Sunteți pe pagina 1din 4

Sistemul Integrat de Management al Calitatii,

COD: PTE 35
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE JGHEABURI SI BURLANE Pagina 1 din 10

1. SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si


materialelor necesare pentru montarea jgheaburilor si a burlanelor in conformitate cu
cerintele de calitate prevazute.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica la montarea jgheaburilor si burlanelor.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

 STANDARD SR EN ISO 9001/2015- Sistem de management al calitatii ,


Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este
necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca
cerintele clientilor , precum si cerintele de reglementare aplicabile , avand drept scop
cresterea satisfactiei clientului .
 STANDARD SR EN ISO 9000/2006 – Sistem de management al calitatii Principii
fundamentale si vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de
management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al
calitatii .
 STANDARD SR EN ISO 9004 / 2008 Sistem de management al calitatii . Linii directoare
pentru imbunatatirea performantelor , care furnizeaza , pe baza celor 8 principii de
management al calitatii , indrumari pentru imbunatatirea performantei organizatiei si
cresterea satisfactiei atat a clientilor , precum si a altor parti interesate
 Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
 Hotarârea Guvernului României Nr. 766/1997 – Anexa nr.2 - Regulamentul privind
asigurarea si conducerea calitatii in constructii.
 Proiectele de executie specifice obiectului care se executa;
 Caietele de sarcini pentru executarea lucrarilor;
 Proiecte tehnologice de sprijiniri la lucrari mai dificile din cauza naturii terenului,
apropierii de constructiile existente, lucrul sub circulatie si existentei unor instalatii
subterane care nu se dezafecteaza;
 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente C 159 – 83;
 Normativ pentru executarea trasarii de detaliu in constructii C 83-75.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

AIL – Aviz de incepere a lucrarilor

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. CONDITII PREALABILE

 Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri;


Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii,
COD: PTE 35
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE JGHEABURI SI BURLANE Pagina 2 din 10

 Existenta procesului verbal de predare a amplasamentului, liber de instalatii


subterane;
 Existenta procesului verbal de predare-primire a reperelor de trasare si de nivel;
 Existenta proiectelor tehnologice pentru excavatii in zona in care trebuie protejate
instalatiile subterane in functiune pe amplasament;
 Existenta utilitatilor:
 instalatii de aer comprimat;
 instalatia de forta si iluminat;
 utilaje mecanice de sapat in buna stare de functionare;
 drenuri de acces la locul de depozitare a pamantului;
 numar suficient de mijloace de transport al pamantului si a materialelor, in
buna stare de functionare.
 Existenta masurilor pentru scurgerea apei meteorice din amplasament;
 Echiparea echipelor de muncitori cu sculele necesare specifice pentru lucrarile
specificate in prezenta procedura;
 Existenta avizului de inceperea lucrarilor (AIL);
 Existenta aprobarii autorizatiei de circulatie pe traseul stabilit pe drumurile publice,
cand este cazul;
 Existenta semnalizarii zonei de lucru in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 Existenta instruirii si respectarii de catre personalul executant a normelor de
protectia muncii si PSI specifice activitatilor desfasurate;
 Existenta echipamentului de protectie specific pentru echipele de lucru: salopeta,
casca, cizme cauciuc etc..

5.2.UNELTE, SCULE

Pentru montarea sistemul de jgheaburi si burlane aveti nevoie de o trusa cu scule


de  mana obişnuita, care sa contina nivela cu bula de aer, metru de tamplarie,
cleste, ciocan, foarfeca pentru tabla, feratrau pentru metale, masina electrica de
insurubat, fir pentru alinierea jgheaburilor. Indoirea carligelor se realizează cu un 
dispozitiv special.

5.3 ETAPE DE LUCRU

Sistemul complet ofera cea mai buna calitate atunci cand vine vorba de durabilitate,
flexibilitate si usurinta in instalare. 
Dimensionarea sistemului de jgheaburi şi burlane se face in functie de suprafata totala a
acoperisului. Cu cat acoperisul este mai mare, cu atat sistemul trebuie sa preia un volum mai
mare de apa ce trebuie colectat. O masuratoare corecta a acoperisului si un calcul corect al
necesarului de materiale vor asigura buna  functionare in timp a sistemului.

