Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul producției

Formule

Necesarul de mașini ore Nm-h = ∑ Qi∗nti


i= A

Procent de îndeplinire a normelor In

Necesarul de mașini ore ținând cont de Nm−h


Nm-h/p =
procentul de îndeplinire a normelor ¿

Numărul de utilaje existente Nne

Fondul de timp calendaristic Fc = 365  24  Nne

Fondul de timp nominal total TN = [365 – (52 + 52 + 6)]*Nne

Timpul planificat pentru reparații TR

Timpul disponibil al utilajelor TD = (TN – TR)*Nne


Nm−h / p
Coeficientul încărcării utilajelor Cin =
TD
Excedent sau deficit de mașini-ore E/D =  (Nm-h/p – TD) (ore-mașină)

E/D (mașini) =
Excedent sau deficit de mașini E/ D=(mașini−oră)
Timpul disponibil alutilajelor

Timp disponibil
Td = (Nr zile pe an – Nr zile nelucrătoare)*Nr schimburi de lucru*Nr ore pe schimburi
– Timpul planificat pentru reținere/reparare
Timpul total disponibil al utilajelor existențe
TdT = Td * Nue
Numărul utilajelor necesare
Nun = Tn/Td
Excedentul/deficitul de timp
Dt = Tn – TdT
Excedentul/deficitul de utilaje
Du = Nun – Nue
Cost tehnologic unitar
C1
N
CTU = V + CC/N
CTU = Cheltuieli tehnologic unitar
V - Cheltuielile variabile pe unitatea de produs
Cc - Cheltuielile convențional-constante
N - Cantitatea de produse fabricată
Cost tehnologic total
V1 * N 1
C1+(V1 * N)

- pentru o cantitate de producție mai mică decât cantitatea critică, Ctu1<Ctu2,


deci este optimă varianta I tehnologică;
- pentru o cantitate de producție mai mare decât cantitatea critică, Ctu1>Ctu2,
deci este optimă varianta a II-a tehnologică;
- pentru o cantitate de produse egală cu cantitatea critică, costurile tehnologice
sunt egale, deci este indiferent care variantă tehnologică este aleasă.
La fel se procedează și în cazul cost tehnologic total