Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT,
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR

PROMOVAREA
ANTREPRENORILOR CU
ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII ÎN
MEDIUL ONLINE
MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Profesor coordonator:
Asist. Drd. Ing. COSTEA MARCU IUSTINA-CRISTINA
Întocmit de:
CRUCERU ELENA – VERONICA
LIVADARIU ION – SEBASTIAN
STOIAN ELENA – ROXANA
GRUPA 1541 A

București 2019
CUPRINS

SUMAR EXECUTIV……………………………………………………………………………….- 1 -

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA PROBLEMEI – NEVOIA IMPLEMENTĂRII……………- 2 -

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA MEDIULUI ȘI A CONTEXTULUI………………………...- 4 -

CAPITOLUL 3. MATRICEA LFA – ABORDAREA ÎN CADRUL LOGIC…………………- 12 -

CAPITOLUL 4. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI………………………………………...- 17 -

CAPITOLUL 5. ANALIZA RISCURILOR……………………………………………………..- 20 -

5.1. Identificarea riscurilor………………………………………………………………….- 20 -

5.2. Evaluarea riscurilor………………………………………………………………….....- 21 -

5.3. Controlul riscurilor……………………………………………………………………..- 23 -

CAPITOLUL 6. BUGET…………………………………………………………………………- 26 -

CONCLUZII………………………………………………………………………………………- 28 -

ANEXE……………………………………………………………………………………………- 29 -

Anexa 2 - Buget……………………………………………………………………………...- 29 -

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………......................- 29 -
SUMAR EXECUTIV
Date privind proiectul
Titlul AFACERI PROMOVATE ONLINE S.R.L.
Perioada de
De la 25.11.2019 Până la 06.12.2020
desfășurare
Loc de
Localitatea București Județul Sector 3
desfășurare
Solicitat de la
Buget (lei) Total
U.E.

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 90% dintre întreprinderile din UE. Acestea asigură
două treimi dintre locurile de muncă din sectorul privat și contribuie cu mai mult de jumătate din
valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din UE. [ CITATION Eur193 \l 1048 ]
Pentru ca aceste companii să devină cunoscute și să se poată dezvolta au nevoie de
promovare. Având în vedere că durata de timp petrecută pe Internet al oamenilor a crescut
considerabil în ultima perioadă, cel mai potrivit mod de a promova afacerea este în mediul
virtual prin multitudinea de rețele și canale de relaționare cu actualii clienții sau potențialii clienți.
Astfel, prin acest proiect, ne propunem să creâm o platformă online în care antreprenorii,
atât cei la început de drum, cât și cei cu experiență, să cunoască beneficiile promovării online.
Platforma va fi alcătuită din mai multe secțiuni, precum:
 secțiune de blog → în care antreprenorii vor afla care sunt mediile de promovare
online, ce reprezintă și care sunt beneficiile și avantajele aduse de acele medii de
promovare;
 grilă de audit → în care antreprenorii vor răspunde la un chestionar care la sfârșit le
va prezenta pe scurt care sunt mediile de promovare de care au nevoie, răspunsul
fiind urmat de o recomandare de a apela la specialiștii noștrii pentru a le acorda
suport în realizarea promovării online potrivite afacerii;
 secțiune de forum → în care omul de business poate pune întrebări și poate să
primească răspunsuri cu privire la promovarea și dezvoltarea afacerii în mediul
online.

După cum va fi prezentat și ulterior, nevoia implementării acestui proiect este lipsa
cunoștințelor sau cunoștințe reduse ale antreprenorilor mici și mijlocii asupra promovării online, iar
prin acest proiect se dorește a se rezolva această problemă.

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA PROBLEMEI – NEVOIA


IMPLEMENTĂRII
SCOPUL capitolului este identificarea problemei și argumentarea nevoii implementării
proiectului.

1
Asigurarea unui mediu economic stabil, sănătos, bazat pe reglementări clare, credibile,
independente de variațiile politice, reprezintă unul dintre principalii factori de stimulare a dezvoltării
sectorului de întreprinderi mici și mijlocii (IMM).[CITATION CÎR19 \l 1048 ]
Pentru a asigura acest ecosistem economic, trebuie încurajat și dezvoltat mediul de afaceri,
ca acesta, ulterior, să aducă valoare adăugată economiei țării.
Având în vedere faptul că tehnologia este din ce în ce mai dezvoltată și zilnic se descoperă
noi tehnologii, cel mai potrivit loc în care un antreprenor își poate face afacerea cunoscută și, în
cele din urmă, mai profitabilă, este mediul online. Conform unor studii recente, s-a constatat faptul
că o persoană ajunge să petreacă, în medie, 7 ore pe zi în mediul virtual.
Însă, din păcate, foarte mulți antreprenori nu au cunoștințele necesare pentru a face acest
lucru. Astfel, am identificat problema, nevoia pentru care dorim să implementăm acest proiect,
respectiv, lipsa cunoștințelor antreprenorilor mici și mijlocii asupra promovării afacerilor în mediul
online.
Cel mai important lucru învățat la Marketing este mixul de marketing, unde înveți cei 4P,
respectiv: produs, preț, promovare și plasament. Acești 4P reprezintă cele 4 nivele decizionale ale
Marketingului.
Antreprenorii se axează, în general, pe produsul sau serviciul oferit și pe prețul acestuia și
pierd din vedere etapa de promovare. Din acest motiv, multe afaceri au de suferit, unele ajungând
în pragul falimentului, deoarece posibilii consumatori nu le cunosc.
Prin promovare, ne referim la modalitățile pe care un marketer aduce un produs în fața
publicului țintă și îl diferențiază de competiție, prin diverse elemente, precum: advertising, Relații
Publice, Social Media, Search Engine Marketing, video marketing etc. [ CITATION GRO17 \l 1048 ]
Antreprenorii își pun întrebări legate de cum își pot crește afacerea, cum pot face ca oamenii
să audă de afacerea lor, cum atrag oamenii către afacrea lor, cum pot face să se întoarcă clienții
sau cum clienții existenți să le aducă noi clienți. Aceste întrebări își pot găsi răspunsul printr-o
promovare realizată în concordanță cu domeniul afacerii, cu produsele/ serviciile oferite și
caracteristicile firmei.
Drept soluție, propunem realizarea unei platforme care să fie împărțită în trei secțiuni: o
secțiune care să prezinte articole de blog, în care antreprenorul să găsească informații referitoare
la mediile de promovare online (beneficiile aduse de fiecare rețea în parte, ce înseamnă și
presupune rețeaua respectivă), o secțiune sub forma unui forum, în care omul de business să
poată pune întrebări și să primească răspunsuri cu privire la promovarea și dezvoltarea afacerii și
o ultimă secțiune, ce presupune o grilă de audit, în care fiecare persoană va primi un set de
întrebări care îl vor ajuta să determine de ce tip de promovare are nevoie, în ce mediu.
Printr-o promovare corespunzătoare, atenție și dedicare, se pot obține notorietatea firmei,
atragerea clienților și activarea acestora pentru obținerea a și mai multor clienți, păstrarea și
fidelizarea clienților, toate acestea ducând la creșterea veniturilor și obținerea de recomandări.

