Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET

Decizia nr. ……. /……………..

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. …….. din data de ................. prin
care s-a hotărât reducerea timpului de lucru salariaților din cadrul
Departamentului ..................................................., ținând cont de reducerea activității societății
determinată de instituirea stării de alertă în temeiul dispozițiilor art. ........ din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. ....................,
Directorul general al societății ................................................., dl. ............................................,

DECIDE:

Art. 1
În perioada ........................................... salariatului ............................................... angajat în cadrul
Departamentului........................................ i se reduce timpul de lucru cu ½ din durata prevăzută în
contractul individual de muncă precum și drepturile salariale proporțional cu timpul de lucru redus.

Art. 2
În perioada prevăzută la art. 1 pentru timpul efectiv lucrat, salariatul beneficiază de următoarele drepturi
salariale:
1. Salariul de bază lunar brut: .................... lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri - ;
b) indemnizații - ;
c) alte adaosuri -.

Art. 3
În completarea drepturilor salariale cuvenite potrivit art. 2 salariatul beneficiază de o indemnizație de
75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de
bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.

Art. 4
Programul de lucru și modul de repartizare a acestuia pe zile este următorul:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Art. 5
Prezenta decizie iși produce efectele incepând cu data de ......................., și se va aduce la îndeplinire de
departamentul contabilitate si departamentul de resurse umane.

Administrator,
…................
Am primit un exemplar azi, ........

Salariat
............

S-ar putea să vă placă și