Sunteți pe pagina 1din 30

Jocurile cu rol

 îşi aduc o contribuţie de netăgăduit în


dezvoltarea imaginaţiei creatoare a
copiilor.
 Copiii dovedesc o capacitate
extraordinară de a crea scenarii, intrigi
şi puneri în scenă asemănătoare cu
scenografia unei adevărate piese de
teatru.
Jocul cu rol
spun cercetătorii reprezintă inima
copilăriei, o inimă care bate în ritmul
biologic al copilului şi care nu are limite
în ceea ce priveşte realizarea dorinţelor
imaginate de copilul de vârstă
preşcolară.
Conţinutul jocurilor de rol
 situaţii din viaţa cotidiană sau din
poveşti
Importanţa jocului cu rol
 în modelarea personalităţii copiilor
preşcolari pe toate laturile: cognitiv,
afectiv-emoţional, volitiv.
 Cu cât jocurile cu rol vor fi mai
diversificate cu atât experienţa de viaţă
a copiilor se va îmbogăţi.
Pregătirea pentru şcoală
 copiii care participă la jocurile cu rol, cu
subiecte diverse, în cadrul cărora îşi pun
la contribuţie imaginaţia şi creativitatea,
vor deveni şcolari mai buni şi vor
rezolva mai rapid şi eficient orice
problemă cu care se vor confruntă.
În jocurile cu rol
 copiii învaţă ce înseamnă competiţia,
lupta pentru a atinge un obiectiv chiar
dacă nu conştientizează pe moment
acest aspect, acestea se vor interioriza
şi se vor stoca în memorie, în
subconştient şi îi vor fi de folos atunci
când va avea nevoie.
Jocul de rol
 determină mai multă siguranţă şi curaj
de manifestare în faţa unui auditoriu,
 Copiii dobândesc încredere în forţele
proprii,
 Se remarcă o creştere a stimei de sine.
 Jocul cu rol antrenează participarea la
joc chiar şi a celor mai retraşi copii,
uneori aceştia acceptă să joace chiar
roluri de leader.
Vîgotski, 2002
 Jocul cu rol are un important impact
asupra limbajului deoarece jocul cu rol
activează zona proximei dezvoltări.
jocul cu rol
 copiii sunt determinaţi să precizeze reguli într-un
limbaj coerent, sunt nevoiţi să vorbească cu toţii
exprimându-se într-un limbaj în conformitate cu
rolul pe care îl joacă.
 Putem spune că în joc copilul foloseşte un
metalimbaj adaptat situaţiei şi conjuncturii jocului
cu rol pe care copilul îl interpretează, astfel încât să
se facă înţeles de ceilalţi copii.
 Are loc un proces de exersare, de procesare, de
interiorizare şi dezvoltare a limbajului.
Rol de adaptare
 afectiv-emoţională diferitelor situaţii
contrariante cu care interacţionează
copilul şi pentru care nu este pregătit
(Beaven, J. 2000).
Jocul cu rol
 facilitează înţelegerea mai uşoară şi
mai rapidă a lumii înconjurătoare.
 Realitatea cu atâtea interdicţii, reguli şi
inadvertenţe se adaptează nivelului
cognitiv şi afectiv-emoţional al copilului
doar prin intermediul jocului.
Îndrumare
 Educatoarele vor încuraja copiii să
practice jocurile cu rol, le vor da
sugestii, vor participa împreună cu copiii
la desfăşurarea jocului.
Mijloace şi materiale necesare
În sala de grupă:
 -un colţ cu costume, obiecte de
îmbrăcăminte pentru ambele genuri şi
diverse accesorii ca: obiecte de
podoabe, insigne, genţi etc., care să
suscite interesul şi imaginaţia copiilor.
Când se joacă copiii:

 au numeroase oportunităţi pentru a-şi exersa


reprezentările mintale;
 îşi exersează toate laturile personalităţii:
fizice, sociale, emoţionale, intelectuale;
 sunt angajaţi cu toată fiinţa lor deoarece sunt
motivaţi;
 îşi dezvoltă gândirea şi aptitudinile.
 îşi însuşesc concepte în mod logic.
Pentru copii, jocul
 este o activitate extrem de serioasă şi
importantă.
 Prin joc, copilul reconstruieşte realitatea în
conformitate cu dorinţele sale, o apropie, o
analizează şi încearcă să o înţeleagă.
 Copilul în joc depune efort la fel cum omul
depune efort în activitatea sa de fiecare zi,
jocul reprezintă jobul copilăriei.
 Datorită caracteristicii gândirii copiilor de
vârstă preşcolară, ei nu pot procesa realitatea
prin mijloace abstracte ci doar prin experienţa
multisenzorială concretă.
Prin joc, copiii rezolvă
 probleme de viaţă, din mediul lor înconjurător
fizic şi social, creează situaţii pentru a găsi
soluţii diferite - ceea ce le va dezvolta
gândirea, care odată cu dezvoltarea
ontogenetică va atinge şi dezvoltarea
formală.
 Jocul permite copiilor să înveţe utilitatea
obiectelor, ei se concentrează pe ceea ce fac,
devin interesaţi de mediul înconjurător pe
care îl explorează fiind atenţi, motivaţi şi
interesaţi.
JOCUL PE CALCULATOR
 -timpul petrecut de copii în faţa calculatorului să fie
unul rezonabil;
 -jocul pe calculator este unul static, de aceea părinţii
trebuie să îndemne copiii să facă şi mişcare şi dacă
este posibil în aer liber, în curte, în parc etc.;
 - jocul pe calculator este un joc de tip solitar, ori
pentru a creşte sănătos şi pentru a se integra în viaţa
socială copilul are nevoie de interacţiune socială;
 - conţinutul moral al jocurilor-video de multe ori lasă
de dorit;
 - conectarea on-line este benefică, dar în aceeaşi
măsură este periculoasă.
Proiect de activitate
 GRUPA: 5/6 ANI
 CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea
limbajului
 TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Căsuţa cu surprize’’
 FORMA DE REALIZARE: Joc didactic
 TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare
 SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea
deprinderii de a utilize corect salutul în raport
cu alte elemente (persoane de diferite vârste,
momentele zilei) şi de a se exprima oral
corect din punct de vedere fonetic, lexical şi
sintactic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 COGNITIVE:
 Să utilizeze corect salutul în funcţie de persoanele
prezentate şi momentele zilei;
 Să facă asocieri între elementele prezentate şi
exprimarea orală corespunzătoare;
 Să asculte şi să reacţioneze adecvat când în poveste
apare elementul eronat;
 PSIHO-MOTORII:
 Să mânuiască corect materialele expuse în joc;
 Să se transpună în rolul care i-a fost atribuit;
 AFECTIVE:
 Să comunice cu educatoarea şi colegii;
 Să participe afectiv la joc;
SARCINA DIDACTICĂ:
 Utilizarea corectă în comunicarea orală
a formulelor de salut în funcţie de
momentul zilei şi persoanele
prezentate;
REGULI DE JOC:
 Copiii răspund prompt la întrebările
formulate, mânuiesc elementele
prezente în joc, imitând educatoarea
interpretează rolul atribuit în cadrul
dramatizării, acordarea stimulentelor.
ELEMENTE DE JOC:
 Surpriza, aplauzele, joc de rol.
STRATEGII DIDACTICE

 Metode: coversaţia (explicaţia,


demonstraţia), problematizarea,
povestirea.
 Mijloace didactice: Căsuţa de carton,
figurine , fişe , suport de carton
(Roata), Căţelul Azorică.
DURATA:
 30 minute
BIBLIOGRAFIE:

 M.Ed.C.T – Programa activităţilor instructiv-


educative în grădiniţa de copii – Ediţia a II-a ,
Bucureşti 2005.
 Firimiţă, V., ; Taiban, M., ; Şovar, R., ; Petre,
M,. – Texte literare pentru aplicarea
programei în grădiniţa de copii, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureşti 1976.
 Ţipordei, P., - Culegere de cântece şi jocuri
pentru preşcolari, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti 1976.
 Ana, A., Cioflică, S.M., - Jocuri didactice
pentru educarea limbajului, Editura Tehno-
Art, 2000.
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC ŞI MODALITĂŢILE DE STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC REALIZARE DIDACT INSTRU
ICE CTIVĂ
ŞI
INDICAT
ORIE
I. Organizarea Se aranjează scăunelele în semicerc, iar materialul Observarea Atenţionarea
activităţii didactic în faţa copiilor. Aprecierea
Se organizează colectivul de copii.
II. Desfăşurarea Captarea atenţiei se va realize prin introducerea Surpriza Aprecierea
activităţii figurinei ,,Căţelul Azorică’’ care este foarte Conversaţia răspunsului
1. Captarea supărat. El le va povesti copiilor ce i s-a întâmplat Explicaţia
atenţiei de dimineaţă. Evaluare
2. Anunţarea - ,,Dimineaţă când am intrat în sala de grupă , vesel Exerciţiul orală
temei , am salutat-o pe d-na educatoare ,,Salut!’’ iar
3. Dirijarea copiilor le-am spus ,, Bună seara’’. D-na Povestirea Aprecieri
învăţării educatoare s-a uitat la mine mirată , iar copii au Exerciţiul
a) Explicarea râs de mine. Oare de ce ?’’
regulilor de Copiii sesizează faptul că nu au fost utilizate
joc corespunzător formulele de salut.
b) Jocul Se anunţă tema activităţii, Jocul ,,Căsuţa cu
propriu-zis surprize’’ şi obiectivele propuse spre realizare –
utilizarea corectă a salutului.
Copiii vor răspunde corect întrebărilor adresate şi
vor saluta corespunzător personajul prezentat. Vor
rosti în grup întrebarea : ,,Căsuţă , căsuţă , cine
locuieşte aici ?’’ În cadrul dramatizării vor
interpreta corect rolul distribuit, vor aplauda
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC ŞI MODALITĂŢILE DE STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC REALIZARE DIDACTICE INSTRUCTI
VĂ ŞI
INDICATORI
E