2
Unul dintre cel mai prielnice moduri de promovare este Facebook-ul, acesta fiind cea mai
populară rețea de socializare din lume, cu aproximativ 10 milioane de utilizatori numai în România,
conform articolului realizat de Dan Barză pentru HotNews.ro din martie 2019 „Câți utilizatori români
sunt pe fiecare rețea socială și care au fost cele mai populare postări în 2018”.
Acest proiect oferă următoarele avantaje:
 Creșterea vizibilității afacerii, dezvoltă mediul economic și mediul virtual, creează o
comunitate;
 Omul de afaceri învață cum și când să folosească mediile de promovare online;
 Costuri reduse, nevoie de puține resurse (cunoștințe Marketing Digital, abilități de redactare
a copy-urilor, abilități grafice, laptop, conexiune la Internet);
 Acesta poate realiza singur promovarea, poate colabora cu unul din implementatorii
proiectului sau ne poate lasă pe noi să ne ocupăm în totalitate de promovarea afecerii
acestuia;
 Află, prin intermediul grilei de audit, ce mediu este cel mai prielnic pentru afacerea acestuia;
 Prin intermediul forumului, poate crea relații între afacerea proprie și alte afaceri, poate afla
informații noi;
 Ajută la dezvoltarea și promovarea afacerilor IMM-urilor, dezvoltând astfel și economia
României;
 Îmbină mai multe elemente, ajută la educarea omului de afaceri, creează un ecosistem
online, o comunitate.

CONCLUZII:
 Prin asigurarea unui mediu economic sănătos, stabil și independent de schimbările politice,
Întreprinderile Mici și Mijlocii se pot dezvolta armonius, aducând economiei plus valoare.
 Problema identificată este reprezentată de nevoia antreprenorilor de a avea cunoștințe
legate de promovarea afacerilor în mediul online, iar ca soluție a acestei probleme am
propus crearea unei platforme împărțită în 3 secțiuni: blog, forum și grilă de audit.

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA MEDIULUI ȘI A CONTEXTULUI


SCOPUL capitolului este prezentarea și analizarea mediului în care proiectul se va
desfășura.

3
La nivel global, antreprenoriatul, prin întreprinderile mici şi mijlocii, este considerat un motor
fundamental al dezvoltării economice, însă ineficienţele instituţionale şi de piaţă cu care acestea se
confruntă reclamă intervenţia autorităţilor pentru susţinerea lor. [ CITATION Pîs \l 1048 ]
În România, potrivit Ordonanței nr. 27 din 26/01/2006 pentru modificarea și completarea legii
nr. 364/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, încadrarea se
face potrivit Recomandării 361/2003/CE „categoria întreprinderilor micro, mici și mijlocii (IMM) este
formată din întreprinderi ce angajează mai puțin de 250 persoane și care au o cifră de afaceri netă
de până la 50 milioane euro și/sau dețin active totale de până la 43 milioane euro.” Se cunoaște că
impactul global al IMM-urilor este covârșitor de mare. 95-99% din totalul societăților din orice țară
sunt IMM-uri; oferind 40%-60% din totalul locurilor de muncă și contribuind la PIB cu procente de
40%-50%. Pe lângă aceasta joacă rolul central de lider al inovării și creativității. [ CITATION Gic \l
1048 ]
Pentru a găsi cele mai adecvate strategii de implementare a proiectului, trebuiesc culese
informații și analizate atât mediul extern, cât și mediul intern.
Mediul extern este compus din forțe exterioare firmei asupra cărora conducerea poate
exercita un control redus sau nu le poate influența deloc. Mediul extern este în continuă schimbare,
rezultând că firmele trebuie să se schimbe și ele împreună cu mediul în care acționează.
[CITATION Alk03 \l 1048 ]
Utilizând analiza PEST, putem identifica oportunitățile și amenințările ce pot afecta buna
funcționare a proiectului în viitor, având în vedere faptul că proiectul trebuie să reacționeze la
schimbările mediului extern. 0
În tabelul de mai jos (Tabelul 2.1. Elemente analizate în cadrul analizei PEST), sunt ilustrate
câteva elemente principale examinate în cadrul analizei.
Tabelul 2.1. Elemente analizate în cadrul analizei PEST
FACTORI POLITICI FACTORI ECONOMICI FACTORI TEHNOLOGICI
 Partidele și alianțele  Rata inflației  Accesul la o gamă
politice  Rate bancare, rata largă și variată de
 Legislația aflată în dobânzii tehnologii
vigoare și schimbările  Identificarea inițiativelor
 Cursurile de schimb
legislative (Codul de cercetare noi
valutar și fluctuațiile
Muncii, Codul Fiscal,  Viteza de transfer a
acestora
Legea dreptului de tehnologiilor datorită
 Rata șomajului
autor nr. 8/1996) progresului tehnologic
 Corupția, disputele  Nivelul productivității  Departamente speciale
politice muncii de cercetare-
 Schimbările  Deficitul bugetar dezvoltare
guvernamentale  Taxe și impozite  Digitalizarea
FACTORI SOCIOCULTURALI FACTORI DEMOGRAFICI FACTORI GLOBALI
 Sistemul de  Vârsta  Dezvoltarea
învățământ și accesul  Densitatea populației nanotehnologiilor
la educație  Schimbările  Globalizarea
 Sistemul sanitar demografice  Creșterea puterii
 Imigrările și emigrările  Mediul din care provin angajaților în fața
 Atitudinea față de (urban/ rural) companiilor

