Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR

PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL

CLASA A VII-A

1. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F):


a) În enunţul: „Ghiozdanele alor mei sunt în spate”, alor mei îndeplineşte funcţia
sintactică de atribut pronominal.........................................
b) Pronumele demonstrative, reflexive, posesive, nehotărâte, relative, interogative pot
deveni adjective pronominale............................................
c) Pronumele reflexiv împrumută de la pronumele personal de persoana I şi a II-a
formele accentuate și neaccentuate........................................
d) În propoziţia „O fată mi-a împrumutat caietul, alta stiloul.” o este adjectiv pronominal
nehotărât.................
e) În enunţul: „Pe aceeași stradă locuim amândoi”, cuvântul aceeaşi este pronume
demonstrativ de identitate...........................................
2. Stabiliţi relaţia potrivită între premisele trecute în coloana A şi răspunsurile din
coloana B.
A B

1.pronume posesive ................. a.sine, se, s, sie, sieşi, işi, şi


2.pronume nehotărâte .......... b.aceeaşi, aceasta, ceilalți, acela
3.pronume negative ............ c.alta, orice, fiecare, toţi, careva
4.pronume reflexive ........... d.al său, ale voastre, ai noștri, a mea
5.pronume demonstrative .......... e.nimeni, nimic, niciunul
3. Precizaţi valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate:

a. La ce te gândești?
.............................................................................................................................
b. Făcându-și sie pe plac, i-a deranjat pe ceilalți.
..............................................................................................................................
c. Ai noștri erau așezați în rând.
................................................................................................................................
d. N-am cumpărat nimic din magazin.
.............................................................................................................................
e. Cartea aceluia e ruptă.
...........................................................................................................................
f. Răspunsul corect e altul.
...............................................................................................................................
g. Fata căreia o sa-i dau florile este colega mea.
..............................................................................................................................
h. Florile de la ai tăi sunt foarte frumoase .
..............................................................................................................................
i. El n-a ascultat niciun sfat primit.
............................................................................................................................
4. Alcătuiţi propoziţii în care:
 ce să îndeplinească valoarea morfologică de pronume relativ și adjectiv pronominal
relativ;
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

 care să îndeplinească valoarea morfologică de pronume interogativ şi adjectiv


pronominal interogativ;
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
 mă să îndeplinească valoarea morfologică de pronume personal şi pronume reflexiv.
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5. Completaţi spaţiile punctate cu pronumele care (la genitiv), precedat de articolul genitival
(posesiv).

a. Locuiesc într-o clădire ................................... ferestre sunt luminoase.


b. Profesorul ..........................studenta este Ioana n-a venit azi.
c. Profesorii.............................studenți sunt Raluca și Radu n-au dat testele .
d. Colega ………………………... frate e acolo a plecat.