Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIAL Ă NR 2 LUGOJ

APROBĂ,
Planificarea concediului de odihnă pentru anul școlar 2021-2022
în Consiliul de Administrație din data de ………………
Director,
Prof. SÎRBU Gabriela Monica

Nr. 2940 / din 20.10.2021

Doamnă Director,

Subsemnatul(a)Savulescu Medina, profesor/profesor (titular/suplinitor) pe catedra de


Istorie, vă rog să îmi aprobați planificarea concediului de odihnă pentru anul scolar 2021-
2022 după cum urmează:

Nr. zile
Nr. zile de
de Perioada de Perioada/
concediu
Perioada de concediu din vacanțe vacanță concediu Perioadele
efectuate
(lucrăto /luna
(lucrătoare)
are)
5 zile Octombrie 5
Vacanță
25 octombrie – 05 noiembrie 2021 5 zile Noiembrie 5
7 zile Decembrie 7
Vacanța de iarnă
23 decembrie 2021 – 07 ianuarie 2022 5 zile Ianuarie 0
Vacanta de primavara 15
8 zile Aprilie 8
aprilie – 01 mai 2022
Total 25 25

Vacanță de vară

14 iunie-30 iunie 2022 14 zile Iunie 0

01 iulie-31 iulie 21 zile Iulie 15 10-31 iulie

01 august-31 august 22 zile August 22


Număr zile concediu de odihnă de efectuat aferente anului școlar
2021-2022 62

Număr zile de concediu de odihnă restant (an școlar 2020-2021) 0


Menționez că am luat la cunoștință prevederile art. 1 din O.M.E.C.T.S. Nr. 5559/2011 că
perioadele de efectuare a concediului de odihnă se stabilesc de consiliul de administrație, în
funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic
necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.
Avizarea planificării concediului în vacanțele școlare nu reprezintă și o aprobare a efectuării
acestuia. Efectuarea concediului de odihnă se realizează numai în baza cererii aprobate de către
conducătorul unității.

Data: 20.10.2021 Savulescu Medina