4
muncă

Analizând factorii politici, s-a putut consta că legislația influențează funcționalitatea unei
companii în foarte mare măsură, prin Codul Fiscal și Codul Muncii. Deoarece proiectul nostru
vizează promovarea în mediul online, copyrigthing-ul este foarte important, astfel modificarea Legii
nr. 8/1996 actualizată în 2010 ar avea impact asupra companiei.
Cea mai mare parte a desfășurării activității va fi pe Internet (factor tehnologic), astfel o bună
funcționare a acestuia la o viteză cât mai mare va reprezenta o oportunitate pentru companie.
Datorită digitalizării și proceselor de cercetare-dezvoltare, proiectul are în vedere faptul că accesul
la o gamă variată și largă de tehnologii, progresul tehnologic și schimbările tehnologice
influențează industria media, oferă oportunități precum multitudinea rețelelor pe care se poate
realiza promovarea, cu cât viteza de funcționare a site-urilor sau rețelelor de promovare este mai
ridicată, cu atât se va crea un engagement mai mare.
Un alt element important este nivelul de educație, astfel, cu cât persoana ce utlizează
platforma noastră are mai multe cunoștințe și știe ce dorește, cu atât ne va fi mai simplu să o
ajutăm.
Analiza PEST oferă proiectului o legătură cu realitatea, asigurând că planurile de viitor țin
cont de evoluțiile majore prezise ce vor afecta longitudinea afacerii.
În imaginea următoare (Fig.1.1. Modelul Porter), sunt prezentate cele cinci forțe competitive
ce determină profitabilitatea unei industrii conform modelului Porter, ulterior, fiind dezvoltate câteva
concepte dintre acestea.

Fig. 1.1. Modelul Porter [ CITATION Por85 \l 1048 ]

Analizând mediul prin modelul Porter, constatăm că amenințarea noilor intrați este mare,
deoarece industria este atractivă, barierele de intrare sunt scăzute (ai nevoie de un capital necesar
redus, multitudine de canale de distribuție prin variația de rețele disponibile: Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, Pinterest, E-mail Marketing etc), puterea de negociere a consumatorilor
poate duce atât la reducerea nivelului prețurilor, cât și la solicitarea unui număr mai mare de
5
servicii. Concurenții reprezintă un factor important, deoarece aceștia doresc o poziție mai
avantajoasă pe piață decât noi, iar pentru acest lucru pot reacționa prin diferite măsuri, precum:
reducerea prețurilor, adăugarea unor noi caracteristici, funcții sau bonusuri, crearea reclamelor
agresive, intensificarea promovării firmelor.
Conform analizelor realizate, se poate constata faptul că mediul se poate modifica brusc, iar
firma trebuie să reacționeze rapid.

Arborele problemă este un mod de a prezenta problema centrală și ierarhizarea efectelor și


cauzelor acestora. Astfel, în figura 2.2, sunt prezentați arborele problemă, efectele și cauzele
corespunzătoare problemei centrale.

Fig. 2.2. Arbore problemă


După identificarea problemei centrale, respectiv lipsa cunoștințelor de promovare online a
afacerilor de către antreprenori, dar și a cauzelor (directe și indirecte) și efectelor (directe și
indirecte) acestei probleme, am determinat obiectivul central, mijloacele de realizare și activitățile
ce trebuie desfășurate, dar și impactul și rezultatele obținute.
Acestea reies din figura 2.3, unde s-a constat că obiectivul central este dobândirea
cunoștințelor în domeniul promovării online a afacerilor de către antreprenori:
6
Fig. 2.3. Transformarea arborelui problemă în arbore obiectiv

7
În tabelul 2.1., se poate observa o analiză a stakeholderilor, aflându-se informații despre caracteristicile acestora, interese, obiective, așteptări,
gradul și tipul de influență, potențialul și deficitul acestora, dar și implicații în cadrul acestui proiect.

