Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicație fundamentarea costului unitar al produselor pe baza metodei articolelor de

calculație
I. În secțiile S1 și S2 ale unei firme PROD se execută produsele P1, P2 și P3. Pentru produsul P1 se
cunosc următoarele date:
- materii prime:
m1 – norma de consum – 120 kg/buc; preț de aprovizionare – 400 u.m./kg;
m1 – norma de consum – 80 kg/buc; preț de aprovizionare – 350 u.m./kg;
- materiale recuperabile:
Cantitate rezultată – 4kg/produs; preț de valorificare – 90 u.m./kg;
- operații tehnologice:
S1 – timp normal total – 25 om – ore/buc; salariu mediu tarifar – 360 u.m./om-oră;
S2 – timp normal total – 60 om – ore/buc; salariu mediu tarifar – 300 u.m./om-oră;
- cotă totală de asigurări și protecție socială – 30%;
- preț de vânzare prestabilit – 161.000 u.m./buc;
Pentru cele două secții și pe ansamblul îmtreprinderii se prevăd următoarele date:
- Cheltuieli comune ale secției: S1 – 1.206.000 u.m.; S2 – 1.400.000 u.m.;
- Cheltuieli cu salariile tarifare: S1 – 670.000 u.m.; S2 – 1.400.000 u.m.;
- Cheltuieli generale de administrație a întreprinderii: 800.000 u.m.;
- Cost de secție al producției marfă fabricată: 40.000.000 u.m.;
- Cheltuieli de desfacere a producției: 520.000 u.m.;
- Cost de întreprindere al producției marfă executate: 52.000.000 u.m.
Conducerea companiei trebuie să determine:
- Nivelul antecalculat al costului complet și al profitului potențial pe unitatea de produs P1;
- Rata potențială a rentanilității comerciale și rentabilității resurselor consumate pentru P1;
- Cheltuieli la 1000 u.m. producție marfă executată pentru produsul P1.
Pentru a putea urmări mai ușor voi prezenta fiecare pas necesar de parcurs pentru rezolvarea
aplicației.
1. Cheltuielile cu materii prime și materiale:
140*400+80*350 = 48000+28000 = 76000 u.v./buc
2. Materiale recuperabile (se scad)
4*90 = 360 u.v./buc
3. Cheltuieli cu salarii directe
S1: 25*360 = 9000 u.v./buc
S2: 60*300 = 18000 u.v./buc
Total: 27000 u.v./buc
4. Cheltuieli cu asigurări și protecție socială:
27000*30% = 8100 u.v./buc
5. Cheltuieli directe: 76000-360+27000+8100 = 110740 u.v./buc
6. Chei de repartiție
1206000
Kccs1 = = 1,8 (cheltuielile comune ale secției S1 / cheltuielile cu salariile tarifare ale
670000
secției S1)
1400000
Kccs2 = = 1 (cheltuielile comune ale secției S2 / cheltuielile cu salariile tarifare ale
1400000
secției S2)
800000
KCgi = = 0,02 (cheltuielile generale de administrație ale întreprinderii / cost de secție
40000000
al producției marfă executată)
520000
KCd = = 0,01 (chieltuielile de desfacere / cost de întreprindere al producției marfă
52000000
executată)
Mențiune: La punctul 5 am aflat totalul cheltuielilor directe pe produs, dar costul total al
produsului trebuie să conțină și o parte din cheltuielile indirecte pe care organizația le suportă
pentru realizarea produsului. Cheile de repartiție arată sumele din cheltuielile indirecte ce revin
pe fiecare unitate de produs.
7. Cheltuielile comune ale secției ce revin pe o unitate de produs P1:
CCS1 = 9000*1,8 = 16200 u.v./buc
CCS2 = 18000*1 = 18000 u.v./buc
Total: 16200+18000 = 34200 u.v./buc
8. Costul unitar de secție
110740+34200 = 144940 u.v./buc
9. Cheltuielile generale ale întreprinderii ce revin pe o unitate de produs P1:
Cgi = 144940*0,02 = 2898,8 u.v./buc
10. Costul de întreprindere:
144940+2898,8 = 147838,8 u.v./buc
11. Cheltuielile de desfacere pe o unitate de produs P1:
Cd = 147838,8*0,01 = 1478,39 u.v./buc
12. Costul complet:
147838,8+1478,39 = 149317,19 u.v./buc
13. Profitul potențial = 161000-149317,19 = 11682,81 u.v./buc
14. Rata rentabilității comerciale:
11682,81
RRC = *100 = 7,26%
161000
15. Rata rentabilității resurselor consumate:
11682,81
RRR = *100 = 7,82%
149317,19
16. Cheltuieli la 1000 de lei producție marfă:
149317,19
C1000 = * 1000 = 927,44 u.v. la 1000 u.v.
161000
Este evident că realizarea acestui produs este o activitate profitabilă și deci se justifică din punct
de vedere economic.