Sunteți pe pagina 1din 2

NR.

GRAFICUL ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL


SEMESTRUL I – 2021-2022

TEMA RESURS
NR. E TERMEN
UMANE

 Raportul de analiza al directorului cu privire la


activitatile desfasurate in anul scolar 2020-2021
 Acordarea calificativelor personalului didactic şi
didactic auxiliar pe anul şcolar 2020-2021
 Reorganizarea consiliului profesoral
 Aprobarea comisiilor şi responsabilităţilor la nivelul Directorul
1. grădiniţei Membri SEPTEMBRI
 Aprobarea Regulamentului de ordine interioară; CP E
 Aprobarea regulamentului Comisiei pentru Evaluarea
si Asigurarea Calitatii si a regulamentului CDI
 Aprobarea auxiliarelor din unitate
 Aprobare comisie de lucru a planului de dezvoltare
 Analiza si aprobarea fisei postului si de evaluare
pentru personalul didactic si didactic auxiliar
2. Directorul OCTOMBRI
 Validarea codului de etica al Gradinitei P.P. „SF. Membri E
ANA” CP
 Aprobarea planului managerial, a planului operational
si a planului de dezvoltare institutionala pentru anul
scolar 2021-2022
 Aprobarea planului managerial, a planului operational,
a planului de actiune si a planului de imbunatatire a
Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii
pentru anul scolar 2021-2022
 Analiza si aprobarea documentelor manageriale ale
comisiilor de lucru pentru anul scolar 2021-2022
 Stabilirea perioadei in care gradinita va asigura
permanenta pe perioada vacantei de vara in anul scolar
2021-2022
 Aprobarea statelor de functii pentru anul scolar 2021-
2022
 Analiza si verificarea legalitatii solicitarilor privind
decontarea navetei
 Aprobarea concediilor de odihna pentru anul scolar
2021-2022

 Aprobarea listelor cu obiectele de inventar si


mijloace fixe propuse spre casare
Directorul
 Analiza si verificarea legalitatii solicitarilor privind
3. Membri NOIEMBRIE
decontarea navetei
CP
 Analiza diverselor probleme ridicate de membrii CA.

 Aprobarea planului de scolarizare pe anul 2022-2023 Directorul


DECEMBRI
4. Membri
E
CP

Director,
Prof.Constantinescu Iordana

S-ar putea să vă placă și