Tabel 2.1. Analiza Stakeholderilor


Nr. Interese, obiective, Gradul și tipul de Implicații în cadrul
Stakeholderi Caracteristici Potențial și deficiențe
Crt. așteptări influență acestui proiect
P: Recomandările/
Să completeze
recenziile acestora
Influență chestionarul
Dobândirea (pozitive sau negative).
semnificativă, de Să citească articolele
informațiilor și D: Nerespectarea
Antreprenorii Beneficiari ai gestionat de blog despre mediile
S1 serviciilor de recomandărilor primite
mici și mijlocii proiectului îndeaproape de promovare.
promovare online de din partea echipei de
(importanță Să recomande
care au nevoie. proiect, lucru ce duce la
semnificativă) platforma altor
neîndeplinirea
antreprenori
obiectivelor companiei.
Obținerea unui profit
cât mai mare Influență P: Pasiunea pentru acest
Cruceru Elena Dezvoltarea semnificativă, de domeniu, cunoștințe și Realizarea platformei,
Livadariu ecosistemului gestionat abilități dezvoltate promovarea acesteia,
S2 Echipa de proiect
Sebastian economic românesc îndeaproape D: Lipsa timpului, organizarea și
Stoian Roxana prin dezvoltarea (importanță gestionarea eronată a gestiunea resurselor
antreprenorilor mici și semnificativă) resurselor disponibile
mijlocii
Obținerea unui profit
Organizarea și
cât mai mare Influență P: Pasiunea pentru acest
gestionarea resurselor
Dezvoltarea semnificativă, de domeniu, cunoștințe și
și proceselor,
Deținători de ecosistemului gestionat abilități dezvoltate
S3 Project Manager verificarea și
interese economic românesc îndeaproape D: Lipsa timpului,
mentenanța platformei,
prin dezvoltarea (importanță gestionarea eronată a
îndeplinirea obictivelor
antreprenorilor mici și semnificativă) resurselor disponibile
proiectului
mijlocii
S4 Instituțiile Deținători de Creșterea economiei Influență P: Experiență și Resurse financiare și
statului interese, statului prin încasarea semnificativă, de cunoștințe în domenii informaționale
Finanțatori de taxe și impozite gestionat vaste
îndeaproape D: Birocreție, coadă de
8
Nr. Interese, obiective, Gradul și tipul de Implicații în cadrul
Stakeholderi Caracteristici Potențial și deficiențe
Crt. așteptări influență acestui proiect
așteptare pentru
(importanță
obținerea fondurilor/
semnificativă)
finanțărilor
Promovarea acestora
P: Dorința de a ajuta și
Deținători de prin intermediul Influență puțină, de
implicare Resurse financiare și
S5 ONG-uri interese, platformei și obținerea menținut informați
D: Lipsa cunoștințelor în informaționale
Promoteri posibilității de a ajuta (oarecum importanți)
domeniu
mai mulți antreprenori
Influență
Traineri
Promovarea cursurilor semnificativă,de P: Cunoștințe dezvoltate
acreditați cursuri Deținători de Resurse umane și
S6 oferite de către aceștia gestionat și dorința de a ajuta
de dezvoltare interese cursanți
și creșterea profitului îndeaproape, D: Lipsa timpului
personală
(oarecum importanți)
Încheierea P: Cunoștințe și influență,
Deținători de parteneriatelor pentru Influență puțină, de stundenții ce reprezintă
Învățământ Resurse umane și
S7 interese, stagii de practică sau menținut informați potențiala forță de muncă
superior informaționale
Promoteri viitoare locuri de (oarecum importanți) D: Lipsa timpului, fonduri
muncă pentru studenți însuficiente
Cursuri Influență
acreditate în Promovarea cursurilor semnificativă,de P: Cunoștințe dezvoltate Resurse informaționale
Deținători de
S8 domeniul oferite de către aceștia gestionat și dorința de a ajuta și promovarea
interese
Marketing-ului și creșterea profitului îndeaproape, D: Lipsa timpului platformei
Digital (oarecum importanți)
Companii ce se
Oarecum influenți, P: Cunoștințe dezvoltate
ocupă cu Recomandarea lor ca Resurse informaționale
Deținători de monitorizare, efort în domeniu și dorința de
S9 realizarea specialiști celor care ne și promovarea
interese minim (importanță a ajuta
cercetărilor de folosesc platforma platformei
redusă) D: Lipsa timpului
marketing
S10 Bloggeri, Promoteri Să învețe cum să își Influență P: Influență în diverse Promovarea platformei
vloggeri, promoveze mai bine semnificativă, de domenii, au acces la un
influenceri canalele de menținut mulțumiți număr mare de persoane
comunicare și (fără importanță) D: Lipsa cunoștințelor în
creșterea numărului de domeniu, promovarea se
urmăritori face contra-cost, acest
lucru putând fii un
9
Nr. Interese, obiective, Gradul și tipul de Implicații în cadrul
Stakeholderi Caracteristici Potențial și deficiențe
Crt. așteptări influență acestui proiect
dezavantaj important
pentru proiect
Oarecum influenți,
Recomandarea lor ca P: Cunoștințe dezvoltate Resurse informaționale
Analiști Deținători de monitorizare, efort
S11 specialiști celor care ne și dorința de a ajuta și promovarea
economici interese minim (importanță
folosesc platforma D: Lipsa timpului platformei
redusă)
Influență puțină,
Recomandarea lor ca P: Cunoștințe dezvoltate Resurse informaționale
Deținători de monitorizare, efort
S12 IT-iști specialiști celor care ne și dorința de a ajuta și promovarea
interese minim (importanță
folosesc platforma D: Lipsa timpului platformei
redusă)

După realizarea analizei Stakeholderilor, am realizat matricea Stakeholderilor.


În cadranul A al matricei, am poziționat stakeholderii a căror participare la proiect trebuie gestionată îndeaproape, iar influența lor este
semnificativă. În cadranul B, stakeholderii implicați trebuie să fie doar menținuți informați, iar influența lor este relativ scăzută. Stakeholderii din
cadranul C trebuie să fie menținuti mulțumiți datorită influenței relativ importante. În ultimul cadran, respectiv cadranul D, menținerea colaborării cu
stakeholderii este ușoară, este nevoie numai de monitorizare și un efort minim.

10
Tabel 2.2. Matricea Stakeholderiolor
Influență
semnificativ S10 S6, S8 S1, S2, S3, S4
ă
Nivelul de
Oarecum
INFLUENȚĂ al S9, S11
influent
stakeholderilo
Influență
r S12 S5, S7
puțină
Fără
influență
Fără Importanță Oarecum Importanță
importanță redusă important semnificativă
INTERESul în proiect al stakeholderilor

A – de gestionat îndeaproape: S1, S2, S3, S4, S6, S8


B – de menținut informați: S5, S7
C – de menținut mulțumiți: S9, S10, S11
D – monitorizare, efort minim: S12

CAPITOLUL 3. MATRICEA LFA – ABORDAREA ÎN CADRUL LOGIC


Matricea LFA (Logical Framework Approach) este un instrument de planificare și
management folosit pentru proiectele de dezvoltare. Matricea LFA însumează ceea ce urmărește
să realizeze proiectul și cum, care sunt ipotezele cheie și cum vor fi monitorizate și evaluate
output-urile și impactul.
Tabel 3.1. Matricea LFA
Indicatori Surse de verificare Ipoteze/ riscuri
Obiective generale
-Statistici oficiale
Dezvoltarea mediului de
Creșterea PIB-ului -Publicații -
afaceri românesc
guvernamentale
Obiectiv imediat
Creșterea cifrei de
Dobândirea -Statistici oficiale
afaceri/ cotei de -Lipsa colaborării și a
cunoștințelor în -Publicații
piață a afacerilor deschiderii față de
domeniului promovării guvernamentale
antreprenorilor ce împărtășirea
online a afacerilor de -Website-uri de
ne vizitează cunoștințelor
către antreprenori specialitate
platfomă
Rezultate
-Certificat acreditare
-Riscul de a nu
ANC
întocmi condițiile
-Contract de comodat
necesare eliberării
Creșterea numărului -Contract în vederea
RA – Documente documentelor
de IMM-uri la nivel deschiderii contului
obținute necesare pentru
național încheiat cu banca
acreditare și
-Certificat de
înregistrarea firmei
înregistrare ONRC

