Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de lucru

Fapte și opinii

Rezolvați în perechi următoarele exerciții:

1. Pune o bifă în dreptul propoziției care reprezintă o opinie.

a. Tinerii sunt foarte gălăgioși.


b. Raul are o soră mai mică.
c. Elevii cuminți nu sunt buni sportivi.
d. Telefonul meu face cele ma frumoase fotografii.
e. Cele mai reușite vacanțe sunt cele petrecute la bunici.
f. România este străbătută de multe râuri.
g. În primele bănci stau elevii indisciplinați.
h. Fără cel puțin două note nu se poate încheia media la Ed. Socială.

2. Analizați afirmațiile de mai sus și scrieți litera corespunzătoare celor ce pot fi considerate
prejudecăți.

3. Continuați dialogul cu minim 5 fraze fiecare, folosind persuasiunea.

A. - Mersul cu bicicleta în orașul nostru este riscant.


B. - Nu cred. Eu zic că e mai degrabă sănătos!

4. Alcătuiți un cvintet pornind de la unul dintre cuvintele cheie: fapta, opinia, prejudecata,
persuasiunea.