Sunteți pe pagina 1din 5

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 25

1. Cu privire la cererea de demisie a judecătorului Ion Dodon de la Judecătoria


Căușeni.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea de


demisie a judecătorului Ion Dodon de la Judecătoria Căușeni.

2. Cu privire la cererea judecătorului Rosița Rusu-Parii de la Judecătoria Soroca,


referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului parţial
plătit pentru îngrijirea copilului.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea


judecătorului Rosița Rusu-Parii de la Judecătoria Soroca, referitor la suspendarea din
funcție în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului.

3. Cu privire la cererea judecătorului Lilia Potînga de la Judecătoria Ungheni,


referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului
parţial plătit pentru îngrijirea copilului minor.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea


judecătorului Lilia Potînga de la Judecătoria Ungheni, referitor la anularea suspendării din
funcție în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului minor.

4. Cu privire la scrisoarea Președintelui Republicii Moldova din 20 octombrie 2021.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a remis Președintelui


Republicii Moldova Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/13 din 16 iunie
2020 în privința judecătorului Inga Gorlenco de la Judecătoria Cahul pentru numirea în
funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

5. Cu privire la scrisoarea Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și


Capacității de Muncă.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis împuternicirea


președintelui Consiliului Superior al Magistraturii să remită repetat Hotărârea CSM nr.
236/23 din 28 septembrie 2021.

6. Cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie


Stratan, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.
555/25 din 27 noiembrie 2018 cu privire la specializarea sediilor Judecătoriei
Chișinău.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis parțial demersul


președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, referitor la modificarea
Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 555/25 din 27 noiembrie 2018 cu privire
la specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău.

7. Cu privire la demersul Autorității Naționale de Integritate, referitor la executarea


notificării în privința unui judecător.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a exclus din agenda


Plenului CSM nr. 25 chestiunea cu privire la demersul Autorității Naționale de Integritate,
referitor la executarea notificării în privința unui judecător.

8. Cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie


Stratan, referitor la transferul judecătorului Eugeniu Beșelea de la sediul Buiucani
la sediul Centru al instanței.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis demersul


președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, referitor la transferul
judecătorului Eugeniu Beșelea de la sediul Buiucani la sediul Centru al instanței.

9. Cu privire la Nota Informativă a Inspecției judiciare, referitor la adresarea unor


judecători de la Curtea de Apel Bălți, prin care se solicită întreprinderea măsurilor
în vederea apărării onoarei, demnității și reputației profesionale.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de sesizarea unor
judecători de la Curtea de Apel Bălți, referitor la apărărea onoarei, demnității și reputației
profesionale și a condamnat limbajul licențios dar în același timp recunoaște dreptul la
critică și libera exprimare.

10. Cu privire la demersurile unor președinți, referitor la conferirea titlului onorific


”Veteran al sistemului judiciar” și Diploma de Onoare, unor judecători.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat examinarea


chestiunii cu privire la demersurile unor președinți, referitor la conferirea titlului onorific
”Veteran al sistemului judiciar” și Diploma de Onoare, unor judecători.

11. Cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul I (unu) de


calificare judecătorului Ion Talpa de la Curtea de Apel Bălți, gradul II (doi) de calificare
judecătorilor Veronica Negru și Anatolie Galben de la Curtea de Apel Chișinău și gradul
IV (patru) de calificare judecătorului Gheorghe Mîțu de la Judecătoria Chișinău.

12. Cu privire la demersul vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Hîncești,


Corina Albu, referitor la alocarea mijloacelor financiare suplimentare.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis demersul


vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Hîncești, Corina Albu, referitor la alocarea
mijloacelor financiare suplimentare.
13. Cu privire la expirarea împuternicirilor unor președinți și vicepreședinți ai
instanțelor judecătorești și desemnarea exercitării interimatului.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat vicepreședintele


Galina Vavrin pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al Curții de Apel
Cahul, începând cu 11 noiembrie 2021 până la completarea funcției în modul stabilit de
lege; judecătorul Stela Procopciuc pentru exercitarea interimatului funcției de
vicepreședinte al Curții de Apel Bălți începând cu 11 noiembrie 2021 până la completarea
funcției în modul stabilit de lege; judecătorul Nicolae Șova pentru exercitarea interimatului
funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău sediul central și președinte al
Judecătoriei Chișinău începând cu 03 noiembrie 2021 până la completarea funcției în
modul stabilit de lege; judecătorul Svetlana Uzun pentru exercitarea interimatului funcției
de vicepreședinte al Judecătoriei Cahul începând cu 11 noiembrie 2021 până la
completarea funcției în modul stabilit de lege.

