Sunteți pe pagina 1din 3

Riscuri specifice de accidentare şi îmbolnăvire

profesională

A.1. Riscuri specifice de accidentare şi îmbolnăvire


profesională pentru activitatea de birou
Componenta Forma concretă de Măsuri de prevenire
sistemului de muncă manifestare a
Factori de risc factorilor de risc
identificaţi
A. EXECUTANT
Electrocutare la efectuarea Instruirea personalului privind interzicerea
unor intervenţii neautorizate efectuării de intervenţii la echipamentele electrice.
la echipamentele electrice
(calculator, copiator, fax etc.)
Cădere de la acelaşi nivel Instruirea personalului privind modul corect de
prin dezechilibrare la manipulare manuală a sarcinilor de dimenisuni
manipularea manuală a unor mari şi/sau grele (de ex. divizarea sarcinilor sau
sarcini de dimensiuni mari şi/ manipularea de către 2 persoane)
sau grele.
Cădere de la acelaşi nivel Instruirea personalului privind evitarea balansării
prin dezechilibrare la pe picioarele din spate ale scaunului.
aşezarea incorectă pe scaun Dotarea locului de muncă cu scaune ergonomice,
(balansare pe picioarele din cu rotile.
spate ale scaunului)
Pentru zonele de acces în clădiri (intrări, scări,
holuri principale) la finisarea suprafeţelor de
1.Acţiuni greşite circulaţie se va evita utilizarea gresiei lucioase,
1.3.Efectuarea de care devine alunecoasă pe timp de ploaie sau pe
operaţii neprevăzute
Cădere de la acelaşi nivel timp de iarnă (prin acoperire cu gheaţă)
de sarcina de muncă
prin alunecare pe suprafeţe Treptele scărilor de acces în clădiri vor fi prevăzute
ude, acoperite cu gheaţă, cu margini antiderapante.
alunecoase. Suprafeţele de circulaţie ude (proaspăt spălate)
vor fi semnalizate cu indicatoare mobile de
atenţionare privind pericolul de alunecare.
Lucrătorii vor utiliza, recomandabil, încălţăminte cu
talpă aderentă, cu striaţii
Menţinerea liberă a căilor de circulaţie, interzicerea
depozitării chiar şi temporară de obiecte, materiale
Cădere de la acelaşi nivel etc.
prin împiedicare cauzată de Eliminarea denivelărilor căilor de circulaţie (colţuri
denivelări ale suprafeţelor de de covor, mochetă, linoleum îndoite), montarea
circulaţie, obiecte, cabluri pragurilor de trecere între zonele de circulaţie
electrice etc. finisate la niveluri diferite (de ex. gresie – parchet)
Montarea cablurilor electrice în canale speciale
pozate, pe cât posibil în afara căilor de circulaţie
Electrocutare prin atingere Instruirea lucrătorilor privind scoaterea de sub
directă/indirectă la tensiune a echipamentelor electrice de birou
efectuarea unor operaţii (imprimantă/copiator/fax) înainte de efectuarea
autorizate de întreţinere a oricăror intervenţii autorizate în interiorul acestora
2.Omisiuni echipamentelor de birou (de (schimbarea cartuşului de toner, scoaterea foilor
2.1.Omiterea unor ex. schimbarea cartuşului de blocate etc.)
operaţii toner la imprimantă/copiator/
fax) fără scoaterea prealabilă
de sub tensiune.
Componenta Forma concretă de Măsuri de prevenire
sistemului de muncă manifestare a
Factori de risc factorilor de risc
identificaţi
B. SARCINA DE MUNCĂ
Dotarea locului de muncă cu mese special
Poziţii de lucru forţate
concepute pentru lucrul cu calculatorul (suporturi
impuse de limitarea spaţiului
speciale pentru monitor şi tastatură)
1.Conţinut de lucru la tastatura
Asigurarea spaţiului de lucru suficient în raport cu
necorespunzător al calculatorului prin
volumul de activitate (dosare, documente
sarcinilor de muncă aglomerarea mesei de lucru
manipulate etc.) şi asigurarea spaţiilor de
în raport cu cerinţele cu dosare, documente etc.
depozitare necesare (dulapuri, fişete)
de securitate
Mişcări repetitive ale capului Montarea unui suport pentru documente (copy-
1.1.Operaţii, reguli
impuse de poziţionarea holder) la nivelul ecranului monitorului.
procedee greşite
incorectă a documentului
sursă la copierea pe
calculator.
Organizarea activităţii astfel încât să se evite
perioadele de suprasolicitare şi alternarea
perioadelor de lucru cu pauze (cca. 10 min. pauză
2.Sarcina sub/supra- la 1 oră de lucru la calculator).
dimensionată în Instruirea lucrătorilor privind poziţia corectă
Lucrul în poziţie aşezat pe
raport cu capacitatea (ergonomică) de lucru la birou şi la calculator
durate lungi, fără pauză
executantului Instruirea lucrătorilor privind exerciţiile fizice pe
2.1.Efort static care le pot efectua în timpul pauzelor de lucru
Dotarea locului de muncă cu mobilier ergonomic
(scaun reglabil cu rotile, masă reglabilă cu suport
pentru tastatură, suport pentru picioare etc.)
C. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Electrocutare prin atingere Lucrătorii vor fi instruiţi să verifice vizual periodic
directă la utilizarea unor starea echipamentelor electrice, să nu utilizeze
3.Factori de risc
echipamente electrice cu echipamente electrice cu defecte de izolaţie şi să
electric
defecte de izolaţie (cabluri, semnaleze imediat existenţa acestor defecte
prize deteriorate etc.) personalului de întreţinere specializat.
D. MEDIUL DE MUNCĂ
Montarea unui sistem de climatizare (aer
Temperatura ridicată a condiţionat) pentru asigurarea temperaturilor
1.Factori de risc fizic
aerului pe perioada verii şi optime (23-26˚C în perioada verii şi 20-24˚C în
1.1.Temperatura
temperatura scăzută a timpul iernii). Poziţionarea instalaţiei de climatizare
aerului
aerului pe perioada iernii trebuie făcută astfel încât lucrătorii să nu fie expuşi
direct curenţilor de aer.
Iluminat insuficient al Utilizarea iluminatului local reglabil (lămpi de birou)
spaţiului de lucru
Poziţionarea corectă a monitorului (niciodată cu
ecranul spre geam)
Montarea şi utilizarea jaluzelelor pentru evitarea
Strălucire, reflexii ale
1.10.Iluminat efectelor de strălucire excesivă şi reflexie a razelor
surselor luminoase în ecranul
solare în zona de lucru.
monitorului sau în zona
Poziţionarea corectă a meselor de lucru în raport
câmpului vizual
cu sursele principale de lumină (la scris, lumina
trebuie să vină din partea stângă)

