Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul FCIM

Disciplina: Metode și modele de calcul II

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 1

Tema: Lanţuri Markov timp discret

A efectuat:
st. gr. CR-202 Domenti Teodor

A verificat: Ana Țurcan


Prodecan FCIM

Chişinău – 2021
Lucrarea de laborator nr. 1
Tema : Lanţuri Markov timp discret
Consideraţii teoretice :

Scopul lucrării : Studierea metodelor de redare, descriere, analiză a proprietăţilor de


comportare ale lanţurilor Markov timp discret (LMTD) şi evaluare a caracteristicilor numerice de
performanţă.
a)

b)

c)
d)

Graficele

Rezultatele Lanțului ergodic


Psb1 Psb2
0.45

0.4

0.35

0.3
Probabilitatea

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perioadele
Rezultatele Lanțului ergodic
Psr1 Psr2

0.9

0.8

0.7

0.6
Probabilitatea

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perioadele

Rezultatele Lanțului ergodic

Csb1 Csb2
35

30

25
Probabilitatea

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perioadele
Rezultatele Lanțului ergodic
Csr1 Csr2
45

40

35

30
Probabilitatea

25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perioadele

Rezultatele Lanțului neergodic

Psb3 Psb4
0.35

0.3

0.25
Probabilitatea

0.2

0.15

0.1

0.05

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perioadele
Rezultatele Lanțului neergodic
Psr3 Psr4
1.2

0.8
Probabilitatea

0.6

0.4

0.2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perioadele

Rezultatele Lanțului neergodic

Csb3 Csb4
25

20
Probabilitatea

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perioadele
Rezultatele Lanțului neergodic
Csr3 Csr4

60

50

40
Probabilitatea

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perioadele

Concluzii :
În urma efectuării lucrarii de laborator nr.1 m-am familiarizat cu soft-ul QM.
Am studiat metodele de redare, descriere și analiză a proprietăților de
comportare a lanțurilor Markov timp discret (LMTD). După ce am introdus
datele în tabele, am construit graficele și am comparat cum se schimbă
caracteristicile lanțurilor psb, psr, csb, csr în lanțurile ergodice și în cele
neergodice. În concluzie mediul extern influențează asupra caracteristicilor
lanțurilor.