Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnatul , in calitate de parinte al lui, elev in clasa la Colegiul

Braila, solicit ca plata bursei de care beneficiaza fiul/ fiica mea in acest an

scolar, sa se faca in contul bancar al carui titular sunt eu,

Ma angajez sa aduc la cunostinta institutiei daca intervin modificari

asupra contului bancar comunicat.

Atasez prezentei cereri copia cartii de identitate si copie extras de cont.

Semnatura, Data,

12.12.2020