II. Desfăşurarea Varianta I (Căsuţa cu surprize.) Surpriza Aprecierea


activităţii Se va prezenta copiilor o căsuţă din carton în Conversaţia răspunsului
Jocul propriu-zis interiorul căreia sunt mai multe figurine, Explicaţia
personaje din poveşti : Scufiţa Roşie , Bunicuţa , Exerciţiul Evaluarea
Vânătorul , Iepuraşul. orală
După ce copii vor întreba ,,Căsuţă , căsuţă , cine Povestirea Aprecieri
locuieşte aici ?’’ pe rând va ieşi câte un personaj
pe care il vor saluta corespunzător. (Scufiţa Roşie
– salut!; Bunicuţa – Sărut mâna! ; Vânătorul –
Bună ziua ! ; Iepuraşul – Salut !)
La plecare vor spune ,,La revedere’’. Copilul
care a dat răspunsul corect va scoate din căsuţă
următorul personaj şi va executa rolul
educatoarei.
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC ŞI MODALITĂŢILE DE STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC REALIZARE DIDACTICE INSTRUCTI
VĂ ŞI
INDICATORI
E

II. Desfăşurarea Varianta II (Unde s-a oprit roata?) Surpriza Aprecierea


activităţii Din carton vor fi confecţionate două cercuri care se Conversaţia răspunsului
Jocul propriu-zis vor suprapune. Pe un cerc vor fi aplicate trei fişe cu Explicaţia
desene reprezentative pentru momentele zilei Povestirea Aprecieri
(dimineaţa, amiaza, seara), iar celălalt va avea decupat Exerciţiul Evaluare
în el un arc de cerc.
orală
La întrebarea ,,Unde s-a oprit roata?’’ va fi
descoperită una din cele trei imagini. Copii vor avea
sarcina de a reda conţinutul imaginii şi de a utiliza
salutul corespunzător momentului zilei.
Se va utiliza formula de salut corespunzătoare
momentului zilei (Bună dimineaţa , Bună ziua , Bună
seara , Noapte bună).
Ex: Dimineaţa un copil intră în sala de grupă.
Amiază - O fetiţă care se joacă în parc.
Seara – Copilul se duce la culcare şi îşi salută
familia.
Răspunsurile corecte vor fi apreciate cu aplauze şi
stimulente.
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC ŞI MODALITĂŢILE DE STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC REALIZARE DIDACTICE INSTRUCTI
VĂ ŞI
INDICATORI
E

II. Desfăşurarea Varianta III (Hai să facem o poveste) Surpriza Aprecierea


activităţii Educatoarea va prezenta copiilor o povestire Conversaţia răspunsului
Jocul propriu-zis în care vor fi introduse eronat formulele de salut Explicaţia
(în loc de Bună dimineaţa – Bună seara; în loc de Povestirea Aprecieri
Sărut mâna - Salut) iar copii vor avea sarcina de Exerciţiul Evaluare
a sesiza greşeala şi de a o corecta. Răspunsul orală
corect va fi apreciat cu stimulente.
Varianta IV (Nu numai la grădiniţă)
Se va realiza o dramatizare după povestea ,,
Nu numai la grădiniţă’’ de Octav Pancu – Iaşi, în
care copii vor primi spre interpretare rolurile
personajelor din poveste. Ei vor utiliza dialogul,
formule de politeţe şi salut corespunzător textului
poveştii.
III. Încheierea Conversaţia Aprecieri
activităţii În incheierea activităţii vor fi individuale
evidenţiaţi copiii care au şi generale.
participat activ, care au
răspuns corect Se vor face
aprecieri generale asupra
felulu în care s-au implicat în
rezolvarea sarcinilor de lucru
şi a comportamentului din
timpul activităţii.
Copii vor ieşi din sala de
grupă intonând un cântecel
,,Un copil politicos’’.