11
Indicatori Surse de verificare Ipoteze/ riscuri
-Creșterea
-Întocmirea eronată a
numărului de
-Plan de afacere documentelor în
accesări a
-Documente ce atestă conformitate cu legea
Fondurilor Europene
RB – Obținerea obținerea surselor de în vigoare
și a diverselor surse
resurselor financiare finanțare (contracte -Riscul de a nu găsi
de finanțare
parteneriat, extras de sponsori sau de a nu
-Creșterea
cont) putea accesa
numărului de
Fondurile Europene
investiții
-Riscul ca resursele
-Contracte prestări
financiare să fie
-Creșterea servicii insuficiente pentru
RC – Resurse necesare
veniturilor -Facturi, chitanțe,
achiziționarea
desfășurării activității
companiilor bonuri fiscale resurselor materiale
firmei
partenere -Contracte Individuale-Raportul calitate-preț
de Muncă să fie nefavorabil
companiei
-Riscul de a înregistra
greșit platforma la
RD – Crearea platformei -Creșterea -Înregistrare OSIM OSIM
Afaceri Promovate numărului de -Materiale de -Riscul de a scrie
Online utilizatori online promovare greșit gramatical
materialele de
promovare
-Riscul ca interfața să
fie greu de utilizat, de
citit, neatrăgătoare
-Creșterea accesării -Informațiile
secțiunilor -Contul de profit și promovate să fie
RE – Dezvoltarea platformei pierdere eronate sau scrise
platformei Afaceri -Creșterea locurilor -Balanța contabilă într-un lmbaj
Promovate Online de muncă/ practică -Contracte de neprietenos
pentru elevii de liceu parteneriat -Contul de profit și
și studenți pierdere al companiei
să tindă spre pierdere
-Bilanțul contabil să
fie întocmit greșit
Activități Mijloace Costuri (RON) Ipoteze/ riscuri
-Personal calificat
A1 – Obținerea
-Studii superioare,
certificatelor acreditate
studii în domeniul -Lipsa găsirii
de către ANC în 800
Marketing-ului personalului calificat
domeniul Marketing-ului
Digital sau cursuri
Digital
acreditate
-Agent imobiliar
-Contract de -Riscul de a nu găsi
A2 – Alegerea sediului
comodat încheiat un sediu social în timp
social și încheierea 1.000
între companie și util și în bugetul
contractului de comodat
proprietarii companiei
imobilului
A3 – Deschiderea unui -Broker bancar -Clauze bancare
200
cont bancar -Contract bancar abuzie
A4 – Obținerea -Formulare, cereri și -Riscul de a avea
certificatului de declarații ONRC și 300 costuri notariale
înregistrare a firmei notar ridicate

12
Indicatori Surse de verificare Ipoteze/ riscuri
-Riscul de a nu avea
toate informațiile
B1 – Crearea unui plan
-Plan de afacere 0 necesare în vederea
de afacere
realizării planului de
afacere
-Finanțatori
B2 – Căutarea surselor -Riscul de a nu găsi
-Fonduri Europene 0
de finanțare surse de finanțare
-Bancă
B3 – Aplicarea în -Finanțatori
-Riscul de a nu primi
vederea obținerii -Fonduri Europene 0
finanțare
resurselor financiare -Bancă
C1 – Alegerea
-Contracte prestări
furnizorilor de utilități
servicii între -Clauze contractuale
(energie electrică, apă 0
companie și abuzive și ascunse
curentă, Internet și
furnizorii de utilități
Telecomunicații)
C2 – Achiziționarea
resurselor materiale -Riscul de a
-Facturi, bonuri
necesare (laptopuri, 15.000 achiziționa
fiscale, chitanțe
router, servere, alte echipamente defecte
echipamente IT)
C3 – Recrutarea -Contracte -Angajarea
resursei umane individuale de 0 personalului
necesare muncă necalificat și nepotrivit
D1 – Înregistrarea -Înregistrarea numelui
-Admin 1.000
numelui de domeniu de domeniu greșit
-Riscul ca interfața să
fie greu de utilizat, de
D2 – Construirea -Platforma în sine
3.000 citit, neatrăgătoare din
platformei online -Web designer
punct de vedere
estetic
-Limbaj informal și
-Jurnalist specializat neadecvat
D3 – Realizarea
în domeniul 1.000 -Greșeli gramaticale
articolelor pentru blog
marketing-ului -Informații eronate și
neverificate
-Riscul ca interfața
D4 – Realizarea grilei de
-Grila de audit 700 grilei de audit să fie
audit
inestetică, incoerentă.
-Riscul ca marketer-ul
D5 – Promovarea -Marketer să nu promoveze
platformei în rândul -Materiale de 1.000 afacerea
antreprenorilor promovare -Lipsa implicării
marketer-ului
-Riscul ca personalul
care realizează
cursurile să nu fie
E1 – Participarea la specializate în
cursuri în vederea domeniu
-Diplome participare 2.000
dezvoltării continue a -Cursurile să nu fie
personalului acreditate
-Personalul să nu fie
dispus să participe la
cursurile de formare
E2 – Încheierea de -Contracte de 0 -Riscul de a nu găsi
13
Indicatori Surse de verificare Ipoteze/ riscuri
potențiali parteneri
parteneriate cu
parteneriat -Clauze ascunse în
antreprenorii locali
contracte
E3 – Încheierea de -Riscul de a nu găsi
parteneriate cu -Contracte de potențiali parteneri
0
instituțiile de învățământ parteneriat -Clauze ascunse în
liceal și universitar contracte
-Contracte de
E4 – Extinderea
comodat pentru -Riscul de a nu găsi
punctelor de lucru la 0
obținerea punctelor spațiile potrivite.
nivel național
de lucru

CAPITOLUL 4. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

În tabelul 4.1., sunt reluate activitățile prezentate în capitolul anterior, însă de data aceasta,
activitățile sunt ierarhizate și este precizată durata fiecărei activități în parte.
Tabel 4.1. Durata activităților
ACTIVITATE
ACTIVITATE DURATĂ
PRECEDENTĂ
A1 – Obținerea
certificatelor
acreditate de către - 3 zile
ANC în domeniul
Marketingului Digital
A2 – Alegerea sediului
social și încheierea
A1 1 zi
contractului de
comodat
A3 – Deschiderea unui
A1 1 zi
cont bancar
A4 – Obținerea
certificatului de A2, A3 20 zile
înregistrare a firmei
B1 – Crearea unui
A4 3 zile
plan de afacere
B2 – Căutarea
B1 15 zile
surselor de finanțare
B3 – Aplicarea în
vederea obținerii B1, B2 5 zile
resurselor financiare

14
ACTIVITATE
ACTIVITATE DURATĂ
PRECEDENTĂ
C1 – Alegerea
furnizorilor de utilități
(energie electrică, apă B3 4 zile
curentă, Internet și
Telecomunicații)
C2 – Achiziționarea
resurselor materiale
necesare (laptopuri, B3 2 zile
router, servere, alte
echipamente IT)
C3 – Recrutarea
resursei umane C1, C2 15 zile
necesare
D1 – Înregistrarea
C3 1 zi
numelui de domeniu
D2 – Construirea
D1 15 zile
platformei online
D3 – Realizarea
D2 20 zile
articolelor pentru blog
D4 – Realizarea grilei
D2 2 zile
de audit
D5 – Promovarea
platformei în rândul D3, D4 30 zile
antreprenorilor
E1 – Participarea la
cursuri în vederea
D5 30 zile
dezvoltării continue a
personalului
E2 – Încheierea de
parteneriate cu E1 5 zile
antreprenorii locali
E3 – Încheierea de
parteneriate cu
instituțiile de E1 5 zile
învățământ liceal și
universitar
E4 – Extinderea
punctelor de lucru la E2, E3 15 zile
nivel național