14. Cu privire la demersurile unor instanţe judecătoreşti referitor la eliberarea


autorizației pentru casarea bunurilor raportate la mijloace fixe.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat demersurile


curților de apel Comrat și Chișinău, referitor la eliberarea autorizației pentru casarea
bunurilor raportate la mijloace fixe.

15. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de


Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind
organizarea și funcționarea organelor de probațiune.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat pozitiv proiectul de


Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea
și funcționarea organelor de probațiune.

16. Cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unui judecător în calitate de


formator la seminarul „Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți,
dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO”.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis demersul INJ,


referitor la delegarea judecătorului Alexandru Negru de la Judecătoria Chișinău, sediul
Buiucani în calitate de formator la seminarul „Particularitățile infracțiunilor motivate de
prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO”.

17. Cu privire la demersul Camerei Notariale referitor la delegarea judecătorului


Gheorghe Mîțu pentru participare în calitate de formator la cursul de instruire a
notarilor cu tematica ”Autentificarea actelor juridice în cadrul procedurii de
insolvabilitate a persoanelor juridice”.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis demersul Camerei


Notariale referitor la delegarea judecătorului Gheorghe Mîțu pentru participare în calitate
de formator la cursul de instruire a notarilor cu tematica ”Autentificarea actelor juridice în
cadrul procedurii de insolvabilitate a persoanelor juridice”.

18. Cu privire la demersul Centrului Internațional ”La Strada”, referitor la


delegarea unui judecător pentru participare la vizita de studiu în Olanda organizată
în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității Republicii Moldova de contracarare
a abuzului și exploatării sexuale online”.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis demersul Centrului


Internațional ”La Strada”, referitor la delegarea judecătorului Liliana Catan de la Curtea
Supremă de Justiție pentru participare la vizita de studiu în Olanda organizată în cadrul
Proiectului „Consolidarea capacității Republicii Moldova de contracarare a abuzului și
exploatării sexuale online”.

19. Cu privire la demersul șefului Secretariatului Judecătoriei Comrat, referitor la


soluționarea unor chestiuni de ordin organizatoric.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul șefului


Secretariatului Judecătoriei Comrat, referitor la soluționarea unor chestiuni de ordin
organizatoric.

20. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii emise de Preşedintele interimar al


Consiliului Superior al Magistraturii.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat unele dispoziţiile


emise de preşedintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii.

21. Cu privire la adresarea judecătorilor instanțelor judecătorești referitor la


sesizarea Curții Constituționale privind excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. I și II ale Legii nr. 222 din 04 decembrie 2020 pentru modificarea
art.32 din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat Curtea


Constituțională privind excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 222 din 04 decembrie
2020 pentru modificarea art.32 din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului.

22. Cu privire la cererile unor judecători şi candidaţi de remitere a materialelor


Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor şi/sau Colegiului pentru
selecţia şi cariera judecătorilor pentru o eventuală promovare/numire în funcţie.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a cererile unor judecători şi


candidaţi de remitere a materialelor Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor
şi/sau Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor pentru o eventuală
promovare/numire în funcţie.
23. Cu privire la cererile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești,
referitor la acordarea concediului de odihnă anual.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererile unor


președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești, referitor la acordarea/rechemarea
din concediul de odihnă anual.

24. Cu privire la rectificarea erorii din Hotărârea CSM nr. 195/21 din 14 septembrie
2021.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a rectificat eroarea


materială admisă în conținutul Hotărârii CSM nr. 195/21 din 14 septembrie 2021.

25. Cu privire la cererea de demisie a unui judecător de la Curtea de Apel Chișinău.

Soluţia adoptată: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea de


demisie a judecătorului Anatolie Galben de la Curtea de Apel Chișinău.