Notă: Factorii de risc identificaţi, formele concrete de manifestare şi măsurile de prevenire nu sunt
exhaustive şi au un rol de exemplificare.
Riscuri specifice de accidentare şi îmbolnăvire profesională
pentru activitatea de conducător auto
Componenta Forma concretă de Măsuri de prevenire
sistemului de muncă manifestare a
Factori de risc factorilor de risc
identificaţi
A. EXECUTANT
Comenzi, manevre greşite în Instruirea lucrătorilor privind evitarea angajării de
1.Acţiuni greşite
trafic discuţii cu pasagerii în timpul mersului
1.1.Executare
defectuoasă de Suspendarea autovehiculului Instruirea lucrătorilor privind regulile de securitate
operaţii pe cric în poziţie instabilă a muncii la efectuarea intervenţiilor la autovehicul

Utilizarea de improvizaţii Verificarea şi completarea dotării autovehiculului


(bucăţi de lemn, dispozitive cu accesoriile necesare (cric adecvat, trusă de
1.3.Efectuarea de scule) şi înlocuirea accesoriilor care prezintă uzură
artizanale) pentru
operaţii neprevăzute excesivă sau defecţiuni
suspendarea autovehiculului
de sarcina de muncă
în vederea efectuării unor Interzicerea utilizării accesoriilor improvizate, uzate
intervenţii sub caroserie excesiv sau cu defecte.
Neasigurarea autovehiculului Instruirea lucrătorilor privind regulile de securitate
cu frâna de mână la ridicarea a muncii la efectuarea intervenţiilor la autovehicul
pe cric pentru schimbarea
2.Omisiuni
unei roţi
2.1.Omiterea unor
Neasigurarea autovehiculului Instruirea lucrătorilor privind regulile de securitate
operaţii
împotriva deplasării a muncii la părăsirea autovehiculului (lăsarea
necontrolate la părăsirea schimbătorului într-una din treptele inferioare,
acestuia. asigurarea cu frâna de mână)
Neutilizarea triunghiului Respectarea regulilor de circulaţie a
reflectorizant la oprirea autovehiculelor pe drumurile publice
2.2.Neutilizarea
autovehiculului pentru
mijloacelor de
remedierea unor defecţiuni.
protecţie
Neutilizarea centurii de
siguranţă
B. SARCINA DE MUNCĂ
2.Sarcina sub/supra- Programarea deplasărilor astfel încât să se asigure
dimensionată în efectuarea unor pauze pentru conducătorul auto
Conducerea maşinii pe
raport cu capacitatea Instruirea conducătorilor auto privind exerciţiile
perioade lungi, fără oprire
executantului fizice pe care le pot efectua în timpul pauzelor
2.1.Efort static
Conducerea maşinii pe Programarea deplasărilor astfel încât să se evite
2.2.Solicitare psihică perioade şi distanţe lungi, în deplasările pe distanţe lungi efectuate în zile
zile succesive succesive
C. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
1.Factori de risc Respectarea regulilor de circulaţie a
mecanic Lovire de către vehicule autovehiculelor pe drumurile publice
1.1.Mişcări aflate în mişcare
periculoase
1.2.Suprafeţe sau Înţepare, tăiere la efectuarea Instruirea lucrătorilor privind regulile de securitate
contururi periculoase unor intervenţii la autovehicul a muncii la efectuarea intervenţiilor la autovehicul
D. MEDIU DE MUNCĂ
1.Factori de risc fizic Expunere la temperaturi Verificarea periodică şi asigurarea funcţionării
1.1.Temperatura ridicate pe timpul verii şi instalaţiei de climatizare a vehiculului
aerului scăzute pe timp de iarnă
Instruirea conducătorilor auto privind riscurile
Expunere la curenţi de aer
expunerii la curenţi de aer (mersul cu geamul
1.3.Curenţi de aer (geam deschis sau instalaţie
deschis sau utilizarea excesivă a instalaţiei de aer
de aer condiţionat)
condiţionat.
Notă: Factorii de risc identificaţi, formele concrete de manifestare şi măsurile de prevenire nu sunt
exhaustive şi au un rol de exemplificare.