15
În tabelul următor este prezentat graficul Gantt în care sunt precizate activitățile, momentul începerii acestora și data finalizării, durata fiind
exprimată în zile.
Tabelul 4.2. Graficul Gantt

Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mar 2020 Apr 2020 May 2020 Jun 2020
ID Activități Start Finish Duration
12/1 12/8 12/15 12/22 12/29 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/16 2/23 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 4/26 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7

Obținerea certificatelor acreditate de către


1 11/25/2019 11/27/2019 3d
ANC în domeniul Marketingului Digital
Alegerea sediului social și încheierea
2 11/28/2019 11/28/2019 1d
contractului de comodat
3 Deschiderea unui cont bancar 11/28/2019 11/28/2019 1d
Obținerea certificatului de înregistrare a
4 11/29/2019 12/26/2019 20d
firmei
5 Crearea unui plan de afacere 12/2/2019 12/4/2019 3d

6 Căutarea surselor de finanțare 12/5/2019 12/25/2019 15d


Aplicarea în vederea obținerii resurselor
7 12/26/2019 1/1/2020 5d
financiare
8 Alegerea furnizorilor de utilități 1/2/2020 1/7/2020 4d
Achiziționarea resurselor materiale
9 1/2/2020 1/3/2020 2d
necesare
10 Recrutarea resursei umane necesare 1/8/2020 1/28/2020 15d

11 Înregistrarea numelui de domeniu 1/29/2020 1/29/2020 1d

12 Construirea platformei online 1/30/2020 2/19/2020 15d

13 Realizarea articolelor pentru blog 2/20/2020 3/18/2020 20d

14 Realizarea grilei de audit 2/20/2020 2/21/2020 2d


Promovarea platformei în rândul
15 2/24/2020 4/3/2020 30d
antreprenorilor
Participarea la cursuri în vederea
16 4/6/2020 5/15/2020 30d
dezvoltării continue a personalului
Încheierea de parteneriate cu
17 5/18/2020 5/22/2020 5d
antreprenorii locali
Încheierea de parteneriate cu instituțiile
18 5/18/2020 5/22/2020 5d
de învățământ, liceal și universitar
Extinderea punctelor de lucru la nivel
19 5/25/2020 6/12/2020 15d
național

16
În figura 4.1., se poate observa drumul critic al activităților. După calcularea acestuia, s-a
constatat faptul că cea mai favorabilă variantă este alegerea drumului A 1 – A2 – A4 – B1 – B2 – B3 –
C1 – C3 – D1 – D2 – D3 – D5 – E1 – E2 – E4, acest drum însumând 182 de zile.

Figura 4.1. Drumul crititc

CAPITOLUL 5. ANALIZA RISCURILOR


5.1. Identificarea riscurilor
În tabelul următor sunt precizate riscurile identificate în proiect, cauzele și efectele acestora.

Tabel 5.1. Identificarea riscurilor


Nr. Crt. Risc Cauze Efecte
-Stres -Întârzierea demarării
Întocmirea eronată a documentelor
1. -Neatenție proiectului
necesare înființării afacerii
-Lipsa cunoștințelor -Anularea proiectului
-Neatragerea de
-Lipsa primirii finanțării
fonduri
-Întârzierea demarării
-Lipsa investitorilor
proiectului
2. Resurse financiare insuficiente -Gestionarea deficitară
-Întârzierea realizării
a resurselor
plăților către furnizori
-Previzionarea eronată
și angajați
a bugetului
-Lipsa pregătirii în -Scăderea profitului
domeniu sau pregătire -Marketing negativ
Resurse umane slab calificate sau
3. insuficientă pentru proiect
insuficiente
-Neatenție la recrutarea -Scăderea cifrei de
resursei umane afaceri
-Neatenție -Scăderea profitului
-Lipsa verificării -Marketing negativ
Achiziționarea echipamentelor
4. produselor pentru proiect
defecte
- Lipsa verificării -Scăderea cifrei de
documentelor afaceri
5. Interfață greu de utilizat -Design neatrăgător -Scăderea profitului
-Limbaj neadecvat -Marketing negativ
-Lipsa atenției acordate pentru proiect
realizării platformei -Scăderea cifrei de
afaceri
17
Nr. Crt. Risc Cauze Efecte
-Întârzierea proiectului
-Scăderea profitului
-Lipsa atenției acordate
-Marketing negativ
Informațiile prezentate să fie -Greșeli gramaticale
6. pentru proiect
eronate -Întocmirea greșită a
-Scăderea cifrei de
grilei de audit
afaceri

5.2. Evaluarea riscurilor


În tabelul următor este realizat calculul indicelui de risc. Indicele de risc reprezintă produsul
dintre impactul și probabilitatea de apariției a riscului. Probabilitatea și impactul vor avea
următoarele valori: 1 – Probabilitate/ Impact mic/ă, 2 – Probabilitate/ Impact medie/u, 3 –
Probabilitate/ Impact mare.
Tabel 5.2. Calculul indicelui de risc. Matricea de estimare a riscurilor inerente
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Probabilitate de
1 2 2 1 2 1
apariție
Impact 3 3 3 3 3 2
INDICELE DE RISC =
3 6 6 3 6 2
Probabilitate x Impact

Pentru evaluarea probabilității și a impactului unui risc/ factor de risc se vor defini cele 3
nivele calitative: scăzut, mediu, ridicat.

Astfel, în următorul tabel vor fi evaluate cele 6 riscuri prezentate anterior din punct de vedere
al nivelului de probabilitate.
Tabel 5.3. Evaluarea riscurilor din punct de vedere al nivelului de probabilitate
RISC NIVEL DE PROBABILITATE DESCRIERE
Apariția acestui eveniment
R1 1 (scăzut)
este puțin probabilă.
Eveniment probabil să apară
R2 2 (mediu) pe o perioadă medie de timp
(1-5 ani)
Eveniment probabil să apară
R3 2 (mediu) pe o perioadă medie de timp
(1-5 ani)
Apariția acestui eveniment
R4 1 (scăzut)
este puțin probabilă.
Eveniment probabil să apară
R5 2 (mediu) pe o perioadă medie de timp
(1-5 ani)
Apariția acestui eveniment
R6 1 (scăzut)
este puțin probabilă.

