai mare Influență P: Pasiunea pentru acest
gestionarea resurselor
Dezvoltarea semnificativă, de domeniu, cunoștințe și
și proceselor,
Deținători de ecosistemului gestionat abilități dezvoltate
S3 Project Manager verificarea și
interese economic românesc îndeaproape D: Lipsa timpului,
mentenanța platformei,
prin dezvoltarea (importanță gestionarea eronată a
îndeplinirea obictivelor
antreprenorilor mici și semnificativă) resurselor disponibile
proiectului
mijlocii
S4 Instituțiile statului Deținători de Creșterea economiei Influență P: Experiență și Resurse financiare și
interese, statului prin încasarea semnificativă, de cunoștințe în domenii informaționale
Finanțatori de taxe și impozite gestionat vaste
îndeaproape D: Birocreție, coadă de
8
Nr. Interese, obiective, Gradul și tipul de Implicații în cadrul
Stakeholderi Caracteristici Potențial și deficiențe
Crt. așteptări influență acestui proiect
așteptare pentru
(importanță
obținerea fondurilor/
semnificativă)
finanțărilor
Promovarea acestora
P: Dorința de a ajuta și
Deținători de prin intermediul Influență puțină, de
implicare Resurse financiare și
S5 ONG-uri interese, platformei și obținerea menținut informați
D: Lipsa cunoștințelor în informaționale
Promoteri posibilității de a ajuta (oarecum importanți)
domeniu
mai mulți antreprenori
Influență
Traineri acreditați
Promovarea cursurilor semnificativă,de P: Cunoștințe dezvoltate
cursuri de Deținători de Resurse umane și
S6 oferite de către aceștia gestionat și dorința de a ajuta
dezvoltare interese cursanți
și creșterea profitului îndeaproape, D: Lipsa timpului
personală
(oarecum importanți)
Încheierea P: Cunoștințe și influență,
Deținători de parteneriatelor pentru Influență puțină, de stundenții ce reprezintă
Învățământ Resurse umane și
S7 interese, stagii de practică sau menținut informați potențiala forță de muncă
superior informaționale
Promoteri viitoare locuri de (oarecum importanți) D: Lipsa timpului, fonduri
muncă pentru studenți însuficiente
Cursuri Influență
acreditate în Promovarea cursurilor semnificativă,de P: Cunoștințe dezvoltate Resurse informaționale
Deținători de
S8 domeniul oferite de către aceștia gestionat și dorința de a ajuta și promovarea
interese
Marketing-ului și creșterea profitului îndeaproape, D: Lipsa timpului platformei
Digital (oarecum importanți)
Companii ce se
Oarecum influenți, P: Cunoștințe dezvoltate
ocupă cu Recomandarea lor ca Resurse informaționale
Deținători de monitorizare, efort în domeniu și dorința de
S9 realizarea specialiști celor care și promovarea
interese minim (importanță a ajuta
cercetărilor de ne folosesc platforma platformei
redusă) D: Lipsa timpului
marketing
S10 Bloggeri, Promoteri Să învețe cum să își Influență P: Influență în diverse Promovarea platformei
vloggeri, promoveze mai bine semnificativă, de domenii, au acces la un
influenceri canalele de menținut mulțumiți număr mare de persoane
comunicare și (fără importanță) D: Lipsa cunoștințelor în
creșterea numărului de domeniu, promovarea se
urmăritori face contra-cost, acest
lucru putând fii un
9
Nr. Interese, obiective, Gradul și tipul de Implicații în cadrul
Stakeholderi Caracteristici Potențial și deficiențe
Crt. așteptări influență acestui proiect
dezavantaj important
pentru proiect
Oarecum influenți,
Recomandarea lor ca P: Cunoștințe dezvoltate Resurse informaționale
Analiști Deținători de monitorizare, efort
S11 specialiști celor care și dorința de a ajuta și promovarea
economici interese minim (importanță
ne folosesc platforma D: Lipsa timpului platformei
redusă)
Influență puțină,
Recomandarea lor ca P: Cunoștințe dezvoltate Resurse informaționale
Deținători de monitorizare, efort
S12 IT-iști specialiști celor care și dorința de a ajuta și promovarea
interese minim (importanță
ne folosesc platforma D: Lipsa timpului platformei
redusă)

După realizarea analizei Stakeholderilor, am realizat matricea Stakeholderilor.


