Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

Numar personae expuse: 2


SC WEIMAR SRL FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii : 8 h/zi; 5 zile / sapt :
Sectia ; Puncte de lucru; Fisa nr 1
Pagina 1 din 2
Echipa de evaluare a nivelului de risc: Maistru GANEA Stelian – conducator loc
Locul de munca : Postul de lucru : lucrator instalator sanitar munca ;LIVINT Neculai – lucrator desemnat SSM; FLOREA Marin - lucrator
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc ( Consecinta Clasa Nivelul
Natura factorilor Clasa de
Sistemului identificati ) maxima de de risc
de risc gravitate
de munca previzibila probabilitate
0 1 2 3 4 5 6
1. Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare . ITM 3-45 2 1 1
OMISIUNI 2. Neefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile securitatii INV GR I
6 3 5
si sanatatii in munca .
EFECTUAREA INV GR I
3. Comenzi, manevre. 6 2 4
NECORESPUN-
ZATOARE A 4. Pozitionari, consolidari, fixari etc. ITM 45-180 3 3 3
SARCINILOR
5. Utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie INV GR II 5 3 4
DE MUNCA
EFECTUAREA 6. Pornirea echipamentelor de munca,mijloace de transport, masini
EXECUTANT DECES 7 2 4
DE OPERATII unelte, utilaje, instalatii
IN AFARA 7. Intreruperea functionarii instalatiilor sau echipamentelor de munca DECES 7 1 3
SARCINII DE 8. Alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie a instalatiilor sau
DECES 7 1 3
MUNCA echipamentelor de munca
PREZENT LA 9. Sub influenta alcoolului, medicamente, droguri
DECES 7 2 4
LUCRU IN
CONDITII
10. Stare de oboseala
PSIHO- FIZIOL. DECES 7 2 4
NECORESP.
CURENT 11. Atingere directa DECES 7 2 4
ELECTRIC 12. Atingere indirecta DECES 7 2 4
FACTORI RISC 13. Contact cu substante toxice / caustice / acide ITM 45-180 3 3 3
CHIMIC 14. Substante inflamabile / explosive DECES 7 2 4
MIJLOACE DE 15. Pozitii de lucru fortate / vicioase ITM 3-45 2 1 1
PRODUCTIE FACTORI RISC
16. Efort static / fizic mare ITM 3-45 2 1 1
DE ALTA
17. Sub / suprasolicitare sau monotonie ITM 3-45 2 2 2
NATURA
18. Contact prelungit cu elemente ale mediului de munca ( apa, vapori
curenti de aer,etc.) INV GR III 4 1 2
Componenta Consecinta Clasa
Natura factorilor Forma concreta de manifestare a factorilor de risc ( identificati ) Clasa de Nivelul
Sistemului maxima de
de risc gravitate de risc
de munca previzibila probabilitate
OMISIUNI 19. In prestabilirea operatiilor de munca INV GR I-II 5 2 4
ERORI 20. In prestabilirea operatiilor de munca INV GR I-II 5 2 4
21. Cu pregatire profesionala necorespunzatoaredrul INV GR I-II 5 4 5
REPARTIZARE 22. Fara instruire sau cu instruire incomplete in domeniul securitatii si
INVGR I- II 5 3 4
NECORESPUNZ sanatatii in munca
SARCINA A SARCINILOR INV GR I
23. Cu incompatibilitati psiho – fiziologice 6 1 3
DE MUNCA DE MUNCA
SARCINA DE
MUNCA
DEFICIENTE 24. Admiterea la lucru in conditii psiho – fiziologice INV GR I
6 2 4
DE necorespunzatoare
INDRUMARE
SI CONTROL
25. Tolerarea abaterilor de la disciplina muncii si / sau de la INV GR I
6 2 4
respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca
DE NATURA 26. Relatii neprincipiale intre sefi si subordonati ITM 3-45 2 3 2
MEDIUL DE
PSIHO –
MUNCA 27. Relatii neprincipiale intre membrii colectivului ITM 3-45 2 4 2
SOCIALA

3(1x1) + 4( 2x2 ) + 5(3x3 ) + 13 ( 4x4 ) + 2 (5x5 ) 322


Nivelul de risc = ---------------------------------------------------------------------------- = ----------------- = 3,65 ( Nivel de risc - mediu ; Nivel de securitate -mediu )
3x1 + 4x2 + 5x3 + 13x4 + 2x5 88

Intocmit
Lucrator desemnat
LIVINT NECULAI