Etapa 1.Dimensionarea sistemului 


Pentru a alege sistemul de jgheaburi si burlane potrivit, trebuie sa tineti cont de suprafata
acoperisului. Pentru drenarea apei pluviale de pe o suprafata de maxim 125 m² , se vor folosi
jgheaburi cu latimea de 125 mm si burlane cu diametrul de 87 mm. Pentru suprafete cuprinse
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii,
COD: PTE 35
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE JGHEABURI SI BURLANE Pagina 3 din 10

intre 125 şi 200 m², se vor monta jgheaburi cu latimea de 150 mm si burlane cu diametrul de
100 mm, iar pentru cele peste 200 m², se va folosi sistemul de jgheaburi si burlane 190 / 120
mm. Daca acelasi acoperis are mai multe versante, se vor lua drept reper dimensiunile de la
sectiunea cea mai mare a acoperisului. Numarul de carlige si burlane. Carligele de jgheab se
monteaza la o distanta de maxim 800 mm unul de celalalt, respectanduse de obicei distanta
dintre capriori. Carligul de capat se pozitioneaza la 100 mm fata de marginea acoperisului.
Carligele vor fi montate astfel incat sa se obtina o panta de scurgere a apei catre punctele de
colectare. Se recomanda o panta a jgheabului de minim 0,5% (2,5 mm/m). Calculati numarul
de carlige pe fiecare segment de streasina (de exemplu, pentru un tronson de 10 m, este
nevoie de 10 m / 0,8 mm + 1 = 14 carlige). La stabilirea punctelor de colectare a apei pluviale
se va tine cont de faptul ca lungimea maxima de streasina admisa pentru o scurgere este de
10 m.

 
Etapa 2 Taiere
Taierea jgheaburilor si burlanelor se face la sol, cu foarfeca pentru tabla sau cu ferastraul
pentru metale, folosind o suprafata de lucru stabila. Este interzisa folosirea polizorului
unghiular (flex)! Discul abraziv produce incalzirea locala a otelului, distrugand galvanizarea si
straturile de protectie, iar scanteile  rezultate din polizare deterioreaza vopseaua.
 
Etapa 3 Carlige de susţinere
In functie de tipul streasinei si al arhitecturii constructiei, pot fi folosite diverse tipuri de carlige
de sustinere. Pentru streasinile perpendiculare, se monteaza carlige tip KFL, KFK sau K21,
iar pentru cele inclinate carligele tip K11.
Se alinieaza carligele ca in figura si se marcheaza locul de indoire, conform pantei
jgheabului. Luati in calcul o panta de minim 2,5 mm/m.
 
Se numeroteaza carligele, considerand carligul nr. 1 ca fiind “cel mai de jos”, iar ultimul carlig
ca fiind „cel mai de sus”. Se indoaie carligele cu dispozitivul special, dreptul marcajelor facute
anterior. Se monteaza carligul nr. 1 - “cel mai de jos”.  Pentru o aliniere corecta, intre
carligele de capat se intinde o sfoară în trei puncte: la interiorul, la baza şi la muchia
exterioară a jgheabului. Se fixeaza aliniat si restul carligelor intermediare.
 
Etapa 4 Montarea jgheaburilor si a burlanelor
Asezati jgheabul pe carligele de sustinere, fara a-l fixa deocamdata. Marcati pe jgheab, cu
ajutorul unui creion, locul de amplasare al punctelor de colectare. Folosiţi racordul jgheab –
burlan ca sablon pentru a marca pe jgheab pozitia gurii de scurgere. Decupati o fanta de
scurgere in jgheab cu ajutorul unui ferastrau pentru metale. Se continua decupajul cu ajutorul
unei foarfeci pentru tabla, asa cum se arata in figura. Indoiti marginile taiate in jos folosind un
ciocan, pentru a asigura o buna evacuare a apei pluviale.
 
Racordul jgheab - burlan se prinde foarte usor pe jgheab, cu o singura apasare.
Capacul de jgheab poate fi montat la ambele capete ale jgheabului. Este prevazut cu
garnitura de etansare din cauciuc EPDM si dinti autoblocanti. Se fixeaza prin presare
manuala sau prin batere cu un ciocan de plastic.
 

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii,
COD: PTE 35
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE JGHEABURI SI BURLANE Pagina 4 din 10

Se aseaza jgheabul pe carlige si apoi se fixeaza in pozitie printr-o simpla apasare a acestuia
in fiecare carlig in parte.
 
Pentru imbinarea jgheaburilor se foloseste piesa de imbinare RSK. Aceasta asigura o buna
etansare, datorita garniturii din cauciuc EPDM, permitand in acelaşi timp o usoara deplasare
a jgheaburilor in cazul dilatarii termice.
 
Realizarea tronsoanelor de scurgere se face de sus in jos.  Burlanele se vor fixa cu bratari de
sustinere. Se vor utiliza cel putin doua bratari de sustinere pentru fiecare tronson de burlan.
Verticalitatea bratarilor se va verifica cu ajutorul unei nivele cu bua de aer sau a firului cu
plumb.
 

6.RESPONSABILITATI

 Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a


documentatiei de executie si de intocmirea inregistrarilor de calitate;
 Responsabilul CQ pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a
proiectului de executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate;
 Inginerul sef mecanic raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si
utilajelor.

7. INREGISTRARI

 Procese verbale de receptie a lucrarii

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data

S-ar putea să vă placă și