Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

Numar personae expuse: 1


SC WEIMAR SRL FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii : 8 h/zi; 5 zile / sapt :
Sectia ; Puncte de lucru; Fisa nr 1
Pagina 1 din 2
Locul de munca : Postul de lucru : ignifugator Echipa de evaluare a nivelului de risc:ing Weiner Marian-adm; Arion Ion –cond
loc de munca ; Livint Neculai -lucrator desemnat;-lucrator – Murgeanu Marius
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivelul
Natura factorilor
Sistemului ( identificati ) maxima de de de
de risc
de munca previzibila gravitate probabilitate risc
0 1 2 3 4 5 6
1. Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare . ITM 3-45 2 1 1
OMISIUNI INV GR
2. Neefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile SSM 6 3 5
IDECES
EFECTUAREA INV GR I
3. Comenzi, manevre. 6 2 4
NECORESPUN- DECES
ZATOARE A 4. Utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie INV GR II 5 3 4
SARCINILOR 5. Intretuperea functionarii instalatiilor sau EM DECES 7 1 3
EXECUTANT DE MUNCA 6Alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie a instalatiilor sau a EM DECES 7 1 3
OBIECTE SAU 7. Intepatoare, taioase, abrasive ITM 3-45 2 5 3
SUPRAFETE
PERICULOASE 8. alunecoase, cu denivelari , adezive ITM 3-45 2 4 2
FACTORI DE
RISC DE
9. Contact cu substante toxice/ caustice / acide ; ITM 45- 180 3 3 3
NATURA CH.

DEFICIENTE 10. Admiterea la lucru in conditii psiho – fiziologice INV GR I


6 2 4
DE necorespunzatoare
SARCINA INDRUMARE
11. Tolerarea abaterilor de la disciplina muncii si / sau de la INV GR I
DE SI CONTROL 6 2 4
respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca
MUNCA
LIPSURI IN
ASIG.CONDITII 12. Utilizarea unor materii prime si / sau materiale necorespunzatoare ITM 45- 180 3 1 2
DE SSM
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivelul
Natura factorilor
Sistemului ( identificati ) maxima de de de
de risc
de munca previzibila gravitate probabilitate risc
0 1 2 3 4 5 6
13. Temperatura aerului ITM 3-45 2 1 1
DE NATURA
14. Umiditatea aerului ITM 3-45 2 1 1
FIZICA
15. Iluminatul la locul de munca ITM 3-45 2 3 2
MEDIUL DE DE NATURA
16. Pulberi in suspensie ITM 3-45 2 3 2
MUNCA CHIMICA
DE NATURA 17. Relatii neprincipiale intre sefi si subordonati ITM 3-45 2 3 2
PSIHO –
18. Relatii neprincipiale intre membrii colectivului ITM 3-45 2 4 2
SOCIALA

3(1x1) + 6( 2x2 ) + 4(3x3 ) + 4 ( 4x4 ) + 1(5x5 ) 152


Nivelul de risc = ---------------------------------------------------------------------------- = ----------------- = 3,16 ( Nivel de risc – mic ; Nivel de securitate - mare )
3x1 + 6x2 + 4x3 + 4x4 + 1x5 48

Intocmit
Lucrator desemnat