Sunteți pe pagina 1din 2

Cod IP–SSM-10

Revizia 00
Metrocity Chitila FISA COLECTIVA DE INSTRUIRE
Data intrarii in Decembrie
vigoare 2020

Fisa de instruire colectiva

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ


privind securitatea şi sănătatea în muncă la
Pentru toti lucratorii care desfasoara activitati in santierul din Strada Ariei nr. 12
întocmită azi _____________________

Subsemnatul _______________________________, având funcţia de Inspector SSM, am procedat la instruirea


unui număr de _____ persoane din santier , conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:
 Legea 319/2006, art.22,23; H.G.300/2006 – santiere temporare;
 HG 1048/2006 – cerinte minime de sanatate si securitate in munca cu privire la echipamentele individuale
de protectie,
 Masuri la nivel de unitate privind : primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea persoanelor din incinta
santierului.
 Planul General SSM al santierului
 Regulament de santier
 Procedura de lucru pentru lucru la temperaturi extreme conform OUG 99/2000;
 Instructiuni proprii SSM cu privire la modul de utilizare a EIP specific;
 Instructiuni proprii SSM cu privire la modul de deplasare in santier;
 Instructiuni proprii SSM cu privire la utilizarea echipamentelor de munca actionate electrc;
 Instructiuni proprii SSM cu privire la conectarea la curent electric a echipamentelor de munca;
 Instructiuni proprii SSM pentru prevenirea infectiilor cu SARS 2 COV

VERIFICAT

SEMNATURA CELUI CARE A FACUT INSTRUIREA

FCI - 01, rev.00 Page 1 of 2


Anexa 2 – Fişă de instruire colectiva

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire
colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

Act
identitate/gr
Nr. Numele şi prenumele Functia Semnătura
upa
crt. sanguină

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14

15

16

17

18

19

20

IP-SSM-10, rev.00 Page 2 of 2