Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

Numar personae expuse:


SC WEIMAR SRL FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii : h/zi; zile / sapt :
Sectia ; Puncte de lucru; Fisa nr 1
Pagina ___ din ___
Echipa de evaluare a nivelului de risc: ing Coman Ghe – conducator loc munca ;
Locul de munca : Postul de lucru : lucrator electrician Livint Neculai – lucrator desemnat SSM; Dumitru Gheorghe - lucrator
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc ( Consecinta Clasa Nivelul
Natura factorilor Clasa de
Sistemului identificati ) maxima de de risc
de risc gravitate
de munca previzibila probabilitate
0 1 2 3 4 5 6
1. Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare . ITM 3-45 2 1 1
OMISIUNI 2. Neefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile securitatii INV GR I
6 3 5
si sanatatii in munca . DECES
EFECTUAREA INV GR I
3. Comenzi, manevre. 6 2 4
NECORESPUN- DECES
ZATOARE A 4. Pozitionari, consolidari, fixari etc. ITM 45-180 3 3 3
EXECUTANT SARCINILOR
5. Utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie INV GR II 5 3 4
DE MUNCA
PREZENT LA 6. Sub influenta alcoolului, medicamente, droguri
DECES 7 2 4
LUCRU IN
CONDITII
7. Stare de oboseala
PSIHO- FIZIOL. DECES 7 2 4
NECORESP.
CURENT 8. Atingere directa DECES 7 2 4
ELECTRIC 9. Atingere indirecta DECES 7 2 4
FACTORI RISC 10. Pozitii de lucru fortate / vicioase ITM 3-45 2 1 1
MIJLOACE DE
DE ALTA 11. Efort static / fizic mare ITM 3-45 2 1 1
PRODUCTIE
NATURA
12. Sub / suprasolicitare sau monotonie ITM 3-45 2 2 2

SARCINA OMISIUNI 13. In prestabilirea operatiilor de munca INV GR I-II 5 2 4


DE ERORI 14. In prestabilirea operatiilor de munca INV GR I-II 5 2 4
MUNCA REPARTIZARE 15. Cu pregatire profesionala necorespunzatoaredrul INV GR I-II 5 4 5
NECORESPUNZ 16. Fara instruire sau cu instruire incomplete in domeniul securitatii si
INVGR I- II 5 3 4
A SARCINILOR sanatatii in munca
DE MUNCA 17. Cu incompatibilitati psiho – fiziologice INV GR I 6 1 3
DECES
DEFICIENTE 18. Admiterea la lucru in conditii psiho – fiziologice INV GR I
6 2 4
DE necorespunzatoare DECES
INDRUMARE
SARCINA DE SI CONTROL
MUNCA 19. Tolerarea abaterilor de la disciplina muncii si / sau de la INV GR I
6 2 4
respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca DECES
DE NATURA 20. Relatii neprincipiale intre sefi si subordonati ITM 3-45 2 3 2
MEDIUL DE
PSIHO –
MUNCA 21. Relatii neprincipiale intre membrii colectivului ITM 3-45 2 4 2
SOCIALA

3(1x1) + 3( 2x2 ) + 2(3x3 ) + 11 ( 4x4 ) + 2 (5x5 ) 259


Nivelul de risc = ---------------------------------------------------------------------------- = ----------------- = 3,75 ( Nivel de risc - mediu ; Nivel de securitate -mediu )
3x1 + 3x2 + 2x3 + 11x4 + 2x5 69

Intocmit
Lucrator desemnat
LIVINT NECULAI