În cadranul A al matricei, am poziționat stakeholderii a căror participare la proiect trebuie gestionată îndeaproape, iar influența lor este
semnificativă. În cadranul B, stakeholderii implicați trebuie să fie doar menținuți informați, iar influența lor este relativ scăzută. Stakeholderii din
cadranul C trebuie să fie menținuti mulțumiți datorită influenței relativ importante. În ultimul cadran, respectiv cadranul D, menținerea colaborării cu
stakeholderii este ușoară, este nevoie numai de monitorizare și un efort minim.

10
Tabel 2.2. Matricea Stakeholderiolor
Influență
semnificativ S10 S6, S8 S1, S2, S3, S4
ă
Nivelul de
Oarecum
INFLUENȚĂ al S9, S11
influent
stakeholderilo
Influență
r S12 S5, S7
puțină
Fără
influență
Fără Importanță Oarecum Importanță
importanță redusă important semnificativă
INTERESul în proiect al stakeholderilor

A – de gestionat îndeaproape: S1, S2, S3, S4, S6, S8


B – de menținut informați: S5, S7
C – de menținut mulțumiți: S9, S10, S11
D – monitorizare, efort minim: S12

CAPITOLUL 3. MATRICEA LFA – ABORDAREA ÎN CADRUL LOGIC


Matricea LFA (Logical Framework Approach) este un instrument de planificare și
management folosit pentru proiectele de dezvoltare. Matricea LFA însumează ceea ce urmărește
să realizeze proiectul și cum, care sunt ipotezele cheie și cum vor fi monitorizate și evaluate
output-urile și impactul.
Tabel 3.1. Matricea LFA
Indicatori Surse de verificare Ipoteze/ riscuri
Obiective generale
-Statistici oficiale
Dezvoltarea mediului de
Creșterea PIB-ului -Publicații
afaceri românesc
guvernamentale
Obiectiv imediat
Creșterea cifrei de
Dobândirea -Statistici oficiale
afaceri/ cotei de
cunoștințelor în -Publicații
piață a afacerilor
domeniului promovării guvernamentale
antreprenorilor ce
online a afacerilor de -Website-uri de
ne vizitează
către antreprenori specialitate
platfomă
Rezultate
-Certificat acreditare
ANC
-Contract de comodat
Creșterea numărului -Contract în vederea
RA – Documente
de IMM-uri la nivel deschiderii contului
obținute
național încheiat cu banca
-Certificat de
înregistrare ONRC

11
Indicatori Surse de verificare Ipoteze/ riscuri
-Creșterea
numărului de
-Plan de afacere
accesări a
-Documente ce atestă
Fondurilor Europene
RB – Obținerea obținerea surselor de
și a diverselor surse
resurselor financiare finanțare (contracte
de finanțare
parteneriat, extras de
-Creșterea
cont)
numărului de
investiții
-Contracte prestări
-Creșterea servicii
RC – Resurse necesare
veniturilor -Facturi, chitanțe,
desfășurării activității
companiilor bonuri fiscale
firmei
partenere -Contracte Individuale
de Muncă
RD – Crearea platformei -Creșterea -Înregistrare OSIM
Afaceri Promovate numărului de -Materiale de
Online utilizatori online promovare
-Creșterea accesării
secțiunilor -Contul de profit și
RE – Dezvoltarea platformei pierdere
platformei Afaceri -Creșterea locurilor -Balanța contabilă
Promovate Online de muncă/ practică -Contracte de
pentru elevii de liceu parteneriat
și studenți
Activități
A1 – Obținerea
certificatelor acreditate
de către ANC în
domeniul Marketingului
Digital
A2 – Alegerea sediului
social și încheierea
contractului de comodat
A3 – Deschiderea unui
cont bancar
A4 – Obținerea
certificatului de
înregistrare a firmei
B1 – Crearea unui plan
de afacere
B2 – Căutarea surselor
de finanțare
B3 – Aplicarea în
vederea obținerii
resurselor financiare
C1 – Alegerea
furnizorilor de utilități
(energie electrică, apă
curentă, Internet și
Telecomunicații)
C2 – Achiziționarea
resurselor materiale
necesare (laptopuri,
router, servere, alte
12
Indicatori Surse de verificare Ipoteze/ riscuri
echipamente IT)
C3 – Recrutarea
resursei umane
necesare
D1 – Înregistrarea
numelui de domeniu
D2 – Construirea
platformei online
D3 – Realizarea
articolelor pentru blog
D4 – Realizarea grilei de
audit
D5 – Promovarea
platformei în rândul
antreprenorilor
E1 – Participarea la
cursuri în vederea
dezvoltării continue a
personalului
E2 – Încheierea de
parteneriate cu
antreprenorii locali
E3 – Încheierea de
parteneriate cu
instituțiile de învățământ
liceal și universitar
E4 – Extinderea
punctelor de lucru la
nivel național