În tabelul următor, sunt evaluate cele 6 riscuri din punct de vedere al impactului.
Tabel 5.4. Evaluarea riscurilor din punct de vedere al impactului
18
RISC IMPACT DESCRIERE
Impact semnificativ asupra
R1 3 (ridicat) activităților firmei și
obiectivelor organizației
Impact semnificativ asupra
activităților firmei/ obiectivelor
organizației (variația
R2 3 (ridicat)
indicatorilor obținuți față de
nivelul planificat depășește
10%)
Impact semnificativ asupra
activităților firmei și
obiectivelor organizației,
R3 3 (ridicat)
impact semnificativ asupra
activităților comunității, impact
financiar major
Impact semnificativ asupra
activităților firmei și
R4 3 (ridicat)
obiectivelor organizației,
impact financiar major
Impact semnificativ asupra
activităților firmei și
obiectivelor organizației,
R5 3 (ridicat) impact semnificativ asupra
activităților comunității, impact
financiar major, impact major
asupra promovării platformei
Impact mediu asupra
activităților firmei și
obiectivelor organizației
(variația indicatorilor obținuți
R6 2 (mediu)
față de nivelul planificat=10%),
impact financiar mediu,
reclamații înregistrate la nivel
local

Se vor poziționa riscurile inerente în matricea de mai jos în funcție de impact și probabilitate:
Tabel 5.5. Matricea riscurilor inerente
Impact
Scăzut (1) Mediu (2) Ridicat (3)
Probabilitate
Ridicată (3) 3 R1, R4 6 R2, R3, R5 9
Medie (2) 2 R6 4 6
Scăzută (1) 1 2 3

Verde – tolerare, Galben – trasfer/ tratare, Roșu – terminare

5.3. Controlul riscurilor


În tabelul următor va fi prezentată matricea strategiilor, ce cuprinde strategiile aplicate și
soluțiile necesare a fi implementate.

19
Tabelul 5.6. Matricea strategiilor
RISC STRATEGIE SOLUȚII
Întocmirea cu atenție sporită a
R1 Terminare documentelor, dublă verificare
înainte de depunere.
Se aplică la programe de
finanțare pentru a obține bani
R2 Tratare
necesari în dezvoltarea
platformei și afacerii.
Se angajează persoane noi,
iar persoanele deja existente
R3 Tratare
în firmă vor participa la diverse
workshop-uri și training-uri.
Se încheie asigurări, se
păstrează bonul, factura
fiscală și garanția pentru
R4 Transfer
viitoarele returnări, sunt
stipulate cauze contractuale
cu furnizorii echipamentelor.
Se vor căuta soluții de
inovare, dorind ca interfața să
fie prietenoasă pentru orice
persoană dornică de a accesa
R5 Tratare
informațiile oferite pe
platformă, se vor angaja/
încheia contracte de
parteneriat cu specialiști.
Înainte ca informațiile să fie
R6 Tratare publicate pe platformă,
acestea vor fi dublu verificate

În tabelul următor va fi prezentat registrul riscurilor, riscurile vor fi descrise și prezentate


probabilitatea de apariție, impactul și nivelul expunerii.

Tabelul 5.7. Registrul riscurilor


Risc inerent Risc rezidual
Descrierea
Probabilitat Nivelul Probabilitat Nivelul
riscului Impact Impact
e expunerii e expunerii
R1 – Întocmirea
eronată a
documentelor
1 3 Scăzut 1 1 Scăzut
necesare
înființării
afacerii
R2–Resurse 2 3 Mediu 1 2 Scăzut
financiare
20
Risc inerent Risc rezidual
Descrierea
Probabilitat Nivelul Probabilitat Nivelul
riscului Impact Impact
e expunerii e expunerii
insuficiente
R3–Resurse
umane slab
2 3 Mediu 1 2 Scăzut
calificate sau
insuficiente
R4–
Achiziționarea
1 3 Scăzut 1 2 Scăzut
echipamentelo
r defecte
R5–Interfață
2 3 Mediu 1 2 Scăzut
greu de utilizat
R6–Informațiile
prezentate să 1 2 Scăzut 1 1 Scăzut
fie eronate

CAPITOLUL 6. BUGET
Pentru întocmirea corectă a bugetului se vor lua în considerare următoarele aspecte:
1. Echipa de proiect și experți – Capitolul 1
Acest capitol include costuri legate de persoanele implicate în implementarea activităților
specifice ale proiectului.
Ca urmare, poate include cheltuieli cu salariile, onorarii în baza contractului de drepturi de
autor sau contract de furnizare de servicii în baza Codului Civil, facturi emise de persoane fizice
autorizate și/sau persoane care exercită profesii liberale (avocaţi, medici, etc) etc. În cazul în care
anumite servicii se subcontractează, acest lucru trebuie menţionat explicit. În caz contrar, costurile
nu vor fi acceptate la decontare. Managementul proiectului nu se subcontractează.
Salariile și onorariile nu trebuie să fie mai mari decât cele platite în mod normal de Solicitant
și partener/i (dacă este cazul).
Pentru personalul care nu lucrează cu normă întreagă în proiect, va trebui menționat, la linia
de buget respectivă, procentul de timp alocat pe proiect și reflectat în numărul de unități (și nu în
costul unitar). De exemplu, pentru un proiect de 24 luni, dacă managerul de proiect este implicat în
proiect doar 4 ore/zi, atunci numărul de unități va fi 24 luni X 50%.

21
2. Deplasări – Capitolul 2
În acest capitol se pot include costuri aferente deplasărilor interne şi externe.
Costurile de transport se referă la costuri cu bilete de avion, tren, microbuz, combustibil etc.
Pentru deplasările interne şi externe se va lua în considerare valoarea diurnei specificată în
legislația românească (HG 518/1995 cu modificările ulterioare, pentru personalul angajat în
România, HG nr.1860/2006 cu modificările ulterioare și Codul Fiscal ).
Costurile de subzistenţă includ costuri cu cazarea, costuri de transport în interiorul localității
în care are loc deplasarea, costuri cu masa (doar dacă nu se acordă diurnă) și alte cheltuieli
diverse.
Se recomandă să nu se depășească nivelurile practicate în mod normal de solicitant și
parteneri (dacă este cazul) la cheltuielile legate de deplasări și diurna echipei de proiect.
Vă rugăm să menţionaţi distinct costurile aferente deplasărilor echipei de proiect de cele ale
celorlalți participanți în proiect (ex. participanţi la seminarii/conferinţe, beneficiari etc).
La linia Alte costuri se pot include şi costurile aferente asigurărilor de călătorie.

