Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA Nr 7

FISA DE MASURI PENTRU PREVENIRE


Postul de lucru – instalator sanitar

Nr NIVEL MASURI DE PREVENIRE


Crt FACTORI DE RISC RIS NOMINALIZAREA MASURII COMPETENTE TERMENE
C RASPUNDERI
0 1 2 3 4 5
EXECUTANT - OMISIUNI
1 1 Fisa postului,instructiuni, Conducator loc
neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare
instruire,contr.intern, asigEIT munca
2 Neefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile 5 Fisa postului,instructiuni, instruire, Conducator loc
securitatii si sanatatii in munca . supraveghere munca
EXECUTANT - EXECUTAREA NECORESPUNZATOARE A SARCINILOR DE M
3 4 Fisa postului,instructiuni, instruire, Conducator loc
Comenzi, manevre.
supraveghere munca
Fisa postului,instructiuni, instruire, Administrator,
4 4 control intern Lucrator
Utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie desemnat ssm
Conducator loc
munca
EXECUTANT - EXECUTAREA DE OPERATII IN AFARA SARCINILOR DE MUNCA
5 3 lucratori calificati,fisa postului, Administrator,
intreruperea functionarii instalatiilor sau EM instruire,contr.intern Conducator loc
munca
6 3 lucratori calificati,fisa postului, Administrator,
alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie a instalatiilor
instruire,contr.intern Conducator loc
sau EM
munca
MIJLOACE DE PRODUCTIE – DEPLASARI SUB EFECTUL GRAVITATIE
7 2 Fisa postului,instruire,supraf. Administrator,
Alunecare lucru nealunec, utilizare EIP Conducator loc
munca
MIJLOACE DE PRODUCTIE –MISCARI FUNCTIONALE ALE MASINILOR
8 2 Fisa postului,instructiuni, Administrator,
Functionare normala instruire,limitarea acces la EM si Conducator loc
instalarii a pers. nec munca
2 Fisa postului,instructiuni, Administrator,
9 Pornire/ oprire contraindicata instruire,limitarea acces la EM si Conducator loc
instalarii a pers. nec munca
10 3 Fisa postului,instructiuni, Administrator,
Imposibilitatea pornirii / opririi instruire,limitarea acces la EM si Conducator loc
instalarii a pers. nec munca
MIJLOACE DE PRODUCTIE – CURENT ELECTRIC
fisa postului, instructiuni, instruire,
utilizare EIP,limitare acces persoane Administrator,
Risc de electrocutare prin atingere directa a conductorilor
necalif/neinstr/neautor,supraveghere Lucrator
electrici neizolati sau cu izolatia imbatranita si / sau
11 4 lucrari / interventii,fise tehno,interzicere desemnat ssm
umeda.
improvizatii, folosire mat electroizol Conducator loc
munca
Masuri de protectie tehn asig Administrator,
12 4 protectiei supliment izolareborne de Lucrator
Risc de electrocutare prin atingere indirecta, legatura la pamant a ET,Instruire, desemnat ssm
autorizare. Conducator loc
munca
MIJLOACE DE PRODUCTIE – FACTORI DE RISC DE ALTA NATURA
13 1 Org.ergonomica a postului de lucru, Administrator,
Pozitii de lucru foarte vicioase adaptarea program Conducator loc
munca
14 1 Org.ergonomica a postului de lucru, Administrator,
Efort fizic/static mare adaptarea program Conducator loc
munca
15 2 Org.ergonomica a postului de lucru, Administrator,
Sub/suprasolicitare, monotonie adaptarea program Conducator loc
munca
SARCINA DE MUNCA – OMISIUNI
Fisa postului, Stabilirea corespunzat Administrator,
16 4 a sarcinilor de munca functie de Conducator loc
In prestabilirea operatiilor de munca
dotarea tehnica si preg prof a munca
lucratorilor
SARCINA DE MUNCA – ERORI
17 4 Stabilirea corespunz a sarcinilor de Administrator,
In prestabilirea operatiilor de munca munca potrivit fiselor tehnolog. Conducator loc
munca
SARCINA DE MUNCA – DEFICIENTE DE INDRUMARE SI CONTROL
Control medical la angajare si Administrator,
18 4 periodic Lucrator desemnat
Admiterea la lucru in conditii psiho – fiziologice
ssm
necorespunzatoare
Medic de
intreprindere
Instruire, supraveghere Administrator,
19 4 Control intern Lucrator desemnat
ssm
Tolerarea abaterilor de la disciplina muncii si / sau de la
Medic de
respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca
intreprindere
Conducator loc
munca
MEDIUL DE MUNCA – DE NATURA FIZICA
20 Temperatura aerului 1
21 Umiditatea aerului 1
Determinari,utilizare EIP Administrator,
22 2 Org timpului de munca cu posib de Lucrator desemnat
reducere a duratei de expunere ssm
Iluminatul la locul de munca
Medic de
intreprindere

MEDIUL DE MUNCA – DE NATURA PSIHOSOCIALA


Instruire generala la an-gajare, la Administrator,
23 locul de munca si Lucrator desemnat
2 periodica,regulament ssm
Relatii neprincipiale intre sefi si subordonati intern,instructiuni proprii Medic de
intreprindere
Conducator loc
munca
Instruire generala la an-gajare, la Administrator,
24 locul de munca si Lucrator desemnat
2 periodica,regulament intern, ssm
Relatii neprincipiale intre membrii colectivului instructiuniproprii Medic de
intreprindere
Conducator loc
munca

Intocmit
Lucrator desemnat
LIVINT NECULAI