CAPITOLUL 4. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

În tabelul 4.1., sunt reluate activitățile prezentate în capitolul anterior, însă de data aceasta,
activitățile sunt ierarhizate și este precizată durata fiecărei activități în parte.
Tabel 4.1. Durata activităților
ACTIVITATE
ACTIVITATE DURATĂ
PRECEDENTĂ
A1 – Obținerea
certificatelor
acreditate de către - 3 zile
ANC în domeniul
Marketingului Digital
A2 – Alegerea sediului
social și încheierea
A1 1 zi
contractului de
comodat
A3 – Deschiderea unui
A1 1 zi
cont bancar
A4 – Obținerea A2, A3 20 zile
13
ACTIVITATE
ACTIVITATE DURATĂ
PRECEDENTĂ
certificatului de
înregistrare a firmei
B1 – Crearea unui
A4 3 zile
plan de afacere
B2 – Căutarea
B1 15 zile
surselor de finanțare
B3 – Aplicarea în
vederea obținerii B1, B2 5 zile
resurselor financiare
C1 – Alegerea 4 zile
furnizorilor de utilități
(energie electrică, apă B3
curentă, Internet și
Telecomunicații)
C2 – Achiziționarea 2 zile
resurselor materiale
necesare (laptopuri, B3
router, servere, alte
echipamente IT)
C3 – Recrutarea
resursei umane C1, C2 15 zile
necesare
D1 – Înregistrarea
C3 1 zi
numelui de domeniu
D2 – Construirea
D1 15 zile
platformei online
D3 – Realizarea
D2 20 zile
articolelor pentru blog
D4 – Realizarea grilei
D2 2 zile
de audit
D5 – Promovarea
platformei în rândul D3, D4 30 zile
antreprenorilor
E1 – Participarea la
cursuri în vederea
D5 30 zile
dezvoltării continue a
personalului
E2 – Încheierea de
parteneriate cu E1 5 zile
antreprenorii locali
E3 – Încheierea de 5 zile
parteneriate cu
instituțiile de E1
învățământ liceal și
universitar
E4 – Extinderea
punctelor de lucru la E2, E3 15 zile
nivel național

Tabelul 4.2. Graficul Gantt

14
În figura 4.1., se poate observa drumul critic al activităților. După calcularea acestuia, s-a
constatat faptul că cea mai favorabilă variantă este alegerea drumului A 1 – A2 – A4 – B1 – B2 – B3 –
C1 – C3 – D1 – D2 – D3 – D5 – E1 – E2 – E4, acest drum însumând 182 de zile.

Figura 4.1. Drumul crititc

CAPITOLUL 5. ANALIZA RISCURILOR

CAPITOLUL 6. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

CAPITOLUL 7. BUGET

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE
ALKHAFAJI, A. (2003). Strategic Management Formulation, Implementation and Control in a
Dynamic Environment. New York: The Haworth Press.
Armeanu, D., Istudor, N., & Lache, L. (2014). The role of SMEs in assessing the assessing the
contribution of entrepreneurship to GDP in the Romanian business environment. Amfitreatu
Economic, pp. 198-215.
CÎRSTEA, F., BALEA, V., CRISTESCU, D., VLĂDESCU, M., OANCEA, A., & DRĂGHICI, C.
(2019). Institutul Național de Statistică. Retrieved from Întreprinderi Mici și Mijlocii în
Economia Românească anul 2017:
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/intreprinderi_mici_si_mijlocii_in_ec
onomia_romaneasca_anul_2017.pdf
Gică, O. A. (2015). Procesul Managementului Strategic în Întreprinderile Mici și Mijlocii. Cluj: Presa
Universitară Clujeană.
GROZĂVESCU, T. (2017, August 15). Smarters. Retrieved from Mixul de marketing:
https://smarters.ro/grow/mixul-de-marketing/
Pîslaru, D., & Modreanu, I. (n.d.). Studiu – Contribuţia IMM-urilor la Creşterea Economică –
Prezent şi Perspective. București: Editura Economică.

15
Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New
York: The Free Press.

16

S-ar putea să vă placă și