3. Echipamente, licenţe și bunuri - Capitolul 3


Această categorie include costuri privind echipamente, licenţe și bunuri (noi sau second
hand) achiziționate special pentru implementarea activităților proiectului.
La linia 3.3 se va bugeta şi softul aferent echipamentului achiziţionat.
La linia 3.5 se vor bugeta alte tipuri de soft-uri: legislaţie, contabilitate etc.

4. Costuri direct legate de proiect – Capitolul 4


Această categorie include costuri directe ale proiectului, care pot cuprinde:
 costuri cu vehiculele care sunt folosite în cadrul proiectului (întreţinere, service etc);
 costuri închiriere (ex: spaţii, echipamente etc. folosite exclusiv în cadrul proiectului),
 costuri cu consumabile (rechizite) direct legate de activitățile proiectului;
 costuri pentru acţiuni de vizibilitate a proiectului (ex.: mese rotunde, apariții în presa
scrisă/TV/radio, pagină web, bannere, logo-uri, materiale promoționale etc.);
 servicii financiare (în special costul garanțiilor financiare, comisioane bancare, inclusiv
comisionul băncii pentru primirea sumelor de grant, dacă este cazul);
 alte costuri direct legate de proiect (ex.: copiere/printare, telefon, fax, internet, alimente,
haine, transport intern etc.).

5. Alte costuri, servicii subcontractate – Capitolul 5


Această categorie include costuri cu publicații (inclusiv CD), studii sau cercetări, audit,
costuri cu conferințe și seminarii, şi alte costuri
(ex.: diseminare de informații, evaluări specifice ale proiectului, traduceri, etc.)

22
6. Lucrări de reabilitare – Capitolul 6
Această categorie include toate costurile direct legate de lucrări de renovare și
modernizare a clădirii/lor direct legate de activitățile proiectului. Costurile bugetate nu pot
depăşi 50% din total costuri directe eligibile.

7. Cheltuieli neprevăzute – Capitolul 8


Cheltuielile neprevăzute pot fi folosite doar cu autorizarea scrisă prealabilă a
Operatorului Fondului ONG şi doar pentru costuri care nu au putut fi identificate în momentul
scrierii proiectului (de ex: schimbare de legislaţie, calamităţi naturale etc.).

8. Costuri indirecte – Capitolul 10


Costurile indirecte reprezintă acele costuri care nu pot fi atribuite în mod direct pe
proiect. Costurile indirecte sunt acele costuri pentru activități, bunuri sau servicii de care
beneficiază mai mult decât un proiect și care pot fi incluse parțial în acest capitol . Această
categorie poate include, de exemplu, costuri legate de personalul administrativ/executiv,
costuri cu utilități/chirie/ consumabile pentru sediul/iile organizației solicitante și/sau a
partenerului/lor). Pentru calcularea lor se va folosi una din cele 2 metode specificate în Ghidul
Solicitanţilor, secţiunea 4.5.
Organizația trebuie să furnizeze documente justificative (facturi, bonuri fiscale, etc)
pentru aceste cheltuieli la momentul raportării, dacă se solicită.

CONCLUZII
 Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 90% dintre întreprinderile din UE, iar ca
aceste întreprinderi să se poată dezvolta au nevoie de promovare, cel mai potrivit
mediu fiind mediul online.
 După identificarea problemei centrale, respectiv lipsa cunoștințelor antreprenorilor
întreprinderilor mici și mijlocii asupra promovării în mediul online, s-au realizat
arborele problemei centrale și arborele obiectiv. Din aceștia a reieșit faptul că efectele
și cauzele problemei identificate pot fi minimizate sau chiar înlăturate cu ajutorul
anumitor mijloace și metode, precum: alocarea corectă a resurselor, dobândirea
experienței și realizarea studiilor necesare, angajarea persoanelor calificate.
 După identificarea și analizarea stakeholderilor, s-a constatat faptul că aceștia au un
anumit grad de interes pentru realizarea acestui proiect și un anumit grad de
implicare. Astfel am realizat matricea stakeholderilor din care am aflat faptul că cei
mai implicați și cu gradul cel mai mare de interes pentru realizarea acestui proiect
sunt: antreprenorii întreprinderilor mici și mijlocii, echipa de proiect și project
managerul, dar și instituțiile statului cu care vom colabora și ONG-urile și trainerii ce
acordă cursuri în domeniul Marketing-ului Digital.

23
 În final, prin implementarea acestui proiect, ecosistemul economic românesc poate
înflori și poate ajuta antreprenorii să își facă cunoascută afacerea și să o dezvolte.

ANEXE
Anexa 2 - Buget

BIBLIOGRAFIE
(2019). Preluat de pe European Parliament:
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_2.4.2.pdf
ALKHAFAJI, A. (2003). Strategic Management Formulation, Implementation and Control in a
Dynamic Environment. New York: The Haworth Press.
Armeanu, D., Istudor, N., & Lache, L. (2014). The role of SMEs in assessing the assessing the
contribution of entrepreneurship to GDP in the Romanian business environment. Amfitreatu
Economic, pg. 198-215.
CÎRSTEA, F., BALEA, V., CRISTESCU, D., VLĂDESCU, M., OANCEA, A., & DRĂGHICI, C.
(2019). Institutul Național de Statistică. Preluat de pe Întreprinderi Mici și Mijlocii în
Economia Românească anul 2017:
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/intreprinderi_mici_si_mijlocii_in_ec
onomia_romaneasca_anul_2017.pdf
Gică, O. A. (2015). Procesul Managementului Strategic în Întreprinderile Mici și Mijlocii. Cluj: Presa
Universitară Clujeană.
GROZĂVESCU, T. (2017, August 15). Smarters. Preluat de pe Mixul de marketing:
https://smarters.ro/grow/mixul-de-marketing/
24
Pîslaru, D., & Modreanu, I. (fără an). Studiu – Contribuţia IMM-urilor la Creşterea Economică –
Prezent şi Perspective. București: Editura Economică.
Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New
York: The Free Press.

25

S-ar putea să vă placă și