Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială Nr.

2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.ro

EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ


AN ŞCOLAR 2017-2018
CLASA a V-a

VARIANTA NR. 1

Subiectul I 60p.
Citeşte următorul text:

Au fost odată o vulpe şi un iepuraş. Vulpea avea o colibă scobită în gheață, iar iepuraşul o colibă
din coajă de tei. Vulpea îl tot sâcâia pe iepuraş:
— Coliba mea e luminoasă, iar a ta e întunecoasă. A mea e luminoasă, iar a ta e întunecoasă!
Dar a venit vara şi coliba vulpii s-a topit. Ea s-a rugat atunci de iepuraş:
— Iepuraşule, lasă-mă să stau măcar în curtea ta!
— Nu vreau, vulpeo, fiindca m-ai sâcâit toată iarna!
Dar vulpea nu s-a lăsat și până la urmă iepurașul s-a înduplecat și i-a dat drumul în curte.
(Coliba iepuraşului, Octavian Căpiţă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A. 18p.
1. Precizează care este titlul operei din care face parte fragmentul şi autorul. 4p.
2. Menţionează modurile de expunere care apar în fragment. 4p.
3. Numeşte personajele care apar.4p.
4. Transcrie motivul pentru care iepuraşul nu dorea să o lase pe vulpe să stea în curtea lui. 6p.

B. 42p.
5. Motivează folosirea virgulei în structura - Iepuraşule, lasă-mă să stau măcar în curtea ta! 6p.
6. Indică câte un sinonim pentru cuvintele: sâcâia, odată. 6p.
7. Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor următoare: iepuraş, avea, luminoasă, ea. 8p.
8. Identifică subiectul şi predicatul din enunţul Vulpea avea o colibă scobită în gheață. 12p.
9. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul vulpe să fie subiect. 8p.

Subiectul II 20p.
Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să relatezi o întâmplare care te-a impresionat.

Evaluator 1: Prof. Ana-Maria Dan


Evaluator 2: Prof. Liliana Elena Soare
Şcoala Gimnazială Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.ro

EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ


AN ŞCOLAR 2017-2018
CLASA a V-a

VARIANTA NR. 2

Subiectul I 60 p.
Citeşte următorul text:

Trântorul a plecat să se plimbe prin grădină şi s-a întors seara târziu. Nu era obosit când a intrat
în stup. De ce să fie? De somn? A dormit pe o floare de nalbă... A visat ceva, tolănit pe un trandafir
roşu... S-a certat cu un fluture... A vorbit ceva cu o viespe. Şi ziua a trecut. Atâta pagubă! Mâine o să fie
altă zi, gândi trântorul şi se-ndreptă repede spre sala de mese a stupului. Nu găsi pe nimeni acolo.  Şi nu-
şi vazu nici ceaşca pe nicăieri. Supărat, începu să strige:
— Ei, dar unde-i ceşcuţa mea? Unde-i cornuleţul meu?... Nemaipomenit...
O albină mai în vârstă, cu o mătură sub aripă, se apropie de el şi-i spune:
— Nu te enerva... Mănânci ce ai adus.
— Nu înţeleg ce vrei să spui...
— Nu ţi se mai dă mâncare de azi înainte, îi spuse bătrâna albină.
— Dar mor de foame. Nu se poate... Am tot dreptul la porţia mea!.
— Poftim mătura, fă curăţenie pe sub cei doi faguri...
— Eu? Eu cu mătura?... Dar n-am muncit niciodată.
(Noi, albinele, Călin Gruia)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A. 18 p.
1. Precizează care este titlul operei din care face parte fragmentul şi autorul. 4p.
2. Numeşte modurile de expunere care apar în fragment.4p.
3. Precizează care sunt personajele.4p.
4. Precizează ce trebuie să facă trântorul pentru a i se da de mâncare.6p.
B. 42 p.
5. Explică folosirea cratimei în structura unde-i cornuleţul meu. 6p.
6. Precizează ce grup de sunete apare în următoarele cuvinte: viespe, se apropie.6p.
7. Dă câte un antonim următoarelor cuvinte: mâine, acolo. 6p.
8. Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor următoare: obosit, a intrat, stup, eu. 8p.
9. Identifică subiectul şi predicatul din enunţul Trântorul a plecat prin grădină.8p.
10. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul trandafir să fie nume predicativ.8p.

