Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrări de schimbare a Formular Nr.

1
WinCmeta
bordurilor de carosabil pe
str. Ion Creangă și Romană din
mun.Ungheni
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări


(denumirea lucrări)
№ Simbol norme, Cantitate Preţ pe Total, lei
crt. cod resurse Denumire lucrări U.M. unitate de (col.5 x
măsură, lei col.6)
(inclusiv
salariu)

1 2 3 4 5 6 7
Capitolul 1. str.I.Creanga ( segment
str.Crestiuc -str.Romana L=792m )
Desfacerea de borduri de piatra sau de
DG04B 1 704,00
1 beton de orice dimensiune, asezate pe m
beton 00
Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda
TsC02D1 100
2 hidraulica, in pamint cu umiditate 1,1200
naturala descarcare auto teren catg. II. m3
( incarcarea bordurei decapate)
TsI50C Transportarea incarcaturilor cu
3 autocamione la distanta 3 km
t 180,0000
Sapatura manuala de pamint in spatii
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00
m latime, executata fara sprijiniri, cu
TsA02A
4 taluz vertical, la fundatii, canale, m3 68,0000
subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in
pamint necoeziv sau slab coeziv
adincime < 0,75 m teren usor
TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta
5 m3 34,0800
(h=10cm)
Borduri prefabricate din beton, pentru
DE10A trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 1 704,00
6 30x15 cm (bordure de drum de
m
00
dimensiuni 100x30x15 cm)
Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta, pentru drumuri, cu
DA11C asternere manuala, executat fara
7 impanare si fara innoroire (umplerea
m3 35,7800
golurilor la bordure dupa desfacerea
betonului asfaltic)
Amorsarea suprafetelor straturilor de
Dl107
8 baza in vederea aplicarii unui strat de t 0,3600
beton asfaltic
Plombarea gropilor la imbracaminti din
DI93B
9 beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. m2 511,0000
( linga bordurile noi montate)
Cheltuieli directe Lei
Total str.I.Creanga ( segment str.Crestiuc -str.Romana L=792m )
Inclusiv salariu
Capitolul 2. str.Romana (segment
str.Nationala L=1182 m)
Desfacerea de borduri de piatra sau de
DG04B 2 404,00
10 beton de orice dimensiune, asezate pe m
beton 00
Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda
TsC02D1 100
11 hidraulica, in pamint cu umiditate 1,4400
naturala descarcare auto teren catg. II. m3
( incarcarea bordurei decapate)
TsI50C Transportarea incarcaturilor cu
12 autocamione la distanta 3 km
t 231,0000
Sapatura manuala de pamint in spatii
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00
m latime, executata fara sprijiniri, cu
TsA02A
13 taluz vertical, la fundatii, canale, m3 96,2000
subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in
pamint necoeziv sau slab coeziv
adincime < 0,75 m teren usor
TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta
14 m3 48,0800
(h=10cm)
Borduri prefabricate din beton, pentru
DE10A trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 2 404,00
15 30x15 cm (bordure de drum de
m
00
dimensiuni 100x30x15 cm)
Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta, pentru drumuri, cu
DA11C asternere manuala, executat fara
16 impanare si fara innoroire (umplerea
m3 50,4800
golurilor la bordure dupa desfacerea
betonului asfaltic)
Amorsarea suprafetelor straturilor de
Dl107
17 baza in vederea aplicarii unui strat de t 0,5040
beton asfaltic
Plombarea gropilor la imbracaminti din
DI93B
18 beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. m2 721,0000
( linga bordurile noi montate)
Cheltuieli directe Lei
Total str.Romana (segment str.Nationala L=1182 m)

S-ar putea să vă placă și