Subiectul II 20p.

Evaluator 1: Prof. Ana-Maria Dan


Evaluator 2: Prof. Liliana Elena Soare
Şcoala Gimnazială Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.ro

Scrie o continuare de cel puţin şase replici a dialogului de mai sus.

EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ


AN ŞCOLAR 2017-2018
CLASA a V-a

VARIANTA NR. 1

BAREM DE CORECTARE

Subiectul I – 50 p
A.
1. titlu: Coliba iepuraşului, autor: Octavian Căpiţă 4p - (2x2)
2. moduri de expunere: naraţiune şi dialog 4p - (2x2)

3. personaje: iepuraş şi vulpe 4p - (2x2)


4. — Nu vreau, vulpeo, fiindcă m-ai sâcâit toată iarna! 6p

B.
5. Virgula a fost pusă deoarece separă substantivul în cazul vocativ, iepuraşule, de restul
propoziţiei/ iepuraşule reprezintă o adresare directă. 6p
6. sâcâia – necăjea, odată – cândva 6p - (2x3)
7. iepuraş – substantiv comun, avea – verb predicativ, luminoasă - adjectiv, ea – pronume personal
8p - (2x4)
8. subiect: vulpea, predicat: avea 8p - (2x4)
9. Aceea este o vulpe. 8p

Subiectul II - 20p

Conţinut ideatic adecvat cerinţei – 10 puncte


/tratare superficială a cerinţei 5p
Coerenţă şi echilibru al compoziţiei 10 puncte

Redactarea întregii lucrări - 10 puncte

* respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte


* respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 4 puncte
(0-2 greseli – 4p; 3-5 greseli – 2p; peste 5 greseli – 0p)
* respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1 greseli -3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli -1p; peste 6 greseli – 0p)

Evaluator 1: Prof. Ana-Maria Dan


Evaluator 2: Prof. Liliana Elena Soare
Şcoala Gimnazială Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.ro

Oficiu – 10

EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ


AN ŞCOLAR 2017-2018
CLASA a V-a

VARIANTA NR. 2

BAREM DE CORECTARE

Subiectul I – 60 p
A.
1. titlu: Noi, albinele; autor: Calin Gruia 4p - (2x2)

2. moduri de expunere: naraţiune şi dialog 4p - (2x2)


3. personaje: un trântor şi o albină 4p - (2x2)
4. Pentru a i se da de mâncare trântorul trebuie să dea cu mătura pe sub doi faguri 6p

B.
5. Cratima are rolul de a uni într-o singură silabă două cuvinte diferite, pentru o vorbire mai rapidă.
6p
6. Viespe – diftong ie, se apropie – hiat i-e 6p - (2x3)
7. Mâine – azi, acolo – aici 6p - (2x3)
8. obosit - adjectiv, a intrat - verb, stup – substantiv comun, eu – pronume personal. 8p - (2x4)
9. trântorul-subiect / a plecat-predicat 8p. (2x4)
10. Acela este un trandafir foarte frumos. 8p

Subiectul II – 20 p

Conţinut ideatic adecvat cerinţei – 10 puncte


/tratare superficială a cerinţei 5p
Coerenţă şi echilibru al compoziţiei 10 puncte

Redactarea întregii lucrări - 10 puncte

* respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte


* respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 4 puncte

Evaluator 1: Prof. Ana-Maria Dan


Evaluator 2: Prof. Liliana Elena Soare
Şcoala Gimnazială Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.ro

(0-2 greseli – 4p; 3-5 greseli – 2p; peste 5 greseli – 0p)


* respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1 greseli -3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli -1p; peste 6 greseli – 0p)

Oficiu – 10 p

Evaluator 1: Prof. Ana-Maria Dan


Evaluator 2: Prof. Liliana Elena Soare